Михајло Идворски Пупин

Прво издање Пупинове аутобиографије “From immigrant to inventor” објављено је у Њујорку, у септембру 1923. године, а 1924. књига је награђена Пулицеровом наградом. Прво издање на српском језику у преводу Милана Јевтића изашло је 1929. године под насловом „Са пашњака до научењака“. Универзитетска библиотека у оквиру посебне збирке публикација из личног поклона М. Пупина чува ауторизовани немачки превод аутобиографије “Vom Hirten zum Erfinder” из 1929. год.

Пупинова аутобиографија не обухвата последњих петнаестак година његовог живота. У том периоду Пупин је написао још две књиге „Нова реформација“ (1927) и „Романса машине“ (1930). Поред тога је објавио велики број публикација посвећених популаризацији науке, развоју научних истраживања, идеализму у науци и сл.

Схватао је значај популаризације науке и овој делатности је посветио посебну пажњу. У својим писменим расправама и популарним предавањима он је на приступачан начин излагао најтеже проблеме из науке. У текстовима својих патената Пупин не даје само техничке податке, већ детаљно и приступачно износи и физичке принципе на којима су патенти засновани.

Пупин је у великој мери веровао у идеалистичке циљеве науке и знатно допринео да се америчка јавност увери да су велика научна открића важнија од проналазака. Убрзо после повратка из Немачке на Колумбија Колеџ, Пупин се прикључио покрету за виши ниво научних истраживања који је предводио истакнути физичар Хенри Аугустус Роланд.

Са истомишљеницима са Колумбије је радио на преображају математичког клуба у Друштво за математичке науке Њујорка. Пупин је учествовао и у оснивању Америчког друштва за физичке науке и имао значајну улогу приликом оснивања Националног савета за научна истраживања. О његовом угледу сведочи и посвета у једној од књига из посебне збирке: Доктору Михајлу Идворском Пупину апостолу идеализма у образовању...

Пупин је био радо виђен говорник на јавним скуповима. После објављивања његове аутобиографије ови захтеви су били још израженији. Његова предавања су била интересантна и инспиративна за слушаоце и значајно су утицала на развој интересовања за науку.