Михајло Идворски Пупин

Са највећим и најзначајнијим поклоном Михајла Пупина који је стигао 1933. године  Универзитетска библиотека је добила и књиге које су га инспирисале и увеле у свет физике. Максвеловa „Теорија топлоте“ и „Материја и кретање“ као и Тиндалово дело „Топлота као облик кретања“.

Књиге које је Пупин користио током постдипломских студија у Кембриџу спадају у област математике и теоријске физике. У посебној библиотеци се налази и примерак Фарадејеве књиге „Истраживања о електрицитету“ коју је Пупин читао у Кембриџу.

Занимљив је пример уџбеника из аналитичке геометрије Џорџа Салмона на чијој је насловној страни Пупиновом руком написано на енглеском језику „М. Пупин Кембриџ, октобар 1883. Почео проучавање овог дела 17. текућег по пет страна дневно“. Овај датум се поклапа са временом његовог доласка у Кембриџ. У књизи се могу наћи и белешке начињене током учења.

Према потписима и записаним датумима и на другим књигама из тог периода може са видети којим редом их је Пупин набављао и проучавао, а многе садрже и интересантне Пупинове белешке.

Ту су и књиге аутора значајних за историју физике као што је Вилијам Томсон познатији као лорд Келвин, и других.

У посебној збирци се налазе и књиге професора чија је предавања слушао на Универзитету у Кембриџу.