Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Хронолошки преглед факултета у саставу Универзитета у Београду од 1905. године до данас

 

1905. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет


1920. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет:

- Архитектонски одсек
- Грађевински одсек
- Машинско-електротехнички одсек
- Хемијски одсек
- Културно-технички и геодетски одсек

- Медицински факултет
- Пољопривредни факултет:

- Пољопривредни
- Шумарски

- Богословски факултет


1932. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредни факултет → Пољопривредно – шумарски факултет


1936. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет


1937. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет: - Фармацеутски одсек
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет

1945. година

- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Технички факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет (издвојен из Медицинског факултета)
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет


1947. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет (издвојен из Филозофског факултета)
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет

1948. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредно – шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет


1949. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Богословски факултет
- Пољопривредни факултет (настао поделом Пољоприврено-шумарског факултета)
- Шумарски факултет (настао поделом Пољоприврено-шумарског факултета)
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет
- Геолошки факултет


1952. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударски факултет
- Геолошки факултет

(Богословски факултет издвојен из састава Универзитета)


1956. година

- Филозофски факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет (настао спајањем Рударског и Геолошког факултета)

1960. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет (издвојен из Филозофског факултета)
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет (издвојен из Машинског факултета)
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет

 

1961. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет (основан у Зајечару)


1968. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу

1969. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука


1973. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет:

- Одсек за биологију
- Одсек за географију
- Одсек за математику
- Одсек за физику
- Одсек за хемију
- Одсек за физичку хемију

- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука


1975. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет


1977. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Рударско - металуршки факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет

1978. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору (некадашњи Рударско - металуршки факултет)
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет


1993. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Природно-математички факултет
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет


1995. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Биолошки факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Географски факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Математички факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Физички факулет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Хемијски факултет (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Факултет за физичку хемију (издвојен из Природно-математичког факултета)
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет


2004. година

- Филозофски факултет
- Филолошки факултет
- Биолошки факултет
- Географски факултет
- Математички факултет
- Физички факулет
- Хемијски факултет
- Факултет за физичку хемију
- Факултет цивилне одбране
- Правни факултет
- Медицински факултет
- Фармацеутски факултет
- Пољопривредни факултет
- Шумарски факултет
- Ветеринарски факултет
- Економски факултет
- Стоматолошки факултет
- Архитектонски факултет
- Грађевински факултет
- Електротехнички факултет
- Машински факултет
- Саобраћајни факултет
- Технолошко-металуршки факултет
- Рударско – геолошки факултет
- Технички факултет у Бору
- Факултет политичких наука
- Факултет за физичку културу
- Факултет организационих наука
- Дефектолошки факултет
- Учитељски факултет
- Православни богословски факултет (поново укључен у састав Универзитета)

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354