Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Читаонице

Приручници који се налазе у Професорској читаоници

Техника

ПЧ II-72672 Симић, Душан: Српско-енглески научно-технички речник; Крагујевац, 2003.
II-22182 Encyclopedia of industrial chemical analysis, 20 књ.; 1966.
III-1633 Encyclopedie internationale des sciences et des techniques, 10 књ. и 2 index, 1973.
III-4903 Mc Grow-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 15 књ.
I-26429 Техничар (грађевински приручник), 5 књ.; Београд, 1981.                                
III-182 Техничка енциклопедија, 11 књ.; Загреб, 1967-88.
I-11969 Арсенијевић: Електротехнички речник немачко-српхрв.; Београд, 1971.
I-13764 Драговић, Ј.: Енглеско-руско-српски ваздухопловни речник; Београд, 1973.
Ир 1187 Spitz A.: Dictionary of Astronomy and Astronautics; NewYork, 1959.
III-4261 Mc Graw-Hill Dictionary of scientific and technical terms, 3 изд.; 1984.
II-8053 Дабац, В.: Технички рјечник немачко-хрватскосрпски, 2 књ.; Загреб, 1952.
II-24435 Belzer: Encyclopedia of Computer Science and technology, 5 књ., New York, 1975.
II-6829 Elsevier's nautical dictionary, eng.-french-italian-spanish-german, 3 књ.; Amster.1965.
II-7427 Handbook for automatic linear algebra computation, 3 књ.; Berlin, 1971.
II-25015 Gillpin, Alan: Dictionary of environmental Terms; London, 1976.
II-19671 Encyclopedia of Engineering signs and Symbols; New York, 1965.
Ир 1252 Intern. Dictionary of Applied Mathematics; Van Nostrand, 1960.
Ир 1259 Lueger Lexikon der Technik, 2 књ.; Stuttgart, 1960.
I-33903 Паркер, С.: Енглеско-српски терминолошки речник - рачунари, електроника
II-2401 Hromov S.P.: Meteorologičeskij slovar; Leningrad, 1963.
II-24367 Dictionary of Physics and math. abbreviations, signs and symbols; NY, 1965.
II-30296 European research index, London,1977.; 2 књ.
II-30295 East european research index; London,1977.
II-17124 Бајић.: Пословни привредно-технички речник српхрв.-нем.-енг.-фр.; Београд, 1973.
I-11884 Немачко-српски индустријски речник, 4 књ.; Београд, 1971.
III-5199 International encyclopedia of communications; 4 књ.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354