Sve zbirke - Rukopisi - Zbirka rukopisa

Univerzitetska biblioteka ima 90 ćirilskih rukopisa pisanih od XIII do XVIII veka. Uglavnom su crkvene sadržine, ali ima i svetovnih kao što su Teodosijeva pohvala svetom Simeunu, Dušanov zakonik, Kosovski boj i dr. Među rukopisima crkvene sadržine najviše je jevanđelja, mineja, psaltira, molitvenika. Najstariji rukopis je psaltir pisan u XIII veku na pergamentu, a najveći broj ih je nastao u XIV i XV veku.

Triod cvetni
B. m. : b. i., 139?
139?
Minej za mart i april / pisar ...
Makarije
Toplica : b. i., 1536
1536
Minej za april
Pavle - pisar
1541
Panegirik: (Slova i pohvale sv...
Manastir Trojica kod Pljevalja : Manastir Trojica, 1595
1595
Psaltir s posledovanjem
Hopovo, 1652; 1735
1652
Četvorojevanđelje
Pahomije - pisar
1685