Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Псалтир с последовањем

Хопово, 1652; 1735
1652