Све збирке - Књиге - Књиге Ђорђа М. Станојевића

Никола Тесла и његова открића : са сликом Теслином и 189 слика у тексту

Stanojević, Đorđe M.
Београд : Штампарија Краљевине Србије
1894