Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Цене услуга

 

Приликом уписа корисник плаћа чланарину, која важи 365 дана од дана уписа.
Износ чланарине је следећи:

СТУДЕНТИ   

1.500,00 динара

ПРОФЕСОРИ  УНИВЕРЗИТЕТА 

2.500,00 динара

ДОКТОРАНДИ , ПОСЛЕДИПЛОМЦИ                 

2.000,00 динара

ЗАПОСЛЕНИ

2.000,00 динара

НЕЗАПОСЛЕНИ , ПЕНЗИОНЕРИ  

1.500,00 динара

СТУДЕНТИ И ИСТРАЖИВАЧИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА
ЧЛАНАРИНА ЗА МЕСЕЦ ДАНА         


800,00 динара

ПРИВРЕМЕНО ЧЛАНСТВО

500,00 динара
(до 3 дана)
800,00 динара
(до месец дана)

МАТУРАНТИ 

800,00 динара

КОЛЕКТИВНО ЧЛАНСТВО

20.000,00 динара


КАЗНА ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ РОКА ВРАЋАЊА ПО КЊИЗИ ДНЕВНО :   15,00 дин
ТРОШКОВИ ОПОМЕНА:
Прва опомена    50,00 динара
Друга опомена    100,00 динара
Трећа опомена ( пред утужење )    200,00 динара


Цене за умножавање (фотокопирање, скенирање) и коричење библиотечког материјала су:
- једнострано копирање формата А4 5,00 динара
- двострано копирање формата А4 10,00 динара
- једнострано копирање формата А3 10,00 динара
- двострано копирање формата А3 20,00
- спирално коричење формата А4 40,00 динара

Скенирање докумената
- По скену 20,00 динара
- по специјалном захтеву по скену 50,00 динара
- културна добра од изузетног и великог значаја по скену 150,00 динара

Фотографисање докумената
- по фотографији 50,00 дин
- културна добра од изузетног и великог значаја по фотографији  150,00 динара

Цене услуга Одељења за научне информације и едукацију

Цене услуга за међубиблиотечку позајмицу

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354