Sve zbirke - Knjige

Posebna biblioteka Miroslava Premrua (1871-1944) - izbor

Istraživač, osnovnu školu i gimnaziju učio je u rodnom mestu, a pravo u Beču i Gracu. U Sloveniji je radio kao pravnik d...

Posebna biblioteka Ota Karmina (1882-1920) - izbor

Sociolog, naučni radnik i profesor Univerziteta u Ženevi. Rođen je u Letoniji. U Ženevi je živeo od 1898. godine. Studir...

Posebna biblioteka dr Hajnriha Kristensena (1849-1912)

Profesor gimnazije u Hamburgu. Ova biblioteka kupljena je kao celina u Nemačkoj, takođe, na ime reparacija 1929. godine....

Posebna biblioteka Joce Vujića (1863-1934) - izbor

Joca Vujić, veliki dobrotvor Beogradskog univerziteta, veleposednik, poznati bibliofil, rodio se u Senti, u Bačkoj. Osno...

Izbor knjiga iz trezora biblioteke

Zbirka sadrži 72 digitalnih dokumenata sa ukupno 19763 strana.

Zbirka stare i retke knjige

Zbirka sadrži 16 digitalnih dokumenata sa ukupno 2548 strana.

Stare i retke gramatike i gramatičke polemike

Zbirka sadrži 15 digitalnih dokumenata sa ukupno 2702 strana.

Stare i retke knjige za decu i mlade

Zbirka sadrži 21 digitalnih dokumenata sa ukupno 3535 strana.

Jovan Jovanović Zmaj u fondu Univerzitetske biblioteke

Zbirka sadrži 31 digitalnih dokumenata sa ukupno 3565 strana.

Knjige Đorđa M. Stanojevića

Zbirka sadrži 26 digitalnih dokumenata sa ukupno 3473 strana.

Rukopisi Isidore Sekulić

Zbirka sadrži 216 digitalnih dokumenata sa ukupno 3034 strana.

Razno

Zbirka sadrži 37 digitalnih dokumenata sa ukupno 7868 strana.