Све збирке - Рукописи - Збирка рукописа

Зборник епископских правила Василија Великог и других правила сабора

16??