Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Уметнички центар

најава
Соња Костић / Баланс

Изложба Баланс
у Уметничком центру Универзитетске библиотеке Светозар Марковић,
09 .децембар 2011. у 19:00 h.

Соња Костић својим радом на најдрастичнији начин укида важност темпоралности уметничког чина постављајући питање егзистенције самог уметника у беспредметним околностима свакодневног, природног или историјског протицања времена. Овај уметнички статемент није одлика брисања питања актуелности и необазирања на медијску реалност која нас окружује, већ сасвим спонтани лични чин који је мишљан као идеја артикулације обриса личне, а кроз акт уметности и опште егзистенције у времену. Тиме се, за околности интерпретације, оваква поставка може тумачити као радикално супротстављена актуелним дискурсима у уметности али је очита намера уметнице да се не обазире на ове околности. Она артикулише стратегије изражавања које надилазе конструисане параметере система уметности и на најличнијем нивоу говори о важности сопственог постојања сада и овде.

То постојање је, независно од концепта о идеји уметности као рекапитулацији или конструкту реалности, искључиво утемељено у приватном, субјективном и локалном контексту из кога нема разумног излаза нити је намера уметнице да тај излаз истражује или промовише. Сасвим реалистичне прилике живота стварају перформативе и визуелност која ослобађа од притисака конструисаних реалности.

Несумњиво је да се овде питање аутентичности исказивања не доводи у питање и да, чак и када се из овог исказивања бришу све могуће биографске и личне ауторске интенције, иза уметничких радова Соње Костић остаје горак и отрежњујући укус свакодневице.
Треба указати на чињеницу да се радови уметнице ослањају на традицију концептуалне уметности и перформанса на параболичан начин како је то чињено у дугим деценијама за нама, али да се укорењеност у савремености јасно одликује медијски изнијансираним и актуелним системима презентације, који праве суптилну, али и суштинску разлику од уметности која се, од самих почетака осме деценије и нарочито након средине деведесетих, стратешки избегавала премда је у свету, и посебно на Западу, била континуирано негована и стално актуелизована. Локалне околности померале су пажњу са питања егзистенције ка питањима идеологије и идентитета. Соња Костић својим радовима успева да пажљивог посматрача врати у жижу сопственог бивства или бивства Другог.

Кроз радове Баланс и Где је 2 ту је и 3, а посебно кроз перформанс у оквиру рада Баланс, уметница ће исказати околности у којима се важне чињенице наших егзистенција не везују за проток времена, већ имају свој драматични и катализаторски потенцијал који ни најопскурније трансформације велике историје не могу да доведу у питање. Тиме Соња Костић покушава да нас из брзине и хаотичности промена врати у макар кратко стање интроспекције, нужне да се осећамо као људи изгубљени у времену, али свесни драматичности нашег постојања а тиме поново и поново суочени самом чињеницом живота који нам је безусловно поклоњен да би у њему чинили или нечинили сопствени баланс.

Милорад Младеновић

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354