Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Грађевинском факултету Универзитета у Београду

 

1953. година

SCHREIBER, GERHARD
Пресек цилидричних водостана без пригушивача потребан за стабилност и амортизацију осцилација.
38 стр.

БОГУНОВИЋ, ВЛАДИМИР

О савијању правоугаоне плоче са једном слободном страном.
2, VI, 78 стр.

ЂУРИЋ, МИЛАН

Теорија дуге призматичне полиедарске љуске.
71, XII, 2 стр.

ЛЕВИН, ЛЕОН

Почетни елементи неустаљеног кретања услед пролома бране.
1, 126 стр.

РАДЕНКОВИЋ, ДРАГОШ Б.
Савијање кривих штапова у равни.
3, 80, V стр.

 

1955. година

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, ЖИВКО
Елементарна теорија организованих деловања у производњи.
137 стр.

 

1956. година

БРЧИЋ, ВЛАТКО
Прилог решењу равног проблема теорије еластичности.
111 стр.

ВЕСИЋ, АЛЕКСАНДАР
Основни проблеми теорије и прорачуна система шипова.
94 , 2, 37 стр.

ЛИЛИЋ, БОРИСЛАВ С.

Расподела протока у хидрауличким мрежама.
1, II, 135 стр.

ХАЈДИН, НИКОЛА

Један поступак за нумерично решавање граничних задатака и његова примена на неке проблеме теорије еластичности.
1, 80, III стр.

 

1957. година

ЈОКСИМОВИЋ, МИЛУТИН
Одређивање великих вода у сливу Велике Мораве.
77, 4, 62 стр.

КРСМАНОВИЋ, ДУШАН

Утицај крутости, континуитета и дисконтинуитета на прорачун конструкција ослоњених на тло.
1, 62 стр.

ЦВЕЈИЋ, НИКОЛА
Уређење атара у вези са мелиорационим геодетским и другим радовима.

 

1960. година

БАТА, ГЕЗА
Пропагација таласа у отвореним коритима: нумеричко опште решење у релативним вредностима.
2 св.

ВОЈИНОВИЋ, МИХАИЛО
Прилог проучавању ушћа река.
241 лист.

СИБИНОВИЋ, МИЛОРАД
Преспанско-Охридска област : хидролошка студија.
184, 64 листа.

СМАИЛБЕГОВИЋ, ФЕТХУЛАХ

Испитивање деформација терена геодетским методама.
257 листова.

ЧИНКЛОВИЋ, НИКОЛА

Паралактична полигонометрија као метода за одређивање тачака основних полигонометријских мрежа. 164 листа.

 

1962. година

ИВКОВИЋ, МИЛОРАД
Понашање бетона у области граничне равнотеже.
4, 99 стр.

МИЛОЈЕВИЋ, МИЛОЈЕ

Аналитички и експериментални прилози решавања проблема издашности и интерференције бунара са зракастим хоризонталним дреновима поред обале реке.
1, 174 стр.

БРУК, СТЕВАН
Неке физичке основе речне хидраулике.

АНАГНОСТИ, ПЕТАР

Анализа стандардних метода испитивања особина земљаних материјала са становишта механике непрекидних средина.

 

1963. година

ЗАРИЋ, БРАНКО
Извијање челичних штапова у пластичној области.
81, 265 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ

Градска тригонометријска мрежа – Прилог новим схватањима о развијању и изравнању градских тригонометријских мрежа и оцени њихове тачности.
157 стр.

ХИБА, ЖИВОЈИН

Прилог теорији челичних анкерисаних висећих мостова са гредом за укрућене непотпуне флексибилности.

 

1964. година

СВЕТЕЛ, ДУШАН
Реологија и структура битумена и фактори који утичу на употребљивост битумена у путне сврхе.
3 св.

СУБОТИЋ, УГЉЕША

Избор ширине колосека и система вуче.
243 листа.

 

1965. година

ВРАЧАРИЋ, ВЛАДА
Сарадња коловозних и главних носача челичних решеткастих жељезничких мостова.
116 стр.

ВУЈКОВИЋ, МИЛАН

Прилог изучавању режима подземне воде у условима двослојевите порозне средине.
165 листова.

КОНТИЋ, СЛОБОДАН

Прилог решењу проблема повећања тачности, ефикасности и домета код геодетских мерења употребом инфрацрвене светлости.
114, 4, 31 лист са таблама.

МИХАИЛОВИЋ, КРУНИСЛАВ

Оцена тачности у триангулацији и полигонометрији.
IV, 1, 165 листова.

МИШКОВИЋ, ДРАГУТИН

Нестационарно течење воде у природним токовима.
2 св.

НИКОЛИЋ, ЉУБОДРАГ

Прилог испитивању поделе кругова и оптичких микрометара геодетских и астрономских инструмената. 149 листова.

ХАЈДИН, ГЕОРГИЈЕ

Прилог проучавању токова са успутном променом протицаја.
2 св.

 

1967. година

ЈОВАНОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Оптимални режим експлоатације хидроелектране са акумулационим басеном.
1 св. (разл. паг.)

 

1968. година

PANTELOPULOS, JEAN
О закону кретања вученог материјала по дну водотока са слободном површином.
1, 111 листова, 16 листова са таблама.

ПОЦЕСКИ, АПОСТОЛ

Земљотреси ударног типа и парасеизмичко грађење.
1, III, 128 листова.

 

1970. година

HANI, MOHAMAD DARWISH
Процуривање из трапезних канала.
1 св. (разл. паг.)

ВЕЛКОВ, МИОДРАГ

Дуктулизација зидарије код асеизмичких зиданих конструкција.
2, 371 стр.

 

1973. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ Д.
Понашање армиранобетонских и спрегнутих штапова са учешћем деформација пузања бетона при динамичком оптерећењу.
2, 113 листова.

ЛАЗИЋ, ЈАКОВ
Примена линеарне вискоеластичности у теорији конструкција.
3, 156 листова.

СЕКУЛОВИЋ, МИОДРАГ
Танкозидни просторно криви штап.
3, 194 листа.

 

1974. година

ЂОРЂЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Прилог решавању проблема димензионисања акумулационог басена и планирања његовог коришћења. 387, 7 листова.

ПЕТРОВСКИ, ЈАКИН

Моделирање параметара сарадње тла и конструкција од динамичке реакције укопаних фундамената.
205 листова.

ЧИЧАК, МИРКО

Прилог изналажењу оптималних капацитета ранжирног система југословенских железница.
IV, 299 листова.

 

1975. година

ВУКМИРОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Анализа кретања вученог наноса помоћу случајних процеса.
1 св. (разл. паг.)

ЛАЗИЋ, ВЕРА
Динамичка стабилност кривих штапова од вискоеластичног материјала.
105 листова.

МУРАВЉОВ, МИХАИЛО А.
Понашање танкозидних штапова отворених профила од преднапрегнутог бетона при ограниченој торзији са утицајима течења бетона.
8, 180 листова.

СТОЈАНОВИЋ, РАТКО
Отпорност парасеизмичких објеката на дејство експлозивног удара.
6, 84, 2 листа.

 

1976. година

БАТИНИЋ, БОЖИДАР
Стојећи таласи изазвани кривинама при бурном течењу у каналима.
1 св. (разл. паг.)

ЈАШАРЕВИЋ, ИБРАХИМ
Секундарна напонска стања за једну вискозно-еласто пластичну средину.
1, 218 листова.

ЦВЕТАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР

Динамички модул крутости асфалт бетона.
120 стр.

 

1977. година

SAFYEH, SAMIH N.
Математичка основа за премер и израду карата подручја Републике Сирије.
220 листова.

ВОЈНОВИЋ, ГОРИЦА
Конфронтација аерополигонизације, аеротриангулације с независним стереопаровима и теренским одређивањем везних тачака комбинујући триангулацију, полигонизацију и трилатерацију.
116 листова., 3 пресавијена листа, прилог 98 листова.

ВУКОТИЋ, РАДОЈЕ Ј.
Гранична стања штапова од армираног и претходно - напрегнутог бетона оптерећених торзијом и савијањем.
15, IX, 289 стр.

ГОЈКОВИЋ, МИЛАН
Камени мостови од XIV до XVIII века у границама Југославије: мостови настали на Балканском полуострву у време експанзије Османске империје у ове крајеве, са посебним освртом на камене мостове у Југославији: естетичке и архитектонске одлике, концепцијска начела и конструкцијске карактеристике у оквиру опште историје грађења мостова.
514 стр.

ЛАЗИЋ, МИЛАН
Параметри генералне оптималности код примене лакоагрегатних бетона у панелној градњи стамбених објеката.
6, 118, 8 листова.

МАРЈАНОВ, МИЛУТИН М.
Решење спрегнутог проблема термоеластичности у ограниченој средини.
83 стр.

ПЕТРОВИЋ, БОШКО
Понашање скелетних зграда од армираног и претходно напрегнутог бетона под дејством сеизмичких сила. 7, 193 листа.

 

1978. година

АЋИЋ, МИРКО
Прилог решењу проблема граничних стања зидних носача од армираног бетона.
4, 187 листова.

БАБАЦ, ДУШАН
Прилог решавању проблема експлоатације бунара са хоризонталним дреновима са освртом на Ranney бунаре на Београдском изворишту.
176 листова, 21 лист са таблама.

БРАТУЉЕВИЋ, НАТАЛИЈА В.
Објективна оцена тачности мерења хоризонталних углова.
4, 140 листова.

ВРАЧАРИЋ, КРСТА
Одређивање граничних грешака у геодетским мрежама.
1, III, 190 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ
Прилог матричној теорији конструкција.
1, 106, 3 листа.

ЈОКСИЋ, ДУШАН
Утицај распореда ослоних тачака на тачност аеротриангулације у катастарској примени фотограметрије.
3, 91, 81 лист с таблама.

КАПЕТАНОВИЋ, НИХАД
Прилог изналажењу најповољнијег распореда линеарних и угловних мјерења у тригонометријској мрежи. 1, V, 212 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Темељне карте у обликовању тематских карата.
10, 181, 1, 19 листова са таблама.

МИЛОРАДОВ, МИЛОРАД
Прилог прорачуну формирања корита алувијалних водотока.
168 листова, прилог 133 стр.

МИХАИЛОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Уопштени поступак прорачуна спрегнутих и претходно напрегнутих конструкција.
4, 128 листова.

МРКИЋ, РАДОВАН
Прилог објективној оцени тачности мерења дужина електронским даљиномерима.
109 листова.

НИКОЛИЋ, ДРАГОЉУБ С.
Неки проблеми анализе кривих штапова у равни.
2, X, 88 листова.

ОБРАДОВИЋ, МИОДРАГ

Прилог проучавању реолошких особина асфалтних мешавина са додатком еластомера под поновљеним оптерећењем.
1, II, 199 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ЖИВОРАД
Анализа рационалности граничне носивости бетона.
1, V, 103, 60 листова са таблама.

СТАНКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Прилог проучавању штапова са деформабилним попречним пресеком.
179 листова.

СТЕВАНОВИЋ, СТЕВАН
Прилог решењу раванског проблема теорије еластичности за неке полубесконачне области ограничене полигоналним контурама.
1, II, 115 листова.

ТРБОЈЕВИЋ, БОГДАН Д.
Оптимализација у грађевинарству.
3, 145 листова.

 

1979. година

БЕГОВИЋ, ЈЕВРОСИМА
Изравнање једне тригонометријске тачке по методи посредних мерења узимајући у обзир грешке датих величина и њихову корелативну зависност.
3, 227, 5 листова.

ДУНИЦА, ШЕРИФА А.
Прилози пластичној анализи просторних линијских система састављених од решеткастих, пуних и танкозидних елемената.
4, 85 листова.


МАНОЈЛОВИЋ, МИЛОШ
Прилог теорији динамичког понашања тла.
164 листа.

ПАКВОР, АЛЕКСАНДАР
Прилог проучавању термичких напона и деформација бетонских блокова.
187 листова.

ПЕРИШИЋ, ЖИВОТА
Прилог одређивању утицаја течења и скупљања у пресецима армиранобетонских носача са прслинама.
2, III, 182 листа.

ПРАШЧЕВИЋ, ЖИВОЈИН Б.
Нелинеарна теорија армиранобетонског штапа.
9, 253 листа.

СМИЉКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Прилог одређивању оптималних метода просторног планирања површи при инжењерско-техничким радовима.
1 св. (разл. паг.)

СПАСОВ, АНДРЕЈ
Модел земљотреса кратког времена трајања.
II, II, 177 листова.

УЈДУР, БРАНИМИР И.
Прилог проучавању отпора клизању на асфалтним коловозним засторима.
1, 212, 5 листова.

 

1980. година

ЈАКИЋ, МАШАН Б.
Динамички развој и оптимализација капацитета железничких ранжирних станица.
V, 1, 171 лист.

КОЛУНЏИЈА, БРАНИСЛАВ Т.
Прилог теорији другог реда просторних линијских система састављених од решеткастих, пуних и танкозидних елемената.
112 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ДУШАН
Нова сазнања у теорији лучних брана.
338 стр.

ПЕРОВИЋ, ГЛИГОРИЈЕ
Грешке положаја тачака.
150 листова, 1 пресвијен лист.

ПОПОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Прилог проучавању стабилности тунелских конструкција кружног пресека вишезглобног монтажног система.
174, 4 листа.

РАДУЛОВИЋ, МИРКО С.
Оптимизација производње у геодетској делатности програмирањем геодетских радова.
143 листа.

ШЕРИФ, ДУНИЦА
Прилог пластичној анализи просторних линијских система састављених од решеткастих пуних и танкозидних елемената.

 

1981. година

АРАНЂЕЛОВИЋ, ДРАГАН
Флуктуације хидродинамичког оптерећења у подручју прага подигнутог на дну водотока.
159 листова.

ВУЈИЧИЋ, ЧЕДОМИР
Допринос оптимализацији прорачуна армираних бетонских зидова директно грађених у тлу.
350стр.

ВУКЕЛИЋ, САВО
Анализа механичких стања очврслог бетона - термодинамички приступ.
84 листа.

ЈУРУКОВСКИ, ДИМИТАР
Формулирања математичког модела двоспратног челичног оквира применом параметарске идентификације система.
VI, 146 листова.

СТОИЉКОВИЋ, ИВАНКА
Анализа и резултати испитивања фактора утицаја на физико-механичка својства и постојаност фасада од конструкцијско-термоизолационог керамзит бетона.
287 стр.

ТОМКОВИЋ, ДУШАН К.
Прилог одређивању граничних грешака у процесу мерења хоризонталних углова.
208 листова.

 

1982. година

HEINRICH-MILETIĆ, MARIJA
Информацијски аспекти примјене нумеричких модела у анализи инжењерских хидрогеолошких система.
VI, 176 листова, 9 листова са таблама.

АВАКУМОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прорачун хидрауличног удара у цевним мрежама са затвореним контурама.
395 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ПРЕДРАГ
Отпорност смицања армирано бетонских конструкција у нелинеарном подручју за циклична и динамичка оптерећења.
V, 333, 37 листова.

ГРБИЋ, ДРАГОЉУБ Г.
Осцилације еластичног штапа при коначним померањима.
VI, 166 стр., 5 пресавијених листова.

МАКСИМОВИЋ, ЧЕДО
Утицај призидног убризгавања полимерских раствора на развој и карактеристике граничног слоја и на смањење отпора трења.
127, 102 листа.

МАЛЕТИН, МИХАИЛО
Прилог методологији вредновања идејних пројеката аутопутева са становишта пропусне моћи и нивоа услуга.
162 листа.

МАРЧЕТА, МИРОСЛАВ
Услови снимања градова фотограметријском методом и питање коришћења аерофотоснимака за картирање.
153 листа.

МИЛОШЕВИЋ, БОЖИДАР
Прилог методологији прорачуна колосечних капацитета железничких станица.
IV, 278 , 6 стр.

МИНКОВ, ТОША
Математичка оптимизација пројектовања геодетских мрежа.
188 листова.

РИСТИЋ, МИЛОРАД
Прилог анализи еластичних претходно напрегнутих мрежа.
162 листа.

СИМЕОНОВ, БОРИС
Линеарно и нелинеарно понашање армирано-бетонских дијафрагми код вишеспратних објеката.
III, 206 листова.

ЋОРИЋ, БРАНИСЛАВ
Теоријска и експериментална анализа локалног и бочног извијања челичног и носача деформабилног попречног пресека.
174 листа.

 

1983. година

АНЂУС, ВОЈО
Критеријуми за оцену усклађености и хомогености елемената плана и профила пута у функцији возно-динамичких карактеристика меродавног возила.
162 листа.

ВЕНЕЧАНИН, СРЂАН

Утицај термичке некомпатибилности компонената бетона на његову чврстоћу.
137 листова.

ЗУРОВАЦ, ЈОВАНКА
Допринос анализи еластоплатичног понашања армиранобетонског носача.
II, 181 лист.

ФОЛИЋ, РАДОМИР Ј.
Прилог проучавању носача Т-пресека: анализа активне ширине плоче и граничних стања код армиранобетонских и претходно напрегнутих бетонских елемената.
II, 193 листа.

 

1984. година

МИЛАДИНОВИЋ, МАНОЈЛО
Прилог објективној оцени тачности геометријских нивелмана: прецизног и високе тачности.
V, 234 листа.

 

1985. година

БАБОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Гранична носивост ексцентрично притиснутих армирано-бетонских стубова у челичним цевима.
IV, 170 стр.

БАЈИЋ, ДЕЈАН Д.
Прилог нелинеарној анализи армиранобетонских линијских елемената.
170 листова.

ЛАЗИЋ, ЂОРЂО
Утицај корелације при обради мерних величина у геодезији.
142 листа.

ПАУНОВСКИ, БОРИС
Прилог новим схватањима мерења и рачунања у комбинованим градским тригонометријским мрежама. 195 листова.

ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР
Нумеричко решење Ламеових једначина теорије еластичности методом интегралних једначина.
265 стр.

РАЈИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прилог нелинеарној теорији танких еластичних љуски и њена примена.
139 листова.

 

1986. година

АШАНИН, СЛОБОДАН
Прилог обради и анализи геодетских мерења за одређивање померања и деформација објекта и тла.
III, 146 листова.

ПЕТРЕШИН, ЕУГЕН
Допринос методологији анализе хидрауличких параметара, пројектовању и експлоатацији водоводних система.
84, 36 листова са таблама, 3 пресавијена листа.

ЧВОРОВИЋ, МИТАР
Прилог методологији одређивања стабилних тачака тригонометријских мрежа при померању тла и објеката.
184 листа.

 

1987. година

БРЧИЋ, СТАНКО
Динамичко понашање конструкција у флуидној средини.
246 листова.

ЂУРАНОВИЋ, ПЕТАР

Организовање грађевинарства у условима катастрофалних земљотреса.
3, 192, 49 листова с таблама.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ Б.

Моделирање процеса ерозије насутих објеката изложених преливању.
142, 40 листова са таблама.

ШТЕМБЕРГЕР, ДРАГО
Анализа одређивања величина већих територијалних јединица коришћењем савремених метода и поступака са применом на територију СФРЈ.
XII, 397, 144 стр.

 

1988. година

БОЈОВИЋ, ЖИВОРАД
Еластични пригушени системи изложени оптерећењу које зависи од њихове конфигурације при малим деформацијама и великим померањима.
77 листова.

ВУКСАНОВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Нелинеарна анализа армиранобетонских плоча методом коначних елемената.
III, 131 лист.

КАЊЕРИЋ, ЦВИЈЕТИН В.
Анализа равних оквирних носача напрегнутих изнад границе пропорционалности.
III, 172 стр.

ЛАЗОВИЋ, МИЛОШ

Прилог нелинеарној анализи аксијално оптерећеног шипа.
III, 150 листова.

ПОПОВСКИ, ГОЧЕ

Експериментално и теоретско испитивање веза монтажног и ливеног (накнадно уграђеног) бетона.
214 стр.

 

1989. година

ЂОРЂЕВИЋ, РАСТИСЛАВ
Прилог анализи понашања темеља алатних машина са дугим ходом у условима експлоатације.
104 листа.

ЖИВКОВИЋ, СЕКУЛА
Прилог истраживању утицаја температуре и других релевантних параметара на нека својства свежег бетона и бетона мале старости.
183, 46 листова.

ИВКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Оптимизација поузданости производних система у грађевинарству.
161, 41 лист.

ОТОВИЋ, СЛОБОДАН
Прилог развоју савремених метода убрзаног очвршћавања бетона на ниским температурама.
169 листова.

ПУЈЕВИЋ, БРАНИСЛАВ С.
Прилог нелинеарној анализи танкозидних армирано-бетонских конструкција.
133 листа.

РАДЕНКОВИЋ, ГЛИГОР
Општа нелинеарна анализа љуски заснована на троугаоном и генералном четвороугаоном коначном елементу.
149 листова.

РАДИЋ, ЗОРАН М.
Моделирање отицаја од униформних и неуниформних киша на бази података са лабораторијских сливова.
341 стр.

 

1990. година

БУЂЕВАЦ, ДРАГАН В.
Прилог прорачуну и конструкцијском обликовању хладно обликованих профила отвореног попречног пресека.
VI, 176 листова.

ДЕЛЕВИЋ, КАТАЛИН
Оптимизација производње у префабрикацији и монолитној изградњи.
239 листова.

ДЕНИЋ, НАДА

Проучавање промене реолошких својстава хидроизолационих трака услед старења.
176, 10 листова.

ЂУРЂЕВИЋ, МИХАЈЛО В.

Понашање бетонских спрегнутих монтажних елемената и веза у области лома.
86, 13 листова, 126 листова прилога.

КУРИЈ, КАЗИМИР В.

Техноекономски модел оптималног периода експлоатације грађевинских машина.
187 листова.

ПРОКИЋ, АЛЕКСАНДАР
Танкозидни носачи отворено-затвореног попречног пресека.
II, 130 листова.

ЏЕПАРОСКИ, ВОЈИСЛАВ
Прилог одређивању и елиминисању атмосферског ефекта код мерења линеарних величина и зенитних даљина.
8, 221 лист.

 

1991. година

ЂОКИЋ, СЛАВОЉУБ
Прилог истраживањима неких физичко-механичких карактеристика бетона на бази цемента са додатком згуре у функцији режима хидротермалне обраде.
170 листова, 85 листова са прилозима.

МИХАЈЛОВИЋ, ДРАГАН
Прилог комбинованом изравнању фотограметријских и нефотограметријских опажања у аерофотограметрији.
211 листова.

САВИЋ, ЉУБОМИР Р.
Прилог нумеричком истраживању неких статичких проблема нелинеарног понашања конструкција.
473 листа.

ТОМИЧИЋ-ТОРЛАКОВИЋ, МИРЈАНА З.
Стање напона и деформација у елементима скретнице.
121 лист.

 

1992. година

АЛЕКСИЋ, ИВАН Д.
Прилог оптимизацији геодетских мрежа.
195 листова.

ГАЈИН, СЛОБОДАН С.
Нелинеарна динамичка анализа темеља електромеханичких преносника и њихова виброзаштита.
196, 79 листова.

ДЕРЕТИЋ-СТОЈАНОВИЋ, БИЉАНА
Прорачун спрегнутих конструкција методом деформација.
234 листа.

ЗДЈЕЛАР, ДРАГОМИР

Прилог истраживању израде и примјене крупно размјерних карата са аспекта стања и развоја картографије у Босни и Херцеговини.
199, 172 листа.

НЕСТОРОВ, ИВАН Ђ.
Методе картографског обликовања у савременим условима.
151 лист, 62 листа са прилозима.

ПОПОВИЋ, ЗОРАН Г.
Прилог анализи метода за одређивање астрономског азимута савременим жиротеодолитима.
205 стр.

ПУТАРИЋ, ВЕРОНИКА
Прогноза ледених појава на рекама.
115 листова.

 

1993. година

АРИЗАНОВИЋ, ДРАГАН Б.
Оптимизација технологије бетонских радова на ниским и високим температурама.
285, 10 стр.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, МИРА
Анализа динамичког садејства тла и објекта применом методе коначних елемената.
10, 155, 15 листова.

УЗЕЛАЦ, ЂОРЂЕ Д.
Развој оптималног система за формирање базе података о мрежи путева.
189, 3 листа.

ХАЈДУКОВИЋ, ДАНИЛО М.
Прилог развоју експериментних система за пројектовање хидроенергетских објеката.
235 листова.

 

1994. година

МАНДИЋ, РАСТИСЛАВ
Моделирање интеракције арматуре и бетона код армиранобетонских конструкција применом методе коначних елемената.
156 листова.

ЋИРОВИЋ, ГОРАН С.
Вредновање организационих фактора и промена у грађевинској радној организацији.
86 листова, 118 листова са прилозима.

 

1995. година

БАОШИЋ, МИЛОШ М.
Управљање сложеним водопривредним системима помоћу експертних система.
157 листова.

ЈЕВТИЋ, ДРАГИЦА
Утицај термохигрометријских параметара средине на нека својства свежег и очврслог бетона у функцији примене суперпластификатора, чистог портланд цемента и цемента са додатком згуре.
221 лист.

КРАСУЉА, МИЛАН М.
Истраживање могућности ојачања и санације динамички оптерећених армиранобетонских конструкција и њихових елемената лепљењем челичних трака.
288 листова.

 

1996. година

ГАВРАН, ДЕЈАН
Развој методологије и технолошких поступака за просторно пројектовање аеродрома.
VI, 252 листа.

ДЕСПОТОВИЋ, ЈОВАН Ж.

Анализа јаких киша као узрочника поплава помоћу случајних процеса.
IX, 157 листова, 23 листа са прилозима.

МАТОВИЋ, МИЛАН
Прилог анализи напона и померања танкозидних спрегнутих носача.
410 стр.

 

1997. година

КОВАЧЕВИЋ, ЖЕЛИМИР Ј.
Системи за управљање одржавањем бетонских мостова.
XI, 196 листова.

МАРКОВИЋ, ДРАГАН
Развој концептуалног модела изградње геокодираних база прегледнотопографске карте размера 1:300 000 коришћењем GIS технологије.
VI, 155 листова.

ПОКРАЈАЦ, ДУБРАВКА Н.
Транспорт загађења подземном водом.
163, 13 листова.

 

1998. година

ЂОРЂЕВИЋ, ЗОРАН Б.
Управљање пројектима у грађевинарству коришћењем рачунарских комуникација.
IV, 182 листа.

КАПОР, ВЛАДО Д.
Истраживање могућности примјене локалних материјала за израду коловозних конструкција на путевима у Црној Гори.
113, 8 листова, 4 пресавијена листа са геогр. картама.

КАПОР, РАДОМИР С.
Математички модел течења воде у плитким областима струјања са основним једначинама осредњеним по простору.
XIII, 131 лист.

КЕКАНОВИЋ, МИЛАН Д.
Могућности коришћења опекарског лома као агрегата-пуцолана за израду бетона.
168 листова.

ЛУКИЋ, ДРАГАН Ч.
Прилог методама дефинисања напонског стања око шупљине облика обртног елипсоида применом елиптичних координата.
105, 69 листова.

 

1999. година

БЕШЕВИЋ, МИРОСЛАВ Т.
Прилог анализи центрично притиснутих челичних штапова сложеног пресека од хладно обликованих профила.
198 листова.

ДАЧИЋ, МИОДРАГ
Анализа утицаја грешака координата звезда на резултате одређивања геодетске астрономије.
162 листа.

ЂУРИЋ, ДУШКО
Смањење неодређености параметара модела и карактеристика урбаних хидротехничких система.
134, 51 лист.

ЈАНКОВИЋ, КСЕНИЈА С.
Полимером модификовани бетони на бази рециклиране опеке.
157 листова.

КОМАТИНА, ДЕЈАН
Физички процеси и моделирање токова нењутновских флуида са слободном површином.
IX, 202 стр., 168 стр. са прилозима.

ЛУЧИЋ, ДУШКО В.
Прилог анализи стабилности танкозидних носача.
150 стр.

ПРОДАНОВИЋ, ДУШАН
Унапређење метода примене хидроинформатике у анализи отицања са урбаних површина.
196 стр.

РАДОЈЕВИЋ, ДУШАН Д.
Нумеричко решење проблема филтрације у анизотропним срединама испод бетонских брана методом интегралних једначина.
II, 116 листова.

САНТРАЧ, ПЕТАР Б.
Анализа понашања тракастог темеља на песку.
228 стр.

СПАСОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Анализа стационарног ширења сферних и цилиндричних шупљина у крупнозрном тлу.
231, 6 стр.

СТАНИЋ, МИЛОШ
Оптимизација дистрибутивних мрежа у системима за наводњавање.
197 стр.

 

2000. година

БОЖИЋ, БРАНКО С.
Анализа методе мерења дужина ГПС мерним уређајима.
249 стр.

ВУЈОВИЋ, ПЕРО
Утицај временских деформација на гранична стања армиранобетонских плоча напрегнутих у својој равни. VII, 276 листова.

ДИВАЦ, ДЕЈАН
Прилог методама дефинисања параметара конститутивних модела за испуцале стенске масе.
136 стр.

МИШКОВИЋ, ЗОРАН М.
Примена напонских поља заснованих на теорији пластичности за одређивање граничне носивости армиранобетонских зидних носача.
130 листова.

СТЕФАНОВИЋ-ИЛИЋ, АНЂЕЛИЈА
Ефекти примене неких метода убрзаног очвршћавања на физичко-механичке карактеристике керамзит бетона.
181 стр.

ТРИФКОВИЋ, МИЛАН
Развој методологије израде и реализације програма уређења земљишне територије комасацијом.
149, 32 листа.

 

2001. година

ВУЧКОВ, СТОЈАНЧО
Оптимизација одређивања померања брана геодетским методама у 3Д координатном систему.
198 стр.

ДЕЛЧЕВ, СИНИША Т.
Постојећа државна тригонометријска мрежа СРЈ у светлу савремених захтева.
VI, 109 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, СЛОБОДАН
Математички модел отицања са урбаних сливова интерактивним течењем по површини и кроз мрежу подземних колектора.
XIX, 202 стр.

КОВАЧЕВИЋ, ДУШАН И.
Нумеричко моделирање понашања армиранобетонских оквира оптерећених сеизмичким силама.
190 стр.

КОМНЕНОВИЋ, МИЛОРАД Т.
Анализа напонских стања кривих носача од лепљеног ламелираног дрвета оптерећених на савијање.
V, 192 листa.

МАРИНКОВИЋ, СНЕЖАНА Б.
Гранична носивост при пробијању монтажних претходно напрегнутих плоча у области ивичних стубова. VIII, 251 лист.

ПОПОВИЋ, ЗДЕНКА Ј.
Оптимизација ранжирно-отпремног дела гравитационе ранжирне станице.
131, 45, 9 листова.

САЛАТИЋ, РАТКО
Анализа и контрола понашања челичних рамова при дејству земљотреса.
142 стр.

 

2002. година

ГОСПАВИЋ, ЗАГОРКА
Развој оптималног модела организације и функционисања геодетске службе у Републици Србији.
222 листа.

МАРКОВИЋ, ЗЛАТКО А.
Прилог анализи носивости механичких спојних средстава код танкозидних челичних елемената.
VI, 117 листова.

ПОПОВИЋ, ЖЕЉКО
Модел управљања грађевинским пројектима у специфичним климатским и тржишним условима.
IV, 260 листова.

УГЉАРЕВИЋ, МАТО
Истраживање и моделирање физичко-механичких својстава бетона армираног металним влакнима.
258 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ЗОРИЦА
Мрежа лонгитуда и небеска референтна основа.
129 стр.

 

2003. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГАН
Могућности глобалног позиционог система за успостављање геодетске референтне основе у градовима. 219 стр.

ЗЕЈАК, РАДОМИР М.
Прилог анализи витких армиранобетонских елемената са косим савијањем.
183 стр.

МАЛЕШЕВ, МИРЈАНА М.
Параметарска анализа утицаја нових врста цемента произведених према EN 197-1 на основна својства бетона.
VIII, 671 стр.

МАРКОВИЋ, НЕНАД Г.
Избочавање лимених носача под дејством локалног оптерећења.
136 листова.

МИЛАНОВИЋ-ДАШИЋ, ТИНА
Развој модела за планирање поузданости сложених водопривредних система.
166 листова.

РАДОЊАНИН, ВЛАСТИМИР
Параметарска анализа карактеристика репаратурних малтера са аспекта њихове примене при санацији армиранобетонских конструкција.
732 стр.

СЕКУЛИЋ, ГОРАН В.
Примена црпних станица за успутно повећање притиска у водоводним системима.
141 лист.

СТЕВАНОВИЋ, БОШКО
Понашање спрегнутих носача типа дрво-бетон изведених механичким спојним средствима при експлоатационом и граничном оптерећењу.
152 листа.

ТОМОВИЋ, СРЕТЕН
Прилог оптимизацији водоводних система у условима изузетних сезонских неравномерности у потрошњи воде.
119, 23 листа.

 

2004. година

БАЈАТ, БРАНИСЛАВ
Прилог истраживању несигурности дигиталних модела терена као примарне базе података топографских информационих система.
109 листова, 34 листа са таблама.

БОРИСОВ, МИРКО
Модел и организација геопросторних података за размену 1:50 000.
1 св. (разл. паг.)

БОРОТА, ПРЕДРАГ Н.
Оцена и управљање ризиком од непогода – објекти и осигурање.
121 лист.

ПРАШЧЕВИЋ, НАТАША Ж.
Информациони систем за планирање и праћење реализације пројекта у грађевинарству.
311 стр., 68 стр.

ЦЕКИЋ, ЗОРАН Д.
Стратегијско управљање грађевинским предузећима на међународном тржишту.
XIX, 255 листова, 66 листова са таблама.

 

2005. година

БАБИЋ МЛАДЕНОВИЋ, МАРИНА Ј.
Утицај акумулација на режим наноса алувијалних водотока - пример Ђердапске акумулације
XI, 152, XIII, 23 стр.

ГУЧЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Моделирање утицаја топографских маса у поступку одређивања параметара поља убрзања силе земљине теже за подручје Републике Србије.
XII, 126 стр.

ДИМКИЋ, МИЛАН А.
Могућности примене површинске вештачке инфилтрације у процесу припреме воде за пиће.
277 листова.

КНЕЖЕВИЋ, МИЛОШ
Управљање ризиком при реализацији грађевинских пројеката.
V, 191 лист


ОДАЛОВИЋ, ОЛЕГ
Методологије одређивања геоида високе резолуције центиметарске тачности за територију републике Србије.

ПЛАВШИЋ, ЈАСНА
Анализа ризика од поплава помоћу прекидних случајних процеса.
III, 132 стр.

СТИПАНИЋ, БРАТИСЛАВ
Сандучасти носачи са широким појасевима оптерећени на савиајње и торзију са анализом примене у мостоградњи.
270 листова.


ЦВИЈЕТИНОВИЋ, ЖЕЉКО
Развој методологије и технолошких поступака за формирање дигиталног модела терена за територију државе.
X, 284, 92 стр.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354