Све збирке - Рукописи

Збирка рукописа

Универзитетска библиотека има 90 ћирилских рукописа писаних од XIII до XVIII века. Углавном су црквене садржине, али има...

Ћоровићева збирка

Збирка садржи 39 дигиталних докумената са укупно 6727 страна.

Оријентални рукописи

У збирци рукописа на оријенталним језицима, којих је укупно 397 у 633 књиге, највећи број је на арапском (498), на осман...