Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

О НАМА

Водич кроз Библиотеку

Коришћење публикација

 

Чланови Библиотеке имају право коришћења публикација из фонда Библиотеке и могућност претраживања база података којима Библиотека располаже или су јој доступне преко Интернета. Серијске публикације, приручници, речници, старе и ретке књиге, као и оне добијене међубиблиотечком позајмицом користе се искључиво у читаоницама. За различите категорије корисника број публикација које се могу користити ван Библиотеке и рокови враћања различити су и регулише их Правилник Библиотеке.

Универзитетска библиотека има четири читаонице и Интернет учионицу.

У приземљу се налазе:

На првом спрату се налазе:

Читаоница одељења реткости налази се у сутерену и има два места.

Све читаонице раде од 8 до 20 сати, осим читаонице за рукописе, која ради од 8 до 14 сати.

Библиотека обавља међубиблиотечку позајмицу са библиотекама из земље и иностранства, чиме се члановима Библиотеке омогућује да добију на коришћење све публикације из фондова библиотека са којима Универзитетска библиотека има развијену међубиблиотечку сарадњу. Из позајмице су искључене референсне публикације, а из серијских публикација се могу наручити само копије појединих чланака. Услуга позајмице плаћа се по ценовнику који зависи од цена ове услуге код библиотека од којих се позајмљује, типа публикације и поштанских трошкова.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354