Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати

Дигитални репозиторијум докторских дисертација
одбрањених на Универзитету у Београду

За докторанде

Сенат Универзитета у Београду је 14. децембра 2011. године донео Упутство за формирање репозиторијума докторских дисертација, а у марту 2012. и Информацију о начину достављања примерка докторске дисертације (...). Према овим документима, све дисертације које се предају од 2012. морају да:

Докторске дисертације похрањене у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду се могу прегледати на порталу „Е-тезе Универзитета у Београду“ http://eteze.bg.ac.rs/.

Сва обавештења заинтересовани могу добити и путем мејла info@phaidrabg.rs.

За додатне информације могу се погледати и „Честа питања“.

 

За докторе наука који су одбранили докторску дисертацију пре 2012. године

Сви који су докторирали пре 2012. године, а желе да њихова дисертација буде у електронском репозиторијуму у отвореном приступу, могу да упуте Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ захтев за дигитализацију докторске дисертације.

ЗАХТЕВ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ.

На овај начин се дигитализују само дисертације које се налазе у фонду Универзитетске библиотеке, као депозитне библиотеке за докторате одбрањене на Универзитету у Београду.

Уз захтев доктори наука треба да доставе у електронској форми и:

  1. - документ (видети формулар) који садржи потребне метаподатке
  2. - Прилог – Изјаве о ауторству и коришћењу

 

Оригинале потписаних изјава корисник треба да пошаље на адресу:

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Одељење за научне информације и едукацију (Дигитализација докторских дисертација)
Булевар краља Александра 71
11000 Београд

Када се упути захтев, заједно са овим додатним документима, дисертација ће бити скенирана, а њена електронска верзија, у коју ће бити укључени и ови приложени документи, биће похрањена у електронски репозиторијум.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354