Potpisana Berlinska deklaracija

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Beogradu o podršci načelu otvorenog pristupa (Open Access), rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branko Kovačević potpisao je Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu naučnom znanju.


U skladu sa ovom odlukom, Univerzitet u Beogradu uspostavlja svoj Digitalni arhiv sa otvorenim pristupom u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković".

Tekst berlinske deklaracije