Михајло Идворски Пупин

Михајло Пупин је пред крај свог живота поклонио део личне библиотеке Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“. Велики научник је својим даром желео да помогне ову институцију. Још годину дана пре званичног почетка рада Универзитетске библиотеке, свечано отворене 1926. године, Пупин је за библиотеку претплатио годишта часописа „Нова Европа“ 1920.-1925. год. И касније су од њега повремено стизале појединачне књиге. Тако је 1928. године библиотека добила споменицу Исаку Њутну са Пупиновом својеручном посветом Универзитетској библиотеци.

Међутим, главни Пупинов поклон су публикације из његове личне библиотеке приспеле у два маха 1932. и 1933. год. У Одељењу реткости Универзитетске библиотеке су сачувана нека од писама која сведоче о томе.

Из преписке се види да је Пупин лично одабирао књиге и трудио се да то буду вредна издања корисна за научни рад на Београдском универзитету. Овај дар је био посебно значајан за Универзитетску библиотеку која је у том тренутку имала скроман фонд књига, нарочито из области егзактних наука. Већи део публикација је из области физике и математике, али поред тога и из скоро свих научних дисциплина; највише их је на енглеском језику, затим на немачком и мањи део на француском језику. Ту су и луксузна библиофилска издања штампана у ограниченом броју примерака, као и 11. издање Енциклопедије Британике у 32 тома.

Књиге су првобитно укључене у општи фонд, а од 1980 год., у складу са традицијом да се посебно чувају библиотеке истакнутих личности, издвојене су као посебна збирка Михајла Пупина и носе ознаку ПБ24. Збирка је описана у каталогу „Поклон Михајла Пупина“ Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ објавила га је 1981. год. као допринос обележавању 125-годишњице рођења великог научника. Грађа је у њему подељена на књиге коришћене на постдипломским студијама у Кембриџу, књиге из периода постдипломских студија и припреме докторске дисертације у Берлину и остале публикације. Уз каталошке јединице дате су и напомене о свему што их везује за Пупинову личност, било да су то потписи и записи, белешке на маргинама, посвете, екслибриси или се у самом тексту говори о Пупину и његовом раду.

Ова стручна публикација је коришћена при уносу збирке у електронски каталог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, а самим тим и Виртуелне библиотеке Србије. Библиографски описи су доступни путем Интернета у COBISS/OPAC-у.