Михајло Идворски Пупин

У посебној збирци се може наћи велики број књига са интересантним посветама Пупину, од сарадника, пријатеља, често и аутора тих публикација, што говори о његовом друштвеном животу и угледу који је уживао. Неке су поменуте у претходним поглављима као илустрација. Ево још неких примера:

Посвета у којој се каже да Пупин може да задржи књигу као новогодишњи поклон:

Посвета у којој аутор изражава уверење да ће му бити опроштене грешке у књизи.

Посвете аутора: