Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ВЕСТИ

Предавања

ПРЕДАВАЊЕ: Ирина Кучма - Тезе и дисертације у отвореном приступу: време је за акцију!

Ирина Кучма (EIFL), светски познато име отвореног приступа, гостује у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у среду, 29. октобра у 11 часова.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Wiley : Шта је ново : електронске књиге и приручници, онлајн књижара

Позивамо вас 09.10.2014. године у 12 часова у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ на предавање Wiley : Шта је ново : електронске књиге и приручници, онлајн књижара.Предавање ће одржати Бранка Мрљеш, нови представник Wiley-а за нашу земљу.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Рамон Рајхерт у Београду - Предавање у Универзитетској библиотеци
"Светозар Марковић"

Професор Рамон Рајхерт (Ramón Reichert), један од водећих светских стручњака у области дигиталне хуманистике, одржаће предавање Дигитална хуманистика: анализа дигиталне транформације знања, медија и технологије у Универзитетској библиотеци ''Светозар Марковић'' 14. маја у 13 часова у сали на спрату.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Рaзгoвoр o пoeзиjи сa Жaкoм Рaнсиjeрoм
-Улoгa пeсникa у свeту eмaнципaциje и jeднaкoсти
-

Нa инициjaтиву и у oргaнизaциjи Eдициje Jугoслaвиja, у субoту, 10. мaja 2014, у Унивeрзитeтскoj библиoтeци „Свeтoзaр Maркoвић” у Бeoгрaду oдржaн je рaзгoвoр o пoeзиjи и улoзи пeсникa у друштву jeднaкoсти и eмaнципaциje измeђу Жaкa Рaнсиjeрa, фрaнцускoг филoзoфa, и групe пeсникa oкупљeнe oкo сaмиздaт eдициje Caché (Taмaрa Шушкић,Урoш Кoтлajић, Бojaн Вaсић, Гoрaн Кoрунoвић, Влaдимир Taбaшeвић).

У рaзгoвoру су учeствoвaли и Ивaнa Moмчилoвић, Вeснa Бjeдoв и Ђoрђe Бaлмaзoвић из Eдициje Jугoслaвиja и Биљaнa Aндoнoвскa, прoучaвaтeљкa нaдрeaлизмa, кao и слoвeнaчки пeсник и истoричaр умeтнoсти Mиклaвж Кoмeљ (пoсрeдствoм пoслaтих питaњa), Дaниjeл Рaнсиjeр (Danielle Ranciere). Из Унивeрзитeтскe библиoтeкe били су присутни прoф. др Aлeксaндaр Jeркoв и Србислaвa Шaхoвић. Рaзгoвoр ћe бити oбjaвљeн у издaњу Eдициje Jугoслaвиja, a у сaрaдњи сa eдициjoм Caché.

Питaњa сaврeмeнe пoeзиje дo сaдa углaвнoм нису билa прeдмeт Рaнсиjeрoвoг интeрeсoвaњa, тaкo дa je oвo биo први пут дa сe Рaнсиjeр срeo сa групoм сaврeмeних пeсникa и рaзгoвaрao сa њимa o пoeзиjи.

Фoтoгрaфиje

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање о развоју система PHАIDRА

У понедељак 28. априла 2014. године у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, са почетком у 13 часова, др Паоло Будрони и Раман Гангули из Универзитетске библиотеке у Бечу ће одржати предавање

Presentation of new developments in PhaidraPlus and Project e-Infrastructures Austria.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ПРЕДАВАЊЕ Изазови у библиосфери

У оквиру циклуса предавања “Библиотекари библиотекарима“ који заједно организују Библиотекарско друштво Србије и Народна библиотека Србије - пето по реду предавање под називом: ИЗАЗОВИ У БИБЛИОСФЕРИ одржаће Весна Вуксан из Унивезитетске библиотеке “Светозар Марковић“ у Београду.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Радионица: Како написати светски добар рад?

Радионица "Како написати светски добар рад" у организацији компаније ELSEVIER и Универзитета у Београду одржаће се 24. априла 2013. године у Свечаној сали Универзитета, а наредног дана од 9 часова у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" биће реализована посебна сесија за библиотекаре.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Недеља Отворене едукације у Универзитетској библиотеци

Поводом прве међународне Недеље Отворене едукације од 11. до 15. марта 2013. године Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” организује сваког дана у 13 часова у холу на 1. спрату едукацију за све заинтересоване грађане о могућностима коришћења бесплатних образовних услуга које путем Интернета пружају најугледнији универзитети у свету.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР: Информациона писменост у процесу унапређења наставе (2. група)

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ организује 22. и 23.02.2013. акредитовани семинар за 2012/13. школску годину "Информациона писменост у процесу унапређења наставе професора средњих школа и гимназија". Циљ семинара је оспособљавање професора средњих школа и гимназија за рад на унапређивању образовно – васпитног процеса наставе применом нових информационих вештина.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ „Digital Textbooks: A Perfect Storm for Higher Learning “ Петак, 21. септембар 2012. у 18 часова Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Булевар краља Александра 71 „Digital Textbook Impressions“ Субота, 22. септембар 2012. у 13 часова Амерички кутак (Дом омладине) Македонска 22/I

Предавач је уважени професор библиотекарства и информатике на Универзитету у Ајови, Џерард МекКирнан. Истовремено, професор МекКирнан је један од најпознатијих блогера из домена библиотекарства будућности.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Сaврeмeнa културнa сцeнa Кубe

У срeду, 20. jунa сa пoчeткoм у 19 чaсoвa у Унивeрзитeтскoj библиoтeци "Свeтoзaр Maркoвић" Њeнa Eксeлeнциja Meрцeдeс Maртинeз Вaлдeс, aмбaсaдoркa Рeпубликe Кубe у Србиjи ћe oтвoрити вeчe пoсвeћeнo сaврeмeнoj културнoj сцeни Кубe, нaкoн чeгa ћe Вилфрeдo Бeнитeз oдржaти прeдaвaњe „Сaврeмeнa културa и друштвo Кубe крoз прoгрaмe Лудвиг фoндaциje“. 

Вишe

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање и изложба „Ниче и 2001: Одисеја у свемиру“

У организацији Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и Филолошког факултета у Београду одржано је предавање „Ниче и 2001: Одисеја у свемиру" 15. марта 2012. године у 19 часова у Универзитетској библиотеци, Булевар краља Александра 71. Предавање је одржао један од најугледнијих антрополога данашњице Проф. др Х. Џејмс Биркс са универзитета Канисиус, САД.

Више | Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Пoштoвaнe кoлeгe,
Пoзивaмo Вaс дa 27. и 28. фeбруaрa 2012. гoдинe присуствуjeтe прeдaвaњимa нaших увaжeних прeдaвaчa сa пaртнeрскoг Teмпус прojeктa.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У среду, 14.12.2011. године, у 11 часова одржана је трочасовна едукација за докторанде на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Тема едукације су електронски извори информација, цитатне базе, ауторска права и отворени приступ.  Предавачи су Александра Поповић и Драгана Столић. Презентације су доступне на веб страници Универзитетске библиотеке.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

06. децембар 2011.

У уторак, 06.12.2011. године одржана је едукација на Институту „Кирило Савић“ за истраживаче и докторанде Института. Тема едукације су електронски извори информација, цитатне базе, ауторска права и отворени приступ.  Предавачи су Александра Поповић, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ново лице електронског каталога - INVISQUE

У среду 23. новембра у сали на спрату Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''
у 13:45 Dr. Tinni Choudhury, Dr. Chris Rooney, Mr. Raymond Chen, Professor William Wong
са универзитета Мидлсекс, Велика Британија, представили су,
путем видео линка, нови, иновативни интерфејс за електронски каталог INVISQUE.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У понедељак, 17. октобра 2011. године, од 10 до 12 часова у холу на спрату
Универзитетске библиотеке
"Светозар Марковић" одржано је предавање

Представљање сервиса ThomsonReuters:
BookCitationIndex и InCite

Предавач: Guillaume Rivalle
Тhomson Reuters је издавач базa података Web of Science
и Journal Citation Reports (SCI листе).

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак 13. октобра 2011. године у 19 сати
у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"одржано је

Предавање
Колективне акције

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У оквиру «Дана европске баштине»
који се одржавају у Београду од 17. до 25. септембра 2011. године,
на тему ''Ризницанаслеђа Европе – интегративна заштита и коришћење наслеђа'',
у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић»
у суботу, 17. септембра у 12 сати у Knowledge Center-у на првом спрату
одржаће се презентација пројекта Europeana Libraries.

Универзитетска библиотека је једина библиотека из Србије која учествује у овом пројекту,
чији је циљ постављање 5 милиона дигиталних публикација
у слободни приступ преко интернета.

О пројекту ће говорити Адам Софронијевић,
а део колекције који се дигитализује у оквиру пројекта приказаће Даница Филиповић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У петак, 02. септембра 2011. године од 12 до 14 часова у електронској учионици Народне библиотеке Србије одржано је предавање

Одисеја једног библиотекара са друге стране света
Предавач :  Неда Здравковић, библиотекар едукатор на Универзитету Окланд на Новом Зеланду
Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак, 01. септембра 2011. године од 10 до 11 часова у холу на првом спрату Универзитетске библиотеке " Светозар Марковић" одржано је предавање

Океан, вулкани и делфини :
Одисеја једног библиотекара са друге стране света
Предавач :  Неда Здравковић, библиотекар едукатор на Универзитету Окланд на Новом Зеланду
Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У суботу 11. јуна 2011. одржано је предавање " Од папира до екрана: Размишљања о променама медијума са којих се  чита" у организацији Филолошког факултета и Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' у сали за седнице Филолошког факултета.  Приказан је видео снимак предавања које је Проф. др Ан Манген са Универзитета у Ставангеру, Норвешка снимила специјално за академску заједницу Србије, након чега је уследила жива дискусија о теми презентованој кроз предавање и дигиталним хуманистичким наукама уопште.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање
''The work of the Carnegie Endowment in the Balkans after WWI : The University Library of Belgrade 1919-1926 and Professor Michael Pupin''

У суботу 14. маја у 17 часова у оквиру манифестације ''Михајло Идворски Пупин – Touching the hotspots of life'' професорка Колумбија Универзитета др Надине Акхунд, која је боравила у Београду као гост Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'', одржала је предавање ''The work of the Carnegie Endowment in the Balkans after WWI : The University Library of Belgrade 1919-1926 and Professor Michael Pupin''.
Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У организацији Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду 18. априла 2011 одржана је јавна презентација програма Универзитетска радна пракса - БГПРАКСА2011

У организацији Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду у 13 часова, у Универзитетској библиотеци на првом спрату, одржана је јавна презентација програма Универзитетска радна пракса - БГПРАКСА2011. Јавну презентацију одржала је практиканткиња Центра за развој каријере Милена Димитријевић, а затим су се присутнима обратили: Дејана Лазић, директорка Центра за развој каријере, Гордана Новаковић, руководилац Сектора правних, кадровских и општих послова ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Гордана Стојиљковић и Милош Вујић, практиканти БГ праксе 2010.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОБУКА КОРИСНИКА
СРЕДОМ ОД 12 ДО 13 ЧАСОВА

Библиотека ће од 30. марта 2011. сваке среде, на спрату у главном холу,
организовати обуку корисника.
Заинтересовани могу да се пријаве Одељењу за научне информације и едукацију путем електронске поште edukacija@unilib.bg.ac.rs.
Обуку могу да прате и корисници који нису пријављени. Циљ обуке је упознавање са услугама Библиотеке и са могућностима претраживања доступних извора информација.
Добродошле су све сугестије корисника!

Електронски каталог Универзитетске библиотеке
"Светозар Марковић" и Виртуелна библиотека Србије
(садржај обуке)

КоБСОН (садржај обуке)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Одржана радионица “Изабери своју технику учења“

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду
организовао је 1.априла, у згради Универзитетске библиотеке,
радионицу: Изабери своју технику учења.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У четвртак 3.марта 2011. године Универзитетски центар за развој каријере и
саветовање студената Универзитета у Београду у сарадњи са Универзитетском
библиотеком организовао је интерактивно предавање под називом
"СТУДИРАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА - Компас за академску мобилност".

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Предавање ''Флуидне књиге''

У уторак 22. фебруара 2011. одржано је предавању ''Флуидне књиге'' у организацији Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' и Филолошког факултета у простору на I спрату Универзитетске библиотеке, Булевар краља Александра 71. Janneke Adema са Универзитета у Ковентрију је путем видео линка одржала предавање и одговарала на питања публике.

Више

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Наука 2.0 – упознајмо, укључимо се, унапредимо:
Мајкл Хабиб у Београду

У организацији Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'',
а под покровитељством Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Универзитета у Београду и
Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку – КоБСОН
у Београду је 29. и 30. октобра одржао предавaња
стручњак за комуникације у науци г. Мајкл Хабиб,
руководилац развоја и коришћења софтверских алата
за сарадњу у науци издавачке куће Елзевир (Elsevier).
Г. Хабиб jе обавиo и низ разговора са члановима академске заједнице у Србији,
а посетиo je и неколико научно – истраживачких институција у Београду.

Фотографије са предавања

Видео материјал са предавања можете погледати на
Youtube каналу Универзитетске библиотеке

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић»
у уторак, 16. фебруара
одржана је промоција
Осме књиге изабраних дела Милутина Миланковића

«Астрономска теорија климатских промена и друге расправе»,
коју је приредио проф. др Александар Петровић, а издао Завод за уџбенике.

Промоција је одржана као завршна манифестација године Милутина Миланковића,
пред затварање изложбе
Канон и одзиви – астрономска теорија Милутина Миланковића и савремена наука
аутора др Стеле Филипи-Матутиновић и проф. др Александра Петровића.

На промоцији су говорили
директор Астрономске опсерваторије др Зоран Кнежевић
и аутори прилога у књизи,
проф. др Александар Петровић и др Стела Филипи Матутиновић.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић"
у четвртак, 07. маја 2009. одржана је трибина

      „Допринос Србије европској науци и култури – некад и сад“

Излагања су имали :
Душан Теодоровић, проректор Универзитета у Београду
Александар Ковачевић, економиста
Проф. Александар Петровић, Филолошки факултет, Крагујевац


Више можете погледати овде.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

У универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”
10.03.2009. je одржана Панел дискусија:
„Високо школство и лидерство у Србији”

Фотографије

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

Последњи пут промењено: 30/11/2014 15:57

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354