Sve zbirke - Knjige - Knjige Đorđa M. Stanojevića

Iz nauke o svetlosti : sa 158 slika / napisao Đ. M. Stanojević

Stanojević, Đorđe M.
Beograd : Srpska književna zadruga, 1895 (u Beogradu : štampano u Državnoj štampariji Kraljevine Srbije)
1895