Све збирке - Новине - Искра (1899-1911)

Нова искра : илустровани лист - 1905

одговорни уредник Р. Ј. Одавић
Београд : Р. Ј. Одавић, 1899-1911 (Београд : Парна радикална штампарија)
1905