Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Географском факултету Универзитета у Београду

 

1953. година

ВАСОВИЋ, МИЛОРАД
Ловћен и његова подгорина - регионално-географска испитивања

 

1958. година

ЖИВКОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Прилог решењу неких проблема фотограметрије помоћу гироскопских стабилизационих уређаја.
107, 4 листа.

 

1988. година

БОГУНОВИЋ, ДУШКО
Систематска валоризација природних услова за развој насеља: прилог методологији урбанистичког планирања.
307 листова.

ЗЛАТИЋ, МИЛА
Саобраћајногеографска улога обилазне ауто-цесте у политици развоја града: (прилог разради опће методологије на примјеру града Загреба).
160 листова.

МАНОЈЛОВИЋ, НИКОЛА В.
Валоризација природне средине за потребе просторног планирања региона на примеру Тимочке крајине. 153 листа.

МЕНКОВИЋ, ЉУБОМИР
Рељеф Шар-планине: геоморфолошка студија.
273 листа, 8 прилога са картама.

 

1989. година

ЂОРДАН, СЛОБОДАНКА
Животна средина Панчева.
261 лист, 95 листова са таблама.

ЕЛЕВАТ, ИБРАХИМ
Демографске промене у размештању и структури становништва Јордана – 1961 – 2000.
285 листова.

ЖИВКОВИЋ, ДРАГИЦА
Картометријска анализа хипсометријског размештаја становништва СР Србије (в.т. САП).
259 листова, 3 пресавијена листа.

ПАВЛОВИЋ, МИЛА А.
Утицај индустрије на развој региона Краљево.
273 геогр. карте.

РАКИЋ, РАДОСЛАВА
Географске особености и функције Пештера.
335, 16 листова, 34 листа са прилозима.

 

1990. година

МАНОЈЛОВИЋ, ПРЕДРАГ
Експериментална истраживања интензитета корозије у красу Источне Србије.
251 лист.

НАЂ, ИМРЕ И.
Валоризација животне средине Титовог Врбаса.
282 листа, 34 листа прилога.

ПАВЛОВИЋ, РАДОСЛАВ
Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја.
449 листова, 38 листова са прилозима, 13 листова са сликама.

СПАСОЈЕВИЋ, МИЛАН
Економско-географска валоризација природних услова и ресурса са посебним освртом на Понишавље.
362, XVII листова, IX листова прилога, 12 пресавијених листова.

ЦАВРИЋ, БРАНКО
Основе информационог система о коришћењу земљишта.
214 стр., 42 пресавијена листа.

 

1992. година

ПОПОВИЋ, ИЛИЈА В.
Регионално - географске карактеристике и структура привреде општине Горњи Милановац, стање и развој у послератном периоду.
260 листова, 1 пресавијен лист.

ШЕЋИБОВИЋ, РЕФИК
Аграрно-географски проблеми власинског краја са посебним освртом на процес деаграризације.
236 листова.

 

1993. година

БОГОСАВЉЕВИЋ, МИЛА
Демографски развој и размештај Јевреја на југословенском простору.
160, 33, 22 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ВЕРКА
Површински и подземни отицаји вода у Југославији.
105 листова, 99 листова са прилозима.

НЕВЕНИЋ, РАДОВАН В.
Информациони системи у просторном и урбанистичком планирању - локацијски и еколошки модели.
154 листа.

 

1994. година

ЗЕКОВИЋ, СЛАВКА
Регионална алокација техничког прогреса у индустрији Србије.
195 листова, 10 стр., 72 стр. са прилозима.

 

1996. година

ВУЈОШЕВИЋ, МИОДРАГ
Улога просторног планирања у односу на друге инструменте развоја.
191 лист.

ЂУРОВИЋ, ПРЕДРАГ
Високопланински крас Дурмитора: геоморфолошка студија.
III, 280 листова.

ПАВЛОВИЋ, МИРОСЛАВ

Тематско моделовање геопростора из садржине топографских карата.
166 листова.

 

1997. година

ВЕМИЋ, МИРЧЕТА
Семиологија и семиометрија картографије.
IX, 168 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ДЕЈАН
Фундаментално и апликативно преиспитивање методологије просторног планирања.
146 листова, 1 лист са табелом.

ПЈЕВАЧ, НЕВЕНКА
Туристички потенцијали Ваљевских планина.
244 листа.

СТЕПИЋ, МИЛОМИР
Положај и фрагментираност српских земаља као детерминанта политичко-географских процеса на Балкану.
401 лист.

ФИЛИПОВИЋ, ИВАН
Картометријски метод анализе густине речне мреже слива Велике Мораве и изналажење степена генерализације на картама разних размера.
171 лист

 

1999. година

АРСИЋ, ВУКОСЛАВ
Унапређивање инфраструктурног опремања градског земљишта: прилог развоју метода имплементације урбанистичких планова.
159 листова.

ДЕВЕЏИЋ, МИРЈАНА
Туризам као фактор промена у развоју, размештају и структурама становништва Црногорског приморја.
207 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈАСМИНА С.
Типологија физичко-географских појава и процеса за потребе просторног планирања.
155 листова.

МАКСИН-МИЋИЋ, МАРИЈА
Нормативна (законска и планска) и стварна заштита простора у Србији.
210 листова.

РАДОВАНОВИЋ, СВЕТЛАНА
Становништво Косова и Метохије: демографска и етногеографска студија.
III, 407 листова.

ТОДОРОВИЋ, МАРИНА
Географске основе типологије пољопривреде Србије.
VI, 424 листа, 1 пресавијен лист.

ТОШИЋ, БРАНКА
Просторно-економска структура градова на примеру Ваљева, Шапца и Лознице.
274 листa.

ТОШИЋ, ДРАГУТИН
Просторно-функцијски односи и везе у нодалној регији Ужица.
303 листа.

 

2000. година

ДУЦИЋ, ВЛАДАН
Антропогени утицаји на колебање климата у Србији.
249 листовa.

ФИЛИПОВИЋ, ДЕЈАН

Геопросторно моделовање ризика у животној средини.
293 стр.

 

2001. година

МЕДОЈЕВИЋ, ЈОВО
Антропогеографски процеси и њихови трендови у Бјелопољском крају.
513 листова, 4 листа са таблама.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛАН М.
Утицај рељефа и атмосферске циркулације на диференцијацију климата у Србији.
142 листа.

СТЕФАНОВИЋ, ОЛИВЕРА
Историја српске картографије у 19. веку.
156 листова, 10 листова са геогр. картама.

 

2002. година

БРДАРЕВСКА, МАРИЈА В.
Однос урбаних функција и екосистема Београда.
218 стр.

 

2003. година

ВОЈКОВИЋ, ГОРДАНА М.
Основе демографске регионализације Србије.
218 листова.

 

2004. година

МИЛИНЧИЋ, МИРОЉУБ А.
Еколошка ограничења и ревитализација насеља у зонама изворишта површинских вода првог ранга Србије.
325 листова.

МИШОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Географски аспекти регионалног развоја пљеваљског краја.
355 листова.

ШАБИЋ, ДЕЈАН
Регионалногеографска проучавања Рађевине.
291 лист.

 

2005. година

ВИДИЋ, НАДА
Специфичне туристичке вредности Фрушке горе.
203 листа.

ЖИВКОВИЋ, ЉИЉАНА С.
Географске промене у Неготинској крајини у XX веку.
331 лист.

ИКОНОВИЋ, ВЕСНА
Значај картографског метода у моделовању геопростора на примерима из Србије.
182 листа.


ЛУКИЋ, БОГДАН
Улога инфраструктуре у просторном развоју Србије.
247, 30, 7 листова

МИЛИЈИЋ, САША
Стратегија развоја планинских подручја Србије.
293 стр.

 

2006. година

ВУЈАДИНОВИЋ, СНЕЖАНА
Регионалногеографска проучавања Груже
311 листова

СТОЈИМИРОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Полимље, регионално-географска проучавања
418 листова

ТРБИЋ, ГОРАН
Екоклиматска рејонизација Перипанонског обода Реpублике Српске у функцији вредновања одрживог развоја
248, 7 листова

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354