Све збирке - Новине - Тежак (1869-1941)

Тежак : илустровани лист за пољску привреду - 1906

уређује М. Милан Миловук
Београд : Друштво за пољску привреду, 1869-1914; 1919-1941 (Београд : Државна штампарија)
1906