Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Јоце Вујића (1863-1934) - избор

Јоца Вујић, велики добротвор Београдског универзитета, велепоседник, познати библиофил, родио се у Сенти, у Бачкој. Основну и средњу школу завршио је у Сенти. Наставио је школовање у Сегедину, а почетком 1877. отишао у Братиславу у тзв. Горњу гимназију, где је провео четири године. Једну годину је слушао предавања на Филозофском факултету у Бечу, али је напустио филозофске студије да би могао да преузме вођење економије свога оца, па се због тога уписао на Високу агрономску академију у Алтенбургу у јесен 1882. Дипломирао је 1885. године. У Сенти унапређује своје имање. Члан је, а касније и председник, Српске православне црквене општине у Сенти, члан Управног одбора Матице српске у Новом Саду. Преко четрдесет година сакупљао је по земљи и иностранству књиге и рукописе који се односе на српску историју, књижевност и културу. Његова нумизматичка збирка, галерија слика, библиотека и архива, представљали су тада најбогатију приватну збирку у земљи.Преко 300 уметничких слика домаћих и страних аутора и нумизматичку збирку, поклонио је Јоца Вујић Универзитету ( данас се налазе у Народном музеју), 50 слика је даривао Матици српској и оне су представљале основу за отварање Галерије Матице српске у Новом Саду, док је своју библиотеку и архиву поклонио 1932. године Универзитетској библиотеци. Београдска штампа је поздравила његов поклон као “дар Београду, дар српском народу, дар науци и аманет потомству”, учвршћујући га на тај начин у ред великих српских добротвора којима наш народ има да захвали за многа културна и просветна добра у прошлости. Министар просвете захвалио му се “као једноме од највећих народних и културних добротвора, којима се само можемо подичити”. Краљ је одликовао Вујића орденом светог Саве другог реда, а Библиотечки одбор Универзитетске библиотеке предложио је 1932. године да се Јоца Вујић изабере за почасног доктора Београдског универзитета. Библиотека Јоце Вујића има 4911 инвентарних бројева, са преко 10000 књига и часописа и представља велику материјалну и научну вредност. То је једна од најбогатијих библиотека за проучавање националне и културне историје српског, али и других југословенских народа. У њој се налазе “старе српске и глагољске књиге, дубровачке и хрватске књиге, листови и часописи од XVIII до краја XIX века. Поред тога, има доста старих дела на латинском, немачком и мађарском језику од XVI до XVIII века, која говоре о нашој прошлости, нпр. из XVI века 25 књига, међу којима и ретка издања из млетачке штампарије Божидара Вуковића – Празнични минеј из 1538., из XVII века преко 50 домаћих и страних књига, нпр. дело Орбина Il regno degli Slavi из 1601., Халкокондилова Историја Турака из 1650., Путовање.. Едварда Брауна из 1686., затим око 200 књига из XVIII века, међу њима и први српски буквар из 1739.године, Жефаровићева Стематографија из 1741., први српски часопис Славено-сербски магазин из 1768. као и преко 900 књига разних струка, претежно првих издања, из прве половине XIX века. Такође су изузетно ретке и многобројне брошуре које се налазе у овој библиотеци. Уз библиотеку, Јоца Вујић је поклонио и своју богату архиву која садржи око 4.000 докумената и подељена је у четири целине: 1. Преписка XVIII века (272 писма) 2. Преписка кнеза Милоша Обреновића ( 1427 докумената) 3. Преписка Косте Анастасијевића, српског агента у Букурешту (540) 4. Преписка познатих и мање познатих личности новијег доба ( око 2000), као Кристофера Жефаровића, Илије Гаршанина, Љубомира Ненадовића, Вука Стефановића Караџића, Јоакима Вујића, Радоја Домановића, Јанка Веселиновића, Јована Јовановића Змаја и др. Посебну групу представљају војни и политички извештаји и отворени и шифровани телеграми из српско-турског рата 1875-1878. године и из ратова од 1912. до 1918. чији број прелази две стотине. Библиотека носи ознаку ПБ10.

Zwölf Tage auf Montenegro : He...
Ebel, Wilhelm
Königsberg : Verlag von J. H. Bon, 1842
1842
Serbien, Rußland und die Türke...
Berlin : E. H. Schröder, 1843
1843
Serbiens Freiheitskrieg und Mi...
Sor, Charlotte de
Leipzig : Theodor Thomas, 1845
1845
Cèrnagora / von Paić und Scher...
Paić, Mojsije; Šerb
Agram : gedruckt bei Franz Suppan, k. k. priv. Buchdruc...
1846
Повěстница Црнегоре од найстар...
Medaković, Milorad, 1824-1897
У Земуну : Кньигопечатньом Дра Дан. Медаковића, 1850
1850
Графъ Радецкій ц. к. фелдмарша...
Strack, Josef
У Новомъ Саду : Брзотискомъ Дра. Дан. Медаковића, 1854
1854
Otočaner Regiments-Geschichte ...
Bach, Franz
Karlstadt : Druck von Johann Nep. Prettner, 1854
1854
Преписка о уніи далматинскогъ ...
Kraljević, Venedikt, 1765-1862
У Београду : Државна књигопечатња, 1863
1863
Povjestnica hrvatskoga naroda ...
Balenović, Šimun
Zagreb : Društvo s. Jeronima, 1870 (Zagreb : Karl Albre...
1870
Putne uspomene iz hrvatske, Da...
Kukuljević Sakcinski, Ivan
Zagreb : b. i., 1873
1873
L'Herzégovine : étude géograph...
Sainte-Marie, Évariste-Charles Pricot de
Paris : Joseph Baer, 1875 (Toulouse : Imprimerie A. Cha...
1875
L'Herzégovine : ouvrage accomp...
Thomson, Gaston
Paris : à La Librairie illustrée, 1875
1875
Le Monténégro contemporain : o...
Frilley, Gabriel, Vlahović, Jovan
Paris : E. Plon et Cie, 1876
1876
Montenegro und die Montenegrin...
Gopčević, Spiridon, 1855-1928
Leipzig : Verlag von Hermann Fries, 1877 (Leipzig : Dru...
1877
Il Montenegro : illustrato da ...
Yriarte, Charles
Milano : Fratelli Treves, 1878
1878
Nord-Albaniens und der Herzego...
Langer, Johann
Wien : Carl Gerold's Sohn, 1880
1880
Ereignisse und Operationen in ...
Fockt, Carl Theodor
Wien : A. Hartleben Verlag, 1882
1882
Poviest Venecije u životu priv...
Molmenti, Pompeo Gerardo; Rabar, Ivan
U Senju : H. Luster, 1888 (U Senju : H. Luster)
1888
Историја Црне Горе / написао Д...
Милаковић, Димитрије
Панчево : Браћа Јовановић, 1888
1888
Из Црне Горе и Херцеговине : у...
Пајевић, А.
Нови Сад : А. Пајевић, 1891 (Нови Сад : А. Пајевић)
1891
Историја Црне Горе / у кратко ...
Popović, Đorđe, 1832-1914
Београд : Штампарија Петра Ћурчића, 1896
1896
Le Monténégro / par Auguste Me...
Meulemans, Auguste
Paris : Bureaux de la Revue diplomatique, 1897
1897
Montenegrina : прилошци истори...
Ruvarac, Ilarion, 1832-1905
У Земуну : Штампарија Јована Пуљо, 1899
1899
Г. Руварац и Montenegrina / на...
Томановић, Лазар
Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1899
1899
La Croatie militaire : (1809-1...
Boppe, Paul, 1850-1916
Paris ; Nancy : Berger-Levrault et Cie, 1900
1900
Турско царство пред Српски уст...
Новаковић, Стојан
Београд : Српска књижевна задруга, 1906 (Београд : "Дав...
1906
Дубровник : једна историјска ш...
Војновић, Лујо
Београд : Издање трговине Јевте М. Павловића и компаниј...
1907
Pad Dubrovnika. (1797-1806) / ...
Војновић, Лујо
Zagreb : pisac, 1908 (U Zagrebu : Dionička tiskara)
1908
Pad Dubrovnika. (1807-1815) / ...
Војновић, Лујо
Zagreb : pisac, 1908 (U Zagrebu : Dionička tiskara)
1908
Историја Босне и Херцеговине /...
Станојевић, Станоје
Београд : Државна штампарија Краљевине Србије, 1909
1909
Albanien und die Albanesen : L...
Siebertz, Paul, 1877-1954
Wien : Verlag der Manz'schen k. u. k. Hof-Verlag- und U...
1910
Le Royaume de Monténégro : ave...
Verloop, C.
Paris Nancy : Berger-Levrault, 1911
1911
Po Albaniji : dojmovi s puta /...
Mihačević, Lovro
Zagreb : Matica hrvatska, 1911 (Zagreb : Dionička tiska...
1911
Serbes, Croates et Bulgares : ...
Leger, Louis
Paris : Jean Maisonneuve & fils, 1913
1913
La Macédoine / T. R. Georgevit...
Đorđević, Tihomir R.
Paris : B. Grasset, 1919
1919
Црна Гора и Бока Которска / на...
Karadžić, Vuk Stefanović, 1787-1864
Београд : Српска књижевна задруга, 1922 (Нови Сад : Зас...
1922
Dubrovačka diplomacija / prof....
Cvjetković, Božo
U Dubrovniku : Jadran, 1923
1923
Наполеон и Југословени / Јован...
Јовановић, Јован П.
Б. м. : б. и., б. г. (Нови Сад : Штампарија прометног д...