Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Матична делатност

 

Матична делатност Универзитетске библиотеке регулисана је Законом о библиотечкој делатности. Почетком матичне делатности на Београдском универзитету може се сматрати оснивање Централног каталога Универзитета у Београду 1930. године, који показује да су челни људи Универзитета још тада имали концепт о значају обједињавања података о набавци литературе на целом Универзитету. Након Другог светског рата Каталог је пренет из Капетан Мишиног здања у зграду Универзитетске библиотеке. То је био први централни каталог у Србији.

Основна функција матичности је да повезује рад високошколских библиотека са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству, да уједначава и осавремењује њихово пословање и ради на питањима регулисања статуса библиотека и библиотекара, као и перманентна обука библиотекара. Ради боље координације рада библиотека на Универзитету, 1976. године основана је Заједница библиотека Универзитета у Београду, којој су се ускоро придружиле и остале академске библиотеке у Србији. Њен рад је крајем осамдесетих прекинут. Године 1992. основана је Заједница високошколских библиотека Србије, са седиштем у Библиотеци. Заједници се придружују библиотеке свих шест универзитета у Републици и библиотеке већих научних института. У тренутку оснивања Заједница је бројала педесетак чланова, а данас их има преко сто.

Законским проширивањем матичне делатности, омогућује се остваривање матичности и над специјалним библиотекама у Републици, које имају научно - истраживачки карактер. Како је основни задатак матичне службе рад на стварању јединствене мреже, која би повезивала ове библиотеке међусобно и са светом, Библиотека у сарадњи са одговарајућим члановима Заједнице ради на стварању савремене библиотечке мреже и ширењу нових сазнања у библиотекарству. Некадашње информативно гласило Заједнице ИЗБУС, које се припремало у Универзитетској библиотеци од 1992, прерасло је 2000. године у ИНФОТЕКУ - часопис за информатику и библиотекарство, у којем се објављују радови, најчешће са стручних скупова у организацији Заједнице. Организован је низ курсева и предавања о коришћењу савремене технологије (о коришћењу Интернета, изради WEB презентација и др.). У послове матичне делатности спада и праћење и стручни надзор рада библиотека универзитета и научних института, прикупљање и унос података у базу података о овим библиотекама, стручно оспособљавање библиотекара почетника, као и организовање праксе студената Катедре за информатику и библиотекарство Филолошког факултета.

У оквиру матичне делатности и даље се прикупљају и уносе у електронски каталог Библиотеке подаци о публикацијама које поседују факултетске библиотеке Београдског универзитета, чиме се бар делимично ублажава недостатак јединственог библиотечког система.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354