Све збирке - Књиге - Књиге Ђорђа М. Станојевића

Звездано небо независне Србије : са једном звезданом картом и 22 слике у тексту

Đorđe M. Stanojević
У Београду : Краљевско-српска државна штампарија
1882