Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду

 

1933. година

ХЕЈГЕНБАУЕР, ВИКТОР
Типови земљишта скопске равнице, њихова пољопривредна вредност, генеза и мере побољшавања.

 

1939. година

КАЖИЋ, МИЛУТИН
Развој, еколошки услови и мере унапређења културе дувана у нашим јужним рејонима.
206 стр.

 

1943. година

ЗЕЉКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Н.
Упоредно испитивање квалитета тржног и директно помуженог млека од крава у Београду и околини у 1942. и 1943. години.
52 стр.

 

1949. година

СТАНКОВИЋ, ДУШАН
Чиниоци плодоношења најраспрострањенијих домаћих и страних сорти јабука у воћарским рејонима НР Србије.

 

1951. година

РАДУЛОВИЋ, ЈЕВТО
Неке функционалне особености срца расхлађеног пацова и дејство В1 витамина на радниу способност миокарда.

 

1952. година

ПАВИЋЕВИЋ, НИКОЛА
Планинске црнице ''буквице'' на црногорском кршу.
3, 109, 2 стр.

СТОШИЋ, ДАРКО
Утицај повећаних количина беланчевина у оброку домаћих товних свиња на резултате това.
53 стр.

 

1953. година

МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Прилог проучавању о антибиотичком дејству зелене плесни на важније микроорганизме грожђа и шире.

РАДОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Прилог изучавању изазивача млечне фрагментације у нашем вину.

СТАНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Репин мољац (Phthoriaea ocellatella) биолошка и еколошка истраживања у циљу утврђивања комплекса мера берби.

 

1954. година


ТАДИЋ, МИЛОРАД Д.
Биологија јабучног смотавца (Carpocapsa pomonella L.) као основа за његово сузбијање.
173 стр.

ЋИРИЋ, МИЛИВОЈЕ
Карактеристике процеса оподзољавањаземљишта у Србији.
73 стр.

 

1955. година

АВРАМОВ, ЛАЗАР
Прилог проучавању фертилности важнијих сорти винове лозе у виногорју НР Србије.

БОГДАНОВИЋ, МИЛОВАН
Одлике хумуса у главним типовима земљишта НР Србије.
146 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РЕЉА Д.
Утицај еколошких фактора и агротехничких мера на стварање и принос никотина и лимунске киселине код Nicotiana rustica L..
115 стр., 15 слика.

ЖИВКОВИЋ, МИОДРАГ
Генеза и еволуција гајњача Србије.
168 стр.

МИРИЋ, СТАНКО
Проблем оптерећења наших индивидуалнх газдинстава средствима уложеним у грађевине.

ПЕРИШИЋ, МИЛИВОЈЕ
Прилог проучавању биологије и сузбијања Puccina helianthi Schow.

ШУТИЋ, ДРАГОЉУБ
Проблем бактериоза црвеног патлиџана код нас.

 

1956. година

АНДАСАРСКИ, ГЕOРГИ
Нова сејачица за сетву памука и њена примена.
81 стр.

БРИЗА, КАРЛО
Ампелографска испитивања распрострањених сорти вршачког виногорја.
114 стр.

ВАСИЉЕВИЋ, ЉУБИША
Патогено дејство неких бактерија.
79 стр.

КРИШТОФ, СТЕФАН
Фертилизациона дејство наших угљева.
2, 86, 11 стр.

МИТИЋ. НОВИЦА
Утицај ближњења на принос и квалитет вуне оваца цигаја расе.
91 стр.

ПОПОВИЋ, ЖИВОТА
Везивање фосфорне киселине у главним типовима земљишта Србије.
49 стр.

СТОЈИЋЕВИЋ, ДРАГОЉУБ
Главне водне особине важнијих типова земљишта Србије.
94 стр.

ДРЕЗГИЋ, ПЕТАР
Заснивање црнице на подзолима и гајњачама Северне Метохије.

НИКОЛИЋ, ВЕЉКО
Вирозне болести шећерне репе код нас.

ОБРАДОВИЋ, МИОДРАГ
Прилог познавању кукорозовине као хранива ( са нарочитим освртом на испитивање утицаја различитих количина кукорозовине и на чин њеног припремања на конзумирање, сварљивост и вредност оброка).

 

1957. година

АНТИЋ, МИХАИЛО
Прилог проучавању непосредне примене сирових фосфата на главним типовима земљишта Србије.
2, 129 стр.

БУЛАТОВИЋ, СПАСОЈЕ
Прилог познавању периода цветања и узрока отпадања цветних пупољака, цветова и плодова бресака у Смедеревском Подунављу.
3, 83 стр., 4 табле, 58 слика, геогр. карте.

ЂОКИЋ, АЛЕКСАНДАР
Утицај температуре на дегенерацију кромпира.
109 стр.

ИЛИЋ, БУДИМИР К.
Биологија, екологија и сузбијање барида.
4, 102, 2 стр.

КЉАЈИЋ, РАДОЈИЦА
Septorija digitalis Pass., паразит лековитих Digitalis spp. у Југославији.
3, 72 стр.

КРИШТОФ, МИЛАН
О целисходности аналитичког финансијског планирања и аналитичког књиговоства на пољопривредним газдинствима.
117 стр.

МАРИЋ, МИОДРАГ
Хетерозис кукуруза F1 генерације домаћих сортних хибрида и хибрида добивених од укрштања домаћих сората са америчким инбридованим линијама.
1 књ. (разл. паг.)

МИЛИЋ, МИЛАН
Побољшање методике огледа у судовима путем њихове изолације.
2, 117, 5 стр.

ПАЊАН, МИЛАН
Вирозе рајчице (црвеног патлиџана) у НР Хрватској.
4, IV, 143 стр.

ПЕЈКИЋ, БОРИВОЈЕ
Морфолошке и биохемијске промене у пупољцима шљиве, брескве, кајсије и бадема у зимском мировању. 87 стр.

САРИЋ, ЗОРА
Проучавање специфичности квржичних бактерија кикирикија.
2, 68 стр.

САРИЋ, МИЛОЈЕ
Утицај семена и различитих фаза онтогенетског развића, његових физичких особина и неких спољашњих фактора на раст и развиће.
1 св. различите пагинације

СИМОВИЋ, БОГОЉУБ М.
Проучавање морфолошких и физиолошких особина свиње ресавке.
2, 150 стр.

СЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Корелација између развића сејанаца дрвенастих биљака (воћака) и њихове дуговечности.
130 стр.

 

1958. година

NONVEILLER, GUIDO
Мали гундељи Србије (tribus Rhizotrogini, fam. Scarabacidae Coleoptera): систематика, анатомска грађа, биологија и ројење имага.
1, 152 листа.

КОЈИЋ, МОМЧИЛО
Заступљеност, улога и значај ђиповине (Chrysopogon gryllus) у ливадским фитоценозама Западне Србије фитоценолошка студија.
77 стр.

МИЛОЈИЋ, БУДИМИР
Проучавања температурних промена у ораничном слоју покривеном различитим њивским усевима.
3, 98 листова.

МИШИЋ, ПЕТАР
Проучавање биолошких и цитогенетичких одлика домаћих сорти крушака.
2, 123 стр.

НИКОЛИЋ, БОГОСАВ
Енергетске основе обраде земљишта.
1 св. (разл. паг.)

ОГЊАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Утицај ближњења и лактације по реду на количину и састав млека цигаја расе оваца.
2, 132, 6 стр.

ПОПОВСКИ, ДИМИТАР
Појава и особине црвенице НР Македоније.


РОГУЛИЋ, ЈОВАН
Организација производње зелене стечене хране са непрекидним коришћењем земљишта и што јачом поделом рада.
1,II,166 стр.

СТОЈАНОВИЋ, МОМЧИЛО Б.
Утицај концентрације минералних ђубрива на развиће и принос стрних жита.
III, 105 , 19 листова са таблама.

ЏАМИЋ, МИЛОМИР Д.
Прилог проучавању пектинских материја у плоду јабука.
4, 264 стр.

ПОПОВСКИ, ДМИТАР
Појава и особине црвеница НР Макледоније.

 

1959. година

KHALED ABDALLAH AHMED
Утицај система плаћања рада на повећање производности у сељачким пољопривредним газдинствима.
2, 222 стр.

MOHAMED SHAKER, HASSAN
Утицај фосфора на растење и хемијски састав грашка (Pisum sativum L.).

SAMI, HUSEIN AHMED
Место и улога земљорадничке задруге у систему пољопривредне службе Ф.Н.Р.Ј.
1 св. (разл. паг.)

ДУМАНОВИЋ, ЈАНКО
Утицај хетерозиса на садржај масти и протеина у зрну кукуруза међусортних и међулиниjских хибрида F1 и F2 генерације.
3, 103 стр.

ЈЕКИЋ, МИЛАН
Утицај основних макро и неких микроелемената на принос и састав травњака Бистра.
V, 3, 104 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ, БОРИВОЈЕ
Начин живота и екологија степског попца (Acheta deserta Pallas) са освртом на његову грађу.

МАСТЕН, ВИЛКО
Проучавање узрока сушења цвасти и младих гроздова винове лозе у Словенији.
2, XX, 80 стр.

МИЛЕНКОВИЋ, ПРОКОПИЈЕ
Однос државе и задругарства у ФНР Југославији.
1, 3, 136 стр.

МИЛОШЕВИЋ, ПЕРИША
Проучавање утицаја важнијих фактора на величину губитака при сређивању стрних жита.
2,121 стр.

ПЕЈИН, ДАНИЛО
Изналажење најповољнијих типова организације пољопривредних добара Војводине.
236, XXX стр.

РАДОВАНОВИЋ, БОРИСЛАВ
Економско-политички проблеми комасације земљишта у НР Србији.
112 стр.

РЕЉИН, СТЕВАН
Снабдевање Београда млеком и његов утицај на пољопривредна газдинства у рејону снабдевања.
1 св.(разл.паг.)

РИШКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Динамика мангана у главним типовима земљишта Србије.
1,3, 26 стр.

ТОМИЋ, ЉУБИША Ж.
Утицај температуре и глобалне радијације на пораст, развиће и хемиски састав дувана.
2, 143 стр.

ЦИНЦОВИЋ, ТАТЈАНА
Ливадска вегетација у речним долинама Западне Србије (фитоценолошка студија).
2,102 стр.

ФИЛИПОВСКИ, ГЕОРГИЈЕ
Генеза, еволуција и научна основа мелиорације слатина Овчег поља.

 

1960. година

MИЛАДИНОВИЋ, НАЈДАН
Биолошке и економске особине популације и сората пшенице Источне Србије
151, 7 листова.

БАБОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Подзоласта земљишта Космета и мере њихове поправке.
171 лист, 1 карта

БУРИЋ, ДУШАН
Утицај земљишних и климатских фактора на биолошки развој неких сората винове лозе северног Баната и на њихову привредно-технолошку вредност.
187 листова.

ВОЈИНОВИЋ, ЖИВОТА
Микробиолошке способности оранице главних типова земљишта Србије за кружење азота.
103 листа.

ВУЈИЧИЋ, ИВИЦА Ф.
Утицај разних чинилаца на ефикасност сољења сира качкаваља у пресолцу.
202 , 70 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАН
Промене беланчевина у току зрења сира качкаваља.
141 лист, 36 листова без пагинације

ЕРДЕЉАН, ВИТОМИР
Утицај степена изграђености на резултате делатности пољопривредних добара А.П. Војводине.
151 лист.

ЈАКОВЉЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Утицај дужине дана на развиће и вегетациони период неких сората кромпира.
123 листа.

КОСАНОВИЋ, ВЕЉКО М.
Војвођански чернозем и његова производна способност.
119 листова.

МАНЧИЋ, ДРАГАН
Испитивање радне способности липицанског коња.
53 листа.

МИЈАТОВИЋ, МИЛАН
Морфолошке, биолошке и производне особине популација луцерке - Medicago sativa L. из НР Србије.
1 св. (разл. паг.)

МИЛОВАНКИЋ, МИРОСЛАВ
Образовање цветних зачетака у пупољцима важнијих сората јабучастих и коштичастих воћака у Скопском пољу.
118,2 стр.

МИЛОЈИЋ, МИРОСЛАВА
Проучавање корисности индустријског укрштања моравке и ресавке са племенитим ресама свиња са посебним освртом на резултате това.
112, IX листова

МИЛОСАВЉЕВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Подруштвљавање у пољопривреди и колективизација као метод њеног социјалистичког преображаја.
270 листова.

ПЕТИЈЕВИЋ, ОБРАД
Утицај бора на принос кромпира и сточне репе на калцифицираним земљиштима.
2, 90 листова.

ПЕТРОВИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Утицај старости на важније физичке особине вуне код цигаја расе оваца.
122 листа.

ТОДОРОВИЋ, МИЛАН С.
Прилог познавању хумиворне микрофлоре.
137 листова.

ШУПУТ, МИЛАН
Популације конопље у Србији, њихове морфолошке и биолошке особине и технолошка вредност.
202, 5 листова.

ИЛИЋ, ВУКАШИН
Физички и хемијски услови стабилизације кашастог сока јабука.

 

1961. година

АДАМИЧ, ФРАНЦ
Утицај најважнијих начина одржавања зњмљишта на стање исхране и рашћење јабуке у предалпском подручју Словеније.

АЛЕКСАНДРОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Особине леса и његова улога у образовању земљишта у Србији.
3, 103, 5 стр.

ВУЧКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Колебање цена свиња у Југославији и његови узроци.
1, 3, 185 стр.

ДЕЛЕВИЋ, БРАНКО
Вирозе паприке у НР Србији.
III, 113 листова

ЖИВКОВИЋ, БОГОСАВ
Проблем заслањивања и упоредне карактеристике нормалних ѕемљишта у заслањивању и селенчка у Војводини.
II, 121 стр.

ЗЕРЕМСКИ, ДАМЈАН
Утицај састава оброка на млечност крава, квалитет млека и конзумирање суве материје.
2, 107, X стр.

ЗИРОЈЕВИЋ, ДРАГУТИН
Ампелографска испитивања одлика прокупца у циљу селекције.
100 стр.

ЈОРДОВИЋ, МИТАР
Проучавање економски најважнијих вироза малина у Југославији.
28 стр.

ЛЕКИЋ, МЛАДЕН
Улога хране у популационој динамици јагодиног сурлаша (Rhynchites Coenorrhinus germanicus Herbst).
2, 133 стр.

НИКЕТИЋ, ГОРДАНА
Значај технолошког поступка и млечног врења на садржај аскорбинске киселине у киселом купусу.
3, 79 стр.

РАШИЋ, ЈЕРЕМИЈА
Микрофлора белог сира: динамика развића и њена биохемијска активност у процесу зрења сира.
136 стр.

СПАСИЋ, МАЛИША
Colletetrichum lagenarium (Pass) Ellin et Halst паразит Cucurbitaceae и могућности његовог сузбијања.

СТАНКОВИЋ, ЉУБОМИР
Проблеми амортизације у пољопривреди.
3, 114, 3 стр.

СТЕФАНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Утицај киселости и температуре парења на неке биохемијске и физичке промене сирне груде у изради качкаваља.
110,99 стр.

ТАШКОВСКИ, МИЛИВОЈЕ
Познавање овчепољске овце.
1 св. (разл. паг.)


1962. година

ВИДАНОВИЋ, МИОДРАГ
Испитивање аклиматизације оваца мерине арл расе у погледу производних способности у пиратском крају.
95 стр.

ГУГУШЕВИЋ-ЛАЗИЋ, МИЛИЦА
Утицај пектолитичких фермената (филтрационих енцима) на неке физичке и хемијске особине сока од јабука у фази бистрења.
3, 106 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛОМИР
Botryris cinerea Pers. као паразит винове лозе и могућности његовог сузбијања.
98,2 листа

КОСТИЋ, БОРИВОЈЕ
Физиолошке расе Puccinia graminis var. Tritici Erikss.et Henn. У југоисточном делу ФНРЈ
189, 9 листова

КОСТИЋ, МИРОСЛАВ
Исхрана пшенице азотом под условима неких температура.
3, 127 листова

МАРКОВИЋ, ПЕТАР
Структурне промене на селу као резултат економског развитка.
VII, 234, 3 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Узајамни утицај подлоге и вијоке на апсорпцију и кретање фосфора - 32 P у калемова винове лозе у процесу срашћивања.
91 стр.

НАСТЕВ, ДРАГАН С.
Производно технолошке карактеристике важнијих позних стоних сората винове лозе заступљених у централном Вардарском рејону.
111 стр.

ОЦОКОЉИЋ, СТОЈАНКА
Испитивање пољопривредне вредности ливада на планини Кучају.
177, 8 листова.


ПАВЛИЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Проучавање фаза развоја важнијих домаћих и страних сората озиме пшенице.
3, 233, 23 листа.

ПАНТЕЛИЋ, МЛАДЕН Б.
Проучавање биолошких и цитогенетичких особина купина у реону Рудник-Букуља.
1 св. (разл. паг.)

ПАНТОВИЋ, МИЛУТИН
Фиксациона способност за калијум главних типова земљишта Србије.
2, 91 лист.

ПАУНОВИЋ, СИНИША
Испитивање чинилаца клијавости семена континенталних врста воћака, са посебним освртом на утицај стратификовања.
1, 221 стр.

ПЕНЧИЋ, МИЛУТИН
Биолошке и економске особине популација (сората) овса у ужој Србији.
118 листова

ПОПОВИЋ, АЛЕКСА
Наслеђивање отпорности пшенице према мразу.

СТАНОЈЕВИЋ, СТАНОЈЕ Б.
Климатска рејонизација виноградарских предела у НР Србији.
3, 136, 2 стр.

ШЉИВОВАЧКИ, КОСТА
Луцерка као основни извор суве материје у оброку супрасних крмача.
124 стр.

1963. година

AHMED LOTHY ABDEL SALAM
The developmet and function of the accessory glands of female sexual organs in gypthy moth, Lymantria dispar L.
2, 97 листова.

KHALIFAH, MOAWED MOHAMED
Испитивање ефикасности различитих комбинација укрштања неких раса кокоши у циљу добијања мелеза погодних за бројлерску производњу.
1, 2, 115 листова.

KORRAA, ALI
Специфичности организације и управљања у општим земњораднилким задругама Југославије.
3, 203 листа.

АЋИМОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Узпроци антракнозе пасуља у Југославији и остељивост домаћег сортимента пасуља према овој болести. 85, 2 стр.

ЈОВИЋЕВИЋ, БОЖИДАР
Проучавање биологије, екологије и сузбијање паразита лука Peronospora sehleiden Ung.
3,103 листа

КОСТИЋ, ВИТОМИР
Утицај овнова коридал расе на побољшање производних особина срљишке овце.
140, 3 листа.

ЛОВИЋ, РОДОЉУБ
Утицај амонијумнитрата при различитим начинима ђубрења на биолошке особине и принос ризлинга.
1, 196 стр.

ПАТАРЧИЋ, АНДРИЈА
Утицај степена зрелости кукуруза на квалитет рада са машинама за бербу кукуруза и мере за побољшање квалитета рада.
3, 148 листова.

ПАУНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Утицај јонизујућих зрачења на динамику бојених и танинских материја црних вина.
3, 126, 8 листова.

СТАНКОВИЋ, ИВАН В.
Прилог проучавању појаве басаре на дувану сорте "Прилеп".
2. 139 листова.

ТЕШИЋ, ТОМИСЛАВ
Амерички рогати цврчак (Ceresa bubalus F) – биологија, штетност и сузбијање.
IV,136,6 листова.

ФЕРЧЕЈ, ЈОЖЕ
Прилог познавању сиворјавог говечета.
2, 123 листа.

 

1964. година

ABU L-SA'UD, IBRAHIM
Реаговање сората црвеног патлиџана (Saint piere и хибрид бр. 10X бизон) на поједине соли и њихове концентрације.
1 св. (разл. паг.)

HASSAN, AHMED HASSAN
Утицај минералних ђубрива и pH на развиће гладиола.
2, 104 листа.

IBRAHIM MOHAMED ABD ALLA
Effect of fertilization spacing and irrigation on the yield, fruit quality, chemical composition of fruits flowering and vegetative growth of two vareties of sweet pepper.
165 листова.

SAYED MOHAMMED TOUNI
The effect of different sources of feed efficiency and the rate of growth of chickens in intensive fattening.
4, 170 листова.

АНТОНОВИЋ, ГЛИГОРИЈЕ М.
Генеза и особине земљишта на црвеним пешчарима Источне Србије.
4, 228 листова.
АРСЕНИЈЕВИЋ, МОМЧИЛО
Проучавање Septoria tritici као паразита пшенице СР Србији.

АРСИЋ, МИЛОСЛАВ
Проучавање биологије и сузбијања паразита јагоде Spaerotheta macularis (Wallr.) Jacz.
БЕБИЋ, ДУШАН
Утицај услова чувања на трајност и квалитет плодова важнијих сорти јабука и крушака у хлађеном складишту.
2, 134 листа.

ВИДОВИЋ, ОЛГА
Проширенији типови пасуља у Босни и њихова селекциона вриједност.
129 листова.

ГАЈИЋ, ДАНИЦА
Узајамни односи пшенице и кукоља на гајњачи и смоници.
III, 75 листова.

ГАЛЕВ, ТОДОР
Организација пољопривредних газдинстава у Тиквешком пољу и могућност њихове рационализације.
4, 196, 7 листова.

ДЕМИН, АРКАДИЈЕ
Прилог познавању биолошких и неких технолошких особина дувана сорте Просочан.
2, 140 листова.
ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДУШАН
Динамика воде код соје и њен однос према суши.

ЗМАИЋ, ЈОСИП
Производња говеда код нас и у свијету у вези са перспективом свјетског тржишта месом.
2, 227, XII листова.

ИСАКОВ, ДРАГОСЛАВ
Упоредна испитивање домаћег шареног и холандско-физијског говечета у истим условима одгајивања северне Бачке с обзиром на њихову продуктивност.
1, 154, 2 листа.

ЈОНЧИЋ, ПЕТАР
Изналажење најпогоднијег начина у условима коришћења термалних вода.
3, 132, 2 листа.


МИЛАНОВИЋ, ПЕТАР
Формирање и расподела дохотка сељачких домаћинстава у светлу најновијих процеса на селу.
2, 247, 7 листова.

МИТОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Утицај неких микроелемената на биолошка својства прокупца.
63, 2 стр.

МИЋИЋ, ЈОЦО

Двофазна жетва пшенице виндровер косачицама и комбајнима.
5, 154 листа.

МИЦКОВСКИ, ЈОСИФ
Прилог проучавању вироза дувана у СР Македонији.
98, 8 листова.

МИШОВИЋ, МИЛИВОЈЕ С.
Однос фазе цветања према дужини вегетационог периода и моменту пуног зрења кукуруза (Zea mays L.).
2, 114 листова.

НИКОДИЈЕВИЋ, ВИДEН
Садржај и динамика алуминијума у параподзолу (псеудоглеју) Западне Србије.
3, 154 листа.

ОСТОЈИЋ, НЕМАЊА
Прилог проучавању својстава разређивача југословенског порекла и њихових утицаја на активну супстанцу фунгицида за запрашивање.
1, IV, 139 листова.

ПЕШЕВ, НИКОЛА

Испитивање неких генотипова кукуруза на отпорност противу негативних температура.
1, 2, 173 листа.

РАДУЛОВИЋ, ВАСО Ј.
Међусобни односи бактерија у квржицама неких легуминоза и њихов утицај на активност симбиозне заједнице.
2, 171 лист.

РЕСУЛОВИЋ, ХУСНИЈА
Динамика воде, ваздуха и оксида редукционог потенцијала у параподзолу сјеверне Босне (подручје Српца) 3, 169, 21 лист.

РИСТАНОВИЋ, БОСИЉКА
Микробиолошка карактеристика Неретве, с посебним освртом на бракичне воде њене делте.
149 листова + 27 листова прилога

СЕГЕДИНАЦ, МИЛАН
Сељачке радне задруге и њихово место у развоју пољопривреде Војводине.
1, 230, V, III листа.

ТОПАЛОВИЋ, ГВОЗДЕН
Прилог проучавању биологије и сузбијања Sphaerotheca pannosa (Wallroth) Leveille var. persicae Woronichine паразита брескве.
3, 97 листова.

УЛИЧЕВИЋ, БРАНКО
Прилог проучавању особина најважнијих гајених сорти винове лозе у СР Црној Гори.
3, 266 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ЂОРЂИЈЕ
Прилог проучавању ерозије земљишта на пашњацима Источне Србије.
3, 167 листова.

ШУТИЋ, МАРИЈА
Односи и улога појединих група микроорганизама у току зрења качкаваља.
2, 93 листа.

РАДОЈЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Мелиорације травњака типа Nardetum strictae на Копаонику.

 

1965. година

AKL, AHMED M.
Изучавање утицаја фолијарне исхране на квалитет наранџе.
198, 33 листа.

BALBIR SINGH RAWAT
Снабдевање свежим млеком потрошачких центара у Југославији.
1 св. (разл. паг.)

KADHIM AL SHUKRI
Утицај вискозитета концентрата црвеног патлиџана на продирање топлоте до температуре стерилизације. 126 листова.

АЛБИН, НЕРИМА
Прилог истраживању минималног калајног слоја код кутија од белог лима намењених неким биљним и анималним прерађевинама.
4, 79 листова.

АЛЕКСИЋ, ЖИВОЈИН
Проучавање вироза пасуља са нарочитим освртом на потребе селекције на отпорност.
3, 101 лист.

АЛЕКСИЋ, ЖИВОТА
Састав и промене хумуса у параподзолима Западне Србије.
120 листова.

БОДИСКО, ВЛАДИМИР
Прилог проучавању могућности генетичког побољшања млечне стоке у неповољним еколошким приликама.
1, II, 62 листа.

БОКОРОВ, ТАНАСИЈЕ
Утицај нивоа протеина у тову свиња на конформацију полутки и однос ткива у њима.
2, 130 листова.

БОЦЕВСКИ, ДУШАН
Прилог проучавању сезонске и вансезонске ферментације македонских сората орјенталних дувана.
63 листа.

ВАЈНБЕРГЕР, АРТУР
Изотопно замењиви фосфор у земљиштима Србије.
129 листова.

ВРЕБАЛОВ, ТИХОМИР С.
Заснивање орнице путем облагорођивања смонице у рејону Шумадије.
2, 146, 3 листа са таблама.

ГЛИНТИЋ, МИЛЕНКО

Ретроградација фосфорне киселине из суперфосфата и њена приступачност у киселим земљиштима Србије. 4, 91 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, БОЖИДАР М.
Alternaria Crassa (Sacc.) Rands паразит биљака из рода Datura.
2, 125 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИРОЉУБ
Ophiobolus graminis Sacc. паразит пшенице.
III, 109 листова

ЂУРЂЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Проучавање важнијих типова ораха у Аутономној Покрајини Косова и Метохије.
211, 68 листова

ЖИВКОВИЋ, ЖИВОТА
Динамика азотних материја у току зрења белог меког сира. 1
2, 102, IV, 26 листова са таблама.

ЈАН, МАРКО
Општи трошкови у нашим пољопривредним предузећима и методе њихове расподеле.
VI, 269 листова, 37 пресавијених листова са таблама.

ЈАНКОВИЋ, МИЛАНКА
Наслеђивање отпорности против полагања код пшенице.
136 листа.

ЈАСНИЋ, ВЕЛИЗАР
Утицај једињења са хормоналним деловањем на плодоношњу црвеног патлиџана.
2, 123 листа.

ЈЕВЂОВИЋ, МЕЛАНИЈА К.
Фактори подруштвљавања земљишта на територији Војводине куповином.
1, 239 листова.

ЈОНЧИЋ, ПРЕДРАГ
Проучавање производње лозних калемова коришћењем термалних вода.

КОНСТАНТИНОВИЋ, БОГОЉУБ
Утицај припрема друштва медоносне пчеле (Apis mellifica L.) на искоришћавању пчелиње паше слива Западне Мораве.
3, 144 листа.

КОРУНОВИЋ, РАСТИСЛАВ М.
Генеза и класификација ливадских земљишта у долини Мораве.
2, 151, 6, 3 листа са таблама.

КРСТИЋ, ОБРАД
Проучавање степена аутогамије и особина инбридованих линија прве и друге генерације црвене детелине – Trifolium pratense L.
129 листова.

КУРТОВИЋ, ЈУСУФ

Генеза и особине тресета Хутовог блата.
2, 167, 12 листова са таблама.

КУС, МИЛОШ
Проблем вироза код селекције кромпира у Словенији и Горском Котару.
3, 132 листа.

КУЧПАРИЋ, САВКО
Деловање различитих режима индустријске ферментације на технолошка својства дувана војвођанског типа.
212, 70 листова с таблама.

ЛАЗИЋ, СИМА П.
Утицај температуре на дубину и дужину одмора окаца и процеса оживљавања резница винове лозе.
134 листа, 169 листова са табелама.

ЛУКИЋ, АНКА М.
Прилог проучавању изазивача буђавости и њихових антагониста на листу дувана.
147 листова.

МАРИНКОВИЋ, СЛАВОЉУБ Р.
Наследне промене садржаја скроба и беланчевина код хибрида кромпира.
II, 195 листова, 30 листова са табелама.

МИЈАТОВИЋ, МИЛОРАД
Биологија и сузбијање Cladosporium fulvum Cooke паразита црвеног патлиџана.
III, 144 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, ВЛАСТА
Појаве клизања земљишта у Шумадији.
1 св. (разл. паг.)

МИЛОШЕВИЋ, ДУШАН
Важније биоеколошке особине дивљег сирка (Sorghum halepense Pers.) и његова распрострањеност у Мачви. 1, III, 99 листова.

МИЛОШЕВИЋ, РАДМИЛА
Микрофлора и њена динамика на разним стаништима Делиблатске пешчаре.
3, 111,48 листова са таблама.

МИРИЋ, МИРЈАНА
Проучавање отпорности важнијих домаћих и страних сората хибрида и линија кукуруза према Helminthosporium turcium Pass.
185 листова.

МИТРОВИЋ, АНЂЕЛКА М.
Сорте и популације соје у главним привредним подручјима Србије и њихова производна вредност.
3, 134 листа.

ОКИЉЕВИЋ, ВУКОТА
Параподзоли сјеверозападне Босне и њихова проблематика.
211 листова, 14 листова са таблама.

ОТАШЕВИЋ, СВЕТОМИР С.
Рационализација важнијих радних процеса у производњи пшенице и кукуруза.
312 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај минералних ђубрива на принос, пораст летораста и садржај N, P и K у лишћу шљиве.
2, 136 листова.

ПАНИЋ, БОЖИДАР
Проучавање потреба у кобалту и витамину Б12 код пилића у интензивном тову.
3, 147 листова.

ПАНТЕЛИЋ, МИОДРАГ
Утицај подлоге на динамику угљених хидрата и органских киселина у плоду шљиве пожегаче на параподзолу и оподзољеној смионици.
4, 202 листа

ПЕЈКОВИЋ, МИОДРАГ
Утицај дубоке обраде на промене неких физичких особина земљишта.
149 листова.

ПЕМОВСКИ, ДИМЕ
Прилог проучавању биологије бесемене сорте султанине у СР Македонији.
3, 264 листа.

ПЕНЧИЋ, ВИКТОРИЈА О.
Удео паразита који се преносе семеном у варијабилности приноса кукуруза.
1, 138, 9 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Пручавања хибрида од укрштања ранијих и каснијих сората кромпира.
152 листа, 24 листа са таблама.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОРАД
Утицај калцијумкарбоната на искоришћавање суперфосфата у киселим земљиштима.
117 листова.

ПЛАМЕНАЦ, НИКОЛА
Слатине Улцињског поља и могућности њихових мелиорација.
6, 194, 53 листа са таблама.

ПУШКИЋ, ЈОЗЕФ
Развој домаћег шареног говечета у Поморављу и његов данашњи тип.
154 листова.

РАНКОВИЋ, МИЛОШ
Утицај неких органских боја на семе биљке луцерке (Medicago sativa L.)
103 листа.

РАХОВИЋ, ДОБРОСАВ В.
Удео појединих родних гранчица важнијих сорти трешања на принос и квалитет плодова.
III, 184, 32 листа са таблама.

РИСТИЋ, ОЛИВЕРА
Микробиолошка карактеристика воде у ђубреним огледним рибњацима.
2, 148 листова, 146 листова са таблама.

САВИЋ, СТАНОЈЕ
Узроци отпадања плодова неких сорти јабука.
1 св. (разл. паг.)

СИМОНЧИЋ, ЈОШКО Ј.
Економска анализа технолошких поступака хлађења јабука.
264 листа, 40 листова са таблама.

СМИЉАКОВИЋ, ЈОВАН
Наслеђивање отпорности пшенице против превалентних раса црне рђе у Србији.
103 листа.

СМИЉКОВИЋ, ХРИСТИНА
Проучавање биологије, екологије и сузбијања Erysiphe graminis D.C. паразита пшенице.
171 лист.

СРДАНОВИЋ-БАРАЋ, ОЛГА
Улога Српског пољопривредног друштва и "Тежака" у развитку пољопривреде Србије до Првог светског рата.
2, 257, 80 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Евалуација пописа индивидуалних пољопривредних газдинстава у Југославији.
3, 221 лист.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГОМИР

Прилог проучавању Stemphylium sarcini forme (Cav) Wilt. паразита црвене детелине.
1, III, 168 листова.

СТОЈАНОВИЋ, СТОЈАН
Карактеристике хумусних компонената хумусносиликатних земљишта Србије.
150 листова.

ТАДИЈАНОВИЋ, ЂУРО
Утицај начина проређивања цвасти и гроздова на принос и квалитет грожђа код неких стоних сорти.
148 листова.

ТЕШИЋ, БРАНИСЛАВА
Утицај агротехничких мера на пораст, развиће и принос семена јежевице Dactylis glomerata L.
4, 159, 63 листа

ТОМИН, АЛЕКСАНДАР
Југословенско и инострано тржиште за домаће стоно грожђе.
434 стр., XIII, 76 листова са таблама + граф. прикази.

ТОМИЋ, ДУШАН
Тенденције и проблематика развоја пољопривреде Косова и Метохије.
245 листова.

ТОШИЋ, ЉИЉАНА
Прилог проучавању биологије и сузбијања Thielaviopsis basicola (Berk. and Br.) Ferraris, паразита дувана.
3, 100 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ВЛАДИМИР Ч.
Проучавање стерилности полена материнских линија кукуруза обзиром на добијање хибридног семена. 167 листова.

ЋОРОВИЋ, РАДОВАН
Прилог познавању чинилаца водопропустљивости неких типова земљишта у Србији.
3, 173 листа.

ЋОСЕВСКИ, БРАНКО
Потребне количине воде за наводњавање кукуруза на подручју Скопског поља и Полога.
98 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, МИЛАН
Утицај натријумхумата на искоришћавање фосфорне киселине код кукуруза.
5, 115 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Југословенско тржиште говеђег меса с посебним освртом на потрошњу.
225, 46 листова.

ЧОБИЋ, ТИМОТЕЈ
Утицај времена кастрације мушке јунади домаћег шареног говечета на товну способност, вредност и квалитет меса.
2, 112, 6 листова са таблама.

ШЕСТИЋ, СЕАД
Количина, приступачност и динамика заменљивог магнезијума у главним типовима земљишта Србије. 108 листова, 47 листова са таблама.

ШКАРИЦА, БРАНКО
Утицај степена зрелости важнијих сорти маслина у макарском производном подручју на физичке и хемијске особине уља.
3, 125, 17 листова + дијаграми.

ЈОНЧИЋ, ПРЕДРАГ
Проучавање производње лозних калемова коришћењем термалних вода.

СТОЈКОВИЋ-ЏОДАН, АНГЕЛИНА
Утицај еколошких чинилаца и ђубрења на принос семена у садржај уља важнијих сората сунцокрета на Косову.

ТЕШИЋ, МИЛОМИР
Помолошка изучавања малине у Западној Србији.

 

1967. година

ТОДОРОВСКИ, БОРИС
Биологија, екологија и мере сузбијања дуванског трипса (Thrips tabaci Lind).
3, 136 листова.

ЏАМИЋ, РУЖИЦА
Прилог проучавању киселинског система у плоду јабуке.
216 стр.

 

1968. година

AWAN, JAVOID AZIZ
Динамика неких производа метаболизма у здруженим културама метаболитски подударнних квасница.
1 св. (разл. паг.)

HASAN AL SHABANA
Изучавање утицаја хемијских средстава на проређивање, одржавање, време зрења и квалитет плодова бресака.
2, III, 200 листова.

HRČEK, ALOJZ

Прилог проучавању биолошких и технолошких особина сорте винове лозе фурлански токај у условима Словеначког приморја.
1, 172 листа.

KAMAL H KHOSHNAW
Изучавање хистолошких особина епидермиса и хиподермиса и њихов утицај на важније промене плодова јабука у току чувања.
1, III, 164 листа.

MOHAMMAD SANA ULLAH
Studies on the morphological and chemical characters of intraspecies hybrid tabacco: (Nicotiana tabacum L.) in F1 and F2 generations.
2, II, 194 листа.

БАБОВИЋ, МИЛОРАД В.
Вирозе луцерке у Југославији.
89 листова, 34 листа са таблама.

ГАЈИЋ, ЖИВОРАД М.
Утицај узраста и тежине прасади при одбијању на њихову репродуктивну способност и резултате това.
3, 111, 16 листова.

ЈОВАНЧЕВИЋ, РАДОСАВ
Прилог проучавању утицаја лисне површине на принос и квалитет плодова шљиве пожегаче.
1 св. (разл. паг.)

ЈОКСИМОВИЋ, ЈАРОСЛАВ СТ.
Физичко хемијске и структурне карактеристике бивољег меса и ток њихових промена.
1, II, 133 листа.

МИЛУТИНОВИЋ, МОМЧИЛО
Цитогенетичке и важније биолошке особине типова малина у Западној Србији.
4, 156 , 76 листова.

РАТКОВИЋ, БРАНКО
Утицај заштите од ветра на измену микроклиме и повећање приноса црвеног патлиџана (Solanum licopersicum L.).
103, 5 листова.

ТЕОФИЛОВИЋ, ЖИВОРАД М.
Прилог проучавању морфологије и развића житне пијавице (Lema melanopus L.) и утицај еколошких чинилаца на њену масовну појаву.
1, III, 205 листова.

 

1969. година

АНАСТАСИЈЕВИЋ, ВОЈИН
Утицај делимичне кастрације на товну способност и принос меса хол. ландраса и јоркшира.
2, 117 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Проучавање хетерозиса родности и других особина међулинијских хибрида кукуруза зубана и тврдунца Ф1 генерације.
1, III, 215 листова.

МИТРОВИЋ, ВЕРА
Утицај насада шарана на биолошку продукцију рибњака.
3, 161 лист.

ПЕЧАР, СРЕЋКО
Утицај температуре на производне и репродуктивне способности говеда.
2 св.

СИМОВА-ТОШИЋ, ДУШАНКА
Cecidomydae Србије и значај неких морфолошких обележја за њихово одређивање.
1, I, 156 листова , 45 листова са таблама.

 

1970. година

БОГОЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Динамика и сукцесија насеља Collembola на разним стаништима Делиблатске пешчаре.
4, 162 листа.

ВУЧЕТИЋ, СОФИЈА
Утицај различитих количина замене за млеко и садржаја протеина у стартерима на пораст телади.
2, 119 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МЛАДЕН С.
Утицај исхране B и Mn на промену најважнијих особина плодова јабуке делишес златни.
1 св. (разл. паг.)

КРИШКОВИЋ, ПАВАО
Изучавање утицаја генеративне подлоге "Саје" на компатибилност, родност и квалитет плодова шљиве пожегаче-бистрице.
3, 110 листова, 33 листова са таблама.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЉУБОМИР
Квантитативна генетска испитивања телесне развијености и млечности крава и товних способности телади црвене данске расе говеда.
2, 108, стр., 40 стр. са таблама.

ПАВЛИЧЕВИЋ, АРАНЂЕЛ М.
Утицај физичкој стања оброка на конзумирање и сварљивост хране, развијеност бурага и пораст телади.
8, 210 листова.

ПОПОВИЋ, ВЕРА Д.
Економски фактори који утичу на искоришћавање изграђених хидросистема у СР Србији.
232, 7, 2 листа, 35 листова са таблама.

ТОШИЋ, МАЛИША
Вирозе пшенице у Србији.
2, 72 листа, 21 лист са таблама.

ШОШКИЋ, МИЛАДИН Ш.
Изучавање агробиолошких особина домаће вишње (Prunus cerasus L.) у еколошким условима САП Косово. 2, 3, 108, 74 листа.

 

1971. година

MAHMOUD EL SAYED, ISSA MONSOUR
Алтернативни модели искоришћавања оранице и других пољопривредних извора у Северном Египту.

БОЖОВИЋ, ДАНИЛО
Утицај економских чинилаца на производњу шећерне репе у Југославији.
X, 170, 7 листова.

ВЕЛИЧКОВИЋ, ДРАГУТИН П.
Прилог проучавању динамике аминокиселинског састава протеинског комплекса и слободних аминокиселина у плоду јабуке у току вегетационог периода и чувања.
1, 244 листа.

ДЕНИЋ, МИЛОЈЕ
Прилог студији биохемијске основе контроле синтезе протеина у пшеници и кукурузу.
97 листова.

МАШИЋ, БОШКО А.
Одређивање конформације и меснатости бројлера - њихово наслеђивање и вредност за селекцију.
2, 124 листа , 25 листова са таблама.

МИЈАТОВИЋ, КСЕНИЈА
Еколошка и морфолошко-анатомска проучавања корова Amaranthus blitoides S.Wats. у Војводини, као основа за његово сузбијање.
1, III, 197 листова.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ-ЉЕСОВ, ДУШАНКА
Економска ефективност употребе минералних ђубрива у производњи пшенице.
2, 127, 4 листа.

ШИНЖАР, БОРИВОЈЕ
Прилог проучавању деловања фунгицида за запрашивање семена (TMTD и MEMS) на интензитет неких физиолошких процеса у фази клијања и ницања кукуруза.
3, 131 лист.

1972. година

АНИЧИЋ, ЗЛАТА Д.
Ерозија тла у виногорју Мостарске котлине.
(разл. паг.)

БОЖИЋ, ДИКОНИЈЕ
Утицај времена основне обраде земљишта на принос кукуруза и шећерне репе у рејону Земуна и Пећи.
2, 261 лист, 28 листова са таблама.

ВОЈИНОВИЋ, ВЕРА Д.
Степен и обим загађености земљишта пестицидима из групе хлорованих угљоводоника у неким регионима СР Србије.
3, 127 листова.

ВУЧУРЕВИЋ, НАДА
Утицај начина сушења луцерке на садржај и квалитет липида са посебним освртом на масне киселине, каротиноиде и хлорофил.
4, 145, 8 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЉУБОМИР Р.
Корелациони односи особина телесне развијености, млечности крава и товности телади црвене данске расе.МИТИЋ, СТОЈАНКА Ђ.
Квантитативно процењивање биолошке стабилности лиофилизованих сојева неких бактерија млечне киселине.
2, 125 листова, 8 листова са таблама.

МИШОВИЋ, МИЛОШ
Испитивање дејства линурона и прометрина у различитим агроеколошким условима на органску продукцију, квалитет кромпира и степен ефикасности у сузбијању корова.
3, 219 листова.

НЕНИЋ, ПЕТАР
Прилог проучавању техничких и експлоатационих својстава атомизера у савременим воћарско-виноградарским засадима.
3, 134, 19 листова.

СИМИЋ, ЈЕРЕМИЈА
Диференцирање индивидуалних пољопривредних газдинстава, узроци и утицај на производњу и доходак. 1, IV, 285 листова.

СТОЈСАВЉЕВИЋ, ТИХОМИР
Утицај начина сушења луцерке на количину и квалитет протеина и аминокиселина.
3, 175 листова.

ТОДОРОВИЋ, НАТАЛИЈА
Утицај глобалне светлости на испољавање биолошких и технолошких особина сорте винове лозе Гаме црни.
1, 247 листова, 28 листова са таблама.

ФЕСТИЋ, ХУСНИЈА А.
Прилог истраживању сојева вируса шарке (Prunus virus 7-Hristov).
1,118 листова + илустр.

ШЕСТОВИЋ, МИЛОРАД
Резистентност кромпирове златице, Septinotarsa decemlineata Say, према инсектицидима.
2, IV, 184 листа.

 

1973. година

БЕЛИЋ, ЈОВАН
Шумадинка, њено порекло и особине.
99 стр.

БУКОРОВИЋ, ЈОВАН
Тенденције развоја аграрне структуре, продуктивности рада и дохотка у пољопривреди високо развијених земаља.
1, II, 163 листа.

ВЛАШИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог проучавању морфолошког, цитолошког и физиолошког стерилитета сорте маслине.
1,217 листова

ГАЈИЋ, ИВАН М.
Значајнији параметри производности и њихове фенотипске повезаности у популацији фазана Phasianus colchicus sp.
2, 149 листова, 14 листова са таблама.

ДОБРИВОЈЕВИЋ, КОСТА
Животни циклус и екологија ливадског губара (Hypogymna morio L.).
4, 130 листова.

ЂОКИЋ, ДРАГОЉУБ
Метаболизам јона у различитим сортама пшенице у зависности од исхране нитратним и амонијачним азотом.
II, 204 листа

ЂОРЂЕВИЋ, РАДЕ М.
Проучавање организације и економике радног процеса заштите воћака од важнијих болести и штеточина.
4, 221, 10, 174 листа.

МОШОРИНСКИ, НАДА
Утицај технолошких операција у производњи сокова од јагоде и боровнице на стабилност антоцијана и аминокиселина.
2, 2, 135 листова.

НЕНАДИЋ, НЕДЕЉКО
Прилог проучавању утицаја минералне исхране и еколошких фактора на морфогенезу и принос озиме пшенице.
1 св. (разл. паг.)

ПРИЦА, ВЛАДИМИР
Утицај SО2 на неке дрвенасте биљке у еколошким условима аерозагађења.
1 св. (разл. паг.)

РАДМАНОВИЋ, ПЕРИЦА
Производно економске могућности подручја Златибора у исхрани становништва у условима општенародног рата.
1, 191 лист, 3 листа са таблама.

 

1974. година

MOHAMED KAMAL AHMED SOLIMAN
Economic analysis of main field crops and models for their optimum structure in Egypt.
7, 235 листова.

SOHAIR ABDEL-RAHMAN SOLIMAN
Фактори развитка и диференцирања потрошње прехрамбених производа у земљама у развоју са посебним освртом на Арапску Републику Египат.
1 св. (разл. паг.)

ВИТОРОВИЋ, СЛАВОЉУБ Љ.
Проучавање токсичности и метаболизма органофосфорних инсектицида у сисара.
2, III, 138 листова.

ВУКОЈЕВИЋ, МИЛАН Н.
Утицај важнијих организационо-економских фактора на економику производње свињског меса.
1, 220, 2, 50 листова.

ДУШИЋ, ДРАГОЈЕ
Интензитет ерозије смоница.
III, 235 листова.

КРСТИЋ, БРАНКО М.
Утицај организационо-економских чинилаца на производњу говеђег меса.
1, 211 листова.

МАЛАК, ЈУСУФ
Епидемиолошка вироза црвене детелине у Србији.
II, 171 лист, 16 листова са таблама.

МЕКНИЋ, СТЈЕПАН
Методе процјене економских ефеката штета од болести у крупној перадарској производњи.
III, 235 листова.

МИРИЋ, МОМИР
Утицај заступљености и динамике кретања кобалта у травној маси пашњака северозападне Шаре на обезбеђеност потреба у витамину Б-12 код јагњади.
5, 160 листова.

МИТИЋ, СВЕТОЗАР
Проучавање учешћа коопераната у управљању у пољопривредним задругама Србије.
115, 3 листа.

ПЕЈЧИНОВСКИ, ФИЛИП
Вирозна рехуљавост гроздова сорте бело зимско у Македонији.
107, 9 листова.

РАНЂЕЛОВИЋ, ВИДЕН
Прилог проучавању размештаја пољопривредне производње у СР Србији.
1, III, 161, XXXVII листова.

РАНКОВИЋ, МИЛОЈКО
Пречишћавање вируса шарке шљиве и неке његове особине.
119 листова.

ABD EL-WAHAB BADR EL-DIN EL-SAYED
Примене 15N у проучавању утицаја различитих облика и доза азотних ђубрива у исхрани канадске тополе Populus euramericana clon I-214.s.
126, 27 листова.

БОГАВАЦ, МИЛОЈЕ Б.
Организационо-економски проблеми производње луцерке.
6, 230, X листова.

ГЛИГОРИЋ, ЗДРАВКО
Капиларно пењање воде у ритској црници Ковинско-Дубовачког рита.
5, 147 листова.

ЈАЊИЋ, ВАСКРСИЈА Р.
Прилог проучавању азотних једињења грашка за време хетеротрофне исхране и промена изазваних деловањем хербицида CIPC.
4, 176 листова.

КОЉАЈИЋ, ВИЛИМАН Р.
Прилог проучавању утицаја целулозе, нивоа исхране и физичке форме оброка на резултате у тову јунади. VI, 219 листова.

КОНСТАНТИНОВ, КОСАНА
Улога појединих компонената хроматина у синтези протеина зрна кукуруза.
4, 115, 6 листова.

ЛИВАДА, СВЕТОЗАР
Друштвено-економски узроци и последице старења пољопривредног становништва.
4, X, 335 стр.

МАРИНКОВИЋ, ПРЕДРАГ
Генеза и особине земљишта Неготинског рита.
2, 200, 5 листова

РАШАЈСКИ, МИЛИЦА
Испитивање ефеката различитих метода тестирања на селекцијски успех у популацији свиња велики јоркшир.
109 листова, 35 табли.

РИСТОВИЋ, ЈОВАН
Социјални облици живота у селу Буар.
358, 22 стр.

ХАУЗЕР, ОЛГА
Појаве стимулације и инхибиције у здруженим културама квасаца и актиномицета.
1 св. (разл. паг.)


ABDUL FATTAH, ETMAN
Прилог изучавању важнијих чинилаца на трајашност плодова бресака у расхладном складишту.

 

1975. година

ETMAN, ABDUL-FATTAH A.
Прилог изучавању утицаја важнијих чинилаца на трајност плодова брескве у расхладном складишту.
198 листова.

КАЛЕЗИЋ, ЖАРКО
Структурне промјене на селу у Црној Гори као резултат привредног развоја.
4, II, 247 листова.

 

1976. година

ВУКОМАНОВИЋ, ЛАЗАР
Међурегионална подела рада у производњи приплодних јуница.
1, II, 168, 7 листова.

ЖИВАНОВИЋ, МИЛЕТА
Проучавање могућности примене аминотриазина и параквата за сузбијање корова у виноградима.
4, 145 листова.

ЈАНКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Узајамни однос између засићености земљишта базама, садржаја калијума у адсорптивном комплексу и исхране биљака калијумом.
1, 393 листа.

КНЕЖЕВИЋ, ИВАН
Квантитативна генетска испитивања побољшања важнијих обиљежја млијечности крава црно-шарене пасмине у Славенији и Барањи.
2, 93, 1 лист.

МИЈАЧИКА, МИЛИВОЈ
Изучавање динамике хемијског састава у разним фазама развоја летораста, лишћа и плодова брескве.
2, 151 лист.

НЕШКОВИЋ, НЕШКО К.
Проучавање метаболизма и токсичности карбарила и пропоксура у експерименталних животиња.
4, 118 листова.

НИКШИЋ, МИЛОРАД
Подруштвљавање пољопривреде СФРЈ у процесу индустријализације аграрног комплекса.
1, 198, 3 листа.

РАДОЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ Ж.
Резервни фондови као израз варијабилности дохотка пољопривредних организација.
1, IV, 265, 4 листа.

СИМИЋ, РАДОМИР
Проучавање утицаја исхране азотом на аминокиселине и беланчевине листа и зрна пшенице.
3, 130 листова.

СТАНИШИЋ, СВЕТОЗАР
Могућности примене новог поступка очувања ароме при производњи концетрованог сока од јабуке.
2, III, 177 листова.

ТАНЧИЋ, НАДЕЖДА
Састав и природа хумуса ритских црница СР Србије.
1 св. (разл. паг.)

ФУРУНЏИЋ, МИЛАН А.
Проучавање утицаја важнијих фактора на рационалност процеса производње бресака у плантажама.
3, 240 листова.

ЦЕРОВИЋ, ПЕТАР В.
Побољшање економике и организације ратарских организационих јединица методом мрежног планирања. 1, 216 листова.

ЦМИЉАНИЋ, РАТИМИР
Прилог проучавању промета α-триптофана код свиња.
1, III, 109 листова.

 

1977. година

АЗАЊАЦ, НЕБОЈША М.
Наследност и повезаност фенотипова млечности и товности црно-беле расе говеда.
91 стр.

ВАЈАГИЋ, СТОЈАН
Прилог познавању метода механизоване кошње и припрема луцерке за индустријску прераду.
2,2,108,6 листова

ЂУКИЋ, МИРКО С.
Изналажење нових и рационалних поступака у финализацији дуванских сировина.
1, 2, 133 листа.

КАРТАЛОВ, ХРИСТО
Развојне тенденције у аграрној структури СР Македоније.
1, 338 листова.

ЛАЛИЋ, РАДОМИР Н.
Утицај неких агротехничких мера на продуктивност и технолошке особине пиварског јечма у агроеколошким условима северне Метохије.
2, 168 листова.

МИЛОШЕВИЋ, РАДИВОЈЕ М.
Експлоатационе и економске карактеристике полупокретних и покретних система за орошавање.
1, 2, 176 листова.

МИШИЋ, ДРАГОСЛАВА
Истраживање полиморфизма казеина у млеку домаћег шареног и црно белог говечета.
1, III, 127 листова.

ОТОРЕПЕЦ, СИЛВА
Агроклиматски услови гајења сунцокрета (Helianthus annuus L.) у СР Србији.
6, 201 стр.

ПАВИЋЕВИЋ, БРАНИСЛАВА
Морфологија и биологија врста рода Psylla (Psyllidae, Homoptera) на крушкама у Србији.
3, 139 листова.

РАДОВИЋ, ИЛИЈА З.
Истраживање оптималних односа услова и резултата производње на ратарско-сточарским организацијама. 5, 218 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, МИЛОРАД Ш.
Могућности Југославије у производњи људске хране за потребе земаља у развоју.
3, 364 листа.

ШАТАРИЋ, ИЛИЈА
Проучавање генетичког варирања елементарних особина родности зрна код хибрида кукуруза (Zea mays L.). 3, 92 листа.

 

1978. година

CARLOS BOUYA, HARRERA
Метод узорка за процену расположивих количина траве пашњака на Куби.

ЂОРОВИЋ, МИЛУТИН Т.
Утицај регионалног размештаја производње у склопу осталих релевантних фактора на развој цена и потрошње пољопривредно-прехрамбених производа у Југославији.
1, VII, 328 стр.

МАЛЕШ, ПЕТАР
Утјецај неких лозних подлога на ампелографске особине сорте винове лозе плавац мали у условима сплитско-каштеланског виногорја.
1 св. (разл. паг.)

НИКОЛИЋ, ЛЕПОСАВА
Кора распадања гранитоида Србије.
2, III, 199 листова.

ПАНИЋ, МИРОСЛАВ
Утицај генетских и неких парагенетских фактора на дужину искоришћавања крава и животну призводњу млека.
3, 116, 13 листова са таблама.

СТАНКОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Статичко и динамичко испитивање потрошње меса у Југославији.
2, 264 стр.

СТОЈНИЋ, МИЛОРАД
Дугорочне тенденције у развоју потрошње шљиве и њених прерађевина на домаћем и страном тржишту.
1, 260 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, РАДИША
Утицај монокултуре на органску продукцију пшенице у агроеколошким условима Источне Србије.
2, 117, 13 листова са таблама.

ЧУЉАТ, МИЛЕ
Оптимални односи капацитета механизације и величине ратарске производне јединице.
3, 116 стр.

1979. година

AR-RUBA'I, ABAD 'ALLAH Š. M.
Промене беланчевина у току зрења качкаваља произведеног различитим протеолитичким ферментима.
2, III, 169, 29 листова.

ABDULAH AL RUBAI
Промене беланчевина у току зрења качкаваља, произведеног различитим протеолитичким ферментима. 2,III,169 листова, 29 листова са табелама.

HASAN, SADI HASAN
Утицај густине усева на асимилациону површину, продуктивност фотосинтезе и принос кукуруза.
1, II, 141 лист.

HODA, FARAOUK MOHAMED
Паразити Helicoverpa armigera Hubner, (Lep. Noctuidae) у насадима памука и дувана у Македонији и могућности лабораторијског гајења најважнијих врста.
1 св. (разл. паг.)

БАБОВИЋ, ЈОВАН
Квантитативно истраживање понуде и тражње живинског меса на југословенском тржишту.
4, 247 листова.


БОГДАНОВИЋ, ВИТОМИР В.
Утицај силикатних бактерија на трансформације калијумових алумосиликата.
2, 186 листова.

БУДИМИР, МИЛКА
Усвајање, транслокација и деловање линурона и монолинурона у грашку.
2, 107 листова.

ЈАКОВЉЕВИЋ, МИОДРАГ
Проучавање механизма активирања азота земљишта под утицајем азота из додатог ђубрива.
3, 141 лист.

КАЛИНОВИЋ, ДРАГУТИН
Микробиолошке особине неких природних и антропогених тала Славоније.
2, 299 листова.

МИЋОВИЋ, МИЛАН
Друштвено-економски услови и њихов утицај на експлоатацију система за наводњавање.
1, V, 417 листова, 67 листова са табелама.

РЕДЕ, РУДОЛФ
Испитивање промена реолошких својстава мишићних хомогената под деловањем кухињске соли и дифосфата у разно време post mortem.
5, 148 листова.

РИСТАНОВИЋ, ДУШАН
Проучавање наслеђивања радности prolific (вишеклипних) типова и хибрида кукуруза (Zea mays L.).
3, 126 листова.

РУДИЋ, ДРАГАН В
Сувишне унутрашње воде подручја источног Срема.
4, 189 листова.

ЦУРАКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ В.
Утицај светлости, температуре и времена складиштења на хемијске промене кашастог сока јагода пакованог у боце од различито обојеног стакла.
5, 167 листова.

 

1980. година

AL-ATTABI ABDUL RAZZAQ B. F.
Утицај неких агротехничких мера на принос и квалитет дувана типа берлеј "Т" у зависности од ђубрења и наводњавања.
1, 3, 201 лист, 52 листа са табелама.

AL-DABBAGH, MAAN T.
Прилог познавању производних особина и понашања кокоши различитих тежинских група код једне провенијенце бројлерских родитеља.
3, 145 листова.

SIDKI, TALAL A.
Истраживање варијабилности особина млечности и поступака оцене приплодне вредности крава црно-беле расе говеда.
3, 80, 35 листова.

ЈЕНЧИЧ, РАОУЛ
Истраживање фактора, који утичу на избор машина за механизацију радова на индивидуалним газдинствима у брдско планинском подручју Словеније.
188 листова.

ЈОКИЋ, НЕДЕЉКО СТ.
Истраживање исхране припадника ЈНА и неких параметара за контролу квалитета.
5, 238, 1 лист, 17 листова са табелама.

КАМЕНОВИЋ, ГАВРО
Утицај фолијарне исхране на важније помолошке особине и технолошку вредност плодова јагоде CV Pokahontas.
2, 217 листова

КАМЕНОВИЋ, САВА Ј.
Рационални елементи рационалности изградње степенастих тераса на плантажама у условима београдско-смедеревског Подунавља.
3, 335 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, РАТКО
Важније производне карактеристике запата црно-белих говеда и могућности даљег генетског побољшања. 96 листова.

МИХАИЛОВИЋ, БОГДАН
Утицај ђубрења при разлучитом склопу на принос и квалитет неких хибрида кукуруза за индустријску прераду у условима Срема.
201 лист.

МЛАДЕНОВ, ВЕЛИН
Проучавање степена прилагођености неких СК хибрида кукуруза за гајење у различитим условима климе и земљишта у СР Србији са покрајинама.
4, 234 листа.

НЕДИЋ, МИЛАН
Прилог познавању утицаја времена сетве на морфогенезу и принос кукуруза.
5, 129 листова.

ОБРАДОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Истраживање оптималних параметара тракторско-машинских агрегата за друштвена пољопривредна газдинства.
1, XI, 260, 64 листа.

ПОЛИЋ, СПАСОЈЕ
Прилог проучавању ефеката система за одводњавање подунавских ритова.
5, 310 листова, 3 листа са табелама.

РАСТИЈА, ТОМО
Упоредно испитивање могућности процјене узгојне вриједности крава сименталске пасмине на подручју Словеније.
131 стр.

 

1981. година

AL-DOORI, FUAD T.
Утицај различитих нивоа воде и NPK у хранљивој средини на садржај неких елемената у лишћу лозне подлоге 41 Б.
143 стр.

EL SAJED, SAMIR KHALAFF ALLAH
Утицај исхране азотом и густине усева на пораст, развиће и принос сунцокрета.
245 стр.

KASIM FARID EL, SAID
Исхрана кукуруза азотом из (15NH4)2CO4 и CO(15NH2)2 на чернозему.
124 листа.

MOHAMED, K. MUTASHAR
Комбиновани утицај термичке обраде зрна кукуруза и физичке форме оброка на ефекте това јунади до различите завршне масе.
173 листа.

АШКОВИЋ, СЛАВКО
Проучавање физиолошко-хемијских особина миоглобина у мишићима свиња.
VI, 126 листова.

ВИДОЈКОВИЋ, МИОДРАГ
Проучавање могућности производње семена ЗП хибрида кукуруза у различитим агроеколошким условима СР Србије.
131 стр.

ДЛЕСК, МИХАЕЛ
Ширење техничко-технолошког процеса и његов утицај на доходак југословенске пољопривреде друштвеног сектора.
V, 249 стр.

ЈУРЧЕВИЋ, АНТЕ
Утицај особине сорте винове лозе на важније промене у грожђу за време чувања у хлађеном складишту.
II, 154 листова.

ЛЕКОВИЋ, МОМИР
Прилог проучавању биохемијско-технолошких особина важнијих производних сората пшенице у Нишком региону.
XIV, 315 листова.

ЛУЧИЋ, ДУШАН
Утицај амбалажних материјала на квалитет стерилисаног топљеног сира у лименкама.
127 листова.

НАКАЛАМИЋ, AЛЕКСАДАР Ј.
Варијабилност родности неких сорти винове лозе у зависности од еколошких услова и начина гајења.
303 листа.

ПЕТРОВИЋ, РАТКО
Наслеђивање односа главних компонената скроба у зрну мутаната и хибрида кукуруза (Zea mays L.).
130 листова.

ПОПОВ, ДИМИТРИЈЕ
Утицај количине витамина А и метионина на искоришћавање протеина у исхрани прасади.
113 листова, 3 листа са таблама.

ПУШКАШ, ЗВОНИМИР
Прилог познавању развоја говедарства у Хрватској од 1850. до 1953. године.
650 листова.

СТОШИЋ, МИЛОРАД
Проучавање утицаја ђубрења на продуктивност и квалитет травне масе сејаног травњака.
315 листова.

ХАЏИ-ТАШКОВИЋ ШУКАЛОВИЋ, ВЕСНА
Проучавање активности важнијих ензима оксидоредуктазног и трансаминазног система и промене протеина у нормалном и opaque - 2 генотипу кукуруза.
2, 2, 167 листова.

ЧАВОШКИ, ДУШАН
Прилог истраживању оптималних услова емулговања масти и неких технолошких поступака при производњи паштета и барених кобасица.
IV, 191 лист.

ШЉАХОВ, ПАВЕЛ
Прилог испитивању питомог кестена (Castanea sativa mill.) у СР Македонији са посебним освртом на производњу пчелињих производа.

FALZUR, RAHMAN
Синтеза глутаминске киселине у цистим и здрузеним културама микроорганизама.

 

1982. година

DAUD, LABIB Y.
Промене важнијих азотних једињења у процесу технолошке обраде дувана.
189 листова.

ВИДЕНОВИЋ, ЖИВОРАД
Изучавање могућности изостављања појединих радних процеса у производњи кукуруза.
139, 9 листова.

ЈАШОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Прилог проучавању регионалног размештаја пољопривредне производње у САП Косово.
191 лист, 23 листа са таблама.

КУШТРАК, ИВО
Испитивање доприноса пољопривреде привредном и друштвеном развоју Југославије.
IX, 22 листа са таблама.

МАРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ В.
Утицај густине сетве и исхране азотом на морфолошке особине биљака, квалитет и принос семена неких генотипова пшенице.
172 листа.

НИКОЛИЋ, ЛАЗАР Ж.
Утицај организационо-економских чинилаца на резултате пословања у производњи цигарета у Југославији.
237 листова.

ПЕРИЋ, ВЛАДИМИР
Истраживање критерујума и њихове међузависности као основе за утврђивање квалитета меса бројлера. 202 стр.

ПОПОВИЋ, РАДОМИР
Утицај времена сетве и примене азотних ђубрива на принос и квалитет озиме пшенице у условима југоисточног Баната.
212 листова.

РАДМАНОВИЋ, ДУШАН М.
Самоуправно удруживање у производњи и промету меса у Југославији.
V, 297 листова.

РАИЧЕВИЋ, ДРАГИША
Утврђивање параметара који утичу на квалитет жетве соје конбајнима и начини унапређења.
220 листова.

РАКОЧЕВИЋ, ЋИРО Р.
Истраживања у циљу одређивања селекционе вредности линија кукуруза у раним генерацијама инбридинга.
130 листова.

 

1983. година

ВАСИЋ, ГРАДИМИР
Утицај наводњавања на водни режим чернозема Земунског поља и принос кукуруза.
165 листова.

ЂОРОВИЋ, ВУКМАН
Утицај подлоге на агробиолошке и технолошке особине неких сората вишње у северној Метохији.
186 листова.

ИЛИЋ, СТАНИСЛАВ Г.
Утицај лозних подлога и висине приноса грожђа на водни режим винове лозе - сорте ризлинг италијански.
205 листова, 87 листова са таблама.

ЈОЦИЋ, МИОДРАГ
Утицај амбијента, начина држања и исхране на принудно митарење, продужену носивост, инкубациону вредност јаја и здравствено стање родитељских кокоши.
157 листова, 13 листова са табелама.

МАНОЈЛОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Понашање кукурузног пламенца Ostrinia nubilalis Hbn. и његових ентомофага на разним биљкама хранитељкама.
II, 180 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, ДРАГИ
Phomopsis viticola Sacc. као проузроковач пропадања -екскориозе винове лозе у СР Македонији.
159 листова, 1 лист са таблом.

МЛАДЕНОВИЋ, ПЕТАР
Утицај густине усева на динамику површине листа, суве материје и продуктивност фотосинтезе кукуруза. 393 стр.

ОБРАДОВИЋ, ДРАГОЈЛО
Протеолитичка активност сојева S. lactis и соја Micrococcus M-104 у млеку као један од критеријума за коришћење наведених сојева у стартерима.
II, 97 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, СВЕТОМИР Љ.
Резултати проучавања живота Adoxophyes reticulana Hb. (Lepidoptera, Tortricidae) штеточине јабуке и крушке. 192 листа.

СТОЈАНОВИЋ, СРБОБРАН
Селекција пшенице на отпорност према Erysiphe graminis dc.ex merat f. sp. tritici em. marchal.
85 листова.

ТАДИЋ, ЛАЗАР
Утицај хибрида и начина сетве на квалитет рада комбајна за бербу кукуруза.
II, 215 листова.

 

1984. година

БАНИНА-ОСТОЈИЋ, АНА
Типови променљивости Streptococcus lactis под утицајем афлатоксина Б1.
153 листа.

ВИВОДА, ВИДО
Ампелографска истраживања терана и рефошка у виноградарском подрајону Истре.
VII, 24 листа, 175 листова са табелама, 23 пресавијена листа.

ВУКСАНОВИЋ, ВЕРИЦА
Могућност деконтаминације производа парадајза од пестицида на бази етилен-бис-дитиокарбамата, органохлорних инсекцитида и бакра током технолошких поступака прераде.
142 листа.

ДАКИЋ, СТЕВАН
Испитивање могућности примене минималне обраде земљишта за производњу пшенице.
185 листова, 52 листа са табелама.

ИВАНОВИЋ, МИРКО
Polymyxa betae Kesk., паразит шећерне репе и вектор вируса некротичног жутила нерава репе.
134 листа.

КОН, ВЕЛИМИР
Утјецај организационо-економских фактора на економске резултате производње крављег млијека у ООР-има Славоније и Барање.
IX, 203 листа.

ЛАЗАРОСКИ, ТРАЈЧЕ
Утицај наводњавања на принос и технолошка својства оријенталног ароматичног дувана сорте Прилеп. 211 листова.

МИЛУТИНОВИЋ, ЛЕПОСАВА
Утицај технолошких фактора на квалитативне и квантитативне промене ароматских састојака паприке у производњи ајвара.
VIII, 173 листа, 6 листова са таблама.

МИЉКОВИЋ, БОЖИДАР
Прилог проучавању биолошко-технолошких особина гљива врсте Boletus edulis и Cantharellus cibarius на подручју Топлице.
2, 203 листа.

НИКОЛИЋ, МИХАЈЛО
Изучавање агробиолошких особина сорте крушке на подлози Рirus communis l. у еколошким условима Чачка. 139, 7 листова.

ПАЈИЋ, ЗОРИЦА П.
Генетичка вредност инбридованих линија кукуруза, Zea mays L., на основи диалелног укрштања разних генерација (I1-In).
90, 10 листова са таблама.

РОДИН, АНТЕ
Тенденција развоја амбалаже и технологије паковања у дистрибуцији пољопривредних производа до краја овог стољећа.
129 стр.

СТЕПИЋ, РАДЕНКО
Коровска вегетација стрних жита у северозападној Србији.
167 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ЛИДИЈА
Коровска вегетација кукуруза североисточне Срије.
165 листова, 22 листа са табелама.

ТАНАСИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај међуредне обраде на пораст, развиће и принос кукуруза.
226 листова.

ХАЛТ, МАРИЈА
Контаминација брашна алфатоксином Б1 и његов утјецај на морфолошке и физиолошке особине пекарског квасца Saccharomyces cerevisiae и квалитет круха.
195 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, НИКОЛА
Штедња становништва у Југославији: друштвено-економски услови и утицај на развој привреде са посебним освртом на развој пољопривреде.
277, 15 стр.

 

1985. година

AKRAM A. RAZZAK AL. TIMIMI
Утицај примењених метода производње селекционисаних матица на биолошко-економске особине пчелињих друштава.
164, 4, 16 листова са таблама, 32 пресавијена листа.

ВИДАКОВИЋ, МИРЧЕТА
Особине, механизам обнављања фертилности полена и могућности коришћења цитоплазматичке мушке стерилности ц-типа у призводњи хибридног семена кукуруза (Zea mays L.).
110 стр.

ЕЛЕЗОВИЋ, ИБРАХИМ
Проучавање степена и обима загађености вода СР Србије постојаним пестицидима.
172 листа.

ЈЕВТИЋ, ЖИВОЈИН
Статистичка испитивања сезонских утицаја у промету сточарских производа у Југославији.
281 лист.

ЛАТИНОВИЋ, ДУШАН
Квантитативно генетско оцењивање телесне развијености и типа крава у популацијама европских црно-белих и холштајн-фризијских говеда.
159, 51 лист са таблама.

ЛЕСКОШЕК-ЧУКАЛОВИЋ, ИДА
Испитивање услова производње безалкохолног пива комбинацијом дијализе и ултрафилтрације.
VII, 204 стр.

МАНЧЕВ, ГЕОРГИЈЕ
Утицај густине усева на пораст, развиће и принос кукуруза.
219 листова.

МАРИНКОВИЋ, НЕБОЈША
Отпорност паприке (Capsicum spp.) према Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.
90 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ЈОРДАН
Прилог методологији одређивања режима наводњавања земљишта под културом кукуруза.
265 листова.

МИЛУТИНОВИЋ, СИНИША
Утицај ђубрења на принос и квалитет пасуља гајеног на смоници и псеудоглеју региона Зајечар.
122 листа.

ОГАШАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Упоредно проучавање биохемијских особина важнијих сорти шљиве ( Prunus domestica L.).
3, 168 листова.

ПЕРИШИЋ, ДРАГАН Љ.
Испитивања могућности примене биљних екстраката у производњи цигарета.
150 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДОЉУБ
Штетне Cecidomydae на семенској луцерки у источној Србији и њихов значај за производњу семена.
223 стр.

ПЛАЗИНИЋ, ВЛАДАН

Прилог проучавању утицаја генотипског и фенотипског варирања на пољопривредну вредност семена соје (Glycine hispida Max.).
174 листа.

ПУХАР, БРАНКО С.
Моделирање организације војних економија у циљу потпунијег искоришћавања постојећих земљишних и других потенцијала.
II, 180, 7 листова.

РАДОВИЋ, ГОРДАНА
Таксономска идентификација локалних популација кукуруза (Zea mays L.) Југославије.
94 листа.

САРИЋ, БОРИСАВ
Утицај густине усева и времена вађења на принос и квалитет сората шећерне репе у агроеколошким условима јужног Баната.
218 листова.

СТОИЉКОВИЋ, БОГОМИР Б.
Утицај минералних ђубрива на принос и квалитет кромпира.
148, 10 листова са сликама.

ABDALLA MOHAMED, EL ŠERIF
Утицај земљишта и различитих подлога на биолошке особине неких стоних сората винове лозе гајене у региону Al-Jabal Al-Akhda.

 

1986. година

RIADH A. JALLIL ABDULLAH JALLOW
Утицај времена сетве и густине усева на принос кукуруза ZPTC 196.
215 листова

ГЛАМОЧЛИЈА, ЂОРЂЕ
Утицај азота и густине усева на продуктивност фотосинтезе и принос шећерне репе.
147 листова.

ДРАЖИЋ, СЛОБОДАН Б.
Прилог проучавању наслеђивања квантитативних својстава дувана, Nicotiana tabacum L.
149 листова.

МАТИЋ, МИРЈАНА

Структура дјелатности и друштвено-економски односи у организацијама земљорадника СР Босне и Херцеговине.
154, 56 листова.

ПАЈКОВИЋ, ЂОРЂИЈЕ
Утицај ђубрења минералним ђубривима на принос соје у САП Косово.
155 листова.

ПЕРИЋ, ИЛИЈА Б.
Резистентност кућне муве, Musca domestica L, према инсектицидима - стање у Србији и механизми резистентности селекционисаних сојева.
III, 174 листа.

ПЕТРОВИЋ, БУДИМИР М.
Утицај јачине ђубрења на принос и квалитет озиме пшенице у условима Косова.
251 лист.

ПЕТРОВИЋ, ДУШИЦА
Утицај технолошког процеса производње на зрење сомборског сира.
III, 133, 23 листа са таблама.

РАКОЧЕВИЋ, МИЛОВАН
Доходовно повезивање у репродукционој целини за производњу, прераду и пласман меса.
III, 241 лист.

СТАНИСАВЉЕВИЋ, МИЛОЉУБ
Изучавање утицаја угљених хидрата и минералних материја у родном дрвету неједнаке старости на принос и квалитет плодова јабуке.
258 стр.

СТЕВАНОВИЋ, ДУШАН
Наслеђивање особина плода у диалелно реципрочним хибридима различитих варијетета паприке (Capsicum annuum L.).
113 листова.

ФИЛИПОСКИ, КИРИЛ
Утицај минералне исхране на потрошњу воде и квалитет дувана типа Прилеп.
258 листова.

ЏЕМАЈЛИ, ЋАМИЉ
Могућности убрзаног развоја пољопривреде мање развијених региона САП Косова.
201, 193 листа с таблама.

 

1987. година

ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, ДРАГИША
Промене у друштвено-економској садржини и чиниоцима продуктивности рада у производњи жита, посебно пшенице, у друштвеном сектору пољопривреде у Југославији.
3, 297 листова.

ВУКМИРОВИЋ, МИЛАН С.
Микробиолошка разградња пестицида pirinikarba и његових аналога и утицај ових једињења на микрофлору земљишта.
3, 129 листова.

ИЛИЋ, ВУКАШИН И.
Друштвено – економске основе агро – индустријског комплекса и анализа његовог развоја у свету.
407 листова

КРУНИЋ, ЂОРЂО
Утицај различитих количина азота на величину лисне површине, принос и квалитет шећерне репе гајене на чернозему и гајњачи.
368 листова.

МАКСИМОВИЋ, СРБОЉУБ
Утицај ђубрења на принос и квалитет вирџинијских-flue-cured дувана.
II, 212 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, РУЖИЦА
Биоценотски односи бактерија изолованих из кобасица и добијање здружених стартер култура.
141 лист.

МИЛОВАЦ, МИЛИЦА М.
Утицај исхране преко листа на принос и квалитет зрна пшенице.
121 лист.

МИРКОВИЋ, РАТКО В.
Проучавање утицаја абиотских фактора на токсичност, понашање и ефикасност темефоса и дифлубензурона, за сузбијање ларви комараца (Diptera, Culicidae).
139 листова.

МИТРОВИЋ, СРЕТЕН
Упоредно испитивање инкубационих, товних и кланичних особина различитих линијских хибрида ћурака у тову бројлера.
129 листова.

ПЕКИЋ, СОФИЈА
Екофизиолошке основе отпорности кукуруза према суши.
203 стр.

ПРВУЛОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прилог проучавању биохемијско-технолошких особина важнијих сората пшенице у Тимочкој Крајини, као основа за технологију брашна и хлеба.
227, 8 листова са таблама.

ПРЕЛИЋ, СВЕТИСЛАВ
Утицај калијум сулфата добивеног из фелдспата на принос и квалитет својства дувана.
128 листова.

ПРИЈИЋ, ЉУБИША
Испитивање утицаја осветљења и температуре на растење и развиће гладиола "Friendship" и "Hunting Song". 155 листова, XLII листова са табелама.

САБОВЉЕВИЋ, РАДОВАН
Проучавање генотипске зависности варијабилности силе семена соје (Glycine max L.Moechn).
79 листова.

СВИЛАНОВИЋ, ТИХОМИР С.
Еколошки услови за производњу крупнолисних сората дувана и њихова употребна вредност у оријенталним цигаретама.
255, 11 листова са таблама.

СКАЛИЦКИ, ЗЛАТКО Е.
Утицај уношења гена холштајн-физијске расе на важније репродуктивне и производне особине популације европских црно-белих говеда.
132, 3 листа са таблама

СТИКИЋ, РАДМИЛА
Утицај суше на понашање стома кукуруза.
3, 194 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ Ч.
Међународни трансфер технологије у пољопривреди и прехрамбеној индустрији као чинилац унапређења извоза.
337 листова.

ХАБУЛ-ВЕЛАГИЋ, ЕСМА
Прилог студији односа хемијског састава земљишта и биохемијског стања органске масе неких биљака.
221 лист + граф.прикази

 

1988. година

АДАМОВИЋ, МИЛАН
Утицај заступљености протеина соје у заменама за млеко на пораст, искоришћавање хране, сварљивост оброка и биланс азота и развој дигестивног тракта телади.
195 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, СРЂАН
Утицај вишегодишње примене минералних и органских ђубрива на режим фосфора карбонатног чернозема Земун поља.
221 лист.

БУКВИЋ, БРАНКА
Прилог познавању бојених материја у грожђу и соку неких сорти винове лозе типа бојадисера.
150 листова.

ВУКША, ПЕТАР В.
Токсичност фунгицида за Phomopsis (Diaporthe) helianthi Munt.-Cvet. и ефикасност хемијске заштите сунцокрета од овог паразита.
87 листова.

ГАТАРИЋ, ЂОРЂЕ
Проучивање утицаја густине сјетве и времена жетве на принос и квалитет сјемена смиљките (Lotus corniculatus L.).
134 листа.

КОЛАК, ИВАН
Утјецај времена сјетве на природ и квалитет сората соје у западној Хрватској.
174 листа.

ПЕЈИН, ГОЈКО
Испитивање оптималних нивоа Ca у оброку у зависности од старости носиља.
158 листова.

ПОПОВИЋ, РАДОВАН
Утицај термичке обраде ридраинг поступком на квалитет оријенталних дувана.
174 листа.

СПАСИЋ, РАДОСЛАВА
Agromyzidae (diptera) СР Србије, са посебним освртом на Phytomyza horticola Gour.
146 листова.

ТЕШИЋ, ЖАРКО
Проучавање међузависности биохемијских особина плода малине (Rubus idaeus L.)
5,313 листова + илустр.

ЦЕРАНИЋ, СЛОБОДАН
Модел развоја пољопривредне производње на подручју региона Јужни Банат.
202, 77 листова.

 

1989. година

ALGASEM, SLIMAN
Утицај старости на производне способности линијског хибрида ћурака "Hybrid 2.200".
119, 11 листова прилога.

MULIOKELA, WAMBULWA
Утицај смањења лисне површине и густине сетве инбред линија и хибрида на принос и квалитет семена кукуруза (Zea mays L.).
97 листова.

ВЕСКОВИЋ, МИЛАДИН
Биланс органске материје у земљишту и приност кукуруза на чернозему Земун Поља при различитим системима ђубрења.
209 листова.

ВУЛЕВИЋ, ДРАГО
Совице (Noctuidae, Lepidoptera) Косова са посебним освртом на штетне врсте.
296, 6 листова.

ЗОРИЋ, ДРАГИЦА
Прилог студији биохемијских особина протеина и липида пшенице у функцији од неких фактора.
239 листова.

КОВАЧЕВИЋ, ДУШАН Ђ.
Утицај различитих начина предсетвене обраде и мера неге на промене неких физичких особина земљишта и принос кукуруза у монокултури и двопољном плодореду.
202 листа, 9 листова са табелама.

МАЋЕЈ, ОГЊЕН Д.
Проучавање могућности израде меких сирева на бази коагрегата беланчевина млека.
230, 15 листова.

МИЈАВЕЦ, АНДРЕЈ
Проучавање отпорности генотипова сирка Sorghum bicolor (L.) Moench према вирусу мозаичне кржљавости кукуруза.
230 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛОСАВ
О утицају вируса ризоманије на производне и анатомско-хистолошке особине корена неких сорти шећерне репе.
122 листа, 15 листова са сликама.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ
Прилог проучавању утицаја адитива на промене укуса код дувана типа Burley.
137 листова, 66 листова прилога.

СИМИЋ, ДРАГОСЛАВ
Прилог проучавању добијања протеина соје и њихове биохемијске карактеристике у поступку алтернативне екстракције.
2, 130 листова.

ШЕВАРЛИЋ, МИЛАДИН М.
Друштвено-економске потребе и могућности смањивања необрађене ораничне површине у СР Србији ван територија САП.
276 листова.

 

1990. година

WATSON, MWALE
Диалелна анализа приноса и компоненти приноса кукуруза (Zea mays L..) у нормалним и сушним условима.
117 листова.

ГОГИЋ, ПЕТАР М.
Оцјена економске оправданости улагања средстава у хидромелиорационе системе.
VIII, 300 листова, 57 листова прилога.

ЈАНКОВИЋ, МИОДРАГ
Испитивање утицаја услова сушења на квалитет лиофилизованих плодова јагоде, малине и купине.
143 листа.

КАЛАЈЏИЋ, МИЛОРАД
Изучавање модела робних индивидуалних газдинстава на поручју Шар-планине.
260 листа, документација 182 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај удруживања земљорадника на развој пољопривредне производње у САП Војводини.
326, 8 листова.

МИЛОШЕВИЋ, НИКО В.
Проучавање важнијих производних особина и њихове међусобне зависности у чистој линији кокоши тешког типа.
193, 18 листова.

МОЈАШЕВИЋ, МИЛИЦА М.
Покретљивост инсектицида и хербицида у земљишту.
194 листа.

ОСТОЈИЋ, СПАСОЈЕ С.
Продуктивност и квалитет уљане репице, перка - PVH и тифона гајених као пострни и озими крмни међуусеви.
129 листова.

ПЕТРОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Специфичности и правци развоја пољопривреде у брдско-планинском подручју Србије.
288 листова.

ПОПОСКИ, ЉУБЕН
Утицај друштвено-економских и организационих фактора на стање и развој примарне производње дувана у СР Македонији.
231 лист, 82 листа са прилозима.

СТОЈАНОВИЋ, ЈОВАНКА
Утицај механичких оштећења пшенице (Triticum aestivus L.) на принос и квалитет зрна.
108 стр.

 

1991. година

ВЕЛИЧКОВИЋ, МИЛОВАН
Утицај наводњавања на помолошко-технолошка својства важнијих сорти јабуке.
191 лист.

ГРУБИЋ, ГОРАН А.
Познавање утицaја разградивости протеина хране на ефикасност искоришћавања хранљивих материја и производне резултате говеда у порасту.
162 листа, 43 листа прилога.

ДРАГИЋ, ЖИВКОВИЋ Љ.
Истраживање могућности веће заступљености усева за производњу биљних уља у условима САП Војводине.
280 листова, 103 листа прилога.

КОСТИЋ, СЛАВИЦА С.
Коришћење плодова дивље руже као природног извора витамина Ц у производњи термички стерилисаних каша за децу.
102 листа.

ЛИЧИНА, ВЛАДО Ђ.
Примена Mg, B и Zn у исхрани винове лозе и регулисање ових процеса применом природног биљног биорегулатора раста NPGBRs-GRO-VITINtm.
175 листова.

МАРКОВИЋ, МИЉОЈКО Р.
Укључивање југословенске пољопривреде у међународну поделу рада преко извоза стоке и производа сточарства са посебним освртом на тржиште земаља Азије и Африке.
348 листова.

МАЋКО, ВИЛМОШ
Осетљивост сирка метлаша Sorghum bicolor (L) moench према проузроковачу антракнозе Colletotrichum graminicola (ces.) g. W. Wils
158 листова.

МИТРОВИЋ, МИЛИСАВ В.
Упоредна изучавања биолошко-помолошких особина сорти и селекција ораха.
194 листа.

МУНЋАН, ПЕТАР М.
Утицај структуре производње на рационално коришћење средстава механизације у пољопривредним организацијама ратарских смера производње.
171 лист.

ПЕРОВИЋ, МАРКО К.
Утицај нивоа ђубрења на принос и квалитет уљане репице Brassica napus L. subsp. oleifera (Metzg.) Sinks. у агроеколошким условима САП Косово.

ПОЛЕКСИЋ, ВЕСНА Д.
Промене на шкргама риба као последица загађења вода.
97 листова, 51 лист прилога, 16 стр. са таблама.

ТОМИЋ, ЗОРИЦА М.
Цитогенетичка и таксономска идентификација врста рода Agrostis L. заступљених у флори Србије.
90 листова.

ТРАЈЧЕВСКИ, ТАНАС
Осетљивост неких аутохтоних популација паприке из Македоније према Phytophthora capsici Leonian.
120 листова, 24 листа.

УМИЋЕВИЋ, РАЈКО
Развојне тенденције у пољопривредној производњи и биланси основних прехрамбених производа у СР Босни и Херцеговини са аспекта општенародне одбране.
234, 12 листова.

 

1992. година

ВРАЧАР, ЈОВО Н.
Утицај различите обраде земљишта типа чернозем и ритске црнице на садржај приступачне воде, принос и квалитет шећерне репе.
107 листова, 33 листа прилога.

ВУЦЕЛИЋ-РАДОВИЋ, БИЉАНА В.
Проучавање биохемијских особина протеина соје (Glycine sp.) с посебним освртом на антинутритивне факторе.
158 листова.

ЂЕВИЋ, МИЛАН С.
Примена комбинованих агрегата у обради земљишта и сетви.
155 листова.

ЗЛАТКОВИЋ, БРАНИСЛАВ П.
Квантитативне и квалитативне промене у соку и концентрисаном соку јабуке у функцији технолошких и неких биолошких параметара.
130 листа.

ЈЕРЕМИЋ, ДРАГОМИР М.
Утицај ђубрења на продуктивност и квалитет луцерке (Medicago sativa L.) К1 гајење на земљишту типа псеудоглеј.
49, 14 листова.

КРСТИЋ, БРАНКА Б.
Упоредна проучавања вируса "Y" групе, проузроковача мозаика кукуруза.
96 листова.

ЉУТИЋ, БРАНКО
Критички осврт на учешће Светске банке у досадашњем финансирању агроекономског комплекса у Југославији.
VIII, 312 стр.

МАРКИЋЕВИЋ, РАДОЈЛЕ М.
Прилог проучавању генетичких и производних својстава раса свиња у Срему.
199 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, МИЋА А.
Упоредна истраживања вредности Лангстрот - Рут кошнице.
8, 177 листова, 9 листова прилога.

ПЕТРОВИЋ, МИЛАН П.
Испитивање репродуктивних и производних особина виртембершке расе оваца (merinolandschaf).
2, 208 листова.

ПИЋУРИЋ-ЈОВАНОВИЋ, КСЕНИЈА М.
Испитивање карактеристика уља биљног порекла издвојеног ензимским путем и могућност примене.
139 листова.

ПУЂА, ПРЕДРАГ Д.
Карактеристике тврдих сирева израђених од млека концентрованог ултрафилтрацијом у зависности од термичке обраде млека.
IV, 195 листова.

СТАНКОВИЋ, НЕНАД М.
Утицај додавања масти, витамина А, холина и биотина у оброку крмача пре и по партусу на њихову производну способност.
6, 120, 20 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ГЛИГОРИЈЕ Д.
Испитивање фенотипске и генетске варијабилности и повезаности особина телесне развијености, млечности и плодности крава црно-белих говеда.
182 листа, 66 листова прилога.

 

1993. година

БЈЕЛИЋ, ВУКАШИН Н.
Утицај минералне исхране на растење, развиће и принос карфиола.
91 лист.

БОЖИЋ, СТЕВА
Проучавање утицаја радне брзине машина на параметре квалитета сечења лишћа и глава шећерне репе.
90 стр.

МЕНКОВСКА, МИРЈАНА П.
Каракатеризација протеина глутена и технолошки квалитет пшенице.
200 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, ЈУГОСЛАВ
Проучавање продуктивних и технолошких особина зајечарских сорти и перспективних линија озимог и јарог пиварског јечма у агроеколошким условима Тимочке Крајине.
123 листа, 4 листа табли.

НИКШИЋ, МИОМИР П.
Добијање и примена протопласта у стварању нових сојева гљива из рода Pleurotus.
10, 207 листова.

НОВАКОВИЋ, ДРАГАН Р.
Примена трактора гусеничара у примарној пољопривредној производњи.
87 стр.

ОЉАЧА, МИЋО
Утицај ходних система трактора на сабијање земљишта ритова.
302 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИЛАН М.
Утицај генотипа на развој приплодног подмлатка, дужину искоришћавања и животну производњу крава у популацији црно белих говеда.
149 листова, 9 листова прилога.

ПРОТИЋ, ЉИЉАНА Д.
Проучавање фауне стеница (Heteroptera) у воћним засадима Србије.
294 стр.

РАДИВОЈЕВИЋ, ДУШАН Ж.
Техничко-технолошка решења производње компоста на бази течног стајњака свиња и органских остатака биљне производње.
168, 6 листова.

ТАНОВИЋ, БОРКО
Економска ефикасност употребе минералних ђубрива у производњи крмног биља на брдско-планинском подручју Србије.
160 листова.

УРОШЕВИЋ, МИРКО П.
Истраживање утицајних параметара убирања шљиве машинама вибрационог типа.
8, 124 листа, 2 листа прилога.

 

1994. година

АЛЕКСИЋ, ДУШАН Н.
Истраживање динамике сварљивости хранљивих материја у хранивима и оброку за производњу млијека. 162 листа.

БОГОСАВЉЕВИЋ-БОШКОВИЋ, СНЕЖАНА В.
Утицај начина гајења на товне особине и квалитет меса бројлера тешких линијских хибрида кокоши.
112, XII листова.

БРОЋИЋ, ЗОРАН А.
Утицај органских и минералних ђубрива и времена обраде на физичке и хемијске промене у земљишту и принос кукуруза.
102 листа.

ВИДМАНИЋ, ЛИДИЈА Б.
Утицај еколошких услова старог и новог низијског рибњака на секундарну продукцију.
179 стр.

МЕКИЋ, ЦВИЈАН
Испитивање репродуктивних и производних особина оваца ил д` франс (Ile de France) расе.
175 листова.

МИОЧИНОВИЋ, ДРАГИЦА Ж.
Испитивање квалитета и технолошких особина овчијег млека расе источнофризијске и сврљишке праменке и њихових мелеза.
84 листа.

МИТРОВИЋ, СЛОБОДАН Б.
Принос и квалитет крмног сирка (Sorghum sorghum L.), суданске траве (Sorghum vulgare var. sudanensis Piper) и њихових хибрида у зависности од ђубрења и начина
искоришћавања.
114 листова.

МОМИРОВИЋ, НЕБОЈША
Испитивање конзервацијских система обраде земљишта за кукуруз у пострној сетви.
140 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЖАРКО
Наслеђивање дужине класа и њен утицај на испољавање генетичког потенцијала родности и квалитета код хибридне комбинације озиме пшенице

СТРИЧЕВИЋ, РУЖИЦА Ј.
Упоредна проучавања разних поступака за одређивање режима наводњавања културе сирка шећерца.
101 лист, 1 пресвијен лист, 4 листа прилога.

ТЕОФАНОВИЋ, ЖАРКО
Истраживање оптималне енергетске структуре тракторско-машинског парка са гледишта уштеде енергије и продуктивности рада на пољопривредним комбинатима.
188 стр. 35 стр. са таблама.

ФУШТИЋ, БУДИМИР Б.
Утицај калцификације и ђубрења на промјене неких хемијских особина киселих планинских земљишта, приносе и квалитет сијена природних травњака.
154 листова.

ШКРБИЋ, КАТИЦА Ж.
Утицај вегетационог простора и азота на принос и квалитет сората шећерне репе при зарази са ризоманијом.
128 листова.

 

1995. година

ВУЧКОВИЋ, САВО М.
Утицај начина сетве и ђубрења бором и цинком на принос и квалитет семена луцерке.
138 листова.

ИНЂИЋ, ДУШАНКА В.
Ефекти заједничког деловања инсектицида на кромпирову златицу Leptinotarsa decemlineata Say.
107 листова, 33 листа са прилозима.

ЈОВАНОВИЋ, ЖИВОТА В.
Утицај различитих система гајења на физичке особине земљишта и принос кукуруза.
232 стр.

КИКОВИЋ, ДРАГАН Д.
Утицај тешких метала емитованих термоелектранама и хемијском индустријом на микрофлору земљишта Косова.
119 листова.

КОВАЧЕВИЋ, ВАСО Л.
Проучавање особина ловора (Laurus nobilis L.) у циљу производње етарског уља.
155 листова.

КОМЉЕНОВИЋ, ИЛИЈА С.
Ефекти редуковане обраде земљишта за кукуруз у агроеколошким условима Славоније.
230 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ДРАГИ Р.
Динамика продукције и квалитета природног травњака у различитим системима искоришћавања.
108 листова.

МИЈАТОВИЋ, МИРЈАНА С.
Проучавање отпорности паприке према вирусу мозаика дувана.
93 листа.

МИЛАТОВИЋ, ДЕЈАН М.
Промене у кинетици ацетилхолинестеразе после субакутног третмана пацова параоксоном.
74, XXVI листова.

РАДАНОВИЋ, ДРАГОЈА С.
Утицај различитих кречних материјала на хемијске промене дистричног псеудоглеја и принос неких ратарских култура (кукуруза, пшенице и соје).
113, 6 листова.

РАДИВОЈЕВИЋ, СТЕВАН Ђ.
Утицај сорте и агроеколошких услова на принос и технолошки квалитет шећерне репе.
178 листова.

РАДУЛОВИЋ, МОМЧИЛО Д.
Проучавање агробиолошких особина интродукованих сорти поморанџи у црногорској суптропској зони. 134 листа.

РАКОЧЕВИЋ, МИРОСЛАВА С.
Фотоморфогенетске реакције ливадско-пашњачких врста брдских травњака Србије.
138 листова.

РУЖИЧИЋ, ЛАЗАР Н.
Истраживање техничко-технолошких параметара плугова и разривача у обради земљишта.
145 листова.

ТОМИЋ, РАДОСАВ В.
Модели породичних газдинстава усмерених на овчарску производњу у планинском подручју Србије.
134 листа.

 

1996. година

YAN, YUEMING
Наслеђивање компонената глијадина у зрну Ф1, Ф2 и БЦ генерација хибрида пшенице.
163 стр.

АЈДЕР, САВА П.
Фитоценолошке и екофизиолошке промене коровске вегетације стрних жита у зависности од висинског градијента.
228, 4 листа са сликама.

АЛЕКСОВ, АНТО М.
Генетичке вредности инбред линија и њихов утицај на родност зрна хибрида кукуруза Ф1 генерације.
152 листа.

АНЂУС, ЉИЉАНА И.
Проучавање фауне трипса (Thysanoptera) и значај биљака спонтане флоре за одржавање штетних врста.
233 листа, 3 листа са илустр.

БОГАВАЦ, ВИОЛЕТА
Оптимална стратегија развоја овчарске производње у Србији.
144 листа.

БУЛАТОВИЋ, БОГДАН Ј.
Избор система сточарске производње на породичним газдинствима сјеверног дијела Црне Горе.
133 листа.

ВАСИЉЕВИЋ, ЗОРИЦА Р.
Методе оцене економске ефективности инвестиција и њихов утицај на доношење инвестиционих одлука у пољопривредној производњи.
251 стр.

ВУКЕЛИЋ, ГОРДАНА Н.
Специфичности процене вредности пољопривредног предузећа.
204, 65 листова.

ЂОРЂЕВИЋ-МИЛОШЕВИЋ, СУЗАНА
Динамика органске продукције и квалитета биомасе травних заједница различитих висинских појасева Старе планине.
143 листа.

ЈЕЛИЋ, МИОДРАГ Ж.
Проучавање минералне исхране пшенице гајене на лесивираној смоници.
121 лист.

МИЋАНОВИЋ, ДАНИЦА
Селекција сојева слободних азотофиксатора у циљу побољшаног усвајања атмосферског азота код различитих сорти пшенице.
122 листа.

МЛАДЕНОВ, НОВИЦА В.
Проучавање генетичке и фенотипске варијабилности линија и сората пшенице у различитим агроеколошким условима.
110 стр.

ПАВЛОВ, МИЛОВАН
Проучавање генетичких ефеката сестринских и повратних укрштања у производњи хибридног семена кукуруза.
106 листова.

ПАУНОВИЋ, СВЕТЛАНА А.
Етиологија деформација плодова дуње CV. лесковачка.
76 листова.

ПРОДАНОВИЋ, СЛАВЕН А.
Генетичке вредности компонената родности и приноса зрна у малим популацијама хибрида пшенице Ф2, Ф3 и Ф4 генерације.
144 стр.

ПУШИЋ, МИЛОВАН Б.
Утицај различитих генотипова на производне особине свиња у дисконтинуираном систему мележења. 130, 31 лист.

РАИЧЕВИЋ, ВЕРА Б.
Асоцијативна способност рода Azotobacter са кукурузом.
136 листова.

СОРАЈИЋ, БОРКО М.
Међузависност типова и производно-економских резултата пољопривредних газдинстава источне Херцеговине.
110 листова, 3 листа.

ТОДОРОВИЋ, ГОРАН Н.
Генетички ефекти хетерозиса родности зрна хибрида кукуруза Ф1, Ф2, БЦ1 и БЦ2 генерација.
87 листова.

 

1997. година

HAMMOUD, HUSSEIN M.
Проучавање осетљивости Liriomyza trifolii и Frankliniella occidentalis на инсектициде и њиховог сузбијања на герберу.
123 листа.

БУГАРЧИЋ, ЖИВКО
Проучавање херитабилности и корелационе зависности важнијих особина хибрида кромпира у Ф1 генерацији.
99 листова.

ВИЦО, ИВАНА М.
Прилог таксономији фитопатогених гљива рода Rhizoctonia DC. ex Fr.
133 листа.

ВУКША, МАРИНА
Токсиколошка и генотоксична проучавања хербицида EPTC (S-etildipropiltiokarbamat).
118 листова.

ГАЈИЋ, БОШКО
Упоредна истраживања физичких особина у разним варијететима ливадских црница долине Колубаре.
III, 149 листова.

ГАРИЋ, МЛАЂАН С.
Утицај узгојног облика чокота и начина резидбе на растење, принос и квалитет грожђа сората ризлинг италијански и смедеревка.
165, 3 листа.

ДИНИЋ, БОРА
Утицај фазе развића биљака, нивоа суве масе и хемијског конзерванса на квалитет и хранљиву вредност силаже луцерке.
123 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Особине ранкер земљишта серпентинских масива Србије с посебним обзиром на узроке њихове ниске продуктивне способности.
120 листова.

ИЛИЋ-ПОПОВА, СРЕБРА С.
Агроклиматске основе гајења памука у Македонији.
108, XXVIII листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЉУБИНКО Б.
Транспорт и дистрибуција абсцисинске киселине (АБА) у корену кукуруза (Zea mays L.).
104 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ОЛИВЕРА
Патогене и биохемијско-физиолоске карактеристике бактерија групе Erwinia carotovora, различитог порекла. 154 листа.

ЈОВАШЕВИЋ-СТОЈАНОВИЋ, МИЛЕНА В.
Проучавање респираторне заштите при раду са пестицидима у пољопривреди.
183 стр.

КАРАН, ВЕСЕЛА Ж.
Токсиколошка истраживања пестицида на рибама.
102, 12 листова.

КОСТИЋ, МИРОСЛАВ Б.
Деловање етарских уља Tanacetum spp. (Asteraceae) на кромпирову златицу, Leptinotarsa decemlinaeta Say. 123, 4 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Наслеђивање продуктивних и неких технолошких особина зрна хексаплоидних intergenus hibrida tritikale (X Triticosecale Witmack)
167 стр.

НИКОЛИЋ, ЖИВОМИР Т.
Утицај генотипа мајке и мултигермног тетраплоида на продуктивност триплоидних хибрида шећерне репе.
124 листа, 1 лист.

ПАВЛОВИЋ, МИЛАНКО М.
Фенотипска варијабилност и наслеђивање неких параметара ефикасности исхране азотом код хибрида пшенице.
143, 3 листа.

ПАВЛОВИЋ, РАДОШ М.
Утицај различитих органских ђубрива и зеопланта на квалитет расада и продуктивност парадајза гајењем у пластенику.
133 листа.

ПЕНДИЋ, МИЛИВОЈЕ Т
Развој робних резерви пољопривредно-прехрамбених производа у привредном систему Савезне Републике Југославије.
325 листова.

ПОПОВИЋ, МИРОСЛАВ
Утицај времена сетве на растење, развиће и принос парадајза.
155 листова.

РАЈКОВИЋ, ВЛАДИМИР Р.
Утицај друштвено-економских фактора на величину и законитости у расподели дохотка земљорадничких газдинстава Србије.
231 лист.

СЕКУЛИЋ, ДРАГАН Р.
Промена параметара популационог раста Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae) под утицајем хекситиазокса.
78 листова.

СИВЧЕВ, БРАНИСЛАВА В.
Ампелографска истраживања као основа за избор белих винских сорти у грочанском виногорју.
334 листа.

СТАНЧИЋ, ИВИЦА Н.
Генетичка анализа комбинационих способности родитељских генотипова и особина Ф1 генерације диплоидних хибрида шећерне репе.
138 листова.

СТОЈИЋ, ПЕТАР М.
Фактори корекције особина млечности и њихов допринос оцени приплодне вредности бикова и крава.
94, 19 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Ампелографска испитивања винских сорти колекционисаних у нишком подреону.
231.

 

1998. година

ВУЈИЋ, РАДОСАВ
Репродуктивне и производне особине сјеничког соја праменке.
143 листа.

ВУЛИЋ, ТОДОР
Агроклиматски услови гајења јабуке (Malus sylvestris Mill.) и шљиве (Prunus domestica L.) у Србији.
213 листова.

ДУГАЛИЋ, ГОРАН Ј.
Карактеристике Краљевачког псеудоглеја и изналажење могућности за повећање његове продуктивне способности.
193 листа.

ЗАРИЋ, ДРАГАН Ј.
Производња соје за зрно и волуминозну сточну храну у пострној сетви у условима наводњавања.
148 листова.

ЈАСТШЕЊСКИ, СТАНИСЛАВ
Утицај животне средине на развој, репродуктивне способности и здравствено стање липицанске расе коња у Србији.
126, 17 листова са прилозима.

ОЉАЧА, СНЕЖАНА И.
Продуктивност кукуруза и пасуља у здруженом усеву у условима природног и иригационог водног режима. 155 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЈОВАН Л.
Међузависност пољопривреде и индустрије у развоју привреде и животног стандарда у Југославији.
349 листова.

ПЕТРОВИЋ, САША Д.
Наслеђивање морфолошких и производних особина корена триплоидних моногермних хибрида шећерне репе.
145 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, ТАДИЈА Б.
Утицај састава, поступака добијања и микроструктуре на процес стерилизације јетрене паштете.
230, 7 листова.

 

1999. година

БАБИЋ, СВЕТОЗАР
Утицај начина резидбе на пораст, родност, квалитет грожђа и вина сорте гаме црни у источном виногорју. 162, 1 лист.

БАБИЋ, СТЕВАН
Утицај различитих ђубрива на хемијске промене киселих земљишта Драгачева, принос и квалитет кромпира.
143 листа.

БОГДАНОВ, НАТАЛИЈА
Оптимална структура пољопривредне производње Србије у концепцији њеног будућег развоја.
133, 7, 23 листа.

БОЖИЋ, ДРАГИЦА Г.
Утицај социо-економске структуре домаћинства на исхрану становништва у Србији.
188, 19 стр.

ДУЛИЋ-МАРКОВИЋ, ИВАНА Ј.
Детекција и идентификација вируса јагоде.
80 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, РАДИША
Генетичко и фенотипско варирање производних и технолошких особина линија "Афила" форми грашка Pisum sativum L.
117 листова.

ЂУРИЋ, ГОРДАНА Д.
Карактеристике раста, морфолошких промена и родности јабуке на псеудоглеју.
164, 6 листова.

ЂУРОВИЋ, НЕВЕНКА Љ.
Одређивање растојања између дренова у мочварно-глејним земљиштима.
222, 10 листова.

ЖИВКОВИЋ, МИЛОВАН М.
Одређивање оптималних параметара техничко-технолошких система за сушење коштичавог воћа.
128, 50 листова.

КРЕСОВИЋ, МИРЈАНА М.
Упоредна проучавања метода за оцену приступачности земљишног азота.
256 стр.

КРУНИЋ, ПЕТАР М.
Биосинтеза микробне биомасе на ефлуентима у производњи пива.
181 лист.

МИЛЕТИЋ, НОВИЦА
Систем заштите јабуке од Podosphaera leucotricha (Ell. and Ev.) Salm. у критичним фазама њеног развоја.
93 листа.

МИТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ Д.
Утицај примене пољопривредне технике на ефекте рекултивације деградираних земљишта.
81 лист.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ Т.
Механизам усвајања гвожђа у мезофилу листа виших биљака.
82 листа.

ПЕРОВИЋ, ДРАГАН Г.
Наслеђивање компонената хордеина хибрида F1, F2 и BC генерација озимог и јарог јечма.
170 стр.

ПЕТРОВИЋ, ОЛИВЕРА Т.
Фауна биљних вашију (Aphididae, Homoptera) Србије и
праћење лета економски значајних врста.
242 листа.

РАДОЈЕВИЋ, РАДЕ Л.
Оптимизација структуре тракторско-машинског парка и рационализација времена рада у ратарској производњи.
163, 63 листа.

СЕЛАКОВИЋ, ДРАГОЈЛО М.
Утицај пропорције и величине вегетационог простора линија мајке и оца на облик и крупноћу семена хибридног кукуруза.
112 листова.

СПАРИЋ, МИЛЕ Р.
Економско-демографске промене радне снаге и њихов утицај на пољопривредни развој у Републици Србији.
II, 246 листова.

 

2000. година

БОГДАНОВИЋ, ВЛАДАН Т.
Компоненте варијансе особина пораста и телесне развијености сименталских бикова у перформанс тесту.
145, 63 лист.

ЂОРЂЕВИЋ, НЕНАД Ж.
Утицај различитих конзерванаса на промене квалитета протеина у силираној луцерки.
191 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ЗОРИЦА Б.
Проучавање механизма инхибиције растења листова кукуруза.
145 листова.

МАРАШ, ВЕСНА П.
Ампелографске карактеристике варијетета сорте винове лозе кратошија у Црној Гори.
142, 8 листова.

МЕМИШИ, НУРГИН
Квантитативна анализа телесне развијености и производних особина домаће балканске козе.
161, 23 листа.

МИЛЕНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Отпорност јагоде према лисној ваши Chaetosiphon fragaefolii Cockerell (Homoptera, Aphididae).
110 листова.

НИКИЋЕВИЋ, НИНОСЛАВ М.
Прилог изучавању важнијих ароматичних састојака шљиве пожегаче и ракије шљивовице.
296, 150 стр.

ОПАРНИЦА, ЧЕДО Ђ.
Утицај резидбе на вегетативни и генеративни потенцијал важнијих сорти леске.
106 листова.

ПОПОВИЋ, ЗОРАН
Варијабилност трофејне вредности срндаћа – Capreolus capreolus L.
204 листа.

СТОЈАНОВИЋ, МИРЈАНА Д.
Утврђивање зависности између садржаја фосфора и урана у различитим земљиштима Србије.
98 листова.

ТОДИЋ, СЛАВИЦА Р.
Утицај регулатора растења на агробиолошка својства сорти франковка, мерло и каберне совињон.
136 листова.

 

2001. година

ВУЈАЧИЋ, ВЕСНА
Генотипска и фенотипска варијабилност производних особина интродукованих врста из рода Amaranthus L.
83 листа.

ВУКАШИНОВИЋ, МАРИЈА В.
Утицај концентрације микроелемената у храни и води на њихову заступљеност у ткивима јунади у тову.
129 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, БOГOЉУБ Љ.
Утицај гермплазме родитеља на квантитативне особине хибрида Ф1, Ф2 и Ф3 генерације паприке (Capsicum annuum L.)
96 листова.

ЈOВАНOВИЋ, СНЕЖАНА Т.
Утицај образовања коагрегата протеина млека на веће искоришћење укупних протеина при производњи полутврдих сирева.
235 листова.

КОМНЕНИЋ, ВАСО А.
Механизована резидба важнијих сорти јабука у периоду плодоношења.
209 листова.

КРСТАНОВИЋ, САША Б.
Наслеђивање квантитативних особина корена шећерне репе.
90 стр.

ЛЕКИЋ, СЛАВОЉУБ С.
Утицај температуре на промене показатеља животне способности семена кукуруза.
93 листа.

МАРКОВИЋ, НЕБОЈША Р.
Утицај лозних подлога на агробиолошка својства сорти Прокупац, Гаме Црни и Каберне Совињон.
167 листова.

НЕДОВИЋ, ВИКТОР А.
Континуална ферментација пива имобилисаним ћелијама квасца и могућности њене шире апликације.
X, 212 листова.

ПОЛИЋ, СТАНИСЛАВ Р.
Експертни модели за управљање обртним средствима у друштвима капитала у аграру.
377 листова.

ПРОТИЋ, НАДА М.
Микотоксини у зрну пшенице и производима од пшенице као последица инфекције гљивама Fusarium spp. 139 листова.

РАДИВОЈЕВИЋ, МИЛАН Д.
Постембрионално развиће фитопаразитне нематоде Xiphinema dentatum Sturhan, 1978 (dorylaimida: longidoridae).
99 стр.

РАКИЋЕВИЋ, МИЛАН Л.
Утицај супстрата на оживљавање важнијих вегетативних подлога јабуке.
108 листова.

САВИЋ, СВЕТОЗАР
Ампелографске карактеристике аутохтоних сорти винове лозе у Црној Гори
177 листова + илустр.

СТЕВАНОВИЋ, СИМО В.
Тенденције и чиниоци развоја робне производње у пољопривреди Србије.
313 стр.

СТОЈНИЋ, БОЈАН
Структурне промене и функционални односи комплекса врста фитозеида (Acari: Phitonidae) у засаду јабуке. 224 стр. + илустр.

 

2002. година

БАРАЋ, МИРОЉУБ Б.
Хемијска и ензимска модификација протеинског концентрата соје.
212 листова.

БРКИЋ, НЕНАД И.
Оцена одгајивачке вредности приплодних грла свиња применом интегрисаног селекцијског индекса.
165 листова.

ЖИВКОВИЋ, ДУШАН М.
Квантитативна и квалитативна својства меса појединих врста слатководних риба.
180 стр.

ЈОВОВИЋ, ЗОРАН М.
Утицај начина сузбијања корова на принос сјеменског усјева различитих сората кромпира.
196 стр.

НИКОЛИЋ, ДРАГАН Т.
Генетички параметри неких особина у interspecies потомствима Ф1 генерације винове лозе.
151 лист.

ПАНДУРОВИЋ, ЉУБОМИР М.
Заступљеност различитих облика калијума у важнијим земљиштима Мачве као основа за рационалну примену калијумових ђубрива.
115 листова.

РАДУЛОВИЋ, МИРЈАНА П.
Проучавање мобилности никла, хрома и флуора у неким типовима земљишта Зетске равнице.
168 листова.

РАКОЊАЦ, ВЕРА
Генетичка основа приноса и квалитета плода сорти и хибрида брескве Prunus persica (L.) Batsch.
102 листа.

РУСЕВСКИ, РАДЕ Ц.
Вирус бронзавости парадајза - патоген паприке у Македонији.
175 листова.

САВИЋ, ДУБРАВКА М.
Утицај интеракције усвојеног азота и фотосинтетски активне радијације на продуктивност усева празилука (Allium porrum L.).
VI, 188 стр.

ШЕБЕК, ГОРДАНА Т.
Погодност аутохтоних сорти и одабраних типова шумске јабуке (Malus silvestris L.) за производњу генеративних подлога.
298 листова.

 

2003. година

ВУЈОВИЋ, ДРАГАН С.
Ампелографска и технолошка истраживања популације сорте мерло црни.
141 лист.

ЂУКАНОВИЋ, ЛАНА М.
Утицај услова чувања на старење семена кукуруза (Zea mays L.).
132 листа.

ЈЕЛАЧИЋ, СЛАВИЦА
Морфолошка и хемијска карактеризација и оцена популација босиљка (Ocimum basilicum L.).
108 листова.

КРЕСОВИЋ, БРАНКА Ј.
Утицај наводњавања и система обраде земљишта на производњу кукуруза.
137 листова.

МАРЧИЋ, ДЕЈАН С.
Летални и сублетални ефекти акарицида на Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae).
137 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА Ж.
Садржај и мобилност микроелемената (Fe,Mn и Zn) у смоницама Србије.
123 листа.

ОБРАДОВИЋ, САША
Утицај додавања зеолита у храну и воду на производне резултате калифорнијске пастрмке Оncorhynchus mykiss (Walbaum).
177 листова.

ТЕШАНОВИЋ, БРАНКО
Економски аспекти развоја исхране становништва и војске Југославије у рату.
293 листа.

ТОПИСИРОВИЋ, ГОРАН Р.
Проучавање утицаја различитих вентилационих система на расподелу концентрација честица инхалабилне и респирабилне прашине у објектима за одгој и завршни тов свиња.
131 лист.

 

2004. година

VOLK, TINCA S.
Утицај аграрне политике на развој пољопривреде Словеније у периоду транзиције и укључења у Европску унију.
XVII, 212 листа.

АНТИЋ-МЛАДЕНОВИЋ, СВЕТЛАНА
Хемија никла и хрома у земљиштима са њиховим природно високим садржајима.
179 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, САЊА Љ.
Генетичка анализа наслеђивања квантитативних особина диалелних хибрида црвене дателине.
90 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ВЕЉКО
Патогене и биохемијско-физиолошке одлике бактерија рода Pseudomonas паразита воћака.
III, 104 листа.

ДУМАНОВИЋ, ЗОРАН Ј.
Оптимизација потрошње енергије у производњи кукуруза.
168 листова.

ЂЕДОВИЋ, РАДИЦА
Оцена типа тељења и учесталост генетских аномалија у тесту по потомству бикова холштајн-фризијске расе.
127 листова.

ЖИВАНОВИЋ-КАТИЋ, СНЕЖАНА Б.
Утицај калцизације на флористички састав коровске заједнице и принос стрних жита.
166 листова, 30 листова са таблама.

ЈАНКОВИЋ, СНЕЖАНА М.
Генетички ефекти масовне и индивидуалне селекције на компоненте родности хибрида пшенице Ф3, Ф4 и Ф5 генерација.
108 листова.

МАРКОВИЋ, КСЕНИЈА П.
Идентификација RFLP локуса индикатора високог садржаја уља у зрну две синтетичке популације кукуруза (Zea Mays L).
101 лист.

НЕШИЋ, ВЈАЧЕСЛАВ М.
Проучавање биолошки вредних компонената у производима површински обрађене и млевене пшенице. 216 листова.

СИМИЋ, МИЛЕНА С.
Сезонска динамика коровске синузије, компетитивност и продуктивност кукуруза у интегралним системима контроле закоровљености.
199 листова.

ТРКУЉА, ВОЈИСЛАВ
Патогене, морфолошке и одгајивачке одлике Colletotrichum spp. проузроковача горке трулежи плода јабуке. 163 листа.

 

2005. година

АНЂЕЛКОВИ, СРЂАН
Утицај густине семенског усева на родност и принос соје.
148 листова.

ВУКОСАВЉЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Бистрење сока малине применом ултрафилтрације и микрофилтрације
188, 112 стр.

ГРАОРА, ДРАГА Ђ.
Биономија и сузбијање дудове штитасте ваши, Pseudaulacaspis pentagona Targioni -Tozzetti (Homoptera, Diaspididae).
155 листова.

ДЕСПОТОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Међузависност организацино-економских чинилаца и резултата у производњи кромпира у Црној Гори.
129, 23 листа.

ДОДИГ, ДЕЈАН
Оцена генотипова пшенице на отпорност према суши.
110 листова.

ЖАРКОВИЋ, БРАНКА
Испитивање тешких метала у систему земљиште-биљка-ђубрива.
256 листова.

ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Структура популације и биолошке карактеристике Phytophthora infestans (Mont.) De Bary.
131, XXIII листа.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГИЦА
Утицај вирусног мозаика на принос кукуруза.
112 листова.

ЈЕВЂОВИЋ, РАДОСАВ
Утицај производно-морфолошких особина на животну сpособност семена одабраних врста лековитих биљака
121 лист

КРЊАЈА, ВЕСНА С.
Улога Fusarium spp. у комплексу проузроковача трулежи корена луцерке (Medicago sativa L.).
124 листа.

МАРТИНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА Б.
Употреба различитих сојева бактерија мљечне киселине у индустријској производњи његушкг сира.
112 листова.

МИЛАДИНОВИЋ, ЗОРАН
Модел заштите винове лозе од пепелнице (pat. Uncinula necator Burr.) у условима подгоричког виногорја.
97 листова.

МИЛАТОВИЋ, ДРАГАН
Помолошке особине и изоензимски полиморфизам као елементи за детерминацију сорти кајсије (Prunus armeniaca L.)
176 листова.

МРВИЋ, ВЕСНА В.
Мобилност алуминијума у псеудоглејним земљиштима Србије.
120 листова.

НАСТОВСКИ, ТАТЈАНА
Морфо-анатомска и хемијска карактеризација популација Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.(Compositae)
119, 15  листова

ПИВИЋ, РАДМИЛА
Утицај растојања цевне дренаже на водни режим псеудоглеја.
187 листова.

РАДИВОЈЕВИЋ, ЉИЉАНА М.
Деловање атразина и никосулфурона на микроорганизме у земљишту
107 стр.

ЧАКМАК, ДРАГАН
Облици сумпора у различитим земљиштима и њихов утицај на висину и квалитет гајених биљака.
112 листова + илустр.

2006. година

БУЛАЈИЋ, АЛЕКСАНДРА Р.
Идентификација и и таксономски међуоднос врста рода Alternaria Ness патогених за повртарске и зачинске биљке фамилије Apiaceae у Србији
134 листа

РУЖИЋ-МУСЛИЋ, ДРАГАНА
Утицај различитих извора протеина у оброку на производне резултате јагњади у тову
160, 47 листова

СОКОЛОВИЋ, ДЕЈАН Р.
Генетичка добит у процесу оплемењивања енглеског љуља (Lolium perenne L.)
133 листова

СТАЛЕТИЋ, МИРЈАНА Д.
Структура популације Puccinia coronata avenae и отpорност генотиpова овса према превалентним расама патогена
130 листова

ЦУPАЋ, СВЈЕТЛАНА
Стање хумуса и најважније особине хуминских киселина у рендзинама Србије
131 лист

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354