Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ВЕСТИ

Предавања

ПРЕДАВАЊЕ: Ирина Кучма - Тезе и дисертације у отвореном приступу: време је за акцију!

Ирина Кучма (EIFL), светски познато име отвореног приступа, гостује у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у среду, 29. октобра у 11 часова.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wiley : Шта је ново : електронске књиге и приручници, онлајн књижара

Позивамо вас 09.10.2014. године у 12 часова у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ на предавање Wiley : Шта је ново : електронске књиге и приручници, онлајн књижара.Предавање ће одржати Бранка Мрљеш, нови представник Wiley-а за нашу земљу.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Рамон Рајхерт у Београду - Предавање у Универзитетској библиотеци
"Светозар Марковић"

Професор Рамон Рајхерт (Ramón Reichert), један од водећих светских стручњака у области дигиталне хуманистике, одржаће предавање Дигитална хуманистика: анализа дигиталне транформације знања, медија и технологије у Универзитетској библиотеци ''Светозар Марковић'' 14. маја у 13 часова у сали на спрату.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Рaзгoвoр o пoeзиjи сa Жaкoм Рaнсиjeрoм
-Улoгa пeсникa у свeту eмaнципaциje и jeднaкoсти
-

Нa инициjaтиву и у oргaнизaциjи Eдициje Jугoслaвиja, у субoту, 10. мaja 2014, у Унивeрзитeтскoj библиoтeци „Свeтoзaр Maркoвић” у Бeoгрaду oдржaн je рaзгoвoр o пoeзиjи и улoзи пeсникa у друштву jeднaкoсти и eмaнципaциje измeђу Жaкa Рaнсиjeрa, фрaнцускoг филoзoфa, и групe пeсникa oкупљeнe oкo сaмиздaт eдициje Caché (Taмaрa Шушкић,Урoш Кoтлajић, Бojaн Вaсић, Гoрaн Кoрунoвић, Влaдимир Taбaшeвић).

У рaзгoвoру су учeствoвaли и Ивaнa Moмчилoвић, Вeснa Бjeдoв и Ђoрђe Бaлмaзoвић из Eдициje Jугoслaвиja и Биљaнa Aндoнoвскa, прoучaвaтeљкa нaдрeaлизмa, кao и слoвeнaчки пeсник и истoричaр умeтнoсти Mиклaвж Кoмeљ (пoсрeдствoм пoслaтих питaњa), Дaниjeл Рaнсиjeр (Danielle Ranciere). Из Унивeрзитeтскe библиoтeкe били су присутни прoф. др Aлeксaндaр Jeркoв и Србислaвa Шaхoвић. Рaзгoвoр ћe бити oбjaвљeн у издaњу Eдициje Jугoслaвиja, a у сaрaдњи сa eдициjoм Caché.

Питaњa сaврeмeнe пoeзиje дo сaдa углaвнoм нису билa прeдмeт Рaнсиjeрoвoг интeрeсoвaњa, тaкo дa je oвo биo први пут дa сe Рaнсиjeр срeo сa групoм сaврeмeних пeсникa и рaзгoвaрao сa њимa o пoeзиjи.

Фoтoгрaфиje

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање о развоју система PHАIDRА

У понедељак 28. априла 2014. године у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, са почетком у 13 часова, др Паоло Будрони и Раман Гангули из Универзитетске библиотеке у Бечу ће одржати предавање

Presentation of new developments in PhaidraPlus and Project e-Infrastructures Austria.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ПРЕДАВАЊЕ Изазови у библиосфери

У оквиру циклуса предавања “Библиотекари библиотекарима“ који заједно организују Библиотекарско друштво Србије и Народна библиотека Србије - пето по реду предавање под називом: ИЗАЗОВИ У БИБЛИОСФЕРИ одржаће Весна Вуксан из Унивезитетске библиотеке “Светозар Марковић“ у Београду.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Радионица: Како написати светски добар рад?

Радионица "Како написати светски добар рад" у организацији компаније ELSEVIER и Универзитета у Београду одржаће се 24. априла 2013. године у Свечаној сали Универзитета, а наредног дана од 9 часова у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" биће реализована посебна сесија за библиотекаре.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Недеља Отворене едукације у Универзитетској библиотеци

Поводом прве међународне Недеље Отворене едукације од 11. до 15. марта 2013. године Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” организује сваког дана у 13 часова у холу на 1. спрату едукацију за све заинтересоване грађане о могућностима коришћења бесплатних образовних услуга које путем Интернета пружају најугледнији универзитети у свету.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР: Информациона писменост у процесу унапређења наставе (2. група)

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ организује 22. и 23.02.2013. акредитовани семинар за 2012/13. школску годину "Информациона писменост у процесу унапређења наставе професора средњих школа и гимназија". Циљ семинара је оспособљавање професора средњих школа и гимназија за рад на унапређивању образовно – васпитног процеса наставе применом нових информационих вештина.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ „Digital Textbooks: A Perfect Storm for Higher Learning “ Петак, 21. септембар 2012. у 18 часова Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Булевар краља Александра 71 „Digital Textbook Impressions“ Субота, 22. септембар 2012. у 13 часова Амерички кутак (Дом омладине) Македонска 22/I

Предавач је уважени професор библиотекарства и информатике на Универзитету у Ајови, Џерард МекКирнан. Истовремено, професор МекКирнан је један од најпознатијих блогера из домена библиотекарства будућности.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Сaврeмeнa културнa сцeнa Кубe

У срeду, 20. jунa сa пoчeткoм у 19 чaсoвa у Унивeрзитeтскoj библиoтeци "Свeтoзaр Maркoвић" Њeнa Eксeлeнциja Meрцeдeс Maртинeз Вaлдeс, aмбaсaдoркa Рeпубликe Кубe у Србиjи ћe oтвoрити вeчe пoсвeћeнo сaврeмeнoj културнoj сцeни Кубe, нaкoн чeгa ћe Вилфрeдo Бeнитeз oдржaти прeдaвaњe „Сaврeмeнa културa и друштвo Кубe крoз прoгрaмe Лудвиг фoндaциje“. 

Вишe

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање и изложба „Ниче и 2001: Одисеја у свемиру“

У организацији Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и Филолошког факултета у Београду одржано је предавање „Ниче и 2001: Одисеја у свемиру" 15. марта 2012. године у 19 часова у Универзитетској библиотеци, Булевар краља Александра 71. Предавање је одржао један од најугледнијих антрополога данашњице Проф. др Х. Џејмс Биркс са универзитета Канисиус, САД.

Више | Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Пoштoвaнe кoлeгe,
Пoзивaмo Вaс дa 27. и 28. фeбруaрa 2012. гoдинe присуствуjeтe прeдaвaњимa нaших увaжeних прeдaвaчa сa пaртнeрскoг Teмпус прojeктa.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У среду, 14.12.2011. године, у 11 часова одржана је трочасовна едукација за докторанде на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Тема едукације су електронски извори информација, цитатне базе, ауторска права и отворени приступ.  Предавачи су Александра Поповић и Драгана Столић. Презентације су доступне на веб страници Универзитетске библиотеке.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

06. децембар 2011.

У уторак, 06.12.2011. године одржана је едукација на Институту „Кирило Савић“ за истраживаче и докторанде Института. Тема едукације су електронски извори информација, цитатне базе, ауторска права и отворени приступ.  Предавачи су Александра Поповић, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ново лице електронског каталога - INVISQUE

У среду 23. новембра у сали на спрату Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''
у 13:45 Dr. Tinni Choudhury, Dr. Chris Rooney, Mr. Raymond Chen, Professor William Wong
са универзитета Мидлсекс, Велика Британија, представили су,
путем видео линка, нови, иновативни интерфејс за електронски каталог INVISQUE.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У понедељак, 17. октобра 2011. године, од 10 до 12 часова у холу на спрату
Универзитетске библиотеке
"Светозар Марковић" одржано је предавање

Представљање сервиса ThomsonReuters:
BookCitationIndex и InCite

Предавач: Guillaume Rivalle
Тhomson Reuters је издавач базa података Web of Science
и Journal Citation Reports (SCI листе).

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак 13. октобра 2011. године у 19 сати
у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"одржано је

Предавање
Колективне акције

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У оквиру «Дана европске баштине»
који се одржавају у Београду од 17. до 25. септембра 2011. године,
на тему ''Ризницанаслеђа Европе – интегративна заштита и коришћење наслеђа'',
у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић»
у суботу, 17. септембра у 12 сати у Knowledge Center-у на првом спрату
одржаће се презентација пројекта Europeana Libraries.

Универзитетска библиотека је једина библиотека из Србије која учествује у овом пројекту,
чији је циљ постављање 5 милиона дигиталних публикација
у слободни приступ преко интернета.

О пројекту ће говорити Адам Софронијевић,
а део колекције који се дигитализује у оквиру пројекта приказаће Даница Филиповић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У петак, 02. септембра 2011. године од 12 до 14 часова у електронској учионици Народне библиотеке Србије одржано је предавање

Одисеја једног библиотекара са друге стране света
Предавач :  Неда Здравковић, библиотекар едукатор на Универзитету Окланд на Новом Зеланду
Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак, 01. септембра 2011. године од 10 до 11 часова у холу на првом спрату Универзитетске библиотеке " Светозар Марковић" одржано је предавање

Океан, вулкани и делфини :
Одисеја једног библиотекара са друге стране света
Предавач :  Неда Здравковић, библиотекар едукатор на Универзитету Окланд на Новом Зеланду
Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У суботу 11. јуна 2011. одржано је предавање " Од папира до екрана: Размишљања о променама медијума са којих се  чита" у организацији Филолошког факултета и Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' у сали за седнице Филолошког факултета.  Приказан је видео снимак предавања које је Проф. др Ан Манген са Универзитета у Ставангеру, Норвешка снимила специјално за академску заједницу Србије, након чега је уследила жива дискусија о теми презентованој кроз предавање и дигиталним хуманистичким наукама уопште.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање
''The work of the Carnegie Endowment in the Balkans after WWI : The University Library of Belgrade 1919-1926 and Professor Michael Pupin''

У суботу 14. маја у 17 часова у оквиру манифестације ''Михајло Идворски Пупин – Touching the hotspots of life'' професорка Колумбија Универзитета др Надине Акхунд, која је боравила у Београду као гост Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'', одржала је предавање ''The work of the Carnegie Endowment in the Balkans after WWI : The University Library of Belgrade 1919-1926 and Professor Michael Pupin''.
Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У организацији Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду 18. априла 2011 одржана је јавна презентација програма Универзитетска радна пракса - БГПРАКСА2011

У организацији Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду у 13 часова, у Универзитетској библиотеци на првом спрату, одржана је јавна презентација програма Универзитетска радна пракса - БГПРАКСА2011. Јавну презентацију одржала је практиканткиња Центра за развој каријере Милена Димитријевић, а затим су се присутнима обратили: Дејана Лазић, директорка Центра за развој каријере, Гордана Новаковић, руководилац Сектора правних, кадровских и општих послова ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Гордана Стојиљковић и Милош Вујић, практиканти БГ праксе 2010.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОБУКА КОРИСНИКА
СРЕДОМ ОД 12 ДО 13 ЧАСОВА

Библиотека ће од 30. марта 2011. сваке среде, на спрату у главном холу,
организовати обуку корисника.
Заинтересовани могу да се пријаве Одељењу за научне информације и едукацију путем електронске поште edukacija@unilib.bg.ac.rs.
Обуку могу да прате и корисници који нису пријављени. Циљ обуке је упознавање са услугама Библиотеке и са могућностима претраживања доступних извора информација.
Добродошле су све сугестије корисника!

Електронски каталог Универзитетске библиотеке
"Светозар Марковић" и Виртуелна библиотека Србије
(садржај обуке)

КоБСОН (садржај обуке)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Одржана радионица “Изабери своју технику учења“

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду
организовао је 1.априла, у згради Универзитетске библиотеке,
радионицу: Изабери своју технику учења.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак 3.марта 2011. године Универзитетски центар за развој каријере и
саветовање студената Универзитета у Београду у сарадњи са Универзитетском
библиотеком организовао је интерактивно предавање под називом
"СТУДИРАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА - Компас за академску мобилност".

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање ''Флуидне књиге''

У уторак 22. фебруара 2011. одржано је предавању ''Флуидне књиге'' у организацији Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' и Филолошког факултета у простору на I спрату Универзитетске библиотеке, Булевар краља Александра 71. Janneke Adema са Универзитета у Ковентрију је путем видео линка одржала предавање и одговарала на питања публике.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Наука 2.0 – упознајмо, укључимо се, унапредимо:
Мајкл Хабиб у Београду

У организацији Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'',
а под покровитељством Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Универзитета у Београду и
Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку – КоБСОН
у Београду је 29. и 30. октобра одржао предавaња
стручњак за комуникације у науци г. Мајкл Хабиб,
руководилац развоја и коришћења софтверских алата
за сарадњу у науци издавачке куће Елзевир (Elsevier).
Г. Хабиб jе обавиo и низ разговора са члановима академске заједнице у Србији,
а посетиo je и неколико научно – истраживачких институција у Београду.

Фотографије са предавања

Видео материјал са предавања можете погледати на
Youtube каналу Универзитетске библиотеке

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић»
у уторак, 16. фебруара
одржана је промоција
Осме књиге изабраних дела Милутина Миланковића

«Астрономска теорија климатских промена и друге расправе»,
коју је приредио проф. др Александар Петровић, а издао Завод за уџбенике.

Промоција је одржана као завршна манифестација године Милутина Миланковића,
пред затварање изложбе
Канон и одзиви – астрономска теорија Милутина Миланковића и савремена наука
аутора др Стеле Филипи-Матутиновић и проф. др Александра Петровића.

На промоцији су говорили
директор Астрономске опсерваторије др Зоран Кнежевић
и аутори прилога у књизи,
проф. др Александар Петровић и др Стела Филипи Матутиновић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"
у четвртак, 07. маја 2009. одржана је трибина

      „Допринос Србије европској науци и култури – некад и сад“

Излагања су имали :
Душан Теодоровић, проректор Универзитета у Београду
Александар Ковачевић, економиста
Проф. Александар Петровић, Филолошки факултет, Крагујевац


Више можете погледати овде.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”
10.03.2009. je одржана Панел дискусија:
„Високо школство и лидерство у Србији”

Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

Последњи пут промењено: 30/11/2014 15:57

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354