Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Читаонице

Речници који се налазе у Професорској читаоници

Немачки језик

Ир 973 Deutsches Worterbuch / von Jacob und Wilhelm Grimm, 32 књ.; 1854.
II-11146 Sekvet, Heuser: Turkisch-deutsches worterbuch; Wiesbaden, 1967.
II-47978 Brockhaus-Wahrig Deutsches Worterbuch: in 6 Banden; 6 књ.; Stuttgart, 1980.
II-7229 Worterbuch der deutsch. gegenwartssprache, 6 књ.; Berlin,1967-77.
III-148 Ристић, Светомир...: Енциклопедијски немачко-српскохрватски речник, Београд, 1963.
II-9958 Kluge, Friedrich: Etymologysches Worterbuch der deutschen spache; Berlin, 1967.
II-8237 Wahrig, Gerhard: Deutsches Worterbuch; Guterlah, 1968.
Ир 1018 Wehr, Hans: Arabisches Worterbuch fur die schriftsprache der Gegeuwart; Leipzig, 1956.
 II-15643 Der sprach brockhaus. Deutsches bildworterbuch; Wissbaden, 1972.
Ир 1191 Lokotsch, Karl: Etymologisches Worterbuch der europaischen (germanischen, romanischen, und slovischen Worter orientalischen Ursprungs; Heidelberg, 1927.
Ир 1193 Frisk, Hjalmar: Griechisches etymologissches Worterbuch; Heidelberg, 1960-1972, део 3.
Ир 877 Farrell, R. B.: Dictionary of German Synonyms; Cambridge, 1953.
II-45502 Duden deutsches Universal - Worterbuch; Meincheim, 1983.
II-12037 Dultz, Wilhelm; Ullstein Fremdworterlexikon; Frankfurt, 1965.
Ир 261 Meyer-Lubke, W.: Romanisches etymologisches Worterbuch; Hudelb., 1936.
ПЧ II-11676 Шамшаловић, Густав: Њемачко-хрватскосрпски рјечник; Загреб, 1968.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354