Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Хронолошки преглед факултета у саставу Универзитета у Београду од 1905. године до данас

 

1905. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет


1920. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет:

- Архитектонски одсек
- Грађевински одсек
- Машинско-електротехнички одсек
- Хемијски одсек
- Културно-технички и геодетски одсек

- Медицински факултет
- Пољопривредни факултет:

- Пољопривредни
- Шумарски

- Богословски факултет


1932. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредни факултет → Пољопривредно – шумарски факултет


1936. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет


1937. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет: - Фармацеутски одсек
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет

1945. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет (издвојен из Медицинског факултета)
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет


1947. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет (издвојен из Филозофског факултета)
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет

1948. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет


1949. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредни факултет (настао поделом Пољоприврено-шумарског факултета)
- Шумарски факултет (настао поделом Пољоприврено-шумарског факултета)
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет
- Геолошки факултет


1952. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет
- Геолошки факултет

(Богословски факултет издвојен из састава Универзитета)


1956. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет (настао спајањем Рударског и Геолошког факултета)

1960. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет (издвојен из Филозофског факултета)
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет (издвојен из Машинског факултета)
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет

 

1961. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет (основан у Зајечару)


1968. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу

1969. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука


1973. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет:

- Одсек за биологију
- Одсек за географију
- Одсек за математику
- Одсек за физику
- Одсек за хемију
- Одсек за физичку хемију

- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука


1975. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет


1977. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет

1978. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору (некадашњи Рударско - металуршки факултет)
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет


1993. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет


1995. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Биолошки факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Географски факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Математички факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Физички факулет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Хемијски факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Факултет за физичку хемију (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет


2004. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Биолошки факултет
- Географски факултет
- Математички факултет
- Физички факулет
- Хемијски факултет
- Факултет за физичку хемију
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет
- Православни богословски факултет (поново укључен у састав Универзитета)

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354