Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Цене услуга

 

Приликом уписа корисник плаћа чланарину, која важи 365 дана од дана уписа.
Износ чланарине је следећи:

СТУДЕНТИ   

1.500,00 динара

ПРОФЕСОРИ  УНИВЕРЗИТЕТА 

2.500,00 динара

ДОКТОРАНДИ , ПОСЛЕДИПЛОМЦИ                 

2.000,00 динара

ЗАПОСЛЕНИ

2.000,00 динара

НЕЗАПОСЛЕНИ , ПЕНЗИОНЕРИ  

1.500,00 динара

СТУДЕНТИ И ИСТРАЖИВАЧИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
ЧЛАНАРИНА ЗА МЕСЕЦ ДАНА         


800,00 динара

ПРИВРЕМЕНО ЧЛАНСТВО

500,00 динара
(до 3 дана)
800,00 динара
(до месец дана)

МАТУРАНТИ 

800,00 динара

КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО

20.000,00 динара


КАЗНА ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ РОКА ВРАЋАЊА ПО КЊИЗИ ДНЕВНО :   15,00 дин
ТРОШКОВИ ОПОМЕНА:
Прва опомена    50,00 динара
Друга опомена    100,00 динара
Трећа опомена ( пред утужење )    200,00 динара


Цене за умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала су:
- једнострано копирање формата А4 5,00 динара
- двострано копирање формата А4 10,00 динара
- једнострано копирање формата А3 10,00 динара
- двострано копирање формата А3 20,00
- спирално коричење формата А4 40,00 динара

Скенирање докумената
- По скену 20,00 динара
- по специјалном захтеву по скену 50,00 динара
- културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Фотографисање докумената
- по фотографији 50,00 дин
- културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији  150,00 динара

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију

Цене услуга за међубиблиотечку позајмицу

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354