Из личног архива Анице Савић Ребац

Аница Савић Ребац позната је по свом делу из области класичних наука, науке о књижевности, филозофије и преводилаштва које по свом значају превазилази оквире Београдског универзитета где је радила као професор Филозофског факултета (1947–1953).

Према тестаменту Анице Савић Ребац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду је наследник „њене библиотеке, књижевне и научне оставине“.

Виртуелна изложба представља избор из архивске грађе која се чува у Универзитетској библиотеци. Аутори су посебно желели да истакну део рукописне заоставштине (нпр. белешке настале током научног рада, концепт писма Ребеки Вест) који је недовољно осветљен, а чини корисну грађу за изучавање живота и рада Анице Савић Ребац.