Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Математичком факултету Универзитета у Београду

 

1952. година

РАШАЈСКИ, БОРИВОЈЕ
Геометријска теорија парцијалних једначина првог реда једне непознате функције.
1, 68, 2 стр.

 

1954. година

ЂЕРАСИМОВИЋ, БОЖИДАР П.
Проблем апроксимације ирационалних бројева разломљеним рационалним бројевима.
2, X, 63 стр.

 

1955. година

СТАНОЈЕВИЋ, ЧАСЛАВ
О строгом закону великих бројева

1956. година

БАЈШАНСКИ, БОГДАН М.
Општа класа поступака збирљивости Euler-Borelovog типа и њихова примена на аналитичка продужења.
36 стр., 1, 1.

ДАЈОВИЋ, ВОЈИН
Егзистенција граничних вредности резултаната неких класа аналитичких функција.
46 стр.

КАРАПАНЏИЋ, ЂОРЂЕ

Примена трансформација додира на интеграцију диференцијалних једначина.
64 стр.

СТОЈАНОВИЋ, РАСТКО

Кретање чврстог тела у Rieman-овим просторима константне кривине.
43, 2 стр.

 

1957. година

СТИПАНИЋ, ЕРНЕСТ
Једна генерализација алгоритма ексхаустије и неки прилози примени ексхаустије.
1, 83 стр.

 

1958. година

БРКИЋ, ЗАХАРИЈЕ
Анализа систематских грешака пасажног инструмента и других систематских утицаја на одређивање времена.
1, 85 стр.

 

1959. година

ТОМИЋ, БОШКО
О једној новој класи полинома у теорији специјалних функција.
2, 1, 74 стр.

МИТИЋ, ЉУБИША
Коосцилација астрономских клатна и утицај истих на одређивање времена.

 

1960. година

ПЕТРИЋ, ЈОВАН
Одређивање нула алгебарских и тригонометриских полинома помоћу репетитивног диференцијалног анализатора и примена на испитивање динамичке стабилности.
50, 6 листова.

САКЛ-ШНАЈДЕР, ЗАГОРКА

Одређивање трагова вишедимензионалних простора.
41 лист.

ШЕВАРЛИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Прилог испитивању промена географске ширине Београда.
112 листова.

 

1961. година

БЕРТОЛИНО, МИЛОРАД
Егзистенција асимптотских решења једне класе диференцијалних једначина.
45 стр.

ВУЈИЧИЋ, ВЕЉКО А.
Кретања динамички променљивог објекта и њихова стабилност.
125, 3 листа.

ОСКАЊАН, ВАСИЛИЈЕ
Променљиве звезде типа UV Ceti.
1, 91, 3, 1 стр.

 

1962. година

ЛОПАНДИЋ, ДРАГОМИР И.
Генерализација извесних теорема метричке и пројективне геометрије у простору Rn.
2, 43 ,1 стр.

ОКИЉЕВИЋ, БЛАЖО
Теорија инфинитезималних трансформација и њихова примена на интеграљење диференцијалних једначина.
III, 109 стр.

ПАРЕЗАНОВИЋ, НЕДЕЉКО С.
Статистички метод одређивања динамичких карактеристика линеарних система, решавањем интегралних једначина на репетитивном диференцијалном анализатору.
71 стр.

 

1963. година

ВУЈАНОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Геометризација кретања и поремећаја неконзервативних система.
1, 36 листова.

ЂОКОВИЋ, ДРАГОМИР
О неким класама цикличних функционалних једначина.
1, VI, 53 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, РАДМИЛО М.
Вођење по потегу пројектила према сателиту на кружној путањи.
31 лист.

ЛЕКО, МАРКО Д.
Борново релативистичко чврсто тело.
3, 60 стр.

ПРЕШИЋ, СЛАВИША Б.
Прилог теорији алгебарских структура.
2, 36 листова.

СИМОВЉЕВИЋ, ЈОВАН Л.
Генерализација векторских елемената Кеплерова кретања.
3, 26 листова.

 

1964. година

ВУЈОШЕВИЋ, ЛУКА
Унутрашња напрезања континуума са инкомпатибилним деформацијама које су задане само ротором дисторзија.
50, 3 листа.

ЂУРИЋ, СЛАВКО

Динамика континуума са унутрашњом оријентацијом и његове мале осцилације.
6, 38 стр.

ИВКОВИЋ, ЗОРАН А.
О предвиђању случајних процеса.
2, 44, 2 листа.

КОМЉЕНОВИЋ, СТЕВО
Пластично течење са несиметричним тензором напона.
III, 52 листа.

ЛАЗОВИЋ, ЈОВАН П.
Важније особености у кретању квазикомпланарних планетоида.
1, II, 67 листова.

МАРЈАНОВИЋ, МИЛОСАВ
Mooer-Smith-ова конвергенција у општој топологији.
1, 40 листова.

ПОПСТОЈАНОВИЋ, ЗОРАН Р.
Примена филтер трансформације случајне Lebesgue-ове мере на случајна поља.
2, 39 листова.

РУСОВ, ЛАЗАР
Геометризација механике и проблем првих интеграла једначина кретања.
53 листа.

ТЕЛЕКИ, ЂОРЂЕ
Прилог изучавању астрономске рефракције и њених аномалија на основу аеролошких мерења извршених у Београду.
94 листа.

ТОДОРОВИЋ, ПЕТАР Н.
Случајна трансформација структура статистичких скупова.
5, 75 листова.

 

1965. година

АДАМОВИЋ, ДУШАН
Споро променљиве функције у теорији тригомнометријских редова.
4, 91 лист.

ДАЦИЋ, РАДЕ
Једна класа мутиформних пресликавања са применом на диференцијалне једначине.
65 листова.

ЂУРИЋ, МИЛАН Ђ.
Метода за прорачун нестационарних раванских ламинарних граничних слојева.
2, 95 листова.

ИЛИЋ-ДАЈОВИЋ, МИЛИЦА
Бесконачно мала савијања ребрастих цилиндроида.
60 листова.

МАДИЋ, ПЕТАР Б.
Лоше решљиви системи линеарних алгебарских једначина и њихово решавање.
81 лист.

МИХАЈЛОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Модификовани псеудоспектри и њихова примена у нумеричкој анализи.
62 листа.

УШЋУМЛИЋ, МОМЧИЛО П.
Неки проблеми синтезе и минимизације у теорији коначних аутомата и логичних мрежа.
2, 63, 3 листа.

 

1966. година

АШКОВИЋ, РАДОМИР
Гранични слој на цилиндричном телу покренутом из стања извесних претходних нестационираних кретања.
124 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ВЛАДАН Д.

Ламинарни гранични слој на танким обртним телима.
IV, 108 листова.

ЗДРАВКОВИЋ, МОМЧИЛО

Прилог теорији прекидних струјања.
95 листова.

ШАШИЋ, МАНЕ

Примена неаналитичких комплексних функција и моногених кватерниона у механици флуида.
108 листова.

 

1967. година

ЂАЈА, ЧАСЛАВ
Теорија стабилности фамилије динамичких система у метричким просторима.
VII, 96, 1 лист.

ПЛАВШИЋ, МИЛАН
Високометријско течење флуида са несиметричним тензором напона.
49, 2 листа.

 

1968. година

ЛУКАЧЕВИЋ, ИЛИЈА С.
Алфвен-ови таласи у релативистичкој магнетохидронимамици.
85 листова.

 

1969. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГОВАН В.
Прилог проблему општих решења у теорији поларних еластичних материјала.
6, 62 листа.

СИМЕУНОВИЋ, ДРАГОМИР С.
О границама корена алгебарских једначина и неким њиховим применама.
2, 71 лист.

СТОЈАНОВИЋ, СТЕВАН М .
Проблеми управљања и оптимизације математичке теорије масовног опслуживања.
1, 57 листова.

 

1970. година

МИЛИЧИЋ, ПАВЛЕ М.
Простори са полускаларним производима и неке примене на нормиране алгебре.
2, 101 лист.

МИРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Локално конвексни простори и Банахови дискови.
2, 47 листова.

ЋИРИЋ, ЉУБОМИР Б.

Постојане и периодичне тачке контрактивних оператора.
109, 1 стр.

УКШАНОВИЋ, ЈОВАН
Потребни и довољни услови за независност и марковско својство неких класа случајних величина.
2, 83 листова.

 

1971. година

ЂУКИЋ, ЂОРЂЕ С.
Стационарни равански ламинарни гранични слој нењутновске течности са степеном реолошком једначином стања.
2, 127 листова.

КОРИОЛАН, ГИЛЕЗАН
Неке генерализације псеудо-Буловог програмирања.
2, 101 лист.

МИЛИЋ, СВЕТОЗАР

Прилог теорији квазигрупа.
2, 68 листова.

МИШИЋ, МИОДРАГ

Вишезначна пресликавања тополошких простора.
2, 76 листова.

УШАН, ЈАНЕЗ

О једној класи квазигрупа.
2, 75 листова.

 

1972. година

АРСЕНОВИЋ, МИХАИЛО П.
Cauchy-ев проблем за једначину типа Euler-Poisson-Darboux.
1, 60 листова.

НИКИЋ, МИОЉУБ

Кохомолошке групе одређених праменова над областима у Cn.
2, 77 листова.

ПРЕШИЋ, МАРИЦА
Један итеративни поступак за одређивање К корена полинома.
2, 78 листова.

ТРИФУНОВИЋ, МИЛОМИР Н.

Вишеструка потпуност система сопствених и придружених функција неких граничних проблема.
2, 75 листова.

ЦИЈАН, БОРИС Ј.

Метода за решавање температурског граничног слоја при нестационарном ламинарном раванском струјању нестишљиве течности.
2, 148, 1 лист.

 

1973. година

WOTULO, MAX ARIE
Основи и примена нерегуларних спектара нове врсте.
114 листова.

АЛИМПИЋ, БРАНКА П.
Изотопија једне класе квазигрупа.
2, 69 листова.

ВУЛИЋЕВИЋ, БРАНКО Д.

О методама ескалације и интерполације за решавање проблема карактеристичних вредности матрица.
1, II, 81 лист.

ГЛИГОРИЋ, МИЛАН
Прилог теорији електро-магнето-механичког узајамног дејства
2, 56 листова.

ДАЈОВИЋ, СЛОБОДАН
Принцип максимума у линеарном проблему оптималног управљања.
1, 69 листова.

ДРЕШЕВИЋ, МИЛАН М.

Функционални простори.
2, V, 74 листа.

ЈАРИЋ, ЈОВО П.
Теорија површина дисконтинуитета у механици континуума.
1 св. (разл. паг.)

ЈОВАНОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Амортизоване осцилације једног специјалног осцилаторног система са динамичким и мешовитим везама. 1, II, 69 листова.

КУБИЧЕЛА, АЛЕКСАНДАР

Један спектрографски прилаз кинематичкој слици супергрануларног кретања.
V, 179 листова.

ЛАЗИЋ, МИЛИВОЈЕ Г.

О неким класама функцијских поступака збирљивости.
3, 143 листа.

МАЛИШИЋ, ЈОВАН Д.
Екстраполација и други линеарни проблеми једне класе стационарних случајних процеса са нерационалним спектралним густинама.
1, 101 лист.

МИЋИЋ, ВЛАДИМИР П.

Квазиконформна пресликавања и кореспонденција граница у Рn.
1, 65 листова.

РАНКОВИЋ, СЛАВКО
Депланациона термоеластична теорија пуних призматичних и танкозидних штапова.
2, XII, 110 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МИРОСЛАВА

Неколико нових алгоритама за нумеричко решавање диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина.
2, 86 листова.

 

1974. година

ЂУРОВИЋ, ДРАГУТИН
Прилог изучавању промена у брзини земљине ротације и у кретању земљиних полова.
171, XXI лист.

ЛУКАЧЕВИЋ, МИРЈАНА М.

Примена Пфафове методе у релативистичкој механици вискозног флуида.
2, 63 листа.

ПАВЛОВИЋ, МИРОЉУБ Ј .
Примена варијационих принципа механике на неке проблеме преношења масе и енергије.
IV, 100 листова.

СТОЈАКОВИЋ, ЗОРАН
Квазигрупе и неке класе функционалних једначина на њима.
96 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ Д.
Екстензија Banuch-ових инваријантних функционала с применом на сумирање векторских низова и функција.
70 листова.

 

1975. година

АРАНЂЕЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Караматине правилно променљиве функције и асимптотски ставови Мерцеровог типа.
1 књ. (разл. паг.)

БОЖОВИЋ, НАТАША Б.
Нерешиви проблеми у теорији група.
67 листова.

БУЛАТОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Спектрална анализа случајних процеса другог реда са несепарабилним просторима.
4, 95 стр.

ВРДОЉАК, БОЖО М.

Метода ретракције и стабилност рјешења диференцијалних једначина.
IV, 263 листа.

ЖИВАНОВИЋ, ЖАРКО
Поопштени ретракти.
2, 74 листа.

ИВИЋ, АЛЕКСАНДАР

О неким класама аритметичких функција које су везане за расподелу простих бројева.
78 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ИЛИЈА Б.
Примена конуса у теорији оптимизације.
2, V, 93 листа.

МАЛЕШЕВИЋ, ЈОВАН В.

Оцене коефицијента Fourier-а неких класа функција из L.
80, 2 листа.

МИЛОШЕВИЋ, РАДИВОЈЕ Р.

О неким применама диференцијалних једначина.
1 св. (разл. паг.)

СТОКИЋ, ДУШАН Б.
Примена варијационе методе при проучавању преношења топлоте зрачењем код чврстих тела са термички променљивим својствима.
4, IV, 121 лист.

ТОРГАШЕВ, АЛЕКСАНДАР Н.
Нумерички ранг и спектар линеарних оператора у Ваксовим просторима.
1 св. (разл. паг.)

 

1976. година

АШКОВИЋ, ТОМИСЛАВ В.
Метода за решавање нестационарног температурско магнетохидродинамичког граничног слоја при ламинарном струјању нестишљивог флуида.
1, II, 128 листова.

БАКОВИЋ, ВЛАДО
Локално коначни и њима блиски бесконачнодимензионални простори.
1, 81 лист.

БАКША, АЛЕКСАНДАР

Стабилност кретања нехолономних система.
3, 65, IV листа.

БАЊЕВИЋ, ДРАГАН

Оптимални планови за неке моделе контроле у теорији поузданости.
67 листова.

ИВОВИЋ, МИОДРАГ Ж.

О L-нормама тригонометријских полинома и њиховој примени на финитне поступке збирљивости Фуријеових редова.
66 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БОШКО С.
Неке итеративне методе за решавање елиптичких диференцијских задатака.
VI, 102 листа.

МЕДИЋ, ДУШАН

Ефективне теорије и методе решавања граничних задатака еластичних и нееластичних тела.
2, 60 листова.

МИКИЧИЋ, ДУШАН Ј.
Параметри управљања и функционални простори у механици.
1, 73 листа.

СТАНОЈЕВИЋ, МОМИР С.

О неким класама вишезначних непрекидних пресликавања.
3, 94 листа.

 

1977. година

ЗОЛИЋ, АРИФ
Неке методе приближног рјешавања нехомогених и хомогених граничних проблема обичних диференцијалних једначина.
3, 56 стр.

МИЈАЈЛОВИЋ, ЖАРКО Д.
Прилог теорији модела и Booleovih алгебри.
1, IV, 2, 158 листова.

ОБРОВИЋ, БРАНКО Р.
Струјање дисоцираног гаса – проблем тзв."замрзнутог" граничног слоја.
XIII, 144, 34 листа.

САЏАКОВ, СОФИЈА Н.
Испитивање систематских грешака типа Делта-делта-алфа ширинских посматрања разних опсерваторија на основу њиховог упоређивања са београдским изведеним каталогом ширинских звезда и фотографским каталогом АГК3.
1, 81, 139 листова са таблама.

ЦВЕТКОВИЋ, ПРЕДРАГ
Микроморфна теорија вишег степена хетерогених средина.
2, 92 листа.

ЧАНАК, МИЛОШ
Методе диференцијалних и функционалних једначина за решавање неких типова контурних проблема.
1, 96, III, 3 листа.

 

1978. година

БЕРКОВИЋ, МЛАДЕН
Коначни елементи мембрана.
VII, 91 лист.

ВУКОБРАТ, МИРКО

Примена Нетерове теореме у микрополарној механици континуума.
2, 71 лист.

ПЕРОВИЋ, МИОДРАГ

Глобална својства квазиконформних пресликавања и пресликавања квазиконформна у средњем.
2, 81, 1 лист.

ПРОТИЋ, ЉУБОМИР

Неке нове методе за налажење приближних решења диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина.
2, 109 листова.

САВИЋ, БРАНКО
Решавање диференцијалних и диференцних једначина помоћу редова.
79 листова.

САВИЋ, ВЛАДИМИР Н.
О најбољој апроксимацији неких класа функција датим линеарним поступцима апроксимације.
2, 103 листа.

ТАСКОВИЋ, МИЛАН Р.

Banachova пресликавања на просторима и уређеним скуповима.
2, 151 стр.

ТОШИЋ, РАТКО

Прилог теорији Boole-ових алгебри.
94 листа.

ШАМИ, ЗОРАН

Прилог решавању Fermat-овог проблема.
1, 118 листова.

 

1979. година

БОКАН, НЕДА
Групе трансформација на нормалним скоро контактним многострукостима.
1, 105, 8 листова.

ВОЈВОДИЋ, ГРАДИМИР
Прилог проучавању разновредносног предикатског рачуна.
79 листова.

ВУЧЕМИЛОВИЋ, АНТЕ Р.
Неке класе нул-димензионих простора.
3, 96 листова.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, ДУШАН Р.
Простори Hp(e) и Bpz(E) аналитичких функција.
1, 97, 1 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ

Тополошке и уређајне структуре.
3, III, 121 лист.

ЈАНКОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Неергодички извори у теорији информација.
55 листова.

ЈЕВТИЋ, МИРОЉУБ И.
Нова својства и везе у Хардијевим и другим просторима аналитичких функција, као и у одговарајућим просторима реалних хармонијских функција.
3, 82 листа.

ЈЕЛИЋ, МИЛЕНА
Пресликавање и димензије у битополошким просторима.
3, 69 листа.

КНЕЖЕВИЋ, ЈУЛКА
Асимптотски ограничена и периодична решења диференцијалних једначина.
2, 93 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ИЛИЈА
Нека уопштења компактности.
140 листова.

ЛАКОВИЋ, БОСИЉКА
Теорема улагања и поклапања за неке класе функција.
III, 59 листова.

МАТЕЉЕВИЋ, МИОДРАГ
Процена норми и екстремални проблеми у H1.
2, 71 лист.

МРШЕВИЋ, МИЛА
Локална компактност и конвексност у битополошким просторима.
1, 108 листова.

РАДЕНОВИЋ, СТОЈАН
Неки резултати о уређеним локално конвексним скуповима.
2, 112 листова.

ТОДОРЧЕВИЋ, СТЕВО Б.
Резултати и докази независности у комбинаторној теорији скупова.
157 листова.

УШЋУМЛИЋ, ШЋЕПАН М.
О квалитативним и метричким својствима алгоритама анализе и синтезе коначних аутомата.
1, II, 99 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, РАДОЈЕ
Варијациони метод и нелинеарне функционалне једначине.
3, 86 листова.

 

1980. година

АЛИДЕМА, РАШИТ
Стабилност решења система нелинеарних диференцијалних једначина са двема линијама прекида у критичким случајевима.
80 стр.

АШИЋ, МИРОСЛАВ

О неким својствима спектара игара.
1, IX, 106 листова.

БАНКОВИЋ, ДРАГИЋ
Репродуктивна решења једначина.
80 листова.

ЂУРАНОВИЋ-МИЛИЧИЋ, НАДА
Прилог изучавању алгоритама оптимизације.
129 листова.

ЖИЖОВИЋ, МАЛИША
Прилог изучавању односа тополошких структура и алгебарских система.
4, 85 листова.

ЈАЋИМОВИЋ, МИЛОЈИЦА
Итеративна регуларизација метода минимизације.
2, IV, 85 листова.

КАДЕЛБУРГ, ЗОРАН
Асимптотика спектралне функције диференцијалних оператора.
84 листа.

КРАПЕЖ, АЛЕКСАНДАР
Прилог теорији функционалних једначина на квазигрупамa.
101 лист.

ЛАБАН, МИЛОШ М.
Неки геометријски проблеми Хилбертових простора.
VIII, 154 листа.

НЕШИЋ, СЛОБОДАН
Тихоновска полупоља и метрички простори.
110 листова.

ПАЖАНИН, РАТОМИР
Инваријантност спектралног типа случајног процеса у односу на трансформацију времена.
88 листова.

УДОВИЧИЋ, ЕНЕС
Генерализација Puiseux-ових редова за функције више комплексних промјенљивих.
55 листова.

 

1981. година

АНГЕЛОВ, ТРАЈКО
Прилог теорији звезданих омотача.
99 листова.

ДУБОРИЈА, СТОЈАН Ј.
Адамаров производ у Hp,Bp,D просторима и њима аналогним просторима.
71 лист.

ЈАНЦ, МИРКО
О тачним и приближним решењима проблема опште теорије апроксимација – каарктеризација и нумеричко одређивање.
1 св. (разл паг.)

СТОЈКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Прилог теорији превођења програмских језика и конструисању преводилаца.
262 листа.

ЋИРИЋ, ДУШАН М.
Директне границе функтора у неким категоријама.
III, 123 листа.

 

1982. година

ВУЈОШЕВИЋ, СЛОБОДАН Т.
Прилог теорији Хејтингових алгерби.
106 стр.

ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог теорији ултрапроизвода.
156 листова.

КАЛАЈЏИЋ, ГОЈКО
О прстенима хернитског типа и модулима над њима.
140 стр.

МИЛИЧИЋ, МИЛОШ Ј.
Карактеризација затворених класа функција са задржавањем помоћу релација.
97 листова.

МИЛОВАНЧЕВИЋ, ДУШАН
О неким односима класа простора са уопштеним својством компактности.
VI, 77 листова.

МИЛОГРАДОВ-ТУРИН, ЈЕЛЕНА
Преглед неба на 38 MHz и галактички спектрални индекс.
473 стр.

МИЛОРАДОВИЋ, СЛОБОДАН
Горња граница Fourier-ових коефицијената и апроксимација функција Fourier-овим сумама.
83 листа.

НИНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Прилог изучавању структуре и динамике галактичког халоа.
III, 147 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВЕЛИМИР
О структурним карактеризацијама неких класа семигрупа и квазигрупа.
106 листова.

РИЗВАНОЛИ, ФУАТ
Метод Хилбертових простора репродукујућих језгра у испитивању спектралног мултиплицитета случајног процеса.
96 листова.

ХОТОНСКИ, ПЕТАР З.
Методе и правила за механичко доказивање теорема у теоријама првог реда са математичком индукцијом. 132 листа.

ЧУКИЋ, ЉУБОМИР
О линнеарним пресликавањима векторских простора снабдевених топологијом генерисане индуктивне границе.
VI, 92 листа.

 

1983. година

БОЖИЋ, МИЛАН
Прилог семантици релевантних логика.
III, 106 листова.

БОРИЧИЋ, БРАНИЛАВ Р.
Прилог теорији интермедијалних исказних логика.
VII, 154 стр.

ЖИВАЉЕВИЋ, РАДЕ Т.
Десет етида о хиперконачном.
III, 60 листова.

ИВАНОВИЋ, ЛАВ
Прилог апроксимацији и регуларизацији проблема оптималног управљања.
76 листова.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГАН С.
Операцијски компактни тополошки простори.
116 листова.

КОЧИНАЦ, ЉУБИША
Неке особине кардиналних функција.
89 листова.

КРГОВИЋ, ДРАГИЦА Н.
Прилог теорији регуларних семигрупа.
73 листа.

ПАВИЋЕВИЋ, ЖАРКО В.
Гранична својства неких класа мероморфних функција.
111 листова.

ПАВЛОВИЋ, МИРОСЛАВ
Геометрија комплексних Banachovih простора.
VIII, 61 лист.

РАШКОВИЋ, МИОДРАГ Д.
Логика са мером у Лајбницовом универзуму.
89 листова.

 

1984. година

БУЛАТОВИЋ, РАНИСЛАВ
Прилог динамици конзервативних система.
84 листа.

ВРЕЋИЦА, СИНИША
Хиперпростори вишег ранга.
93 листа.

ВУКОВИЋ, ЈОСИФ
Оптимално управљање кретањем механичких система.
105 листова.

ГОЛУБОВИЋ, ЗОРАН
Термомеханика материјалних полупропустљивих међуповрши.
111 листова.

ГРУЛОВИЋ, МИЛАН
Форсинг у теорији модела.
IV, 73 листа.

ДОСТАНИЋ, МИЛУТИН
Потпуност, минималност и базисност својствених функција праменова диференцијалних оператора.
82 листа.

ЈАБЛАН, СЛАВИК
Теорија антисиметрије и вишеструке антисиметрије у Е² и Е²\{0}.
207 листова.

ЈАНКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог варијационом рачуну и оптималном управљању.
IV, 125 листова.

ОБРАДИВИЋ, МИЛУТИН Ч.
Прилог теорији једнолисних функција.
63 листа.

ПЕРУНИЧИЋ, ПРЕДРАГ
Неконстантно решетање процеса обнављања.
95 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Прилог спектралној теорији графова.
122 листа.

ПРЕДИЋ, БОГОЉУБ Ж.
Тројке непрекидности.
80 листова.

РАДУНОВИЋ, ДЕСАНКА
Анализа тачности и апроксимација диференцијским схемама Laplaceove једначине у области са углом.
78 листова.

РАКОЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Есенцијални спектар и Banachove алгебре.
IV, 87 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ВЕРА
L1-конвергенција Fourier-ових редова са комплексно квази-монотоним коефицијентима и конвергенција у Lp матрици (0 < p < 1).
II, 60 листова.

ТАНКОСИЋ, МИЛОРАД
О утицаја слабог смицајног струјања и ротације система на распростирање интерних нелинеарних дугих гравитационих таласа.
126 листова.

ТОШИЋ, ДУШАН Д.
Оцене грешака неких нумеричких метода за решавање обичних диференцијалних једначина.
74 листа.

 

1985. година

ZOUGDANI, HASSAN KHALIFA
Димензија Ф-простора = Dimension of F-spaces.
92 листа.

АЛАГИЋ, МАРА
Категоријски видови неких релацијских модела.
86 листова.

БРАНКОВИЋ, ВЕЛИМИР Ж.
Стабилност кретања холономних и нехолономних система променљиве масе.
3, 117 листова.

ВУКОМАНОВИЋ, ЂОРЂЕ В.
Импликација и мреже.
VI, 160 стр.

ЈАЊИЋ, СЛОБОДАНКА
Прилог теорији сумирања и максимума случајног броја случајних променљивих.
96 листова.

ЛИПКОВСКИ, АЛЕКСАНДАР Т.
Једнограни сингуларитети алгебарских многострукости и нерастављивост у прстенима формалних редова. VI, 91 лист.

ЛУЧИЋ, БЛАГОТА П.
Временска анализа уопштених случајних процеса.
55 листова.

ЛУЧИЋ, ЗОРАН С.
Униформне теселације хиперболичке равни.
46 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, ПАВЛЕ Н.
Оцењивање спектра стационарног низа.
112 листова.

РАЈОВИЋ, МИЛОЈЕ Д.
Адамарови производи и неке процене Тејлорових коефицијената у Hp, Bp, Dp просторима.
46 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Трајекторије праменова правих и снопова равни у неким нееуклидским геометријама.
XII, 250 листова.

ШИЛИ, ЕНДРЕ
Langrage-Galerkinova метода мешовитих коначних елемената за једначине Navier-Stokesa.
VI, 125 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, РАНКО Л.
О линеарној сложености распознавања неких класа облика.
70 листова.

 

1986. година

POGANY, TIBOR
Сингуларни случајни процеси, Паде-апроксимација и средње квадратна конвергенција.
106 стр.

ВИНЦЕ, ИШТВАН И.
Утицај сударних процеса на лимб-ефект.
III, 190 стр.

ДУГОШИЈА, ЂОРЂЕ
Прилог теоријама семиинфинитног и вишекритеријумског програмирања.
108 листова.

КОСТИЋ-ПЕТРУШЕВСКИ, ЉИЉАНА
Стохастички процеси Ito у сепарабилном Хилбертовом простору (еквивалентност Wiener-овом процесу). 95 листова.

КРСТИЋ, САВА
Квадратни квазигрупни идентитети.
101 стр.

МАРТИНОВИЋ, МИЛАН
О неким питањима спектралне теорије диференцијално-функционалних оператора другог реда.
164 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН И.
Простирање таласа у еластичним плочама ојачаним са две фамилије влакана.
157 листова.

МИТРОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Једна класа случајних процеса мултиплицитета један.
68 листова.

РАЛЕВИЋ, НЕБОЈША
Аналитичке и нумеричке методе решавања граничних проблема за елиптичке парцијалне диференцијалне једначине.
217 стр.

РОМАНО, ДАНИЈЕЛ
Конструктивна алгебра – алгебарске структуре и прстен ендоморфизама.
IV, 96 листова.

ЋЕЛИЋ, МОМИР
Многостепене интерационе процедуре за рјешавање сингуларних коначно-елементних једначина.
94 листа.

 

1987. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГАН
Структура неких класа регуларних полугрупа.
67 стр.

ВЕСКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Прилог стабилности кретања нехолономних система.
92 листа.

ГЛИШИЋ, ЗОРАН
Квантилни процеси и њихова примена за тестирање непараметарских хипотеза.
94 листа.

ДАМЈАНОВИЋ, БОШКО
Аналитичке методе решавања контурних проблема за једноструко и вишеструко повезане области.
113 листова.

ЈАНКОВИЋ, СВЕТЛАНА
Неки итеративни поступци и граничне теореме у теорији случајних диференцијалних једначина.
87 листова.

КАЖИЋ, МИЛА
О кретању реономних система.
72 листа.

МИЛАНОВИЋ-ЛАЗАРЕВИЋ, СМИЉА
Утицај напонских спрегова на расподелу напона у бесконачној области са елиптичним отвором.
89 листова.

ОСТРОГОРСКИ, ТАТЈАНА
Lp неједнакости с тежином на конусима у Rn i Hp простори на полуравни у Cn.
97 листова.

ПЕВАЦ, ИРЕНА
Доказивање теорема природним извођењем уз помоћ рачунара.
163 листа.

ПЕВАЦ, ЛАЗАР
Чебишевљеви центри скупа у нормираном простору.
71 лист.

ШЕГАН, СТЕВО Д.
Прилог изучавању кретања Земљиних вештачких сателита у високој атмосфери.
128 листова.

ШЕСТАК, ИВАН
Оптимално управљање динамиком аерозагађивања.
V, 81 лист.

 

1988. година

ЂУРАШЕВИЋ, ГОЈКО Р.
Прилог пручавању тесних двојних звезда на основу фотометријских мерења.
208 листова.

ПАВЛОВИЋ-ЛАЖЕТИЋ, ГОРДАНА
Базе података и експертни системи у управљању текстом.
147, 28 листова.

ПАНТИЋ, ДРАЖЕН
Решавање једначина кретања стохастичком симулацијом.
51 лист.

СЕДМАК, АЛЕКСАНДАР
Закон одржања типа Ј интеграла за танку љуску.
95 листова.

ЋИРИЋ, НИНОСЛАВ
О регуларизацији метода линеаризације.
65 листова.

ШАРАЦ, МАРИЦА
Конструкције хиперболичких просторних форми, коначне запремине, добијене из раванских форми.
IV, 81 лист.

ШАРОВИЋ, ЈОВО М.
Апроксимација функција аналитичких у појасу.
113 листова.

ШОВЉАНСКИ, МИРЈАНА
Епистемичке и интуиционистичке аритметике.
IV, 105 листова.

 

1989. година

АНДРИЈЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Топологије генерисане уопштеним отвореним скуповима.
VI, 97 листова.

ЈАНКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Неки проблеми нелинеарне анализе љуски методом коначних елемената.
127,20 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН В.
Уопштења конвексности са примјеном у математичком програмирању.
52 листа.

КИЛИБАРДА, ГОРАН
О два карактеристична модела функционалних система са аутоматним операцијама затварања.
XII, 115 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЗОРАН И.
Сопствени елементи малих планета као параметри класификације у фамилије.
264 листа.

ПЕЈОВИЋ, НАДЕЖДА
Глобална атмосферска циркулација и Земљина ротација.
113 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, БЛАГОЈЕ
Структурна својства проширења неких класа полугрупа.
116 листова.

 

1990. година

БЛАЖИЋ, НОВИЦА Љ.
Кривина и карактеристичне класе комплексних векторских раслојавања.
80, 6 листова.

ДРАШКОВИЋ, ЗОРАН В .
Једначине поља у теорији танке љуске: инваријантан приступ.
113 листова.

ЖИВКОВИЋ, МИОДРАГ В.
Прилог анализи линеарних рекурентних низова у пољу GF(2).
117 листова.

ЛУКИЋ, МИРКО И.
Прилози решавању проблема тачности израчунавања у нумеричкој анализи.
77, 25 листова.

ПОПОВИЋ, БИЉАНА Ч.
Прогнозе и оцене параметара ARMA серија са експоненцијалним расподелама.
75 листова.

 

1991. година

АТАНАЦКОВИЋ-ВУКМАНОВИЋ, ОЛГА
Прилог решавању проблема преноса зрачења у звезданим атмосферама.
97 листова.

БЈЕЛИЦА, МОМЧИЛО
Непокретна тачка и неједнакости.
240 листова.

ЈЕВРЕМОВИЋ, ВЕСНА С.
Статистичка својства временских серија са експоненцијалном маргиналном расподелом и мешавинама експоненцијалних расподела.
97 листова.

ЈОВАНОВ, ЂУРИЦА
Прилог теорији варијационих неједначина на нормираним просторима.
53 листа.

ЈОЦИЋ, ДАНКО Р.
Квазифункционални рачун и теореме Fuglede - Putnam- Rosenblum-овог типа.
51 лист.

ЛЕПОВИЋ, МИРКО
Решавање неких хередитарних проблема спектралне теорије графова.
195 листова.

ОБРАДОВИЋ, ИВАН
Један приступ симболичкој надградњи нумеричке обраде временских низова.
133 стр., 33 стр.

ПЕТРИЧЕВИЋ, ЗЛАТА Ј.
Сепарациона својства фази тополошких простора и пресликавања.
V, 70 листова.

ЋИРИЋ, МИРОСЛАВ Д.
Декомпозиције полугрупа и идентитети.
138 листова.

 

1992. година

ДРАГОВИЋ, ВЛАДИМИР И.
Р-матрице и алгебарске криве.
108 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ИВАН
Множитељи и декомпозиције простора аналитичких функција са мешовитим нормама.
49 стр.

КРНИЋ, ИЗЕДИН
Проблеми минимизације квадратног функционала у Хилбертовом простору.
84 листа.

НИКЧЕВИЋ, СТАНА Ж.
Геометрија хермитских многострукости.
4, 88 листова.

РАДОЈЕВИЋ, ДРАГИ
О неким неортогоналним релативистичким метрикама.
70 листова.

ТАСИЋ, МИЛЕ
Ка формализацији (логичке) негације.
174 листа.

 

1993. година

ВИТАС, ДУШКО
Математички модел морфологије српскохрватског језика: именска флексија.
284 стр.

МАРТИНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Систем за процену парсера и генератора природних језика.
139 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, РАНКО Р.
Оптимални планови превентивних замена у системима са непотпуном контролом.
4, 100 листова.

ОБРАДОВИЋ, ОЛЕГ П.
Апроксимација регуларизованих метода минимизације са примјенама.
156 стр.

ПОПОВИЋ, ГЕОРГИЈЕ М.
Један поступак симултане детекције звезданих јата са радијантом.
190 листова.

СТАМАТОВИЋ, СИНИША
Асимптотско понашање процеса одређених статистиком са временским помјерањем.
72 листа.

ТУБА, МИЛАН
Нови прилаз у одређивању топологије и пута у рачунарским мрежама.
138 листова.

 

1994. година

ЂОРИЋ, МИРЈАНА Ђ.
Геометрија геодезијских сфера и цеви.
101 лист.

ЗЕЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Прилози методама казнених функција.
93 листа.

ПОПОВИЋ, ЛУКА Ч.
Штарково ширење спектралних линија јона тешких елемената у спектрима топлих звезда (СТЗ).
126 стр.

СТЕВАНОВИЋ, МИЛОРАД
Вишеструко сумирање, Риманова зета-функција и примјене.
159 стр.

 

1996. година

ДРАЖИЋ, МИЛАН
Конвергенција диференцијских схема ка слабим решењима параболичког граничног задатка.
100 стр.

КАПЕТАНОВИЋ, МИОДРАГ
Метод семантичких таблоа.
46 листова.

МИТИЋ, НЕНАД
Функцијски интерфејс ка релационим базама података и примене.
VI, 157 стр.

РАДОЈЕВИЋ, СЛОБОДАН Љ.
Прилог објектно оријентисаној методологији управљања базама података
III, 123 листa.

СТОЈАНОВИЋ, МИЛИЦА А.
Хиперболичке просторне групе.
108 листова.

СТОКИЋ, ЗОРАН
Њутнова епистемологија, Дијемов конвенционализам и "Циљ и структура физичких теорија".
149 листова, III листа.

 

1997. година

БОРИСАВЉЕВИЋ, МИРЈАНА
Секвенти, природна дедукција и мултикатегорије.
IX, 121 стр.

КРСТЕВ, ЦВЕТАНА
Један прилаз информатичком моделирању текста и алгорими његове трансформације.
287 стр.

ОБУЉЕН, ВИКТОР А.
Теореме кодирања за неке нестационарне канале везе.
45 листова.

ПЕТРИЋ, ЗОРАН
Једнакости извођења у категоријалној теорији доказа.
99 стр.

ПЕТРОВИЋ, САЊА
Метода расуђивања на основу решаваних случајева у вишеатрибутној анализи.
122 стр.

СИМИЋ, СЛАВКО
Прилози Караматиној теорији правилно променљивих функција и низова.
VII листова, 84 листа.

ЋАТОВИЋ, ЗЛАТКО
Симплектички интегратори и њихова примена у небеској механици.
46, 114 стр.

 

1998. година

ВЕЛИМИРОВИЋ, ЉУБИЦА С.
Бесконачно мала савијања површи.
98 листова.

МАРКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Јединствено екстремална квазиконформна пресликавања и стационарне тачке интеграла енергије.
39 листова.

РАДЕНОВИЋ, ДАВОР
Прилог моделирању фази система.
V, 118 стр.

РАКИЋ, ЗОРАН
Осерманове многострукости.
XII, 126 стр.

 

1999. година

АРАНЂЕЛОВИЋ, ИВАН Д.
Ставови о пресецању и њихове примене у нелинеарној анализи.
143 листа.

КРСТЕСКА, БИЉАНА К.
Једна класа фази уопштених отворених скупова.
92 листа.

ЛАЗОВИЋ, РАДЕ
Конструкција оператора типа Штурм-Лиувила са кашњењем.
86 листова.

МИЈУЦА, ДУБРАВКА
Примално-мешовита шема методе коначних елемената у механици чвтстог тела.
IV, 98 листова.

ТУНЕСКИ, НИКОЛА
Нови прилози теорији једнолисних функција.
70 листова.

 

2000. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ПАВЛЕ В. М.
Склопивост торусних дијаграма.
73 стр.

ЈОВАНОВИЋ, БОЖИДАР
Интеграбилни нехолономни системи на Лијевим групама.
110 стр.

КОВИЈАНИЋ, ЖАНА
Комбинаторно-вјероватносни метод у проблемима пребројавања К-значне логике.
60 листова.

КРАТИЦА, ЈОЗЕФ Ј.
Паралелизација генетских алгоритама за решавање неких НП-комплетних проблема.
195 стр.

МАНОЈЛОВИЋ, ЈЕЛЕНА В.
Осцилаторност нелинеарних диференцијалних једначина другог реда.
133 стр.

МОСУРОВИЋ, МИЛЕНКО
Сложеност описних логика с модалним операторима.
93 листа.

СТАМАТОВИЋ, БИЉАНА
Препознавање специјалних класа П-лавирината аутоматима.
100 листова.

 

2001. година

ЈАНИЧИЋ, ПРЕДРАГ
Уградња процедура одлучивања у системе за аутоматско резоновање.
XVI, 221 стр.

НИКОЛИЋ, СИЛВАНА
Молекулски облаци у области Цефеја.
132, XVII, 52 стр.

СТЕВИЋ, СТЕВО
Квалитативна анализа линеарних и нелинеарних диференцних динамичких система.
36 листова.

УРОШЕВИЋ, ДЕЈАН
Е-Д релација као индикатор порекла радио-петљи.
103, 95 стр.

 

2002. година

БАКИЋ, РАДОШ
Семи-директна факторизација коначних група.
44 стр.

ГАЈИЋ, БОРИСЛАВ
Интеграција Ојлер-Пуасонових једначина алгебарско-геометријским методама.
83 листа.

ГРУЈИЋ, ВЛАДИМИР
Хирцебрухови родови факторпростора многострукости по дејству коначних група.
28, 2 листа.

ЂОРИЋ, ДРАГАН
Статистичка анализа модела временских серија са праговима.
146 листова.

КАЉАЈ, ДАВИД
Хармонијска и квазиконформне хармонијске функције између конвексних домена.
VI, 88 листова.

 

2003. година

ВУКМИРОВИЋ, СРЂАН
Ауто-дуалне повезаности.
108 стр.

КЕЧКИЋ, ДРАГОЉУБ Ј.

Структура слике и језгра елементарних оператора.
51 стр.

РАДНОВИЋ, МИЛЕНА
Геометрија интеграбилних билијара и периодичне трајекторије.
85 листова.

2004. година

УРОШЕВИЋ, ДРАГАН
Решавање проблема оптимизације на графовима методом променљивих околина.
128 стр.

 

2005. година

ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ
Утицај гравитационих микросочива на X-зрачење акреционог диска код активних галаксија
117 стр.

КОВАЧЕВИЋ, АНЂЕЛКА
Гравитациони утицаји малих планета и одређивање њихових маса.
III, 176 стр.

МАРИНКОВИЋ, БОБАН
Услови екстремума у дискретним проблемима оптималног управљања
65 листова.

 

2006. година

ДАВИДОВИЋ, ТАТЈАНА 
Распоређивање задатака на вишеpроцесорске системе применом метахеуристика
226 стр.

ЈЕШИЋ, СИНИША
Трансверзални простори и фиксне тачке
101 лист

ФИЛИПОВИЋ, ВЛАДИМИР
Оператори селекције и миграције и Wеб сервиси код паралелних еволутивних алгоритама
211 стр.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354