Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Четворојеванђеље

136?