Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

УСЛУГЕ

Читаонице

Речници који се налазе у Професорској читаоници

Енглески језик

ПЧ  III-5018 Ramson, W. S.: The Australian national dictionary; Melbourne, 1988.
III-5170 The Oxford English dictionary, 20 књ.; 3 изд.
III-4607 The compact Scottish national dictionary, 2књ; Aberdeen, 1986
III-4556 A Linguistic atlas of late mediaeval english, 4 књ.; Aberdeen,1986. III-4556 A Linguistic atlas of late mediaeval english, 4 књ.; Aberdeen,1986.
III-2011 Compact edition of the Oxford English Dictionary, 2 књ.; A suppl.to the Oxford English dictionary, 3 књ.; Oxford, 1972.
III-652 Standard dictionary of the english language. Britannica World Language; 2 књ.; Chicago, 1965.
III-4357 Webster's third new international dictionary, 1-3 књ. Chicago, 1981.
Ир 1197 Etimological dictionary of the english language; Oxford, 1958.
III-824 Webster's third new international dictionary, 1-2 књ.; Springfies, 1966.
ПЧ III-6947 Webster's third new international dictionary on the English language unabridged : with seven language dictionary, 3 књ.; Chicago, 1993.
Ир 1021а Ристић, Светомир...:Енциклопедијски енглеско-српскохрватски речник, 1-2 књ; Београд, 1956.
II-47977 Hrvatsko ili srpsko-engleski slikovni riječnik; Ljubljana. 1988.
III-36937 Бујас,: Хрватско или српско-енглески енциклопедијски рјечник; 1 књ. Загреб, 1983.
ПЧ II-70757 Ковачевић, Живорад: Енглеско-српски фразеолошки речник; Београд, 2003.
ПЧ II-45196 Ковачевић, Живорад: Енглеско-српски фразеолошки речник, 2 књ.; Београд, 1997.
II-40175 Бенсон, Мортон: Енглеско-српскохрватски речник; Београд, 1984.
ПЧ I-50046 Новосел, Анита: Енглеско-српски речник терминологије у области животне средине; Ваљево, 2004.
Ир 1175 Филипович, Р.: Енглеско-хрватски ријечник; Загреб, 1959.
Ир 996 A Dictionary of Americanisms. On Historical Principles, 1951.
II-7520 Webster's Seventh New Collegiate Dictionary; Springfield, 1967.
III-2456 Webster's new world dictionary of the american language; New York, 1972.
II-21507 Oxford dictionary of current idiomatic english; London, 1975.
II-46515 Schur, Norman W.: 10000 most challenging words. New York, 1987.
II-42935 The Oxford classical dictionary; Oxford, 1970.
II-47278 The Barnhart Dictionary of Etymology, 1988.
I-35513 Manser, M.: The Penguin wordmaster dictionary; London, 1987.
Ир 1113 Ристић, Светомир...:Енглеско-српскохрватски речник; Београд, 1959.
II-18571 Partidge, Eric: The Routledge Dictionary of Histor. Slang
II-8591 The Oxford dictionary of english etymology; Oxford, 1966.
III-4641 The Random House Dictionary of the English Language, New York, 1987.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354