Sve zbirke - Rukopisi - Zbirka rukopisa

Panegirik: (Slova i pohvale svetih otaca)

Manastir Trojica kod Pljevalja : Manastir Trojica, 1595
1595