Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Читаонице

Приручници који се налазе у Професорској читаоници

Природне науке
(хемија, физика, биологија)

III-5771 Molecular biology and biotechnology; New York, 1995.
Ир 963 Словар справочник ентомолога, Москва, 1955.
Ир 550 Рјечник народних зоолошких назива / Hirtz, М.; 2 књ.; 1928.,1956.
II-16870 Chemie-Lexikon / Roempps; 2 књ.; Stuttgart, 1972.
II-58838 Roempp Chemie Lexikon; 6 књ.; Stuttgart, 1995.
Ир 1254 Кратка хемическа енциклопеди, 5 књ.; Москва, 1961.
II-23250 Handbook of Biochemistry and molecular biology, 9 књ.; 3 изд., Cleveland, 1976.
Ир 1225 Физическиј енциклопедическиј словар, 5 књ.; Москва, 1960.
II-9748 Lexikon der Physik, 3 књ.; Stuttgart, 1969.
III-3480 Flora Europae, 5 књ.; Cambridge, 1964.
III-3149 Fauna Evropas, Bestimmungslexikon/ Harry Garms; Braunschweig, 1977.
III-3301 Enzyclopedie der Aquaristik / Sterba G. ; Leipzig, 1978.
Ир 1148 Vocabularium Polyglottum vitae Silvarum / R.von Litschauer, Berlin, 55.
II-25594 Encyclopedia of plant physiology; 23 књ.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354