Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Поменик неког манастира са Косова

15??