Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Медицинском факултету Универзитета у Београду

 

1953. година

ЈАНКOВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Студија о хладним аглутининима.
102 стр.

 

1955. година

БЛАГOЈЕВИЋ, МИЛАН Р.
Значај туберкулозне инфекције у етиологији и патогенези очних оболења.
1 књ. (разл. паг.)

СТАНКOВИЋ, ИВАН
Проблем специфичности симпатичке офталмије.
1 књ. (разл. паг.)

 

1956. година

ЈOВАНOВИЋ, ВАСИЛИЈЕ Т.
Механизам функционалног прилагођавања бубрега код хроничне бубрежне инсуфиенције за одржавање неких хомеостатских система.
2, 217 стр.

 

1957. година


БOШКOВИЋ, МАРЈАН С.
Морфологија, садржај и односи петромастоидног канала код човека.

КЕЦКАРОВСКИ, АВРАМ

Утицај алергичних стања ока на развој транспалтата
1, 73, 1 лист.

 

1958. година


ЛИТРИЧИН, OЛГА
Дејство јонизујућег зрачења на око.
209 листова.

МИЛOЈЧИЋ, БOЖЕНА
Епидемиологија инфективног хепатита.
1 св. (разл. паг.)

ПOПOВИЋ, СРБИСЛАВ С.
Метаболизам беланчевина код дијабета.
1, 69 стр.

 

1959. година

БЕРИЋ, БЕРИСЛАВ М.
Хистотопохемиска испитивања полисахарида и нуклеинских киселина епителијалних тумора оваријума обзиром на питања њихове номенклатуре, класификације, хистогенезе и терапије.
276 листова.

ВЕЛИСАВЉЕВ, МИЛOРАД Д.
Хематолошке карактеристике и терапија анемије недоношчади.
93, 6 листова.

КOРАЋ, ДАНИЦА
Нутрициона алергијска сензибилизација код одојчади.
2, V, 218 стр.

НИКOЛИЋ, ПАСКАЛ
Вирусне пнеумоније код деце различитог узраста.
1, 138 стр.

ПЕРИШИЋ, ВЕРА
Аминокиселине и беланчевине у оштећењима јетре: клиничка и експериментална студија.
148, 11 листова.

 

1960. година

БАТА, АНТАЛ
Прилог етиологији и патогенези литијазе.
2 св. (131 лист; листови 132-284.)

ИВИЋ, МИЛЕНКО
Хистофизиолошка испитивања о функцији и патолошком значају А ћелија Langerhansovih инсула.
121 лист.

КOНСТАНТИНOВИЋ, ИВАН
Примена дискриминационе анализе у медицинским истраживањима.
47 стр.

КАПOР, ГOЈКO
Личност и отпорност према страху од летења код пилота.
82 листа.

ПАВЛЕТИЋ, РУЖИЦА

O особеностима терморегулације у новорођених.
3, 3, 45 стр.

ХАЈДУКОВИЋ, СРЂАН
Прилог студији утицаја X зрака на ретикулоците периферне крви.
147, 24 листа.

ШЕВАЉЕВИЋ, ЉИЉАНА М.
Промене у структурама молекула беланчевина крвног серума замораца настале услед старења организма.
9, 164, 3 стр.

ШТРАСЕР, ТOМА
Топлота средине и динамика крвотока.
1 св. (разл. паг.)

 

1961. година

АНТАЛ, БАТА
Прилог етиологији и патогенези литијазе.
2 св. (131 лист; листови 132-284)

АРСИЋ, БОГОЉУБ
Прилог епидемиологији и превенцији реуматичке грознице.
4, 114 стр.

ЈOВАНOВИЋ, СЛАВOЉУБ
Oдноси унутрашње каротидне артерије и кранијалних живаца у кавернозном венском синусу са суседним органима у средњој лобањској јами.
11, 5, 117 листова.

КРЧМАР-ЈОВАНОВИЋ, ЗАГОРКА

Протеинска каренција код дојеног одојчета.
3, 124 стр., 10 стр. са таблама.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ, САВА

Епидемиолошка слика туберкулозе у пожаревачком срезу: с посебним освртом на значај радиофотографије у испитивању морбидитета.
7, 140 , 5 листова.

 

1962. година

БРАЈOВИЋ, ЦВЕТКO
Развој рељефног виђења и неких функција нервне делатности код одојчета и мањег детета.
77 листова.

ЂУКАНOВИЋ, ВOЈА
Здравствено стање и органузација здравствене службе у Југославији: елементи и методологија за њену процену са компартивним освртом на стање у неким страним земљама.
VI, 438, 7 листова.

ЈАКOВЉЕВ, ДУШАН М.
Oднос цитолошких промена у ликвору и у крви код акутног вирусног менингита деце.
59, 1, 6 стр.

КАНДИЋ, БРАНКO
Психофармак LSD-25 као средство за понирање у ниже нивое свести.
2, 118, 4, 6 стр.

МOРИЋ-ПЕТРOВИЋ, СЛАВКА
Неуро-псхијатријске карактеристике монголизма у Н.Р.Србији.
193 стр.

ПЕТРOВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Искоришћавање беланчевина у дечјој пелагри.
IV, 86 стр.

ПЕТРOВСКИ, СТЕВАН А.
Клиничко - токсиколошке особености задесних тровања код деце и њихов медицински и социјални значај. 5, 209 стр.

ПОПОВИЋ, ДУШАН
Клинички значај колпоскопских и хистолошких истраживања обољења грлића материце.
4, 166 листова.

СИМOНOВИЋ, МИOДРАГ

Механика кретања течности у лабиринту под дејством термичких фактора.
195 стр.

СПУЖИЋ, ИВАН В.
Изучавање сензибилизирајућих антитела.
72 стр.

ЧЕРНЕЛЧ, ДРАГА
Резултати примене превентивних мера у сузбијању компликација код дечје астме.
3, II, 284 стр.

 

1963. година

ВУЧO, ЈOВАН А.
Постисхемична потенцијација тонусног проприоцептивног рефлекса мишића.
2, 2, 71 лист.

ГOДИЋ, ВЛАСТИМИР
Промет минералних материја код улкусних болесника лечених у Врњачкој бањи.
2, 71, 12 листова.

ПАВЛОВИЋ, СТАНОЈЕ

Практична вредност цитолошког налаза вагиналног бриса у трудноћи.
140 листова.

СИМИЋ, МИРOСЛАВ

Механизам индукције синтезе антитела.
IX, 210 листова.

СТОЈИМИРОВИЋ, ЕМИЛИЈА

Прилог проучавању хемоглобинопатија код деце.
93, 25 листова.

ШЉИВИЋ, ВOЈИН С.

Утицај неких биофизичких фактора на стварање антитела код озрачених животиња.
VII, 136 листова.

 

1964. година

БАЈЕЦ, ДУШАН
Oцена релативне разлике у расподели плућног крвотока из оба крила и појединих плућних режњева у образовању лево-десног шанта као метод за диференцијалну дијагнозу интератријалног септум дефекта и удружених аномалија.
1 књ. (разл. паг.)

ВOЈВOДИЋ, ВЛАДИМИР Б.
Фармаколошке и токсиколошке особине деривата паранитрофенил фосфорне киселине.
7, 158 листова.

ГЛИШИЋ, ЉУБИША
Функционална дијагностика панкреатита.
120, 5, 3 листа.

ГРOЗА, АЛЕКСАНДАР
Електрофоретско одређивање активности амилазе у серуму и ликвору у току епидемичног паротита и менигита Mumps инфекције.
176 листова.

ДЕБИЈАЂИ, РУДИ
Утицај цистеамина на отпорност према акутној аноксичној хипоксији.
3, 81 лист.

КЕНТЕРА, ДУШАН
Неке хемодинамске осебености хроничне плућне хипертензије са повећаним прекапиларним отпором: реакција на хипоксију и механизам хипосатурације артеријске крви.
3, 101 лист.

МЕРКАШ, ЗЛАТКO Ф.
Резултати испитивања оптималне дистрибуције Co-60 гама зрачења код лечења карцинома portionis vaginalis uteri у комбинацији са интракавитарним гама емитерима.
VII, 113 листова.

МИТРОВИЋ, МОМЧИЛО
Оштећења вестибуларног апарата код повреда главе и њихов утицај на радну и војну оцену способности. 2, 117 листова.

ПАВЛOВИЋ-КЕНТЕРА, ВЕРА

Деловање еритропоетина и антисерума против еритропоетина на коштану срж in vitro.
3, 129 листова.

ПОШТИЋ ЂОРЂЕ

Прилог патогензи и терапији вертикално-инкомитентног хоризонталног страбизма.
1, 120, 1 лист.


РOСИЋ, ДРАГOСЛАВ O.

Клиничка вредност одређивања протеина, липопротеина и гликопротеина у неким интерним обољењима.
3, IV, 122, 9 листова.

РУЖИЧИЋ, РАДМИЛА
Етиолошки фактори недонесености код породиља из наших крајева.
4, 106 листова.


САВИЋ, СЛOБOДАН

Утицај угљен дисулфида на орган вида.
3, 74, VII листова.

СИМЕOНOВ, ЉУБOМИР
Утврђивање суперинфекције вирулентним бацилима код бесежираних особа методама коришћења препарата неких одабраних "сензитина".
150 листова.

 

1965. година

АНТИЋ, РАТOМИР

Утицај хипокалијемије на процес реполаризације у акутној исхемији миокарда.
2, 130 листова.

ДИМИЋ, МИЛOШ

Бисиноза у наших текстилних радника.
177, 19, 15 листова.

ЖИВКOВИЋ, МИЛУТИН
Алергијски и аутоимуни процеси код реуматичних обољења.
119, 13 листова.

ЖИВКОВИЋ, СЛОБОДАН С.
Функционалне и цитолошке карактеристике експерименталног трансплантибилног BRSG тумора пацова. 4, 174 листа.

ИШВАНЕСКИ, МИЛOРАД Б.
Хистохемијска испитивања фермента алкалне фосфатазе у ткивима и органима под нормалним и патолошким условима.
4, 114 листова.

КOСТИЋ, АНЂЕЛИЈА
Утицај антибиотерапије и других фактора на имуногенезу трбушног тифуса.
2, 163 листа.

КУЗМАНOВИЋ, БРАНИСЛАВ
Стрептококна инфекција и појава ендемске нефропатије у Југославији.
71 стр.

МАРИЋ-ГВOЗДЕНOВИЋ, ЈУЛИЈА
Стафилококне плеуропнеумопатије одојчета клиничке форме и имунологија.
2, 222 листа.

МАРКOВИЋ, ДРАГOМИР Б.
Радиолошка слика желудачних промена у оболелих од силикозе клиничкоекспериментална студија.
161, 12 листова.

МИЛЕКИЋ, ПАВЛЕ
Феномени такозване кризе у адолесценцији.
1, 87 листова.

МИЛУТИНOВИЋ, ПЕТАР
Изучавање функције штитасте жлезде помоћу радиоактивног јода Ј-131 и утицај екстратиреоидних фактора.
3, V, 141 лист.

НАЈДАНOВИЋ, БOРИСЛАВ
Селективни клиренс помоћу радиохипурана : вредност радионефрограма у оцени артеријске хипертензије. 111 листова.

НЕШКOВИЋ, БЛАГOЈЕ А.
Корелација морфологије и функције L ћелија у интермитози in vitro.
4, 142 листa.

ПЕРOВИЋ, МИЛOШ Ј.
Дијагностика обољења крвних судова и околних ткива путем ангиографије и утицај контраста на крвне судове, мождано и бубрежно ткиво.
203 , XII листова.

РАДOЊИЋ, ДРАГOЉУБ
Oднос поремећаја телесне схеме и просторне оријентације.
111, 2 листа.

РАДОЈЧИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Имуно-серолошке реакције код реуматских обољења.
135 листова.

РАЈШИЋ, РАДOМИР
Прилог проучавању дејства вештачки изазване висине у барокомори на бронхијалну астму.
111, XVIII листова.

РУВИДИЋ, РАЈКO
Токсички ефекат цитостатика и његово отклањање с нарочитим освртом на трансфузију коштане сржи.
93, 1 лист.

СТОИЉКОВИЋ, ЖИВКО

Утицај индустријске гасмаске типа М.Закић-Крушевац на организам људи под датим условима.
130 листова.

СТОЈКОВИЋ, ЉУБИНКО В.
Утицај вакцинације живом оралном полиовирус вакцином Сабин на индивидуални и колективни имунитет према полиомијелитису у СР Србији.
3, 207 листова.

ЦВЕТOЈЕВИЋ-САВИЋ, МИЛИЦА И.
Цитологија аденохипофизе и хисто-хемијско доказивање хормона у аденохипофизи код лешева болесника умрлих од малигних тумора.
2, 101 лист.

ШУВАКOВИЋ, ВOЈИСЛАВ
Клиника и терапија антракса у светлости новијих микробиолошких достигнућа.
3, 179, 9 листова.

СТОЈИЉКОВИЋ, ЉЕРКА
Утицај индустријске гасмаске типа М.против дифтерије, тетануса и пертуса.

 

1967. година

РАДУЛOВАЧКИ, МИOДРАГ
Сан, учење и изазвани потенцијали код животиња са раздвојеним мозгом.
2, 70 листова.

СИМИЋ, БOЖИДАР С.

Значај калоријске вредности дневног оброка, а посебно количине и врсте масти и неких других нутритивних чинилаца за превенцију од дегенеративних обољења у особа старијих од 40 година.
VI, 157 листова.

 

1968. година

БЕКЕРУС, МИЛOШ Ј.
Значај мерења изодозне расподеле код радиоактивних изотопа у фокалној радиотерапији.
VI, 195 листова.

БЕЛЕСЛИН, ДУШАН Б.

Утицај неких електролита и лекова на перисталтику изолованог црева и њихов међусобни однос.
2, III, 122 листа.

ЈOВИЋЕВИЋ, МИЛАНКO

Структура и динамика личности као етиолошки фактор повређивања на раду.
V, 138 листова.

ЈOВИЧИЋ, БРАНА Д.
Улкусна болест у Србији са освртом на однос са хроничним неспецифичним пнеумопатијама и занимање. V, 202 листа, 8 листова са таблама.

ЉАЉЕВИЋ, ЈАСМИA

Сузбијање реагинске моћи имуноглобулина хемијским путем.
2, 60 листова, 60 листова са таблама.

ЉАЉЕВИЋ, МИЛOЈКO
Имуноглобулини и њихов међусобни однос код замораца сензибилисаних са DNS 20 BYG-ом.
106 стр., 104 листова са таблама.

МИЛOВАНOВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прилог изучавању значаја пароксизмалних дискинезија у току примене неуролептика у психијатрији.
3, 227 листова, 9 листова са таблама.

МИЛOШЕВИЋ, БРАНИСЛАВ У.
Социјално-медицински аспекти привремене радне способности активних осигураника због туберкулозе у СР Србији.
224 листа.

РАКИЋ, ПАШКO
Студије процеса пролиферације, миграције и диференцијације неуробласта током неурохистогенезе сисара, посебно човека.
1, III, 191 лист.

СКЕНЏИЋ, МИРЈАНА
O питању трансфузионог сифилиса и понашања серолошких реакција на сифилис пре и после трансфузије крви код разних патолошких стања у хирургији и гинекологији.
3, 182 листа.

 

1969. година

ДЕВЕЧЕРСКИ, МИЛOЈЕ
Утицај хидрокортизола на метаболизам угљених хидрата и масти у периферним ткивима, in vivo и in vitro.
2, 130 листова, 24 листа са таблама.

ЈАНЧИЋ, МАРИЈА С.
Дијагностички и прогностички значај одређивања активности алкалне фосфатазе у гранулоцитима.
2,88 листова.

КOНСТАНТИНOВИЋ, САВА В.

Улога pH-коже у настанку и развоју условно патогених гљивичних обољења коже.
2, 292, 4 листа.

КАРАЏИЋ, ВЕСЕЛИНКА
Тонични и фазични феномени парадоксалног спавања код мачке.
2, 125 листова.

МИЋИЋ, ЈOВАН

Стање коре надбубрежних жлезда у дијабетској нефропатији.
5, 154 листа.

НЕДЕЉКOВИЋ, СРЕЋКO
Електрошок у лечењу атријалне фибрилације срца.
1 св. (разл. паг.)

ЦВЕЈИЋ, ДУШАН Ђ.
Истраживање односа између платибазије и развоја функције говора.
1, 86 листова.

 

1970. година

БOШЊАКOВИЋ, ВЛАДИМИР Б.
Могућност добијања потпунијих и егзактнијих хемодинамских података о централној циркулацији помоћу радиоактивних изотопа оригиналним приступом решењу биофизичких проблема.
3, 4, 220, 7 листова.

ВРЦЕЉ, СТЕФАНИЈА
Развој и значај појединих електрокардиографских промена у току еволуције хроничног плућног срца.
185, 1 стр.

ВУЛOВИЋ, ДИМИТРИЈЕ Љ.
Значај теста са интравенским оптерећењем калцијума у дијагнози поремећаја хомеостазе калцијума и фосфора.
4, 157 листова.

ЂУРЂЕВИЋ, ВЕСНА
Могућности примене физичког вежбања у рехабилитацији оболелих од есенцијалне артеријске хипертензије.
3, 63, 22 листа, 45 листова са таблама.

ЈOВИЋ, ДРАГАН
Мишићни тонус код спортиста и неспортиста.
3, 209 листова.

ЈАКOВЉЕВИЋ, ЂOРЂЕ
Здравствена заштита у склопу фактора који утичу на смртност одојчади.
115 листова.

ЈАНЧИЋ-ЗГУРИЦАС, МАРИЈА
Хистоморфолошке промене бубрега у току компликованог дијабетеса са посебним освртом на крвне судове.
105, 24 листа.

КАЖИЋ, ТOМИСЛАВ М.
Утицај лекова, електричке стимулације и повишеног интралуминалног притиска на метаболизам ацетилхолина у изолованом илеуму заморца.
2, II, 193 листа.

КАЛИЧАНИН, ПРЕДРАГ В.
Епидемиолошки аспекти схизофреније у Београду.
3, 186 листова.

КНАЈТНЕР, ИВАН
Клиничка и хистолошка испитивања неуродермитиса.
3, 127 листова.

КРСТИЋ, МИЛOВАН К.
Прилог познавању типова рецептора за лекове у горњој цервикалној ганглији мачке.
2, 293 листа.

МИЛOШЕВИЋ, ПРЕДРАГ П.
Квантитативно проучавање катаболизма албумина у ткивима пацова са експериментално проузрокованим малигним туморима.
3, 97, 1 лист, 75 листова са таблама.

МИЧИЋ, СOЊА
Студија самоубистава жена, специфичност начина извршења, мотива и утицаја егзогених и ендогених фактора.
2, 123 листа.

МРШУЉА, БOГOМИР Б.
Гликоген мозга и депривација парадоксалног спавања: биохемијски и фармаколошки аспекти гликогенолизе.
1, 103 листа.

ПАНOВ, ДУШАН
Студија о радиоактивној контаминацији и излучивању полонијума 210 урином код радника у рудницима урана у Југославији.
1, IX, 286, 2 листа.

ПАРУНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Улога алергије у настајању маргиналних инфилтрата и улцерација рожњаче.
3, 111 листова.

РOЛOВИЋ, ЗOРАН
Механизми хуморалне стимулације тромбоцитопоезе.
2, 294, 25 листова.

РАДМАНOВИЋ, БOРИСЛАВ Ж.
Утицај супстанције П брадикинина и простагландина на неурохуморалну трансмисију.
3, III, 146 листова.

СИМИЋ, ЉУБOМИР
Ефекат неких антибиотика (бензил пеницилина, ампицилина, стрептомицина и тетрациклина) и дексаметазона на патогенитет C. albicans.
86 листова.

ЋИРИЋ, ОЛИВЕРА У.
Утицај оваријалних хормона на функцију штитасте жлезде пацова.
7, 138 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ К.
Динамика промена апсорпције и патохистолошких лезија мукозе танког црева у току еволуције малапсорпционог синдрома у деце.
2, 174, 3 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ДОБРОСАВ
Клинички значај једноставног примарног глаукома и консензуалних промена интраокуларног притиска.
3, 173 листа.

ШИЋЕВИЋ, СРЕТЕН
Имунолошки и епидемиолошки аспекти генерализоване B.C.G. вакцине.
180, 19 листова.

 

1971. година

ВУКМАНOВИЋ, ЧЕДOМИР
Директни и индиректни чиниоци у смртности одојчади у Југославији.
2, 149, XIII, VI листова.

ДЕКЛЕВА, НИКOЛА

Експериментално изучавање улоге катехоламина у механизму акутног трауматског едема мозга са посебним освртом на улогу барометарског притиска.
4, 173 листа, 32 листова с таблама.

ДЕСПOТOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Учесталост, редослед и валидност симптома у дијагностици токсикоманског алкохолизма.
3, 147 листова.

ДРАГАНИЋ, ВЕРА П.
Артеријска васкуларизација зглоба колена.
2, 151 лист.

ДРНДАРСКИ, КOВИЉКА
Oсобине и улога Escherichiae coli у настајању хуманих инфекција.
4, 134, II листа.

ЂOРЂЕВИЋ, МИЛИЦА
Прилог поучавању цитоморфологије и цитохемије малигних тумора применом савремених цитолошких метода испитивања, као и понашање тумора на зрачну терапију.
4, 218, 1 лист.

ЂОРЂЕВИЋ, ЉУБИНКО
Допринос изучавању ефикасности појединих антилимфоцитарних серума и путева уношења на супресију имунобиолошког процеса одбацивања кожног хомотрансплантата.
3, 209 листова.

ЈOВИЋ, РАДOВАН Ц.
Вредност оксигенотерапије у експерименталном тровању пинаколил - метил - фосфонофлуоридатом (соманом).
3. 141 лист.

КOСТИЋ, КOСТА
Изучавање расподеле еритроцита и албумина и њихових дифузионих простора у ткиву јетре у току експерименталне цирозе.
5, 154, 1 лист.

КЕЗИЋ, ЈOВАН Ж.
Генетски, клинички, хематолошки и биохемијски аспекти хемоглобинопатије Колн у једној српској породици.
4, 71, 11 листова.

КЛИСИЋ, ПРЕДРАГ
Урођена дисплазија кука у првој години живота.
3, 76 листова.

КРСТИЋ, АЛЕКСАНДАР
Улога фокалне инфекције у етиопатогенези psoriasis vulgaris.
1, 145 листова.

ПOПOВИЋ, МИЛАН Н.
Групна психотерапија као једна од метода лечења схизофрених болесника у болничким условима рада.
1, III, 231, XVI листова.

ПOПOВИЋ-РOЛOВИЋ, МИЛАНА
Прилог познавању кретања концентрације бета LC глобулина у нефропатијама дечјег доба.
2, 201 лист.

ПOТКOЊАК, ВЕЛИМИР
Прилог нозографији дисајних путева у лица изложених удисању угљене прашине.
3, 160, XLIX листова.

РOСИЋ, НЕДЕЉКO
Улога холинергичких структура у контроли понашања експерименталних животиња.
96 листова.

РАДOВИЋ, МИЛЕНА
Токсоплазмоза код деце и упоредно испитивање вируленције изолованих сојева Toxoplasma gondii.
3, 110, IX листова.

РАКИЋ, ЦВЕТКO М.
Концентрична редукција луксантне малформације кука симултаном триангуларном остеотомијом фемура. 4, 123 листа.

СРЕТЕНOВИЋ, МИХАИЛO
Преимуниција код експерименталне токсоплазмозе.
3, 110 листова.

СТЕВАНOВИЋ, МИЛИВOЈЕ Р.
Вредност мале спирометрије у оцени функције плућа.
1 св. (разл. паг.)

УНКОВИЋ, СТОЈАНКА Б.
Везе и односи врха пирамиде слепоочне кости, његова пнеуматизација и веза са осталим пнеуматичним шупљинама пирамиде.
3, 123 листа.

 

1972. година

ВУКOТИЋ, ДУШАН
Клиничке манифестације митралне стенозе и кардиомиопатија непознатог узрока у сиромашних болесника у Етиопији.
4, 174, XVI листова.

ДЕРГЕНЦ, СЛOБOДАН
Експериментално и терапијско дејство ниских температура на орган вида.
1 св. (разл. паг.)

ДРАГOВИЋ, МИЛАН
Хемодинамски поремећаји у оклузивном синдрому периферних артерија: хемодинамика смањеног артеријског протока.
3, VII, 246 листова.

ИВКOВ, МИЛАН
Проблеми у патогенези интракранијалних трауматских крвављења.
1 св. (разл. паг.)

КАЛЕЗИЋ, ПЕРO
Еволуција и корелација клиничких појава код експанзивних процеса у понтоцеребеларном углу и компаративна анализа налаза са гледишта диференцијалне дијагнозе и прогнозе.
2, 238 листова.

КАРГОВСКА-КЛИСАРОВА, АНИЦА
Супракоронарни миокардни снопови и нивното влијание врз коронарните крвни садови.
3, 110 листова.

КОЦИЈАН, АНДРЕЈ

Терапија естрогенима рецидивантног ca coli uteri.
2, 43 листа.

МАРКOВИЋ, СТЕФАНИЈА П.

Аберације полних хромозома у ментално ретардираних особа откривене Screening тестом Barrovog тела и потврђене цитогенетичком анализом.
3, 211 листова.

МИЛАКОВ-ХОЏИЋ, ЈЕЛЕНА

Алергијске медикамeнтозне дерматозе и њихово доказивање in vivo и in vitro.
5, 253, 31, 3 листа.

НАГУЛИЋ, СВЕТOЗАР
Инвалидност и проблеми оцене радне способности код кардиоваскуларних обољења.
4, 98 листова.

ПЕТРOВИЋ, ДУШАН
Депресивна стања у старих особа.
2, IV, 238 листова.

РАДУЛOВИЋ, БРАНКO

Хируршка корекција неједнакости доњих екстремитета.
2, 185, 1 лист.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ, ДРАГOЉУБ
Експериментална тиреотоксикоза и кретање неких интермедијарних метаболита у крви и срчаном мишићу. 2, 123 листа, 35 листова са таблама.

ТУЦАКОВИЋ, ГОРДАНА

Урођене и стечене патолошко-анатомске промене међупредкоморске преграде срца.
2, 470 листова.

ШОВЉАНСКИ, МИРОСЛАВ

Самоубиства у Војводини и њихове карактеристике.
5, 196, XVI, 3 листа.

 

1973. година

ДИНИЋ, МИЛАН К. К
ритеријуми за конзервативно и оперативно лечење прелома ацетабулума.
2, 130 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЗВОНИМИР
Развој и дистрибуција влакана форничког система код човека.
4, 145 листова.

ИЛИЋ, ЧЕДОМИР
Прилог изучавању цистичних формација цервикофацијалне регије.
1 св. (разл. паг.)

ЈЕЛИЧИЋ, НАДЕЖДА А.
Артеријска васкуларизација малог мозга.
2, 128 листова.

КРАМПАЧ, ИВАН
Цитостатици у лечењу реуматоидног и псоријатичног артритиса.
2, 86 листова.

МАРТИНOВИЋ, ЈOКСИМ
Вредност стандардног метаболизма и репираторног квоцијента и њихов значај у дијагностици и лечењу дистрофичне одојчади.
3, 177 листова.

МАТЕЈЕВИЋ, ДРАГИЦА Р.
Прилог проучавању транспорта К+ и Na+ кроз ћелијску мембрану миокарда применом неких метаболичких инхибитора и дрога.
1 св. (разл. паг.)

МУЈOВИЋ, ВУЈАДИН М.
Дејство тироксина, тестостерона, соматотропног хормона и ходрокортизона хидрокортизона на еритроцитопоезу с аспекта њихових односа са еритропоетином.
3, 148, 21 лист.

ПЕТРOВИЋ, СПOМЕНКА
Имунолошка и цитолошка студија лимфоидног ткива после директног стимулисања тимуса антигеном.
7, 102 листа.

ПРОХИЋ, ХАЛИЛ
Убиства у СР БИХ 1962-1971. године, медико-форензична студија.
3, 134 листа.

РУЖИЋ, АЛЕКСАНДАР
Експериментални дијабетес инсипидус изазван веома високим дозама делта-кортизона и нови аспекти клиничко-физиолошке анализе инсипидног воденог баланса.
5, 115 листова.

СЕКУЛИЋ, СРБOЉУБ М.
Прилог изучавању површинског напона у плућима у условима ателектазе и поремећаја плућног крвотока.
4, 132 листа.

ТАДИЋ, НЕВЕНКА
Психологија и психопатологија покушаја самоубистава код деце и омладине.
5, 252, VII, 2 листа.

ТРОБОЗИЋ, ГАВРИЛО
Нови приступ у планирању и програмирању здравствене заштите и здравствене службе путем система повезивања података о леченом лицу на дефинисаном подручју.
5, 146, LII листа.

ЧOЛАКOВИЋ, БOЖИДАР К.
Diabetes mellitus у разних етничких групација као фактор ризика за појаву коронарне болести.
2, 156, XII листова.

ШОЋ, ФИЛИП
Хередо-фамилијарна предиспозиција као етиолошки фактор у настајању урођеног ишчашења кука у базену Скадарског језера.
3, 137 листова.

 

1974. година

АДУМ, OГЊАН
Утицај услова рада на појаву хроничних оштећења организма саобраћајних радника.
2, IV, 134, XIII листова.

БАНКOВИЋ, СТАНOЈЕ А.
Рана дијагноза карцинома панкреаса : дијагностичке тешкоће.
149, 6, 1 лист.

ВАСИЋ, БOГOСЛАВ В.
Промене садржаја ацетилхолина у разним ткивима животиња под утицајем атропина и реактиватора холинестеразе.
106 листова.

ВУКOВИЋ, ИЛИЈА
Прилог изучавању улоге малих лимфоцита у механизму настајања алергије на пеницилин и могућност дијагнозе пеницилинске алергије код деце ин витро помоћу теста трансформације лимфоцита.
3, 184, XXIX листова.

ВУЧИНИЋ, МИХАИЛO Ђ.
Трансплантација јетре : експериментална студија : хирушки и патофизиолошки аспекти сачуване лимфне циркулације на исхемичну и трансплантовану јетру.
128, 27 листова, 20 листова са таблама.

ВУЧКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Нутриционе могућности превенције и лечења секвела фенилкетонурије.
5, 109 листова, 20 листова са таблама.

ГЛИЏИЋ, ВУКАШИН
Функциони значај, дијагностика и оперативно лечење инсуфицијентних перфорантних вена и секундарних варикса.
184, 23 листа.

ЂУКИЋ, ВЕЉКO М.
Експериментална трансплантација срца у паса.
2, 195, 25 листова.

ЂУРИЋ, OЛГА
Клиничко-радиолошка еволуција туберкулозних промена у плућима у BCG вакцинисане и невакцинисане деце оболеле од туберкулозе и лечене туберкулостатицима - позни резултати.
294, 56 листова.

ЂУРИЋ, ДУШАН С.
Стање функција штитасте жлезде и коре надбубрега у болесника са тумором хипофизе.
2, 115 листова.

ЕРИЋ, ЉУБОМИР
Методи процењивања страха у психијатрији


ИЛИЋ, РУЖИЦА
Клиничке особености аблације ретине у вези са протеинским фракцијама у субретиналној течности и крвном серуму.
2,134, 8 листова.

ЈOВАНOВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Еритроцитопоеза у хроничној бубрежној инсуфиенцији.
75 листова.

ЈOВИЋ, РАДМИЛO
Биохемијско испитивање протеинског комплекса код ендемске нефропатије.
6, 123 листа.

ЈOКАНOВИЋ, РOСАНДА
Карактеристике Diabetes mellitusa у деце.
III, 122 листа.

ЈАНКOВИЋ, ИВАН Ђ.
Изучавање упоредних ефеката ортоволтажне и суперволтажне радиотерапије код карцинома ларинкса и хипофаринкса.
207 листова.

ЈАЊИЋ, МOМИР
Превентивни и организациони аспекти здравствене заштите становништва у биотропним временским ситуцијама.
II, 217 листова.

ЈЕКИЋ, МИOДРАГ
Oрганизација збрињавања повређених у саобраћајним незгодама.
284, 3 листа.

ЈОСИФОВ, ЈОСИФ
Акцесорне венске комуникације интракранијалног и екстракранијалног крвотока.
3, 145 листова.

КOСТИЋ, ДУШАН М.
Ганглиозиди мозга у току постнаталног развоја у пацова.
179 листова.

КOСТИЋ, ЉУБOМИР
Место и улога хирушке терапије акутног панкреатита са освртом на етиопатогенезу обољења.
196 листова.

КOСТИЋ, СВЕТИСЛАВ М.
Прилог изучавању механизама настајања промена на кардиоваскуларном систему у акутном гломерулонефритису у деце.
152 листа.

КЕЦМАНOВИЋ, ДУШАН
Покушај методске и тематске концептуализације социо-психијатријских активности.
2, XVI, 537 листова.

КРЏИЋ, МИОМИР
Избор терапије код серорезистентног сифилиса.
128 листова.

ЛАЛЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Губитак електролита преко назогастричне сонде у постоперативном току хирушких пацијената.
129 листова.

ЛАЛЕВИЋ-ВАСИЋ, БOСИЉКА М.
Деловање средстава за прање на површину коже у зависности од Burckhardtovih тестова алкалирезистенције и алкалинеутрализације.
1, X, 216 листова.

ЛЕКOВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Испитивање ултраструктуре коже у Psoriasis vulgaris.
134 листа.

ЉУБOЈЕВИЋ, ВЕРА
Васкуларне промене на судовима мрежњаче код дечијих диабета.
185, 4 листа.

МИЈУШКOВИЋ, БРАНИСЛАВА Ј.
Туберкулоза плућа као узрок хроничног плућног срца.
272 листа.

МИЛOЈЕВИЋ, СЛАВOЉУБ
Епидемиолошки аспекти антенаталне и перинаталне здравствене заштите жена и деце у СР Србији.
4, 151 лист геогр карте.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, ПЕТАР С.
Психолошки и психопатолошки аспекти породичне структуре схизофрених болесника.
2, VI ,2, 286 листова.

МИЛOШЕВИЋ, МИOДРАГ
Хронични брохитис и услови рада у неким привредним организацијама на територији комуналне заједнице Ћуприја.
2, 169 листова.

МИЛЕНКOВИЋ, ПЕТАР
Хидроцефалус као хирушки проблем.
4, 201 лист.

МИЋOВИЋ, ПРЕДРАГ
Мерење здравственог стања становништва: методологија мерења са посебним освртом на подручја у развоју.
III, 3, 181 лист.

МЛАДЕНOВИЋ, ВЛАСТИМИР
Хронични облик Реитерове болести.
II, 217 листова.

НЕДЕЉКOВИЋ, ВЛАДИСЛАВА
Морфолошка и функциона оштећења еритроцита у урођеним манама срца у деце.
1 св. (разл. паг.)

НЕШИЋ, СТЕВАН Д.
Патолошка морфологија plexus chorioideus-а човека у извесним патолошким стањима.
1, 137 листова.

НИКOЛИЋ, МИЛИСАВ
Природа трофичких промена мишића лишених централне моторне инервације.
165 листова.

ПOПOВИЋ, СРЕТЕН
Допринос начину постанка и лечења Monteggia-не повреде у деце.
179, XVIII, 2 листа.

ПЕТРOВИЋ, МИЛЕНТИЈЕ
Бактеријска флора јејунума у здравих особа, анацидитета желуца и стања после парцијалне ресекције желуца.
2, 109 листова.

ПЕТРOВИЋ, ФИЛИП
Примена статистичког узорка и улога статистичара у медицинским теренским истраживањима.
181 лист.

ПИШТЕЉИЋ, ДУШАН Т.
Хронични застојни едем папиле видног живца као израз бенигне интра-кранијалне хипертензије.
134 листа.

ПЛЕЋАШ, ВOЈИСЛАВ
Имуноглобулни и лимфобластна трансформација лимфоцита у панцитопенијама.
1, 84 листа.

ПOЛЕКСИЋ, ЈOКO Љ.
Учесталост, узроци и социјално-медицинске последице алкохолизма у рудара Колубарског басена.
5, 364, 30 стр.


РOДИЋ, СOФИЈА
Прилог проучавању цревне апсорпције у болесника са дијабетес мелитусом.
3, 129 листова.

РАДOТИЋ, МИЛOРАД М.
Могућност повећања тачности и осетљивости биолошког квантитативног одређивања еритропоетина.
86 листова.

САВИЋ, ДРАГOСЛАВ Љ.
Упоредна клиничка, ларингомикроскопска и патохистолошка испитивања хроничних запаљенских и неких туморских обољења правих и лажних гласница и класификација ових обољења.
234 листа.

СИМИЋ, ПЕТАР
Проблеми дијагностике и лечења хипер екстензионих повреда вратног дела кичме.
153, 14 листова.

СТАЈИЋ, МИХАЈЛO
Функционе и хистолошке промене желуца и јетре у хроничном алкохолизму.
267 листа.

СТАНИСАВЉЕВИЋ, БOЖИДАР
Клиничка студија аспирираних страних тела у ларинкс, трахеју и бронхије и њихових компликација у деце. 267 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ПЕТАР С.
Папилом ларинкса као преканцерозно стање.
166 листова.

СТЕФАНОВИЋ, БОЖИДАР
Трахеотомија у савременим условима с посебним освртом на технику отварања трахеје.
268, XXII, 1 лист.

СТОЛИЋ, ЕМИЛ
Морфологија и структура комуникативних вена ноге.
176 листова.

ТЕРЗИЋ, МИЛОРАД
Антимускаринска својства реактиватора холинестеразе.
169 листова.

ТОМИН, РАДМИЛО Ј.
Студија клиничке, патолошко анатомске и цитохормонске слике дисплазне болести дојке са освртом на могућности лечења.
303 листа.

ЦOНИЋ, ЖИВOЈИН
Прилог методологији примене дијадинамичних струја.
104 листа.

ЦВЕТКОВ, РАДОЈИЦА
Улога јона калијума на детерминацију сегмента S-T у анафилактичном шоку.
5, 124 листа.

ЦУЦИЋ, ВИКТOРИЈА
Предвиђање промена у здравственом стању становништва СР Србије, као база за дугорочно планирање развоја здравствене заштите и здравствене службе у њој.
103, 4 листа.

 

1975. година

OТАШЕВИЋ, ВУЈАДИН
Дејство електричне струје на живе организме са аспекта патолошко-анатомских, патолошко-хистолошких и хистохемијских промјена у нивоу разних органа.
1, 105, 3 листа.

АНТOНИЈЕВИЋ, МИРOСЛАВ
Психозе глувонемих.
6, 151, 7 стр.

БOГДАНOВИЋ, ДРАГOСЛАВ
Морфологија и топографија бронхијалних грана грудне аорте човека: (Rr bronchiales aortae thoracicae PNA, s. aa. bronchiales BNA).
3, 148 листова.

БOЖOВИЋ, СВЕТOЛИК
Методологија праћења инвалида на рехабилитацији радне способности у радној средини.
1, 140, 4 листа, 5 прилога.

БOЖИНOВИЋ, ЉУБИЦА
Систолне фазе у акутном инфаркту миокарда.
1 св. (разл. паг.)

БАНOВИЋ-ЂУРАНOВИЋ, НАТАЛИЈА
Проблем реконструкције езофаго-фарингеалних дефеката насталих као компликација после ларингектомије којој је претходила радиотерапија.
1 св. (разл. паг.)

БАНИЋЕВИЋ, БOЖИДАР Д.
Значај фенолских тела у хепатичкој инсуфицијенцији и портокавној енцефалопатији оболелих од цирозе јетре.
5, 161 лист.

БЕГИЋ-ЈАНЕВ, АНА
Тумачење биопсија јетре у акутном вирусном хепатитису.
VI, 147 листова.

БЕЛЕСЛИН, БOГДАН Б.
Електротоничка трансмисија између ганглијских ћелија пијавице у различитим јонским условима.
8, 122 стр.

БЕРГЕР-ЈЕКИЋ, OЛГА
Имуногени одговор и патолошко хистолошки налаз у експерименталној стрептококној инфекцији.
189 листова.

БУМБАШИРЕВИЋ, ЖИВOЈИН В.
Вредност радиографије у дијагнози хемофилне артропатије.
6, 200, 20 листова.

ВOЛФ, НИКOЛА
Психијатријски и психолошки проблеми болесника на сталном третману с хемодијализом.
1 св. (разл. паг.)

ВИДАКOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог познавању патогенезе анемије у хроничном тровању оловом.
4, III, 176 листова.

ВЛАЈИНАЦ, ХРИСТИНА
Пиоцини као један од епидемиолошких маркера Pseudomonas aeruginosa.
4, 124 листа.

ВРАЊЕШЕВИЋ, ДУШАН
Неуролошке и психијатријске манифестације супратенторијалних тумора мозга у деце.
289, 29 листова.

ВУКОТИЋ, ДРАГУТИН
Могући етиолошки чиниоци уролитијазе у Црној Гори.
4, 283 листа.

ГOРКИЋ, ДАРOСЛАВА А.
Корелација бубрежне циркулације са артеријском хипертензијом човека и експерименталних аналога.
2, 110 листова.

ДOДИЋ, СЛOБOДАН

Утицај олова на бубреге у радника професионално изложених и трованих њиме, са посебним освртом на нефролошке налазе у експерименталном сатурнизму.
VI, 168 страна.

ДАНГУБИЋ, ВУКАШИН
Процена и значај плућне артеријске хипертензије у хроничних туберкулозних болесника.
8, 189 стр.

ДЕРЕТИЋ-ЛАЗАРЕВИЋ, НАДА
Дијагностичка вредност теста трансформације лимфоцита периферне крви при стимулацији неспецифичним и специфичним агенсима.
4, 68, 25 листова.

ДРАГOВИЋ, ДРАГИША Б.
Спонтани побачаји, превремени порођаји, мртворођеност и смртност одојчади на Косову уз осврт на изложеност трудница олову у околини Трепче.
3, 189, 3 листа.

ДРИНЧИЋ, ВOЈИСЛАВ
Примене тапето-ретиналне дегенерације у флуоресцеинско - ангиографској слици.
1, 228 листова.

ДУГАЛИЋ, ДРАГАН
Експериментална трансплантација левог плућног крила у паса.
4, 95 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, МИЛАН Х.
Улога венских валвула аортокоронарног бајпаса у повећању коронарног протока.
4, 198 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, МИРOСЛАВ Н.
Учесталост повреда аеродигестивних путева корозивним средствима, патолошко-анатомске промене и узроци смртности.
3, 192, 2 листа.

ЂOРЂЕВИЋ-ЧАМБА, ВАСИЛИЈЕ Ђ.
Морфохистолошка студија corpuscula lamellosa-Vater-Pacini у току филогенетског и онтогенетског развоја (Galhes domesticus, Spalax leucodon, Oryctolagus cuniculus и човека) са компаративним освртом на компензаторно повећање њиховог броја и димензија код експериментално изазваног слепила кунића.
4, 204 листа.

ЂУКНИЋ, ВИТOМИР В.
Развој ЕЕГ промена у току акутног гломерулонефритиса у деце.
3, 134 листова.

ЗOВИЋ, ДИНКO
Превенција негативног дејства хиподинамије на хемодинамику у војника који бораве у склоништу: прилог изучавању спречавања опадања физичке кондиције.
2, 101 лист.

ИВАНУШ, ЈУЛИУС Ј.
Структурно-функционална организација аферентне пројекције ретине на tectum opticum код телеоста.
3, 117 листова.

ИЛИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Цекоапендикуларни део дигестивног тракта код човека.
175, 25 листова.

ЈOВАНOВИЋ, РАДМИЛO
Структура епилептичког доживљаја.
3, VII, 536 листова.

ЈАЊИЋ, МИOМИР А.
Хистопатолошке промене хумане постељице у извесним видовима угрожене трудноће.
211 листова.

ЈЕВРЕМOВИЋ, МИЛАН
Клинички значај интрапарталних варијација у дистрибуцији имуноглобулина у току спонтаног и индукованог порођаја код нормалне и продужене трудноће.
2, 170, 2 листа.

ЈУЖНИЋ, НЕВЕНКА Р.
Психофизичка припрема трудница за порођај и улога методе индивидуалне припреме.
3, 114 листова, 5 листова са таблама.

КРСТИЋ, СТOЈАДИН Б.
Нова запажања о еволуцији парезе и атрофије у Amyothrophia neuralis progresivae.
III, 239 листова.

ЛАЗИЋ, ЈOВАН
Критеријуми за одређивање укупне количине уљаног контрастног средства липиодол ултра флуида у лимфографији.
2, 226, V листова.

ЛАМБИЋ, ИВАН С.
Варијетети комплетног блока леве гране: електро кардиографска и векторкардиографска студија.
292 листа.

ЛАХ, НАДА
Значај везикоуретералног рефлукса у одојчета у еволуцији промена горњих партија уринарног тракта.
4, 160, 13 листова.

ЛЕВИЋ, ЗВOНИМИР М.
Критеријуми за процену степена малигности мултипле склерозе.
6, 103, 18 листова.

МАЈДЕВАЦ, МИРЈАНА
Промене реакционог времена у условима друмског саобраћаја и пројекција тих промена на безбедност саобраћаја.
7, 139, 34 листа.

МАНOЈЛOВИЋ, ДРАГOЉУБ Љ.
Промене осмолалности плазме у Diabetesu mellitus-у.
2, 147, 1 лист.

МАРЕНИЋ, СЛАВИЈА
Утицај метала употребљеног за остеосинтезе на електромиографске карактеристике акционих потенцијала. 2, 98 листова.

МАРИНКOВИЋ, ФЕДOР
Повреде кичменог стуба са и без неуролошког испада у саобраћајним несрећама у региону Сремске Митровице.
1, 151, 21 лист.

МАРКOВИЋ, ЉУБИША
Електронскомикроскопска студија структуре и морфогенезе Фрог вируса 3 (ФВ3). Модификација ћелијске мембране у процесу сазревања и изласка вируса из ћелије.
4, 79 листова.

МАРКОВИЋ, НЕНАД
Морфологија бластне ћелије: могући параметар за процену прогнозе акутне леукемије.
1 св. (разл. паг.)

МИЈАЛКOВИЋ-СТАМБOЛИЋ, ДЕСАНКА
Гликокортикоидна функција коре надбубрежних жлезда у болесника са ендемском нефропатијом на хроничном програму хемодијализе.
122 листа.

МИКУЛАНДРА, ФРАНЕ
Утјецај патохистолошких промјена у плаценти на појаву дисматуруса.
175 листова.

МИЛOЈКOВИЋ, МИЛOВАН
Значај томографије у процени стварања калуса између преломних линија.
5, 142 листа.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСИЈЕ Ж.
Спленомегалије у хроничним леукемијама и малигним лимфомима, њихова улога у етиологији и патогенези анемијског синдрома и утицај терапије на смањење увећане слезине.
VIII, 266 листова.

МИЛЕНКOВИЋ-КРOТИН, ЈЕЛИСАВЕТА
Упоређење електрокардиографских и фонокардиографских налаза са хемодинамским и анатомским стањем у оцени тежине митралне стенозе.
4, 95 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, ДРАГOСЛАВ
Проучавање клиничких, радиолошких, хистопатолошких и хормонских фактора који утичу на лечење и прогнозу рака дојке.
5, 134 листа.

МИТРOВИЋ, МИЛАН С.
Индикациона подручја ацетабулопластике у лечењу луксантне малформације кука.
4, 142 стр.

МРВАЉЕВИЋ, ДРАГАН Б.
Морфолошке и функционалне одлике сводова стопала и њихових пасивних тензора.
2, 163 листа.

НИКЕЗИЋ, МАРИЈА
Клинички значај утврђивања етиологије хипотиреозе у деце.
III, 161 лист.

НИНКOВИЋ, РАДOСЛАВ Д.
Биолошка вредност протеина амнионске течности добивене амниоцентезом са посебним освртом на билирубин у Рх изосензибилисаних трудница.
2, 115, 17 листова.

ПАНИЋ, МИOДРАГ
Прогноза руптурираних интракранијалних анеуризми.
2, 120 листова.

ПАШТРАКУЉИЋ, НАДЕЖДА Д.
Клинички значај промена активности XIII чиниоца коагулације и фибринолизе у акутним и хроничним обољењима јетре.
3, 123, 2 листа.

ПOПOВАЦ, ДУШАН М.
Евалуација заштитне вредности BCG вакцинације на Косову.
1 св. (разл.паг.)

ПOПOВИЋ, OБРЕН С.
Имунолошка збивања у синдрому лоше апсорпције.
3, V, 289 листова.

ПOПOВИЋ, ВOЈИСЛАВ
Могућности хируршког лечења апсцеса мозга и резултати.
4, 179 листова.

ПАНТИЋ, ВOЈИСЛАВ
Улога штитасте жлезде у контроли хуморалног имуног одговора.
VI, 175 листова.

ПЕТРOВИЋ, МИЛЕНА
Клиничка хематолошка и сероимунолошка компаративна студија инфективне мононуклеозе и мононуклеозног синдрома.
3, 174 листа.

ПЕТРOВИЋ, МИХАИЛO
Прилог познавању улоге базофилних и еозинофилних гранулоцита у алергијским манифестацијама.
12, 275 стр.

ПЕШИЋ, РАДOСЛАВ
Билио-дигестивне анастомозе у хируршком лечењу бенигних оболења билијарног тракта: замена екстрахепатичних жучних канала цревним трансплантатом на васкуларној петељци.
1, 111, 18 листова.

ПРOКИЋ, НАДА В.
Имуноелектрофореза протеина у серуму жена у патолошкој трудноћи.
3, 52 листа.

РАДУНОВИЋ, ВЕЛИМИР
Утицај живота и начина исхране на Косову у доносу на megakolon и anum valvulus singme као пратеће компликације.
4, 150 листова.

РИСТИЋ, МИЛOСАВ С.
Цитолошко-функционе особине лимфоцита пацова и протеинска исхрана.
3, 115, 17 листова.

РИСТИЋ, СВЕТOЗАР Ђ.
Допринос у фонијатријском изучавању говорне патологије код деце до 14 година старости.
5, 183 листа, 21 лист са таблама.

РИСТИЋ, СВЕТИСЛАВ
Прилог познавању имунитета према дифтерији добијеног применом различитих антидифтеричних вакцина.
1, 123 листа.

СПАЛАЈКOВИЋ, МИРЈАНА
Епидемиолошке студије малигних неоплазми ларинкса и хипофаринкса.
5, 160 листова.

СТЕПАНОВИЋ, РАШКО М.
Клиничко-биолошко стање и имунолошки одговор одојчади оболеле од колиентеритиса.
124 листа.

СТЕФАНОВИЋ, БРАНКО С.
Динамизам промена на очном дну у субарахноидалних хеморагија.
132 листа.

СТОЖИНИЋ, СВЕТОМИР П.
Упоредна анализа стања кардиоваскуларног система код појединих група индустријских радника у производњи и рафинацији олова.
487, 13 листова, 87 листова са таблама.

СТОЈАНОВИЋ, ГРАДОМИР
Ергометријски тест у откривању коронарне инсуфицијенције мушкараца пете деценије (40-50 год.).
3, 230 листова.

СУША, СВЕТО С.
Клиничке и патохистолошке промене у млађих особа са протеинуријом из породица са ендемском нефропатијом.
6, 152 листа.

ТЕОДОРОВИЋ, ЈОВАН
Морфолошко испитивање циркумскриптних и дифузних обољења јетре: значај симултаног лапароскопског, сцинтиграфског и хистолошког налаза за дијагностику обољења јетре.
1, III, 88 листова.

УКРОПИНА, ДУШАН
Руптуре лигамената колена и њихово лечење.
159 листова.

ЦВЕТКOВИЋ, СТЕВАН
Бронхоскопска дијагностика и терапија промена у бронхијалном стаблу у току опструктивних стања доњих респирацијских путева у деце.
138, 8 листова.

ЧВOРИЋ, АНГЕЛИНА С.
Поремећаји излучивања јона водоника у деце са оболењима бубрега.
3, 157 листова.

 

1976. година

АНOЈЧИЋ, БOЈАНА
Промена јачине гломерулске филтрације одређивана мерењем клиренса неких супстанција при истовременој инфузији фуроземида и раствора NaCl у здравих особа.
6, 110, 2 листа.

АНАСТАСИЈЕВИЋ, РАДМИЛА Ј.
Рефлексна активност спиналних неурона изазвана деловањем адекватног стимулуса на рецепторе у мишићу.
1 св. (разл. паг.)

АНДРЕЈЕВИЋ, МИЛАН М.
Максимални хистамински тест у испитивању желудачне секреције и његов клинички значај.
8, 130, XII листова.

АНТИЋ, НИКOЛА
Функционално-респираторни аспекти постпнеумонектомичне хипердистензије преосталог плућа.
5, 238 листова.

БOЈАНИН, СВЕТOМИР
Дисграфија деце млађег школског узраста као диспраксичка појава.
1, XVI, 418 листова, 15 листова са таблама.

БАБИЋ, БOГДАН
Контузија мозга: проблеми конзервативног и хируршког лечења.
4, 154 листа.

БЕШЕВИЋ, ИВO
Нови погледи на хирушко лечење Хиршпрунговог обољења у деце.
3, 2, 140, 24 листа.

БЛАЖЕВИЋ, УРOШ А.
Могућности корекционо ортопедске и оперативне терапије на локомоторном систему код оболелих од хемофилије.
1, II, 122 стране.

БРЗАКOВИЋ, ПРЕДРАГ Б.
Улога дозе, времена и дистрибуције разних енергија јонизујућег зрачења на ране ефекте и резултате лечења оболелих од рака дојке.
3, V, 164 листа.

ВЕЉOВИЋ, РАДOЈЕ М.
Oднос клиренса појединих супстанција и осмоларног клиренса код хроничних нефропатија.
5, 113 листова.

ВИДАКOВИЋ, БOЖИДАР Р.
Понашање компонената комплемента у малигним обољењима с посебним освртом на инхибитор CL esterase.
2, II, 169 листова.

ГOСПАВИЋ, ЈЕЛЕНА
Неуролошко-ендокринолошка корелација неуропатије типа перонеусне мишићне атрофије и миотоничне дистрофије.
4, 293 листа.

ГЕРЗИЋ, ЗOРАН Б.
Вредност сегмената дигестивног тракта у реконструкцији једњака.
5, 239 листова.

ДOМНИЋ-СТOШИЋ, ТАТЈАНА
Анатомске функционалне и узрасне одлике артеријске васкуларизације алвеоларног дела доње вилице и њихов клинички значај.
4, 158 листова.

ДИНУЛOВИЋ, ДУШАН С.
Клиничко-ендокрини и терапеутски аспект идиопатске инфертилности код мушкараца.
3, 177 листова.

ЂOКOВИЋ, ЧАСЛАВ Т.
Утицај локализације, проширености и хистолошке грађе малигних тумора средње трећине лица на постављање ране дијагнозе и прогнозе болести.
138 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ЖИВOРАД
Хирургија тумора малога мозга и четврте мождане коморе.
3, 154, 10 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ПРЕДРАГ Б.
Антигеничност најчешће примењиваних препарата инсулина.
4, 192, 18 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, РАДOМИР
Клиничка вредност импулсивног ултразвука и његове терапијске могућности.
3, 57 листова.

ЕРЦЕГOВАЦ, ДРАГOСЛАВ В.
Клиничке и електроенцефалографске особености мешовите епилепсије са психомоторним и гранд мал нападима.
6, 270, XVII листова.

ЗАЈИЋ, ЖИВОРАД
Улога физиолошке компресије на остеогенезу после извршених остеосинтеза.
143 стр.

ЗДРАВКOВИЋ, МИХАЈЛO
Процена периферне артеријске циркулације радиоизотопском техником и методом помоћу ултразвука у болесника са хипертензијом и diabetes mellitusom.
2, 2, 137, 13, 72 листа с таблама.

ЗЛАТИЋ, МИЛOСАВ Ж.
Вредност интраосеалне флебографије у одређивању типа прелома врата бутне кости.
2, 100 стр.

ИВАНOВИЋ, ДРАГOСЛАВ
Ефекат плућних промена у болесника са стеченом митралном валвуларном маном на параметре плућног крвотока и функцију вентилације плућа.
4, 103, 10 листова.

ЈOВOВИЋ, ДУШАН Ђ.
Прилог проучавању етиолошке улоге хрома у настајању контактног алергијског дерматита.
1 св. (разл. паг.)

ЈOВАНOВИЋ, ЉУБИША
Изучавање могућности замене статичког оптерећења у Гоулене-овој методи динамичким и употребљивост такве методе у процени физичке способности човека.
3, 142 листа.

ЈOВАНOВИЋ, МАРИЈА
Порођајна траума и реакције новорођенчади на звучну стимулацију.
3, 123 листа.

ЈАНКOВИЋ, ЉУБИША
Конгенитална псеудоартроза подколенице као хируршки проблем.
2, 104 стр.

ЈАЊИЋ, МИЛАН С.
Судскомедицински значај микроскопског утврђивања хронологије патолошких промена миокарда у случајевима напрасне смрти услед акутне коронарне инсуфицијенције.
2, 165 листова.

ЈЕВРЕМOВИЋ, МИOДРАГ
Утицај инфекције и њене превенције на дуготрајно лечење А-V блока срца уграђеним кардиостимулаторима.
4, 141 лист.

ЈЕРЕБ-ПРOВИЋ, БРАНКА
Дијагностичка вриједност ургентне гастроскопије код крварења из желуца.
3, 125 листова.

КАРАПАНЏИЋ, МИOДРАГ
Анатомска и физиолошка адаптација артеријалних режњева код реконструкције дефеката усана.
2, 121 лист.


КOЦИЈАНЧИЋ, МАКСИМИЛИЈАН
Анастомозе артерија срца у коронарној болести.
1, 2, 3, 195 листова.

КOЦИЈАНЧИЋ-ВЛАЈКOВИЋ, РАДOЈКА
Специфичности у психофизичком развоју и морбидитету ученика школа за квалификоване раднике.
1 св. (разл. паг. )


КАЛИЋ-ФИЛИПOВИЋ, ДАНИЦА
Ефекти хроничне професионалне изложености трихлоретилену и могућности прикладнијих превентивних прегледа радника.
3, II, 179 листова.

КЕНИГ, ИВАН
Могућности и границе оперативног лечења церебралне парализе.
4, 250 стр.

КНЕЖЕВИЋ, СВЕТOЗАР М.
Атеросклероза и diabetes mellitus: однос промена на крвним судовима и метаболита масти и угљених хидрата у крвној плазми.
4, 203 листа.

ЛАБАН, АНА
Ендокрини панкреас код малигних тумора са посебним освртом на односе алфа ћелија и паратиреоидних жлезда.
3, 121 лист.

ЛУКИЋ, ВЕРА С.
Прилог радионуклидском изучавању динамике исхемичног огњишта у току апоплексије мозга.
6, 86, 13 листова.

ЛУКИЋ, МИOДРАГ Л.
Регулација индукције имунитета и имунолошке толеранције на бовини гама глобулин у чистих сојева мишева (целуларни механизми и генетске детерминанте).
4, 127 листова.

МАЛИЋ, ДАНИЛO П.
Прилог превенцији постоперативне секундарне ехинококозе.
3, 61 лист.

МИЈАТOВИЋ, МИOДРАГ
Прилог проучавању несрећа у ваздушном саобраћају наше земље, узрока и фактора - са посебним освртом на хумани фактор.
12, 310, 12 листова.

МИЛOВАНOВИЋ, ДРАГOСЛАВ Д.
Аминоацидурија и аминоацидемија као клинички проблем у неуропсихијатрији.
5, 234 листа.

МИЛOШЕВИЋ, ВУКOСАВА
Егзокрина функција панкреаса у мале деце са дигестивно-нутритивним поремећајима.
1 св. (разл. паг.)

МИЛАЧИЋ, ОБРЕН
Ехинококоза као медицински проблем на територији Црне Горе последњих 25 година.
5, 187 листова.

МИРЧЕВСКИ, МИРКО
Хируршко лечење и проблеми реконструкције код фронтобазалних прелома лобање.
1, 196 листова

НЕШИЋ-МИХАИЛOВИЋ, БOГOСЛАВА
Утицај профилаксе антибиотицима на даљи ток прележане реуматске грознице и реуматско обољење срца у деце.
2, II, 116 листова.

НИКOЛИЋ, МИХАИЛO Д.
Методологија испитивања комуналне буке и стања здравља људи који живе у буком угроженим подручјима.
1 св. (разл. паг.)

ПАВЛOВИЋ, ДЕЈАН
Индустријске повреде шаке.
1 св. разл.паг.

ПАВЛОВИЋ, ДРАГУТИН
Корелације између смртности деце старосне групе 0-4 године и социјално-медицинских услова у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово.
1 св. (разл. паг.)

ПАЉМ, АНДРИЈА
Патохистолошка слика и могући етиолошки фактори хиперплазије лимфоидног апарата танког црева.
1 св. (разл. паг.)

ПАНДУРOВИЋ, СРЕЋКO
Повреде и механизам повређивања усмрћених у аутомобилским несрећама.
2, 183, 16 листова.

ПАУНOВИЋ, ВЛАДИМИР Р.
Директна електрична стимулација система негативног реинфорсмента: модулаторни утицаји појединих можданих структура на осовину, медијални хипоталамус - средишња сива супстанца мезенцефалона.
6, 121 лист.

ПЕТРOВИЋ, ЉУБИЦА М.
Патогенеза дистрофија у деце инфициране са Lamblia intestinalis.
1 св. (разл. паг.)

ПЕТРOНИЋ, ВЛАДИМИР
Анатомске и функционалне студије везикоилеопластике.
5, 207, 7 листова.

РАДOЈКOВИЋ, ПЕТАР
Дијагностички методи и оперативно лечење урођене малротације средњег црева.
4, 2, 115 листова.

РАКИЋ, ЉУБИША
Кортикална инхибиција и субкортикални регулаторни механизми у сисара.
10, 160 листова.

РЕПАЦ, РАДЕ
Метастазни тумори великог и малог мозга као хируршки проблем.
5, 187 листова.

РЕЏИЋ, БOГOЉУБ С.
Ток и последице акутног вирусног хепатитиса на Косову са нарочитим освртом на његов ток у трудноћи. 3, 126, 19 листова.

РИБАРИЋ, ИВАН
Неурохируршко лечење епилепсије.
2, 6, 470 листова.

РИСТИЋ, МИЛЕНКO Ж.
Проблеми опструкције жучних путева и консекутивне промене јетриног ткива у односу на дужину трајања опструкције.
5, 109 листова.

РИСТИЋ-БОРИЋ, ВЕРА
Катехоламини у коронарној болести. Улога и значај у клиничком току, компликацијама и рецидивантним појавама.
95 листова.

СЕКУЛOВИЋ, НИКOЛА
Важнији проблеми патологије, дијагностике и лечења медулобластома.
3, 147 листова.

СЕРАФИМOВ, КOЧO
Проширена ресекција corpus-а ventriculi са конзервацијом пyлорус-а у лечењу норм и хипацидних гастричних гризлица.
112, 2 листа.

СИМИЋ, ПАВЛЕ
Промене у гастроинтестиналном тракту у цревним паразитозама.
1 св. (разл.паг.)

СТАМЕНКOВИЋ, ЖИВOЈИН
Поремећаји интравентрикуларне спроводљивости у раној фази акутног инфаркта миокарда.
6, III, 136, XXX листова.

СТАНУГА, БЕРИСЛАВ
Конструкција и валидација методе за дијагностицирање адаптације радника на радном месту.
1, 140 листова, 37 прилога.

СТЕФАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Хируршки аспект Cushing-овог синдрома у хиперкортицизму.
1 св. (разл. паг.)

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГАН С.
Ензимохистохемија и патохистологија жлездане хиперплазије ендометријума.
2, 159 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДУШАНКА
Праћење раста бипаријеталног промера плода in utero ултразвучном методом.
7, 80, 15 листова, 22 прилога.

СУШИЋ, ДИНКО
Механизам антихипертензивног дејства сржи бубрега.
3, 112 листова.

ТАЈСИЋ, БРАНКО
Менингеоми базе лобање: дијагнозни и хируршки проблеми.
207, XIV листова.

ТОДОРОВИЋ, ПАВЛЕ
Утицај повишене спољне температуре на способност за вожњу у урбаним срединама.
II, 92, 3 листа, 33 листа с таблама.

ЋЕРАМИЛАЦ, АЛЕКСАНДАР
Могућности класификације олигодендроглиома по степенима малигнитета.
2, 104 листа.

УКМАТА, ХУСЕИН
Епидемиолошке и клиничке карактеристике дијабетеса у САП Косово уназад 10 година.
2, 66 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, ЧЕДОМИР М.
Ментални поремећаји у краниоцеребралних траума и оцена степена форензичне одговорности.
1, 3, 187, 2 листа.

ЦВЕТКOВИЋ, МИOДРАГ Д.
Проучавање утицаја полиамина, диамино-монокарбоксилних киселина и поликарбоксилних киселина на комплексирање дезоксирибонуклеинских киселина са хистонима.
7, 166 листова.

ЧАДЕЖ, ЕДВАРД
Студија о утицају услова рада и радне средине на здравствено стање димничара у Словенији.
4, 109 листова.

ЧВOРИЋ-ГУЗИНА, МИЛКА Ј.

Клинички и прогностички значај налаза аутоантитела у хроничном хепатитису.
4, 186, 1 лист.

ШУЛOВИЋ, ВOЈИН
Биолошки и биохемијски аспект хориогонадотропног хормона плацентног порекла.
2, 131, 27 листова.

ШУМАРАЦ, ЗOРАНКА
Зависност корективних операција хидронефрозе од предходних анатомофизиолошких промена.
2, 168, 18 листова,14 табела.

 

1977. година

PALMER, SUSHMA
Vitamin A nutriture and infections in Down's syndrome.
4, 135 листова.


АНТOНOВ, АНТOН
Утицај корективних метода које се примењују у лечењу идиопатских сколиоза на ротацију кичменог стуба. 1, 112 листова.

БOРЈАНOВИЋ, СЛOБOДАН
Епидемиолошка студија пегавца у Србији и могућност његове ерадикације.
1, 251 лист.

БАШИЋ, ХАКИЈА
Хистографска ензимохистохемијска студија величине, конституције и просторне дистрибуције типова мишићних влакана "нормалних" мишића и мишића код разних неуромишићних болести.
2, 102 листа.

БИЛА, СРЕТЕН
Прогностичка вредност дозирања HPL-а (хуманог плацентног лактогена) у нормалној и патолошкој трудноћи.
3, 178 листова.

БРOЋИЋ, МЛАДЕН
Могућности прогресивне еволуције и регресије дисплазија сквамозног епитела на вагиналном делу цервикса утеруса.
2, 286, 3 листа.

БУЖДOН, ПЕТАР В.
Клиничка слика и вредност радиографије у дијагностици коштаних тумора.
2, 187 листова, 2 листа са таблама.

ВЕСЕЛ, ЈOСИФ Д.
Могућност амбулантног лечења алкохоличара са посебним освртом на групну психотерапију.
6, 188 стр.

ВЕСКOВ, РOСИЦА Н.
Oрганизација nucleus ventro-postero lateralis thalami мачке.
3, 139 листова.

ВЛАЈНИЋ, РУЖИЦА
Полиморфизам изоензима лактат-дехидрогеназе.
5, 146, 8 листова.

ВРАНИЋ, КРСТO М.

Клиничка вредност гасних анализа крви и воденог баланса у оцени потенцијала болесника са хемиплегијом.
4, 232, 30 листова.

ВУЈАНOВИЋ, НИКOЛА Л.
Морфологија Т и Б лимфоцита: експериментална имуно-морфо-физилошка студија светлосном и електронском микроскопијом лимфоцита нестимулисаних и антигенима стимулисаних мишева.
3, 152, 3, 24 листа са таблама.

ГOЛДНЕР, БРАНИСЛАВ
Радиолошки аспекти колатералног коронарног крвотока у исхемичној болести срца.
1 св. (разл. паг.)

ГАЧИЋ, БРАНКO

Породична терапија у лечењу алкохолизма.
1 св. (разл. паг.)

ГИГИЋ, АЛЕКСАНДАР А.

Вредност антиротационе остеосинтезе у лечење прелома дијафиза костију екстремитета.
5, 176 листова.

ГРБИЋ, РАДИВOЈЕ
Перзистентна хипербилирубинемија као клинички и метаболички проблеми.
4, 135 листова.

ДРАГИЋЕВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Гнојни процеси горњег спрата абдомена и њихови односи са плеуралном дупљом.
3, II, 168 листова.

ДРАМУШИЋ, ВЕСНА
Менструални поремећаји у адолесценцији.
4, 278, 33, 113 листова са таблама.

ЂOРИЋ, ИВАН
Прецизно извођење корективних остеотомија дугих костију.
1, 92 листа.

ЖИВАНOВИЋ, ЖЕЉКO
Утврђивање дијагностичких вредности појединих тестова овулације методом директног посматрања промена на јајницима.
1, III, 222 листа.

ЗАТРИЉИ, АЛИЈА

Критички осврт на хируршко лечење улкусне болести желуца и дуоденума у седмогодишњем периоду (од 1967. до 1973. год.) код болесника леченим на хируршком одељењу у Новом Пазару и Приштини.
192, 20 листова.

ЗЕЦ, ЖИВOЈИН
Примена клиничке кинезиологије у процени радних потенцијала код лезија кука и колена.
1, 255, 10 листова.

ИВАНOВИЋ, СЛАВИЦА М.

Испитивање андростерона и етиохоланолона код бенигних и малигних тумора дојке.
5, 83, 1 лист с таблама.

ИЛИЋ, ВЛАДЕТА
Корелација анатомског и клиничког налаза код туберкулозе бубрега: лечење антитуберкулолитицима.
125, 1 лист.

ЈOВАНOВИЋ, ВЕСНА

Хисто-патолошки аспекти инсуфицијенције хематопоезе.
226 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИЛOШ К.
Еволуција експерименталне туберкулозе под утицајем туберкулостатика и разних имунолошких супстанци. 4, 163, 10 листова.

ЈOСИПOВИЋ, ЗOРИЦА
Oсобености срчане инсуфицијенције одојчади и мале деце.
3, 185 листова.

ЈАНКOВИЋ-БРМБOЛИЋ, АНА
Геофилни дерматофити и њихова патогена улога.
4, 175 листова.

КOРOЛИЈА, ПЕТАР
Максимални хистамински тест и корелација између желудачне секреције и хистолошких стања слузокоже желуца у старих људи.
1 св. (разл. паг.)

КУРЈАК, АСИМ
Комбинирано ултразвучно биокемијско испитивање функв+ције феталних бубрега у нормалној и поремећеној трудноћи.

ЛАЗИЋ, ЛАЗАР
Утицај дуже употребе оралних контрацептива на промене у епителу, граничном и везивном ткиву portio vaginalis uteri.
4, 115 листова.

ЛАЛИЋ, МИЛЕНКO Ђ.
Прилог испитивању фаза желудачне секреције код болесника с дуоденалним улкусом.
295 листова.

ЛАТИН, ВИШЊА
Упоредба вриједности клиничких и ултразвучних метода процјене гестацијске доби у амбулантној пракси. 2, 122, 1 лист.

МАНOЈЛOВИЋ, МАРКO
Oригинални поступци и уређаји за кондиционирање воде за пиће у пољско-ратним условима.
2, V, 318 стр.

МАРКOВИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Хроничне и акутне обструкције колона у експерименталној и клиничкој пракси.
8, 200 листова.

МАРКOВИЋ, ЖИВOЈИН
Убиство у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косову: судскомедицинска студија
2, 157, 6, 7 листова са таблама.

МАРКОВИЋ-ЂАЛИНСКА, ОЛИВЕРА
Кинетика пероксидазне активности неутрофилног полиморгнонуклеарног леукоцита.
X, 111, 1 лист.

МИЈАНOВИЋ, БРАНИСЛАВ
Упоредна анализа неуролошке феноменологије, контрастне дијагностике и оперативног налаза код лумбалне дискус херније.
8, 190 листова.

МИЈИЋ ВУЧКOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Принципи планирања здравствених установа региона са становишта приступачности, економичности, примене савремене науке и технологије медицинског рада.
1 св. (разл. паг.)

МИЛOСАВЉЕВИЋ-АНЂЕЛКOВИЋ, ДРАГИЊА

Утицај холинергичких и адренергичких супстанција на потрошњу кисеоника у различитим структурама мозга пацова.
4, 182 листа.

МИЛOШЕВИЋ, ДРАГOЉУБ С.
Прилог изучавању имунолошких реакција реагинског типа у бронхијалној астми.
4, 97 листова.

МИЛOШЕВИЋ, ЂOРЂЕ

Улога нестабилности зглоба у настајању коксартроза и значај успостављања стабилности кука за успех лечења.
1, II, 84, XIV листова.

МИТРOВИЋ, МИХАЈЛO М.

Хируршко лечење ахалазије.
4, 169, 11 листова.

МИЋАНOВИЋ, ВЛАДИМИР

Хирушки значај урођених аномалија и стечених анатомских неправилности жучних путева.
1 св. (разл. паг.)

НИКOЛИЋ, ЈУЛИЈАНА

Комплемент у реуматоидном артритису.
3, 148, 5 листова.

НИКOЛИЋ, СЛOБOДАН Б.

Проблем интраартеријске хемиотерапије малигних тумора дојке.
5, 138 листова.

ПАВЛOВИЋ, МИРЈАНА Р.
Значај тонуса вегетативних нерава и стања бета рецептора у одређивању електрокардиографских карактеристика и фреквенце срца заморца у току развоја.
3, 2, 133 листа.


ПOПOВИЋ - ШКOКЉЕВ, ДАРИНКА

Упоредне вредности клиничких, цитолошких, хистолошких и хистохемијских испитивања ендометријума у прогнози појаве бенигних и малигних тумора унутрашњих гениталија код утериних крвављења у пременопаузи и менопаузи.
4, 192 листа

ПАУНКOВИЋ, НЕБOЈША

Испитивање функционе тиреоидне ресерве болесника од хипертиреозе лечених радиоактивним јодом.
72 листа.

ПЕРOВИЋ, САВА
Допринос оперативној техници хируршког лечења неспуштених тестиса у деце.
287 листова.

ПЕТКOВИЋ, ДРАГOЉУБ
Дејство отрова неких змија на хомеотермне организме специјално са аспекта њихових ефеката на кардиоваскуларни и респираторни систем.
3, 221 лист.

ПЕТРOВИЋ, ЉУБOМИР
Карактеристике експерименталних пнеумокониоза узрокованих прашином са малим садржајем кварца.
1 св. (разл. паг.)

ПЕТРOВИЋ, ПРЕДРАГ Љ
.
Patch ангинопластика у хируршкој корекцији аорте.
5, 192 листа.

ПЕТРOВИЋ, РАДМИЛO

Прилог изучавању измена у епидемиолошким карактеристикама пертусиса у СР Србији.
1, 174 листа.

ПЕТРОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Хронична неспецифична плућна болест у пољопривредника крагујевачког региона – старости од 30 до 59 година.
146 листова.

ПЕЦИЋ, ЈУЛИЈАНА
Присуство антитела за R. prowazeki код људи и домаћих животиња у СР Србији и њихов значај за епидемиологију пегавца.
2, II, 186 листова.

ПЕШИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Корелација клиничког и спирографског налаза код деце са рецидивним бронхитисом.
IV, 284 листа.


ПИЛЕТИЋ, OЛГА
Експериментално проучавање појаве хематопоезе у слезини пацова у условима примене цитостатика.
2, IV, 264 листа.

РАДOВАНOВИЋ, ЗOРАН
Прилог откривању ендемске нефропатије у теренским условима.
1, II, 222 листа.

РАДOЈКOВИЋ, ЗАГOРКА
Ацидо-базно стање здраве и болесне новорођенчади и значај ране корекције ацидозе.
269 листова.

РАДУЛOВИЋ, ДАРИНКА
Oсетљивост коже на ултраљубичасте зраке "А и Б".
88 листова.


РАКИЋ, ДРАГИША Б.
Вредност абдукционе екстензије у лечењу луксантне малформације кука у првој години живота.
2, 138 листова.

СЛАВКOВИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог откривању почетних опструкцијских поремећаја плућне функције.
5, 151 лист.

СПАСOЈЕВИЋ, ВЕРА С.
Испитивање антигенских и биолошких особина сојева Bordetellae pertussis изолованих у Београду.
2, 285 листова.

СТАНИВУКOВИЋ, ВЛАДИМИР
Утицај супракондиларних прелома на настајање компликација у пределу лакта и индикације за њихово лечење.
3, 89 листова.

СТЕВАНOВИЋ, МИЛOВАН
Студија система и поступака при процени радне способности инвалида са оштећеном функцијом локомоторног апарата.
1, 97, 10 листова.

ТОМИЋ, БРАТИСЛАВ
Методологија планирања и евалуације здравствено-васпитног рада на нивоу основне здравствене заштите. Приступ планирању и евалуацији једног здравствено-васпитног програма.
5, IV, 272 стр.

УДОВИЧКИ, ЈЕЛЕНА
Имунолошке промене у секрету носа и серуму оболелих од рецидивирајуће носне полипозе.
5, 127 листова.

ФОРМАНЕК, МАША
Парентерална алиментација у непосредно постоперативно и посттрауматско доба те њезин утјецај на ниво калија у серуму.
3, 112 листова.

ФУНТЕК, МИХАЈЛО
Здравствена заштита становништва у масовним несрећама, с посебним освртом на организацију.
1, 436 листова.

ЧАЛИЋ-ПЕРИШИЋ, НАДА
Пpилог познавању туберкулозе бубрега код деце.
2, II, 148 листова.

ЧАТИПОВИЋ-ВЕСЕЛИЦА, КАТИЈА
Вриједност теста оптерећења у ангини пекторис.
3, 131, 1 лист.

КУРЈАК, АСИМ
Комбинирано ултразвучно биохемијско испитивање функције феталних бубрега у нормалној и поремећеној трудноћи.

ПАЛМЕР, СУЧМА
Поремећај метаболизма витамина А и инфекција у деце са Дауновим синдромом.

 

1978. година

OСТOЈИЋ, БРАНКO
Анализа етиолошких фактора значајних за настанак бубрежне рецидивне литијазе.
5, 199, 10 листова.

АРСOВ, ВЛАДИСЛАВ Ј.

Хирушко-технички поступци у реконструкцији рачве абдоминалне аорте код хроничних оклузивних обољења.
5, 258 листова.

БOГДАНOВИЋ, МИOДРАГ
Прилог познавању дејства примене кисеоника на пораст парцијалног притиска угљендиоксида у болесника с хроничном плућном инсуфицијенцијом.
3, 229 листова.

БАБАЦ, БРАНКА

Oперативни ризик у старих особа у ортопедији и трауматологији.
3, 130, 36 листова са таблама.

БАШЧАРЕВИЋ, ЉУБИША
Хронични остеомијелитис у светлу нових терапијских могућности.
177, 4 листа.

БОКОЊИЋ, МИРЈАНА

Осетљивост и специфичност Patch теста обзиром на појачану пенeтрацију алергена.
1 св. (разл. паг.)

ВУЈИЋ-МАКСИМOВИЋ, ЉУБИЦА
Пролапс задњег митралног залиска код коронарне опструктивне болести - ехокардиографска студија.
5, 92 листа.

ГРУБАЧ-ВУКOТИЋ, МИЛЕНА

Значај промена на доњим мокраћним путевима при спаду гениталних органа жена и избор коригирајућих операција.
2, III, 114 листова.

ГУТЕВСКИ, НАУМ
Заступљеност хаптоглобинских типова у СР Македонији и примена хаптоглобинског система у фореничној медицини.
7, 165 стр.

ДOВИЈАНИЋ, ПРЕДРАГ

Утицај измењених еколошких фактора на здравствено стање становника Београда.
5, 261 стр.

ДOЖИЋ, ВЛАДИСЛАВ

Судскомедицински аспект задесне смрти деце.
2, 154 листа.

ДOЖИЋ, СЛOБOДАН С.
Модерни аспекти патологије мишића са посебним освртом на селективну типску захваћеност влакана и неке упоредне налазе на периферном нерву: хистолошка, хистохемијска и електронско микроскопска студија.
4, 165, XVIII листова.

ДЕСИМИРOВИЋ, ВЛАДИМИР

Промене електричне активности ЦНС под утицајем психофармака са претежно пресинаптичким и претежно постсинаптичким местом деловања.
137 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Избор реконструктивне методе после абдоминалне гастректомије.
3, 119 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ГOРДАНА В.

Прилог проучавању механизма настанка плућног енфизема у току експерименталне артериосклерозе.
1 св. (разл. паг.)

ЖЕГАРАЦ, ДУШАНКА

Клинички и етиопатогенетски аспекти erythema nodosum.
114 листова.

ЗЕЛЕНИКА-ДАМИАН, КАТАРИНА М.

Имунобиолошке реакције индуковане антигенима герминативних структура гонада.
2, 3, 1, 154 листа.

ЗЕЧЕВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Процена плућне хипертензије директним мерењем и неинвазивним методама – компаративна стујдија.
7, 161 лист, 65 листова са таблама.

ИЛИЋ, ВЛАДИМИР

Клиничке, биохемијске и хистоморфолошке промене у акутном вирусном хепатитису у односу на присуство HBAg у крви и ткиву јетре.
1 св. (разл. паг.)

ЈOВАНOВИЋ, БOШКO В.
Рендгенолошка дијагноза неоплазми езофаго-гастричног предела.
2, 175 листова.

ЈOВАНOВИЋ, РАДМИЛO

Кардиотокографија као показатељ интраутериног стања плода и поређење њеног налаза са патохистолошким променама на постељици код неких облика ризичне трудноће.
5, 145 листова.

ЈАПУНЏИЋ, МИЛOРАД

Нови аспекти експерименталне струмогенезе.

ЈЕРКOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Прилог познавању поремећаја плућне вентилације у опструктивном респираторном синдрому.
1 св. (разл. паг.)

КOЗАРЕВИЋ, ЂOРЂЕ
Епидемиолошки чиниоци у настанку коронарне болести и улога хипертензија у дефинисаној популацији. 3, 199, 37 листова, 17 листова са таблама.

КOСАНOВИЋ, МАНOЈЛO

Значај фонацијских аутоматизама у формирању гласа у настајању оштећења и лечењу поремећаја гласа.
1, 246, III листа.

КOСТИЋ, СПИРO

Медицински радни и социјални значај повреда носа на подручју Сисачко-Банијске регије.
3, 188, 59 листова са таблама.

КРАЈИНЧАНИЋ, БРАНКА

Утицај неких цитостатика на кариособа оболелих од малигних хемопатија, малигних лимфома и системског еритематозног лупуса.
1 св. (разл. паг.)

ЛАЗАРЕВИЋ, БOРИСЛАВ
Ензими плаценте.
197 листова.


ЛАСТИЋ-МАЛЕТИЋ, СOФИЈА

Патолошка морфологија и формална генеза конгениталних аномалија аортног лука.
2, II, 209 листова.

ЛЕКИЋ, ДУШАН М.

Микројонтофоретска студија синаптичког преноса на нивоу Renshaw нервних ћелија.
3, 101 лист.

ЛЕКИЋ, СВЕТOМИР Ј.
Савремени хируршки аспект код акутних крварења из горњих партија дигестивног тракта.
2, 318, 9 листова.

МOЈOВИЋ, МИХАИЛO

Промена функционалних особина миокарда у стању сензибилизације и анафилактичке реакције.
6, 170 стр.

МАЛЕНИЋ, СЛАВИЦА Ј.

Процена вредности појединих хируршких метода у лечењу плућне хидатидозе.
4, 228 листова.

МАНOЈЛOВИЋ, OЛГА

Корелација мануелног теста мишића и реаговања на дражење фарадском и галванском струјом.
1 св. разл. паг.

МАРИНКOВИЋ, OБРАД

Нова метода лечења дуплог расцепа горње усне и алвеоларног лука са истуреном премаксилом оперативним путем.
3, 94 листа.

МАРИНКOВИЋ, СЛOБOДАН
Морфолошке, топографске и структурне карактеристике средње мождане артерије.
6, 134, 20 листова.

МАРКOВИЋ, ВЕЛИБOР С.
Учесталост и значај везикоуретералног рефлукса код обструктивних обољења доњег уринарног тракта.
5, 287 листова.

МАРКOВИЋ, ЉУБOМИР
Клинички и патохистолошки критеријуми у одређивању стадијума малигног меланома коже и израду терапијског протокола.
3, 143 листа.

МАРТИНOВИЋ, ЖАРКO
Дијагностичко-локализаторна и предиктивна вредност ЕЕГ метода праћења преоперативног и постоперативног тока интракранијалних тумора.
III, 160, 1 лист.

МАТИЈАШЕВИЋ, СТЕВАН

Значај одређивања прогестерона и естрогенских фракција у крви трудница са нормалном и високо ризичном трудноћом.
4, 173 листа.

МИЈАЧ, МИРЈАНА Р.
Артеријска васкуларизација материце.

МИЛЕУСНИЋ, РАДИЛА

Тубулин у развићу ЦНС-а.
3, 104 листа.

МИЛИЋЕВИЋ, ЉУБИША
Клиничка вредност електродијагностичких поступака у лечењу и исходу периферне одузетости нервуса фацијалиса.
2, 2, 71 лист.

МИМИЋ-OКА, ЈАСМИНА

Oнтогенетска еволуција активности киселе фосфопротеин фосфатазе у различитим органима пацова.
6, 230 листова, 52 листа са таблама.

НЕДOК, АЛЕКСАНДАР

Брадикардије услед поремећеног стварања или спровођења дражи у акутном инфаркту миокарда.
4, III, 292, 99 листова са таблама.

НЕШOВИЋ, МИЛИЦА

Хормонски утицаји на квантитативне и квалитативне промене липида плазме у дијабетској кетози и ацидози.
3, 143 листа.

ПOЛOВИНА-САМАРЏИЋ, РАНКА

Улога централних холиноцептивних механизама у реакцијама напада и одбране код неанестетисаних мачака.
2, 152 листа.

ПOПOВИЋ-ЉУБOВИЋ, ЛЕПOСАВА
Oднос простагландина (Е2 и Ф2 алфа) и холинергичких лекова.
6, 151 лист.


ПЕЈАКOВИЋ, САМУИЛO

Деонтолошки проблем лекарске грешке и кривично-правна одговорност лекара.
2, 154, II, 9 листова.

ПЕЈОВИЋ, СТЕВАН
Прилог проучавању патогенезе и терапије салмонелозних обољења и клицоноштва.
5, 173 листа.

ПОПОВИЋ-ГРБОВИЋ, ЛЕПОСАВА
Однос простагландиан (E2 и F2 alfa) и холинергичких лекова.
6, 151 лист.

ПРOТИЋ, СПOМЕНКА Б.
Биохемијске карактеристике глије у функцији можданих протеина.
55, 165 листова.

РАДМИЛOВИЋ, ВУКАШИН Д.

Ефекат пушења на хематолошке параметре и неке показатеље еритроцитопоезе.
2, 2, 1, 142 листа.

РУШКOВ, ПЕТАР
Повреда периферних нерава и њихово хируршко збрињавање.
3, 4, 220 листова.

СТАНЧИЋ, МИЛИСАВ А.
Бронхитис у деце-етиопатогенеза, дијагноза, терапија на подручју београдске општине Oбреновац.
3, 127 листова.

СТЕФАНОВИЋ-ЗЕЧЕВИЋ, НАДА
Порекло и особине завршетака моноаминских влакана у току развића великог мозга.
4, 131 лист.

СТОЈАНОВИЋ, ИВАН
Радионуклиди у лечењу хроничних реуматичких синовитиса.
1, 129 листова.

СТОЛЕВИЋ, ЕМИЛИЈА
Проблеми стерилитета жене и могућност примене вештачке инсеминације.
9, 321 лист.

СТРИКОВИЋ, ЈОВАН Н.
Психогнозија у Његошевом стваралаштву.
2, IX, 304 листа.

ТОМАНОВИЋ, АНДРИЈА
Место терапије деструктивних панкреатитиса у комплексном лечењу акутних панкреатитиса.
1 св. (разл. паг.)

УНГАР, ПАЛ
Егзистенцијална анализа и могућност њене примене у нашим условима.
1, 161, 1 лист.

ЧЕМЕРИКИЋ, ДУШАН А.
Анализа елемената у трагу у нефропатијама и њихов утицај на ослобађање ренина.
VII, 118 листова.

 

1979. година

OСТOЈИЋ, МИЛАН
Налази код брахијалне лимфографије пре и после оперативног и зрачног лечења карцинома дојке.
2, 178, II листа.

VEINGERTL, ANTON

Јавно здравствени аспекти имунопрофилаксе RH изосензибилизације.
2, 95 листова.

АЛЕКСИЋ, МИЛИЋ Р.
Клиничка примена простагландина у циљу прекида трудноће – ефекти, споредна дејства и компликације. 261 лист.

АНЂЕЛКOВИЋ, ИВАН
Утицај појединих медијатора анафилактичке реакције на ток протрахираног анафилактичког шока у замораца.
169, 11 листова.

АРЕЖИНА, ПЕТАР И.
Релевантни фактори у рехабилитацији везикалне дисфункције код особа са повредом или обољењем medulae spinalis.
3, 183 листа.

АРСЕНOВИЋ-ШOБИЋ, ВЕРА
Проучавање ефеката појединих радиотерапијских метода у вези са клиничком и хистопатолошком класификацијом morbus Hodgkin.
4, 158, 3 листа.

БАЉOЗOВИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Повреде дијафрагме у експерименталној и клиничкој пракси.
5, 236 листова, 14 листова са табелама.

БРАНКOВИЋ, МИOМИР
Евалуација методологије рада дечјег диспанзера у Пожаревцу: период 1960 -1977 година.
1 св. (разл. паг.)

БУКЕЛИЋ, ЈOВАН

Медицински и социјални аспекти злоупотребе дрога у преадолесцентној и адолесцентној популацији Београда.
1 св. (разл. паг.).

ВOЈВOДИЋ, ЈУЛИЈАНА М.
Утицај тироксина на мотилитет, неуромускуларну трансмисију и биоелекричну активност изолованог илеума заморца.
5, 141, 19 листова.

ВЕСOВИЋ, ВЛАДИСЛАВА

Диференцијална дијагноза лумбалног синдрома.
141 лист.

ВУЈАНОВИЋ, ДАРИНКА

Инциденца и клиничке карактеристике политрауме код радника жељезаре ''Борис Кидрич'' – Никшић.
144, 2 листа.

ВУЧЕНИЋ, ДУШАН

Студија демографских и топографских обележја малигних неоплазми у Србији.
184, 685 стр.

ГЛИГИЋ, АНА

Динамика титрова антитела код оболелих од великих богиња, вакцинисаних лица против великих богиња и експериментално инфицираних животиња мерена разним методама и њихови међусобни односи.
2, II, 159 листова.
ГРЕГOРИЋ, ГOРДАНА

Слободне аминокиселине у нормалној и патолошкој трудноћи.
3, 145 листова.

ДOДИЋ, ВЛАДАН

Садашње могућности и границе примене криотерапије у практичној гинекологији.
4, 126, 9 листова.

ДOСТАНИЋ, ИВАН В.

Евалуација клиничке вредности фотохемотерапије у лечењу psoriasis vulgaris.
136 листа.

ДИМИТРИЕВА-МИРЧЕВСКА, ДАНИЦА
Хируршко лечење и проблеми реконструкције коштаних лезија кранијума.
85 листова.

ДУЊИЋ, ДУШАН Ј.
Судскомедицинска истраживања геријатријске популације.
4, 223 листа.

ЂOРЂЕВИЋ, МOМЧИЛO
Повреде мозга ватреним оружјем и њихов утицај на интракранијални притисак - церебрални ток крви и систематски артеријски притисак.
50, LX листова.

ЂАЈА, ВЕРА
Компликације акутног панкреатитиса, њихова генеза и клиничка симптоматологија.
167 листова.

ЂАЈА, МИЛУТИН

Проширена индикација за остеотомију карлице по Chiari-у и даље могућности комбиновање Chiari-еве операције са другим допунским оперативним захватима код урођених сублуксација и луксација кука у деце. 155 листова.

ЖИГИЋ, ДАНЕ

Истраживање здравствених потреба на нивоу непосредне (примарне) здравствене заштите, као база за организовање заједнице у превенцији неких масовних хроничних незаразних обољења.
2, 147, 10 листова, 40 листова са табелама.

ИВАНOВ, ЈOВАН М.

Хетеротрансплантација corpus vitreuma ока.
150, 49 листова.

ИВАНOВИЋ, СВЕТOМИР П.
Хистопатологија и терапија аденома хипофизе.
6, 251 лист.

ИВАНОВ, ЈОВАН
Хетеротрансплантација corpus vitruma ока.
150, 49 листова.

ИГЊАТOВИЋ, МИЛАН

Клинички облици параноиних параноидних реакција у нашој култури.
2, 175, 7 листова, 6 листова са табелама.

ИГЊАЧЕВ, МИЛOШ
Значај испитивања адаптације на таму код обољења макуле.
4, 2, 177 листова.

ЈOВАНOВИЋ, БРАНИМИР В.
Идентификација хипотензивног пептида бубрега и његова могућа регулативна улога у етиопатогенези артеријске хипертензије.
4, 122 листа.

ЈOВАНOВИЋ, ВOЈИСЛАВ
Прилог проучавању функционалне способности срца у школске деце са безазленим систолним шумом II и III степена.
2, 138 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИЛАН Р.
Рани и позни ефекти једногодишње хемиопрофилаксе туберкулозе изониазидом у рудара оболелих од силикозе.
1 св. (разл. паг.), 102 листа.

ЈOВИЧИЋ, БOШКO

Медицински и социјални аспекти психоза у Драгачевском и Горњемилановачком крају.
212 листова.

КOВАЧЕВИЋ, СЛOБOДАН Ј.

Торакоабдоминалне повреде у саобраћајним незгодама и њихов судскомедицински значај.
1, 172, 33 листа.

КРИЖ, МАРКO

Утјецај епидуралне аналгезије на порођајни стрес.
88 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ-МУЈOВИЋ, СПOМЕНКА

Ефекат привремене реналне исхемије на јукстагломеруларни апарат бубрега.
4, 141 лист.

МИЛЕНКOВИЋ, ПАВЛЕ

Утицај цитостатика на матични одељак еритропоезе.
7, 80 листова.

МИЛЕТИЋ, ВOЈИСЛАВ Д.

Проучавање физикохемијских и биолошких одлика имуноглобулина D људског серума.
8, 263 листа.

МИЛИЧЕВИЋ, МИЛКА
Детекција имуних комплекса и фибриногена одложених у лезијама кожних обољења везаних за утицај ултравиолетних зракова применом имунофлуоросцентне хистологије и њихов значај.
2, 127 листова.

МИЋOВИЋ, ВИДАК

Ране промене у очима изазване интравитреалним страним телима (бакар, бакарна руда и бакарна шљака) под експерименталним условима.
147, 23 листа.

НЕГOВАНOВИЋ, БРАНИСЛАВ

Oдноси антеторзионог и колодијафизног угла бутне кости са малим трохантером.
2, 125 стр.

НЕДЕЉКОВИЋ, БОШКО

Вредност реоенцефалографије у процени церебралне артериосклерозе.
2, 230 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, БОШКО

Излучивање естрогена мокраћом у жена у хипертиреодизму.
1, 101 лист.

НИКOЛИЋ, ЈOВАН
Излучивање естрогена мокраћом у жена у хипертиреоидизму.
1, 101 лист.


ПOЛИЧЕВИЋ, МИЛИЦА

Место и улога техника фацилитације у рехабилитацији болесника са последицама цереброваскуларног инсулта.
5, 165, 5 листова, 13 листова са сликама.

ПOЉАКOВИЋ, ЉУБИЦА

Клинички значај компаративног одређивања естрогена у крвном серуму и урину трудница са нормалном и високо-ризичном трудноћом.
5, 245 листова.

ПOПOВИЋ, ДУШАНКА П.
Компаративна студија о вредностима НTSH у болесника са нодозном струмом пре и после тиреоидектомије.
155, 34, 2 листа, 36 листова са табелама.

ПАВЛOВИЋ, ЈOВАН
Клинички значај респирацијских, електролитских и вегетатвних поремећаја код тетануса.
3, 202 листа.

ПАНТИЋ, ЈУГOСЛАВ
Промене респираторне функције под утицајем неуролептаналгезије.
1 св. (разл. паг.)

ПЕРИШИЋ, ЖИВАДИН

Специфичност вирусног хепатитиса у трудноћи и чиниоци прогнозе.
2, 251 лист.

ПЕЦЕЉ-ГЕЦ, МАРИЈА
Специфичност исхране у нормалној и патолошкој трудноћи са посебним освртом на дијетотерапију гојазности у трудноћи.
1 св. (разл. паг.)

ПОЛИЋЕВИЋ, МИЛИЦА

Место и улога техника фацилитације у рехабилитацији болесника са последицама цереброваскуларног инсулта.
5, 165, 5 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Утицај артефицијелне кастрације на лучење хормона предњег режња хипофизе.
1, VII, 250 листова.

СOКАЧИЋ, ФРАЊO
Постанак и лијечење великих послијеоперацијских кила.
74, 2 листа.

САВИЋ-ЂУРКOВИЋ, РАДМИЛА М.

Проучавање хистон – ДНК комплекса у присуству извесних јединица као могућих репресора и дерепресора синтезе протеина преко интерреакција хистон – ДНК.
3, IV, 282 листа.

САВИЋЕВИЋ, МИЛOРАД
Значај промена на очном дну код затворених краниоцеребралних повреда.
4, 136, 22 листа.

СМOДЛАКА, ЈАКOВ

Периодичне психозе са променама у електроенцефалограму.
2, 158, 20 листова.

СТАНOЈЕВИЋ, МИЛКА
Утицај раздражења вестибуларног апарата и рецептора у мишићима и зглобовима врата на Пуркинијеве ћелије и кровно једро малог мозга мачке.
1, 104 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Б.

Ефекат јонизујућег зрачења на реактивност појединих радиоосетљивих система код удружених радијационих оштећења - неки аспекти заштите и лечења.
2, III, 150 листова.

СУБОТИЋ, САВА Л.
Избор хируршке методе у лечењу коронарне болести.
3, 114 листа.

ТАСИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Индикације за оперативно лечење и избор оперативне методе код Dupuytrenove болести.
144, LVI листова.

ТОМИЋ, ЉУБИША З.
Индикације за ресекцију танког црева код обољења и повреда танког црева са посебним освртом на тип анастомозе.
4, 169 листова.

ТОЦИЉ, ЈАДРАНКА
Временска константа дифузије угљичног моноксида особа у опструктивним кроничним болестима плућа.
1 св. (разл. паг.), 26 листова.

ЦOНИЋ, ВЛАДИМИР С.
Епидемиолошки аспекти најчешћих цревних хелминтијаза у школске деце неких крајева у СР Србији.
3, 153, XVI листова, 3 листа са табелама.

ЦВЕТКOВИЋ, МИЛOШ

Клиничка и лабораторијска процена стања фето-плацентне јединице у касних гравидарних токсикоза и трудница са шећерном болешћу.
3, 287 листова.

ЧАЂЕНOВИЋ, УГЉЕША

Клиничко епидемиолошка студија хроничног пулмоналног срца у популацији Титограда.
124 листа.

ЧИКАРИЋ, СЛOБOДАН

Интракавитарна брахитерапија рака грлића материце изворима Co-60 високог интензитета у комбинацији са транскутаним зрачењем X зрацима великих енергија уз помоћ оловних модификатора зрачних поља.
3, V, 265 стр.

 

1980. година

AВРАМOВИЋ, ДРАГOСЛАВ М.
Механичка хемолиза у срчаним манама.
100 листова.

OМARI, YOUSIF I.
Cytogenetic and pharmacogenetic studies of reproductive cells.
1, XX, 231 лист.

БУЛАЈИЋ, МИРКO М.
Прилог познавању настанка хроничног атрофичног гастритиса.
156 листова.

ВЕЉКОВИЋ, СНЕЖАНА
Утврђивање пола у биолошким траговима анализом хромозома.
173 листа.

ВИЋЕНТИЋ-СЛАВИЦА, ЛЕПOСАВА М.
Ретиналне хеморагије код новорођенчади и њихове последице.
161 лист.

ВУЈOШЕВИЋ, МИЛИЦА
Прилог проучавању етиопатогенезе, клинике и поремећаја имунолошког система код деце оболеле од пертусиса.
181 лист.

ВУЈИЋ, AЛЕКСАНДАР Г.
Дејство деривата рифампицина на процесе размножавања аденовируса 19.
109, 14 листова.

ВУЈИЧИЋ, ВЕЛИМИР Ђ.
Функционална анатомија леве коморе у коронарној болести.
182 листа.

ВУЧКOВИЋ-ДЕКИЋ, ЉИЉАНА
Експериментална некроза миокарда - учешће ћелијског имуног одговора у реакцији организма.
72 листа.

Г'OЗЕВА, МАРИЈА
Дијагностичка и прогностичка вредност електростатуса, хронаксиметрије и електромиографије и њихов допринос рехабилитацији трауматских лезија периферног моторног неурона.
3, 166 листова.

ДИКЛИЋ, ДРАГOМИР
Савремена терапија ТБЦ менингитиса.
1, 113, 7 листова.

ДРАЖИЋ, АНКА М.
Нуклеопротеински комплекси и њихове протеинске компоненте у процесу инволуције тимуса.
131 лист.

ЂИТКOВ-МИЛOСАВЉЕВИЋ, ЈУЛИЈАНА
Ниво серумског комплемента у акутном вирусном и хроничном хепатитису.
177, II стр.

ЂУКИЋ-ТАДИЋ, МИРЈАНА
Клинички осврт на посттерминску трудноћу и опстетрички поступци.
II, 131 лист.

ЖOРИЋ, ДРАГOЉУБ
Инфекција мокраћних канала у деце са конгениталним малформацијама уринарног тракта.
II, 302, 29 листова.

ЗЛАТИЋ, БOГOМИР С.
Промене на срцу и крвним судовима у дијабетичара на територији подручја Крагујевца.
179 листова.

ЈOСИПOВИЋ, ДРАГOЈЛО
Улога андрогених и гликокортикоидних хормона у етиологији реуматоидног артритиса.
4, 84 листа.

ЈАШOВИЋ-ГАШИЋ, МИРOСЛАВА
Психијатријски приступ дерматозама: етиологија и терапијске могућности.
3, 109 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЧЕДОМИР Ј.
Могућности територије Црне Горе за организацију здравствене заштите у општенародној одбрани.
III, 190 листова.

КOЊЕВИЋ, ЂOРЂЕ Ј.
Електрофизиолошка истраживања визуелног система мекушаца Campylaea pouzolzi Fer.
4, 108 листова.

КАРАЏИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Проблем опсежности ресекције желуца у лечењу дуоденалне гризлице проверен кроз клинички рад.
4, 123 листа.

КИЛИБАРДА, МИЛOШ
Утицај радона и потомака у етиопатогенези оштећења респиратног система.
13 листова, 54 листа са табелама.

КРАСOЈЕВИЋ-КOСТИЋ, ИВАНКА
Квалитативни и квантитативни аспекти липопротеина у болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом (укључујући и ендемску нефропатију) и њихово понашање у току екстрареналне депурације и после бубрежне трансплантације.
5, 242, 29 листова.

ЛУКOВИЋ-ЈOВАНOВИЋ, РАДМИЛА
Дијагностика и терапија трофобластних тумора.
V, 170 листова.

МАВРА, МИЛИЦА
Aбнормалности хуморалног имунитета код болесника од мултипле склерозе.
124 листа.

МАЈИЋ, ВИДАН В.
Могућности примене електро-магнетске стимулације на биолошке процесе у неким ткивима.
147 листова.

МАРИЋ, РАДМИЛА
Епидемиолошки значај патогеног стафилокока у болничкој средини и осврт на примену фаготипизације.
4, 257, 1 лист.

МАРКOВИЋ, ПРВOСЛАВ
Значај циркадијалног ритма за организацију рада.
177, CXII стр.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, БOГOЉУБ
Могућности реваскуларизације мозга применом микроваскуларног bypass-а, хируршки проблеми и непосредни резултати.
266 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, СЛOБOДАН
Ефекти професионалне изложености ласерском зрачењу и мере медицинске превенције.
168, 5 листова.

МИСИТА, ВАСИЛИЈЕ
Хориоретиналне адхезије изазване ласер и криокоагулацијом.
5, IV, 168 листова.

МИТРOВИЋ, НИКOЛА М.
Долихокаротида као етиолошки фактор неуропсихијатријских поремећаја у деце.
VI, 112 листова.

МИТРИНOВИЋ, СВЕТИСЛАВ Д.
Примена дводимензионалне хроматографије на танком слоју диметиламинонафтален- сулфонил |ДАНС|-деривата аминокиселина за изучавање метаболизма слободних аминокиселина у централном нервном систему везаних за циклус трикарбонских киселина.
5, 162, XVIII листова.

МИТРОВИЋ, МИОДРАГ
Допринос флуоресцеинске ангиографије објашњењу синдрома оклузије grana vene centralis.
205 листова.

МИХАЈЛОВ, СТОЈАН
Вредности оперативног лечења прелома дијафизе бутне кости у одраслих.
147 листова.

МРШУЉА, БРАНИСЛАВА
Експериментална исхемија и постисхемија мозга.
160 стр.

МУЊИЗА, МАРКO
Нека социјално-психијатријска обележја афективних психоза у Београду.
1 св. (разл. паг.)

НАГУЛИЋ, ИЛИЈА
Неурохируршки приступи очној дупљи.
360 листова.

НИКOДИЈЕВИЋ, МИЛOШ
Коронарографски налаз са гледишта индикације и могућности хируршке реконструкције.
34 листа, 96 листова са табелама.

НИКOЛИЋ, ЈOВАН
Истраживање компаративне критичке процене клиничких резултата биолошких препарата у лечењу гнојних инфекција костију.
4, 125, 1 лист, 3 листа с табелама.

НИКOЛИЋ, МИЛИЦА
Е витамин и његова улога у лечењу фиброзитиса.
127 листова.

НИКOЛИЋ, СРЕЋКO
Интрахоспитално ширење хепатитис Б вируса.
176 листова.

НИКОДИНОВСКИ, ЈОРДАН
Истрживање компаративне критичке процене клиничких резултата биолошких препарата у лечeњу гнојних инфексција костију.
4, 125, 1 лист.

ПOПOВИЋ, ДРАГАН
Прилог познавању фиброзног оштећења плућа изазваног прашином цемента.
245, 17 стр.

ПАНИЋ, ИЛИЈА
Узроци и последице дилатације уринарног система са консекутивном стазом урина.
362 стр.

ПЕРИШИЋ-САВИЋ, МИРЈАНА
Клиничко-имунолошке особености хепатитис Б вирусне инфекције.
128, 18 листова.

ПЕТРOНИЈЕВИЋ, AЛЕКСАНДАР
Aцидо-базни статус здраве и болесне мајке у току порођаја и детета из нормалне и патолошке трудноће. 216 листова.

ПЈАНOВИЋ, ЗДРАВКO
Хронични тонзилитис и имунолошка реактивност организма деце пре и после тонзило-аденоидектомије. 2, 111 листова.

РАДOЈКOВИЋ, OЛИВЕРА
Oднос ацидобазне равнотеже цереброспиналне течности и артеријске крви у болесника са епилепсијским нападима ван клиничких манифестација као и у нападу.
93 листа.

РАДOНИЧИЋ, ДРИНКА
Егзогени липопероксиди и њихово дејство на концентрацију липида у серуму пацова.
3, III, 230, 12 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, ПЕТКO
Рано хируршко лечење хемијских повреда ока.
149 листова, 19 листова са табелама.

РАДУЛOВИЋ, РАДOМИР
Морфолошке варијације и односи canalis facialisa: њихов клинички и хирушки значај.
150 листова.

РАЈШИЋ, ВИДА С.
Клиничко-експериментална студија ацидо-базних параметара и електролитног баланса при примени различитих анестетика.
157, 26 листова.

СOКИЋ, СЛOБOДАНКА
Епидемиолошка студија саобраћајног трауматизма у Београду са посебним освртом на учешће жена у удесима.
181 лист.

СИМИН, НАТАЛИЈА
Допринос ехокардиографије диференцијалној дијагнози митралне инсуфицијенције.
228 листова, 29 листова са прилозима.

СКЕНДЕРOВИЋ, СТЈЕПАН
Евалуација појединих тестова овулације методом ендоскопије.
1 св. (разл. паг.)

СТАНOЈЕВИЋ-ПАOВИЋ, АНКА С.
Аутоимуни процеси у оку.
6, 170 листова.

СТЕВАНOВИЋ, СЛАВOЉУБ
Психофизиолошки и здравствени аспекти рада са диктираним ритмом на монтажи аутомобилима у заводима "Црвена застава" Крагујевац.
229 листова.

СТЕВОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Узроци и предохрана попуштања шава на анастомози дебелог црева.
102 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ЛАЗАР
Вредност триангуларне остеотомије фемура у лечењу Legg-Calve-Perthesove болести у деце.
119, XIII листова.

СТОЈАНОВИЋ, НЕВЕНКА Н.
Испитивање утицаја регулатора гранулопоезе на костну срж нормалних CBA мишева у условима in vivo и in vitro.
97 листова.


ТОДОРОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Спиралне мишићне атрофије детињства и адолесценције: биохемијска, електрофизиоошка, клиничка и генетска истраживања.
2 св. (286 листова; листови 288-584).

ФИЛИМОНОВИЋ, ДРАГИША
Перфоративне повреде рожњаче: еволуција исхода и компликација у клиници и експерименту зависно од метода примарне обраде.
206 листова.

ХАЏИЋ, МИЛАН
Узроци периодичног абдоминалног бола у деце, клинички, психолошки аспект и терапијски став.
167 листова.

ХРИСТИЋ, ЉУБИЦА
Повреде на раду са смртним исходом.
215, 11 листова.

ШЋЕПАН, ЉИЉАНА
Улога Entamoeba-e gingivalis и Trichomоnas tenax-a у оболењима меких ткива усне дупље.
3, 109 листова.

ШУМЕНКOВИЋ, НИКOЛА
Епидемиолошки метод у планирању службе рехабилитације.
109 листова.

 

1981. година

AНOЈЧИЋ, СТOЈАН
Вредност испитивања лактата у протекцији миокарда за време прекида коронарне циркулације у току екстракорпоралног крвотока.
187 листова.

OБРАДOВИЋ, ВЕЛИБOР Р.
Ехокардиограм леве преткоморе и леве коморе у раној и касној фази акутног инфаркта миокарда.
157, 57 листова.

OЦИЋ, ГOРДАНА
Структура аграматизма у афазичног синдрома.
151 лист.

АЛЕКСАНДРОВ, РАСТКО
Вредност Wedge-антрографије у постављању индиакција за хируршко лечење неких урођених срчаних мана.
59 стр.

АНТOНOВИЋ, СЛOБOДАН
Изучавање распрострањености Lamblia intestinalis на територији уже Србије и њен епидемиолошки значај. XXIV, 234 листова.

АПOСТOЛСКИ, СЛOБOДАН
Mysthenia gravis-корелација клиничког, електродијагностичког, имунолошког и хистопатолошког аспекта. 240 листова.

АПОСТОЛСКИ, АРИСТОКРАТ
Прилог раној дијагностици (препознавању) идиопатске хипертрофичне кардиомиопатије.
155 листова.

БИГА, СOФИЈА
Атипични бинокуларни вид.
224 листа.

БИРО, МИКЛОШ
Фактори суицидалног ризика и могућност њихове евалуације у кризној интервенцији.
202 листа.

БЛАГOЈЕВИЋ, ВЕЛИЗАР С.

Хипервентилација као анестезиолошки проблем контроле волумена мозга у току неурохирушких захвата. IV, 146 листова.

БЛАГOТИЋ, МИЛЕНА

Артеријска васкуларизација ректума.
118 листова.

БОШЊАК-ПЕТРОВИЋ, ВЕСНА
Трансфер-фактор угљенмоноксида и опструктивне болести плућа.

БУМБИЋ, САВO С.
Прилог проучавању гастро-дуоденалних улкуса у деце.
6, 246, XLII стр.

ВИДАКOВИЋ, ЗOРИЦА В.
Савремени клинички, електродијагностички, хистопатолошки и биохемијски аспекти амиотрофичне латералне склерозе.
194, XIX листова.

ВИДЕНOВИЋ-ФИЛИМOНOВИЋ, ЈOВАНКА
Прилог проучавању фактора ризика у настајању коронарне болести: клиничка и епидемиолошка истраживања у деце.
190 листова.


ВУКOТИЋ, МИЛИЈА Р.
Епидемиолошка студија артеријске хипертензије у индустријском басену Раковице и у одређеним сеоским насељима Србије.
217 листова.

ГЛИГOРOВИЋ, СЛАВКА

Деца из продужене и пренесене трудноће: нега и реанимација.
144 листа.

ГЛИШИЋ, СТАНOЈЕ
Значај капнографије у процени адекватног уклањања неуромускуларног блока.
164 листа.


ДИМИТРИЈЕВИЋ, НЕВЕНА

Међусобни однос профила изеоенизима лактат-дехидро геназе, малат-дехидрогеназе и глукозе-6-фосфат -дехидрогеназе у хуманим ткивима.
131 лист.

ДУКИЋ, AЛЕКСАНДАР

Утицај пушења на ток и исход трудноће и новорођенче.
208 листова.

ЂЕРИЋ, ДРАГOСЛАВА
Морфолошке варијације fossulae fenestrae vestibuli и њеног садржаја и њихов клинички и хирушки значај.
II, 111 листова.


ЂУРИЧИЋ, БOГДАН

Oднос ензима енергетског метаболизма и постисхемичног едема мозга.
III, 191 стр.

ЂУРКOВИЋ-ИВАНOВИЋ, СНЕЖАНА
Функционални аеробни капацитет и субјективна толеранција оптерећења у коронарних болесника.
119, 20 листова.

ЖИВКOВИЋ, БРАНКO
Прилог континуираном надзору ендометрија у лијечењу климактеричког синдрома стероидним хормонима.
137 листова.

ЖИГИЋ, БOГДАН М.
Хируршки аспекти илеуса изазваног карциномом колона.
184, 51 лист.

ЈАНOШЕВИЋ, СЛOБOДАНКА Б.
Формирање узорка по заданој нозолошкој јединици и њена статистичка карактеризација.
192 листа.

ЈАНКОВИЋ, РАДОСЛАВ
Функционaлна реконструкција екстензорног апарата коленога зглоба.
172 листа.

ЈАЊАТОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Функционалне и анатомске промене носног кавума у савременој ринопластици.
IV, 118 листова.

ЈЕКИЋ, ДРАГOСЛАВ
Фактори ризика за општу анестезију: математички модел.
117 листова.

КOВАЧЕВИЋ, ДOБРИЛА
Упредна цитолошка, цитохемијска и хистолошка испитивања малигних тумора јајника.
138 листова.

КOСАНOВИЋ-ЋЕТКOВИЋ, ДЕСАНКА

Улцерозни колитис и његова актуелност у савременој инфектологији.
167, XVI листова.

КАЊУХ, ВЛАДИМИР
Хисто-патолошке промене крвних судова плућа у урођеним срчаним манама.
335, 62 листа.

КЕЦМАНOВИЋ, ЗЛАТИМИР

Прилог познавању клинике и терапије ретиносхиза у нас.
VIII, 350 листова.

КЕЦМАНOВИЋ, МИOМИР
Пнеумококни менингитис.
155 стр.

КРЕЈOВИЋ, БOРИВOЈЕ М.
Значај избора хирушке методе у лечењу злоћудних израштаја ларинкса.
177 стр.

ЛАЂА, ИВАНА
Цитогенетичка испитивања особа са дисфункцијама и дисгенезијама гонада. Особине и понашање абератног X хромозома.
136 листова.

МАРИНКOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Математички модел и стабилност система еритроцитопоезе.
XXXVI, 170 листова.

МАРКOВИЋ, МАРКO А.
Емоционално нескладна породица-примарни суицидогени чинилац у адолесцената.
245 листова.

МАРКОВИЋ, ДРАГОЉУБ

Епидемиологија акутне цереброваскуларне болести региона шумадије и поморавља.

МАРКОВИЋ, ЉИЉАНА

Функционална способност болесника са инфарктом миокарда у периоду ране рехабилитације.

МИЛOШЕВИЋ, ВOЈИСЛАВ К.
Акутна хирушка стања у поморском саобраћају.
192 листова.

МИЛOШЕВИЋ, ВЕРА
Пушење и телесна кондиција.
185 стр.

МИЛЕНКOВИЋ-ПЕЦИЈА, БРАНИСЛАВА
Електрокардиограмске промене у одмаклој бубрежној инсуфицијенцији и утицај хемодијализе на њих.
109 листова.

МИЋИЋ, МИРOСЛАВА
Инфертилитет: однос кариотипа и фенотипа.
2, 104 листа.

МИЦИЋ, ДРАГАН

Динамски одговор пролактина, STH и кортизола у хипокликемији гојазних особа изазваној инсулином.
198 листова.

НOВOСЕЛ, ЈOВАН O.

Oсобености артеријске хипертензије и коронарне болести код становништва на већим надморским висинама.
XII, 316 листова.

НЕДЕЉКOВИЋ, МИЛЕНА

Значај екстрацелуларних ензима стафилокока у процени његове патогености.
135 листова, 12 листова са таблама.

НИКOЛИЋ, ЉУБИША
Могућности утицаја фотокоагулације на ток дијабетичне макулопатије.
99, XVII листова.

НИКOЛИЋ, ПРЕДРАГ

Клиничко-лабараторијске карактеристике акутног вирусног хепатитиса A у деце, са посебним освртом на ток и прогнозу ове болести.
49 листова.

ПOПOВИЋ, ВЕЛИБOР

Oперативно лечење наглувости код отосклерозе с посебним освртом на примеру протезе властите израде и резултати.
174 листа.

ПOТИЋ, ДРАГАН
Примена алопластичног материјала у оперативном лечењу опструктивне жутице.
121 лист.

ПАЉИЋ, ВOЈИСЛАВ

Значај контроле трудноће и начина завршавања порођаја код старих прворотки у условима савременог акушерства.
127 листова.

ПЕМOВ, ПЕТАР Ј.

Клинички аспекти полиакриламидне диск електрофорезе протеина у цереброспиналном ликвору код неуролошких об
ољења.
212 листова.

ПОПОВИЋ, МИЛОШ

Волумен циркулирајуће крви, интерстицијални сулфидни простор и хидроелектролитски биланс код болесника са дифузним перотонитом.

ПРЦOВИЋ, МИЈАТ Д.

Функција леве коморе конорарних болесника после венског аортокоронарног бајпаса.
156 листова.

РАДИВOЈЕВИЋ, РАДИВOЈЕ М.

Анализа грешака и неуспеха у лечењу аналних фистула.
2, 122 листа.

РАДМАНOВИЋ, СЛOБOДАН Ж.

Инсулинерија и хормон раста у гојазне деце.
III, 159, 22 листа, 7 листова са таблама.

РИСТИЋ, КРСТА

Незарасли преломи и њихово лечење.
128 листова.

РУСИЋ-СТОЈИЉКОВИЋ, МИРЈАНА
Кисели мукополисахариди и структура мијелина.

САБOВЉЕВ, СВЕТЛАНА А.

Испитивање радијационе резистенције микроорганизама из релевантних средина.
162 листа.

СИМЕУНOВИЋ, СЛАВКO Д.

Клиничко-хемодинамска процена плућног крвотока у урођеним срчаним манама са лево - десним шантом. II, 184, 31 лист, 6 листова са прилозима.

СИНЂИЋ, МИOДРАГ Д.
Резултати аутопсијских и биопсијских испитивања бубрежних промена у оболелих од ендемске нефропатије.
V, 258 стр.

СТАНOЈЕВИЋ-БАКИЋ, НЕВЕНКА

Имуна реакција организма после експерименталног токсичног оштећења бубрега.
98 листова.

СТЕВАНOВИЋ, ДOБРИВOЈ В.

Значај и практична примена електро-регистровања функција интестиналног тракта у хирургији: електрогастроентерографија.
221, 42 листа.

СТЕФАНОВИЋ-ФОСТИКОВ, НАДЕЖДА
Гнојни менингитис одојчади и новорођенчади са посебним освртом на дијагнозу и терапију.

СТОЈАНОВ, АЛЕКСАНДАР

Прилог проучавању проблема стечених коагулчацијом дечјег узраста.

ТАЛИЋ, БРАНИСЛАВ С.

Хронични пијелонефритис у урологији: клиничко-морфолошка испитивања.
193, 39 листова.

ТРБОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ П.
Проучавање терапијских ефеката високоенергетских електрона у нехомогеним срединама подручја предњег зида хемиторакса у постоперативном зрачењу карцинома дојке.
III, 207 листова.

УРОШЕВИЋ, ДРАГОЉУБ

Лекар опште медицине у систему здравствене заштите у нас.
307 листова, 20 листова са прилозима.

ФИЛИПОВИЋ, МИЛАН С
.
Неуспеси у конзервативном лечењу идиопатских сколиоза.
211 листова.

ХУСАР, МАРТА

Проблеми контрацепције у оквиру планирања породице и здравствене заштите жене у Београду.
171, 25 листова.

ЧУПИЋ-МЛАДЕНOВИЋ, ДРАГОСЛАВА
Патофизиолошки поремећаји изазвани имунизацијом изокортикалним антигенима појединих региона мозга.
215 листова.

ШOБИЋ, ПРЕДРАГ
Рендгенске промене на танком цреву и могућност рендгенске диференцијалне дијагнозе у дефициту цревне лактазе, синдром лоше апсорпције и дијабетесној гастроентеропатији.
162 листа, III листа.

ШТЕРНИЋ, МАКСИМ М.

Утицај пушења на обољевање становника у урбаној средини.
146 листова.

ШЉАХОВ, ПАВЕЛ

Прилог испитивању питомог кестена (Castanea sativa mill.) у СР Македонији са посебним освртом на производњу пчелињих производа.


1982. година

AВРАМOВИЋ, ДУШАН
Терапија спонтаних и хабитуалних побачаја и претећих превремених порођаја бетасимпатикомиметичким средствима.
420 стр.

АНOНИЈЕВИЋ-PANDEY, ЈOРДАНКА
Oрална контрацепција, раширеност њеног коришћења и утицај на здравље жена генеративног периода у Југославији и Београду.
173 листа.


OMARA LAFTA, MOHAMED
Осциалције акутног и хроничног електростимулационог кардијалног прага.
369 листова.

OСТOЈИЋ, МИOДРАГ Ч.
Сегментна функција леве срчане коморе код болесника са коронарном болешћу.
154 листа.

БOЖАНИЋ, КРИНКА
Удео нефролошких обољења у морбидитету и радној неспособности становништва у СР Србији ван САП и могућности спречавања и сузбијања ових болести.
II, 213 листова.

БOЖАНИЋ, МИХАЈЛO
Oдређивање елемената у траговима у мукози хуманог колона методом неутронске активационе анализе. VII, 165 листова, 101 лист са табелама.

БOКУН, ПЕТАР
Епидемиологија психотичних реакција код миграната у дефинираној популацији, са посебним освртом на параноидне реакције.
151 лист.

БАНИЋ-МАРИНКOВИЋ, ВЕРА

Могућности раног откривања смањене дистензибилности церебралних артерија методом реоенцефалографије.
242 листа.

БУЛАЈИЋ, МИЛАН
Употреба хормонских оралних контрацептива као метод планирања породице са освртом на хематолошке промене и анализом кариотипа.
III, 128 листова.

ВЛАЈИЋ, ИЛИЈА
Хируршко лечењеповреда и експериментални огледи.
312 листова.

ВЛАЈНИЋ, ЗДРАВКO

Oтворени преломи дијафиза поткољенице као терапеутски проблем.
344 листа.

ВУЛOВИЋ, ДИВНА М.

Прилог изучавању механизма дејства олова на кардиоваскуларни систем.
137 листова.

ВУЧOВИЋ, ДРАГАН С.

Плућна функција у болесника у завршној фази бубрежне инсуфицијенције.
II, 139 стр.

ВУЧИЋ, ЉИЉАНА

Чиниоци прогнозе у хроничној лимфоцитној леукемији.
76 листова.

ДАВИЛА, ТАТЈАНА

Натриј и бубрежни простагландини и њихова радиоимунолошка анализа у мокраћи.
VI, 159 листова.

ДЕСПOТOВИЋ, НOВАК Р.

Синдроми системских васкулитиса и њихов клинички значај, посебно у пацијената са бронхијалном астмом.
172 листа.

ДИМИЋ-ПOТИЋ, ЈАГOДА

Полинеуропатије код хроничне бубрежне инсуфицијенције са клиничког, биохемијског и електромиографског аспекта.
226 стр.

ДРАГАЧЕВИЋ, СЛOБOДАН

Проблем мултипних карцинома колона и ректума.
167 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ЉУБИЦА
Анатомска проучавања и болнички значај завршног дела жучовода.
137, XIX листова.

ЂУКАНOВИЋ, ЉУБИЦА
Испитивање токсичности супстанција средњих молекулских маса код болесника лечених понављаним хемодијализама.
II, 171 лист.


ЂУРЂЕВИЋ, ГOРДАНА

Еволуција гликокортикоидне функције коре надбубрега и интегритета осовине хипоталамус-хипофиза-надбубрег.
229 листова.

ЂУРИЋ, МИЛИЈА

Пренесена трудноћа.
170 листова.

ЖИВКOВИЋ, СТOЈАН
Неонатални некротични ентероколити као хируршки проблем.
107 листова.


ЗЛOКOВИЋ, БЕРИСЛАВ

Динамика транспорта метаболита кроз мембрану сарколеме изолованог срца кунића под утицајем глукагона.
231 стр.

ХАВЕЛКА-ЂУКОВИЋ, МАРИЈА
Хистолошке карактеристике карцинома штитасте жлезде: вредност класификације и значај у процени биолошког понашања.
175, 17 стр.


ИВOВИЋ, НИКOЛА
Ендемска гушавост у Бјелопољској комуни.
V, 135 листова.


ИЛИЋ, СЛOБOДАНКА

Значај ексангвинотрансфузија у лечењу хипербилирубинемија различите етиологије у превремено рођене деце.
260 листова.

ИШПАНOВИЋ-РАДOЈКOВИЋ, ВЕРOНИКА
Тонично-постурална, психомоторна и сазнајна организованост у деце са развојном конструктивном диспраксијом.
313, XXI лист.

ЈАНКOВИЋ, ТOМИСЛАВ
Клиничке и хистоморфолошке карактеристике вирусног хепатитиса у наркомана.
187 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ТOМИСЛАВ М.
Плућна циркулација у експерименталном хипертиреодизму.
V, 200 стр.

ЈOВИЋ, СТЕВАН Ј.

Физијатријско-метаболичка студија дискретне респираторне инсуфицијенције у хемиплегичних болесника за време рехабилитационог третмана.
128 листова.

ЈАНOШЕВИЋ, ЉИЉАНА Б
.
Хормонски функционални круг у болесника са отосклерозом.
328 листова.

ЈАНКOВИЋ, РАДOВАН

Избор операције код диференцираних карцинома тиреоиде.
177 листова.

КOНСТАТИНOВИЋ, РАДOСЛАВ М.
Прилог познавању антибиотских, фармакокинетских и токсичних карактеристика амикацина.
203, XIX, 16 листова са прилозима.

КOНТИЋ, МАРКO

Акутне компликације у еволуцији карцинома колона: хирушки став и оперативна техника.
116 листова.

КOШАРЕВИЋ, РАДOЈЕ

Интракранијална хеморагија у неонатуса.
III, 173 листа.

КУЛИШ, МИХАЈЛO
Судскомедицински аспекти убиства у СР Црној Гори.
III, 198, VIII листова.


ЛЕПOСАВИЋ, МИOМИР
Прилог познавању патолошке анатомије и етио-патогенезе респирацијског дистрес синдрома у новорођенчади.
177 листова.

МАЛOБАБИЋ, СЛOБOДАН

Морфологија, топографија и грађа corpus callosum-а.
131 лист.

МИЛАДИНOВИЋ, ДOБРИВOЈЕ

Утицај торакалног гасног волумена на електрокардиограм болесника са опструктивним респираторским синдромом.
215 стр.

МИЛИНКОВИЋ, ЗДЕСЛАВ

Вредности spondiklodera у лечењу сколиоза код деце.
195 листова.

МИЋИЋ, САВА

Корелација клиничког, хистолошког и хормонског налаза у инфертилитету код мушкараца.
128 листова, 13 листова са таблама.

НИКOЛИЋ, ЗЛАТOМИР
Анаеробни праг код динамичног рада рукама и ногама, максимална изометријска сила одговарајућих мишићних група и неки резултати у трчању и пливању.
II, 94 листа.


ПАВЛOВИЋ, РАДЕ
Утицај неких чинилаца на различиту структуру морбидитета гениталија, а пoсебно на различите колпоскопске и цитолошке налазе на грлићу материце у жена различитих конфесионалних припадности и различитих занимања: епидемиолошко - клиничка истраживања.
260 листова, 2 пресавијена листа.


ПOПOВИЋ, ВЕРА П.

Динамска испитивања улоге хормона растења, кортизола, инсулина, глукагона у гликорегулацији болесника са акромегалијом.
190 листова.

ПOШТИЋ-ГРУЈИН, АЛЕКСАНДРА

Прилог изучавању утицаја психофизичког напрезања на ниво излучивања катехоламина.
119 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, ЉИЉАНА С.

Дејство савремених дезифекционих средстава на вегетативне облике и споре Clostridium tetani.
114, XX листова.

ПАВИЋЕВИЋ, МОМЧИЛО
Вреднoсти имунолошки мерљивог инсулина и метаболита масти у болесника који су прележали инфаркт миокарда.
129 листова.

ПЕЈOВИЋ, МИРКO
Компаративна испитивања конфликта у породицама неуротичних и схизофрених болесника.
213 листова.

ПЕТРOВИЋ-МИНИЋ, БOСИЉКА
Изучавање утицаја појединих делова диенцефалона на понашање.
184 листа.

ПРOСТРАН, МИЛИЦА
Утицај тироксина на афинитет и број адренергичких бета-рецептора и холинергичних мускаринских рецептора у срцу пацова.
173 листа.


РАДИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог методу руковођења здравством у општенародном одбрамбеном рату.
235 листова.

РАДИЋ-СТЕВАНOВИЋ, ГOРДАНА

Цитоморфолошка и имунохистохемијска анализа малигних ne-HODGKIN-ових лимфома на бази Lukes-Collins-ове класификације: студија групе лимфома желуца.
3, 198 листова.

РАЈХВАЈН, БРАНКO

Ултразвучно мјерење протока крви кроз умбиликалну вену фетуса у нормалној и поремећеној трудноћи.
97 листова.

РАКOЧЕВИЋ-ЦАРАН, НАТАША

Гранични случај - дијагностика, терапија и прогноза.
130, 4 листа.

САМАРЏИЋ, МИРOСЛАВ

Микрохирургија у лечењу оболења и повреда периферних нерава са посебним освртом на неуротрансплатацију.
125 листова.

СТАНOЈЕВИЋ, СТАНOЈЕ

Утицај анаболичких стероида на организме у развоју.
138 листова.

ТЕОФИЛОВСКИ, ГОРДАНА

Анатомска истраживања инзулооперкуларног региона.
170 листова.

ТОШИЋ, АНА

Клиничка вредност кинезитерапијских мера у предохрани биомеханичких и статичких поремећаја трудница.
78 листова.

ЋИРОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Значај и улога опструктивних уропатија доњих уринарних путева на учесталост тумора мокраћне бешике. 150 листова.

ЋОРКОВИЋ, ЉИЉАНА С.

Гљивичне инфекције у болесника са специфичним и неспецифичним плућним обољењима.
109 листова.

ХАЏИ-ЂОКИЋ, ЈОВАН Б.

Реаговање ћелија простате на полне стероиде.
133 листа.

ЦАХА-КРСТИЋ, ЂУРЂИЦА
Опште стање здравља и нормални развитак говора нашег предшколског детета.
193, 71 лист.


ЦВЕЈИЋ, ВЕСНА

Експериментални церебрални инсулт: метаболизам биогених амина.
149 стр.

ЦЕРOВАЦ-СРЕМАЧКИ, ВИДOСАВА

Пластична хирургија у тимском лечењу повреда потколенице.
121,31 лист.

ЦИМБАЉЕВИЋ, МИЛOШ М.

Индикациона подручја и оперативни поступци у лијечењу урођеног ишчашења кукова обостране локализације у старије деце.
125 листова.

ЧЕБАШЕК, РАДOСЛАВ В.

Вредност електронске и електрокардиографске контроле у индикацијама за замену пејсмекера.
III, 217 листова.

ЧOЛOВИЋ, РАДOЈЕ
Узроци хемолизе у екстракорпоралном крвотоку и превенција.
390 листова.


ЏOНOВ, ИЛИЈА Б.

Епидемиолошке, генетске и клиничке карактеристике примарних миопатија и секундарних мишићних атрофија на територији СР Македоније.
205 листова, 26 листова са таблама.

 

1983. година

OСМАНOВИЋ, СМАЈO Ш.
После-стимулусна хиперполаризација у Ретзиусовим живчаним ћелијама пијавице.
115 листова.

БOШКOВСКИ, НИКOЛА
Клиничка оцена и значај излучивања воде и електролита у току епидуралне анестезије.
IV, 137 листова.

БАКOВИЋ, ТOДOР
Депресивност групе Црногораца и њен утицај на формирање неких њихових карактерних особина.
163, 17 листова.

БЕСАРАБИЋ, МИЛИЦА Д.

Инциденција могућих стохастичких и нестохастичких соматских ефеката код професионалног излагања јонизујућим зрачењима.
124 листа.

БУЊЕВАЧКИ, ГOРДАНА
Испитивање имуноглобулина мембране тромбоцита и њихов значај у дијагностици и лечењу имунолошких и других тромбоцитопенија.
169, 33 листа.

ВУЈOВИЋ, ВЕСЕЛИН
Епидемиолошки, патофизиолошки и хирушки аспекти уједа змије у Црној Гори.
61, 15 листова.

ВУКOВ, МИЛА
Психосоцијалне карактеристике поремећених партнерских односа.
III, 256 листова.

ГАЛOГАЖА, МИЛУНКА М.
Структурно-функционална организација вишеканалног аферентног спровођења у анализатору вида.
117 листова.

ГРУЈИЋ, МИOДРАГ Ж.

Интракардијално електрофизиолошко испитивање и хисографија у срчаном блоку и срчаним аритмијама. 223 листа.

ДАПЧЕВИЋ-СТАНOЈЕВИЋ, БРАНКА

Ехотомографски критеријуми калкулозе билијарног тракта.
133 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГАН В.

Значај планирања радиотеапије и проучавање терапијских ефеката у педијатријској онкологији у зависности од локализације и хистопатолошке форме малигних тумора.
184, XIV листова, 49 листова са таблама.

ДУКИН, БOГДАН
Упоредна ендоскопска, рендгенографска и патолошка испитивања запаљенских и туморских обољења слузнице максиларних синуса.
V, 203 листа.

ЂOРЂЕВИЋ, СРЕЋКO Д.
Прилог терапији окултног карцинома простате.
133, 1 лист

ЖАРКOВИЋ, ЈАСМИНКА
Поремећај вентилације код деце са обструктивном бронхо-пулмоналном болести, на основу плућне електроспирометрије.
176 листова.

ЖИВКOВИЋ-ЛЕСИЋ, ЉИЉАНА

Значај ране дијагнозе туберкулозног менингитиса као битан фактор у његовој прогнози.
122, XX листова.

ИЛАНКOВИЋ, НИКOЛА Н.

Електрофизиолошки профил спавања у депресивних болесника.
179 стр, 127 листова са табелама.

ЈАНКOВИЋ, ГРАДИМИР М.
Семиквантитативна цитохемијска изучавања бластних популација у костној сржи болесника са акутном леукемијом или акутним преображајем хроничне гранулоцитне леукемије.
44, VIII листова, 75 листова с табелама.


ЈOВАНOВИЋ, РАДМИЛА
Хистопатолошкe, ултраструктурне и имунопатолошке промене у алкохолној болести јетре.
114 листова.

ЈOРГА, ИЛИЈА
Корелација неких показатеља хомеостазе у оцењивању физичке радне способности врхунских карате-спортиста у условима максималног оптерећења.
V, 239, 49 листова.

ЈАНЕВ, АНГЕЛ
Перинатална дечија смртност.Анализа фактора ризика.
IX, 354 листа.

ЈЕФТИЋ, МИЛИВOЈЕ
Репараторна хирургија шаке у критичној зони.
210, 1 лист.

КOВАЧЕВИЋ, МИРOСЛАВ С.
Акутни цереброваскуларни инсулт: биохемијска изучавања промјена у ликвору.
146 листова.

КOНТИЋ, ЂOРЂЕ
Значај термохирургије цилијарног тела у лечењу глаукома.
174, 16 листова.

КРСТИЋ, СВЕТИСЛАВ К.
Фармаколошка анализа повраћања изазваног никотином и диметилпиперазинијумом у мачака.
125 листова.


ЛOТИНА, СЛOБOДАН
Алтернативни путеви (extraanatomski bypass) у реваскуларизацији аорто-илио-феморалних артеријских лезија.
391 стр.

ЛАУШЕВИЋ, БOГДАН
Изучавање епидемиологије тенијазе на жабљачком подручју.
157 листова, 7 листова са табелама.

ЛАЧКOВИЋ, ВЕСНА Б.
Регионалне цитолошке специфичности васкуларног ендотела црвене пулпе слезине и миометријума утеруса.
190 листова.

ЛИТВИЊЕНКO, СТЕВАН
Прилог познавању епидемиолошких карактеристика најчешћих цревних заразних болести у различитим социо-етничким условима у Југославији.
104, 4 листа.

ЛУКАЧ, РАДOСЛАВ
Еволуција критеријума у дијагностици и лечењу хирушких компликација насталих због патолошких промена у Meckel-овом дивертикулуму у деце.
131 лист.


МOЈСИЛOВИЋ, ЉУБOМИР П.
Изучавање енергетског метаболизма срца у току експерименталне исхемије и постисхемије.
II, 176 стр.

МАЛOБАБИЋ, ЗВOНИМИР С.
Прилог познавању холинергичке трансмисије у перисталтичком рефлексном луку.
109 листова.

МАЛБАШКИ, СВЕТИСЛАВ
Клиничко епидемиолошка истраживања артеријског крвног притиска у дјеце предшколског и школског узраста на територији СР Црне Горе.
VI, 256, 25 листова.

МАРЈАНOВИЋ, БOРИВOЈЕ Д.
Клинички, етиолошки и прогнозни аспекти епилепсије раног дечјег узраста (Westov синдром).
101 лист, 28 листова са табелама.

МАРКOВИЋ, АТАНАСИЈЕ
Утицај коришћења интрапартусне кардиотокографије на време и начин завршавања порођаја и њен одраз на интрапартусну смртност плода.
III, 196 листова.

МАРКOВИЋ, МИЛЕНА
Вредност раног физикалног третмана и испитивања структуралних промена у лечењу урођеног кривог стопала код деце.
155, 7 листова.

МАРШАВЕЛСКИ-ИГЊАЧЕВ, АНА
Електромиографске и електронеурографске промене под дејством дисбаланса електролита код хроничне бубрежне инсуфицијенције.
100 листова.

МАТИЦКИ, ДРАГИЊА
Прилог познавању природног тока опструктивног бронхитиса у одојчади и мале деце.
108 листова.

МЕДИЋ-ЗАМАКЛАР, МИРOСЛАВА
Утицај измењеног метаболизма угљених хидрата и масти у настајању дијабетесне микроангиопатије.
195 стр.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН
Значај мера превенције при изложености етру у хемијској индустрији.
170 листова.

МИЛАЧИЋ, ДРАЖЕН
Медицински и социјални аспекти проблема хумане репродукције у СР Србији: контрацепција, спонтани побачаји, превремени порођаји, неплодност.
VI, 428 стр.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, ЖИВOРАД
Корелација антропометријских димензија и мишићне силе у ергономском приступу процени способности радника за статички напор.
122 стр.


МИЛУТИНOВИЋ, ДРАГO Д.
Клиничке и анатомске класификације тумора паренхима бубрега и њихове вредности.
III, 187 листова.

МИЛУТИНOВИЋ, ЗOРАН
Анализа вибрација фонацијског апарата и њихов значај у рехабилитацији поремећаја гласа.
135 стр.

МИХИЋ, ДРАГOЉУБ
Значај конгениталних минорних малформација у деце са нормалним и патолошким психоматским развојем.
155 листова.

НИКOЛИЋ, ГOРДАНА
Еволуција ефеката физијатријско-рехабилитационих програма на функционални статус хендикепираног детета услед Torticallis congenitalis-а.
151 лист, 17 листова са табелама.

НИКOЛИЋ, ДРАГOСЛАВ В.
Медицински и социјални аспекти психоза у СР Србији.
VI, 273, XVII, 39 стр.

НИКОЛИЋ, ЈОВАНКА
Испитивање порекла de novo транслокације 21/21 код Down-овог синдрома.
91 лист.

НИКOЛИШ, ЈOВАНКА
Испитивање порекла de novo транслокације 21/21 код Down-овог синдрома.
91 лист.


ПOПOВИЋ, НЕБOЈША
Могућност објективне оцене степена ротаторне нестабилности колена.
100 стр.

ПАНТОВИЋ, МИХАИЛО
Клиничко-епидемиолошка студија мултипле склероза у региону Шумадија и Поморавље.
210 листова.

ПЕШИЋ, БРАНИСЛАВ
Oцјена здравственог стања становништва путем вишеструких медицинских прегледа и евалуације петогодишњих резултата здравствене службе СР Црне Горе.
199, VIII листова.

ПИЛИЋ, ЖАРКO
Oперација срца и великих крвних судова, трудноћа, операција и новорођенче.
135 листова.

ПЛЕЋАШ, ДАРКO
Дијагностичке методе и поступци у трудноћи и порођају и исход трудноћа са RH-изоимунизацијом.
202 стр.

РOСИЋ, НЕНАД К.
Утицај паратхормона на функционалне и метаболичке карактеристике срца заморчића.
145 стр.

СТОЈАНОВИЋ-ШЕСТЕРИКОВ, ОЛИВЕРА
Компаративна клиничко радиолошка студија пнеумопатија у току морбила изазваних разним етиолошким факторима као и утицај средине на учесталост, еволуцију и крајњи исход болести.
247 листова.

СТОЈАНОВСКИ, НИКОЛА
Таласемије у Титов Велешком региону.
III, 173 листа.

СТОЈИЧИЋ, ГОЈКО
Учесталост компликација код фронтобазалних повреда, њихово лечење и резултати.
167 листова.

ТИМОТИЈЕВИЋ, ИВАНА
Клинички и биохемијски модел афективних психоза и примена литијума.
IV, 223, XIX листова, 30 листова са табелама.

ТОМАШЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Интерно озрачивање пацијената и радијациони ризик при примени радионуклеида у медицинској дијагностици.
285 листова.

ТУФЕГЏИЋ, МИЛОВАН
Мала порођајна тежина као ризичан фактор у развоју.
194 листа.

ЋИРОВИЋ, МИРКО С.
Базни протеини мијелина и сродни базни протеини током филогенетског и онтогенетског развоја мозга кичмењака.
II, 198 стр.

ЦВИЈЕТИЋ, OЛИВЕРА
Група Pemphigusa - зависност еволуције од клиничке слике, имунолошки налази као могући прогностички параметри.
237 листова.

ЧOЛOВИЋ, МИЛИЦА
Неке функционе особине тромбоцита и примена антиагрегационих лекова у болесника са diabetes mellitusom.
210, 17 листова.

ЧАПРИЋ, ВЛАЈКO
Утицај еколошких фактора радне средине на кретање професионалних респираторних оштећења радника рудника "Бор" и процена ефеката мера заштите.
191, 22 листа.

ШЋЕКИЋ, ВУЧИНА
Проблеми срчане инсуфицијенције и шока у акутном инфаркту миокарда.
2, 205 листова.

ЧОВИЧКОВИЋ-ШТЕРИЋ, НАДЕЖДА
Заступљеност хаптолглобинских типова у болесника са примарним интракранијалним тумором.

ШИЈАКОВИЋ, ЊУБОМИР
Субтотална протеза кука у лечењу прелома врата бутне кости.

ШЋЕКИЋ, ВУЧИНА
Проблеми срчане инсуфицијенције и шока у акутном инфаркту миокарда.

 

1984. година

ROEMER, RICHARD A.
Утицај пола на хумане евоциране потенцијале.
106 листова.


AДАМOВ, ЗЛАТА
Ефекти дуготрајне експозиције радника живи.
242, 58 листова.

OБРАДOВИЋ, МИРOЉУБ
Студија о самоубиству малолетника са судскомедицинског аспекта.
259 листова.

АНТOНИЈЕВИЋ, БOЖИДАР

Истраживање етиологије клиничких манифестација и епидемиологије хеморагичних грозница са бубрежним синдромом (H6SBS) и њихова узајамна повезаност са екологијом природног жаришта.
212 стр.

БOЈOВИЋ, САВO
Промене у спермограму човека под дејством натријумовог киселог фосфата.
2, 198 листова.

БOЉЕВИЋ, НИКOЛА
Анализа дерматоглифских карактеристика становништва у Црној Гори са освртом на дерматоглифику код јувенилног дијабетеса.
VIII, 389 листова.

БАНOВИЋ, ДРАГOЉУБ
Парафокална остеотомија у лечењу псеудоартроза дугих костију.
124 стр.

БАНИЋЕВИЋ, МИЛOШ
Рано откривање хипотиреоидизма у новорођенчади.
186 стр.

БУТКOВИЋ, ИВАН
Индикациона подручја конзервативног и оперативног лечења прелома потколенице.
274 листа.

БРЗАНOВИЋ, ЖИВOЈИН
Здравствена заштита учесника великих скупова.
252 листа.


БУЈКO, МАРИНА
Herpes virus hominis у нормалној и патолошкој трудноћи.
213 листова.


ВOЈВOДИЋ, НИКOЛА
Кардиоваскуларни морталитет у дефинисаним популационим групама.
284, XXV листова.

ВЕЛИМИРOВИЋ, ДРАГИША М.
Прилог познавању клиничког тока ендемске нефропатије.
II, 209, 35 стр.

ВУЛЕТИЋ, ЗOЈА
Aлкохоличарски породични систем и његов утицај на психички и социјални развој детета.
239, XXII, 14 листова.

ГРКOВИЋ, СЛOБOДАНКА
Студија клиничких симптома у деце са неспецифичним малформационим синдромом и нормалним кариотипом.
80 листова.

ДАЧИЋ, МИЛУТИН Н.
Социјално-медицински значај спортских игара у рехабилитацији хендикепиране школске деце.
137 листова, 10 листова са табелама.

ЂOРЂЕВИЋ-ШЋЕПАНOВИЋ, OЛИВЕРА
Испитивање епигастричног мускуло-кутаног режња и могућност његове клиничке примене.
2, 165, 24 листа.

ЂУРИЦА, СНЕЖАНА Н.
Радиорецептори за ТСХ сцинтиграфски афункционих еутироидних нодуса штитасте жлезде.
198 листова.

ЖЕПИНИЋ, ВИТOМИР
Психичке карактеристике малољетних пушача деликвената.
170, 17 листова.

ЗАМАКЛАР, ДРАГАН
Реконструкција урођеног расцепа примарног непца помоћу артеријског режња A. facialis.
142 листа.

ЗАФИРOВСКИ, ЂOРЂИ Ј.
Процена вредности модела малигних коштаних тумора.
VI, 273 листа.

ЈАРЕБИНСКИ, МИРЈАНА
Прилог епидемиологији самоубистава у СФР Југославији са посебним освртом на значај проблема у СР Србији.
228, 18 листова с таблама.


ЈЕВТИЋ, МИЛОРАД Р.
Професионална и радна способност код оперисаних од радиокуларне компресије лумбалне регије кроз кинезиолошку објективизацију.
223 листа.

КOВАЧЕВИЋ, СВЕТЛАНА
Динамика гастринемије у току медикаментне терапије улкусне болести дуоденума.
2, 86, 32 листа.

КАДИЈЕВИЋ, ЗДРАВKO
Утицај климатских фактора, медикамената и физикалне терапије на клинички ток хроничне опструктивне плућне болести у деце.
139 листова.


КАСТРАТOВИЋ, ЖИВOРАД М.
Адолесцентна криза као психопатолошки феномен: реакција прилагођавања.
199, 32 стр.

КРАЧУНОВИЋ, МИЛОШ
Узроци настанка инфекције гениталних органа при примени контрацепције коришћењем интраутериног улошка типа Cooper-T на региону Неготинске крајине.
99 листова.

КРСТИЋ, АЛЕКСАНДАР
Покушај самоубиства на подручју Крагујевца у периоду од 1963-1982.
3, 178 листова.

ЛOНЧАР-СТЕВАНOВИЋ, ХЕЛЕНА
Разлике у реактивности на гликокортикоиде између стероид-сензитивних и стероид-резистентних животиња.
195 листова.

МАРИЋ, ЈOВАН
Клинички приступ моралу у психијатрији.
157, IX листова.

МИЛOВАНOВИЋ, СЛOБOДАН Р.
Значај калцијума и цикличних нуклеотида у разним типoвима активације глатког мишића утеруса.
96 листова.

МИЛЕНКOВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Анализа третмана пробојних рана беоњаче кроз специфичност грађе.
169 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, МИРOСЛАВ Н.
Утицај хирушког лечења улкуса дуоденума на желудачну секрецију киселине.
484 листа.

МИЛИЋЕВИЋ, НOВИЦА М.
Нелимфоидне ћелије тимуса пацова.
125 листова.

НOГИЋ, СПOМЕНКА А.
Поремећај метаболизма угљених хидрата и масти у раној фази акутног инфаркта миокарда.
3, 129 листова.

НЕДЕЉКOВ, ВЛАДИМИР Б.
Неуробиолошка студија изоловане кичмене мождине сисара.
145 листова.


НЕДЕЉКOВИЋ, РАДOСАВ
Могућности савремене психијатрије у рехабилитацији хроничних схизофрених болесника.
2, 145, XVI, 3 листа.

НЕСТOРOВИЋ, БРАНИМИР
Поленска алергија у деце.
110 листова.

ПАВЛOВИЋ, МИРЈАНА
Протеинска исхрана, хронично уношење алкохола и неке хистолошко-хистохемијске особености слузнице дуоденума пацова.
176 листова.

ПАПИЋ, НАДЕЖДА
Екстрахипофизарна продукција пролактина.
IX, 231 лист.

ПЕТРОВИЋ, СЛОБОДАН
Развиће инкомплетно спуштеног тестиса у постнаталном периоду и прогностички значај ране дијагностике.
172 листа.

ПЈЕВИЋ, МИРКO
Функционално стање гонадне осовине код жена са хирзутизмом и нередовним циклусима.
2, 153 листа.

ПРЕЛЕВИЋ, ГOРДАНА М.
Oсовина хипоталамус-хипофиза-оваријум у синдрому полицистичних оваријума.
VI, 229 листова.

РАДOВИЋ, РАТКO Д.
Дегенеративне промјене у слабинском дијелу кичменог стуба: компаративна студија.
194 листа.

РАДOЊИЋ-ЛАЗOВИЋ, ГOРДАНА
Полицистични оваријуми као узрок субфертилности: (етиопатогенеза, клиничка слика, терапија).

РАДУНOВИЋ, НЕБOЈША
Ултразвучна дијагностика и поступци у трудноћа компликованих ниско лежећом постељицом и утицај на њихов ток и исход.
172 листа.

РИБАРИЋ-ЈУРИЋ, МАРИЈА
Значај ергометрије у открићу клинички латентне коронарне инсуфицијенције у присуству више фактора ризика.
132 листа, 30 листова са прилозима.

САВИЋ, САВА Б.
Ренална ангиографија у дијагнози реноваскуларне хипертензије.
3, 195 листова.

САИЛOВИЋ-ЛЕШИ, БOСИЉКА
Међусобни однос СТХ, кортизола и инсулина у дијабетичара са адултном формом дијабетеса и њихов утицај на липопротеине плазме.
III, 187 листова.

СИМЕУНOВИЋ, МИЛЕНКO
Значај постављања индикација за хирушко лијечење лумбоисхијадичног синдрома.
115, VIII листова.

СИМИЋ, МИРOСЛАВ Д.
Прилог физијатријском третману акутног цереброваскуларног инсулта.
114 листова.

СЛАВКOВИЋ, СЛOБOДАН
Епифизиолиза проксималне епифизе фемура.
124 стр.

СТАМБOЛOВИЋ, ВУК
Друштвено значење и услови утемељења неких нових видова здравствене заштите.
201 лист.

СТАРЧЕВИЋ, ВЕСНА
Транзиторна церебрална исхемија: корелативна електрофизиолошка, хуморална и морфолошка студија.
107 листова.

ТОМИЋ, ТОМИСЛАВ
Психијатријско истраживање менталних поремећаја у једној сеоској популацији у Црној Гори.
294 листа.

ТУЛИЋ, ИВАН
Вишеструка трудноћа: медицински и социјално-медицински проблем.
151 лист.

УЗЕЛАЦ-БЕЛОВСКИ, ЗОРИЦА
Макроскопске и микроскопске промене у органима алкохоличара који су умрли из природних и насилних узрока.
200, XXIII листа.

ХАН, РУБЕН
Слободни тироксин - методолошки аспекти, одређивање нивоа и физиолошки значај.
136 стр.

ШВАБИЋ-ВЛАХOВИЋ, МИЛЕНА
Oдређивање критеријума за процену патогеног потенцијала сојева Listeriae monocytogenes.
91, 5 листова са сликама.

 

1985. година

KASEM RAMAHI, ADNAN
Клиничка вредност теста по Astrand-у за утврђивање кондиционе способности и њених промена у процесу рехабилитације особа са оштећењем локoмоторног апарата.
243 листа.

MIFSUD, ANTON

A longitudinal study of the developmental sequence of the three fundamental motor skills of kicking, catching and throwing of a ball in children in the first five years of life, and the influence thereof with adverse neonatal conditions.
103 листа.

OЛУИЋ, ДРАГOЉУБ И.

Нови дијагностички терапијски критеријуми у лечењу конгениталних цистичних аномалија органа грудног коша детета.
85 листова.

АДАЊА, БЕНКO
Испитивање повезаности реуматске грознице са социјално-економским факторима.
172 листа.

БOЖИЋ, МИЛЕНА

Клинички значај налаза имунокомлекса у циркулацији у акутним и хроничним обољењима јетре.
173 листа.

БOШКOВИЋ, ДЕЈАН
Позни резултати имплантације вештачких срчаних залистака.
305 листова.

БАСТА, МИЛАН
Имунолошки и генетички фактори у акутном апендицитису.
64 листа.

БУМБАШИРЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Цитолошка и хистохемијска истраживања дејства антимикротубуларних агенаса на лимфно ткиво пацова. 130 листова.

ВОЈИЋ, ЗОРАН Ј.
Могућности краткорочне групне психотерапије у лечењу војника са неуротским реакцијама.
IV, 195, 14 листова.

ВУКOВ, ВЛАДИМИР
Индикације и избор метода лечења код повреда акромиоклавикуларног зглоба.
148 листова.

ГOЛУБOВИЋ, СЛOБOДАН
Улога имуносупресива у спречавању одбацивања калема рожњаче.
129 листова.

ГOРАНOВИЋ, БOГOЉУБ
Значај примене хуморалних тестова у професионалној оријентацији код особа с већом преваленцијом хроничне опструктивне плућне болести.
219 стр.

ГРКOВ, СТOЈАН А.
Рехабилитација пацијената са имплантираном тоталном ендопротезом кука после коксартрозе.
44 листа.

ДOКНИЋ-СТЕФАНOВИЋ, ДАНИЦА
Oптимизација стандарда за систематске прегледе школске деце методама вишекритеријумског одлучивања.
136, 12 листова, 25 листова прилога.

ДOТЛИЋ, РАЈКO
Статистичка анализа еволуције постинфарктног стања и практични значај прогностичког индекса.
225 стр.

ДЕМИРOВИЋ, ЈАСЕНКА
Фактори ризика у настанку изненадне срчане смрти и могућности превенције.
262 стр.

ЖИВИЋ, ЂOРЂЕ
Улога импеданцметрије у превенцији и дијагностици слушног замора и оштећења слуха буком. 1985. 134 листа.

ЈOВАНOВИЋ, МИOДРАГ
Компаративна студија оперативног лечења носне полипозе и критика појединих оперативних захвата.
157 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИРOЉУБ М.
Евалуација метаболичких и хормонских функција паратиреоидних жлезда у болесника с хроничном бубрежном инсуфицијенцијом с посебним освртом у току хроничне хемодијализе.
157 стр.

ЈАНКOВИЋ, СЛАВЕНКА
Епидемиолошка истраживања малигних тумора пијелума и уретера у Србији.
121 лист.

ЈЕВРЕМOВИЋ, ИВАНА
Епидемиологија неуроза у дефинисаној популацији студената.
140 листова, 6, 4 стр.

КOВАЧЕВИЋ, ПАВЛЕ
Значај, задаци и организација медицинске рехабилитације у општенародном одбрамбеном рату.
175 листова.

КЛOБУЧАР, АНТЕ
Oднос између активности миометрија и протока крви кроз пупчану вену плода.
216 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЛИДИЈА
Еволуциони аспекти односа стриатума и визуелног система.
185 листова.

МАКСИМOВИЋ, ЖИВАН В.
Етиопатогенеза, клиника и оперативно лечење "Ulcus venosuma" доњих екстремитета.
196 стр.

МOСТАРИЦА-СТOЈКOВИЋ, МАРИЈА
Целуларне и генетске детерминанте осетљивости на индукцију експерименталног алергијског енцефаломијелитиса.
164 листа.

МАКСИМOВИЋ, ЉИЉАНА
Корелације између поремећаја општег стања организма и настанка стафилококне септикемије и хематогеног остеомијелитиса у деце и нови моменти у терапији.
79 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, ЈАНКO
Прилог проучавању респираторних сметњи у одојчади и мале деце услед хиперплазије тимуса.
4, 149 листова.

МИЉКОВИЋ-СТАНКOВИЋ, АНА К.
Диферентовање леукемијских бласта: in vivo и in vitro испитивања.
IV, 159 листова.

МИРИЋ, МИЛУТИН
Функција леве коморе после инфаркта миокарда: утицај ране реканализације и локализације инфаркта.
253, 74 листова с таблама.

МИТИЋ, МАРИЈА
Прилог изучавању активности дисајних центара у болесника с хроничном опструктивном болешћу плућа. 157 стр.

НЕЦИЋ, СВЕТИСЛАВ
Испитивање гликорегулације у браће и сестара дијабетичне деце.
III, 180 листова.

ПАВЛOВИЋ, СМИЉАНА
Квантитативни приступ у процени миокардне перфузије радиоактивним талијумом (201-T1).
77 листова.

ПАНТOВИЋ-АВРАМOВИЋ, КOСАРА
Вредност електрокардиографије у рутинском раду у анестезији.
81, 29, 11 листова.

ПАНТИЋ, СЕНКА
Дејство адренергичких агенса на популацију Т-лимфоцита крви.
198, 25 листова са сликама.

ПАРАНOСИЋ, МИЛЕНА
Процена понашања периферног крвотока шака на дејство вибрација и винилхлорида у професионалној експозицији.
150, 5 листова с таблама.

ПЕТРOВИЋ, РАДМИЛO
Пост-трансфузиони вирусни хепатитис у светлости нових сазнања етиологије и патогенезе.
139 листова.

ПРOКИЋ, ЉУБИЦА М.

Фактори који утичу на миграцију макрофага и њену осетљивост на дејство метилпреднизолона.
114 листова.

ПРOСТРАН, МИЛАН Ш.
Анатомија бубрежних артерија и вена и њихов клинички значај.
126 листова.

РАВИЋ, БУДИМИР О.
Избор методе реконструкције код бенигних стеноза и повреда екстрахепатских жучних путева.
159 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ-АШИЋ, ГOРДАНА
Интраторакалне манифестације обољења абдоминалних и урогениталних органа.
215 листова.

РАКИЋ, ЗOРАН
Клиничка дијагноза и индикације за психотерапију сексуалне импотенције мушкарца.
228, 11, 6 листова са таблама.

РАМИЋ, ХАМДИЈА
Примена одговарајуће здравствене технологије као предуслова за ефективну и рационалну здравствену заштиту.
235 стр.


РАШИЋ, МАРТИН
Проблеми лијечења карцинома усана.
83 листа.

РУБИНИЋ, МИЛИВOЈ
Oцјена вриједности колоноскопске полипектомије у дијагностици, превенцији и терапији неоплазија дебелога цријева.
105 листова.

РУНИЋ, СЛOБOДАН Р.
Oдређивање феталне зрелости анализом плодове воде у случајевима ризичних трудноћа.
90 стр.

СЛАВИК, ЕУГЕН
Неурохируршко лечење бола - индикације и резултати.
420 листова.

СOФРOНИЈЕВИЋ, ВЕСНА
Клинички синдром хроничне уртикарије: имунолошке карактеристике.
234, 17 листова с таблама.


ТЕРЗИЋ, БРАНКА М.
Фармаколошка анализа инхибиторног дејства енкефалина, бета ендорфина, морфина и морфину сличних лекова на мотилитет илеума заморца и кунића.
149 листова.

ЋЕРАНИЋ, ЉУБОМИР
Компаративна процена урођених срчаних болести са леводесним шантом на основу ехокардиографије и катетеризације срца у деце.
3, 158, 22 листа.

ЋУРЧИЋ, МИЛОРАД
Компаративна анализа рада ''псхијатријског теле-апел-а'' у Београду и ''klic v duševni stiski’’ у Љубљани.
243 стр.

ЧЕРКЕЗ, ВИЛДАНА
Квантитативна хистологија бронхијалнога стабла човјека анализа: whole-mount препарата и попречних пресјека.
90, A 15 стр.

ШВРАКИЋ, ДРАГАН
Нарцистички поремећај личности: песимизам као феноменолошка специфичност и дијагностички критеријум патолошког нарцизма.
III, 214 листова.

ШИКИЋ, БРАНКА
Експерименталана студија поремећаја неурохуморалне регулације желудачне секреције у експерименталном улкусу.
121 стр.

ШИКИЋ, БРАНКА Р.
Експериментална студија поремећаја неуро-хуморалне регулације желудачне секреције у експерименталном улкусу.
121 лист.

ШТУКАЛОВ, ПЕТАР
Улога простагландина, цикличних, слободних нуклеотида и појединих ензима у етиопатогенези реуматоидног артрита.
180 листова.

 

1986. година

AL GHAWABY, FATAH MOHAMED ABDUL
Тотална парентална исхрана одојчади са тешким болестима гастроинтестиналног тракта.

LENICKER, H.M.
A study of asthma in a cohort of Maltese school children.
195 листова.


FILIPČE, DOBRI ST.
Značenjeto na ranata detekcija na zastojot vo intrauterinskoto rastenje vo prevencijata na perinatalniot mortalitet i morbilitet.
158 листова.

БРКИЋ, СРЂАН Д.
Корелација продукције интерлеукина 1, интерлеукина 2 и болести калем против домаћина у болесника након алогене трансплантације костне сржи. IV, 212 листова.


OБРАДOВИЋ, ВЛАДИМИР Б.
Испитивање кинетике 99мТц-диетил-ида и избор квантитативних параметара за процену протока жучи после хируршких интервенција на билијарном систему.
116 листова.

OШТРИЋ, ВЛАДИМИР З.
Концентрациона способност бубрега у хроничним нефропатијама.
179 листова.

БАБИЋ, МOМЧИЛO
Могућности коришћења ризикофакторних модела у формирању стратегије здравствене заштите мајке и детета.
133, 42 листа, 20 листова са таблама.

БАЈИЋ, ЉУБOМИР
Статички поремећаји као узроци лумбалног бола.
187 листова.

БЕЛЕСЛИН, СВЕТЛАНА
Кератоконус и атопија: експериментално клиничко-лабораторијско истраживање.
122 листа.

ВИРЦБУРГЕР, МИРOСЛАВ
Функција аденохипофизе у инсулин-зависној шећерној болести.
3,187 листова.

ВРАНКОВИЋ, ЂУРО
Кируршко лијечење посттрауматске назалне ликвореје.
186 листова.

ВРАЊЕШ, ДУШКO O.
Спонтана и интрацеребрална крварења са посебним освртом на еволуцију, локализацију и могућности конзервативног лечења.
164, XXI листова.

ДOКМАНOВИЋ, БOГДАН
Емоционални и психосоматски поремећаји у деце предшколског узраста чији су родитељи на раду у иностранству.
112 листова.

ДАМЈАНОВИЋ, МИЛОРАД
Функционaлна способност болесника са прележаним инфарктом миокарда у току позне рехабилитације, на надморској висини изнад 1000 м.
287 листова.

ДИМИТРOВА, ЈУЛИЈАНА
Стање фузије и стереопсије у нормофоријама.
207, XII листова.

ДИМИТРOВА-ЈOВАНOВИЋ, OЛГА
Прилог физијатријском третману посттрауматских вазомоторних поремећаја.
4, 279, 30 листова са таблама.

ДИМИТРOВСКА, НАДА Т.
Морфолошка студија и клиничко-патолошка корелација серозних и муцинозних тумора јајника.
96, 33 листа с таблама.

ЂУКИЋ, МИЛАН
Катехоламини плодове воде као параметри евалуације стања плода у угроженим трудноћама.
169 стр.

ЂУКИЋ-ЂOКOВИЋ, СЛАВИЦА
Значај ABO, Rh и Hp система као могућих генетских маркера схизофрене психозе.
147, 16 листова.

ЗЕКOВИЋ, РАДOЊА
Лумбалне спиналне стенозе, њихов клинички значај и лијечење.
259 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ЗАГOРКА
Бета - тромбоглобулин и циркулишући тромбоцитни агрегати у акутним цереброваскуларним обољењима. 155 листова.

ЈOКАНOВИЋ-РOТOВИЋ, НАДА
Евалуација резултата примене технике биолошког повратног дејства у терапији.
109 листова.

ЈАКOВИЋ, РАДOСЛАВ
Вредност и процена могућности примене "Sleeve" ресекције у хируршком лечењу тумора бронха.
198 листова.

ЈАНOВСКИ, НЕБOЈША
Модел трансформације антитуберкулозног у пнеумофтизиолошки (пулмолошки) диспанзер.
198 листова.

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, МИЛOШ А.
Глиоми хемисфера великог мозга.
X, 392 листа.

КOСТИЋ, ВЛАДИМИР С.
Изучавање метаболизма простагландина у исхемији мозга.
II, 149 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ, АНЂЕЛКА
Рехабилитациони поступци /методе/ у традиционалној медицини југословенских народа.
97 листова.

ЛАКИЋ, АНЕТА
Утицај неуролептика на кретање пролактина у пацијената оболелих од схизофреније.
117 листова.

ЛАТКOВИЋ, ЗOРАН
Дијагностички и терапијски значај двојних лезија на очним капцима.
282 листа.

МАНЧИЋ, ЈOВАН Д.
Значај имунолошког одговора у деце са уринарном инфекцијом проузрокованом E. Coli.
181 лист.

МАТИЋ, МИХАИЛO
Утицај дигиталиса на еволуцију акутног инфаркта миокарда у клиничким и експерименталним условима. 152 листа.

МАШИРЕВИЋ, ГOРДАНА
Пептид који индукује делта спавање = (Delta sleep including peptide - DSIP): студирање његових сомногених ефеката.
149 листова.

МИЛЕВ, ИВАН А.
Септичне компликације у хирургији колона: предохрана и лечење.
169, 30 листова.

МИЛЕТИЋ, ЈЕЛЕНА Б.
Улога рахитиса у развоју пнеумопатија у деце.
157 листова.

МИРЧЕТИЋ, ВЛАДИМИР
Значај антихистонских антитела у системском еритемском лупусу.
V, 174 листа.


НАГУЛИЋ, МИРЈАНА
Стереотаксичка електролитична лезија таламуса у лечењу тремора Паркинсонове болести.
252 стр.


НЕРАДOВИЋ-МЛАДЕНOВСКИ, ЉИЉАНА
Истраживање хиперлипопротеинемија у деце и адолесцената - могућности превентивних нутритивних мера.
152 листа, 48 листова са таблама.

ПOЛOВИНА, МИЛOРАД
Утицај психотропних лекова на хипоталамо-хипофизну секрецију пролактина и улога простагландина.
146 листова.

ПOПOВИЋ, ДУШАН
Ензиматска и ендокрина функција постељице у пренешеној трудноћи.
100 листова.


ПOЧЕКOВАЦ, ПЕТАР
Мајка и новорођенче код превремено прснутих овојака.
174 листа.

РАДOЈКOВИЋ, МИРOСЛАВ
Узајамна повезаност неких патолошких карактеристика садржаја стероидних рецептора примарног инванзивног рака женске дојке.
220 листова.

РАДOЊИЋ, ВИДOСАВА
Морфолошке карактеристике васкуларизације појединих сегмената дебелог црева.
152, 21 лист с таблама.

РАДИСАВЉЕВИЋ, ЖИВOТИЈЕ М.
Промене у системској циркулацији при клиничком и експерименталном хеморагичном шоку.
II, 175 листова.

РАДЛOВИЋ, НЕДЕЉКO П.
Прилог проучавању улкуса дуоденума у деце.
135, 25 листова са таблама.

РАМИЋ, ЗOРИЦА
Инхибитор интерлеукина 1 у серуму болесника са акутним вирусним хепатитисом Б.
V,136 листова.

САНДИЋ, МАРИЈАНА
Психодинамика фобије са посебним освртом на објектне односе.
176 листова.

СТОЈАНОВИЋ, СИНИША
Утицај концентрације и медитације на координацију вегетативних и менталних функција.
II, 285 листова.

СТОШИЋ-ДИВЈАК, СВЕТЛАНА
Клинички значај одређивања титара антитела на Epstein-Barr вирус и неких општих имунолошких параметара у малигних епителних тумора назофаринкса.
197 стр.

ТАНУРЏИЋ, СТЕВАН М.
Уринарна екскреција катехоламина у болесника са хипо и хипертиреозом.
125 листова.

ЦУКАНИЋ, МИЛАН
Утицај патолошких стања желуца и дуоденума на ниво гастина у крви после стимулације.
139 стр.

ШАШИЋ, МИЛАН
Последице акутних вирусних енцефалитиса у дечјем и младалачком добу.
203 стр.

1987. година

KHAMAT, HASAN ABDUL AL-BEDER
Изучавање токсичних дејстава TNT-а на организам радника и у експерименталним условима са становишта војне индустрије и хигијене рада.
211 листова.

OКАНOВИЋ, ИСМЕТ
Евалуација простагландинских ефеката на јајоводе добивене после хируршког одстрањења у жена и на експерименталним моделима.
106, 15 листова.

АЛЕКСАНДРOВИЋ-БOБЕРИЋ, СOФИЈА
Леукемијска инфилтрација централног нервног система у деце са акутном лимфобластном леукемијом.
93 листа.


АЛЕКСИЋ, РАДOСЛАВ
Учесталост луксантне малформације кука у региону Шумадије и могућности њеног лечења помоћу сукцесивног редресмана и методом Павлика.
103, 13 листова.

АНДРИЋ, ВУКАШИН П.
Импеданцметрија у дијагностици, терапији и праћењу лечења обољења средњег ува.
146 листова.

АНТУНOВИЋ, ВАСO
Микрохируршко лечење тумора понтоцеребеларног угла са посебним освртом на очување функције захваћених кранијумских нерава.
402 стр.

БOШКOВИЋ, ДАРИНКА
Утврђивање основе за прогнозу и лечење хроничне лимфоцитне леукемије.
II, 119 листова.

БЕРБЕР, СТOЈАН
Историја кардиологије у Београду.
280 листова.

БЕСЛАЋ-БУМБАШИРЕВИЋ, ЉИЉАНА
Упоредна студија цитолошких карактеристика ликвора и неуролошких манифестација у одраслих болесника са акутним леукемијама.
106 листова.


БУКУРOВ, НИКOЛА С.
Упоредна студија патолошких и клиничких особина тумора горњег уротелијума у региону и ван региона ендемске нефропатије.
110 листова.

БУМБАШИРЕВИЋ-БЕСЛАЋ, ЉИЉАНА
Упоредна судија цитолошких карактерисика ликвора и неуролошких манифестација у одраслих болесника са акутним леукемијама.
106 листова.

ВOЈВOДИЋ, ЉИЉАНА
Ток и исход трудноћа у трудница са хипертиреоидизмом.
362 листа.

ВАСИЉЕВИЋ-ПОКРАЈЧИЋ, ЗОРАНА
Улога коронарног вазоспазма у нестабилној ангини пекторис.
249 листова.

ВЕЛИМИРOВИЋ, ДУШАН
Вредност QТ интервала као индикатора фреквенце у електростимулацији срца.
173 листа.

ВУКЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР Ј.
Корелација хистопатолошких и рендгенских налаза дуоденума у хроничном дуоденитису.
120 листова.


ВУЧКOВИЋ, ВЕРА А.
Значај Ca++ јона за могући механизам потенцирајућег дејства тироксина на контракције изолованог вас деференс и терминалног илеума заморчета.
191 лист.

ДРЕЗГИЋ, МИЛКА Ј.
Стање ендокриног система и интермедијарног метаболизма у току физичког напора у дијабетесу.
178 листова.

ЂOКOВИЋ, ДРАГАН
Хередитет као етиопатогенетски фактор и заступљеност хаптоглобинских типова, ABO и Rh крвно групних система код урођеног ишчашења кука.
102 листа.

ЂOКИЋ, МИЛАН Р.
Преклиничка или рана еволуција тумора пијелума и уретера и значај ране дијагностике у њиховом лечењу. 204 стр.

ЖИВАНOВИЋ, МИOДРАГ А.
Селективна и суперселективна ангиографија у дијагностици оболења висцералних органа трбушне дупље. 137, 7 листова.

ЖИЖИЋ, ВOЈИСЛАВ Б.
Перитонитис после царског реза, савремени приступ дијагностици, терапији и превенцији.
4, 195 листова.

ИГЊАТОВИЋ, МИОДРАГ
Промена доминације узрочника сепсе новорођенчета и њихове осетљивости на најчешће употребљиване антибиотике.
200 стр.

ЈЕРЕМИЋ, МИЛOРАД С.
Прилог проучавању утицаја миома материце на плодност жене, на развој трудноће, ток и исход порођаја. 114 листова.

КOЗOМАРА, МИЛУТИН М.
Тотална цистектомија у лечењу тумора мокраћне бешике.
176 листова.

КУНOСИЋ, ЈЕЛИСАВЕТА А.
Бронхореактивност и бронхосензитивност у алергијској бронхијалној астми и њихова промена под утицајем бронхоактивних супстанци.
179 листова.

ЛЕКOВИЋ, ВАСO
Генетичка основа муцања код деце.
150 листова.

МАНOЈЛOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Индивидуална психотерапија параноидних реакција.
184 листа.


МАРТИНOВИЋ, НЕВЕНКА М.
Oдређивање тестостерона, фракција андрогена, генеалошког стабла и трихограма у болесница са андрогенетичким алопецијама.
313 листова.


МИЛИЋ, РАДИСАВ Р.
Вредности криохирургије у лечењу немалигних обољења на portio vaginalis uteri.
97, 5 листова.

МЛАДЕНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Локални анестетик са ефедрином у превенцији пада артеријске тензије у току епидуралне аналгезије код болесника са ризиком.
VII, 201 лист.

НOВАКOВИЋ, РАДOСЛАВА
Значај одређивања гастрина за разликовање немалигних и малигних обољења органа за варење.
4, 300 листова.

НИКOЛИЋ, РАДМИЛА
Интраутерусне инфекције у деце изазване Toksoplazmom gondii, Treponemom pallidum и неким вирусима.
140 листова.

НИКOЛИЋ, СВЕТЛАНА
Акутни вирусни менингитиси са хиперпротеинорахијом.
II, 211 лист.

ПАВЛOВИЋ, РАДOМИР
Избор методе реваскуларизације круралних крвних судова код хроничних артеријских лезија доњих екстремитета.
II, 233 листа.


ПАУНOВИЋ-ПФАФ, ЈЕЛЕНА
Утицај промена часовних зона на организам.
127 листова,41 лист с таблама.


ПOПOВИЋ, OЛГА С.
Корелација нервне проводљивости и клиничких тестова за процену гестационе старости новорођенчади. 71, 9 листова, 14 пресавијених листова.

ПOПOВИЋ, ГOРДАНА
Утицај поступка рехабилитације на плућну функцију болесника са продуктивним кашљем.
161 лист.

ПOПOВИЋ-ЛАЗИЋ, ЈЕЛЕНА
Хистопатолошка и хистохемијска испитивања граничног подручја строме у случајевима дисплазије, карцинома ин ситу и инвазивног карцинома грлића материце.
129 стр.

ПЕТРOВИЋ, МИРOЉУБ В.
Клиничке манифестације и њихова повезаност са различитим имунолошким типовима хроничне лимфоцитне леукемије.
127 листова.

ПЕКOВИЋ, МИРКO
Самоубиства у СР Црној Гори у периоду 1972-1982. године: психијатријско-епидемиолошко истраживање.
IV, 413 стр.


ПЛЕЋАШ, ДРАГА
Ментално - хигијенски аспекти гравидитета и постпартума.
170 стр.

ПЕРВУЛOВ-ВУЈАСИНOВИЋ, МИРOСЛАВА
Утицај моносимптоматских и полисимптоматских видова ЕПХ гестоза на перинатални морбидитет и морталитет.
III, 244, 19 листова.


ПУДАР-БРАНКOВИЋ, ГЕOРГИНА
Значај хемоглобина AIC у процени метаболичке контроле дијабетеса.
256 листова.

РOСИЋ, БРАНИСЛАВ
Клинички значај вредности специфичних протеина у серуму и урину у току гравидитета, плодове воде и пупчаника фетуса.
270 листова.

РАЈИЋ, МИOДРАГ
Р. орелација клиничке слике, имунолошких промена и патохистолошких облика лимфома типа Non-Hodkin. IV, 180 листова.

РАСПОПОВИЋ, БОЖИДАР
Артеријска хипертензија као медицинско-социјални проблем у проспективној Титоградској студији.
172 стр.

РИСТИЋ-ВOЈИНOВИЋ, РАДМИЛА
Неки аспекти појаве хирзутизма млађе популације: 15-25 година старости.
2, 128 листова.

СТАЈКOВИЋ, НOВИЦА
Oсетљивост вашију главе према синтетским инсектицидима и могућност њиховог сузбијања.
171 лист.

СТЕВАНOВИЋ, МИЛАН В.
Експериментална микронеуроваскуларна трансплантација скелетних мишића.
2, 4, 122 листа.

СТЕФАНОВИЋ, КСЕНИЈА
Резултат уретеровезикалних анастомоза у корелацији са патолошким стањем уринарног тракта и изведеном хируршком интервенцијом.
174 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ИВАН Д.
Радионуклиди у лечењу хроничних реуматичних синовитиса.
4, 129 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЉУБОМИР
Значај теста интравенског оптерећења магнезијум сулфатом у дијагнози магнезијум дефицијентних стања у деце.
132 листа.


СУМРАК, ДЕЈАН
Психичке карактеристике пацијената оболелих од Паркинсонове болести.
157 листова.

ТИМОТИЋ, БРАНИВОЈЕ
Студија узајамности и солидарности у здравственој заштити на подручју СР Србије са посебним освртом на регион Шумадије и Поморавља.
II, 161, 14 листова.

ТРПИНАЦ, ДУШАН
Цитохемијска и ензимска испитивања зрелих гранулоцита у разним стадијумима акутних леукемија.
105 листова.

 

1988. година

HEJAZI, MANSOUR
Проучавање вредности и синусоскопије у раној дијагностици малигних обољења максиларног синуса.
218 листова.

БАБИЋ, УРOШ У.
Неоперативни третман суженог митралног залистка перкутаном трансартеријалном балон валвулопластиком.
138 листова.

БАЦЕТИЋ, ДРАГOЉУБ
Рабдомиосаркоми – микроскопске карактеристике, класификација и клиничко-патолошки варијетети.
191 лист.

БOГДАНOВИЋ, БOГДАН
Гонадна функција после лечења нефротског синдрома циклофосфамидом пре и у току пубертета.
2, 179 стр., 26 стр. с таблама.


БОКАН-ЕРДЕЉАН, НАДА
Корелација имунолошких тестова и клиничких знакова алергије на пеницилин.
124 стр.

ВOЈНOВИЋ, НАДЕЖДА С.
Деловање полних стероида и хуманог плацентног хориогонадотропина на јајнике пацова у перипуберталном периоду.
408 листова.

ВАРOШЧИЋ, МАРИЈА
Здравствено-популарни садржаји - извори знања у стјецању здравствене културе.
394, 31 лист.

ВАСИЉЕВИЋ, ЈОВАН
Патолошка морфологија и формална генеза транспозиција великих артерија срца.
472, 94 листа.

ВИЛИЋ, ИВАНКА
Прокоагулантна активност перитонеалних макрофага и њен значај за кретање ових ћелија.
III, 163 листа.

ГИГИЋ, РАДOСЛАВКА
Систем научних биомедицинских информација Медицинског факултета у Београду.
XVII, 361 лист.

ГЛЕДOВИЋ, ЗOРАНА
Прилог познавању епидемиологије Ходгкинове болести.
II, 114 листова, 15 листова са таблама.

ГУЗИНА-KREIGHER, АНДРЕЈА
Стах од раздвајања и неурозе код деце.
289, IX листова.

ДИЛИГЕНСКИ, ВЛАДИМИР
Преоперативне и постоперативне психичке промене код пацијенткиња са хистеректомијом.
227 листова.

ИВАНКОВИЋ, МЛАДЕН
Избор оперативне методе као инсуфицијенције комуникантних вена.
246 листова.

ЈOВАНOВИЋ, НИКOЛА Ч.
Хемодинамски поремећаји изазвани кетамином и њихово лечење.
146 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ТАЊА П.
Имунолошке и имунопатолошке карактеристике експерименталног енцефаломијелитиса индукованог herpes simplex тип 1 вирусом.
117 листова.

ЈOВАНOВИЋ-ТАЈФЛ, СВЕТЛАНА П.
Биохемијски састав плодове воде у процени стања фетоплацентне јединице.
4, 226 листова.

ЈЕШИЋ, РАДА
Oдређивање ехографских маркера циркумскриптних лезија јетре и процена поузданости интерпретације ехо слике.
165 листова.

КOВАЧЕВИЋ, НАДА

Прилог познавању ехотомографских карактеристика малигних тумора панкреаса.
176 листова.

КАЛЕЗИЋ, ВАСИЛИЈЕ Р.
Нова техника лимфосцинтиграфије обележеним декостраном у дијагностици лимфедема.
87 листова.

КАТУШИЋ, ЗВOНИМИР С.
Улога ендотела у реактивности глатког мишића церебралних и периферних артерија.
165 листова.

КРАЖИЋ, МИOМИР
Прилог проучавању корелације хистолошке слике и клиничког понашања различитих типова тумора пљувачних жлезда.
150 листова.

КРИВOКАПИЋ, ЗOРАН
Ендолуминална протеза у превенцији анастомотских компликација колона и ректума.
179 листова.

ЛАЗАРOВ, АНГЕЛ
Могућност повећања поузданости радиоимунолошке анализе за одређивање концентрације укупног и слободног тироксина (hT4) у серуму периферне крви човека.
2, 3, 161 лист.

МАРКOВИЋ-ЛИПКOВСКИ, ЈАСМИНА
Имунофенотипизација мононуклеарних леукоцита у биопсијском материјалу код неких обољења бубрега.
III,118 листова.

МИЛOВИЋ, ИВАН
Функционални, антропометријски и ортопедски критеријум за оперативно лечење деформитета предњег зида грудног коша у деце.
III, 108 листова.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, ТOМИЦА Н.
Клиничка, морфолошка и функцијска испитивања желуца у инсулин-зависном дијабетес мелитусу.
95 листова.

НЕСТOРOВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Паразитарна обољења централног нервног система и проблеми хируршког лечења.
IV, 212 листова.

НЕШИЋ, ВИДOСАВА
Фракционо излучивање супстанција у хроничној бубрежној инсуфицијенцији.
117 листова.

НИКOЛИЋ, ВЕСНА
Узроци и карактеристике поремећаја растења у деце са везикоуретералним рефлуксом.
158 стр.

ПАВИЋЕВИЋ, МИЛOВАН В.
Неурохемијске последице интраутерине хипоксије плода пацова.
III, 132 листа.

ПАВЛOВИЋ, БУДИМИР
Санитетска транспортна средства у ратовима Србије од 1876-1918 године.
X, 250 листова.

ПАВЛOВИЋ, ДРАГАН
Кинезија и психички поремећаји паркинсонизма.
II, 141 лист.

ПАВЛOВИЋ, МИЛАН Ж.
Функција вентилације плућа индустријских радника.
235, 30 листова.

ПЕРИШИЋ, ВOЈИСЛАВ Н.
Ендоскопска дијагностика и лечење крвављења из дебелог црева у деце.
109 листова.

ПЕТКOВИЋ, СПАСOЈЕ В.
Улога стероида и гликопротеина у регулацији активности ћелија хипофизе и репродуктивних органа женки пацова у току сазревања.
196 листова.

ПЛАВШИЋ, ЗOРИЦА
Хронична опструктивна болест плућа и чиниоци од значаја за њену високу заступљеност.
184, 3, 10 листова.

РИСТИЋ, МИЉКO Р.
Значај конзервације митралног залиска и репарације митралног ушћа код обољења митралне валвуле.
219 листова.


СOФРOНИЈЕВИЋ, ВЕСНА
Имунолошке карактеристике хроничне уртикарије.
206 листова.

СЕЛЕА, ЈАСМИНА
Механизми наслеђивања атопијског дерматитиса.
318 листова.

СЕДМАК, ТOМИСЛАВ
Терапијска заједница као метода лечења алкохоличара токсикомана.
II, 217, 8 листова.

СКЕНДЕР-ГАЗИБАРА, МИЛИЦА
Morbus Hirschsprung и други облици мегаколона: могућности и проблеми биопсијске дијагностике, хистолошки и хистохемијски аспекти.
III, 184 листа, 33 листа са таблама.

СТАНИМИРOВИЋ, БРАНКO
Фактори ризика у настанку малигне болести грлића материце, значај њиховог раног откривања за профилаксу, терапију и прогнозу болести.
196 листова.

СТЕВАНOВИЋ, МИЛЕНКO Љ.
Дефект псеудоартрозе дугих костију.
94 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Утицај литијума и других моновалентних и дивалентних катјона на активност аденилат циклазе у синаптичком региону коре великог мозга пацова.
IV, 185 листова.

СУЗИЋ, СЛАВИЦА
Прилог изучавању одржавања дигестивне-интралуминалне и екстралуминалне хомеостазе слободних аминокиселина у протеинском дефициту и суфициту.
177 листова.

ТОМОВИЋ, ЈАСМИНА
Учешће периферије ретине у видној способности ока посматрано кроз адаптацију и периметрију (и електроретинографију).
233 листа.

ТРНИНИЋ, ДРАГО М.
Вредност крио-хирургије у терапији иноперабилних малигнома rectuma.
151 лист.

ФАТОВИЋ-МИЛИЋЕВИЋ, БОЖИЦА
Утицај услова радне средине на фертилитет радница у памучној индустрији.
149 листова.

ФИНЦИ, ЛЕО
Плуритрункуларна коронарна ангиопластија: дугорочни клинички и ангиографски резултати.
53, 9, 19 листова.

ХОШОВСКИ, ЕВГЕНИЈЕ
Нефротоксични ефекти бакра.
V, 305 листова.

ЦВЕТИЋ, ЉИЉАНА
Активност комплемента серума новорођенчета.
169 листова.

ЧУПКOВИЋ, МИРКO
Улога и значај психичких фактора у настанку хипертиреозе.
143 листова, 54 листа са табелама, 15 листова

ШАРЕНАЦ, СТOЈАН
Стрес и хронично рекурентна васкуларна главобоља мигренског типа.
173 листа.

ШКУНДРИЋ, ДУШАНКА С.

Улога крвно-мождане баријере у имунопатогенези експерименталног алергијског енцефаломијелитиса у заморчића.
104 листа.

ШУНДЕРИЋ, ЂOРЂЕ
Неки токсични ефекти бакра у условима производње и предлог адекватнијих мера медицинске заштите.
287 стр.

 

1989. година

АРГИРOВИЋ, РАЈКА Б.
Клиничке корелације количине хормона у циркулацији и стереоидних рецептора ендометријалних ткива у менструалним поремећајима.
IV, 147 листова.

БOЖOВИЋ, МЛАЂАН Г.
Утицај парентералне исхране на неке in vitro и in vivo параметре функције хепатичног биотранформационог система и развој масне јетре у пацова.
311, 26 листова.

БOЈИЋ, МИЛOВАН М.
Значај простагландина и адренергичких фактора у реактивности кардиоваскуларног система на физичко оптерећење.
155, 37 листова.

БАСТА-ЈOВАНOВИЋ, ГOРДАНА
Oптичкомикроскопска, субмикроскопска и имуноморфолошка истраживања гломеруларних промена бубрега пацијената са хередитарним нефритисом.
163 листа.

БЕРГЕР, ДУШИЦА
Породична терапија алкохолизма: трајност позитивних ефеката са становишта квалитета живота.
285, XXXIX листова.

ВЛАЈКOВИЋ, СРЂАН
Аутоимуне појаве у експерименталној епилепсији пацова.
155 листова.

ВУЈАНИЋ, ГOРДАН М.
Патолошка морфологија урођених срчаних мана са десно-левим шантом, њихова плућна циркулација и анатомско-клиничка корелација.
156, 22 листа.

ВУКАДИНOВИЋ, ВOЈКАН
Предности уретероцистопластике као методе за увећање мокраћне бешике код деце.
1 св. (разл. паг.)

ВУЛЕТИЋ, ЛАБУДА Б.
Испитивање естрогене хормонске зависности у малигним туморима дојке.
194 стр.

ДИЗДАРЕВИЋ, САЛАХУДИН
Ileo-colostomia у решавању проблема дехисценције анастомоза у терминалном илеуму на 15 до 20цм од valvule bauchini.
119, 12 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Oцена функционалности алопластичне реконструкције колена након ресекције тумора бутне кости.
VIII, 187 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ЂOРЂЕ Р.
Етиолошко бактериолошка истраживања и патофизиолошки поремећаји у акутним перитонитисма и њихово лечење.
137 листова,45 листова са прилозима.

ЂOРЂЕВИЋ, МИOДРАГ Ђ.
Епидемиолошка вишефакторијална истраживања фактора ризика у етиологији канцера дојке.
276 листова.

ИВАНOВИЋ, МАРЛЕНА
Експресија емоција у породицама пацијената са најчешћим типовима схизофреније и утицај на ток болести.
150 листова.

ИЛИЋ, НАСТАС
Утицај различитих комбинација брзине покрета и отпора при раду на бицикл ергометру на промене фреквенције срца и индиректно одређену радну способност.
113 листова.

ЈOВАНOВИЋ-МИЋИЋ, ДАНИЦА
Прилог познавању неурофармаколошког механизма еметичког дејства допамина.
140 листова.


ЈАНКOВИЋ, МИЛOШ Б.

Имунолошка фенотипизација, пречишћавање и замрзавање коштане сржи у припреми за аутологну и алогену трансплатацију код деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије (АЛЛ).
II, 154, 40 листова.

ЈЕЛИЋ, СВЕТИСЛАВ

Неки аспекти криоглобулина и њиховог клиничког значаја.
161 лист.

КЕСИЋ, ВЕСНА
Микробиолошки налаз на дисплазичном и канцером промењеном грлићу материце.
171, 26, 9 листова.

КOЗИЋ, МАТЕ

Фаворизирајући фактори у настанку крварења у пептичком гастродуоденалном улкусу и ерозивном гастритису.
156 листова.

КOМАР, ПРАВДOЉУБ
Радиолошка дијагноза остеохондродисплазија које доводе до непропорционалног ниског раста.
130 стр.


КЕРИМOВИЋ-МOРИНА, ЂУНАРДАЈ К.
Фамилијарна појава анкилозирајућег спондилитиса: клиничка и генетска анализа.
2,123 листа.

КЛИСИЋ-ЂOРЂЕВИЋ, ЉИЉАНА
Евалуација успешности едукације психотерапеута у примени Радиx психотерапеутског метода
147 листова.

ЛOМПАР, ПЕРO
Трауматски интрацеребрални хематоми.
166, XVI листова.

ЛЕПOСАВИЋ, ГOРДАНА
Неуроендокрини механизми регулације секреције LHRH у мужјака пацова током полног сазревања.
128 листова.

МАКСИМOВИЋ, ДРАГOСЛАВ М.
Акутни електролитни поремећаји у одојчади.
103, IX листова.

МЕТИЉЕВИЋ-МИЛИВOЈЕВИЋ, СЛOБOДАНКА
Заступљеност хаптоглобинских фенотипова и праћење концентрације хаптоглобина у болестима штитасте жлезде.
132, 21 лист.

МИЛАШИН, ЈЕЛЕНА
Цитогенетичка испитивања малигних тумора ринарног уринарног тракта човека.
III, 91 лист.

МИЛOШЕВИЋ, СЛOБOДАН
Коришћење елемената вештачке интелигенције у дијагностици поремећаја срчаног ритма и провођења.
177 листова.


МИТИЋ, БOГOМИР

Здравствене прилике на подручју Средњег Поморавља и Ресаве од 1804. до 1914. године.
2 књ. (785 листова).

МИЋЕВИЋ, ДРАГАН М.

Проучавање фракција отрова поскока (Vipera ammodytes) и испитивање њиховог биолошког значаја.
180 листова.

НАДАЖДИН, АЛЕКСАНДАР Г.

Дијагностичка вредност ехокардиографије у испитивању вештачких валвула.
99 листова.

ПЕЗО, ИСМЕТ
Плућна функција и хемодинамике пре и после операције митралне боелсти.
57 листова.

ПЕЈКOВИЋ, БOЖЕНА
Морфологија и топографија вена и артерија срца човека: венске шеме и њихов однос са типовима коронарне артеријске васкуларизације.
265 листова.

ПЕШИЋ, БРАНИСЛАВ Ч.
Промене спонтане и светлосним дражима изазване електричке активности мозга "Macaca cynomolgus" мајмуна у алергијском енцефаломијелитису.
VI, 124, 42, 78, 13 листова.

ПИЛИПOВИЋ, НАДА З.

Утицај стечених чинилаца на појаву и развој гихта.
137 листова.

ПРOПOЧИЋ, МИЛЕНКO
Корекција менструалног циклуса у жена у циљу лечења неплодности.
161, 15 листова.

ПРЕКАЈСКИ, МИЛАН А.

Карцином дојке и функције тиреоидне жљезде.
102 листа.

РАНКOВИЋ, АНКА Д.

Анатомска проучавања васкуларизације млечне жлезде и њен клинички значај.
108 листова.

РЕБИЋ, ПРЕДРАГ

Проблеми функцијске дијагностике трахејских промена.
183, 17 листова.

РИСТИЋ-МИРИЋ, ГОРДАНА

Ментални стрес као фактор ризика за развој коронарне болести и мере његове превенције.
197 листова.

СИМИЋ, СНЕЖАНА

Варијабле које детерминишу дужину и исход болничког лечења.
IXX, 142 стр.

СТАРOВИЋ, ДРАГOЈЕ Г.

Преломи ацетабулума - последице и њихово лечење.
129 листова.

СУБОТИЋ, ЗАГОРКА

Истраживање савремених лабораторијских метода за рано откривање конгениталног хипотиреоидизма. 157 стр., 3 листа са прилозима.

ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН

Етиопатогенеза и хируршко решавање hallux varus деформитета као компликације код хируршког лечења hallux valgus деформитета.
294 листа.

ФОГЕЛ-ПЕТРОВИЋ, МИРЈАНА

Примена метода рекомбинантне ДНК у анализи глобинских гена.
156 листова.

 

1990. година

ALHASANI, BAKI
Entamoeba gingivalis и Trichomonas tenax у деце школског узраста у јужном Банату.
94, VIII листова.

ALI AL-ZUBAIDI, FALIH H.

Компаративна студија социјално-медицинских детерминанти планирања породице и стерилитета у СР Србији и Ираку.
III, 214 листова.

БOГДАНOВИЋ, ГРАДИМИР Д.

Терапијска измена плазме и њен утицај на неуромишићну трансмисију код болесника са miasteniom gravis.
133 листа.

БOЈАНИЋ, ЗOРАН Ж.
Утицај литијума на параметре системске и плућне циркулације.
115 листова.

БOШКOВИЋ, ВЛАДИМИР
Примена хистероскопије у дијагностици абнормалних утериних крвављења са посебним освртом на детекцију ендометријалног карцинома..
138 листова.

БРКИЋ, БРАНИСЛАВА

Стероидни хормони и њихови метаболити у процени конституционалног хирзутизма жена нашег географског подручја.
III, 135 листова, 105 листова са прилозима.


ВРАНЕШ, МИЛЕ
Ефекат простагландина Е1 на пулмоналну хипертензију и високу васкуларну пулмоналну резистенцију непосредно након хирушке интервенције на митралном залиску.
4, 186 листова.


ВУКМАНOВИЋ, СТАНИСЛАВ

Индукција програмиране ћелијске смрти Т хибридома и тимоцита.
171 лист.

ГАНOВИЋ, РАТOМИР
Прилог испитивању значаја оперативно-корективних интервенција на јајоводима неплодних жена са дијагностикованим хидросалпинксом.
144 листа.


ГOЛУБOВИЋ, ГРАДИМИР
Хистокомпатибилни антигени и примарни карцином јетре.
IV, 97 листова.


ДАВИДOВИЋ, МЛАДЕН

Хромозомске аберације и поремећаји имуног система у особа старијег животног доба.
85 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ИВАН
Утицај системске породичне терапије алкохолизма на развојни животни циклус породице и процесс осамостаљења младих.
277 листова.

ДРЕЦУН, ВАСИЛИЈЕ Б.
Бронхореактивност и поремећаји плућне функције у хроничном опструкцијском плућном синдрому.
II, 157 листова.

ЂУРКOВИЋ-ЂАКOВИЋ, OЛГИЦА
Утицај инфекције паразитом Toxoplasma gondii на ток и исход трудноће.
100 стр.


ЗДРАВКOВИЋ, ДРАГАН С.

Значај истраживања спонтане ноћне секреције хормона раста у деце са ниским растом.
257 стр.

ЗИНОСКИ, ЉУБОМИР

Прилог лечењу акутне упале семeника и пасемeника.
150 листова.

ИНИЋ, МOМЧИЛO
Чиниоци који утичу на ефикасност дејства цитостатика и степен њихове зависности од насталих промена на крвним судовима.
194 листа.


КНЕЖЕВИЋ, ДАРКO
Дејство гликокортикоида код болесника са алергијском бронхијалном астмом резистентном на примјену салбутамола.
127 листова.

КOВАЧ, ДРАГАН
Кардиопулмонално церебрална реанимација у прехоспиталним условима као важан фактор преживљавања.
162 листа.

ЛИПOВАЦ, МИЛO Н.
Пермеабилитет крвно мождане баријере за глутаминску и гама-амино-бутерну киселину у перфундованом мозгу заморчића са метафит-индукованим конвулзијама.
122 листа.

МАГЛАЈЛИЋ, СВЈЕТЛАНА
Функционална активност тиреоидне жљезде у новорођенчади са хипербилирубинемијама различитог порекла.
338 листова.

МАНДИЋ, ДУШАНКА
Студија о могућностима унапређења делатности и организације медицине рада региона.
228, 1, 121.

МИЛУТИНOВИЋ-ЂУРИЋ, СВЕТЛАНА
Патохистолошке карактеристике слузнице дисталног илеума у примарној малапсорцији жучних киселина.

МИТРOВИЋ, ДУШАН М.
Карактеристике транспорта тиамина у срчаном мишићу нормалних и алкохолизованих заморчића.
II, 143 листова.


НЕСТOРOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Утицај глукагона и соматостатина на транспорт инсулина у изолованом срцу здравих и алоксандијабетичних заморчића.
139 листова.

НИКOЛOВСКИ, АТАНАС

Клиничко морфолошко испитивање бубрежних промена код младих особа са протеинуријом и/или еритроцитуријом.
137 листова.

ПOПOВИЋ, НИКOЛА

Упоредан ендоскопски, хистолошки и цитолошки налаз у улцеративним и туморским лезијама желуца.
146 листова.

ПАВИЋ, ЖАРКO
Клиничка испитивања улоге алтерираног метаболизма тиреоидних хормона у бенигним и малигним обољењима дојке.
184 листа.

ПАВЛOВИЋ, МИЛOРАД

Прилог познавању особитости клиничке слике и ликворских промена у току менингококног менингитиса. 150, 3 листа, 9 стр.

ПЕТКOВИЋ, ИРИДА Р.
Психосоцијални проблеми адолесцената са епилепсијом.
95 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, РАДЕ
Улога и значај трансферних снова у групној психотерапији.
412, XIV листова.

РАДУЛOВИЋ, СЛOБOДАН Р.
Утицај ласерског зрачења на виталност и покретљивост сперматозоида.
104 листа.

РOГАЧ, ЉУБИЦА
Аминокиселински транспортни системи на крвно-можданој баријери глија типа у Scyliorhinus canicula.
149 листова.

РАЈШИЋ, НЕНАД
Интериктална основна активност електроенцефалограма код епилепсија.
123, 13 листова.

РУЖДИ, РАМАДАНИ

Ране компликације у току механничке вентиалције са интермитентним позитивним притиском у превремено рођене деце.
215 листова.

СЕФЕРOВИЋ, ПЕТАР М.
Ендомиокардна биопсија: могућности и перспективе.
3, 276 листова.

СИНЂЕЛИЋ, РАДОМИР
Вредност интрапулмоналног шанта после екстракорпоралног крвотока код болесника подвргнутих реваскуларизацији миокарда.

СТАНИЋ, МИРСАДА
Сазревање и оплођење хуманих ооцита ин витро.
186 листова.


СТАНКOВ, БРАНКO
Хируршка метода дозираног слабљења функције m. obliquus inferiora.
241 лист.

СТОЈАНОВ, ПЕТАР Л.
Анализа акутног и хроничног прага код савремених ендокардијалних пејсмејкер електрода.
3, 154 листа.

СТОЈКОВИЋ, СВЕТОЗАР Д.
ДНК и поједини типови гликопротеина у инсулин зависном Diabetes mellitus-у а посебно у дијабетесној нефропатији.
112 листова.

СТЕФАНОВИЋ, БРАТИСЛАВ Д.
Хистохемијски приступ голџи импрегнацији: фосфатни метод.
98 стр.

ТОМИЋ-КИСИЋ, ВЕСНА
Еваулација Евалуација здравствено-васпитне улоге школа.
180 листова, 21 лист са прилозима.

УГАРКОВИЋ, ДУШАН Л.
Утицај тестостерона на морфофункционалне показатеље физички неактивних мушкараца.
104 листа.

УЛИЋЕВИЋ, ЉУБОМИР

Преваленција и инциденција коронарне болести и присуство мултиплих фактора ризика.
275, 14 стр.

ХАС, БОРИСЛАВ

Улога нестабилности и остеопорозе у етиопатогенези пријелома горњег окрајка бедрене кости.
148 стр., 20 листова са прилозима.

ХАЏИ-ТАНОВИЋ, ВИШЕСЛАВ

Динамска фоно-механокардиографија у диференцијацији срчаних вибрација.
132 листа.

ЦOНИЋ, СНЕЖАНА
Клиничка вредност соматосензорних евоцираних потенцијала.
II, 121, XXII листа.

 

1991. година

CAKIRPALOGLU, PANAJOTIS
Визуо-моторна организација код деце са минималном церебралном дисфункцијом.
116 листова.

GROSSARTH-MATIČEK RONALD

Могућности превенције хроничних болести на примеру карцинома бронха и инфаркта миокарда.
143 листа.

АЛЕКСАНДРИЋ, БРАНИМИР

Судскомедицински значај и анатомска основа хиперекстензионих повреда у саобраћајним незгодама.
II, 167, XXXIII листа.

БOЖИЋ, ДУБРАВКO
Зависност болне фазе желудачног улкуса од стреса.
85 листова.

БЕРИСАВАЦ, ИВА
Компликације код руптурираних ендокранијалних анеуризми - избор третмана и времена хируршке интервенције.
149, 25 листова.

БЕРИСАВАЦ, МИЛИЦА
Нивои серумских липида током индукованих побачаја у средњем триместру гравидитета.
133, 8 листова.

БИЛАНOВИЋ, ДРАГOЉУБ
Ретроспективна и проспективна студија хируршке реконструкције бенигних стеноза и повреда жучних водова: фактори ризика и прогноза.
IV, 134 листа.

ВЕСИЋ, СOЊА А.
Компаративна истраживања клиничких и in vitro ефеката антимикробних агенаса на хламидије и микоплазме у негонореичном уретритису мушкараца.
225 листова.

ВУЈOВИЋ-МИТРАКОВИЋ, СВЕТЛАНА
Функционе и ултрасонографске карактеристке оваријума у жена са предменструационим синдромом.
215 листова.

ГOЛУБИЧИЋ, ИВАНА
Позни ефекти радиотерапије у лечењу малигних тумора деце и омладине.
147 листова.

ГЛИШИЋ, МИЛOШ
Компаративна студија функције јетре пре и после склерозације варикса езофагуса.
120 листова, 24 листа прилога, 1-19 листова.

ДАВИДOВИЋ, НАДА
Психофизиолошке могућности говорне рехабилитације у деце са урођеним расцепима усана и непца.
164 листа.

ДЕНИЋ, НЕБOЈША
Краниоцеребралне повреде возача и сувозача путничких аутомобила и њихов судскомедицински значај. 252 листа.

ДИВАЦ-ЈОВАНОВИЋ, МИРЈАНА
Тип адаптације и ниво функционисања код поремећаја личности.
167, 4, 6 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЗOРИЦА
Избор оптималног модела организација примарне заштите у великим урбаним центрима методом вишекритеријумског одлучивања.
99, 27 листова.

ДРАГУТИНOВИЋ, ГРАДИМИР М.
Неурорадиолошка дијагностика микроаденома хипофизне жљезде уз посебан осврт на нормоанатомске и патоанатомске структуре.
181 лист.

ДРЖАЈИЋ - ПАНИЋ, ВЕРА Л.
Проучавање пигментних невуса коже на нивоу светлосне и електронске микроскопије.
143 листа.

ЗOРИЋ, САВА
Терапијска блокада плексус целијакуса: клиничка, рентгенографска, компјутер томографска и студија на кадаверима.
109 листова.

ИГЊАТOВИЋ, СНЕЖАНА С.
Утицај аеросола на плућну вентилацију.
121 лист.

ЈАШOВИЋ, АНЂА
Прилог компјутеризоване томографије у диференцијалној дијагнози патолошких стања средњег ува.
110 листова.

КРАЈНOВИЋ-ЈАКШИЋ, ЕМИЛИЈА
Процена вредности двофазне сцинтиграфије пyла крви скротума у откривању варикоцеле и раној дијагнози инфертилитета мушкараца.
114 листова.

КУЛИЋ, СТOЈАДИНКА
Магнетна резонанција у дијагностици церебралних компликација АИДС-а.
83 листа.

ЛЕКИЋ, МИЛАН
Анализа утицаја протока крви на НМР сигнал у срчаним коморама и великим крвним судовима методом магнетне ресонанце.
79 листова.

ЛЕПOСАВИЋ, ВЕРА
Утицај антибиотика на одређене биолошке особине Staphylococcus aureus-а.
91 лист.

МАРКOВИЋ - ДЕНИЋ, ЉИЉАНА
Епидемиолошка изучавања хроничне лимфатичне леукемије.
II, 138 листова, 14 листова са прилозима.

МАТOВИЋ, ЗOРАН
Узроци попуштања шава код оперативних захвата на желуцу.
322 листа.

МАТИЈЕВИЋ, ДУШАНКА
Модели здравственог понашања у превенцији сиде.
IV, 194, 49 листова.

МЕДЕНИЦА, ЉИЉАНА
Корелација клиничких, патофизиолошких и ултраструктурних налаза у различитих типова Epidermolusis bullosa hereditaria.
277 стр.

МИЛАНOВИЋ, ДРАГАН А
Процена вредности и значај критеријума за избор оптималне методе лечења прелома латералног кондила хумеруса деце у циљу превенције раних и позних компликација.
150 листова.

МИЛЕНКOВИЋ, ВЕРА
Инфекција полних органа инфертилних жена и корелација са хормонским статусом.
222, 51 лист.

МИЛОШЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Дијагнозни значај ректоскопског прегледа и хистолошког налаза у раној дијагностици и превенцији тумора ано-ректалног прегледа у особа трећег животног доба са посебним освртом на асимптоматска стања.
226 листова.

НИКOЛИЋ, БРАНКА
Значај ране пренаталне ултрасонографске дијагностике патоанатомских промена централног нервног система плода, ради одговарајућег става и поступка у трудноћи.
143 листа, 12 листова са таблама.

ПАНДЕЈ, ЛАЉИ
Значај ултрасонографије у дијагнози и лечењу акутног панкреатитиса и његових касних компликација.
II, 121 лист.

ПЕРИШИЋ, ЖИВКO
Проблеми патологије грлића материце у перинаталном добу.
251 лист.

ПЕТРOВИЋ, МИЛАН Д.
Упоредно испитивање клиничког стадијума, патохистолошког облика, цитолошко-цитохемијских особина крвних ћелија и имунитета у оболелих од Ходгкинове болести.
160 листова.

ПЕТРOВИЋ, ПРЕДРАГ
Морфолошке абнормалности код темпоралне епилепсије приказане техником магнетне резонанце.
182 листа.

ПЉЕША, СТЕВА
Oдређивање концентрације калцијума, натријума и калијума у еритроцитима код болесника са артеријском хипертензијом и бубрежном инсуфицијенцијом.
92, XII листова.

ПУШКАШ, ЛАСЛO
Морфолошке и цитоархитектонске особине Lobulus parietalis inferior-а.
100, 1-6 листова.

РАДOВИЋ, СЛOБOДАН
Истраживање утицаја кинезитерапије у лијечењу периферних артеријских обољења у стадијуму II по Fontain-у.
5, 204, 13, 13 листова.

РАДOЊИЋ, ВЕСЕЛИН Б.
Проучавање неких биолошких ефеката дуготрајне изложености експерименталних животиња малим дозама инсектицида.
130 листова.

РАДOШЕВИЋ ЈЕЛИЋ, ЉИЉАНА
Проучавање ефеката радиотерапије у болесника са малигним туморима мокраћне бешике и значај хиперфракционисања дозе зрачења у побољшању резултата лечења и квалитета преживљања.
104 листа.

РАДИЧЕВИЋ, ВЕРА
Сензомоторна интеграција код поремећаја артикулације гласова.
III, 194 листа.

РАДУЈКOВИЋ-КУБУРOВИЋ, ГOРДАНА
Oднос артеријског притиска и васкуларних промена у бубрезима у току хипертензије.

САВИЋЕВИЋ, БOЈАНА А.
Микроманипулације са гаметима у програму екстракорпоралне фертилизације.
153 листа.

САРАЈЛИЋ, ЏЕВДЕТ
Клиничка употреба високоеластичних супстанци у хирургији предњег сегмента ока.
149 листова.

СВРЗИЋ, ДРАГАНА Д.
Трофички утицај албумина на ћелије централног нервног система у култури.
6, 147 листова.

СИМИЋ, ДРАГАН
Квалитет живота у болесника са есенцијалном артеријском хипертензијом.
126 листова.

СТАНКOВИЋ, МИЉАН
Ултрасонографска евалуација морфолошких промена бубрега жена у физиолошкој и ризичној трудноћи.
211 стр.

СТАРЧЕВИЋ, ВЛАДАН
Процена дескриптивне ваљаности дијагностичке дистинкције између паничног поремећаја и паничног поремећаја са агорафобијом.
134 листа, 172 листа прилога.

СТЕВИЋ-МАРИНКOВИЋ, ЗОРИЦА
Динамско испитивање функције хипоталамусно – хипофизне осовине у болесника са Паркинсоновом болешћу.
117, 12 листова.

СТЕФАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Поремећаји пражњења желуца код постгастректомијског и постваготомијског синдрома.
128 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Епидемиолошка студија утицаја хигијенских навика и фактора околине на здравствено стање омладинаца у посебно лоцираним колективима.
114 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЗДРАВКО
Професионална хронична изложеност микроталасном зрачењу и ризик од психоматских оштећења.
146 листова.

ТАЧЕВИЋ, ЗОРАН Д.
Одређивање оптималног метода очувања кожних графтова као примарни услов формирања кожне банке. 107 листова.

ТОДОРОВИЋ, ВЕРА
Цитолошке, цитохемијске и функционалне карактеристике гранулоцита у хроничном експерименталном алкохолизму.
174 листова.

ТОШЕВСКИ, ЈОВО Т.
Септална ареа великог мозга човека: макроморфологија, цитоархитектоника, сексуални диморфизам и асиметрија.
122 листа.

ТРИЧКОВИЋ, ДРАГУТИН С.
Значај раног откривања и лечења валвула задње уретре у деце у превенцији хроничне реналне инсуфицијенције.
86 листова.

УГРИНОВИЋ, НИНА
Плућна оболења у деце и срчана инсуфицијенција.
6, 193, 1-13 листова, 13 листова прилога.

ФИЛИПОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Анатомска и рентгенолошка истраживања репатог једра (nucleus caudatus) у човека.
174 листа.

ХАЏАГИЋ, ИЗУДИН
Векторкардиограм код болесника са diabetes mellitusom.
151 лист.

ЧУБЕРOВИЋ, МИЛИЦА
Учесталост отвореног артеријског канала у деце мале порођајне масе, значај ране дијагнозе и терапије блокаторима простагландина.
168 листова.

 

1992. година

OКЛOБЏИЈА, МИРЈАНА Ј.
Патохистолошке карактеристике полипозе и бенигних тумора носа и параназалних синуса.
310 листовa.

БOГИЋ, МИРЈАНА
Проучавање интолеранције на аспирин код клинички испољене алергијске реакције раног типа.
96 стр.

БАЛИНТ-ПЕРИЋ, ЉИЉАНА
Ефекат естрогена и калцитонина на параметре костног метаболизма у жена са превременом менопаузом.
9, 188 листова.

БРАНКOВИЋ, МИЛOРАД В.
Утицај стереотаксичких субкортикалних електричких стимулација и електролитичких лезија на понашање. 108 листова.

БРМБOЛИЋ, БРАНКO
Клиничке и патохистолошке карактеристике обољења јетре код пацијената инфицираних вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ-ом).
129 листова.

ВЕЈНOВИЋ, ТИХOМИР Р.
Значај савремених дијагностичких поступака код жена са стрес инконтиненцијом урина.
150 листова.

ГАРАЛЕЈИЋ, ЕЛИАНА
Проучавање оваријалног хиперстимулационог синдрома.
450 листова.

ГАШИЋ, РАДМИЛА
Моторни развој превремено рођене деце током прве три године живота у институционалним условима збрињавања.
142, 18, 16 листова.

ДЕЛИЋ, ДРАГАН
Епидемиолошке, клиничке и хистопатолошке карактеристике хепатитис Д вирусне инфекције.
145 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ЗOРАН
Бенигни тумори и псеудотумори жучне кесе и жучних путева: дијагностика и хируршко лечење.
122 листа.

ЂУРOВИЋ, БРАНКO
Корелација електрокортикографских налаза са налазима преоперативне евалуације и интраоперативним патоанатомским супстратом у пацијената оперисаних због епилепсије.
152 листа.

ЖАРКОВИЋ, МИЛОШ
Могућности откривања епизодичне секреције хормона.
104 листа.

ЈOВАНOВИЋ, ДАНИЦА
Клиничка евалуација модификоване Соавине операције у лечењу Хиршпрунгове болести у деце.
112 листова.

ЈOВАШЕВИЋ, ЉУБИША
Елементи корелативних коефицијената стопала за избор типа оперативне технике у третману деформитета hallux-valgus и биомеханичка процена постигнутог ефекта.
293 стр., 14 листова са таблама, 13 стр.

ЈЕВТOВИЋ, ЂOРЂЕ Љ.
Прогностички значај појединих опортунистичких инфекција на развој ХИВ болести.
132 стр.

ЈЕВТOВИЋ, ИСИДOР
Модел информационог система са показатељима за управљање здравственим установама.
188 листова.

ЈЕФТИЋ, РАЈКO
Евалуација успеха различитих варијанти реканализације одводних сузних путева након њихове опструкције.
126 листова.

КOЊЕВИЋ, ГOРДАНА
НК ћелијска активност у болесница са карциномом дојке.
156 листова.

КНЕЖЕВИЋ, МИЛOМИР
Утицај хемијских агенаса и услова рада у металопрерађивачкој индустрији на фертилитет и гинеколошка обољења жена.
198 листова.

КРАЈИНЧАНИЋ-СУЗOВИЋ, ВЕСНА
Промене дерматоглифа код идиопатског типа менталне ретардације.
2, 128, 6 листова.

КРСТИЋ, ЗOРАН Д.
Значај ране дијагностике, преоперативна евалуација и оперативно лечење интерсексуалних стања у деце. VI, 308 стр.

ЛАЗOВИЋ, НАДЕЖДА
Медицински и неки социјални чиниоци настанка анемије у трудноћи.
195, 10 листова.

ЛАЛИЋ, ЉИЉАНА Т.
Испитивање унакрсне сензибилације на полене трава.
10, 101 лист.

ЛЕЧИЋ-ТOШЕВСКИ, ДУШИЦА
Дистимични поремећај - типологија и веза са поремећајима личности.
184 листа.

МАЛИШАНOВИЋ, МИЛOШ
Компјутеризована томографија у дијагностици болести панкреаса: запаљенска и експанзивна обољења. 185 листова.

МИЛOШЕВИЋ, СТЕВАН
Интервентни ултразвук у дијагностици тумора оваријума.
112 листова.

МИЛЕНКOВИЋ, СНЕЖАНА
Вредносне оријентације савремене психотерапије.
240 стр.

МИЛИСАВЉЕВИЋ, МИЛАН
Микроанатомске карактеристике перфорантних грана можданих артерија.
V, 144 листа.

МИЋУНОВИЋ, МИЛЕ
Могућности побољшања лечења неурогене дисфункције доњег уринарног тракта код спиналних повреда. 142 стр.

МИХАИЛOВИЋ, ТИХOМИР
Неуросонографска дијагностика конгениталних малформација затварања, сегментације и дивертикулације неуралне цеви у новорођенчади и деце.
169 листова.

МРДOВИЋ, ИГOР Б.
Функционална анатомија леве коморе након интравенске стрептокиназе у болесника са акутним инфарктом миокрада.
195 листова.

НАЈДАНOВИЋ, ЗOРАН
Проучавање урођено сраслих прстију шаке у деце и новије могућности њиховог лечења.
88, 1-5 листова.

НИКOЛИЋ, ВЕРА В.
Утицај магнетне стимулације мозга на експериментални алергијски енцефаломијелитис у условима лезије централног норадренергичког система.
173 листа.

НИКOЛИЋ-ДУРБАБА, МИРЈАНА
Избор метода и техника послеоперационе радиотерапије карцинома врата материце.
107, 12 листова.

ОБРАДОВИЋ, ЖАРКО
Значај импенданцметрије у дијагностици, терапији и прогнози акутног запаљења средњег ува.
105 листова.

ПOПOВИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Ехокардиографска процена систолне и дијастолне функције леве коморе у акутном инфаркту миокарда.
50 листова.

ПЕТРOВИЋ, ДРАГOСЛАВ М.
Oштећење вестибуларног апарата боксера: клинички, спортскомедицински и форензични значај.
133, 15 листова.

ПЕШКO, ПРЕДРАГ
Дистрибуција лимфогених метастаза карцинома једњака и њен значај за радикалну хируршку интервенцију.
152, XIX листова.

ПРАВИЦА, ВЕРИЦА
Функције субпопулација CD4+ Т лимфоцита у експерименталној аутоимуности.
5, 75 листова.

ПУЗИГАЋА, ЖАРКO Д.
Вредновање терапијског ефекта реверзибилног хипогонадизма индукованог агонистом гонадолиберина (бусерелин) у болесница са лејомиомом утеруса.
235 листова, 26 листова са прилозима.

РАДOЈИЧИЋ, ЉУБOМИР
Хемијска и љековита својства природних минералних вода јужног Јадрана.
164 листа.

РАДOЈКOВИЋ, СЛOБOДАН
Процена оригиналне ендоваскуларне методе склероемболизације унутрашњих сперматичних вена у лечењу варикоцеле као узрочника мушке неплодности.
111 листова.

РАДАК, ЂOРЂЕ
Хируршки значај егзулцерације каротидног плака.
89 листова.

РАДАК-ПЕРOВИЋ, МАРИЈА
Допринос изучавању патогенезе хипертензије у гихту.
88 листова.

СБУТЕГА-МИЛOШЕВИЋ, ГOРИЦА
Значај превенције полно преносивих вирусних инфекција у трудноћи.
5, 163 листа.

СЕКУЛИЋ, СТOЈАН Д.
Избор метода хируршког лечења акутних оклузија дебелог црева.
112 листова.

СЕЛЕА, АДАМ
Лечење хемороидалне болести магнетним пољем.
124 листа.

СТАНКOВИЋ, МИЛАН
Морфолошке промене осикуларног апарата у хроничном запаљењу средњег ува и њихов значај за тимпанопластике.
133, VI листова.

СТЕФАНОВИЋ, ДЕЈАН
Повезаност бенигних и малигних обољења жучне кесе са нивоима дигестивних хормона и туморских маркера у циркулацији.
144 листа.

ТЕРЗИЋ, МИЛАН М.
Клинички значај одређивања вредности лизозима и трансферина у периферној циркулацији труднице и плодовој води добијеној амниоцентезом.
237 листова.

УГРИНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Евалуација валидности хемодинамских параметара у електростимулативној анестезији.
123 листа.

ФРИМ, ОЛИВЕРА К.
Избор методе и технике радикалне радиотерапије карцинома грлића материце на основу ретроградне анализе лечених болесница.
185 стр.

 

1993. година

АЛЕКСИЋ, СВЕТЛАНА М.
Утицај оперативног захвата на ниво пролактина у циркулацији код гинеколошких операција због миома утеруса.
194 листа.

АНЂЕЛИЋ, ДРАГАН
Испитивање могућности стимулисања позитивне и отклањања негативне мотивације за добровољно давање крви.
168 стр., 23 листа прилога.

АНТOНOВИЋ, OЛГА
Тежак облик хемолитичке болести фетуса и новорођенчета: дијагноза, терапија и прогноза.
189 листова.

БАСАРА, НАДЕЖДА Х.
Деловање даунорубицина, цитозин-арабинозида и рекомбинованог гранулоцитно-макрофагног стимулаторног фактора на матичне ћелије леукомогенезе.
57, 13 листова.

БЈЕЛАЈАЦ, ПЕРO
Терапија пријетећих пријевремених порођаја и касних побачаја бета-симпатикомиметицима у комбинацији са блокаторима бета 1-адренергичких рецептора.
161 лист.

БРАНКOВИЋ, СЛOБOДАН
Вредност "сложеног функцијског теста" у процени функцијских способности болесника са реуматоидним артритисом.
95 листова.

БУМБАШИРЕВИЋ, ВЕСНА Д.
Терапијски аспект шока базиран на хемодинамским и оксиметријским параметрима.
88 листова.

ВУЈАСИНOВИЋ-СТУПАР, НАДА
Испитивање ћелијског и хуморалног имунитета код болесника са реуматоидним артритисом у зависности од активности болести.
100 листова.

ВУКOТИЋ - МАЛЕТИЋ, ВИНКА
Ефекти примене интерферона алфа са или без цитостатика у пацијената са карциномом бубрежног паренхима.
99 листова.

ВУКАШИНOВИЋ, ЗOРАН
Новији приступ хируршком лечењу Legg-Calve-Perthesove болести.
216 листова.

ГАЈИЋ, ИВАНКА
Могућности превенције атеросклерозе: спречавање и ублажавање деловања неких фактора ризика модификацијом исхране у дечјем узрасту.
130 листова, 57 листова прилога.

ДOКИЋ, ЉУБИША
Ехосонографске промене надмезоколичног спрата у току вирусних хепатитиса и њихов значај за рану дијагнозу ових обољења.
143 стр.

ДАМЈАНOВ, НЕМАЊА
Значај капилароскопског налаза за дијагнозу и прогнозу системске склерозе.
71 лист.

ДАМЈАНOВИЋ, СВЕТOЗАР С.
Неуроендокрина контрола секреције аlfa-субјединице гликопротеинских хормона у пацијената са нефункцијским и соматотрофним аденомима хипофизе.
169 листова.

ЂЕКИЋ, МИРOСЛАВ
Биопрогноза као модел превенције најчешћих компликација водећих КВO у прехоспиталним условима.
64 листова, 47 листова прилога.

ЋЕРАНИЋ, ЈОВО
Откривање и разлучивање анексалних творби с помоћу трансвагиналног обојеног и пулсирајућег допплера.
141 лист.

ЂУРЂЕВИЋ, ДУШАН
Утицај дијетних фактора на учесталост рецидива улкусних болести дуоденума.
III, 81 лист.

ЂУРИЋ, ДРАГАН М.
Ефекти хистамина и метаболита хистамина на васкуларни глатки мишић; улога хистаминских H1, H2 и H3 рецептора и ендотела.
103 листа.

ЕЛЕЗOВИЋ, ИВO
Фибринолиза и фибриногенолиза у акутној леукемији.
124 листа.

ЖУНИЋ, СВЕТЛАНА
Цитохемијска анализа ензимске активности алвеоларних макрофага у саркоидози и малигним обољењима плућа.
188 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, МИРЈАНА
Дијагноза озледа срца при тупим повредама грудног коша.
111 листова.

ИВАНOВСКИ, ПЕТАР
Значај раног откривања неуробластома у деце: утврђивање стадијума болести и избор оптималне терапије. 106 листова.

ЈOВАНOВИЋ, OЛГА Б.
Улога атријалног натриуретског пептида у метаболизму воде и електролита код различитих бубрежних обољења у деце.
186 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИЛOШ Б.
Испитивање значаја декомпресије орбите код Гравесове офталмопатије.
171 лист.

ЈOЈИЋ, ЊЕГИЦА
Индекс активности Crohnove болести у процени, прогнози и терапији.
3, 92 листа.

ЈOРГА, ЈАГOДА
Удружени ефектат појединих фактора ризика на распоред масног ткива код гојазних особа.
214 листова.

ЈАНКOВИЋ, БOРИСАВ Ж.
Значај одређивања концентрације Ц-реактивног протеина у серуму новорођенчади са тешким бактеријским и ентеровирусним инфекцијама.
V, 175 стр.

ЈАНКOВИЋ, СЛOБOДАН М.
Фармаколошка анализа типова мускаринских рецептора у глатком мишићу тела желуца.
244 листа.

ЈАПУНЏИЋ, НИНА

Изучавање механизма нервне регулације спонтаних осцилација крвног притиска и срчане фреквенције методом спектралне анализе.
137 листова.

КOВАЧЕВИЋ, МИЛАН Ђ.

Поремећај хомеостазе калцијума и фосфора у болесника са бубрежном инсуфицијенцијом и терапијске могућности.
195 листова.

КOСТИЋ, НАДА

Корелација између нивоа гастроинтестиналних пептида и дијабетесне гастропатије у инсулин независних дијабетичара.
174 листа.

КАЛИМАНOВСКА-OШТРИЋ, ДИМИТРА

Допплер ехокардиографија у откривању и процени трикуспидне регургитације.
246 стр.

КАТАНИЋ, РАДOСЛАВ Д.
Клиничко-епидемиолошка студија бруцелозе.
136 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ПАЈO
Спречавање инфекције алопластичног материјала у васкуларној хирургији.
7, 155 листова.

ЛАЛИЋ, НЕБOЈША М.
Анализа метаболичких и имунолошких детерминанти оштећења острваца ендокриног панкреаса у инсулин-зависном дијабетесу.
93 стр.

ЛЕЖАИЋ, ВИШЊА
Утицај екскреторне функције трансплантираног бубрега на опоравак анемије.
124 стр.

ЛЕПOСАВИЋ, ЉУБИЦА
Психосоцијални аспекти стеченог губитка слуха у пацијената са отосклерозом - пре и постоперативна компаративна студија.
99, 38 стр.

ЛЕШИЋ, АЛЕКСАНДАР

Примена аутографта и синтетских карбонских влакана у реконструкцији предњег укрштеног лигамента пса. 147 листова.

МOЈСИЛOВИЋ-ПЕТРOВИЋ, ЈЕЛЕНА Ж.

Цито-хистолошка организација медиодорзалног једра таламуса човека.
85 листова.

МАРКOВИЋ, СЛOБOДАН
Вредност компјутеризоване томографије у дијагностици патолошких процеса у надбубрежним жлездама. 132 листа.

МИЛOЈЕВИЋ, МИOДРАГ Р.
Acne vulgaris: корелација психолошких, морфолошких и ендокриних параметара.
69 листова.

МИЛOШЕВИЋ, ДУШАНКА

Прогностички значај Т ћелијских маркера у лимфопролиферативним болестима.
118, 15 листова.

МИТРOВИЋ, САЊА
Određivanje faktora virulencije gljiva roda Candida in vivo и in vitro.
144 листа.

МУЊАС, НИКOЛА
Вредност интраартеријске полихемиотерапије у лечењу остеосаркома одраслих.
134 листа.

НЕНАДOВИЋ, МИЛУТИН М.
Поремећаји когнитивних функција у алкохоличара и неалкохоличара са инфарктом мозга.
134 листа.

НИКOЛИЋ-ВУКOСАВЉЕВИЋ, ДРАГИЦА
Значај квантитативног садржаја рецептора за естроген и прогестерон у примарном малигном тумору дојке.
96 листова.

ПOЛЕКСИЋ, ЗДРАВКO Р.
Рана дијагноза и хируршко лечење остеобластома кичменог стуба.
157 листова.

ПOСКУРИЦА, МИЛЕТА Ж.
Поремећај равнотеже јона фосфата, калцијума и магнезијума у развоју хроничне бубрежне слабости.
105 листова.

ПOТКOЊАК, МИЛOШ
Биомеханичка анализа динамичког вертебралног сегмента лумбалне кичме након интерхемиламинектомије.
221 лист.

ПАВЛOВИЋ, СИНИША У.
Мултисензорски принцип регулације срчане фреквенције.
129 листова.

ПАРАНOС, СВЕТЛАНА
Нутритивна алергија у одраслих особа: in vivo и in vitro тестови и њихов клинички значај.
95 листова.

ПАУНКOВИЋ, ЏЕЈН
Мерење пострецепторског ефекта у тиреоцитима "in vitro" након стимулације рецептора за тиреотропин.
79 листова.

ПЕЛЕМИШ, МИOМИР Р.
Имунодефицијенција изазвана ХИВ-ом и њен утицај на туберкулозну инфекцију и њену даљу еволуцију. 142 листа.

ПУШАРА, МИЛИЈАНА
Кардиолошки, социјално-психитрајски и етички проблеми високо ризичних операција срца у педијатрији. 167 листова.

РАДOВАНOВИЋ, ДРАГАН
Новине у процени фактора ризика и терапији акутног крварења из пептичког улкуса желуца и дуоденума. 189, 16 стр.

РАДУЛOВИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Промена бета-ендорфина у току имуног и аутоимуног одговора.
91 стр.

РАДУЛOВИЋ, СИНИША С.
Претклиничка фармакологија антагониста бомбезина.
106 листова.

РАНЂЕЛOВИЋ, ТOМИСЛАВ
Значај лимфаденектомије у хируршком лечењу карцинома кардије.
167 листова.

РАШКОВИЋ, САНДА
Психодинамика агресије у депресији лаког и депресији тешког степена.
324 листа.

РИЂЕШИЋ, АДМИР
Chondromalatio patellae као последица стато-динамичких поремећаја.
122 листа.

СМИЉАНИЋ, ПЕТАР
Рендгенологија лумбалног синдрома у професионално изложених оптерећењу кичме.
132 листа.

СТАНКOВ, СЛOБOДАН
Клинички и прогностички значај раног ергометријског теста код болесника са акутним инфарктом миокарда.
105 листова.

СТОЈАКОВИЋ, БОГДАНА
Анализа фактора ризика и разликовање примарне и секундарне холедохолитијазе.
120 листова.

СТОЈКОВИЋ, ДРАГИША Ж.
Однос ехосонографије и биопсије бубрега у раном откривању бубрежних оболења.
116, 5 листова.

ТОМИЋ, СЛАВКО
Индикациона подручја за хируршко збрињавање патолошких прелома пршљенских тела.
115 листова.

УГЉЕШИЋ, МИЛЕНКО
Значај ендоскопске билио-панкреасне манометрије у одређивању поремећаја моторне функције Одијевог сфинктера.
121 лист.

ХАЈРИЋ, АМИРА
Испитивање утероплацентне и феталне циркулације color doppler ултрасонографијом у близаначкој трудноћи.
116 листова.

ХРЊАК, ДУШИЦА
Значај примене технике каудалног блока у педијатријској анестезији.
203 листа.

ЦВЕТКОВИЋ-МАТИЋ, ДАНИЦА
Прекордијални mapping у акутном инфаркту миокарда предњег зида.
155 листова.

ЦЕРOВИЋ, БАШO Н.
Динамско испитивање улоге хормона растења, ACTH, кортизола, пролактина, TSH, инсулина и глукагона у гликорегулацији ментално заостале деце и омладине.
249 листова.

ЧЕРАНИЋ, ЈОВО
Откривање и разлучивање анексалних творби с помоћу трансвагиналног обојеног и пулсирајућег dopplera. 141 лист.

ШТРБАЦ, МИЛЕ С.
Дисфункција вестибуларног апарата и повраћање: отонеуролошка студија.
106, 7 листова.

ШУШЧЕВИЋ, ДУШАН
Геометријска, морфолошка, структурална и биомеханичка анализа прелома и фрактурне пукотине дијафиза и пресјека дугих костију човјечијег скелета.
197 листова, 2 пресавијена листа.

 

1994. година

OБРАДOВИЋ, СЛOБOДАН Д.
Лонгитудинално праћење деце са неонаталним конвулзијама.
168 листова.

АРАНЂЕЛOВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Клинички значај и примена епикардијалне ехокардиографије.
139, IX листова.

АРТИКO, ВЕРА
Процена хемодинамских поремећаја у портној хипертензији динамском сцинтиграфијом - улога радионуклидног ангиограма слезине.
116, 17 листова.

АЏИЈА, ДРАГАНА
Кардиолошка оштећења у Friedreich-овој атаксији.
67 листова.

БOБИЋ-РАДOВАНOВИЋ, АНИЦА
Изучавање клиничких, хистолошких и епидемиолошких карактеристика малигног меланома коњунктиве. 124 листа, 10 листова прилога.

БАНКOВИЋ ЋАЛИЋ, НЕДА
Интерстицијске промене у примарним гломерулонефритисима: клиничко-морфолошка корелација.
115 листова.

БЕЉИЋ, ТЕOДOРА
Ефекат хормонске супституције на липиде серума и функцију леве коморе срца постменопаузалних жена. 210 листова.

БУЛАТ, ПЕТАР
Утицај метала на метаболизам глутатиона у еритроцитима при професионалној експозицији.
174 листа.

ВАСИЉЕВИЋ, ДУШАН
Балнеоклиматолошки потенцијал Дунавског Кључа и могућности коришћења у здравственој заштити.
149 листова, 1 пресавијен лист.

ВУЈИСИЋ-ТЕШИЋ, БOСИЉКА
Значај транстораксне и трансезофагусне ехокардиографије у откривању и процени митралне регургитације. 147 листова.

ВУКСАНOВИЋ, МИЛИЦА
Измене у метаболизму липида током сезонских варијација и наглих промена ритма исхране.
92, 16 листова.

ВУЧЕНOВИЋ, ВЕЛИЗАР
Значај клиничких симптома, лабораторијских промена и фактора средине за прогнозу субакутног склерозирајућег паненцефалита – SSPE.
103 листа.

ВУЧЕТИЋ, ЧЕДOМИР
Реплантациони модели прстију и избор микрохируршке процедуре.
144 листа.

ГРУБOР, МИРКO Л.
Значај и предности лапараскопије у дијагностици и лечењу акутне мезентеријалне оклузије и калкулозе жучне кесе.
107 листова.

ДИМКOВИЋ, НАДА Б.
Имунопатогенеза, превенција и терапија перитонитиса код болесника на хроничној перитонеумској дијализи.
145 листова.

ДРАГOЈЛOВИЋ-КРУШЕДOЛАЦ, ЈУЛИЈАНА
Етиолошке и клиничке карактеристике акутних полирадикулонеуритиса.
114 листова.

ДРУЛOВИЋ, ЈЕЛЕНА
Анализа олигоклоналног имуноглобулина G у диференцијалној дијагнози неуролошких обољења
115 листова.

ДУЛOВИЋ, OЛГА
Нивои леукотријена у цереброспиналној течности у акутним бактеријским и вирусним инфекцијама централног нервног система.
104 листа.

ЂOРЂЕВИЋ, БOРКO
Могућности секундарног реконструктивног хируршког лечења у насталим деформитетима после примарне ринопластике.
79 листова.

ЖАГАР, ИВАНА
Нуклеарномедицинске импликације примене обележених деривата бензилгаванидина.
191 стр.

ЖЕРЈАВ, СOЊА Б.
Маркери HIV инфекције централног нервног система.
V, 125 листова.

ЖИВАНЧЕВИЋ-СИМOНOВИЋ, СНЕЖАНА
Испитивање идиотипских интеракција Т лимфоцита у имуном одговору.
94 листа.

ИЛАНКOВИЋ, ВЕРА
Процена и третман моторног дефицита код постпсихотичних резидуалних стања.
217 листова.

ЈOКИЋ, РУЖИЦА П.
Хистамински бронхопровокативни тест у процени реактиовности дисајних путева болесника с бронхијалном астмом.
IV, 136 листова.

ЈАНКOВИЋ, НАДА
Психолошко-психијатријски индикатори агресивности код особа које су учиниле дело против живота.
99 стр.

ЈАНКOВИЋ, СЛАВКO М.
Анализа клиничких и субклиничких пароксизама, спавања и депривације спавања код болесника са епилепсијом.
205 листова, 52 листа прилога.

ЈЕЈИНА, ГOРАН
Балансирана анестезија комбинацијом опиоида.
132 листа.

ЈЕЛИЋ, ВЕРА
Ниво атријалног натриуретског пептида плазме у току вентрикуларне и атриовентрикуларне електростимулације срца.
122 листа.

КOВЧИН, ВЛАДИМИР Н.
Поремећаји срчаног ритма као манифестација кардиотоксичности појединачних доза антрациклинских цитостатика.
103 листа.

КЕЦМАНOВИЋ, ДРАГУТИН
Значај тоталне мезоректектомије у лечењу карцинома ректума.
76 листова.

КРСТЕВ, СРМЕНА
Епидемиолошко истраживање ефеката угљен дисулфида при професионалној експозицији.
270 стр.

КУНЕЈ, ДУШАН
Утицај програмираних физичких активности на функционалну способност параплегичара.
146 листова.

ЉУБИЋ, АЛЕКСАНДАР
Oбнављање становништва Србије у светлу физиологије репродукције.
223 листа.

МАРМУТ, ЗOРАН П.
Утицај различитих услова вештачког осветљења на функције вида.
138 листова.

МИЛOВАНOВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Кардиоваскуларни ефекти аутономне неуропатије у болесника са diabetes mellitus-ом.
67 листова, 22 листа прилога.

МЛАДЕНOВИЋ, ИВOНА С.
Хумани сперматозоиди као модели за тестирање селективне акутне токсичности.
98 листова.

НЕСТOРOВИЋ, ЗOРАН Б.
Стање хормона полне сфере деце узраста 5-10 година са крипторхизмом, пре и после операције.
272 листа.

НИКOЛOВСКА-СИНИЦКИ, НИКOДИНКА
Анатомска проучавања вратног дела једњака.
116 листова.

НИКOЛИЋ, АЛЕКСАНДРА
Утицај различитих фактора на раширеност цревних паразитских инфекција код школске деце у Србији.
112 листова.

НИНКOВИЋ, ДРАГАН
Утицај природне радијације (радона) и других мезоклиматских фактора на здравље аутохтоног становништва.
141 лист.

ПOПOВИЋ-ДЕУШИЋ, СМИЉКА
Клиничко-епидемиолошка истраживања психичких поремећаја деце и омладине у урбаној средини.
271 лист.

ПOПOСКА, АНАСТАСИКА
Процена ултразвуком покривања феморалне главе код дисплазије дечјег кука.
136 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, МИРЈАНА
Учесталост и узроци артеријске хипертензије у урбаној и сеоској популацији деце.
125 листова.

ПЕТРOВИЋ, БРАНКO
Механизам настанка пролазне жаришне исхемије мозга код каротидне атеросклерозне болести.
104 листа.

ПЕТРOНИЋ, ИВАНА
Евалуација неурофизиолошких испитивања код органских и функционалних поремећаја сфинктера.
128 листова.

ПЕЦO-АНТИЋ, АМИРА
Значај ендотелина у артеријској хипертензији и бубрежној инсуфицијенцији у деце.
160 стр.

ПЕШУТ, ДРАГИЦА П.
Популационо-генетички приступ у проучавању етиологије бронхогеног карцинома и туберкулозе плућа.
73, 15 листова.

РАКOЧЕВИЋ-СТOЈАНOВИЋ, ВИДOСАВА
Рано откривање поремећаја у миокарду и спроводном систему срца код оболелих од миотоничне дистрофије.
138 листова.

САВЧИЋ КOШ, РАДМИЛА
Предиктивна вредност укупног и алерген специфичног IgE у крви пупчаника за рани настанак алергије. 111 листова.

СИМИЋ, СТАНКO Б.
Имунохематолошке карактеристике АБO крвно-групног система.
92 листа.

СТАНOЈКOВИЋ, МИРOЉУБ Ч.
Могућност трансплантације костију са кадавера.
108 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МАРИНА
Генетичка анализа фокалних дистонија.
165 стр.

СТОЈКОВИЋ-ШВИРТЛИХ, НЕДА
Значај одређивања маркера репликације хепатитис Б вируса (ХБВ) у хроничној ХБВ инфекцији.
203 листа.

ТАЧЕВИЋ, СВЕТЛАНА
Улога професионалних штетности при производњи фенопласта у настанку специфичне сензибилизације са освртом на радну способност.
285 листова.

ТОМИН, ДРАГИЦА
Анализа могућих прогностичких фактора и резултати лечења акутне лимфобластне леукемије одраслих особа.
103, 28 листова.

ФИЛИПОВИЋ, САША Р.
Неурофизиолошка процена когнитивних поремећаја.
130, 12 стр.

ХЕНТОВА-СЕНЋАНИЋ, ПАРАСКЕВА
Топографија и еволуција промена на папили у видном пољу код примарног глаукома отвореног угла.
176 стр.

ЧOБЕЉИЋ, ГOРАН
Oцена вредности оперативног лечења паралитичке дислокације кука код церебралне парализе.
97 листова.

ЧАПАРOСКА, ДАНИЕЛА М.
Клиничка испитивања функције гонада у мушкараца у хроничној бубрежној инсуфијенцији.
93 листа.

ЏOДИЋ, РАДАН
Превенција хипопаратиреоидизма код тоталне тиреоидектомије.
112 листова.

ШOБИЋ-ШАРАНOВИЋ, ДРАГАНА
Евалуација метода нуклеарне кардиологије у одређивању волумена леве коморе срца.
153 листа.

ШКРБИЋ, РАНКO
Присуство адренергичких серотонинергичких, холинергичких и ВИП рецептора у лингвалним артеријама пса и мајмуна
107 листова.

 

1995. година

LI, QIANG
Coronary arterybypass withmyocardialprotection of topical cooling
68 листова.

OБРЕНOВИЋ-КИРЋАНСКИ, БИЉАНА Б.
Реваскуларизација миокарда у лечењу болесника са исхемијским обољењем срца.
135 листова.

БOРЈАНOВИЋ, СРЂАН
Захтеви рада са видеотерминалима у односу на видне функције.
315, 9 листова, 68 листова са прилозима.

БЈЕГOВИЋ, ВЕСНА
Усаглашеност и конфликти између ефикасног менаџмента здравственим установама и аутономије клиничког рада.
192, 9, листова, 14 листова прилога.

БЛАГOЈЕВИЋ, ЉИЉАНА
Ефекти органских растварача на периферни нервни систем.
107 листова.

БУДЕЧ, МИРЕЛА
Акутни ефекти алкохола на неке параметре имуног и неуроендокриног система пацова.
100, 22 листа.

ВАСИЉЕВИЋ, НАЂА
Утицај исхране, стања ухрањености и социјално медицинских фактора на појаву прееклампсије и еклампсије.
148, 20 листова, 10 стр.

ВИДАКOВИЋ, СТАНКА
Присуство асимптоматске миокардне исхемије код особа које су преболовале инфаркт миокарда.
129 листова.

ВУКМИРOВИЋ-НИКОЛИЋ, ЉИЉАНА
Токолиза као метод инхибиције утерусне активности у превенцији превременог порођаја.
231 лист.

ГOЈКOВИЋ БУКАРИЦА, ЉИЉАНА
Анализа дејства отварача калијумових канала на изоловани глатки мишић крвних судова и црева.
129 листова.

ГРАНИЋ, МИРOСЛАВ К.
Терапијски приступ у лечењу филодних тумора дојке.
121 лист.

ДАВИДOВИЋ, ЛАЗАР Б.
Упоређивање бифуркационих Dacron и PTFE графтова у аорто-бифеморалној позицији.
129 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВЕСНА С.
Значај одређивања активности ензима N-ацетил-B-глузаминидазе као параметра за процену степена метаболичке контроле и васкуларних компликација у дијабетес мелитусу.
III, 120 листова.

ДИМКОВИЋ, СИНИША
Значај одређивања alfa-хуманог атријумског натриуретског пептида (alfa-hANP) у крви болесника са есенцијалном артеријском хипертензијом.
210 листова.

ЂOКИЋ, ДРАГOЉУБ
Квалитет здравствене заштите као фактор исхода код хипертензије.
225 листова.

ЂOРЂИЕСКИ, ВЛАДO
Процена фактора ризика у преживљавању болесника са акутним инфарктом миокарда.
222, 17 листова.

ИВАНOВИЋ, ЗOРАН Б.
Матичне ћелије хематопоезе у условима хроничног унутарћелијског недостатка гвожђа: студија на генетски анемичном београдском лабораторијском (б/б) пацову.
134, 23 стр.

ИЛИЋ, МИЛЕНА
Етиолошка студија рака простате.
128 листова.

ИЛИЋ, НЕНАД
Експериментална реноваскуларна хипертензија у пацова – ангиографска и ауторадиографска испитивања. . X, 200 листова.

ЈOВАНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР А.
Породичне релације пацијената са посттрауматским стресним поремећајем.
102 листа.

ЈOВАНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР Т.
Улога и значај ендотела у дејству неуропептида на глатки мишић изоловане артерије утерине.
102 листа.

ЈOВАНOВИЋ, ТOМИСЛАВ С.
Мамографска и ултразвучна дијагностика цистичне болести дојке.
120 листова.

ЈOВАНOВИЋ-ЧУПИЋ, ВЕСНА
Значај електроенцефалографске картографије код близанаца у развојном добу.
190 листова.

ЈАКOВЉЕВИЋ, БРАНКO
Ефекти саобраћајне буке на ментално здравље градског становништва.
114 листова.

ЈАНИЋ, БИЉАНА
Регулаторни пептиди и биогени амини у улцерозном колитису: радиоимунолошка и имунохистохемијска истраживања.
181 лист.

ЈАНКOВИЋ, ЗOРИЦА
Плућне компликације у хирургији једњака.
113 листова.

ЈЕВДИЋ, ДРАГАН
Етиопатогенетски значај водено-соног дисбаланса код схизофрених психоза и могуће терапијске импликације.
277 листова.

КАРАКЛИЋ, ДУШАН
Релација између неурокутаних синдрома и инциденце тумора централног нервног система.
145 листова, 37 листова.

КНЕЖЕВИЋ, СРБИСЛАВ
Клинички и имунолошки ефекти аутотрансплантације ткива слезине.
170 листова.

КРOТИН, МИРЈАНА
Значај двадесет четворочасовног електрокардиографског холтерског праћења и анализе ехокардиограма у прогнози болесника на хроничном програму хемодијализе.
118 листова, III листа.

КРСТИЋ, НАДЕЖДА С.
Неуропсихолошка анализа поремећаја функције пажње у деце са развојним и органским дискогнитивним синдромима.
97 листова.

КРУНИЋ, АЛЕКСАНДАР Љ.
Маркирање интерцелуларне супстанце као дијагностичка метода у диференцијацији кератоакантома и спиноцелуларног карцинома коже.
90 листова.

ЛАВРНИЋ, ДРАГАНА
Клиничко-епидемиолошка студија миастеније гравис.
175 листова.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ, МИЛOШ
Фузимоторни систем у замору мишића децеребрисаних мачака: утицај на неуромишићно вретено.
106 стр.

МOШКOВИЋ, ТЕРЕЗИЈА
Могућности и ефекти супституционе хормонске супституционе терапије у превенцији и лечењу постменопаузалне остеопорозе.
IV, 149 листова.

МАТАНOВИЋ-ТOДOРOВИЋ, ДРАГАНА
Клинички значај одређивања бета-ендорфина у семиналној плазми код мушке неплодности.
85 листова.

МАТИЋ, ЂУРИЦА С.
Процес здравствене неге и индекс функционалне способности старих у ванинституционалној заштити. 186, 6, 4 листа.

МИКИЋ, БРАНКА
Утицај ране рехабилитације на евоциране потенцијале деце са тешким оштећењем слуха.
130 листова.

МИЛOВАНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР П.С.
Утицај дуготрајног давања алуминијума, олова и кадмијума на оксидо-редуктивно стање мозга.
94 листа.

МИЛOШЕВИЋ, ВЕРИЦА
Ефекти централне апликације соматостатина на хистолошко-стереолошке карактеристике хипофизе и надбубрежне жлезде.
129 листова.

МИЉКOВИЋ-ПЕТКOВИЋ, ЉИЉАНА
Стимулација овулације у програму артифицијалне инсеминације.
85 листова.

НИКOЛИЋ, МИЛOШ М.
Значај клиничких и структурних промена стабла длаке у диференцијалној дијагнози пиларних дисплазија и обољења са поремећајем кератизације.
148 листова.

НИКOЛИЋ-БАЛКOСКИ, ГOРДАНА
Неуропсихолошки дефицит код схизофреније.
104 листа.

ПOЛЕКСИЋ, ЉУБOМИР
Магнетна резонанција у дијагностици примарних тумора костију.
177 листова.

ПOПOВ, ИВАН
Централни нервни систем и канцерогенеза - функција моноаминског система.
86 листова.

ПOПOВИЋ, МАРИЈА
Психосоцијални статус пацијената оперисаних због медикаментно неконтролисаних парцијалних епилептичних напада са комплексном симптоматологијом.
133, XII листова.

ПАВЛOВИЋ, МИЛOШ Д.
Модулација адхезије, пролиферације и апоптозе Т лимфоцита пацова моноклонским антителом према CD45 молекулу.
122 стр.

ПЕТРOВИЋ, МИЛOРАД
Испитивање мотилитета жучне кесе инфузионом холесцинтиграфијом у болесника са дискинезијом и ресекцијама желуца.
155 листова.

ПЕТРOВИЋ, МИЛАН
Значај трансезофагусне ехокардиографије у процени протока крви у плућним венама.
159 листова.

ПЕТРOВИЋ, РАДМИЛА
Спектар аутоантитела и њихов клинички значај у системском еритемском лупусу.
132 листа.

РАДОВАНОВИЋ, НЕБОЈША
Фактори који одређују прогнозу перфорације једњака.
115 листова.

РАНКOВИЋ, ВИТOМИР
Примена интерплеуралне аналгезије после захвата на жучним путевима.
249, 4 листа.

РАШКOВИЋ, САНВИЛА С.
Процена имунолошких поремећаја и бронхијална хипереактивност у примарном и секундарном Сјогреновом синдрому.
124 листа.

РИСТИВOЈЕВИЋ, АНЂЕЛКА
Педијатријски аспекти неонаталних некротичних ентероколита.
148 листова.

САВИЋ, ДРАГУТИН В.
Процена вредности антиаритмичког ефекта хируршке атрио-ходалне дисконекције у болесника са атријалном фибрилацијом.
88, VI.

СИМИЋ-ЛАЗИЋ, ДИЈАНА
Утицај неуролептика на имуне функције код оболелих од схизофреније.
94 листа.

СМOЉАНИЋ, ЖЕЉКO Ј.
Процена тежине опструкције горњег уротракта у деце путем перкутане нефростоме.
189 стр.

СМИЉКOВИЋ, ПРЕДРАГ
Специфичности неуропсихолошких поремећаја код болесника с мултиплом склерозом.
81 лист.

СПРЕМOВИЋ-РАЂЕНOВИЋ, СВЕТЛАНА
Неуромодуларна улога гама-аминобутерне киселине у менопаузи и интеракција гама-аминобутернe киселине са естрогенима.
120 стр.

СТЕПАНОВИЋ, РАДИЦА М.
Утицај потенцијалних антидота на накнадне неуротоксичне ефекте органофосфорних једињења.
109 листова.

СТОЈАНОВ, ВЕСНА
Ретроспективно и проспективно праћење хипертензије у исте групе испитаника.
150 листова.

ТОМАШЕВИЋ, ЉИЉАНА
Механизми одговорни за имуне алтернације CD4+T ћелија инфицираних ин витро са ХИВ-ом.
IV, 111 листова.

ТОШИЋ, ЉУБИНКА
Имуноадхеренца ДНА/антиДНА имунокомплекса и проблем елиминисања имунокомлекса из циркулације. 153, 38 стр.

ЋИРИЋ, ЈАСМИНА
Адренергички систем и епизодичност секреције алдостерона у примарној хипертензији.
84 листа.

ЧОНГОР, НАЂ
Неуропсихолошке измене и њихова корелација са клиничком сликом дијагностичким параметрима код оболелих од мултипле склерозе.
144, 2 листа.

ШАРАНOВИЋ, ЂOРЂИЈЕ
Значај функционалне рендгенолошке дијагностике колона, ректума и аналног канала у савременом клиничком испитивању.
158 листова.

ШАШИЋ, МИOМИР С.
Значај микроскопске дебљине малигног меланома коже у терапији и прогнози.
166 стр.

ШЋЕПАНOВИЋ, РАДИСАВ
Процена вредности лапароскопске технике при холецистектомијама.
161 лист.

ШУКАЛO, МИРКO
Корелативни однос интраабдоминалних инфекција, септичног шока и синдрома мултипних органских оштећења.
192 листа.

 

1996. година

ABDALLA, HASSAN ALI MOHAMED
Significance of peritoneal dialysis in the tretment of hepatitic encephalopathy in patients with advanced liver cirrhosis.
214 листова.

MATOUG, FARAG OMER
Раст и развој деце оболеле од инсулин зависног дијабетес мелитуса.
126, 7 листова.


OБРАДOВИЋ, ДРАГАН
Ефекти агониста и инверзних агониста бензодиазепинских рецептора на учење и оксидативни метаболизам мозга пацова.
158 листова.

OБРАДOВИЋ, МИOМИР М.
Промјене на кичменом стубу послије хируршки лијечене дискус херније и њихов утицај на радну способност оперисаних.
113 листова.

OБРАДOВИЋ, МИЛАН В.
Релевантни фактори медикаментне и физикалне терапије у рехабилитацији болесника са реуматоидним артритисом.
109 листова, 6 листова са прилозима.

АБИНУН, МАРИO
Дугорочна прогноза примарних хипогамаглобулинемија у деце.
79, XXIV листа.

АБРАМOВИЋ-САВИЋ, ЉИЉАНА
Утицај цинка на ток опоравка протеинско енергетске малнутриције одојчади и мале деце.
96 листова.

АРСИЋ, ВАЛЕНТИНА
Ефекторски и регулацијски механизми фунгицидне и фунгистатске улоге имунског система у криптококози. 156 листова.

БOГДАНOВИЋ, МИЛИСАВ Р.
Утицај климатских чинилаца на организацију здравствене заштите становништва у ванредним приликама. 136 листова.

БЛАГOЈЕВИЋ, ЗOРАН Б.
Значај артроскопије у лечењу chondromalaciae patellae.
73 листа.

БУКВИЋ, ДАНИЦА Ђ.
Oднос ендемске нефропатије и малигних тумора горњег уротела.
163 листа.

ВУЈАДИНOВИЋ, ДРАГАНА

Значај испитивања нивоа ензима у цереброспиналној течности код тешке повреде мозга.
96 листова.

ВУКМИРOВИЋ-ПOПOВИЋ, СНЕЖАНА

Хистолошке и имунолошкохемијске карактеристике Ewing саркома и његов однос према примитивном неуроектодермалном тумору костију.
160 листова.

ГOЈНИЋ-ДУГАЛИЋ, МИРOСЛАВА

Значај неинвазивне и инвазивне сонографије у дијагностици конгениталних аномалија плода.
106 листова.

ГЛИШИЋ, АНДРЕЈА

Конзервативно лечење ектопичне трудноће локалном апликацијом метотрексата уз сонографску контролу. 175 листова.

ГРУБИЋ, МИЛOРАД М.
Допринос савременом приступу у функционалној и естетској хирургији деформитета носа и носног септума.
99, 11 листова.

ГРУЈИЧИЋ, ДАНИЦА
Евалуација дијагностичких поступака и хируршких проблема код супратенторијалних интравентрикуларних тумора.
404, XXVII листова.

ЋАЛОВИЋ, ЉИЉАНА
Учесталост гојазности у Црној Гори у корелацији са поремећајем угљених хидрата и липопротеина.
189 листова.


ЂУРИЋ, ДУШАН С.
Учесталост делирантних стања у пост-хируршком периоду и њихова санација бензодиазепинима.
154 листа.


ЕГOРOВ, БOРИС
Функционално оспособљавање деце после оперативног лечења урођеног ишчашења кука.
113 листова.

ЖИВАНOВИЋ, ВИДА Б.
Мотиви, мишљења и уверења популације о планирању породице.
159 листова.

ЖИВКOВИЋ, ЗOРИЦА
Значај бронхоскопског испитивања у опструктивној плућној болести дечјег узраста.
155 листова.

ЖИЖИЋ, СЛАВИЦА
Поређење вредности бактериолошких и клиничких налаза код гнојног запаљења плућне марамице.
130 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ПЕТАР
Упоредна анализа дијагностичких могућности биопсије простате, трансректалне ендосонографије, одређивања серумског P.S.A. и осталих метода раног откривања карцинома простате.
121 лист.

ЈOВАНOВИЋ, СВЕТOЗАР Б.
Ефекат тромболитичке терапије на систолну функцију леве срчане коморе у акутном инфаркту миокарда.
97 листова.

ЈOВАНOВИЋ, СУЗАНА
Транспорт ендогених нуклеозида и њихових синтетских аналога кроз крвнотуморску баријеру пацова.
132 листа.

ЈOВИЋ, НЕБOЈША
Проспективна студија когнитивног функционисања деце и адолесцената са епилепсијом.
338 стр., 6 листова са прилозима.

ЈАНИЋ, НЕНАД Д.
Лапароскопско решење проблема кратке васкуларне петељке интраабдоминалних тестиса у деце.
75, 11 листова, 3 листа с фотографијама.

ЈАНКOВИЋ, ГOРАН
Вредност биопсије танком иглом под контролом ултразвука у дијагностици фокалних промена у јетри.
260 стр.

ЈУРИШИЋ, АЛЕКСАНДАР
Хемодинамска Doppler мерења у фетоплацентној јединици и њихов значај у контроли трудноће високог ризика.
212 листова.

ЈУХАС-СТЕВИЋ, РАДМИЛА
Функционално испитивање гликорегулације код ''старих особа''.
244, XVI листова.

КOВАЧЕВИЋ, РАТКO
Топографска анатомија немеланомских тумора коже у корелацији са методама хируршког лечења.
161 лист.

КАРАНOВ, ЈOВИЦА
Ендоскопска и радиолошка евалуација једњака у деце лечене од урођене атрезије једњака.
106 листова.

КАСТРАТOВИЋ, БИЉАНА
Хиперандрогенија као узрок хроничне ановулације код синдрома полицистичних оваријума.
135 листова.

КЕРКЕЗ, МИРКO
Интрахепатичка литијаза: дијагностика и хируршко лечење.
117 листова.

КОСАНОВИЋ-ЈАКОВИЋ, НАТАЛИЈА
Фактори који утичу на појаву и ток дијабетесне ретинопатије код инсулин зависних болесника.
109 листова.

ЛЕПШАНOВИЋ, ЗOРИЦА
Поузданост коришћења ДНК пробе CVD 419 као дијагностичког средства у идентификацији ентерохеморагичних Escherichia coli.
84 листа.

МАЛЕТИЋ-САВАТИЋ, МИРЈАНА
Експресија и регулација експресије полипептида калијумских канала у току развоја хипокампуса.
191 лист.

МАРИЋ, ВЕЉКO
Процена резултата и организације дефинитивног збрињавања ратних повреда у Фочи 1992-1995. године. 100 листова, 7 листова са прилозима.

МАРКOВИЋ, ЉИЉАНА
Механизми индукције експерименталног тироидитиса калијум јодидом у пацова.
110 стр.

МИКOВИЋ, ЖЕЉКO
Хемодинамске промене процењене color-Doppler техником у евалуацији интраутерусног застоја у расту плода.
233 стр.

МИЛЕНOВИЋ, ДУДИЦА
Реактивна хистиоцитна хиперплазија.
97 листова.

МИРКOВИЋ, ЉИЉАНА
Лечење хемолитичке болести фетуса интраутериним трансфузијама.
174 листа.

ПOПOВИЋ, СРЂАН С.
Значај вазоактивног интенстиналног полипептида у дијагностиковању аутономне неуропатије као узрока еректилне дисфункције у оболелих од Diabetes mellitus-а.
137 листова.

ПАВЛOВИЋ, ДРАГАН П.
Хемодинамске, респираторне и ацидо-базне промене у току опште анестезије у хирургији карцинома ларинкса.
143 стр.

ПАЈOВИЋ, БOГДАН
Место и значај гениталне инфекције код инфертилних мушкараца.
100 листова.

ПАНТOВИЋ, ВЕСНА
Етиолошке детерминанте епилепсије: епидемиолошко-анамнестичка студија у деце и адолесцената.
186, IX листова.

ПАНТИЋ, ДУШАН
Нервни дефицити узроковани дискалном хернијом лумбосакралног сегмента - зависност од начина лечења.
101 лист, 7 листова.

ПЛЕШИНАЦ, СНЕЖАНА
Специфичност вођења трудноће и порођаја код болесница оперисаног срца.
96 листова.

ПOПOВИЋ, НАТАЛИЈА Д.
Имунолошке основе неуралне трансплантације и њен утицај на понашање пацова са ледираним NC. Basalis Meynert.
VI, 127 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН
Инфекције горњих респираторних путева изазване групом А бетахемолитичних стрептокока и могућност заштите интраназалном применом лекова.
62 листа.

РЕЏИЋ, ЗOРАН
Механизми транспорта тиазофурина кроз баријере мозга и ока.
82 листа.

СБУТЕГА, БРАНКO
Процена адекватне хируршке обраде у лечењу примарних малигнома порекла из кости.
113 листова.

СТАНOЈЕВИЋ-РАДМИЛИ, МИЛИЦА
Неинвазивне и инвазивне методе у дијагностици и лечењу плућне емболије.
2, 148 листова.

СТАНКOВСКА, ГOРДАНА Н.
Ефекти терапије антипсихотицима на имуни систем у схизофренији.
128 листова.

СТЕВИЋ, РУЖА
Значај ехотомографије у дијагностици повреда меких ткива екстремитета.
70 листова.

СТЕФАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Компаративна вредност трансвагиналне и трансабдоминалне ултрасонографије и интраоперативног налаза у диференцијацији малигних тумора оваријума.
200 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ОЛИВЕРА
Модел информационог система примарне здравствене заштите предшколске и школске деце.
112 листова, 22 листа прилога, 17 листова, 27 листова са таблама.

СТОЈАНОВИЋ, РОКСАНДА
Епидемиолошко-клиничка студија хроничних артритиса.
203 листа.

СТОЈИЉКОВИЋ, ЉУБА
Биохемијска карактеризација сурфактанта танког црева пацова у условима експерименталне дуоденалне улцерогенезе.
117 листова.

СУВАЈЏИЋ, НАДА
Мегакариоцитопоеза у болесника са рефрактарном хроничном имунолошком тромбоцитопенијом.
171 лист.

ТОДОРОВИЋ, ЗОРАН
Могућност терапијске примене модулатора азот-моноксид система у хеморагијском шоку.
197 листова.

ЋОРИЋ, БРАНКО
Упоредна анализа исхода појединих облика кућног лечења као метода у третману и праћењу психотичних болесника.
182 листа.

ФИЛИПОВИЋ, ДЕСАНКА
Постперфузиони синдром миокарда у пацијената оперисаних на отвореном срцу и могућност његове превенције креатинин фосфатом.
119 листова.

ЧАЛОВИЋ, ЉИЉАНА
Учесталост гојазности у Црној Гори у корелацији са поремећајем угљених хидрата и липопротеина.
189 листова.

ЧАПАРЕВИЋ, ЗOРИЦА
Липопротеин (A) у млађих нормохолестеролемијских коронарних болесника.
136 листова.

ЧУТOВИЋ, МИЛИСАВ Р.
Примена мера рехабилитације код хипертироидних болесника са посебним освртом на стање метаболизма и кардиоваскуларних функција.
128 листова.

ЧУТУРА, НЕЂO Ђ.
Допринос ултразвука у дијагнози и диференцијаној дијагнози тумора мале карлице у жена.
99 листова.

ШАПOЊИЋ, ЈАСНА
Модулација активности Пуркињеових неурона као индикатор пластичности централног нервног система. 121 лист.

ШКOДРИЋ, ВЕСНА
Туберкулоза плућа у имунодефицијентним стањима.
153 листа.

ШТИМЕЦ, БOЈАН
Значај морфолошких и клиничких испитивања каналикуларног система панкреаса у хроничном панкреатитису и туморима панкреаса.
90 листова.

АНДРИЋ-МАЛЕНКOВИЋ, ВЕСНА
Праћење нивоа калцитонина, паратхормона и двовалентних катјона у различитим видовима хипертиреозе, пре и после субтоталне тиреоидектомије.
82, 64, 13 листова.

 

1997. година

АНЂЕЛИЋ, НАДА П.
Утицај механичке вентилације на плућну функцију.
149 листова.

АШАНИН, БОГДАН

Епидемиолошке студије неоплазми CNS-а на територији Црне Горе у последњих двадесет година.
154, 18 листова.

БOГАВАЦ, МИРЈАНА
Клинички, генетски и имунолошки параметри за процену преживљавања у оболелих од карцинома материце и јајника.
172 листа.

БАЈЕЦ, ЂOРЂЕ Д.
Корелативни однос етапног хируршког лечења, патоанатомског супстрата и биохуморалног статуса код акутних некротичких панкреатита.
171 лист.

БАНOВИЋ, ДРАГАН
Упоређиваје ефеката смањења телесне тежине и смањења хипергликемије помоћу интензифициране инсулинске терапије на инсулинзависни и инсулиннезависни утрошак глукозе у гојазних инсулиннезависних дијабетичара.
59 стр., 23 стр. сликама.

БАЦКOВИЋ, ДУШАН
Хипоселенемија и учесталост малигних обољења руралне и урбане популације Београда.
149, 55 листова.

БРАНКОВИЋ -МАГИЋ, МИРЈАНА
Рецептори за стероидне хормоне у примарним туморима и метастазама.
116 листова.

ВАРАГИЋ, ЈАСМИНА
Улога азот-моноксида у регулацији артеријског притиска код пацова са урођеном хипертензијом.
108 листова.

ВЕЛКOВСКИ, КРСТЕ М.
Значај хипоселенемије у појави различитих форми примарних малигних обољења на територији Македоније.
170 листова.

ВУКOВИЋ, БИЉАНА
Комбиновани добутамин-атропин стрес тест у дијагностици коронарне болести.
57 листова, 23 листа.

ВУЧКOВИЋ, ЉИЉАНА
Предност конзервативне хирургије у третману инфертилних жена са ендометриозом.
V, 227 листова.

ГАЧИЋ, НЕВЕНА
Утицај иницијалног третмана политрауматизованих болесника на бубрежну функцију и коначни исход лечења.
202 листа.

ГВОЗДЕНОВИЋ, ЕЛЕОНОРА
Клиничко-имунолошке карактеристике morbila одраслих.
113 листова.

ГЕЦ, ВИДА
Могућности ране хабилитације развојних говорних сметњи, које су последица унилатералне или билатералне мождане лезије.
108, 13, 15, 16 листова.

ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА
Цитохистолошка карактеристике гингиве у оболелих од пародонтопатије.
121 лист.

ДРАГOЈЕВИЋ-ДИКИЋ, СВЕТЛАНА
Улога и значај Doppler сонографске дијагностике у надзору спонтаних и стимулисаних циклуса код инфертилних пацијенткиња.
236 листова.

ДУЈИЋ, МИРЈАНА
Повезаност неуроендокриног система и имунског одговора код болесника са ендогеним увеитисом.
106 листова.

ЖУНИЋ, СНЕЖАНА
Бронхоалвеоларна лаважа и олигоелементи у емфизему плућа кунића изазваном неолестерском дијетом. 155 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ДИЈАНА
Еволутивна фаза хроничне бубрежне инсуфијенције и могућности њеног успоравања.
3, 139 листова.

ЈOСИФOВСКИ, БOРКO
Каротидна атероматоза и исхемијска болест срца - упоредна симптоматологија.
194 листова.

ЈOСИФOВСКИ, ЈЕРЕМИЈА
Ендоскопска процена одговора иноперабилног карцинома једњака након комбиноване радиотерапије и хемиотерапије.
98 листова.

ЈАНИЋ, ДРАГАНА
Јатрогене неутропеније у деце са малигнитетом.
97 стр.

КOЛАР, ЈOВO
Клиничка примена транскранијалне магнетне стимулације у дијагностици и евалуацији цервикалних мијелопатија.
104. стр.

КАДИЈА, САША
Значај прото-онкогена у најранијим стадијумима развоја хуманих гамета и ембриона.
105 листова.

КАЖИЋ, СЛOБOДАН
Лечење Вилсонсонове болести солима цинка.
87 листова.

КЕЦOЈЕВИЋ, НЕДЈЕЉКO С.
Утврђивање међуодноса крвног притиска и особености становништва на различитим надморским висинама примјеном статистичких метода.
VI, 210 листова.

ЛАЂЕВИЋ, НЕБOЈША
Утицај опште и регионалне анестезије на ејекциону фракцију леве коморе срца код болесника са стабилном ангином пекторис.
116 листова.

МАНДИЋ, НИКОЛА
Психолошко стање болесника са инфарктом миокарда.
96 листова.

МАРИНКOВИЋ, МИЛИЦА
Реактивност ћелија имунског система у малигним лимфопролиферативним обољењима.
88 листова.

МАРКOВИЋ, ВУЈИЦА
Клиничке, пато-физиолошке и пато-хистолошке особености капсуларног глауцома.
65 листова.

МИХАЈЛOВИЋ, ВУКАШИН
Магнетно поље ниске фреквенције у лечењу хроничних оклузивних болести периферних артерија.
VI, 95 листова.

НАСТАСИЋ, ПЕТАР
Трансгенерацијска трансмисија и генограм: импликације за дијагностику и третман породице.
309 листова.

НЕДЕЉКOВ-ЈАНЧИЋ, РУЖИЦА
Дијагностички значај импринт цитологије у Ходгкиновој болести.
120 листова.

НИКOЛИЋ, ВАЛЕНТИНА
Компаративна анатомско-антрополошка студија Словенских и Монголских скелетних серија.
210 листова.

ПЕТРOВИЋ, СНЕЖАНА
Ефекат оксидативног стреса на проксималну тубулску ћелији бубрега жабе.
72 листа.

РАДИВOЈЕВИЋ-ЂOКИЋ, ДРАГАНА
Улога ендотелина у развоју морфолошких и функционалних оштећења трансплантираног бубрега.
104, XVIII стр.

РАДИЋ, ЖИВOЈИН
Промене у фунционисању хипоталамо-хипофизно-тиреоидне осовине у болесника са тешким повредама главе праћених комом.
182 листа.

РАДУЛOВИЋ, НЕНАД
Компаративна анализа индикационих ставова и постигнутих резултата лечења прелома трохантерне регије бутне кости.
133 листа.


САВИН, МАРИНА С.
Корелација између имунохистохемијске анализе и биохемијских параметара функције трансплантираног бубрега.
299, 8 листова.

САЈИЋ, СИЛВИЈА П.
Епидемиолошке и клиничке карактеристике дијабетеса предшколског узраста.
123 листова.

СОФРОНИЋ-МИЛОСАВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА
Имунорегулаторни и имуномодулаторни механизми у инфексцији са Trihinella spiralis.
133 листа.

СТАНOЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Клинички ехокардиографски предиктори срчане инсуфицијенције након акутног трансмуралног инфаркта миокарда.
70 листова.

СТАНКOВИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Фонијатријска рехабилитација ларингектомисаних пацијената успостављањем езофагусног гласа и говора модификованом Семановом методом.
180 стр.

СТЕВАНOВИЋ, СРБИСЛАВ
Вредност електромиографског налаза у параспиналним мишићима у детекцији лумбалних радикуларних лезија.
138, 9 листова.

СТЕФАНОВСКИ, МИХАЈЛО
Рехабилитација политрауматизираних рањеника са повредама грудног коша и екстремитета изазваним дејством ватреног оружја.
193 листа.

СТОЈАНОВИЋ, МИЛОШ
Континуирано праћење крвног притиска на различитим режимима уноса соли у болесника са есенцијалном хипертензијом.
100 листова.

СТОШИЋ-ОПИНЋАЛ, ТАТЈАНА
Компјутеризована томографија у раној дијагностичкој процени повреда кичменог стуба.
V, 117 листова.

ТАБШ, НАДА
Фертилизациона способност олигоастеноспермичних ејакулата третираних аденином и гванином на оподњу јајне ћелије у in vitro условима.
IV, 214.

ТАТИЋ, СВЕТИСЛАВ
Хистоморфолошки и имунохистохемијски аспекти тумора надбубрежних жлезда са посебним освртом на клиничко-морфолошку условљеност.
129 листова, 54, 17 листова.

ТОМАНОСКИ, ВАСИЛИЈЕ Л.
Патохистолошке карактеристике реналне остеодистрофије у болесника на хроничном програму хемодијализе.
246 листова.

ЋОСИЋ, ОЛГА
Последице механичке вентилације на хемодинамске карактеристике болесника са повредом главе.
113 листова.

ЧЕЛЕКЕТИЋ, ДУШИЦА Ч.
Oдређивање фактора коагулације у плазми болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом пре и после хемодијализе.
139 листова.

ЧИВЧИЋ, МИЛOРАД
Значај ултрасонографије у диференцијалној дијагностици акутног абдомена.
6, 127 стр.

ЏЕЛЕТОВИЋ, АНЂЕЛКА
Млади и планирање породице.
153, 13 листова.

ШИЈАЧКИ ПАВЛОВИЋ, АНА
Респираторна инсуфицијенција у тешкој трауми грудног коша у склопу политрауме.

 

1998. година

CHEBIB, HAMZEH
Детекција и квантитативно одређивање ентерогастричног рефлукса сцинтиграфском методом.
III листа, 156 листова.

АЛЕКСИЋ, ДУБРАВКА
Ретроспективна студија утицаја гојазности на морбидитет.
164 листа.

БАЛOГ, ЕРИКА К.
Кардиоваскуларно и генетско испитивање можданог удара код младих брачних парова.
173 листа.


БOГИЋЕВИЋ, ДРАГАНА М.
Фебрилне конвулзије - дијагностичко терапијски приступ и удаљена прогноза
VI, 102 листа.

БOРOЈЕВИЋ, НЕНАД Д.
Процена вредности различитих режима нестандардног фракционисања у радиотерапији метастаза на коштаном систему код болесница са карциномом дојке.
160 листова.

БOШЊАК, СНЕЖАНА
Процена ефикасности антиметичке терапије у превентиви акутне мучнине и повраћања код болесника са карциномом дојке лечених хемиотерапијом
164, 12 листова.

БАБИЋ, РАДЕ Р.
Нежељене појаве од контрастних средстава при урографији са предлогом мера за смањење ризика.
124 листа.

БАСТАЋ, ДУШАН
Компаративна студија миокарда изазване хипертиреозом, есенцијалном хипертензијом и гојазношћу.
VI, 105 листова.

БЕАТOВИЋ, СЛOБOДАНКА
Динамска сцинтиграфија помоћу димеркаптосукцинилне киселине (99m Tc-DMSA) у квантитативној процени функције бубрега (израчунавање протока крви кроз бубрег и екстракције DMSA).
139 листова.

БЈЕКИЋ, МИЛАН
Процена фактора ризика за поновно оболевање од венеричних болести - корелација са социопатолошким појавама и карактеристикама личности.
63 листа.

БРАЈOВИЋ, МИЛАН
Duplex сонографско праћење прогресије атеросклерозе код болесника са асимптоматском стенозом каротидних артерија.
112 листова.

БРАШАНАЦ, ДИМИТРИЈЕ
Експресија продуката друге класе главног комплекса хистокомпатибилности и имунофенотипизација мононуклеарног инфилтрата у карциному бубрежних ћелија.
XIV, 243 листа.

БУКУМИРOВИЋ, ВЕСНА М.
Утицај нутритивне потпоре обогаћене аргинином на параметре метаболичког и имунског статуса код болесника у стању сепсе.
87 листова.


ВУЈИЋ, ДРАГАНА
Алтернативни облици имунодулације код алогене трансплантације костне сржи у деце и учесталост болести калем против домаћина.
135 листова.

ВУКСАНOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Замена мокраћне бешике након радикалне цисто-простатектомије сегментом илеума по Camey-у.
87, 11 листова.

ГOЛУБOВИЋ, ГOРАН З.
Хипотетска трансгресија и конформирање са ауторитетом код малолетних преступника.
56 листова.

ГOТИЋ, МИРЈАНА Д.
Значај одређивања имунолошког фенотипа леукемијских ћелија код болесника са "hairy cell" леукемијом.
177 листова, 8 листова са таблама.

ГРЕГО, ЕДИТА
Фенотипска и генотипска карактеризација домаћих изолата Borrelia burgdorferi.
116 листова.

ДOДИЋ, МИХАЈЛO
Ултразвучна дијагностика туморских промена у плућима.
69 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛOВАН
Упоредна студија клиничких и патоморфолошких карактеристика малигних тумора језика и пода усне дупље.
170 листова.

ДУСИНOВИЋ, СВЕТЛАНА
Oдређивање антиоксидативног статуса у крви људи са акутним инфарктом миокарда лечених тромболитичком терапијом.
III, 110 листова.

ЂOРЂЕВИЋ МАРУШИЋ, НИНА
Природни ток дисплазије кука и значај певличних остеотомија у лечењу резидуа у адолесценцији.
108 листова.

ЂАРМАТИ, ДАНИЦА
Утицај олова и живе на метаболизам олигоелемената при професионалној експозицији.
199 листова.

ЖУВЕЛА, МАРИНКО
Избор оперативне процедуре у лечењу ехинококозе јетре.
V, 193 стр.

ЈOВOВИЋ, ЂУРЂИЦА
Улога хематокрита у регулацији артеријског крвног притиска.
97 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИOДРАГ Д.
Процена вредности палијативног хируршког лечења нересектабилног карцинома главе панкреаса.
II, V, 240 листова.

ЈOВАНИЋ, НЕБOЈША
Утицај окситоцина у трећем порођајном добу .
132 листа.

ЈЕМУOВИЋ, ЉИЉАНА
Епидемиолошке, клиничко-биохемијске, серолошке и хистопатолошке карактеристике акутног и хроничног вирусног хепатиса Ц.
198 листова.

КOВАЧЕВИЋ-ПАВИЋЕВИЋ, ДРАГАНА
Значај цитокина у патогенези и еволуцији увеитиса.
196 листова.

КOШУТИЋ, ЈOВАН
Место и улога балон дилатације као алтернативне методе хируршком решавању нативне коарктације аорте. 145, XXII листа.

КЕНДЕРЕШКИ, АЛЕКСАНДРА
Процена инсулинске сензитивности методом модификованог минималног модела у обољењима са инсулинском резистенцијом.
121 лист.

КРСТИЋ, МИOДРАГ Н.
Корелација доплер-ехотомографских и ендоскопских параметара портне хипертензије у разним типовима цирозе јетре.
118 листова.

КРШЉАК, ЕЛЕНА С.
Утицај стрептомицина, ампицилина и хлорамфеникола на аутотомију код пацова.
87 листова.

КУКИЋ, ЗOРИЦА
Специфичност развоја говора, мишљења и моторике код монозиготних и дизиготних близанаца у односу на децу опште популације истог узраста.
V, 237 листова.

ЛOПИЧИЋ, ЗOРКА
Супервизија као облик едукације психоаналитичких психотерапеута.
162 листа.

ЛУКАЧ, МАРИЈА К.
Прогностички фактори значајни за успостављање фекалне и уринарне континенције у деце са аноректалним аномалијама.
III, 149 стр.

МАКСИМOВИЋ, РУЖИЦА
Процена радиолошких параметара у акутној трауми главе.
II, 148 листова.

МАРАВИЋ-СТOЈКOВИЋ, ВЕРА
Значај имунохистохемијског испитивања ћелија и екстрацелуларног матрикса ендомиокардних биопсија за дијагнозу миокардитиса.
104 листа.

МАРКOВИЋ, ИВАНКА
Транспорт и метаболизам ендогених нуклеозида на изолованом перфундованом хороидном плексусу овце. 90 листова.

МАТИЈЕВИЋ-АЛЕКСИЋ, НЕВЕНКА
Експресија циклооксигеназе и тромбоксан синтазе у мегакариоцитима и тромбоцитима.
132 листа.

МЕДЕНИЦА, ВOЛГА
Могућност предвиђања психолошког ефекта естетских операција.
99 листа, 14 стр.

МИЛУТИНOВИЋ, ДЕЈАН
Информациони систем за планирање и вођење токсиколошких студија.
107 листова.

МИНИЋ, ПРЕДРАГ
Значај флексибилне бронхоскопије у дијагнози и лечењу поремећаја и обољења дисајних путева у деце.
IV, 104 листа.

НАГOРНИ-OБРАДOВИЋ, ЉУДМИЛА
Испитивање концентрације основних електролита у серуму и урину у болесника са акутним плућним болестима и акутним погоршањем хроничних плућних болести.
220 листова.

НЕДЕЉКOВИЋ, ЈАСМИНКА
Афинитет и биолошки значај специфичних антитела у инфекцији са "дивљим" и "вакциналним" сојем рубела вируса.
129 листова.

НЕДЕЉКOВИЋ, МИЛАН А.
Ергоновински тест у откривању коронарног артеријског спазма.
54 листа, 31 лист са табелама.

НЕШКOВИЋ-КOНСТАНТИНOВИЋ, ЗOРА
Значај рецептора за естроген, прогестерон и епидермални фактор раста у процени прогнозе и предвиђању одговора на системско лечење рака дојке.
III, 154 листа.

ПАВИЋЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ, ДРАГАНА
Значај цитокина у патогенези и еволуцији увеитиса.
196 листова.

ПАВЛОВИЋ ШИЈАЧКИ, АНА
Респираторна инсуфицијенција у тешкој трауми грудног коша у склопу политрауме.
119 стр.

ПЕЈOВИЋ-МИЛOВАНЧЕВИЋ, МИЛИЦА
Когнитивни аспект моралног мишљења код деце са поремећајем понашања.
II, 144, XV листова.

ПЕРИЋ, МИOДРАГ С.
Унутрашња торакална артерија у реваскуларизацији миокарда - ангиографска и клиничка студија.
184 листа.

ПЕРУНИЧИЋ-ПЕКOВИЋ, ГOРДАНА
Висцерални протеински статус и липопротеински профил код болесника на хемодијализи.
123 листа.

ПЕТРOНИЈЕВИЋ, МИЛOШ А.
Анализа фактора ризика ране неонаталне смртности деце рођене царским резом.
287 стр.

ПЕШИЋ, СРЂАН
Улога и значај ендотела у релаксацији и контракцији хумане интерне мамиларне артерије.
116 листова.

ПOНOМАРЕВ, ДИМИТРИЈЕ Р.
Процена поузданости ендоскопски добијених узорака у етиолошкој дијагностици пнеумонија.
106 листова.


ПУТНИКOВИЋ-ТOШИЋ, БИЉАНА
Праћење величине масе некротичног сегмента у акутном инфаркту миокарда помоћу дводимензионе ехокардиографије.
47 листова.

РАДOМИР, БOШКO Ј.
Могућност операција на отвореном срцу код болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом.
139 листова.

РАНКOВИЋ, ЈАСМИНА
Хипотензивни ефекти хидротерапије у деце и школске омладине.
199 листова.

РАШИЋ-МИЛУТИНOВИЋ, ЗOРИЦА
Инсулинска сензитивност и липопротеинске абнормалности код болесника на хемодијализи.
92 листа.

РИСТИЋ-ВИТАЉИЋ, СЛАВИЦА
Значај одређивања неспецифичних туморских маркера за експерименталне глиоме код пацова.
80 листова.

СЕМИЗ, ЗOРАН Ж.
Ране и касне последице ратних краниоцеребралних повреда.
138 листова.

СИМИЋ, ТАТЈАНА
Метаболизам глутатиона у карциномима бубрега.
113 листова.

СПАСOЈЕВИЋ, ГOРАН
Морфолошка и морфометријска истраживања унутрашње стране хемисфера великог мозга.
156, 9 листова.

СТАНИМИРOВИЋ, ВИOЛЕТА
Дејство рибавирина на патолошке промене доњег гениталног тракта жене, изазване хуманим папилома вирусима.
V, 224 листа.

СТОЈКОВИЋ-АНЂЕЛКОВИЋ, АНЂЕЛКА
Предиктивни фактори бронхијалне преосетљивости у деце.
160 листова.

СТОЛЕВСКИ, ВЛАДО
Тумори селарно-параселарне регије: хируршки третман.
129 листова.

СУБОТИЋ, ДРАГАН
Утицај стадијума болести и хистолошког типа тумора на успех хируршког лечења примарног немикроцелуларног карцинома бронха.
233, 30 листова.

ТОДОРОВИЋ, ТАТЈАНА
Испитивање утицаја хроничног тровања оловом на садржај минерала у ткивима пацове.
170 листова.

ЋУЛАФИЋ, ЂОРЂЕ
Интрапулмонални шантови у портној хипертензији.
111 листова.

ЧOЛАКOВИЋ, СЛOБOДАНКА М.
Евалуација прогностичких факторатоком индукционе цисплатинске полихемиотерапије карцинома оваријума.
136 листова.

ШOЋ, МИOДРАГ В.
Oпште судскомедицинске карактеристике смртног повређивања у саобраћајним незгодама.
123 листа.

ШАРАНOВИЋ, МИРКO
Елекрична биоимпеданца у промени хемодинамских поремећаја артеријске хипертензије.
98 листова.

 

1999. година

АНДРИЈЕВИЋ, ЉИЉАНА
Утицај тиазофурина и 8-Cl-cAMP-а на туморске маркере код експерименталног глиома пацова.
98 листова.

АНЂЕЛКOВИЋ, АНУШКА
Светлосна и електронско-микроскопска студија диференцијације микроглијалних ћелија у току хуманог развића.
VI, 118 листова.

АНЂЕЛСКИ, ХРИСТO
Преживљавање оболелих од малигних неоплазми као основ за програмирање самозаштитних активности. 174 стр.

БАБOВИЋ, НАДА
Утицај великих доза цисплатина на терапијски одговор у болесника са метастатским малигним туморима герминативног епитела тестиса.
114 листова.

БАБИЋ, РАДЕ
Ацетилхолински тест у дијагностици коронарне ендотелне дисфункције.
IV, 132 листa.

ВИЛЕНДЕЧИЋ, РАДЕ
Могућности кардиотокографије у процјени феталне хипоксије и перинаталног исхода.
143 листа.

ВУКOВИЋ, ДЕЈАНА
Примена мета-анализе за процену ефективности интервенција за редукцију ризика од ХИВ инфекције.
III, 172, 11 листова.

ВУКOСАВЉЕВИЋ, МИРOСЛАВ
Цитокини у пролиферативној витреоретинопатији.
VI, 98 листова.

ВУКИЋЕВИЋ, МOМИРКА
Функционално оспособљавање пацијаната са хондролизом кука насталом после склизнућа главе бутне кости.
90, XI листова.

ВУЧКOВИЋ, СOЊА
Oднос између структуре и фармаколошке активности појединих аналога фентанила супституисаних на пиперидинском прстену.
236 стр.

ГРOЗДАНOВ, ЈАСМИНА
Евалуација ефикасности рада коронарних јединица у урбаним срединама.
135, 30 стр.

ГРАДИНАЦ, СИНИША
Анализа резултата оперативног лечења идиопатске дилатативне кардиомиопатије применом парцијалне леве вентрикулектомије.
68 листова.

ДАВИДOВИЋ, БРАНКА
Дистрибуција 99mTC-HMPAO-леукоцита и вредност двофазне сцинтиграфије у Crohn-овој болести и хроничном улцерозном колитису.
104 листа.

ДРАГУМИЛO, РАДOСАВ
Промене у хорио-ретини изазване инфрацрвеним А ласерским зрацима.
176 листова.

ЖИВАНOВИЋ, OЛГА
Карактеристике униполарних депресија: могућности клиничке идентификације на основу тока поремећаја. 209 листова.

ЗАХАРИЕВСКИ, ИВO З.
Медицински и социјални чиниоци у репродукцији становништва Oхридског региона.
226, 22 листа.

ИВАНOВИЋ, ИВO Д.
Компаративна анализа индикација и резултата имплантације монополарних и биполарних субтоталних ендопротеза кука.
90 листова.

ILLE, TATJANA М.
Прогностички индекс код трудница са хипертензивним синдромом.
115 листова.

КOЈИЋ, ЗВЕЗДАНА
Утицај инхибитора ангиотензин конвертујућег ензима каптоприла на потрошњу кисеоника изолованих митохондрија срца и јетре кунића у току експерименталне атеросклерозе.
214 листова.

КOСАНOВИЋ, РАДЕ
Анализа RAS, MYC и P53 гена у премалигним и малигним лезијама ларинкса - корелација са клиничким и хистопатолошким налазом.
110 листова.

КOСТИЋ, ГOРДАНА
Минерални статус, коштане промене и њихова хормонска регулација у деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије.
120 листова.

КOСТИЋ, СЛOБOДАН М.
Вредности ензима у можданој течности током лечења болесника са затвореним краниоцеребралним повредама.
128 листова.

КOШАРИЋ, БИЉАНА С.
Карактеризација и регулација активности различитих гликоформи дуоденалне алкалне фосфатазе.
188 листова.

КАРАЏOВ-OРЛИЋ, НАТАША
Хемодинамика утеро-плацентног крвотока и њен значај у дијагнози угрожених трудноћа.
120 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ВЕСНА
Евалуација оксидантног стреса и антиоксидантног система одбране у исхемијској болести срца.
194 листа.

КНЕЖЕВИЋ, ТАЊА
Евалуација релевантне стручно-методолошке и нормативне регулативе квалитета воде за пиће са здравственог аспекта.
124, 6 листова.

ЛЕКИЋ, НЕБOЈША С.
Значај радикалне лимфаденектомије у хирушком лечењу карцинома желуца.
147 листова.

МАЦУТ, ЂУРO П.
Инсулинска сензитивност у болесника са новооткривеним инсулин-зависним диабетес мелитусом.
II, 115 листова.

МИКOВ, ИВАН
Испитивање функција јетре у радника у пољопривреди изложених хербициду 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина.
140 листова.

МИЛИВOЈЕВИЋ, ЉИЉАНА
Трансфер и контратрансфер у групној анализи.
238 листова.

МИЛОВИЋ, ЉИЉАНА
Примена едукативног програма – Учити како живети са карциномом – код пацијенткиња са карциномом дојке у циљу психосоцијалне адаптације.
134, 8 листова.

МИТРOВИЋ, АНА П.
Нивои и међусобна релација електролита који детерминишу раздражљивост и ензимску активност мишићних ћелија утеруса у екстра и интрацелуларном простору у идиопатском превременом порођају са посебним аспектом на ниво и значај магнезијума.
126 листова.

МИХАЉЕВИЋ, БИЉАНА
Значај цитоморфолошке и имуноцитохемијске анализе аспирата лимфних жлезда у дијагностиковању неходгкинских лимфома.
130 листова.

НЕЖИЋ, ДУШКO Г.
Механичка потпора циркулације код периоперативне срчане слабости у операцијама на отвореном срцу. 131 лист.

ПOПOВИЋ, ЗOРАН
Клиничка примена показатеља контрактилности леве коморе независних од оптерећења.
77 листова.

ПАЈИЋ, СВЕТЛАНА
Знање, ставови и понашање жена и здравствених радника у односу на природну исхрану деце.
174, 71 лист.

ПАШИЋ, СРЂАН
Значај алогене трансплантације матичне ћелије хематопоезе у тешкој комбинованој имунодефицијенцији. 122 листа.

ПЕКМЕЗOВИЋ, ТАТЈАНА Д.
Епидемиолошко-клиничка студија мултипле склерозе у популацији Београда.
233 листа.

ПЕНЕЗИЋ, ЗOРАНА
Вредност дијагностичких тестова у процени хиперкортицизма.
94 листа.

ПЕТАКOВ, МАРИЈАНА
Утицај акутне инфекције паразитом Toxoplasma gondii на хематопоезу ЦБА мишева.
158 листова.

ПЕТРАШИНOВИЋ, ЗOРИЦА Р.
Процена функционалног стања миокарда код болесника после прележаног инфаркта помоћу фармаколошких стрес тестова и техника нуклеарне кардиологије.
84 листа.

ПРЉА, ВЛАДИМИР
Предности локалног конзервативног третмана холестеатоматозног отитиса 5-флуороурацилом.
159 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, ВЛАДАН
Епидемиолошко истраживање фактора ризика за настанак рака мокраћне бешике.
158 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, ТАТЈАНА С.
Патофизиолошки аспекти ентероинсуларне осовине на експерименталном моделу хроничне инсуфицијенције јетре.
162 листа.

РАСУЛИЋ, ЛУКАС
Реконструктивна хирургија тракционих повреда брахијалног плексуса.
200 листова.

САВИЋ, ДРАГАНА
Процена имуномодулаторних ефеката колострума и хуманог млека у новорођенчади на природној исхрани. 161 лист.

САГИЋ, ДРАГАН
Балон ангиопластика у лечењу опструктивних промена поткључне артерије - ангиографска и клиничка студија.
84, 18 листова.

САМАРЏИЋ, МИРА
Најчешћи етиолошки чиниоци у настанку хирзутизма код девојака и младих жена у Црној Гори.
103, 14 листова.

СЕДЛЕЦКИ, КАТАРИНА
Значај испитивања цервицитиса чији је узрочник Chlamydia trachomatis у сексуално активних адолесценткиња.
151 лист.

СЛАВКOВИЋ, АНЂЕЛКА
Литостар екстракорпорална ударноталасна литотрипсија (ESWL) као монотерапија у решавању педијатријске уролитријазе.
177 листова, 7 листова с таблама.

СТАМЕНOВИЋ, МИРЈАНА
Испитивање квалитета живота инсулин-зависних дијабетичара.
156, 6 листова.

СТАНOЈЛOВИЋ, OЛИВЕРА
Улога делта пептида у аудиогеној епилепсији изазваној Н-метил-Д-аспартат агонистима.
151 лист.

СТЕФАНОВИЋ, ИВАН
Ехографска дијагностика орбиталног дела видног живца.
91 лист.

СТЕФАНОВСКИ, ГОРДАНА
Балнеотерапија сулфатно-сулфидном минералном водом у рехабилитацији болесника након цереброваскуларног инзулта.
164 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ЉУДМИЛА
Неуропсихијатријске промене у системском еритемском лупусу.
116 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, КАТИНА
Евалуација ефеката физикалне терапије на функционално стање деце са Arthrogryposis multiplex congenital. 138 листова, 30 стр.

ЧУКИЋ, ДРАГАНА
Судскомедицинске карактеристике убиства у периоду од 1991. до 1995. године.
192, 5 листова.

ЋУПИЋ, МАЈА
Микробиолошки статус и стање епитела грлића материце у току ХИВ инфекције.
III, 155 стр.


ШЕР, ФИЛИП
Утицај терапије на присуство demodex folliculorum и demodex brevis на клинички ток rosaceae.
97 листова.

ШИПЕТИЋ, САНДРА Б.
Фактори ризика за настајање инсулин-зависног дијабетеса мелитуса.
205 листа.

 

2000. година

АВРАМOВИЋ, СИНИША
Радна способност код псеудофака
131, 57 листова.

АРСИЋ-МАНДАРИЋ, ЗOРИЦА
Oштећење доњег ларингеалног нерва код карцинома бронха.
108 стр.

БOНАЧИ-НИКOЛИЋ, БРАНКА
Патофизиолошки и клинички значај аутоантитела специфичних за цитоплазматске антигене неутрофилних леукоцита.
140 листова.

БАЛАБАН, ЈАСНА М.
Процена стања доњих дисајних путева код болесника са алергијским ринитисом.
67, 17 листова.

ВАВИЋ, НАТАША Б.
Значај праћења хемостазе у трансплантацији јетре.
122 листа.

ВЕКИЋ, БЕРИСЛАВ
Значај лимфаденектомије у хируршком лечењу карцинома ректума.
189 листова.

ВЕЛКOВСКИ, САШКO Д.
Експериментална морфофункционална испитивања крвних судова, јетре и крви и корелација са антиоксидационим статусом после пролонгиране атерогене дијете.
VII, 151 лист.

ГАВРИЋ, НИКOЛА
Утврђивање упоредне вриједности клиничког и ултрасонографског испитивања у дијагностиковању развојног поремећаја кука новорођенчади.
92 листа.

ДOНФРИД, БРАНИСЛАВ
Вредност армираног акрилата у лечењу капка код затворених повреда грудног коша.
162 листа.

ДАШИЋ, ЖАРКO М.
Компаративна анализа хируршки и неоперативно рјешаваних повреда дисталне тибиофибуларне синдесмозе.
135 листова.

ДИКЛИЋ, АЛЕКСАНДАР
Значај лимфоцитне инфилтрације и присуства антитироидних антитела у хирушком лечењу дифузне токсичне струме.
152 стр.

ДИМИТРOВСКИ, АНТOНИO
Тешки метали у крви и семиналној плазми и њихов однос на квалитет сперматозоида код здравих и инфертилних мушкараца.
III, 111, 3 листа.

ДУЊИЋ, РАДИЦА
Урођени поремећаји инхибитора коагулације крви удружени са губитком трудноће.
157 листова.

ЂOРЂЕВИЋ-НИКИЋ, МАРИНА
Значај и утицај планиране исхране за функционалне способности и телесну композицију спортиста.
142 листа.

ЂУКИЋ-ИВАНЧЕВИЋ, СЛOБOДАНКА
Бактеријска вагиноза у трудноћи.
III, 132 листа.

ЕРЕМИЈА, МАРИЈА М.
Праћење развоја морфолошких особина и функционалних способности кардиоваскуларног система у селекцији спортиста.
118, 40 листова.

ЖИВАНOВИЋ, ДРАГАНА
Електроенцефалографске и бихејвиоралне карактеристике епилепсије изазване применом имипенема и циластатина.
129 листова.

ЖИВИЋ, ЉУБИЦА
Промене у квалитетима стапедијалног рефлекса под дејством буке.
135 листова.

ЗЕЋИРИ, ЂИНА
Компаративне вредности сперматозоида добијених из ејакулата и тестикуларном екстракцијом у поступку интрацитоплазматске ињекције код вантелесне оплодње.
145, 22 листа.

ИГЊАТOВИЋ РИСТИЋ, ДРАГАНА
Персоналне карактеристике адолесцената оболелих од шећерне болести и утицај психосоцијалних фактора на контролу болести.
133, 8 листова.

ИГЊАТOВИЋ, ДЕЈАН М.
Значај морфологије и варијација жучних путева и крвних судова порте хепатис у лапароскопској хирургији жучне кесе.
128 листова.

ИЛИЋ-ВЛАТКOВИЋ, ВЕРИЦА
Културолошке форме понашања и ризици од АИДС-а.
119 стр.

ЈOВАНOВИЋ, ДЕЈАНА
Етиологија и диференцијална дијагноза цереброваскуларних поремећаја у гравидитету и пуерперијуму.
VI, 175 стр.

ЈOВИЋ, МИOМИР Ђ.
Хемодинамски ефекат интраоперативне инфузије глукоза-инсулин-калијум у коронарној хирургији код ослабљене функције леве коморе.
110 листова.

ЈOВИЧИЋ, МИЛЕНА М.
Промена активности Na, K-АТP-азе еритроцита и имунолошки статус у експерименталном моделу Аlzheimer-ове болести.
135 листова.

ЈOСИПOВИЋ, БOЖА
Функција коре надбубрега и полних жлезда у болесника са реуматоидним артритисом кратког трајања.
131 лист.

ЈАНДРИЋ, КРСТO
Значај бронхолошких испитивања у индикацији и планирању оперативних захвата у грудном кошу.
242, 18, 4 листа с таблама.

ЈАНКOВИЋ, ДРИНА
99mTc-para аминохипурна киселина (PAH)-обележавања, својства и клиничка примена.
103 листа.

ЈАНКOВИЋ, СЛАВИША
Евалуација рехабилитационог резултата код болесника са неуролошким повредама.
261 лист.

ЈЕРЕМИЋ, ВАСИЛИЈЕ М.
Налаз Helicobacter pylori после ресекције желуца због улкусне болести.
125 листова.

КOНТИЋ-OКЛOБЏИЈА, МИРЈАНА
Менингеоми јукстаселарног региона – корелација неуроофталмолошких и морфометријско-топографских карактеристика.
87 листова.

КАТАНИЋ, ДРАГАН
Конгенитални хипотиреоидизам и придружене малформације.
80 листова.

КРСТИЋ, ДАНИЛО
Хигијенско-ергономски ефекти различитих таласних дужина вештачке осветљености на адолесценте.
122 листа.

КУЉИЋ, БЛАГOЈЕ
Фактори ризика у развоју акутног стресног поремећаја након рањавања.
122 листа.

ЛАЛOШЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Етиологија, патогенеза, природни ток и лечење спондилолистеза.
160 листова.

ЉАЉЕВИЋ, АГИМА
Процјена здравственог стања дјеце предшколског узраста коришћењем антропометријских показатеља.
142 листа.

МАРИСАВЉЕВИЋ, ДРАГOМИР
Еволуција примарног мијелодиспластичног синдрома.
194, 30 листова.

МАТАНOВИЋ, ДРАГАНА
Дијагностички значај визуелних евоцираних потенцијала у раном откривању ретинопатије у пацијената са инсулин зависним дијабетесом.
88 листова.

МИЛOСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛИЦА Б.
Дијагностичка и прогностичка вредност комбинованог дипиридамол-добутаминског теста за провокацију миокардне исхемије код болесника са артеријском хипертензијом.
176 листова.

МИЛАНOВИЋ-МЕДЕНИЦА, СНЕЖАНА
Психопатологија и фактори ризика код покушаних самоубистава.
140 листова.

МИЛАШИНOВИЋ, ГOРАН Р.
Принципи и могућности неинвазивног електрофизиолошког испитивања код болесника са ендовенским имплатабилним кардиовертер-дефибрилаторима.
116 листова.

МИЛИНИЋ, НИКOЛА
Процена нутритивног статуса у оболелих од цирозе јетре.
178 листова.

МИЛИЋ, АЛЕКСАНДАР
Начин ефикасног реаговања људи у стресним ситуацијама рата.
V, 364 листа.

НЕШИЋ, МOМИР
Утицај ендокардно ендотелне баријере на функционалне карактеристике миокарда.
57, XII листова.

НИКOЛИЋ, ТАТЈАНА
Значај проинфламаторних цитокина у раној дијагностици бактеријских инфекција превремено рођене деце.
123 листа.

НИКЧЕВИЋ, ЉУБИЦА
Утицај демографских и породичних особености на исход рехабилитације цереброваскуларног инсулата код жена старијих од 65 година.
77, 4 листа.

ПАВИЋЕВИЋ, МИЛИЈА
Клиничко-епидемиолошка студија мултипле склерозе у Црној Гори.
190 листова.

ПАВЛИЦА, ДУШАН
Локални и системски хуморални имунски статус код пацијената са herpes simplex вирусном инфекцијом орофарингеалне регије.
136 стр.

ПАПИЋ, МИЛЕНА
Значај трансвагиналне color doppler сонографије у програму in vitro фертилизације.
140 стр.

ПЕЈЧИЋ-КАРАПЕТРOВИЋ, БРАНКА
Утицај полних хормона на формирање сексуалног диморфизма у сазревању Т лимфоцита у тимусу пацова. 119 листова.

РАДУЛOВИЋ, ДАНИЛO
Индикације за операцију и избор хируршког приступа у лечењу нетуморских компресивних цервикалних мијелопатија.
99 листова.

РАКOЧЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Испитивање и лечење хроничне ановулације као узрока стерилитета.
152 листа.

СИМИЋ, МИЛАН
Учесталост ендемске гушавости код школске деце на подручју Републике Србије.
184 листа.

СТАНКOВИЋ, СРБOСЛАВ
Компјутеризована томографија у раном откривању, процени и прогнози цереброваскуларног инсулта.
138 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГОШ
Дијагностика и третман калкулозе жучних путева у припреми за холецистектомију.
III, 181 лист.

ТЕОФИЛОВСКИ, МИРКО
Специфичности протетичко-ортотичке рехабилитације политрауматизованих пацијeната са краниоцеребралном повредом.
226 листова.

ТОДОРОВИЋ, ВЛАДИМИР
Компарација могућих фактора ризика за настанак бенигних и малигних промена дојки.
129 листова.

ТРИШИЋ, БРАНКА
Биолошки и прогностички значај карактеризације реаранжмана гена имуногсистема PCR методом у деце оболеле од акутне лимфобластне леукемије.
97 листова.

ЧOЛАКOВИЋ, БOРИСЛАВ
Значај систематског прегледа жена у циљу раног откривања малигних промјена на грлићу материце у срединама са различитим социолошким условима живота.
155, 16 листова.

ЧУПИЋ, МАЈА
Макробиолошки статус и стање епитела грлића материце у току HIV инфекције.
III, 155 стр.

 

2001. година

АТАНАСКOВИЋ, МАРИНА
Алергијске реакције изазване вакцинама у дечјем узрасту.
73 листа.

БАБИЋ, БOРИВOЈ
Испитивање функционалне способности свих делова вестибуларног чула након изненадних оштећења.
183 листа.


БИЈЕЛИЦКИ, БOРИСЛАВ Ђ.
Магнетно-резонантна спектроскопија in vivo у локализацији епилептогеног фокуса код пацијената са различитим облицима епилепсије.
129 листова.

БOЈOВИЋ РАНКOВИЋ, ЉИЉАНА
Метаболички ефекти цилазаприла и хидрохлоротиазида примењених појединачно или у комбинацији код болесника са есенцијалном хипертензијом.
169 листова.

ВЕЉКOВИЋ, ДOБРИЛА
Значај квалитета ћелијског концентрата периферне крви у трансплантацији матичних ћелија хематопоезе у деце.
120 листова, 4 листа са табелама.

ВРЗИЋ, СВЕТЛАНА М.
Саркоми тела материце: клиничке и патолошке карактеристике.
IV, 303 листа.

ВУКOВИЋ, ДРАГАН
Клинички и хистолошки аспект витреалне хеморагије.
186, 18 листова.

ВУЛЕТИЋ, БИЉАНА П.
Молекуларна епидемиологија ротавируса у деце предшколског узраста.
89 листова.

ДOБРИЧИЋ ЧЕВРЉАКOВИЋ, НЕВЕНКА
Целијачна болест код деце на подручју Расинског округа.
III, 173 листа.

ДOКНИЋ, МИРЈАНА
Значај примене хормона раста у супституционој терапији код одраслих особа.
109 листова.

ДУКА, СЛOБOДАН
Компликације билијарне калкулозе - хируршки значај, дијагностика и лечење.
107 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Ефекти акутног дејства различитих стресора на активност моноамино оксидазе и антиоксидативних ензима у мозгу и мрком масном ткиву пацова.
136 листова.

ЂЕРГОВИЋ, ДАНИЦА
Ефекти централно апликованог соматостатина на фенотипске карактеристике тимоцита у тимусу пацова. 165 стр.

ИЛИЋ, КАТАРИНА
Утицај титроксина на функцију ендотела.
III, 104, 9 листова.

ЈOВАНOВИЋ, ЗOРИЦА Д.
Утицај оксидативног стреса на електрофизиолошке карактеристике ретзиусових неурона пијавице.
110 листова.

ЈOВАНOВИЋ, МИЛАН Б.
Упоредна анализа измењене слузнице ларинкса утврђена ларингомикроскопијом, контактном микроендоскопијом и хистопатологијом.
115 листова.

ЈЕШИЋ, МИЛOШ
Процена гасних анализа капиларне крви код новорођенчади са нормалном респираторном функцијом.
150 листова.

ЈУРИШИЋ, ВЛАДИМИР
In-vitro ефекти фактора некрозе тумора алфа на активност и преживљавање лимфоцита периферне крви оболелих од лимфома.
114 листова.

КOЛАР, ДУШАН
Oднос психотерапије и фармакотерапије у третману анксиозних и фобичних поремећаја.
214 листова.

КАРАМАРКOВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Прогностички и терапијски значај активације плазматских система у интраабдоминалним инфекцијама. 144 листа.

КЕКУШ, ДИВНА
Испитивање квалитета живота популације са умањеним радним потенцијалом.
181, 16 листова.

КОСЕЦ, ДУШКО
Структурне карактеристике тимуса и фенотипске особености тимоцита у миестенији гравис.
149 листова.

МАРКOВИЋ, НАТАША С.
Асимптоматски перикардни излив у болесника на хроничном програму хемодијализе.
225 листова.

МИЛOШЕВИЋ, СВЕТЛАНА
Дуралне артериовенске малформације: неурорадиолошке карактеристике и терапијски модалитети.
94 листа.

МИЛИЋ РАЧИЋ, ВЕДРАНА
Клиничка, неурофизиолошка и генетичка студија хередитарне моторне и сензитивне неуропатије тип I. 103 листа.

МИЛОШЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Место редукционе корпопластике у лечењу еректилне дисфункције код пацијената са великим пенисом. 101 лист.

МИЉЕВИЋ, ЧЕДO Д.
Истраживање улоге аутокаталитичке аутооксидације допамина и реактивних кисеоничних врста у схизофренији.
261 лист.

МИРИЋ, МИРЈАНА
Улога хемодинамских активних супстанци у конгестивној срчаној инсуфицијенцији.
V, 143 стр.

МИРКOВИЋ, РАНКА
Преваленца насљедних поремећаја метаболизма аминокиселина у популацији ретардиране дјеце.
132 листа.

МИЋУНOВИЋ, ЉУБИЦА С.
Масна емболија као последица трауме локомоторног система у клиничкој и форензичкој патологији.
128 листова.

НЕНАДOВИЋ, МАЈА
Имунофенотипизација запаљењског инфилтрата у јетри код хроничног хепатитиса Б и Ц.
236 листова.

НИКOЛИЋ, ДЕЈАН
Евалуација хируршких захвата код пигментних тумора коже у односу на типолошке карактеристике коже. 208 листова.

НИКOЛИЋ, СЛOБOДАН
Ефекти рехабилитације у лечењу пострауматског оштећења зглоба кука.
170 листова.

НИКOЛИЋ-ЂУРOВИЋ, МАРИНА
Метаболички и неуроендокрини поремећаји код особа са анорексијом нервозом – терапијске могућности. 135 листова.

НИКИТOВИЋ, МАРИНА
Клинички, физички и технички аспекти контроле квалитета у краниалној и кранио-спиналној радиотерапији деце и омладине.
152 листа.

ПOПАДИЋ, ДУШАН
Испитивање улоге интерферон регулаторног фактора-1 у патогенези аутоимунских болести централног нервног система.
VI, 78 листова.

ПАВЛOВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Терапијски ефекти нискофреквентног пулсирајућег елекромагнетног поља у третману пацијената са повредом меких ткива колена.
III, 120 листова.

ПАУНOВИЋ, ИВАН Р.
Хируршке, пато-хистолошке и имунохистохемијске карактеристике медуларног карцинома штитасте жлезде.
205 листова.

ПЕКИЋ, САНДРА
Нови приступ у процени секреције хормона раста код одраслих особа ради одређивања критеријума за супституцију са хормоном раста.
190 стр.

ПЕТРOВИЋ, ЈOВАНА
Екскреција хидроксипролина у пацијената са инсулин-зависним и инсулин-независним дијабетесом.
82 листа.

ПЕТРOНИЈЕВИЋ, НАТАША
Кинетички параметри Na, K-АТP-азе мембрана еритртоцита и антиоксидативни статус еритроцита и плазме у пацијената оболелих од схизофреније.
124 стр.

РАДОЈЧИЋ, ЉИЉАНА
Одређивање интерлеукина-8 и антагониста рецептора за интерлеукин-1 у цервикалној слузи жена са стерилитетом непознате етиологије и имунолошки неплодних жена.
49 листова.

РАДУЛOВИЋ, РАНКА Р.
Метод интегративне музикотерапије као подстицај психомоторне, емоционалне и социјалне стабилизације личности деце оболеле од церебралне парализе.
202 листа.

РАСПОПОВИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Принципи и могућности хируршког лечења boutonniere деформитета прстију посттрауматског порекла.
93, VI, X листова.

РИСТOВСКИ, ВOЈИСЛАВ
Могућности антиоксидантне заштите миокарда после операције на отвореном срцу.
95 листова.

РУДАНОВИЋ, РАДА
Кардиореспираторни дистрес код новорођенчади – евалуација и терапија.
119 листова.

САВИЋ, OЛИВЕРА
Утицај алфа2 макроглобулина на преципитацију имунокомплекса.
136 листова.

САНКOВИЋ, СНЕЖАНА П.
Карциноембрионски антиген у хроничном запаљењу слузнице средњег ува.
89, 9 листова.

САРАВOЛАЦ-СТЕФАНOВИЋ, СВЕТЛАНА
Психомоторни развој у првој години живота код деце са израженом неонаталном жутицом.
82, 25, 8 листова.

СЕМНИЦ, РOБЕРТ
Магнетна резонанца у евалуацији анатомије и патологије кранијалних нерава.
97 листова.

СИМOНOВИЋ-БАБИЋ, ЈАСМИНА
Клиничке, биохемијске и хистолошке карактеристике хроничне хапатитис хeпатитис Ц вирусне инфекције. 108 листова.

СРЕТЕНОВИЋ, МИРЈАНА
Ефикасност терапије, њена токсичност и квалитет живота код болесника са агресивним нехочкинским лимфомима.
160 листова.

СТЕВАНOВИЋ, ДЕЈАН
Утицај систематске лимфаденектомије на исход лечења и дужину преживљавања пацијената оперисаних због карцинома желуца.
137 листова.

СТЕПАНОВИЋ, СРЂАН
Могућности излоације, идентификације и процена патогености сојева Staphylococcus sciuri.
64 листа.

ТЕПАВЧЕВИЋ, ЗВЕЗДАНА Б.
Имунохистохемијска анализа плеоморфног аденома.
I, 144 листа.

ТОДОРОВИЋ-ТИРНАНИЋ, МИЛА
Испитивање кинетике и века тромбоцида комбиновањем in vivo и in vitro нуклеарно-медицинском методом помоћу 111In-оксината.
VII, 225 листова.

ТОМИЋ ШПИРИЋ, ВЕСНА
Испитивање фактора ризика и квалитета живота код болесника са бронхијалном астмом.
185, 16 листова.

ТОМИЋ, СЛОБОДАН
Евалуација перикардних излива после операција на отвореном срцу.
97 листова.

ТУТИЋ, ИЗЕТ
Анализа фактора ризика за примарну и секундарну холедохолитијазу уз упоредну анализу значаја анатомских варијација жучних путева.
109 листова.

ЦАВРИЋ, ГОРДАНА С.
Стероидни рецептори и ензими антиоксидативне заштите у малигним туморима хуманог бубрега.
139 листова.


ЋАМУ, ЈАНОШ
Процена ефеката хемодулације на поремећаје хемореолошких фактора и ток исхемичног цереброваскуларног инсулта.
109 листова.

 

2002. година

OСТOЈИЋ, СЕРГЕЈ М.
Антропометријски, физиолошки и биохемијски профил врхунских југословенских фудбалских спортиста. 181 лист.

АРСИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај пушења дувана на метаболичке поремећаје код трудница.
111 листова.

БOБИЋ, БРАНКO
Фактори ризика за инфекцију паразитом Toxoplasma gondii у трудноћи.
82 листа.

БOШКOВИЋ, АНЕТА
Прогностички садржај варијабилности срчане фреквенције код болесника са акутним инфарктом миокарда.
120 листова.

БЈЕЛOВИЋ, МИЛOШ
Значај спленектомије и дисекције лимфних нодуса уз стабло слезинске артерије у радикалном хируршком лечењу карцинома желуца различитих локализација.
174 листа.

БРАНКOВИЋ-НИКШИЋ, СНЕЖАНА
Генетички савет и пренатална дијагностика у превенцији хромозомских синдрома.
185 листова.

ВУКСАНOВИЋ, МИРЈАНА П.
Брачни стерилитет и ставови према родитељству и методама асистиране хумане репродукције.
168, 4, 5 листова.

ВУЧЕВИЋ, ДРАГАНА
Интеракција тимоцита и R-TNC.1 кортикалне тимусне епителне ћелијске линије in vitro.
175 листова.

ГЛИШИЋ, РУЖИЦА
Испитивање визуелне перцепције у болесника са цереброваскуларним акцидентима.
142 листа.

ЂУКАНOВИЋ, БOШКO
Вредност ретроградне церебралне перфузије у протекцији мозга током дубоког хипотермијског циркулаторног ареста.
73 листа.

ЗЕКОВИЋ, СВЈЕТЛАНА
Процјена пулмоналне регургитације код дјеце оперисане од тетралогије Fallot.2002
89, 7 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, РАДOШ Д.
Значај лупус "банд" теста за процену активности системског еритемског лупуса.
96 стр.

ЈOВАНOВИЋ, МИЛАН
Савремени приступ у дијагнози и терапији анималних салмонелоза у болесника са предиспонирајућим стањима.
132 листа
.
ЈАНКОВИЋ РАЖНАТОВИЋ, СВЕТЛАНА
Дијагностички значај морфолошке и хемодинамске Doppler ултразвучне евалуације утеруса и мале карлице код пацијената са хиперплазијом и карциномом ендометријума.
91 лист.

ЈЕЛИЋ, СВЕТЛАНА
Анализа могућности модификовања прогресије микроалбуминурије код болесника са диабетес мелитусом типа 2.
IV, 179 листова.

ЛАЛOШЕВИЋ, ЂOРЂЕ
Радиолошка преоперативна припрема пацијената за лапароскопску холецистектомију.
127 стр.

МАРКOВИЋ-ЖИГИЋ, ДУШИЦА
Сексуална активност у раној физиолошкој менопаузи.
115 стр.

МИЛOВАНOВИЋ, РАДМИЛА
Развој пажње у адолесценцији.
190 листова.

МИЛOШЕВИЋ, ИВАН
Лечење прелома базе прве метакарпалне кости шаке.
117 листова.

МИЋOВИЋ, ЖАРКO
Прогностички фактори у лијечењу крипторхизма.
179 листова.

НАРАНЧИЋ, ВЕСНА
Карактеристике психомоторне и сазнајне организованости код деце оштећеног слуха.
202, 14 листова.

ОПРИЋ, ДЕЈАН
Промене у базалној мембрани дојке као прогностички параметар и знак претеће микроинвазије код дуктусног carcinoma in situ.
151, 11 листова.

ПЕТАКOВ, МИЛАН С.
Клинички значај одређивања хормона раста и инсулину-сличног фактора раста у акромегалији.
137 листова.

ПЕТРОВИЋ, ВЛАДАН
Компаративна клиничка студија ендоскопске балон диалтације и ендоскопске паилотомије у лечењу халедохолидијазе.
97 листова.

РАИЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Неуромодулација резидуалне моторне контроле код синдрома горњег моторног неурона методом функционалне електричне стимулације.
139 листова, 68 листова са таблама.

РИСТАНОВИЋ, ЕЛИЗАБЕТА
Испитивање различитих антигена Francisella tularensis ињихов значај у имунодијагностици туларемије.
VI, 116 стр.

СИМИЋ, ДРАГАН В.
Улога оксидативног стреса у есенцијалној хипертензији.
119 листова.

СПАИЋ, МИЛАН
Хируршко лечење неурогеног бола ДРЕЗ операцијом.
195 листова.

СПРЕМO, СЛOБOДАН
Карактеристике динамичких параметара акустичног рефлекса код бласт повреда ува.
132 листа.

СТАНОЈЕВИЋ, МАЈА
Анализа генетичке варијабилности HIV изолата.
115 листова, 4 стр.

СТЕВАНOВИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Утицај начина анестезирања на негативне кардиореспираторне ефекте и клинички ток лапароскопских операција жучне кесе.
IX, 167 листова.

СТОШОВИЋ, МИЛАН
Упоредна анализа индекса адекватности дијализее употребом клиничких апарата при разним нивоима дијализираности код болесника на хемодијализи.
166 стр.

СТОШОВИЋ, РАЈИЦА
Процена ефикасности конвенционалне алерген специфичне имунотерапије у лечењу алергијске бронхијалне астме.
135 листова.

ТЕШАНОВИЋ, ГОРДАНА
Рационално лечење ноћног мокрења код деце.
100 листова.

ТОПУЗОВИЋ, ЧЕДОМИР Б.
Анализа хируршког и нехируршког лечења стрес уринарне инконтиненције код жена.
65 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ЈАСНА
Значај ехосонографије и магнетне резонанце у дијагностици карцинома панкреаса.
133, XV листова.

ХРНЧИЋ, ЈАСНА
Анализа социјалних релација адолесцената са коморбидитетом депресивних симптома и антисоцијалног понашања.
IV, 323 листа.

ЦВЕТКОВИЋ, ЗОРИЦА
Значај анализе масних киселина фосфолипида серума болесника са non Hodkin лимфомима.
224 листа.

ЧАВИЋ, ТАМАРА
Примена методе когнитивног реструктурисања код психотрауматизованих избеглица.
144, 13 листова.

ШOБOТ, МАРКO
Рана и удаљена прогноза у болесника са анеуризмом леве коморе у акутном инфаркту миокарда.
109 листова.

 

2003. година

АНДРЕЈЕВИЋ, СЛАЂАНА
Антимитохондријска антитела М2 и М5 типа у обољењима са имунском патогенезом.
130 листова.

ВOДOПИВЕЦ, СЛАВЕНКА
Кардиоваскуларне компликације код болесника са трансплантираним бубрегом.
164 листа.

ГЛЕДОВИЋ-МУСИЋ, ЉИЉА
Ехокардиографска процјена функције лијеве коморе у болесника са трајном електростимулацијом десне коморе срца.
133 листа.

ГРУЈИЋ-ИЛИЋ, ГOРДАНА В.
Прилог изучавању фактора ризика у настајању атеросклерозе код деце породица оболелих од коронарне болести.
205 листова.

ДЕСПOТ, БРАНКO
Примарно одложена реконструкција мекоткивног и коштаног дефекта код ратних повреда шаке.
II, 110 листова.

ЂOРЂЕВИЋ, МИРOСЛАВ Љ.
Нови приступ за хирушко лечење Пеyронијевe болести.
168 листова.


ЂУРИЋ, ВOЈИСЛАВ
Oлигоелементи гвожђе, бакар и цинк у серуму и индукованом спутуму пацијената са алергијским ринитисом и бронхијалном астмом.
84 листа.

ИЛИЋ, ТИХОМИР
Студије ексцитабилности хуманог моторног кортекса применом транскранијалне магнетне стимулације. 111 листова.

КУБУРOВИЋ, ВЛАДИМИР
Значај генетског саветовалишта у превенцији наследних болести.
248 стр.

ЛАБУДOВИЋ, ГOРДАНА М.
Oднос између клиничких манифестација акутних цереброваскуларних обољења и биохемијских промена у крви и ликвору.
177 листова.

ЛАТАС, МИЛАН
Утицај психијатријског коморбидитета на ток и исход лечења пацијената са паничним поремећајем и агорафобијом.
250 листова.

ЛИБЕК, ВЕСНА
Учесталост антитела на хепатитис C вирус и оштећење јетре код вишеструких давалаца крви и политрансфудованих болесника.
132 листа.

МАЈКИЋ, ВOЈИСЛАВ
Процеси резилијентности адолесцентних породица у условима наше кризе.
186 листова.

МАКСИМOВИЋ, СИНИША
Прогностички фактори еволуције ургентнооперисаних болесника са карциномом леве половине колона и ректума.
141 лист.

МАРИНАЦ-ДАБИЋ, ДАНИЦА
Деловање дијагностичког ултразвука на фетални раст.
260 листова.

МЕДЕНИЦА, МИЛИЋ
Поливалентан приступ дијагностици малигних плеуралних излива.
256 стр.

МИЈАИЛOВИЋ, ПРЕДРАГ
Упоредно испитивање појаве полипа ректосигмоидне регије и њихове малигне алтерације у златиборском округу.
178 листова.

МИЛАНOВИЋ, СЛАЂАН
Прилог управљању брзим балистичким покретима.
1 св. (разл. паг.)


МИЛАНКOВ, OЛГИЦА
Фактори ризика код сидеропенијске анемије одојчади.
220 листова.

МИЛИЋ, МИЛАН
Клинички, психопатолошки, биохемијски и неурофизиолошки предиктори агресивности код схизофрених болесника.
310 листова.

МИЛИЋЕВИЋ-КАЛАШИЋ, АЛЕКСАНДРА
Неуропсихијатријски поремећаји у старих особа на кућном лечењу и нези.
197, 14 листова.

ПЕНЧИЋ-ПOПOВИЋ, БИЉАНА
Електрокардиографске промене у току интермитентне хипоксемије за време спавања у болесника са коронарном болешћу.
96 листова.

ПЕРУНИЧИЋ, БOГOЉУБ
Прилог епидемиолошком изучавању здравственог стања радника професионално изложених азбесту.
VII, 176 стр.

ПЕТРOВИЋ, ГOРАН Г.
Значај адекватног избора поступака, опреме и транспорта у прехоспиталном збрињавању тешке саобраћајне траумe.
184 листа.

ПЕТРOВИЋ, ЗOРАН
Значај одређивања присуства папилома вируса у плочастослојевитом епителу грлића материце са посебним освртом на спречавање развоја малигних промена.
108 листова.

ПРOТИЋ, СНЕЖАНА
Ефекти антиоксидантне терапије код пацијената оперисаних од колоректалног карцинома.
153 листа.

РАДОВИЋ, МИЛАН
Исход исхемијске акутне инсуфицијенције бубрега код дуготрајније хипертензије и експериментални модел превенције репрефузионог оштећења код спонтано хипертензитивних пацова.
129 листова.

САВКOВИЋ, ЗOРИЦА
Oднос органске амблиопије и визуелно секвенционе меморије.
105 листова.

СТЕФАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Резултати петогодишњег праћења болесника са акутним инфарктом миокарда лечених интравенском стрептокиназом.
227 листова.

СТОЈАНОСКИ, КРСТЕ
Допринос новој класификацији урођених аномалија спољашњих полних органа.
149 стр.

 

2004. година

САВИЋ, МИРОСЛАВ
Ефекти супстанци са афинитетом за бензодиазепинско место везивања GABAA рецептора на спонтано и условљено понашање пацова.
113 листова.

БУКИЛИЦА, МИРЈАНА
Значај присуства антинуклеусних антитела у кератиноцитима болесника са системским болестима везивног ткива.
95 листова.

ВOЈНOВИЋ, БOЈАН Р.
Испитивање поузданости колор-доплер, колор-ангио ултрасонографије и магнетне резонанце у процени промена рачве каротидне артерије.
105 листова.

ВУКАЈЛОВИЋ, СНЕЖАНА
Квалитет живота пацијенткиња лечених од малигних обољења вулве и утеруса.
256 листова.

ДРАКУЛИЋ, БOГДАН
Временске карактеристике трауматског искуства и субјективни доживљај времена у посттрауматском стресном поремећају.
195 листова.

ДУИШИН, ДРАГАНА
Анализа типологије личности у односу на родни идентитет.
115 листова.

ИЛИЈЕВСКИ, НЕНАД
Еверзиона каротидна ендартеректомија без интраоперативног мониторинга код болесника са оклузијом контралатералне унутрашње каротидне артерије.
121 лист.

ИСАКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Транспорт прекурсора нуклеинских киселина из цереброспиналне течности у крв – студија на моделу монослоја епитела плескуса овце in vitro.
156 листова.

ЈOЦИЋ-ЈАКУБИ, БOСАНКА
Утицај латерализације и локализације епилептичког фокуса на когнитивне функције у деце.
179 стр.

КOЛАР, МИЛА
Допринос етиологији, класификацији и лечењу хорде код хипоспадије.
163 листа.

КОКИЋ, ЗОРАН
Исхрана и други фактори ризика за карцином радника.
145 листова.

ЛАУШЕВИЋ, ДРАГАН
Студија преваленције пушења дувана код школске деце у Црној Гори.
174 листа.

МАЛИШ, МИЛОШ
Компаративне карактеристике имунореактивних неурона амигдалоидног комплекса пацова и човека.
174 листа.

МИЈАЛЧИЋ, РАДOВАН М.
Касни резултати хируршког лечења конгениталног хидроцефалуса.
363 листа.

МИХАИЛOВИЋ-КOКИЋ, БРАНКА
Испитивање функције кохлеовестибуларног апарата код болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом.
110 листова.

НЕНЕЗИЋ, ДРАГOСЛАВ Ђ.
Значај васкуларне анастомозе код трансплантације јетре.
164 листа.

НOВАКOВИЋ, АЛЕКСАНДРА Н.
Анализа ефекта резвератрола на изолованим крвним судовима људи и животиња.
76 листова.


ПАНOВИЋ-БАЈЧЕТИЋ, МИЛИЦА
Систем заштите од оксидационих оштећења код деце са дилатационом кардиомиопатијом.
141 лист.

ПЕРИЋ-ПOПАДИЋ, АЛЕКСАНДРА
Дијагностички и прогностички значај концентрација солубилног интерцелуларног адхезивног молекула 1 и еозинофилног катјонског протеина у серуму болесника са алергијским ринитисом и бронхијалном астмом.
91, 11 листова.

РАДOСАВЉЕВИЋ, БOРИСЛАВ
Лапароскопска холецистектомија и периоперативна ултрасонографија.
156 листова.

РАДЕНКOВИЋ, МИРOСЛАВ Д.
Дејства вазоактивних супстанци на изолованој хуманој умбиликалној артерији: значај интегритета ендотела и трансдукционих рецепторских механизама за нормалну и патолошку трудноћу.
143 листа.

САВИЋ, ДРАГАН С.
Фактори прогнозе интракранијумских епендимома у деце и одраслих.
176 листова.

САВИЋ, МИРOСЛАВ
Ефекти супстанци са афинитетом за бензодиазепинско место везивања GABAA рецептора на спонтано и условљено понашање пацова.
113 листова.

СПАСИЋ, ДУШАН
Oднос примарне репарације и постоперетивних компликација код повреда дебелог црева.
177 листова.

СТАМЕНКOВИЋ, ДУШИЦА
Процена значаја комбиноване спинално-епидуралне аналгезије у општој хирургији.
184 листа.

СТАМЕНКOВИЋ, МИРOСЛАВ
Испитивање присуства фактора ангиогенезе и медијатора инфламације у пролиферативној дијабетичкој ретинопатији и хроничним обољењима увее.
VI, 103 стр.

ЋУК, ГОРДАНА
Крвно групни антигени у ткиву лобуларних и дуктусних карцинома дојке као прогностички фактори.
115 стр.

ВИТАНОВИЋ, РАДМИЛА
Значај ентомолошког надзора у епидемиологији маларије у Југославији са посебним освртом на период после ерадикације.
199 листова, 4 листа са табелама.

НИКОЛИЋ, ЈОВАН
Вредност реоенцефалографије у процени мцеребралне атеросклерозе.

 

2005. година

АЛЕМПИЈЕВИЋ, ЂОРЂЕ
Савремена судскомедицинска експертиза у кривичним делима сексуалног криминалитета.
V, 118 листова.

АЛЕМПИЈЕВИЋ, ТАМАРА
Значај колор doppler ултразвучног прегледа у процени ресектабилности малигних неоплазми панкреаса.
124 листа.

БАЛЕТИЋ, НЕНАД С.
Процена дијагностичке вредности аутофлуоресцентне ендоскопије код болесника са патолошким променама гркљана.
VI, 145 листова.

BATSIALOU, IOANNA
Балнеотерапијски ефекти термоминералних вода у третману хроничног лумбалног синдрома.
118 листова.

БАШИЋ, ДРАГОСЛАВ Т.
Ране постоперативне васкуларне и уролошке компликације трансплантације бубрега од живог донора и кадавера
129 листова

ВУКСАНОВИЋ, ВЕСНА М.
Нелинеарна динамика срчаног ритма.
108 листова.

ВУЛИЋ, ДУШКО
Спровођење мера секундарне и примарне превенције коронарне болести
141 лист

ВУШУРОВИЋ, ВЕСЕЛИН
Значај ехокардиографских и оксиметријских испитивања у дијагностици и избору терапије перзистентне плућне хипертензије новорођенчета.
152 стр.

ЂАКОВИЋ, ЗОРАНА
Избор терапијског поступка у лечењу липодерматосклерозе и њених компликација.
137 листова.

ЂУРАНОВИЋ, СРЂАН П.
Клиничке, ендоскопске и хистопатолошке карактеристике интестиналне метаплазије езофагогастричног споја и фактори ризика за њихов настанак.
143 листа.

ЂУРИЧИЋ, СЛАВИША
Wilmsov тумор - ефекти преоперативне хемиотерапије и прогностички значај хистолошких компоненти и имунохистохемијске експресије протеина p53.
219 листова.

ЗИДВЕРЦ-ТРАЈКОВИЋ, ЈАСНА
Процена ефективности терапијских стратегија код болесника са примарним хроничним главобољама.
180 листова.

ИЛИЋ МОСТИЋ, ТАТЈАНА
Утицај примене еpидуралне аналгезије на ток и исход вагиналног порођаја
200 листова

КОВАЧЕВИЋ, РАДМИЛА
Концентрација натриуретских пептида у мировању и у току физичког оптерећења код болесника са хроничном стабилном срчаном инсуфицијенцијом
143 листа

КОЈИЋ, СИНИША В.
Значај неурокутаних режњева у реконструкцији дефеката потколенице и стопала
156 листова

МИТРОВИЋ, ДРАГАН
Морфометријска процена параметара кинетике раста фиброаденома и филодних тумора дојке
151 стр.

НИКОЛИЋ, АЛЕКСАНДАР
Процена параметара оксидативног стреса срчаног мишића и антиоксидативне заштите за време операција на отвореном срцу.
133 листа.

ПАВЛОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Ендоскопско стентовање и хируршки bypass у палијативном лечењу оpструктивног иктеруса код иноперабилних карцинома панкреаса и периампуларне регије
130 листова

ПОПОВИЋ, ДРАГАН С.
Анализа повезаности гастро-езофагеалне рефлуксне болести и ерадикације Helicobacter pylori инфекције
192 стр.

ПУЛЕВА, КАТЈА
Рана интервенција са нестероидним антиинфламаторним лековима у астми код деце
74, 5 листова

РАКЕТИЋ, НЕВЕНКА
Значај утврђивања ДНК индекса у дијагнози и прогнози акутне лимфобластне леукемије код деце.
120 листова.

СОКИЋ МИЛУТИНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Гастрин, соматостатин и медијатори инфламације у испитаника са горњом диспепсијом и различитим исходима Helicobacter pylori инфекције.
192 листа.

СТАЈЕВИЋ-ПОПОВИЋ, МИЛА
Оптимални приступ хируршком лечењу деце са вентрикуларним септум дефектом.
162 листа.

ТОДОРОВИЋ, ЧЕДОМИР
Интеракција између анксиозности и условљеног страха - улоге CRF рецептора 1 и 2.
138 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Учесталост употребе психоактивних супстанци међу ученицима средњих школа у три региона Црне Горе.
129 листова.

ШУЛОВИЋ, НЕНАД
Ток и исход трудноћа у пацијенткиња са анемијом услед недостатка.
103 листа.

2006. година

БАБОВИЋ, РАДЕ Д.
Уродинамска евалуација неурогене дисфункције мокраћне бешике код пацијената са трауматском лезијом кичмене мождине
139 листова

БЕЛЕСЛИН, БРАНКО Д.
Дијагностички и прогностички значај функционалне процене сужења на коронарним артеријама путем фракционе и коронарне резерве протока код пацијената са претходним инфарктом миокарда
84 листа

БУЛАЈИЋ, МИЛУТИН М.
Улога молекуларно-биолошких метода у развоју сазнања о етиоpатогенези колоректалног карцинома и њихова примена у дијагностици овог обољења
122 листа

ДУВЊАК, СТЕВО
Процена ефикасности ендоваскуларног третмана каротидне атеросклеротске болести код пацијената са високим ризиком за ендартеректомију
92 листа

ЖИВАЉЕВИЋ, ВЛАДАН
Фактори ризика за развој анапластичног карцинома штитасте жлезде
159 листова

ЖУГИЋ, ВЛАДИМИР
Улога теофилина у лечењу благе, перзистентне астме
122 листа

ИВОВИЋ, МИОМИРА
Процена функције инцидента лома надбубрега на основу ендокриних и биохемијских параметара
144 листа

ЈОЈИЋ, БОРИС Р.
Нова генерација аутогеног тренинга у терапији поремећаја прилагођавања код младих и одраслих - упоредна студија
243 листа

ЛАЗОВИЋ, РАНКО
Предности и недостаци једностепених и двостепених метода у збрињавању повреда колона
148 листова

МАРКОВИЋ, ДРАГАН М.
Комpаративна анализа конвенционалне и еверзионе ендартеректомије у третману стенозантно-оклузивне болести каротидних артерија
66 листова

МИЛЕНКОВИЋ, САЊА М.
Прогностички значај имунохистохемијског испитивања пролиферативног и инвазивног потенцијала менингиома
131 лист

МИЛОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ С.
Процена морбидитета и морталитета у болесника подвргнутих реваскуларизацији миокарда на куцајућем срцу
IV, 112 листова

МИТРОВИЋ, ПРЕДРАГ М.
Акутни инфаркт миокарда код болесника са предходном хируршком реваскуларизацијом миокарда : непосредан клинички ток и удаљена прогноза
97 стр.

ОСТОЈИЋ, ЂУРЂИЦА
Одређивање маркера инфламације у астми у дјечјем узрасту
81 лист

ПЕШИЋ, ИКА
Фактори који су повезани са успехом индивидуалног пристуpа у одвикавању од пушења
V, 198 стр

ПУЗОВИЋ, ДРАГАНА
Форензичка примена анализе дезоксирибонуклеинске киселине у чврстим зубним ткивима
94 листа

СИНЂИЋ-АНТУНОВИЋ, САЊА М.
Пренатална ултразвучна дијагностика и клиничка евалуација урођених аномалија уринарног тракта
165 листова

СТАНКОВИЋ, БРАНИСЛАВ Р.
Бимедијална ретропозиција у лечењу инфантилне езотропије
110 листова

ЦВЕТКОВИЋ, СЛОБОДАН
Утицај појединих генетичких, биохемијских и цитохистолошких фактора на могућност руптуре зида анеуризме абдоминалне аорте
138 листова

ЧОЛОВИЋ, НАТАША Р.
Значај ФЛТ3 мутација у акутној мијелоидној леукемији корелација са цитолошким, цитогенетским и имунофенотипским особинама
144 листа

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354