Saradnja Univerzitetske biblioteke i naučnih biblioteka u Ruskoj Federaciji

Predstavnici Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ učestvovali su na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Bibliotečki konzorcijumi: tehnologije i inovacije“ održanoj od 25. do 27. juna na Politehničkom univerzitetu u Sankt Peterburgu. Konferenciji je, pored gostiju iz inostranstva, prisustvovalo više od tri stotine stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva i informacionih sistema iz gotovo svih regiona Ruske Federacije.


Aleksandar Plemnek, izvršni direktor ARBIKON-a (Udruženje regionalnih bibliotečkih konzorcijuma) u razgovorima sa dr Stelom Filipi Matutinović, direktorkom Univerzitetske biblioteke u Beogradu, izrazio je spremnost naučnih i drugih biblioteka članica ARBIKON-a za strateški dugoročnu saradnju sa Univerzitetskom  bibliotekom iz Beograda i drugim bibliotekama u Srbiji. Zajednički zaključak je da je neophodno što pre uspostaviti osnove za trajnu buduću saradnju u segmentu akademskih biblioteka iz Srbije i Ruske Federacije, posebno jer ona do sada nije bila na zadovoljavajućem nivou. Dogovoreno je da do kraja godine u posetu Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetskoj biblioteci  dođu predstavnici ruskih naučnih biblioteka, a da perspektivno Univerzitetska biblioteka u Beogradu postane centralna tačka za pristup naučnim informacijama iz Ruske Federacije za naučnu zajednicu Srbije.


Na konferenciji su predstavljena iskustva biblioteka iz Ruske Federacije koja se tiču modernizacije bibliotečkih procesa, unapređenja informacionih usluga i poboljšanja upravljanja bibliotečkim resursima. Pored toga, sumiran je višegodišnji razvoj ARBIKON-a kroz pregled ključnih strategija, projekata i drugih inicijativa.


U okviru konferencije dr Stela Filipi Matutinović je predstavila rad „Uticaj novih tehnologija i tehnika upravljanja na planiranje i organizovanje procesa u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu“ (snimak predavanja je dostupan na linku http://youtu.be/UPb14wJsVPc).


Važan korak u uspostavljanju osnova za saradnju naučnih biblioteka iz Srbije i Ruske Federacije predstavlja saradnja Univerziteta u Beogradu sa Politehničkim univerzitetom iz Sankt Peterburga, čije se intenziviranje očekuje do kraja godine. Politehnički univerzitet iz Sankt Peterburga spada među najuglednije univerzitete u svetu; iznedrio je tri dobitnika Nobelove nagrade, ponudio je brojne patente za let na mesec, tenk T-34, a danas predstavlja jednu od vodećih institucija u oblasti nano tehnologija.


Univerzitetska biblioteka se zahvaljuje Ministarstvu prosvete i nauke, a posebno državnom sekretaru  Radivoju Mitroviću, na podršci naporima za uspostavljanje intenzivne saradnje sa naučnim bibliotekama u Ruskoj Federaciji.

 


25 - 06 - 2012