Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Панегирик: (Слова и похвале светих отаца)

Манастир Тројица код Пљеваља : Манастир Тројица, 1595
1595