Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Читаонице

Речници који се налазе у Професорској читаоници

Српски (Хрватски) језик

II-7038 Речник српскохрватскога књижевног језика, 6 књ.; Нови Сад - Матица Српска, 1967.
II-12538 Скок, Петар: Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, 4 књ.; Загреб, 1971/4
II-46180 Клаић, Братољуб: Рјечник страних ријечи (туђице и посуђенице), Загреб, 1987.
II-18418 Лексикони свезнање; Синоними и сродне речи српскохрватског језика; Београд, 1974.
Ир 1127 Miklosich, Fr.: Lexikon palaeoslovenico-graeco-latinum; Vindobonae, 1862-1865.
Ир 547 Вујаклија, Милан: Лексикон страних речи и израза, Београд, 1961.
Ир 1177 б Правопис српскохрватског књижевног језика; Нови Сад, 1960.
I-17201 Даничић, Ђура: Рјечник из књижевних старина српских, 3 књ.; Београд, 1863.
ПЧ II-60275 Речник књижевних термина; Београд, 1992.
ПЧ II-73629 Обратни речник српскога језика; Нови Сад, 2000.
Ир 1114 Ивековић, Фрањо: Рјечник хрватскога језика, 2 књ.; Загреб, 1901.
ПБ 1818 Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима; Биоград, 1898.
I-4533 Шкаљић, А.: Турцизми у српскохрватском језику; Сарајево, 1965.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354