Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Машинском факултету Универзитета у Београду

 

1955. година

ЈОЈИЋ, КОСАРА В. О
извијању ребрасте плоче.
6, VIII, 117 стр.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ЉУБОДРАГ Б.
О моменту савијања брода на узбурканом мору.
1 св. (разл. паг.)

 

1958. година

МИЛИНЧИЋ, ДОБРОСАВ Б.
Топлота хидратације и њен утицај на температурско поље у маси бетона.
1, 191 стр.

 

1959. година

ЗРНИЋ, НЕНАД
Одређивање главних димензија брода.
153 листа.

ЈОСИФОВИЋ, МИРКО Ј.
Извијање укљештене елиптичне плоче изложене равномерном притиску у једном правцу.
1, 103 стр.

 

1961. година


ЏОЏО, БОРИСЛАВ А.
О вибрацијама торозних система на које дејствују и спољни и унутрашњи моменти пригушења: слободне вибрације, критични коефицијенти пригушења, принудне вибрације.
3, 95 стр.

 

1962. година

БУЛАТ, ВУКСАН
Коришћење квантитативних метода за испитивање могућности утицања на кретање резултата у производњи.
174 листа.

 

1963. година


ALANI, RAŠID HAMID
Систем спуштања брода у воду.
124 стр.

 

1964. година

ВУКОБРАТОВИЋ, МИОМИР
Прилог студији флатера са више нелинеарних функција.
1, 138, 10 листова.

ЈУРИЧИЋ, ДАВОР
Теоријска основа испитивања лепршања авиона у лету случајним побуђивањем турбулентном атмосфером. 1, 161 лист.

МИНОВИЋ, СРБОЉУБ
Утицај промене аеродинамичких дериватива и коефицијента нормалног убрзања на аутоматско управљање и одзив пројектила.
2, 156 листова.

ПЕЈОВИЋ, СТАНИСЛАВ
Прилог општој теорији просторног осносиметричног струјања кроз турбомашине.
49 листова.

РЕНДУЛИЋ, ЗЛАТКО
Прилог оптимализацији програма лета авиона и пројектила у атмосфери.
124 стр V, 111, 4 листa.

 

1965. година

ЈОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Одређивање критичног Маховог броја применом кавитационих појава.
2, 107 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СТЕВАН
Прилог изучавању теорије оптималног унапређења и развоја индустрије.
3, 157, 37 листова с таблама.

ЈОРДАН, ВЛАДО
Одређивање хидрауличног ударца при искључењу црпке без ублаживача удараца под условима раскидања воденог стуба.
1, III, 98 листова.

КРСМАНОВИЋ, ЉУБИСАВ
Струјање кроз радијалну кружну решетку турбине при граничном броју обртаја.
107 листова.

МИЛЕУСНИЋ, НЕНАД
Технолошко-економски значај оптималне организације радног места у процесима производње.
6, 161, 11 листова.

РАШЕТА, ЗДРАВКО
Проблем даљег повишења механичких својстава вијака произведених хладним поступком у великосеријској производњи.
2, 91 лист.

СЕКУЛИЋ, МИЛИВОЈЕ Р.
Утицај основних параметара хладног ваљања лима на избор система за аутоматско регулисање дебљине. 100 стр.

ЏИНОВИЋ, МИЛЕНКО
Механизација и аутоматизација рада (утицај механизације и аутомеханизације на продуктивност рада, економичност и рентабилност производње).
4, 213, 2 листа.

 

1966. година

КОНДИЋ, НЕНАД Н.
Дифузно издвајање микро-честица из адијабатског тока флуида.
5, III, 213 листова, 37 листова са таблама.

ПАВЛОВИЋ, МИРОСЛАВ Ј.
Пластична деформација кошуљице горивног елемента нуклеарних реактора под условима изостатичког сабијања с обзиром на толеранције склопа гориво-кошуљица.
1 св. (разл. паг.)

 

1967. година

ЂАКОВИЋ, БРАНИСЛАВ Р.
Утицај изолације на појаву транспорта влаге и формирање модификоване атмосфере у расхладним коморама са освртом на особине домаћих изолационих материјала.
6, 200 листова, 37 листова са таблама.

НОВАКОВИЋ, ВЛАСТИМИР П.
Нове концепције развоја комбајна.
2, 164, XII листова.

 

1968. година

ГАГА, РАНКО
Значење и одређивање оптималног садржаја угљика и силиција у сивом лијеву са ламеларним графитом, обзиром на жилавост и чврстоћу.
45 листова, 111 листова са таблама.

ЈАНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Прорачун путање пројектила са крилцима узимајући у обзир све аеродинамичне силе и моменте.
85 листа, 2 листа са таблама.

МИЛАЧИЋ, ВЛАДИМИР Р.
Анализа динамике хоризонталне глодалице применом корелационе теорије.
1 св. (разл. паг.)

 

1969. година

ВУКЕЉА, ДУШАН Ј.
Температурско поље стругарског ножа с обзиром на комплексну анализу топлотних извора и дистрибуцију топлотне енергије.
5, VI, 165 листова.

ДЕВЕЏИЋ, БРАНИСЛАВ
Претходна процена производних перформанси каросеријског лима помоћу комплексног лабораторијског показатеља.
3, 167 листова.

ПАВЛЕТИЧ, РАДИСЛАВ
Анализа преноса топлоте на зидове цилиндра клипних машина.
III, 109 листова.

СТЈЕПОВИЋ, БОЖИДАР Ћ.
Истраживање оптималних услова преноса топлоте у СМ-пећи.
1, 3, 110 листова.

 

1970. година

JAEGER, HELMUT
Методе оптимизације распореда радних мјеста при пројектирању произвoдње.
3, 108 листова.

ДЕДИЈЕР, САВА
Динамички коефицијенти при раду мостовских дизалица мале и средње носивости.
3, 164, 3 листа.

ОБРАДОВИЋ, ДУШАН М.
Прилог теорији струјања кроз профилне решетке.
1, 121 лист.

ТОДОРОВИЋМ БРАНИСЛАВ
Топлотно оптерећење климатизованих просторија од сунчевог зрачења кроз прозоре с обзиром на акумулациона својства грађевинских материјала.
5, 153 листа, 25 листа са таблама.

ЋУЋУЗ, НИКОЛА
Динамичко понашање шинских возила у кривини са становишта нелинеарне теорије.
1, 173, 5 стр.

 

1971. година

БОШКОВИЋ, ДРАГУТИН Ј.
Прилог проучавању утицаја савремених процеса развоја производа на пословну стратегију индустријског предузећа.
1 св. (разл. паг.)

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, НЕНАД
Истраживање оптималног енергетског биланса тракторских дизел мотора при променљивом оптерећењу. 1, 134, 2 листа.

ЈОСИПОВИЋ, НОВАК Р.
Прилог рационализацији производње коришћењем технолошке сличности предмета рада.
1, 88 листова, 16 листова са таблама.

КАЛАЈЏИЋ, МИЛИСАВ Ј.
Примена дигиталног рачунара у динамичкој идентификацији носеће структуре тешке алатне машине.
1 св. (разл. паг.)

ОКА, СИМЕОН Н.
Стационарно дводимензионо вртложно струјање у областима са затвореним струјницама.
3, III, 195 листова.

СТАРЧЕВИЋ, ДУШАН
Прилог изучавању оптималности улагања у проширену репродукцију у циљу рационалног интензивирања производње.
1, V, 150 листова.

 

1972. година

ГРУЈИЋ, ЉУБОМИР Т.
Стабилност великих система.
169 стр.

ИВОШЕВИЋ, СТРАХИЊА
Кавитација у систему за убризгавање спороходних дизел – мотора.
1, 99 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ М.
Друштвени прогрес и политика рада и развоја радних заједница индустријског типа.
296 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЉУБОМИР Л.
Одређивање структуре двофазног тока при кључању смеше вода-пара високог квалитета у принудном струјању.
1 св.разл. паг.

ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН Б.
Истраживање основних карактеристика поузданости фрикционих облога кочница у условима експлоатације тешких моторних возила у нашој земљи.
1, III, 229 листова.

УРОШЕВИЋ, СРЕТЕН М.
Прилог истраживању оптималних параметара вишепредметних технолошких линија за малосеријску и појединачну израду делова с освртом на методу симулирања оптерећивања хипотетичних технолошких линија.
1. св. (разл. паг.)

ШОЛАЈА, ВЛАДИМИР Б.
Прилог теорији завршне обраде на стругу.
IV, 145 листова.

 

1973. година

ДРАШКОВИЋ, ДУШАН
Утицај брзине струјања продуката сагоревања на поремећај брзине сагоревања чврстих ракетних горива.
1, 181 лист.

КАЛАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Метод за истраживање оптималног модела комплексне организације индустријског предузећа.
2, 134, 2 листа.

МАТЕЈИЋ, ВЛАСТИМИР
Методологија анализе понашања организационих система.
4, 151 лист.

 

1974. година

БИЛЕН, БРАНИСЛАВ
Књ.1: Бесконачно танки профил сапнице. Књ.2: Профил сапнице коначне дебњине. Књ.3: Моделско испитивање линеаризованог профила сапнице.

ГУЛИЋ, МИЛОШ Г.
Прочавање могућности коришћења светлосног моделирања прелаза топлоте зрачењем у ложиштима генератора паре.
1, VI, 118 листова.

ЗАРИЋ, СВЕТИСЛАВ В.
Синтеза асинхроних аутомата на бази пнеуматике за аутоматизацију технолошких процеса са редоследним управљањем.
2, 110 листова, 19 листова са таблама.

КНЕЖЕВИЋ, ДРАГУТИН Ч.
Прилог проучавању флуидичког вртложног брзинског жироскопа и могућности његове функционалне примене у систему аутоматског управљања пројектила.
1, XIV, 216 листова.

СТАНИЋ, ЈОКО П.
Истраживање оптималних нивоа излазних карактеристика процеса бушења конструкцијских челика при симетричним и асиметричним формама алата.
1, VI, 184 листова.

СТОЈКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Прилог истраживању утицаја параметара турбомењача на његове карактеристике.
VI, 234 стр.

 

1975. година

ЈОВИЧИЋ, МИЛЕНКО М.
Прилог истраживању процеса обраде брушењем са посебним освртом на развој критеријума за дефинисање постојаности тоцила.
1, III, 178 листова.

НОВАК, ПЕТАР
Коришћење ејекторског дјеловања нестационарне струје ваздуха у клима постројењима.
IX, 247 стр.

ОЉАЧА, НЕНАД Г.
Студија и анализа радног процеса хелијумске безвентилске клипне експанзионе машине с нарочитим освртом на феномене у фази пуњења и пражњења.
1 св. (разл.паг.)

ПОПОВИЋ, БРАНКО З.
Оптимизација резних могућности урезника и процеса урезивања навоја.
3, 184 листа.

ТОДОРОВИЋ, ЈОВО М.
Прилог проучавању интеграције са посебним освртом на значај интеграционих процеса у нашем самоуправном друштву.
2, 244 листова.

 

1976. година

ВЕШОВИЋ, ВУЈАДИН
Прилог истраживању модела трансфера технологије с посебним освртом на његову примјену у условима СР Црне Горе.
2, VII, 164 листа.

ДИРНЕР, АЛЕКСАНДАР
Аутоматизација синтезе секвенцијалног система са пнеуматским логичким елементима.
2, II, 164 листа.

ДРАГОВИЋ, ТОМИСЛАВ Д.
Принудна конвекција загрејаног влакна у експлорацији надзвучних струјних поља.
1, V, 312 листова.

ЈАНКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ С.
Истраживање режима оптерећења система за управљање привредних моторних возила.
2, II, 92 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ М.
Оптимизација гранастих стохастичких система динамичким програмирањем.
2, II, 106 листова.

МАРИЋ, МИЋА
Одређивање термодинамичких особина чврстих влажних материјала.
4, 96 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, МИЛАН Ј.
Прилог управљању системом развоја производа и конструкцијске припреме производње.
5, 306 листова.

ОСТРИЋ, ДАВОР З.
Прилог одређивању бочних реакција код мосних дизалица.
5, 293 листа.

ПОПОВСКИ, ПРЕДРАГ Б.
Одређивање струјања у слоју константне дебљине кроз радна кола турбомашина.
2, 118, 2 листа.

РУМАН, РЕНАТО
Проблем стабилности ојачаних плоча у нелинеарној области.
6, XXI, 205, 1 лист.

СТЕФАНОВИЋ, МИОДРАГ С.
Анализа флуктуација температуре у двофазном току при подхлађеном кључању.
1 св. (разл. паг.)

ТОМАШЕВИЋ, МИЛАН Т.
Прилог испитивању варијације динамичких веза машине и процеса резања при глодању са могућностима увођења адаптивног управљања.
1, II, 117 листова, 38 листова са таблама.

ЧОВИЋ, ВУКМАН
Диференцијалне једначине и стабилност кретања нехолономних система са применом на динамику објеката.
2, 106, 4 листа.

ШАКИЋ, ВИНКО
Вибрације проузроковане радом пропелера, ексцитација сила и момената.
217 листова, 64 листа са таблама, 21 лист, 5 листова са таблама.

 

1977. година

КЛАРИН, МИЛИВОЈ
Испитивање карактеристичних елемената путничког аутомобила са ергономског становишта.
2, 166 листова.

КРСТАНОВИЋ, СИМЕУН
Могућности за повећање степена корисности котлова велике снаге на колубарски угаљ.
5, 282, 17, 4 листа.

МИХАЈЛОВИЋ, РАДОМИР
Могућности коришћења топлоте из градског смећа.
1, IV, 213 листова.

ПАВЛОВСКИ, ВЛАДИМИР П.
Прилог истраживањима међузависности хабања резног алата и термоелектричких појава у зони резања.
4, 112 листова.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛАН Р.
Прилог проучавању процеса сагоревања домаћих лигнита у условима сличним у ложишту.
5, 161 лист.

СЕДМАК, СТОЈАН
Утицај зареза и прслина на појаву лома при еластичној и пластичној деформацији.
235 листова.

СТЕПАНОВ, ЉУБОМИР
Одређивање погодних параметара рада турбопостројења парних турбина са становишта снижења специфичне потрошње топлоте и дефинисање основних параметара за праћење промене оптималне снаге турбопостројења.
2, IV, 119 листова.

ТОДОРОВИЋ, МАРИЈА С.
Одређивање меродавних параметара материјала при сублимационом сушењу.
7, 95 страна, 8 прилога.

ЋИРОВИЋ, МИЛАН С.
Један начин примене методе енергије при одређивању напона, деформација и услова стабилности призматичних љуски.
88 листова.

ХОРВАТ, БОРУТ
Истраживање могућности употребе активних елемената у циљу смањења вертикалних вибрација на седишту возача теретних и теренских возила.
1, XV, 122 листа.

 

1978. година

БОГНЕР, МАРТИН Г.
Промена фазе у присуству инертног гаса.
2, 164 листа.

БОЖИЋ, СВЕТИСЛАВ
Развој и верификација комплексног модела управљања квалитетом са идентификацијом трошкова квалитета у производним условима.
1, 142 листа.

ДАНЕВ, ДРАГИ
Истраживања радних оптерећења фрикционих спојница путничких моторних возила.
1, III, 187 листова.

ДОМАЗЕТОВИЋ, ВУКО Т.
Прилог истраживању поузданости израде елемената дубоким извлачењем без промјене дебљине зида.
187 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ВИТОМИР
Прилог проучавању кавитационог дејства на композитне материјале.
3, 86 листова.

ЗРНИЋ, ЂОРЂЕ
Избор оптималног транспортног система у процесу ускладиштења комадних материјала у палетним складиштима.
1, V, 118, 26 листова са таблама.

ЈЕВТИЋ, ДЕСИМИР
Прилог проучавању и развоју метода прогноза и квантитативних анализа промена техничко-технолошких параметара производа.
1, XII, 212 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МЛАДЕН
Разматрање неких појава и параметара значајних при пројектовање потискивачких састава.
5, 170 листова.

ЈОВАНОВИЋ, РЕЉА
Напонско стање локомотивских вратила у експлоатационим условима.
5, II, 267 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Одабирање пројекта новог производа у металопрерађивачкој индустрији.
147 листова.

КОВАЧЕВИЋ, ПЕТКО
Истраживање основних утицајних чинилаца на акустичку снагу зупчастих пумпи високог притиска.
144 листа.

ЛАКОВИЋ, СЛОБОДАН
Турбулизација граничног слоја као метод интензификације преноса топлоте и масе код кула за хлађење воде у термоелектранама.
2, III, 197 листова.

ЛИШАНИН, РАДОЈЕ
Развој методе за оптимирање носеће конструкције шинских возила.
3, 181, 1 лист.

МЕСАРОВИЋ, МИОДРАГ М.
Метода директне интеграције за проучавање нестационарних процеса и њена примена на термоенергетска постројења.
VII, 154 листа.

МИЋЕВИЋ, ДУШАН
Модели нехолономних динамичких система.
4, 129, 7 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЖИВОРАД
Понашање обртних кола пумпи смањене брзоходности редукцијом броја лопатица.
1, 260 листова.

УГРЕНОВИЋ-КРСМАНОВИЋ, ВЕРА
Напони и деформације на местима контакта ротационих тела са криволинијским изводницама.
3, 140 листова.

 

1979. година

БЕНИШЕК, МИРОСЛАВ
Истраживање вихорног струјања у правим цевима кружног пресека.
3, 65 стр., 48 листова са таблама.

ВАСИЉЕВИЋ, НОВИЦА С.
Могућности уштеде у кондензацијском делу парних турбопостројења.
119 листова.

ДЕБЕЉКОВИЋ, ДРАГУТИН Љ.
Синтеза дискретног аутоматског управљања на коначном временском интервалу.
6, 124 листа, 2 листа са табелама.

ДЕСПОТОВИЋ, ПРВОСЛАВ Б.
Избор оптималних извора погонске снаге код аутономних железничких вучних возила са гледишта потреба домаћег железничког саобраћаја и данашњег степена развоја мотора са унутрашњим сагоревањем, гасних турбина и других аутономних извора снаге.
3, III, 222 листа.

ЖИВКОВИЋ, МИОДРАГ С.
Прилог генерализацији теорије коначних елемената са тежиштем на основне и коњуговане базисне функције.
1 св. (разл. паг.)

ЈЕВТИЋ, ЖИВОМИР
Техноекономски аспекти у третману отпадака који настају у кабловској индустрији.
1, IV, 220 листова.

ЈОЈИЋ, БРАНИСЛАВ
Разрада феноменолошке теорије горења чврстог пропергола у нестационарним условима.
3, 140 листова.

МАРТИНИС, ВИНКО
Синтеза прекидачких мрежа помоћу бинарних матрица.
3, 148 листова.

МОЈОВИЋ, МИЛИЦА
Колинеарно пресликавање централне пројекције са II симетралне равни на одабрану косу ликораван - нова метода цртања косе перспективе.
5, 154, 6 стр.

ПЕТРОВИЋ, СТОЈАН
Простирање пламена и могућност рада ОТО-мотора са хомогеном сиромашном смешом.
X, 229 листова.

ПЛАВШИЋ, НЕДЕЉКО
Динамика лома затегнутих штапова са кружним зарезом.
1, IV, 288 листова.

ЋУК, НИКОЛА
Прилог одређивању радних карактеристика комбинованог постројења парне и гасне турбине са котлом утилизатором при променљивом режиму рада.
6, 128 стр.

 

1980. година

ШЕЛМИЋ, РАТКО Р.
Прилог истраживању динамичких оптерећења носеће конструкције ауто-дизалице са специјалном (ојачаном) шасијом, хидропогоном и телескопском стрелом.
3, 153 листа.

БОЖИН, МИЛИВОЈ
Допринос методологији пројектовања управљачких информационих система.
157 листова.

БРКИЋ, ЉУБИША
Прилог избору система сушења домаћих лигнита за котлове блокова велике снаге.
140 стр, 3 листа с табелама.

ЈОВАНОСКИ, ДЕЛЧО
Прилог проблему корелације производних система са производно-технолошким банкама података на примеру индустрије прераде метала.
5, 124 листа.

КАРАБАИЋ, ИВО
Прилог разматрању утјецаја планских параметара при оцјени успјешности примјене компјутора у планирању и терминирању производних капацитета.
VI, 158 листова.

КУЗМАНОВИЋ, СИНИША
Концепције развоја пољопривредних агрегата.
200 листова.

ЛЕНАСИ, ЈОСИП Ћ.
Истраживање понашања возила при кочењу под дејством стохастичких поремећајних момената.
182 листа.

МАРКОСКИ, МИЛЕ
Прилог истраживању могућности уштеде енергије у раду индустријских хладњача у нашим условима.
208 листова.

МИЛОЈЕВИЋ, МИХАИЛО М.
Систем модуларног пројектовања нумерички управљаних хоризонталних бушилица - глодалица и обрадних центара.
231 лист.

МОМИРСКИ, МИЛАН С.
Моделирање система за образовање кадрова машинске струке са истраживањем услова за развој модела усмереног образовања у средњем и северном Банату.
246, IX листова, 9 листова са табелама.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ Ж.
Оптимизација капацитета одбојника и вучно-одбојног уређаја код сударања при ранжирању и увођењу продужних сила у доње постоље вагона.
56 листова, 67 листова са граф. приказима.

ПОПОВИЋ, МИЛОВАН
Проучавање пулзационог струјања на излазу из обртног кола реверзибилне пумпе-турбине у пумпном радном режиму и његовог утицаја на осцилације обртног момента лопатице спроводног кола.
1 св. (разл. паг.)

РУЖИЋ, ДОБРОСЛАВ
Теоријско истраживање еласто-пластичне деформације танкозидног носача U-профила при ограниченој торзији са савијањем.
1 св. (разл. паг.)

СРЕТИЋ, СВЕТОЛИК Ђ.
Проблем стабилности површинских носача у нелинеарној области под утицајем променљивих оптерећења.
5, 116 листова.

СТОЈКОВИЋ, СЛОБОДАН
Анализа и синтеза модуларних аутомата.
266 листова.

ЧОЛИЋ, ВЛАДЕТА С.
Истраживање чинилаца меродавних за проучавање и обрачунавање превозних учинака при пловидби саврамених речних бродова на дунавској пловној мрежи.
III, 266 листа.

 

1981. година

БАБИЋ, МИЛУН Ј.
Теоријско и експериментално истраживање облика струјања у безлопатичном простору између предкола и кола Капланових турбина.
2, 178 стр., 80 стр. са таблама.

БОЈАНИЋ, ПАВАО
Развој концепта система за геометријску, димензиону и технолошку идентификацију делова за пројектовање технолошких процеса на бази примене компјутерске графике.
III, 200 стр.

БУКУМИРОВИЋ, МИЛАН М.
Оптимизација система механизације транспорта у производним процесима.
V, 241 лист.

ГВОЗДЕНАЦ, ДУШАН Д.
Аналитичка решења ефективности неких вишеходних унакрсних топлотних размењивача.
XI, 211 стр.

ДУБОКА, ЧЕДОМИР В.
Истраживање функционалних особина и поузданости диск кочница са стегом брзоходних гусеничних возила.
II, 197 листова.

ЗЕЉКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Утицај аеродинамичког оптерећења хоризонталног репа на стабилност хидрауличког покретача и динамику авиона.
II, 204 листа.

ЈЕВРЕМОВИЋ-ВЛАДИКОВИЋ, ВЕСНА М.
Организација информационог система за заштиту и унапређење човекове средине у СФРЈ.
II, 213 листова.

КОСОВАЦ, СРЂАН М.
Прилог проучавању електропнеуматског система управљања пројектила.
IX, 229 листова.

КОЏОПЕЉИЋ, ЈУГОСЛАВ
Прилог проучавању политике превентивног одржавања моторних возила за потребе општенародне одбране.
283 стр.

КРАЛЕВ, ТОДОР
Прилог проучавању временске димензије тока материјала у производним организацијама.
244 листа.

КРШЉАК, БОГОЉУБ С.
Оптимизација процеса равног брушења алатних челика са становишта утицаја карактеристика тоцила и услова обраде.
IV, 165 листова.

МАНДИЋ, ДРАГИША
Прилог одређивању карактеристика цилиндричних зупчаника израђених пластичном деформацијом релативним котрљањем.
377 стр.

МАРТИНОВИЋ, ДРАГАН
Прилог оптимирању потрошње и производње топлине на бродовима.
121 лист.

НАСТАНОВИЋ, ЖИВОРАД
Истраживање рационалности коришћења производних капацитета у металском индустријском комплексу. 200 листова.

НИКОЛИЋ, ДРАГОМИР М.
Прилог проучавању еластичног система главних вретена стругова.
234 стр.

НОШПАЛ, АЛЕКСАНДАР Т.
Температурско поље у неизотермској турбулентној дифузији потопљеног излива топле воде.
V, 179 листова.

ПЕРКОВИЋ, БОРИСЛАВ М.
Прилог одређивању утицаја промене температуре напојне воде на карактеристике рада и степен корисности парног блока.
157 листова.

РАКАНОВИЋ, РАНКО В.
Динамичко понашање шинских возила при програмираном судару.
10, 162 листа.

СЕКУЛИЋ, ДУШАН
Фазна промена у граничном слоју при прелазу топлоте и масе слободном конвекцијом.
XVI, 108 стр.

СПАСИЋ, ЖАРКО
Прилог развоју теорије и примене банки података за производно-технолошке информационе системе.
272 листа.

УГРЧИЋ, СПАСЕ
Истраживање феномена распона руковођења на нивоу организације удруженог рада у оквиру металског индустријског комплекса.
169 листова.

ЧУПИЋ, МИЛУТИН
Прилог изучавању и решавању проблематике организовања и распоређивања послова у оквиру индустријске организације удруженог рада.
234 стр.

ШУРИНА, ТУГОМИР
Динамички и структурални проблеми флуидичног информационог система с фрекфенцијом као носиоцем информације.
205 листова.

 

1982. година

АЏИЋ, МИРОЉУБ
Ефекти тродимензионалности на перформансе ракетних мотора са чврстим погонским пуњењем.
121 лист.

БУЋАН, МИРКО
Истраживање и развој система за пројектовање технолошког процеса заснованог на бази података из индустрије прераде метала.
159, 39 листова.

МИЛАЧИЋ, МАРИАНА
Развој и примена математичке методе декомпозиције на вишенивојске хијерархијске системе са информационом базом.
211 листова, 4 листа са сликама.

МИЛОШЕВИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Допринос одређивању перформанси борбених авиона испитивањем у лету.
75 листова, 15 листова са табелама.

ПЕТРОВИЋ, ЉУБОМИР
Одређивање оптималних струјних и геометријских параметара ејектора.
135 листова.

РАЦ, АЛЕКСАНДАР А.
Проучавање оштећења хидродинамичких радијалних клизних лежишта са посебним освртом на кавитациона трошења.
157 листова.

СЕКУЛИЋ, ГРУЈИЦА
Прилог истраживању техно-економских одредница за возила београдског метроа с посебним освртом на питање његовог одржавања.
VI, 241 лист.

СТУДОВИЋ, МИЛОВАН Ж .
Адијабатско испаравање у струји загрејане течности.
V, 226 листова.

 

1983. година

EL-HADIDY, ALU FARID
Прилог познавању механизма процеса разарања машинских делова изложених периодично променљивим оптерећењима.
172 листа.

SHEN, PEIDE
Развој поуздане методе за идентификацију чврстоће путничког вагона типа "З" при условљеним конструктивним и функционалним карактеристикама обртних постоља: (применом методе макроелемената).
246 листова, 2 листа са таблама.

БАДЊАРЕВИЋ-ВУКИЋЕВИЋ, ДУШАНКА
Истраживање процеса добијања композитних материјала са побољшаним теничко-технолошким карактеристикама на бази Cu-Al2O3 и Fe-Cr12-Mo-Al2O3.
166 листова.

ВУЈАНОВИЋ, НИКОЛА
Истраживање метода оцене и алокације поузданости и погодности одржавања на примеру једног система наоружања.
IV, 249 стр.

ВУКАСОЈЕВИЋ, РАДОМИР С.
Утицај топографије тоцила на карактеристике процеса високоучинског брушења на брусилици без шиљака. IV, 140 листова.

ГАВРИЛОСКИ, ГАВРИЛО
Истраживање оптерећења оквира теретних моторних возила.
286 листова.

ГАЈИЋ, АЛЕКСАНДАР Ђ.
Прилог проучавању нестационираних појава у хидроенергетским постројењима.
XV, 100 листова.

ДУРКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Н.
Изучавање одредница значајних за развој вучних средстава на ЈЖ са становништа ефикасности њиховог коришћења и трошкова експлоатације који отуда проистичу.
XVIII, 181 лист.

КОРУГА, ЂУРО
Компатибилност структуралних и енергетско-информационих својстава ентитета "QI" и значај ових сазнања за развој биомедицинског инжењерства у акупунктури.
288 листова.

КРИВОШИЋ, ИЛИЈА Н.
Прилог теорији структуралног пригушења при осциловању аеротехничких конструкција.
178 листова.

ПАНТЕЛИЋ, ТИХОМИР Љ.
Теоријско-методолошки третман екстерних ефеката при избору инвестиционих пројеката у организацијама удруженог рада металне индустрије.
IV,222 листа.

ПИЛИПОВИЋ, ИЛИЈА
Прилог изучавању радијалних померања плашта и угиба носећих прстенова ротационе пећи у цементној индустрији.
194 листа.

ТОПИЋ, РАДИВОЈЕ М.
Могућности примене високих температура и концепције развоја решења за сушење при сређивању крмног биља.
202 листа.

ТРАЈКОВСКИ, СТРЕЗО
Истраживање обрадљивости аустенитних манганских челика стругањем са електроконтактним загревањем зоне резања.
II, 200 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ЈЕФТИМИР
Теоријска и експериментална обрада утицајних елемената на напонско и деформационо стање при изради алата поступком утискивања гравура -облика са освртом на применљивост у производњи.
172 листа.

 

1984. година

АДАМОВИЋ, ЖИВОСЛАВ Ж.
Моделирање одржавања на бази утврђеног стања као основа за повишење ефективности техничких система у индустрији челика.
4, XVII, 202, 35 листова.

ГРКОВИЋ, ВОЈИН
Оптимисање одузимања паре из турбина за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије.
145 листова.

ДИМИЋ, МИЛАН
Утврђивање законитости транспортних процеса при кондензацији пара бинарних мешавина.
II, V, 397 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, РАДИВОЈЕ Ж.
Термодинамички утицаји на оптимално коришћење хибридних размењивача топлоте.
351 лист.

ЗЕКОВИЋ, ДРАГОМИР
Неки проблеми динамике нехолономних система са применом на техничке објекте.
76 стр.

ЗЛАТАНОВСКИ, ТОМИСЛАВ
Струјање кроз радијална кола турбомашина.
253 листа.

ЈАНКОВИЋ, ЈОВАН
Утицај еластичности структуре на математички модел и синтезу номиналног управљања авиона.
270 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН Р.
Статистичка анализа и структура зидне турбуленције.
II, III, 89, 76 листова са таблама.

МАНДИР, МАРЈАН И.
Карактеристике поузданости дизелелектричних локомотива серије 661 и њихова примјена у оптимизацији одржавања.
206 листова.

МОЛНАР, МИХАЈЛО
Прилог истраживању утицаја организовања система перманентног образовања кадрова машинске струке на развој технике, технологије и производње оруђа рада.
233, 85 листова са таблама.

ОГЊАНОВИЋ, МИЛОСАВ
Вибрације, шум и одступања мера зупчаних парова - истраживање узајамних зависности.
183 листа.

ПАРЕЖАНИН, ВИДОМИР
Истраживање утицаја организационо-технолошких захтева рада на производној траци на човека.
215 листова.

ПЕРУНОВИЋ, ПАНТО
Ерозија конвективних загревних површина генератора паре.
V, 121 лист.

РАДОВАНОВИЋ, ДРАГУТИН
Истраживање основа за унапређење организације истраживачко-развојног рада у металопрерађивачкој индустрији.
III, 246 листова, 2 листа са табелама.

СТАНКОВИЋ, ПЕТАР
Модел инволуторне корелације простора са применом корелaтивних трансформација у механичкој пракси. 152 стр.

СТАНОЈЕВИЋ, ДРАГУТИН
Одређивање и предвиђање потрошње електричне енергије за грејање у Београду узимањем у обзир важнијих климатолошких чинилаца.
V, 293 стр.

ТРИФУНОВИЋ, МИРОСЛАВ В.
Испитивање утицаја фракција на сагоревање угљеног праха домаћих лигнита.
180 стр., 108 стр. са таблама.

ЋУК, ДАНИЛО
Нелинеарне појаве у динамици лета самовођених брзоротирајућих пројектила.
195 листова.

ЋУЛАФИЋ, ГОРАН Д.
Метода оптималне синтезе равних полужних механизама за криву одступања дефинисану технолошким процесом.
133 листа.

ШИПЧИЋ, СЛОБОДАН Р.
Нестационарна, нелинеарна, потенцијална аеродинамика општег кретања летјелице.
XII, 98, П-14 листова.

 

1985. година

БУЧЕВАЦ, ЗОРАН
Синтеза дигитално дискретних система аутоматског управљања са клизним радним режимом.
VI, 240 листова.

ДИМИТРИЋ, МИЛЕНКО Љ.
Истраживање континуалног праћења хабања вишесечног алата за време процеса резања.
XII, 130 листова.

ДРАГОВИЋ, МИЛАН Р.
Основна организација удруженог рада: нова етапа у развоју организације у социјалистичкој самоуправној привреди.
221 лист.

ЈАЦИЋ, ЉУБОМИР
Метода синтезе оптималних дигиталних система секвенцијалног типа и пројектовање применом рачунара. 281 лист.

ЈОСИФОВИЋ, ДАНИЦА
Истраживање фактора концентрације напона у кратким конзолама изложеним сложеном напрезању са применом на праве зупце цилиндричних зупчаника.
VIII, 174 стр.

КНЕЖЕВИЋ, ЈЕЗДИМИР М.
Истраживање концепције управљања процесима одржавања машинских система према стању, уз обезбеђивање захтеване поузданости.
144, 56, 71 лист.

КОВАЧ, КАРЛО К.
Методологија утврђивања квалитета, поузданости и сигурности железничких вучних возила.
10, 196 листова.

КОСТИЋ, СТРАХИЊА Т.
Гранични слој на танким обртним телима.
198 листова.

ЛУКИЋ, ЉУБОМИР С.
Прилог теорији и пракси дубоког бушења - истраживање и развој специјалних алата.
V, 191 лист.

МИЛИНКОВИЋ, БОГОМИР
Аналитичка оптимизација односа геометријских величина независног торзионог система ослањања код гусеничних возила.
191 лист.

НЕДИЋ, НОВАК
Синтеза хидрауличног сервомеханизма са управљањем помоћу рачунара за прецизно остваривње трајекторија индустријских робота.
IX, 313 листова.

НИКОЛИЋ, ВЛАСТИМИР
Анализа и синтеза алгоритама оптималне стохастичке оцене величина стања и параметара код нелинеарних система и њихова примена.
191 лист, 22 листа са таблама.

НИКОЛИЋ, ТОМИСЛАВ Д.
Динамичка стабилност просторних анизотропних линијских система.
127 листова.

ПАВЛОВИЋ, МИЛОРАД
Обнављање техничких система у вишенивоском систему за одржавање.
324 листа.

ПУХАРИЋ, БРАНКО Т.
Прилог истраживању аеродинамичке жилавости борбених авиона.
331 лист.

РАДОЈИЧИЋ, МИРОСЛАВ П.
Истраживање оптималног избора развојних програма у индустрији резних алата.
157 листoвa, 57 листoвa сa тaблaмa.

РАИЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР М.
Прилог апроксимативном одређивању механичких константи карактеристичних облика у областима нерезонантног осциловања система.
128 листова.

РИБАР, ЗОРАН
Синтеза континуалних система аутоматског управљања сталне и променљиве структуре са клизним радним режимом.
130, 2. пресавијена листа.

СТЕПАНОВИЧ МИСАК, ЈОСИФ
Разрада и истраживање режима рада великих термоенергетских блокова у стационарним и стартним условима при клизном притиску.
187 листова.

УЗУНОВИЋ, РАТКО Г.
Прилог истраживању феномена буке и вибрација: извори и методе заштите у индустрији.
IX, 162, 24, 2 листа са таблама.

ШАЉИЋ, ДУШАН М.
Прилог изучавању кретања расутог материјала по површини која вибрира.
V, 226 листова.

 

1986. година

АРСЕНИЋ, ЖИВАН М.
Истраживање могућности предвиђања функционалних карактеристика фрикционих материјала за кочнице моторних возила.
IV, 170 листова.

ВИДОВИЋ, ДАНИЛО К.
Прилог развоју метода прогнозирања поузданости дизелелектричних камиона-дампера велике носивости и њихова примјена у оптимизацији одржавања.
203 стр.

ДЕСПОТОВИЋ-БЕБИЋ, ОЛИВЕРА
Оптимизација компонената моторних бензина у мешавини са етил-алкохолом са гледишта примене у ОТО-моторима.
185 листова.

ДУРКОВИЋ, РАДАН
Динамичко-понашање двоканалних хидростатичких диференцијалних преносника примијењених на погон кретања самоходних машина точкаша.
220 листова.

ЂУРИЋ, ГАВРИЛО Д.
Прилог истраживању и развоју комплексног приступа пројектовању и организовању изградње енергетских објеката.
211, 13 листова са таблама.

ИВАНОВИЋ, ГРАДИМИР
Вишекритеријумски прилаз проблему алокације поузданости машинских система.
271 стр.

ЈАНКОВИЋ, СРЂАН Б.
Прилог решавању нелинеарних проблема структуралне анализе апроксимативним методама.
170 листова.

ЈАПИЋ, ЉУБАН
Истраживање подлога за унапређивање образовно-васпитног процеса практичне наставе за производна занимања машинске струке.
229 листова.

КЕПЧИЈА, СЛАВКО П.
Прилог истраживању модела оптималне организације одржавања путничких кола на југословенским железницама.
232 листа, 1 пресавијен лист.

КОВАЧЕВИЋ, ПЕТАР
Оптимизација параметара за рационалну организацију вуче возова.
281 лист, 49 листова са таблама.

КОЗИЋ, ЂОРЂЕ
Термодинамички аспекти оптималног транспорта топлоте на даљину.
VI, 128 листова.

МАГЛИЋ, КОСТА Д.
Прилог критичкој анализи мерних метода и података термофизичким карактеристикама материјала.
128 листова.

МИЛОЈЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ Ж.
Дводимензионо турбулентно струјање мешавине флуида и честица.
II, 208 стр.

МИЛУТИНОВИЋ, ДУШАН М.
Истраживање односа режима оптерећења и поузданости елемената гусеничног кретача брзоходних гусеничних возила.
III, 220 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, НИКОЛА
Развој методе панела у компјутерској анализи сложених струјних поља.
141 стр.

ПАНТАЗИЈЕВИЋ, СЛОБОДАН
Могућност процене утицаја конструкције аутомобила на безбедност.
311, 68 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЗЛАТКО
Допринос нумеричким решењима трансоничног струјања.
117 листова.

РАДОЊИЋ, СНЕЖАНА
Даљи прилози испитивању завршне обраде на стругу.
V, 136 листова.

СИМОНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Прилог хидродинамичкој теорији љуљања брода.
II, 140 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ЗОРАН
Истраживање струјања и расподела притиска на зиду раванског надзвучног млазника у циљу управљања вектором потиска.
150 листова.

ХОФМАН, МИЛАН
Прилог одређивању отпора тела у случају кретања у близини слободне површине.
122 листа.

ШОРОНДА, ВОЈИСЛАВ Н.
Прилог истраживању управљања уздужним кретањем авиона са две командне површине.
V, 174 листова.

 

1987. година

БЈЕЛАКОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Одређивање хидрауличких параметара мреже даљинског грејања за променљиве режиме.
VIII, 92, 49 листова.

БОЈАНИЋ, ЗОРАН
Модификација методе коначних елемената с обзиром на примену неконформних елемената у структуралној анализи аеродинамичких конструкција.
103 листа.

БРУМЕЦ, ЈОСИП
Истраживање и развој модела система за управљање дисконтинуираном производњом стандардних производа.
V, 294 стр.

ВАСИЋ, ЗЛАТИБОР
Прилог решавању трослојних плоча са криволинијском контуром применом теорије комплексног потенцијала.
214 листова.

ВЕЉИЋ, МИЛАН
Концепције развоја механизације за сређивање крмног биља.
185 листова.

ВЕЉОВИЋ, АЛЕМПИЈЕ В.
Технолошко препознавање делова и облика коришћењем елемената вештачке интелигенције.
186 листова.

ГЛАВОЊИЋ, МИЛОШ
Истраживање и развој метода идентификације динамике обрадног центра.
III, 198 листова.

ГЛИБЕТИЋ, СРЕТЕН
Истраживање и утврђивање подлога за организацију ЈЖ као сложеног техничко-технолошког система.
VI, 300, II листа.

ЕРЦЕГОВИЋ, ЂУРО
Нове концепције механизације за обраду земљишта, уношење ђубрива, пестицида и сетву.
191 лист.

ЈАЋИМОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај структуре барботажног слоја на ефикасност подова дестилационих колона.
177 листова.

КАРАМАРКОВИЋ, ВЛАДАН
Прилог проучавању гасификације дрвних отпадака.
166 листова.

КОСИ, ФРАНЦ
Развој метода моделирања и оптимизације постројења за анаеробну ферментацију органских материјала. 424 листа.

МАРТИНОВИЋ, РАДОВАН Л.
Утицај модела геометрије на ефикасност анализе кретања отворених кинематичких ланаца.
177 листова.

МИЛОВИЋ, ПРЕДРАГ
Прилог одређивању величина отпора копању материјала тла.
169, 24 листа.

МИЛУТИНОВИЋ, ДРАГАН
Системи препознавања код робота за флексибилне технолошке системе и монтажу.
III, 153 листа.

НЕДЕЉКОВ, МИТА И.
Макрокинетика процеса конвективног сушења зрнастих материјала у непокретном слоју.
XV, 236 стр.

ПАВЛОВИЋ, МИЛОШ
Прилог проучавању комбиноване конвекције у отвореном изотермном кубичном кавитету.
VIII, 105, 45 листова.

ПИЛИПОВИЋ, МИРОСЛАВ
Развој система за концепцијско пројектовање јединица за нумеричко управљање код машина алатки.
V, 185 листова.

РАДОЈЧИЋ, ДЕЈАН
Математички модел за решавање проблема хидродинамике глисера.
221, 24 листа, 23 пресавијена листа.

СЕКУЛИЋ, АЛЕКСАНДАР
Синтеза механизма код којих се две тачке спојке крећу по праволинијским путањама.
197 листова, 1 св. прилога.

СТУПАР, СЛОБОДАН
Структура и утицај допунских параметара на квалитет прорачуна трансоничног струјања.
95 листова

ТОМИЋ, МИРОЉУБ
Идентификација параметара математичког модела струјно-термодинамичких процеса дизел-мотора.
XI, 196 листова.

 

1988. година

БАЏАК, ИБРАХИМ
Истраживање утицаја концепцијског рјешења извршног механизма на степен усаглашености могућности механичке пресе и потреба процеса дубоког извлачења.
75 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГОЉУБ
Оптимизација технологија и решења механизације заштите просторних пољопривредних култура.
203 листа.

ВЛАШКАЛИН, ЗАХАРИЈЕ
Прилог одређивању оптималних конструкционих параметара универзалног инерционо-ударног механизма авиоупаљача.
IV, 139 листова.

ГРУЈИН, СПАСОЈЕ М.
Истраживање напонског стања у углу конструкције бродског гротла.
2 књ.(II, 144 листа; 176 листова).

ДАВИДОВИЋ, БРАНКО
Истраживање могућности скраћења бављења кола на робним операцијама и побољшања организације превоза терета железницом.
315 стр.

ДАНОН, ГРАДИМИР Ј.
Динамичко приањање пнеуматика при кочењу аутомобила у правцу.
VI, 232 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, СТЕВАН Р.
Нови приступ приближавању технолошким захтевима кретања механизама у њиховој синтези.
105 листова.

ЈАНКОВИЋ, МОМЧИЛО
Истраживање утицаја порозности на радне карактеристике самоподмазујућих синтерованих радијалних клизних лежишта.
135 листова.

МАЈСТОРОВИЋ, ВИДОСАВ Д.
Развој модела експертног система за дијагнозу и одржавање радних станица у флексибилним технолошким системима.
113 стр.

МЕДВЕД, БОРИСЛАВ Л.
Допринос истраживању утицаја нестационарности струјног поља на резултате аеротунелских испитивања.
113 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, ДРАГИЦА
Нестабилна струјања кроз кола турбомашина праћена повременим откидањем вртлога.
III, 3, 199 листова, 40 листова са прилозима.

НИНКОВИЋ, ЈАНКО Ј.
Стабилност ојачане плоче конструктивно анизотропне у пластичној области.
IV, 181 лист.

РАШУО, БОШКО
Утицај зидова трансоничних аеротунела на аеродинамичка испитивања.

СЕБАСТИЈАНОВИЋ, СЛАВКО
Истраживање поузданости и модела предвиђања отказа судова под притиском у линији прераде нафте.
165 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГАН С.
Прилог развоју метода теоријске и експерименталне анализе звучних импулса у процесу обраде ковањем. 170 листова, 65 листова прилога.

 

1989. година

БУЛАТОВИЋ, РАДОШ
Истраживање узорака самоодвртања уздужно, попречно, статички и динамички оптерећених веза.
166 стр.

ВУКАДИНОВИЋ, РАДИСАВ
Истраживање фактора безбедности и редовитости саобраћаја на ЈЖ.
324 листа.

ГАВРИЋ, ЛУКА Ј.
Истраживање токова информација из производње као темељног чиниоца компјутером подржаног информационог система.
IV, 201 лист.

ГАШИЋ, МИЛОМИР
Утиај односа геометријских величина елемената на везу са окретним делом преко лежаја код пристаничких дизалица.
133 листа.

ГУДEЉ-РАДАКОВИЋ, ДУШАНКА
Утицај торзије елемената за ојачање анизотропних плоча на њихову еластичну стабилност.
121, 3 листа.

ДЕДОВИЋ, ВЛАСТИМИР В.
Истраживање метода оцене моторних возила у погледу погодности за одржавање.
266 листова.

ЖЕЖЕЉ, СРЕЋКО Д.
Истраживање утицаја против - блокирајућих уређаја на функционалне карактеристике система за кочење посебно са становишта безбедности возила у саобраћају.
153 листа.

ЈАНКОВИЋ, МИОДРАГ Д.
Истраживање тока процеса замарања при временски променљивим еласто-пластичним деформацијама. 231 лист.

КОВАЧЕВИЋ, ЂОРЂИЈЕ Ј.
Истраживање карактеристичних фактора хуманизације рада у ланчаној индустријској производњи.
219 листова.

КОЛЕДИН, САВА С.
Истраживање оправданости уградње полуаутоматских квачила на теретне вагоне ЈЖ.
151 лист,4 пресавијена листа са прилозима.

КУБУРОВИЋ, МИЛОШ
Могућности коришћења енергије и материја из чврстих отпадака.
292 листова, 4 прилога.

ЛАМПА, САБРИЈА
Могућности прераде уљних шкриљаца у гориви гас.
222, V, 36 листова прилога.

МАКСИЋ, МИЛЕ Д.
Проблем стабилности цилиндричне љуске у пластичној области.
74 листа.

МАНДИЋ, ВУЧЕТА Б.
Концепције развоја компонената и система аутоматског управљања и регулисања пољопривредних машина.
214 стр.

МАРИЧИЋ, НИКОЛА
Прилози прорачуну критичних брзина флатера авиона.
79 стр.

МИТОВСКИ, МИЛАНЧЕ
Термоенергетски ефекти пирометалуршке прераде концентрата бакра у топионици у Бору.
V, 301 лист.

НИКОЛИЋ, СРЕЋКО М.
Истраживање утицаја квалитета мерила на квалитет производа у различитим организационим облицима производног и метролошког процеса.
356 стр.

ПЕШИЋ, СЛАВКО
Прилог аеродинамичкој оптимизацији ветрогенератора.
67 листова.

РИЗНИЋ, ЈОВИЦА Р.
Генерација парне фазе у неравнотежним условима.
XI, 149 листова.

РУДИЋ, ЗОРАН Т.
Одређивање еластичне стабилности сложених танкозидних анизотропних конструкција методом коначних елемената.
175 стр.

САВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Прилог енергетској основи развоја и уклапања комбиноване производње топлотне и електричне енергије у електроенергетски систем.
116 листова.

ТОШИЋ, СЛОБОДАН
Динамичко понашање мосних кранова, у зависности од крутости појединих механизама и делова носеће конструкције.
III, 307 листова.

ЋУЛИЋ, МОМИР
Истраживање утицаја хуманизације рада и партиципације радника на повећање радног учинка и задовољства на раду.
218 стр.

 

1990. година

БАШИЋ, ЂОРЂЕ С.
Истраживање енергетских карактеристика контактних размењивача за загревање воде топлим гасовима. 137, LXVI листова.

БЕЛИЋ, ИЛИЈА
Модуларни индустријски ласерски комплекс - MILK за операције обраде материјала.
2 књ. 141; 309 листова.

ВУКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Карактеризација процеса стварања капи и преноса топлоте при распршивању течности.
VII, 155 листова.

ДОГАНЏИЋ, АЦО
Положај и улога директора у организацијама удруженог рада индустријског типа.
282 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, БРАНИСЛАВ Т.
Научно-технолошки прогрес и ваздухопловнотехничко обезбеђење.
168 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ТИТОСЛАВ

Прилог утврђивању параметара при процесу млевења угљеног праха сударом на излазу из ударног кола вентилаторског млина.
102 листа.

ИВАНОВИЋ, МЛАДЕН М.
Изопараметарски хибридни елементи у дво- и тро-димензионалној напонској анализи.
114 листова.

ЈАНКЕС, ГОРАН
Прилог проучавању гасификације југословенских лигнитa.
144, 42 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ВЕЛИБОР
Прилог истраживању нестационарних процеса у импулсним ракетним моторима са чврстом погонском материјом.
X, 184 листа.

КОЛАРЕВИЋ, БРАНИСЛАВ А.

Анализа напона у косо засеченој конусној љусци и примена на симетричне рачве.
148 листова.

КОМНЕНИЋ, МИЛОСАВ
Развој и примјена модалне анализе линеарних и нелинеарних структура.
112 листова.

КОСТИЋ-МИЛАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА

Прилог теорији анизотропних површинских носача са испуном.
183 листа.

КРИЛИЋ, МЕНСУР Ф.
Прилог теорији пројектовања високо поузданог интегрисаног нападно-навигацијског система борбеног ваздухопловства.
181 стр.

МИЛОШЕВИЋ, МИЛИВОЈ Н.
Истраживање токова снаге симетричних диференцијалних преносника са спрегнутим излазима, примењених на возила.
139 листова.

МИХАЈЛОВ, МИЛЕ Р.
Напони и деформације намотаног ужета око цилиндричног добоша.
104 листа.

ПЕРОВИЋ, ЗОРАН
Пропагација заморне пукотине: компјутерска симулација и контрола експеримената.
195 листова.

ПЕТКОВИЋ, ЗОРАН
Прилог анализи динамичког понашања рото багера.
V, 164 листа.

ПУТИЦА, РИСТО В.
Краткорочна електроенергетска оптимизација комплесног ријечног слива.
127, 30 листова.

РАЦКОВ, СЛОБОДАН Б.
Термодинамички параметри вишекомпонентних система меродавни за контролисану атмосферу приликом пројектовања термотехничких инсталација у објектима специјалне намене.
174 листа.

РИСТИЋ, СЛОБОДАН
Утицај узношења на ефикасност подова са тунелским контактним елементима у каскадним дифузионим колонама.
272 стр.

СТОЈАКОВИЋ, МИОДРАГ

Оптимизација експлоатационих услова кондензације у кондезацијском делу парних турбопостројења.
148 листова, 14 листова са прилозима.

ШИПОВАЦ, ВЛАТКО Р.
Истраживање поузданости једносечних и вишесечних алата на аутоматским и полуаутоматским машинама алаткама при обради алуминијских легура.
197 листова, 71 лист са прилозима.

 

1991. година

EL-GAMMAL, ABDEL AZIZ MOHAMED MOSTAFA
Mathematical Model Development for Real-Time Simulation of Turboshaft Engine.
XXXI, 149 стр.

АГАТОНОВИЋ, РАТОМИР М.
Промена структуре и својстава молибдена током његовог хладног синтеровања.
210 листова.

БОГЕТИЋ, ПАВЛЕ С.
Утицај конструкције вентилираног кочног диска на његова механичка и топлотна оптерећења.
198 листова.

БОЈКОВИЋ, РАДОМИР А.
Прилог методологији истраживања интеракцијских односа мера за унапређење квалитета радног живота и учинка на производним тракама.
316 листова.

БУЧЕВАЦ, ИВАН М.
Прилог истраживању утицаја елемената квазиредних и квазипаралелних веза на ефективност сложених машинских система.
229 стр.

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, РАДИНКО Р.
Утицај гасног и плазма нитрирања на запреминску динамичку издржљивост нодуларног лива вишег квалитета.
IV, 171, 7 листова.

ДЕСПОТ, ДУШАН С.
Израда алгоритма за одређивање јединичне цене продаје грађевинског производа са посебним освртом на учешће трошкова механизације у њој.
3, VII, 289 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПЕТАР В.
Истраживање примене метода анализе ефективности у пројектовању система са аспекта функције одржавања.
172 листа, 41 лист прилога.

ЂОРЂЕВИЋ, М.
Симултани пренос топлоте и масе код обртног регенератора са хигроскопском испуном.
18 ? стр.


ЖИВАНОВИЋ, ЗЛАТОМИР
Истраживање теоријског модела и уређаја за оптималну промену степени преноса без прекида тока снаге у трансмисијама моторних возила.
125 листова.

ИЛИЋ, ЉУБИША Д.
Организација као фактор утицаја на циклус производње сложеног производа.
267 листова.

ЈАНКОВИЋ, СТЕФАН А.
Моделирање универзалне испитне станице за поуздано и економично испитивање хеликоптерских гасних турбина.
326 стр.

ЈАРАМАЗ, СЛОБОДАН С.
Прилог проучавању простирања пламена кроз грануларну средину.
166 листова.

ЈОВАНОВИЋ, НОВИЦА Р.
Динамика релативног кретања нехолономних механичких система са применом на техничке објекте.
102 листа.

МАНЕСКИ, ТАШКО
Прилог развоју система пројектовања применом рачунара носећих структура машина алатки.
210 листова, 1-5 листова.

МАРКОВИЋ, ДРАГАН Д.
Оптимизација технологија и пољопривредних машина за обраду земљишта са активним радним органима. 194 листа.

МИЛАНОВИЋ, ДРАГАН Д.

Прилог истраживању релевантних утицајних чинилаца који утичу на радни учинак на производним тракама.
217 листова.

МИЛИНОВИЋ, МОМЧИЛО
Прилог проучавању процеса мешања и догоревања струје за потребе хибридних пропулзора.
222 листа, 39 листова са прилозима, 20 листова са прилозима.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛУТИН
Прилог истраживању граничних могућности кочења железничких шинских возила.
3, 164, 51 лист.

НОВАКОВИЋ, ЉУБАН Д.
Динамички модел новог преносника снаге.
110 листова.

РАДОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Ђ.
Прилог динамичкој анализи кретања техничких система са нехолономним везама.
137 листова.

РАДОЊИЋ, ДУШАН
Прилог истраживању ефекта уграђених топлотних металних проводника у композитне погонске материје на брзину и карактер сагоревања.
II, 152 листа.

РИСТИВОЈЕВИЋ, МИЛЕТА Р.
Анализа утицаја геометрије зубаца и расподеле оптерећења на површинску чврстоћу цилиндричних еволвентних зупчаника.
172 листа.

РУСОВ, СРЂАН
Нелинеарне осцилације моторног возила и анализа стабилности основног кретања.
III, 205 листова.

СИМИЋ-КРСТИЋ, ЈОВАНА
Истраживање структуре и биоаутоматике микротубула за потребе биоинжењеринга.
X, 113 листова.

СМОЉАН, БОЖО
Прилог оптимизацији цикличне термичке обраде домаћих челика за побољшање.
147 листова.

ТАНОВИЋ, ЉУБОДРАГ

Прилог истраживању процеса равног брушења керамике.
149 листова.

ЧЕКЕРЕВАЦ, ЗОРАН П.

Оптимизација погонскодинамичких карактеристика турбопрехрањиваних дизел мотора са свережимским регулатором.
100 стр.

ЏОЏО, МИЛОРАД Б.

Конвективно-кондуктивно простирање топлоте при ламинарном струјању у извесним просторима произвољног облика.
194 стр.

ШУША, МИЛЕНКО
Способност брода за пловидбу након претрпљене велике деформације.
65 листова, 19 стр. са прилозима.

 

1992. година

АЛБУНОВИЋ, ИВАН Ж.
Комбиновани систем управљања ракетних пројектила крмилима и вектором потиска коришћењем флуидичког бистабилног појачивача.
177, 5 листова.

БОШКОВИЋ, ЈОВАН Д.

Адаптивно управљање једне класе нелинеарних нестационарних објеката са применом на процес ферментације.
286, 58 листова.

БРАЈУШКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Прилог изучавању радијационих карактеристика наслага пепела насталих сагоревањем лигнита у котловима термоелектрана.
132 стр., 2 пресавијена листа, 2 листа прилога.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, БОГДАН
Истраживање утицаја вихорног струјања на одвијање сагоревања дизел мотора.
135 листова.

ВУКОВИЋ, ЛЕЛА
Прилог динамичкој анализи вишеслојних анизотропних плоча.
60 листова.

ГРУБОР, БОРИСЛАВ Д.
Изучавање и математичко моделирање процеса при сагоревању угља у мехурастом флуидизованом слоју. IX, 128 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, НОВИЦА
Истраживање и развој електромагнетне пропулзије на бродовима.
110 листова.

ИВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог проучавању информационих система високе поузданости у компексном окружењу.
162 листа.

ЈОВИЧИЋ, ВЛАДИМИР

Управљање организацијом удруженог рада у условима елементарних катастрофа.
200, 8 стр.

КАНЕВЧЕ, ЉУБИЦА П.
Одређивање термофизичких карактеристика аблативних материјала у реалним условима.
178 стр.

КОЧОВИЋ, ПЕТАР В.
Неуниформни рационални Б-сплајнови и површи и њихова примена за моделирање машинских делова. 154 стр.

МАРТИНОВИЋ, МИЛАН
Истраживање система за иновацију и трансфер знања дипломираних машинских инжењера у условима динамичког окружења.
116 листова.

МИЛАДИНОВИЋ, ЉУБОМИР
Анализа, испитивање и постављање концепта система за синхронизацију рада линија за паковање с обзиром на могућности примењених механизама.
196 листова.

МИТРОВИЋ, РАДИВОЈЕ М.

Истраживање утицаја конструктивних и триболошких параметара котрљајног кугличног лежаја на радну способност при великим учестаностима обртања.
202 листа.

МИЋЕВИЋ, ЗОРАН С.
Прилог проучавању размене топлоте у ложиштима генератора паре при сагоревању косовског лигнита.
275 стр.

ПЕКОВИЋ, ОБРАД Б.
Поузданост оптомеханичких система у процесу серијске производње.
191 лист.

ПЕТРОВИЋ, СНЕЖАНА М.
Развој метода дефинисања и спровођења технологије сушења.
2 књ. (122 листа, 110 листова).

ПУШОЊА, МИРОСЛАВ
Детонација у ОТО мотору, узроци настанка и путеви њеног отклањања.
238 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ВЕЛИМИР Љ.

Проблематика теорије динамичке стабилности композитних ламинарних плоча.
149 листова.

РЕПИЋ, БРАНИСЛАВ С.
Утицај конструктивних и радних карактеристика горионика на паљење и сагоревање угљеног праха.
IX, 265 стр.

СОЛДАТ, ДРАГО С.
Истраживање укупне ефикасности одржавања у индустрији целулозе и папира као основа за усавршавање система одржавања.
298 листова.

СТЕВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Супротносмерно струјање течности и гаса у хоризонталним цевима.
IV, 257 листова.

СТЕВАНОВИЋ, ЖАРКО М.
Теорија сагоревања распршених капљица у турбулентној цилиндричној струји ваздуха.
III, 166, 43 листа.

СТОИМЕНОВ, МИОДРАГ
Пуна еквивалентност механизма ходача и инверзног кривајноклизног механизма проширеног додатном дијадом.
95 листова.

ФИЛИПИ, ЗОРАН С.
Компјутерска симулација радног циклуса турбопуњеног ОТО-мотора.
XII, 214 листова.

ХРЊАК, ПРЕДРАГ С.
Термички контактни отпори код размењивача топлоте са ламеластим ребрима.
192 листа.

ЦВИЈАНОВИЋ, ЈАНКО М.
Прилог теорији пројектовања организације.
149 стр.

ЦРНОЈЕВИЋ, ЦВЕТКО

Дводимензијско струјање флуида у каналима променљивог попречног пресека при умереним вредностима Рејнолдсовог броја.
131 стр.

 

1993. година

БАБИЋ, БОЈАН Р.
Развој интелигентног система за пројектовање вишенаменског FTS.
128 стр.

ВЕГ, АЛЕКСАНДАР
Истраживање нелинеарне мерне карактеристике рама изотопне крутости.
201 лист.

ЖИВКОВИЋ, ДРАГОЉУБ

Изучавање динамичког понашања парних турбина при нестационарним режимима рада.
172, 56 листова.

ЈАНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Расподела снаге код возила са погоном на више кретача са становишта односа еластичан точак - деформабилно тло.
202 листа.

ЈОВИЋ, ВАЛЕРИЈЕ Д.

Прилог проучавању нестационарног струјања двофазне смеше вода-ваздух у паралелним каналима.
193 стр., 48 листова прилога.

КАЛЕЗИЋ, МИОМИР В.

Оптимизација конструкције артиљеријских система на бази феномена процеса лансирања пројектила.
119, 22 стр.

КОЗИЋ, МИРКО

Метод за решавање Ојлерових једначина примењен на нестационарна дводимензијска трансонична струјања.
97 листова.

ЛУЧАНИН, ВОЈКАН Ј.

Модел експертног система за управљење одржавањем електричних локомотива.
147 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛАН

Развој метода математичког моделирања конструкцијских параметара каросерије путничког аутомобила који битно утичу на њено понашање у статичким условима оптерећења.
256 листова.

МИНИЋ, СВЕТОМИР М.

Динамички модел превентивног одржавања према стању моторних возила.
251 лист.

НЕДЕЉКОВИЋ, МИЛОШ С.

Теоријско и експериментално истраживање утицаја удувавања ваздуха на карактеристике високо-учинских вентилатора.
VI, 185 листова, XVII листова прилога.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Р.

Истраживање ефеката асиметрије у динамици брзо и споро ротирајућих пројектила.
314 стр.

ПУТНИК, ГОРАН Д.
Примена индуктивног учења базираног на теорији аутомата за избор алата у пројектовању технолошких процеса обраде метала резањем.
227 стр.

РАДОЈЕВИЋ, ЗОРАН В.

Модели организације производње и технолошког процеса при изради грађевинских челичних конструкција.
125, 82 листа.

РОСИЋ, БОЖИДАР Б.

Истраживање и оптимизација параметара унутрашњег озубљења планетних преносника.
156 листова.

СЛАВКОВИЋ, РАДОМИР В.
Прилог проблематици инсталисања машина алатки.
181 лист.

СТАКИЋ, МИЛАН
Пренос топлоте и материје при сушењу пршкастих и ситнозрнастих материјала применом виброфлуидизације.
99 стр., 88 стр. прилога.

ЦВЈЕТИЋАНИН, ЂУРАЂ
Ергономска истраживања понашања човека у простору при јако израженом утицају сложеног кретања.
65 листова.

ШОТРА, ДУШАН
Оптимизација параметара ротационих машина за обраду земљишта разривача-подривача.
140 листова.

 

1994. година

ZHAODU, LIU
Истраживање нових метода аутоматског управљања противблокирајућих система за возила.
451 лист.

БАБИЋ, АРАНЂЕЛ
Истраживање могућности примене и развоја CA технологије у области пројектовања, производње и испитивања теретних вагона.
162 листа, 110 листова прилога.

ВУКИЋЕВИЋ, МИОМИР Н.
Прилог изради тачног аналитичког модела тачкастог електроотпорног заваривања.
171 лист.

ВУКОВИЋ, ДРАГАН Б.
Истраживања ефикасности циклона.
100 листова, 1 пресавијен лист.

ВУЧИЋЕВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Истраживање процеса завршне обраде стругањем тешкообрадивих синтерованих материјала.
218 листова.

ВУЧКОВИЋ, МИЛЕН М.
Физичко-математички модел за оцену стања ваздухопловних мотора у цивилном аеротранспорту као основ побољшаних система њиховог одржавања.
208 стр.

ДЕДИЋ, МИЛАН П.
Стабилност танкозидне цилиндричне љуске са променљивом попречном кривином изложене аксијалном притиску.
136 стр.

ЖИВКОВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Нестационарно топлотно оптерећење климатизоване просторије од унутрашњих извора топлоте са израженим утицајем зрачења.
92 листа.

ИВКОВИЋ, МИОДРАГ
Модел интелигентног система за процене поузданости делова моторних возила.
133 листа, 34 листа прилога.

ЈОВАНОВИЋ, МИРКО П.

Оптимизација дигиталних система за аутоматизацију производних процеса са становишта поузданости и погодности одржавања.
217 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАН М.

Прилог аналитичком дефинисању пнеуматичких карактеристика система вентила специјалне намене.
190 листова.

РАКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Анализа преноса топлоте и масе у порозним грађевинским термоизолационим материјалима.
238 стр.

САВОВИЋ, НЕВЕНА

Теоријска, експеримантална и нумеричка анализа параметара механике лома заварених спојева.
161 лист.

САМАКОСКИ, БЛАГОЈЕ
Критеријуми за избор полимерних композита, као аблативни термозаштитни материјал у ракетним моторима.
136 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Утицај карактеристика лигнита Колубара на процесе производње и сагоревања угљеног праха у ротационим пећима за производњу цементног клинкера.
202 стр.


СТЕВАНОВИЋ, ДРАГАН М.
Истраживање струјања у ануларном двофазном току.
XVI, 244 стр.

ТИРОВИЋ, МАРКО
Идентификација оптерећења елемената диск кочнице са стегом прорачунским методама.
358, 62 листа.

 

1995. година

БОШЊАК, СРЂАН М.
Динамика роторних багера са радијалним ископом у условима стохастичке побуде изазване отпором копању.
107 листова.

ИЛИЋ, ВАСИЛИЈЕ Л.
Детекција појаве замора носеће структуре сложених машинских система који раде у агресивној средини и одређивање обима и врсте одржавања.
125 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БРАНИМИР

Теслин допринос методологији истраживања у машинству.
III, 214 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, СЛОБОДАН
Прилог истраживању поузданости и сигурности техничких система за вођење и контролу железничког саобраћаја на мрежи ЈЖ.
190 листова.

ЛАЗИЋ, ДРАГАН В.
Анализа и синтеза практично пратећег аутоматског управљања.
IV, 215 листова.

МИЛОВАНЧЕВИЋ, МИЛОРАД Ђ.
Статичка и динамичка стабилност анизотропних цилиндричних љуски.
187 листова.

МИТИЋ, ЂОРЂЕ
Синтеза модела једне класе електропнеуматских SAU базиране на PC-рачунару.
114 листова.

МОТОК, МИЛОРАД Д.
Напони и деформације бродске палубе ослабљене отвором.
66, 86 листова.

НИКОЛИЋ, ЗОРАН М.
Метод за одређивање ефикасности система активне катодне заштите пловних објеката од корозије.
142 листа.

ОБРАДОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.

Сингуларна оптимална управљања механичких система.
96 листова.

ПАВИШИЋ, МИРКО
Примена интеграла независних од путање у условима пузања.
96 листова.

ПАВЛОВИЋ, ТИХОМИР Б.
Нумеричко експерименталне симулације асиметричне вентилације тунела млазом сепаратног вентилатора. 162 листа, 1 фотографија.

ПОПОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Статичка и динамичка идентификација понашања конструкције кормила.
113 листова.

САВКОВИЋ, МИЛОРАД Д.
Оптимизација унутрашње балистичких карактеристика ракетног мотора са чврстом погонском материјом. 90 листова, 97 стр. прилога.

УГРЧИЋ, МАРИНКО Д.
Прилог теорији интеракције експлозивног оклопа и кумулативног пројектила.
123, 51, 8 стр.

ЦВИЈОВИЋ, МИЛАНКО Р.
Прилог методологији прорачуна ефикасности дејства ваздухопловног бомбардерског наоружања по земаљским циљевима.
204 листа.

ШИЉАК, МИЛЕ С.

Поузданост система индустријске вентилације у фази пројектовања.
153 листа.

 

1996. година

ВАСИЋ, БРАНКО
Метод одржавања возила са становишта неизвесности у задацима одлучивања.
130 листова, 3 листа.

ДРАМЛИЋ, ДРАГАН
Истраживање процеса сагоревања гасовитих горива и могућност контроле коришћењем сензора за поједине компоненте димних гасова.
178 листова.

ДРНДАРЕВИЋ, ДРАГОЉУБ Р.
Моделовање и оптимизација процеса металургије праха помоћу неуронских мрежа.
VIII, 110 стр.

ЖИВКОВИЋ, ГОРАН С.
Математичко моделирање струјања двофазне смеше гаса и честица у хоризонталним цевима и каналима. 156 стр.

ЈЕВТИЋ, ЈЕРЕМИЈА М.
Утицај система за сагоревање на формирање и ниво честица у издувној емисији дизел мотора са директним убризгавањем.
141 лист, 7 листова.

МАРКОВИЋ, САША Д.

Аутоматско формирање аналитичког облика диференцијалних једначина кретања система крутих тела у општем случају са применом на техничке објекте.
230 листова.

ПАНИЋ, СТЈЕПАН М.
Истраживање процеса хабања алата за пресовање металног праха при изради синтерованих делова.
231 стр.

ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДАР В.

Утицајни фактори на процес термичке прераде биомасе.
VIII, 161 лист.

ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР Б.

Модел активног адаптивног управљања процесом спајања делова у монтажи применом редундантних робота.
XI, 273 листа.

ПЕТРОВИЋ, ПРЕДРАГ Т.

Истраживање процеса генерисања структурне буке дизел мотора.
XI, 155 листова.

РАДУЛОВИЋ, НЕБОЈША Ж.

Истраживање интеракције сложених система човек-машина употребом адекватних тренажера.
II, 158 стр.

РАКИЋЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Методе идентификације статичког и динамичког понашања носећих структура прикључних возила.
129 листова.

 

1997. година

БЛАГОЈЕВИЋ, МАРКО С.
Оптимизација процеса конвективног сушења на бази економских показатеља.
101, 77 листова.

БОЈАНОВИЋ, МИЛАН
Прилог развоју интелигентних CAD/CAM система за аеродинамичко обликовање ваздухоплова.
163 листа.

ВАСИЉЕВИЋ, БОГОСАВ М.
Анализа механизма предаје топлоте при капљичастој кондензацији на чврстој расхладној површи.
II, 95 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, ДАРКО
Могућност примене генетских алгоритама у оптимизацији перформанси симетричних објектива пасивних нишанских справа.
III, 202 листа.

ГЛИШИЋ, МИЛАНКА
Аутоматско формирање система материјалних тачака динамички еквивалентног система крутих тела са применом на техничке објекте.
III, 130, 2 листа.

ГЛУМАЦ, СТАНИСЛАВ
Оптимизација техничко-експлоатационих карактеристика аутобуса у фази пројектовања.
III, 126 листова.

ДРОБЊАК, РАДМИЛА
Анализа понашања материјала при променама стања и структурних фаза.
95 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ С

Истраживање оптерећења роторних багера на површинским коповима у зависности од услова одвијања процеса ископа материјала.
133 листа.

ЈОВИШЕВИЋ, ВИД

Развој модела пројектовања и оптимизације технолошких процеса израде система за обраду метала деформисањем на основама групне технологије и база знања.
А-Е, VII, 191 лист, 93 листова са прилозима.

ЈОКАНОВИЋ, СИМО

Истраживање могућности развоја проблемски оријентисаних CAD/CAM система за дијелове са сложеним површинама.
147, 63 листа.

КОВАЧЕВИЋ, КАТА
Истраживање осјетљивости на зарез алатних челика за рад у топлом стању.
77, 10, 2 листа.

КОМАТИНА, МИРКО С.

Температура честице угља при сагоревању у флуидизованом слоју.
164 стр.

КОСТИЋ, ИВАН А.

Адаптивни приступ у интегралном моделирању турбулентног граничног слоја за подзвучно и окозвучно струјање око аеропрофила.
VI, 149 листова.

ЛЕМИЋ, ДРАГАН

Истраживање процеса припаљивања ракетних мотора са чврстим горивом.
X, 124 листа.

МАТИЈА, ЛИДИЈА

Управљачки систем добијања инкапсулираних фулерена са карактеризацијом њихових особина.
IX, 125 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ВЕСНА О.
Електро-магнетно-термоеластични ефекти у металним плочастим елементима.
92 листа.

МИТРОВИЋ, ЗОРАН С.
Анализа кретања механичких система помоћу fuzzy логике и неуронских мрежа.
85 листова.

МИТРОВИЋ, ЧАСЛАВ Б.
Моделирање нестационарног узгона и симулација вискозних ефеката методом сингуларитета.
186 листова.

НЕМОДА, СТЕВАН Ђ.
Процеси у турбулентној вихорној комори сагоревања.
189 стр.

ПАНТИЋ, МЛАДЕН Д.
Губици снаге у озубљењу као параметар за формирање оптималне кинематске шеме планетарних преносника примењених у систему за пренос снаге моторних возила.
183 листа.

ПЕТРОВИЋ, НЕБОЈША Б.
Примена активних елемената у компензацији поремећајне динамике адаптивних структура.
96 листова.

ПОПОВИЋ, МИЉКО
Анализа грешки бесплатформних система инерцијалне навигације.
XI, 152 листа.

РАДЕТИЋ, МИЛОРАД В.
Истраживање хидромеханичких трансмисија за брзоходна гусенична возила са посебним освртом на појаву циркулације и рекуперације снаге.
183 листа.

СИМИЋ, ГОРАН
Истраживање реалне геометрије додира точак-шина и њеног утицаја на кретање шинских возила и на хабање система точак-шина.
170, 40 листова.

СИМОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Аналитичко - експериментални метод пројектовања машинских конструција.
XIII, 137 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ПЕТАР
Утицај техничких фактора на организациону структуру система одржавања.
267 стр.

СТЕФАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Љ.
Термичко струјни услови за плазма синтезу ултрадисперзионог праха силицијум-нитрида-Si3N4.
214 стр.

ФОТЕВ, ВАСКО Г.
Истраживање параметара и критеријума неопходних за дефинисање сегментног модела прстенасте коморе сагоревања.
IV, VIII, 139 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГАН

Адаптивни приступ моделирању и симулација ковита и вађења из ковита.
388 стр.

 

1998. година

ДОДИЋ, НЕНАД
Истраживање нових метода праћења маневришућих циљева са применом на системе управљања ватром. IX, 185 листова.

ДУЊИЋ, МОМЧИЛО

Утицај материјалне и конструктивне анизотропије на стабилност површинских носача услед дејства температурског поља.
V, 137 листова.

ЂЕДОВИЋ, БРАНКО Н.
Допринос пројектовању извршних органа у систему управљања ватром за брзоманевришуће циљеве.
251 лист.

ЂУРЂИЋ, БОШКО

Анализа утицаја величине узорка на варирање статистичких параметара антропометријских мера са аспекта моделирања система човек-машина.
227 листова.

ИЛИЋ, МЛАДЕН

Сагоревање коксног остатка угља у нестационарним режимима рада ложишта са флуидизованим слојем. 161 стр.

ЈЕРЕМИЋ, ОЛИВЕРА

Прилог динамици реономних система.
85 листова.

КВРГИЋ, ВЛАДИМИР М.
Развој интелигентног система за управљање и програмирање индустријских робота.
XVII, 205 листова.

КОЛЏИЋ, МИЛИЈА
Метод убрзаног вишефакторног испитивања поузданости елемената машинских система.
145 листова.

МИЛАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Д.

Утицај састава и температуре воде на избор топлотне шеме и материјала опреме за коришћење геотермалне енергије.
168, 2, 3 листа.

САЉНИКОВ, АЛЕКСАНДАР В.

Сагоревање угљеног праха у осносиметричном турбулентном струјном пољу.
189 стр.

СУБИЋ, АЛЕКСАНДАР
Истраживање вибрација и стања машинских система са оштећењима.
169 листова.

ТРБОЈЕВИЋ, НИКОЛА М.
Прилог истраживању утјецајних фактора на избор модела класификације објеката у пословно производним системима машиноградње.
120 листова.

 

1999. година

АНТОНИЈЕВИЋ, ДРАГИ
Нестациониарано преношење топлоте и материје током процеса комбинованог кондуктивно-конвективног сушења колоидних капиларно порозних материјала.
118 листова.

ГАЛОВИЋ, ДАНИЈЕЛА
Вишекритеријумска оптимизација избора стратегија набављања у сложеном вишенивовском производно дистрибутивном систему.
VII, 131 лист.

ДРАГОВИЋ, БРАНИСЛАВ

Прилог оптимизацији техничко-технолошких параметара контенерских терминала.
XI, 155 листова.

ИСАКОВИЋ, ЈОВАН М.

Нумеричка симулација прорачуна путање при одвајању подвесних терета на брзинама до критичних брзина лета авиона.
133 листа.

ЈОВИЋ, ЛАРИСА А.

Проучавање потхлађеног кључања при силазном струјању флуида.
210 стр.

КОСАНИЋ, НЕНАД Ж.

Прилог одређивању перформанси флексибилних транспортних система и њихових компоненти.
202, 4 листа.

ЛАЗАРЕВИЋ, МИХАИЛО П.

Прилог математичком моделирању и управљању редундантним системима.
III, 138 листова.

МАКСИМОВИЋ, СТЕВАН М.

Проблематика нелинеарног понашања анизотропних вишеслојних структура у аеротехници применом методе коначних елемената.
151 лист.

МАРКОВИЋ, ЉУБИША С.
Одређивање граничног равнотежног стања радијално притиснуте цилиндричне љуске са различитим условима ослањања.
V, 91 лист.

МИЦКОВИЋ, ДЕЈАН М.

Моделирање унутрашњебалистичког циклуса оруђа на бази двофазног струјања.
192 листа.

ПЕЗО, ЛАТО

Математичко моделирање, симулација и идентификација једне дисконтинуалне атмосферске сушаре.
250 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДОВАН С.
Математичко моделирање и идентификација параметара вишецилиндричних клипно-аксијалних пумпи. 158, 3 листа.

ПИКУЛА, РАДОЈИЦА

Развој софтвера за симулацију рада подсистема ННС-а при оптимизацији долета борбених авиона са аспекта утицаја подвешеног наоружања.
172 листа.

САЛЕМОВИЋ, ДУШКО Р.

Математичко моделирање, симулација и идентификација процеса сушења природних производа у тракастој сушари.
V, 233 стр., 34 листа са прилозима.

СТОЈИЉКОВИЋ, ДРАГОСЛАВА Д.

Образовање азотних оксида при сагоревању домаћих лигнита у спрашеном стању.
169 стр., 3 листа са таблама.

 

2000. година

AL SHAMISS, WADI RAMADAN
Contribution to study of target penetration by fragments of high-explosive warhead.
X, 193 листова.

AL-MADANI, RAMADAN AL-HADI
Interlaminar stresses at geometrical disconinuites of composite airframe structure.
IV, 217, XXVIII листова.

ELMAHMODI, AIMAN B.
Solution of cooling problem for liquid rocket engine by detailed analysis of compressible turbulent boundary layer.
1 књ. (разл. паг.)

ELNEMRY, MOFIED MOH.
The use of winglets to reduce drag.
145 листова.

ESSAMEI, MOHAMED ALI
Structural integrity assessment of pressure vessels with residual stresses.
VII, 146, 16 листова.

HADDAD, MOHAMED M.
Variation of granulometric composition of raw ceramic materials, as a function of porosity of ceramic mold and its influence of final product quality in microcasting technology.
113 листова.

SALEM, RAHUMA GUIMA
Analysis of desinegration of liquid jet in liquid-gas coaxial injector.
1 књ. (разл. паг.)

БОЖИЋ, ВЛАДИЦА
Развој методологије експерименталног одређивања брзине горења чврсте погонске материје у нестационираним условима.
XI, 218 листова.

ЂАПИЋ, МИРКО
Развој система за концептуално пројектовање производа и технологија управљаног парадигмама тоталног квалитета.
XVII, 168 листова.

ЗАГОРАЦ, ИЛИЈА
Прилог истраживању утицаја параметара споја кретача и тла на вучне карактеристике радних возила.
226 стр.

ЈОВАНОВИЋ, АЦА Д.
Оптимизација перформанси критичних елемената - чворних тачака аутоматизованих транспортних система у рудницима обојених метала са подземном експлоатацијом.
162, 62 листa.

КИРИЋ, МИОДРАГ Б.
Примена концепата спремности за употребу заварених спојева посуда под притиском од микролегираних челика.
II, 251 лист.

МАТЕЈИЋ, ПРЕДРАГ
Нелинеарне коначноелементне методе у структуралној анализи конструкција.
73 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, АНДРЕЈА
Анализа утицаја хетерогености структуре материјала на понашање завареног споја са прслином.
147 стр.

МИЉКОВИЋ, ЗОРАН
Развој управљачких алгоритама за аутономне индустријске роботе на бази система препознавања и учења. 195 листова.

ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Љ.
Одређивања напона у цилиндричним омотачима посуда под притиском изазваних локалним оптерећењима.
139, XVIII листова.

ПЕТРОВИЋ, ЗОРАН Р.
Развој хибридног експертног система техничке дијагностике применом неуро мреже.
173 листa.

ПОПОВИЋ, ПРЕДРАГ
Развој и примена методологије пројектовања поузданости механичког система за пренос снаге моторног возила.
III, 181 лист.

ПРОКИЋ-ЦВЕТКОВИЋ, РАДИЦА
Анализа утицаја састава мешавина заштитних гасова на структурне промене и својства метала шава микролегираних челика.
102 листа.

ПУЗОВИЋ, РАДОВАН М.
Развој система моделирања технолошких процеса FTS-а применом рачунара.
196 стр.

СИЈАЧИЋ, ЈОВАН
Осцилације елемената извозног постројења за сложени пресек вертикалног рударског окна.
279, 3 стр.

ЦВЕТИЋ, МИЛОШ
Моделирање тока сагоревања на основу тока убризгавања код дизел-мотора са директним убризгавањем. VI, 182, 21 стр.

ЧОВИЋ, НЕБОЈША Ђ.
Развој концепцијског пројектовања једне класе флексибилних технолошких система.
244 стр.

ШИЈАЧИЋ, ЈОВАН З.
Осцилације елемената извозног постројења за сложени пресек вертикалног рударског окна.
279, 3 стр.

 

2001. година

ДАКИЋ, ДРАГОЉУБ В.
Утицај врсте угља и температуре на процес примарне фрагментације за време сагоревања у флуидизованом слоју.
173 стр., 10 листова.

ДЕДИЋ, АЛЕКСАНДАР Ђ.

Моделирање спрегнутог процеса преноса топлоте и материје приликом конвективног сушења дрвета.
116, 60 листова.

МАРКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР

Истраживање појаве заосталих напона у нисколегираним нискоугљеничним челицима за рад на повишеним температурама и њихов утицај на отпорност према пузању.
108 листова.

МИЛЕТИЋ, ЉИЉАНА
Организовање, пројектовање и увођење потребних база података за систем квалитета у предузећима металске струке.
А-Ц, 0-4, 104 листа.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГАН В.

Метод синтезе двоструког клипног механизма са заједничком кривајом за праволинијско кретање са паузом у кретању.
150 листова.

РАДОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ В.
Алгоритми засновани на фази логици и неуронским мрежама у анализи времена управљања пројектом. VII, 121, 46 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.

Математичко моделирање, симулација, одређивање основних отпора при кретању воза и оптимизација потрошње погонске енергије железничких вучних возила.
VI, 154 листа.

ШУБАРА, НАДЕЖДА

Нове методе за одређивање преосталог века елемената конструкције шинских возила.
194 листа.

 

2002. година

БАЈОВИЋ, МИЛАН
Нови прилаз у решавању проблема динамике лета летелица са становишта примене квалитета лета.
241 стр.

БУГАРИЋ, УГЉЕША С.
Моделирање нестационарног режима рада система механизованог транспорта применом теорије редова. 233 стр.

ВУЈОВИЋ, ВЕЛИБОР Б.
Састав, термодинамичка и транспортна својства продуката високотемпературних процеса.
IV, 125 стр.

ГВЕРО, ПЕТАР М.
Моделирање процеса деволатилизације биомасе.
167, VI, IV стр.

ГЕНИЋ, СРБИСЛАВ Б.

Истраживање радних параметара подова без преливних уређаја у каскадним дифузионим колонама при контакту гаса и течности.
107, P-38 стр.

ЈАРАМАЗ, ДРАГАНА

Примена параметара еласто-пластичне механике лома на процену интегритета заварених конструкција са површинском прслином.
III, 108 листова.

ЈЕМЦОВ, АЛЕКСАНДАР
Нумеричка симулација нестабилности процеса сагоревања у пропулзорима на течно гориво.
294 листа.

ЈОВОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.

Утицај састава и процеса прераде отпада на емисију полихлорисаних угљоводоника.
IX, 236 стр.

РАКОЊАЦ, МИЛОРАД Д.
Истраживање и формирање модела за управљање и руковођење при градњи индустријских објеката.
263 листа.

САРИЋ, БРАНКО В.
Анализа динамичког понашања линеарних имплицитно-сингуларних система аутоматског управљања са чистим временским кашњењем на коначном и бесконачном временском интервалу.
VI, 75 листова.

СМАЈИЋ, ЗАЈИМ П.
Истраживање и развој принципа организације рада.
198 листова.

 

2003. година

MOHAMED, SALEH BASHIR ALI
Development of methodology for prediction of combustion chamber performance for turbojet engine.
VIII, 353 листа.

АНЂЕЛИЋ, НИНА М.
Оптимизација сложено напрегнутих танкозидних елемената отворених профила.
112, 24 листа.

БЕЛОШЕВИЋ, СРЂАН В.
Прилог моделирању процеса у ложишту котла за сагоревање угљеног праха.
210 стр.

БЛИЗАНАЦ, БОРИВОЈ Ђ.
Прилог истраживању система управљања и регулације MACH-овог броја трансоничног аеротунела са натпритиском прекидног дејства.
198 листова.

ДАВИДОВИЋ, НИКОЛА
Прилог истраживању карактеристика централног испаривача прстенасте коморе сагоревања турбо-мотора. VIII, 139 листова.

ЂУРИЋ, СЛАВКО Н.
Истраживање утицаја процесних параметара гасова који се емитују у атмосферу на услове кондензације. 174 листа.

ЈОЛОВИЋ, ЉУБИНКА
Оптимизација процеса добијања композитних материјала применом математичког моделирања њихових карактеристика.
96 листова.

ЛЕЧИЋ, МИЛАН Р.
Теоријска и експериментална истраживања турбулентних вихорних струјања.
200 стр.

ЛИЛИЋ, ДИМИТРИЈЕ

Истраживање утицаја релевантних параметара на динамику пролаза, расподеле и апсорпције сунчевог зрачења у просторији.
194 листа.

РАДОВАНОВИЋ, РАДОВАН В.
Примена савремених оптичких метода у испитивању нових вишекомпонентних легура обојених метала.
II, 127, IV листа.

СИМОНОВИЋ, СВЕТОМИР И.
Динамичко понашање двоужетне жичаре са кабинама.
152 листа.

ТУЦАКОВИЋ, ДРАГАН

Утицај променљивих режима рада котла са принудном циркулацијом на термохидрауличке параметре процеса у испаривачу.
90, P-150 стр.

ЋУПРИЋ, НЕНАД Љ.

Моделирање улазно-излазних зона аутоматских складишних система.
1 књ. (разл. паг.)

ЧУПОВИЋ, МИЛОМИР

Релевантни фактори од утицаја на статичко и динамичко моделирање једноужетних жичара.
123 листа.

 

2004. година

ABDULLA, MOHAMED ABDULMAGED
Flame stabilization by using air swirler and center body.
III, 105 листова.

AGEMI, FETHI MOFAMED
Research of rotating mass vibration excited by high speed gear meshing.
134 листа.

AGHA, MOHMOUD S.K.
Development of experimental method to determine erosive burning characteristic of solid rocket propellants.
XI, 206 листова.

AHMED, KALIFA MEFTAH

Investigation of influence parameters on penetration of shaped charge warheads.
107, A-2, Б-14, Ц-52 листа.

AZUKA, ANYIAM HYACINTH

An analysis of mismatching on ferrite-austenite welded joint integrity.
108 листова.

EMHAMED, OMAR ARGOB

Structural integrity assessment as design procedure for welded thin-wall structures.
V, 200 стр.

JOMA, ALSAWANI MAHMOUD

Optimization methods of production and integral quality management for gas generator turbine.
XX, 138, 57 листова.

БАЈИЋ, НИКОЛА

Анализа утицаја додатног материјала и параметара заваривања на својства заварених спојева нове генерације микролегираних челика повишене чврстоће.
112 листова.

БАЊАЦ, МИЛОШ Ј.
Простирање топлоте при удару турбулентног осносиметричног млаза у равну загрејану плочу.
177 стр.

БЕНГИН, АЛЕКСАНДАР
Аеродинамичка оптимизација крајева крила методом генетског алгоритма.
93 листа.

ДЕЈКОВИЋ, ДРАГАН В.
Биомеханика локомоторног апарата човека у функцији пројектовања ендопротетских система зглоба кука. III, 172 стр.

ЖИВКОВИЋ, МИЛОВАН Н.
Термомеханички напони на дисконтинуитетима геометрије цилиндричних површина.
191 лист.

ИВЕЗИЋ, ДЕЈАН Д.

Развој класа линеарних робусних мултиваријабилних контролера процеса млевења у присуству чистог временског кашњења.
III, 137 листова.

МАНДИЋ, СЛАВКО

Истраживање фактора ризика од пожара и експлозија.
III, 1 св. (разл. паг.)

МАРИНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР

Оптимизација параметара порозних радијалнних клизних лежајева.
135 листова.

МИЛОШ, ПРЕДРАГ

Избор оптималних параметара погонских пуњења ракетних мотора састављених од два типа чврстих погонских материјала.
V, 168 листова.

МИЉАНОВИЋ, ДЕЈАН

Аутоматско управљање нервно-мишићном блокадом.
XVIII, 99 листова.

МИТИЋ, СНЕЖАНА

Утицај конструктивног дискомтинуитета на стабилност анизотропних плоча.
218 листова.

НИКОЛИЋ, МИЛАН
Квантитативни модел избора новог производа са истраживањем релевантних критеријума.
258 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДУШАН
Прилог одређивању утицаја детeрминистичких и стохастичких параметара на организацију кретања материјала у складишним системима.
X, 276 стр.

РАДАКОВИЋ, ЗОРАН Ј.
Експериментално одређивање динамичких параметара механике лома применом технике магнетне емисије.
XXV, 199 стр.

СТАМЕНИЋ, ЉУБИСАВ

Моделирање соларних фотонапонских система у урбаним срединама.
122, 24 листа.

СТЕВАНОВИЋ, НЕВЕНА Д.

Прилог теорији струјања разређених гасова у микроканалима.
107 листова.

ТАЛИЈАН, ДРАГО

Истраживање утицаја уређаја против блокирања точкова при кочењу на узроке и последице саобраћајних незгода.
152 листа.

УГАРАК, ДРАГОСЛАВ

Допринос изучавању параметара система за управљање ватром при праћењу објеката у условима смањене сензорске видљивости.
235 стр.

 

2005. година

ВЕЉКОВИЋ, ЗОРИЦА А.
Истраживање трансформација Taguchi-евих ортогоналних матрица за примену у класичним факторијелним експериментима
XV, 169 листова

ВУЈАДИНОВИЋ, РАДОЈЕ В.
Моделирање емисије угљендиоксида CO2 путничких возила у саобраћају
VIII, 210 листова

ЖУЊИЋ, АЛЕКСАНДАР Г.
Истраживање и развој интерфејса човек-комpјутер
208, 7 листова 

ЗРНИЋ, НЕНАД Ђ.
Утицај кретања колица на динамичко понашање обалских контејнерских дизалица
169 листова

ЈАНКОВИЋ, СВЕТОЗАР Д.
Развој система за подршку одлучивању пpи избору пнеуматика за возила одређене намене
144 листа

ТАРБАХ, ИБРАХЕМ Ф. М.
Design of digital adaptive autopilot under complex flight dynamic conditions
98 листова

ТУРАЊАНИН, ВАЛЕНТИНА М.
Прилог истраживању процеса конвективног сушења реалног зрнастог материјала у непокретном слоју
123 стр.

 


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354