Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Филозофском факултету Универзитета у Београду

 

ГАВРИЛОВИЋ, ДАРКО
Светозар Прибићевић и Хрвати (1875 - 1936).
III, 314 листова.

 

1913. година

БЕРИЋ, МЛАДЕН
Фигуративни полигони диференцијалних једначина првог реда и њихова веза са особинама интеграла.
99 стр.1914. година

МАРКОВИЋ, СИМА
Општа Riccati-ева једначина првога реда.
88 стр.


1919. година

ПОПОВИЋ, НИКОЛА
Учење о дискретном простору и новијој филозофији (и науци).
47 стр.

1920. година

МИЛОЈЕВИЋ, БОРИВОЈЕ Д.
О сексуалитету код грегарина из ларве брашнара (Tenebrio molitor).
24 стр., III листа1922. година

АТАНАСИЈЕВИЋ, КСЕНИЈА
Бруново учење о најмањем.
39 стр.

ДЕМЧЕНКО, ВАСИЛИЈЕ
Котрљање без клизања гироскопске лопте по сфери.
IX, 94 стр.

ЖАРДЕЦКИ, ВЈАЧЕСЛАВ
О кретању чврстог тела на кривој линији.
96 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ПЕТАР С.
Прибрежни језерски рељеф београдске околине: геоморфолошка испитивања.
41 стр.

КАШАНИН, РАДИВОЈЕ
О аналитичким облицима мултиформних функција.
36 стр.

ПЕЈОВИЋ, ТАДИЈА
Нови случајеви интеграбилитета једне важне диференцијалне једначине првога реда.
21 стр.

 

1923.година

ДРОБЊАКОВИЋ, БОРИВОЈ М.
Јасеница: антропогеографска испитивања.
195-435 стр.

ЖАРДЕЦКИ, ВЈАЧЕСЛАВ С.
О кретању чврстог тела на кривој линији.
1924. година

ГЛИШИЋ, ЉУБИША
Развиће женске X-генерације и ембриона у роду Ramondia.
95 стр., III листа.

ДРОБЊАКОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Јасеница. Антропогеографска испитивања.
435 стр.

ЛУКОВИЋ, МИЛАН
Еоценска фауна молусака из области између Аралског и Чаркалскога језера и њен значај.
74 стр, 3 листа.

РАДОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Тиквеш и Рајeц – антропогеографска испитивања.
398 стр.1925. година

ЈАКОВЉЕВИЋ, СТЕВАН
Цистолити у Boraginoidea – анатомско физиолошко истраживања.
29 стр.

ЈОВАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Унутарполитички развој Југославије 1925-1929.
5, 681, XVI, 17 листова.

КАШАНИН, РАДИВОЈ
О аналитичким облицима мултиформних функција.
36 стр.

МИЛОЈЕВИЋ, СИМА
Лесковачка котлина са околином – геоморфолошка проучавања.
45 стр.1926. година

КАРАМАТА, ЈОВАН
О једној врсти граница сличних одређеним интегралима.
65 стр.

ЛАСКАРИС, МИХАИЛО
Византиске принцезе у средњевековној Србији. Прилог историји византиско-српских односа од краја XII до средине XV века.
183 стр.

ТОМИЋ, ЈОВАН
Котленик – петрографско-геолошка студија.
127 стр.1927. година

ЗЛОКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Земљишта Старобељског ујезда Харковске Губерније.
84-123 стр.

КАТАЛИНИЋ, МАРИН
Стојећи таласи циркуларно и елиптички поларизоване светлости.
16 стр.

ТОШКОВИЋ, ЈОВО
Односи између Босне и Србије 1805/6 и бој на Мишару.
163 стр.1928. година

КАШАНИН, МИЛАН
Бела Црква и Каранска. Њена историја, архитектура и живопис.
107 стр.

КИЋОВИЋ, МИЛОШ
Јован Хаџић (Милош Стевић).
XVI, 319 стр.

МОСКОВЉЕВИЋ, МИЛОШ
Акценатски систем подцерског говора.
VIII, 110 стр.

РАДОЈЧИЋ, МИЛОШ
Аналитичке функције представљене конвергентним низовима алгебарске функције.
32 стр.

ФИЛИПОВИЋ, МИЛЕНКО
Етничка прошлост нашег народа у околини Високог у Босни.
146 стр.


1929. година

АЛЕКСИЋ, РАДОМИР
Језик Матија Антуна Рељковића.
155 стр.

ПЕТКОВИЋ, КОСТА
Геолошки састав и тектонски склоп Суве Планине.
136 стр.

РАДОВАНОВИЋ, МИХАИЛО С.
Пећина Вјетреница у Херцеговини: морфолошко хидрографска студија са 1 мапом, 3 плана, 4 уздужна профила пећинских канала и 1 фотографија изван текста и 112 скица и фотографија у тексту.
113 стр.

УРОШЕВИЋ, АТАНАСИЈЕ
Горња Морава и Изморник – антропогеографска испитивања.
155 стр.1930. година

ВУШОВИЋ, ДАНИЛО
Прилози проучавању Његошева језика.
130 стр.

КИЋОВИЋ, МИРАШ
Јован Хаџић (Милош Светић).
XVI, 319 стр.

РУЖИЧИЋ, ГОЈКО
Језик Петра Зоранића. Задарски дијалекат у почетку XVI века.
180 стр.1931. година

ГРОЗДАНИЋ, СИМЕУН
Понашање радилица домаће пчеле (Apis mellifica, L.) према изворима хране. Прилог изучавању екологије и психологије домаће пчеле.
74 стр.

УРОШЕВИЋ, АТАНАСИЈЕ
Горња Морава и Изморник: антропогеографска испитивања.
155 стр.


1932. година

МАРИЋ, РАСТИСЛАВ
Антички култови у нашој земљи.
115 стр.

САВИЋ-РЕБАЦ, АНИЦА
Предплатонска еротологија.
145 стр.

СТРАЊАКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Влада уставобранитеља 1842-1853: унутрашња и спољашња политика.
XX, 328, 3 стр.1933. година

МАРТИНОВИЋ, ПЕТАР
Постнатална зоогенеза у сисара. Истраживања на јајницима зеца и овце до пет и по месеци после рођења. 44 стр.

ПИНТЕРОВИЋ, ДАНИЦА
Теодора – византијска царица.
149 стр.1934. година

ВЛАТКОВИЋ, БРАНКО Д.
Порекло и хистогенеза регенерационог ткива код мрмољка (Triton cristatus) и даждевњака (Salamandra maculosa).
48 стр.

ГАВРАНОВИЋ, БЕРИСЛАВ
Успостава редовите католичке хијерархије у Босни и Херцеговини 1881. године (Прилог политичкој историји Аустро-Угарске на Балкану).
VIII, 394 стр.

МИЋИЋ, ЗАГОРКА
Феноменологија Едмунда Хусерл-а.
IV, 173 стр.

МИХЊЕВИЋ, ДАНИЛО
Структура парцијалних једначина са датим интегралима карактеристика.
95 стр.

СТЕВАНОВИЋ, МИХАИЛО
Источно-црногорски дијалекат.
128 стр.

 

1936. година

ПИНТЕРОВИЋ, ДАНИЦА
Теодора, византијска царица.
149 стр.


1937. година

ВУКОВИЋ, ЈОВАН
Говор Пиве и Дробњака.
113 стр.

ЧЕРЊАВСКИ, ПАВЛЕ
Постглацијална историја власинских шума.
78 стр.

ЈОВАНОВИЋ, СВЕТОЗАР
Нова електроаналитичка метода за квантитативно одређивање антимона.
55 листова.1938. година

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН
Смисао и вредност живота по Хајнриху Рекерту.
182 стр.

ЈОСИФОВИЋ, СТЕВАН
Студија о Ликофрону.
148 стр.1939. година

ЂУРИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Тужбалица у светској књижевности.
129, 1 стр.

ЖИВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Срби и пољска књижевност (1800-1871).
VI, 279 стр.1940. година

ВУКОВИЋ, ЉУБИЦА
Хрватски сељачки покрет браће Радића. Књ. 1, Сељачки покрет: Антун Радић.
179 стр.

ДРЉИЋ, РАСТИСЛАВ
Први Илир Босне фра Мартин Недић (1810-1895).
199 стр.

МЛАДЕНОВИЋ, ЖИВОМИР
Младост Јована Скерлића (Скерлићево прво формирање).
370 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИХАИЛО Д.
Божанства и демони црне боје код старих народа.
52 стр.

 

1941. година

ГАВРАН, МИЈО
Филозофска антропологија Владимира Соловјева.
91 лист

ЖИВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Срби и пољска књижевност: (1800-1871).
VI, 276 стр.1946. година

АНЂЕЛИЋ, ТАТОМИР
Диференцијалне једначине кретања нехолономног система у инкомпресибилној течности.
51 стр.1949. година

МОЈАШЕВИЋ, МИЉАН
Српска народна приповетка у немачким преводима.
173 стр.1951. година

ВРАНИЦКИ, ПРЕДРАГ
О проблему, оштег, посебног и појединачног код класика марксизма.
XII, 212 стр.

ГАВЕЛА, БРАНКО
Келтски oppidum Жидовар.
134 стр.

ЛИСИЧАР, ПЕТАР
Црна Коркира и колоније Грка на Јадрану.

СТОЈКОВИЋ, АНДРИЈА
Лењин у формалној логици.

ТЕОДОСИЋ, РАДОВАН
Основе научног педагошког наслеђа, декаденција буржоаске и ревизионизам совјетске педагогике.
456 стр.1952. година

БАРЈАКТАРОВИЋ, МИРКО
О земљишним међама у Срба.

БОЖИЋ, ИВАН
Турско-Дубровачки односи у периоду Турске експанзије на Балкану.

КОРАЋ, ВЕЉКО
Наука о друштву код класика марксизма.1953. година

ДРАШКОВИЋ, ВЛАДО
Инфинитив иза предлога à и de као допуна финитном глаголу у француском језику.
360 листова.

КРЕШИЋ, АНДРИЈА
Релациони судови, судови уопште и закони свеопште повезаности и узајамне условљености.

СТАНОЈЧИЋ, ИЛИЈА
Национално питање у делима Светозара Марковића.

ШАЈКОВИЋ, РАДМИЛА
Декартова филозофија природе, етика и естетика и корак дијалектике у њима.1954. година

ВУЧЕНОВ, ДИМИТРИЈЕ
Радоје Домановић. Живот, доба и генеза дела.
520 стр.

ЋУРИЋ, ХАЈРУДИН
Школске прилике муслимана у Босни и Херцеговини 1800-1878.1955. година

НОВАКОВИЋ, РЕЉА
Бранковићев, летопис и његови извори.

ПАПАЗОГЛУ, ФАНУЛА
Македонски градови у римско доба.
III, 379 стр.

СТЕВАНОВИЋ, БОГДАН
О типу тврдице у античкој књижевности.

ШЕШИЋ, БОГДАН
Дијалектички материјализам Јозефа Дицгена.1956. година

ВЕСЕЛИНОВИЋ, РАЈКО
Војводина, Србија и Македонија под турском влашћу у другој половини XVII века.

ГАВРИЛОВИЋ, СЛАВКО
Аграрни покрети у Срему и Славонији у XIX веку.

ЂУКАНОВИЋ, МАРИЈА
Римована аутобиографија Варвари Али-паше.
87 стр.

ЋУРИЋ, ВОЈИСЛАВ
Дубровачка сликарска школа.

ЖИВКОВИЋ, ДРАГИША
Почеци српске књижевне критике (1817-1860).

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН
Постанак и развој идејне драме у француској и енглеској књижевности.
222 стр.

КАПИЏИЋ, ХАМДИЈА
Херцеговачки устанак 1882. године против Аустро-Угарске.
474 стр.

КАРАГАЛОТ, РОБЕРТ
Сједињене Америчке Државе и Јадранско питање у току Првог светског рата.

КОВАЧЕВИЋ, ДЕСАНКА
Босанска трговина у Средњем веку.

КОВАЧЕВИЋ, ИВАНКА
Индустријски пролетер у енглеској приповедачкој прози половине XIX века.
2 књ. (414; 44 стр.)

МАКСИМОВИЋ, ЈОВАНКА
Которски цибариј XIV века и камена пластика јужног Приморја од друге половине XIII до краја XIV века.

МАРКОВИЋ, МИХАИЛО
Формализам у савременој логици.
352 стр.

ПАНТИЋ, МИРОСЛАВ
Себастијан Сладе Долчи, дубровачки биограф XVIII века.

ПОПОВИЋ, МИХАЈЛО
Научни и филозофски рад Алимпија Васиљевића.

ПОПОВИЋ-РАДЕНКОВИЋ, МИРЈАНА
Трговачки односи Јужне Италије и Дубровника у време Анжујаца.
217 стр.

РАЈХ, ЗДЕНКО
Проблем уједињења Европе.
361 стр.

САМАРЏИЋ, РАДОВАН
Политичка и дипломатска делатност дубровачког песника Јакете Палмотића и изворна вредност његових посланичких извештаја за општу историју.

СИМИЋ, НЕНАД
Однос између српске књижевности и сликарства у XIX веку.
353 стр.

ФЕРЛУГА, ЈАДРАН
Византиска управа у Далмацији.

ШАБАНОВИЋ, ХАЗИМ
Босански пашалук до краја XVII века, постанак, управна подела и управно уређење.1957. година

БОЈИЋ-ПЕРИШИЋ, ДРАГОСЛАВА
Гете у српској књижевности.
285 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДМИЛО Д.
Светислав Вуловић.
14, 634, 4 стр.

КЕЦМАНОВИЋ, ИЛИЈА
Живот и књижевни рад Силвија Страхимировића Крањчевића.
2, 647 стр.

КОНСТАНТИНОВИЋ, ЗОРАН
Путописи о Србији и Црној Гори у немачкој књижевности.
VII, 374, XIII стр.

ЛЕБЛ, АРПАД
Беочинска каја.
386 листова.

МАРКОВИЋ, СВЕТОЗАР
Језик Ивана Анчића.
191 стр.

МИЛАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Педагошка схватања српских социјалдемократа (1903-1914).
315 , 1, 2 стр.

НАЗЕЧИЋ, САЛКО
Хајдучке борбе код Дубровника у другој половини XVIII века и наше народне песме.
1, 168 листова.

НОВАКОВИЋ, БОШКО
Стеван Сремац и Ниш.
192 стр.

ПАШАЛИЋ, ЕСАД
О античким насељима у Босни и Херцеговини.
322 стр.

ПОПОВИЋ, МИОДРАГ
Ђура Јакшић до 1868. године.
353 стр.

СУБОТИН, СТОЈАН
Роман Теодора Томаша Јежа (Зигмунта Милковског) о Југослевенима.
300 стр.

ЋИРКОВИЋ, СИМА М.
Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба.
350, 115 стр.1958. година

АЈЕТИ, ИДРИЗ
Историски развитак гегиског дијалекта Арбанаса код Задра.
1, 202 стр.

БАРЈАКТАРЕВИЋ, ДАНИЛО
Новопазарско-сјенички говори.
332 стр.

ВИДОВИЋ, ЖАРКО
Мештровићева скулптура у односу према архитектури.
2, 276 стр.

ВЛАХОВИЋ, ПЕТАР Ш.
Бродарево и његова околина.
4, 200 стр.

ДАНЧЕТОВИЋ, ВОЈИСЛАВ С.
Деминутивни суфикс именица албанског језика.
1, 185 стр.

ИЛИЋ-ИЛИЈАШЕВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Језик Бранка Радичевића.
333, 33 стр.

НАКИЋ, МАРИЈА Д.
Томазино де Савере 1277-1286.
2, 559 стр.

НЕДИЋ, ВЛАДАН
Живот Симе Милутиовића са освртом на његова књижевна дела.
185 стр.

ПОТКОЊАК, НИКОЛА М.
Прилог Роберта Овена социјалистичкој педагогији.
VII, XII, 432 стр.

ТРАКОВИЋ, ПЕТАР Р.
Историја економских и политичких односа између Мађарске и Ријеке.
254 стр.

ХУМО, ОЛГА
Проблем времена код Стерна и Пруста.


1959. година

БАБОВИЋ, МИЛОСАВ
Достојевски код Срба.
4, 324 стр.

ВИНАВЕР, ВУК
Турска и Дубровник у првој половини XVII века.
1 св. (разл. паг.)

ВУКМАНОВИЋ, ЈОВАН
Паштровићи, антропогеографско-етнолошко испитивање.
V, 456 листова.

ДАНИЋ-СТАНОЈЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Виктор Иго код Срба (1836-1914).
1, 18, 309 стр.

ИГЊАТОВИЋ, СВЕТОМИР П.
Педагошка вредност наших народних умотворина.
382 листа.

ЈАКШИЋ-ЈОВАНОВИЋ, ИВАНКА
Милета Јакшић: живот и рад.

ЈОСИМОВИЋ, РАДОСЛАВ
Књижевни погледи Ромена Ролана.
XXVII, 218 листова.

КОЗИЋ, РАНКО
Утицај античких и средњовековних поетика на Макремволитов роман виђен у перспективи историје стила.
XII, 412 листа.

КОРАЋ, ВОЈИСЛАВ
Монументална архитектура Поморја од друге половине XIII до друге половине XIV века.
1 св. (разл. паг.)

МИТРОВИЋ, ДАРИНКА
Педагошка вредност фантастичног у дечјој књижевности.
170 листова.

МИХАИЛОВИЋ, ЉУБОМИР
Употреба глагола can и may у савременом енглеском језику.
2, 213 стр.

НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.
О говору Срема.
V, 219 стр.

ПЕЦО, АСИМ
Говор источне Херцеговине.
200 стр.

ПУХАЛО, ДУШАН
Милтон и његови трагови у југословенским књижевностима.
3, VII, 500 стр.

РАДОЈКОВИЋ, БОЈАНА
Српско златарство XVI и XVII века.
2, 224 стр.

РАКИЋ, БРАНКО
Здравствено-васпитни аспект санације школске средине у селима уже Србије.
271 лист.

ТОНКОВИЋ, ФРАЊО
Винко Бек и његов утјецај на одгој и образовање слијепих у Југославији.
264 стр.

ФЛАШАР, МИРОН
Античко наслеђе у песмама Његошевим.
XVI 727 стр.

ХАН, ВЕРЕНА
Интарзија код југословенских народа.
2, 233 стр.

ЏАМБАЗОВСКИ, КЛИМЕНТ
Културно-просветне везе македонског словенског становништва са Србијом у току XIX века.
2, 61, 236 стр.1960. година

ПАРОВИЋ-ПЕШИКАН, МАЈА
Некропола јелинистичке Олбије.
323, 8,21 лист.

РУС, ВОЈАН
Проблем истоветности и разлике у Хегеловој идеалистичкој филозофији и у класичном марксизму.
2 св.

ТРИФУНОВИЋ, ЛАЗАР
Српско сликарство у првој половини XX века.
2, 371 лист.

ФЕРЈАНЧИЋ, БОЖИДАР
Деспоти у Византији и јужнословенским земљама.

ЧУРИЋ, РАДОСЛАВ
Развитак наставе природних наука у српским средњим школама Војводине до 1920. године.
400 листова.1961. година

ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАН
Прилог експерименталном испитивању дидактичке вредности наставног филма.
1 св. (разл. паг.)

МАНДИЋ, ПЕТАР
Морални самонадзор као проблем моралног васпитања школске младежи.
1, 272 стр.

МАРЈАНОВИЋ, ЈОВАН
Народноослободилачки покрет у Србији 1941. године.
4 св.

ПЕЈОВИЋ, ЂОКА
Исељавање Црногораца у XIX веку.

ТАНОВИЋ, АРИФ
Принципи хуманизма у филозофији Бертранда Расла.
2, 277 стр.

ЦЕРМАНОВИЋ-КУЗМАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРИНА
Трачки коњаник у култури балканских народа.
20,7, 171 лист.1962. година

ГЕЦИЋ, МИЛЕНА
Зета под Балшићима.
1 св. (разл. паг.)

ЂОРЂЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Царински рат Србије и Аустро-Угарске 1906-1911.
1 св.(разл.паг.)

ЖИВКОВИЋ, ДУШАН
Бока Которска и Паштровићи у Народноослободилачкој борби.
1, 384 стр.

МАРЈАНОВИЋ, СИДА
Роман Петровић и утицај Академије ликовних уметности у Кракову на развој сликарства у Босни (1917-1947).
2 св. (2, 191 лист; 2, 141 лист)

МИЛИЋЕВИЋ, ЈОВАН М.
Јеврем Грујић - историјат светоандрејског либерализма.
244, CVII листова.

МИРНИЋ, ЈОСИП
Раднички покрет у Бачкој до формирања Социјалдемократске партије Угарске.
503, 8 листова.

САВИЋ, ЉУБОМИР
Теорија и пракса специјалног школства у Србији до Другог свстског рата.
2, 764 стр.

СМИЉАНИЋ ЧОЛАНОВИЋ, ВЕРА
Неке детерминанте интерперсоналних односа и социјалне перцепције.
3, 129 стр.

СТОЈАНОВИЋ, СВЕТОЗАР
Савремена метаетика.
3, 426 стр.

СТОШИЋ, МИЉА
Почетак учења страних језика код деце као педагошки проблем.
338 стр.

ЦМЕЛИЋ, СТОЈАН
Васпитање морално отпорног војног колектива у нашој и другим армијама.
306 листова.1963. година

АНТОНИЈЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Алексиначко поморавље – етнолошка истраживања
322 листа.

ЗЕЧЕВИЋ, СЛОБОДАН
Пагански елементи у српским обредним играма.
263 стр.

КЊАЗЕВ, СВЕТЛАНА
Семантика Лавовско-варшавске школе.

ЛЕКИЋ, ЂОРЂЕ Д .
Проблеми активности у методи демонстрације и лабораторијског рада.
1, 218 листова.

МИХАИЛОВИЋ, РАДМИЛА
Утицаји морализаторских тема и школске драме на европску ликовну уметност XVII и XVIII века.
1, 169, 31 лист.

ПЕТКОВИЋ, СРЕТЕН
Зидно сликарство на територији Пећке патријаршије од Макарија до Пајсија.

ПОПОВ, МИХАЈЛО
Утицај школске средина на формирање схватања о отаџбини.
261, 2 стр.

САВИЋЕВИЋ, ДУШАН М.
Проблеми интеграције, контакта и комуникације у васпитању и образовању одраслих.
3, 368 листова.

САМАРЏИЈА, НИНКО С.
Испитивање породичне средине једне групе васпитно запуштене младежи у пубертету.
1 св. (разл. паг.)

ТЕШИЋ, ВЛАДЕТА М.
Морално васпитање у школама Србије од 1830. до 1878.
1, 5, 394 листова.1964. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, НАУМ
Проблем методе у почетној настави енглеског језика.
3, 313 листова.

ЗОТОВИЋ, ЉУБИЦА
Ликовне представе оријенталних божанстава на територији Југославије.
3, V, 332 листа.

ЈОВАНОВИЋ, БОРИСЛАВ
Појава и развој енеолита у Југославији.
III, 183 листа.

КАЛИЋ-МИЈУШКОВИЋ, ЈОВАНКА
Београд у средњем веку.
3, 342, 146, 5 листова.

КВАШЧЕВ, РАДИВОЈ
Развијање критичког мишљења код ученика (помоћу систематског вежбања у анализовању битних односа и веза у наставном процесу).
3, 291 лист.

КОЛАР, ЗДРАВКО
Проблем општег и специфичног у настави у Југословенској народној армији.
2, 314, 12 листова.

МАКАРИЋ, РАДОМИР
Сомборска учитељска школа у периоду делатности Николе Ђ. Вукићевића.
458, 3 листа.

МИЈОВИЋ, ПАВЛЕ
Календар у монументалном српском сликарству.
3, III, 530 листова.

МИРКОВИЋ, МИРОСЛАВА
Римски градови на горњомезијском лимесу.
2, IX, 272, 149 листова.

НИКОЛИЋ, БЕРИСЛАВ М.
Сремски говор.
212 листова.

НИКОЛИЋ, ВИДОСАВА
Врањско Поморавље - етнолошка испитивања.
6, 762 листа.

НОВАКОВИЋ, СТАНИША
Проблем метафизике у савременој филозофији.
IV, 265 листова.

ПАВЛОВИЋ, ЛЕОНТИЈЕ
Култови код Срба и Македонаца: историјско-етнографска расправа.
3, 460 листова.

ПАВЛОВИЋ, ЛИДИЈА
Трансфер вежбања у анализовању максима на социјално сналажење.
5, 152, 22 листа.

ПЕТРОВИЋ, ЂУРЂИЦА
Оружарски занати у нашој земљи за време османске управе.
2, 158 листова.

ПЕЧАР, ЗДРАВКО
Историја ослободилачког покрета народа у Алжиру.
3, XXV, 815, 110 листова.

СРЕЈОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Неолитска и енеолитска пластика у Југославији.
1, II, 262 листа.1965. година

FERENC, TONE
Nacistična raznаrodovalna politika u Sloveniji v letih 1941.-1945.
1 св. (разл. паг.)

АРАНЂЕЛОВИЋ, ЈОВАН Т.
Улога индукције у научном истраживању.
VIII, 391 лист.

БОГДАНОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Јован Лествичник у византијској и средњовековној српској књижевности.
1, XV, 202 листа.

БОШКОВИЋ, БРАНКО
Народноослободилачка борба у Ибарском базену (Косовско-митровачки и Студенички срез).
VIII, 592 листа.

БРУКНЕР, БОГДАН
Почетци и трајање неолита у Војводини.
1, III, 263 листа.

БУРИЋ-ЋУКОВИЋ, ОЛИВЕРА
Промене у породичном животу настале под утицајем женине запослености.
2, 301, 5, 46 листова.

ВАСИЋ, СМИЉКА
Развитак артикулације код деце на узрасту од три до девет година.
54 листа.

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, СПАСЕНИЈА
Група африката као проблем патологије говора.
305 листова.

ГАЋЕША, НИКОЛА
Аграрна реформа и колонизација у Бачкој од 1918. до 1941. године.
1, 567 листова.

ГОСТУШКИ, ДРАГУТИН
Уметности у еволуцији стилова.
1, 236, 37 листова.

ДРАГОЈЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Физиолог у Срба.
VII, 388 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, БОСИЉКА
Предзнања ученика првог разреда основне школе и њихов каснији успех.
121 лист.

ЂОРЂЕВИЋ, ДУШАН
Међусобни односи у релативно хомогеним групама умно заостале деце.
6, 328, 221 лист.

ИГЊИЋ, СТЕВАН В.
Ужице и околина од 1862. године до Првог светског рата.
1 св. (разл. паг.)

ЈАКОВЉЕВИЋ, РАНКО М.
Проблем оспособљивања ученика за примену знања из природних наставних дисциплина.
1, 2, 174 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛКА
Народна ношња у Србији у XIX веку.
4, 184 листа.

ЈОРГОВИЋ, МИЛУТИН
О логичким основама неких геометријских система.
169 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЂОРЂЕ К.
Сен-Жерменски мировни уговор: Југославија и Аустрија кроз уговор.
1, 2, 466, 62, 7 листова.

КОВАЧЕВИЋ, ИВАН
Раднички покрет у Славонском Броду (1873-1918).
601, 6 листова.

КРОН, АЛЕКСАНДАР
Однос поливалентних логика и теорије вероватноће.
1, 122 листа.

КРСТИЋ, ДРАГАН
Перцепција графичких симбола простора.
1 св. (разл. паг.)

КРСТИЋ, ДУШАН
Дубровачко-жутобрдска група и њена историјско-етничка припадност.
2, 276 листова.

ЛЕТИЦА, ЗАГОРКА
Пластика бронзаног доба у Југославији.
2, 57 листова.

ЛУКАЧ, ДУШАН
Устанак у Босанској Крајини 1941. године и првих пет крајишких народноослободилачких партизанских одреда
1 св. (разл. паг.)

МАРЈАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Развој дечјег стваралаштва као педагошки проблем.
II, 372, 16 листова.

МИКУЛЧИЋ, ИВАН
Античка Пелагонија кроз археолошке налазе од Егејских сеоби до времена Августа.
XI, 219 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, ОЛИВЕРА
Коло код Јужних Словена.
6, 249, 55 листова.

МРМАК, ИЛИЈА Т.
Проблем избора и примене метода у настави у Југословенској народној армији.
1 св. (разл. паг.)

НЕДОМАЧКИ, ВИДОСАВА
Фигурална тематика у јеврејској уметности у хеленистичком и рановизантијском периоду.
2, 254 листа.

НИКОЛИЋ, ДЕСАНКА
Одевање граничара аустријске војне крајине у XVIII и XIX веку.
219 стр.

ОГЊЕНОВИЋ, ПРЕДРАГ С.
Промене у осетљивости коже у хипоксији различите јачине и при хлађењу и загревању.
101 лист.

ПАЛАВЕСТРА, ВЛАЈКО
Народна предања о старом становништву у нашим динарским крајевима.
156 листова.

ПЕНАВИН, ВЕЛИМИР
Проблем метода у настави аритметике и алгебре у гимназији.
2, 338 листова.

ПЕТРОВИЋ, ВЛАДИМИР
Емоционалне сметње и успех у школи.
92 листа.

ПИЛЕТИЋ, ДРАГОСЛАВ
Фортификација и оружје римске провинције Горње Мезије.
184 листа.

ПОПОВИЋ, БОШКО В.
Стицање и развитак идеала и њихова улога у формирању личности.
3, 306 листова.

ПОПОВИЋ, ТОМА
Турска и Дубровник у XVI веку. (Политички односи).
2, 615 листова.

ПРИБАКОВИЋ, ДУШАН
Археолошки налази оружја V до IX века на територији Југославије.
1, 212 листова.

ПРОДАНОВИЋ-АЛЕКСИЋ, ЉУБИЦА
Педагошка функција породице у савременој настави прилог проучавању садржаја сарадње породице и школе у нижим разредима основне школе.
1 св. (разл. паг.)

РАДОВАНОВИЋ, МИЉАНА
Рад Вука Караџића на стварању и развијању наше етнологије.
316, 1, 50 листова.

РАКОЧЕВИЋ, НОВИЦА
Црна Гора под аустроугарском окупацијом 1916-1918.
1 св. (разл. паг.)

СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЂУРО
Устанак у Хрватској 1941-1942.
595 листова.

ТАСИЋ, НИКОЛА
Баденски и вучедолски културни комплекс.
1, II, 213 листова.

ТЕЛЕБАКОВИЋ-ПЕЦАРСКИ, БРАНКА
Беневентански скрипторији и сликарство у Далмацији од 11. до 13. века.
1, 256, 25 листова.

ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН
Келти у јужној Панонији и северном Балкану.
2, 328 листова.

ТРБУХОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Проблеми порекла и датовања бронзаног доба у Србији.
1, II, 128 листова.

ТРПКОВИЋ, ВЕЉАН
Пад Херцеговине.
1, 309 листова.

ТУТУНЏИЋ, САВА П.
Халколитик Доњег Египта и његов однос са културама Палестине и Сирије.
1, 149 листова.

ЧАНОВИЋ, СВЕТОЗАР
Специфични проблеми наставе у школама Косова и Метохије.
1, 387, 3 листа.

ЧЕРШКОВ, ЕМИЛ Л.
Municipium D.D. код Сочанице.
1, 241, XLVIII листова.

ЧОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Праисторијска градинска насеља у Босни.
1, 190, 24 листа.

ШАЛАБАЛИЋ, РАДМИЛА
Илирски трагови у Илијади.
2, 108 листова.

ШУШЊИЋ, ЂУРО
Појам закона у социологији.
286 листова.1966. година

ВОЈВОДИЋ, МИХАИЛО
Скадарска криза 1913. године.
374 листа.

КРЕСТИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Хрватско-угарска нагодба 1868. године.
XIV, 613, 22 листа.

СТОЈАНОВИЋ, МИОДРАГ В.
Доситеј и антика.
XIII, 250 листова.1967. година

ЖИВКОВИЋ, СТАНИСЛАВ
Коста Милићевић.
3, 342 листа.

ЗИРОЈЕВИЋ, ОЛГА
Цариградски друм од Београда до Софије (1459-1600).
7, XIV, 336 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ПЕТАР
Радничка класа Србије 1919-1929.
1 св. (разл. паг.)

МИТРОВИЋ, АНДРЕЈ
Делегација Краљевине СХС на конференцији мира 1919-1920: њен састав, организација и политика.
1, VIII, LXXO, 481 лист.

ПАВЛОВИЋ, БРАНКО
Истраживање основа наука у савременој философији.

ПРВУЛОВИЋ, БРАНКО М.
Истраживања основа наука у савременој француској филозофији.
1, 626 листова.

ТРБУХОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Б.
Проблеми порекла и датовања бронзаног доба у Србији.
1, II, 128, 38 листова.

ЦЕНГЛЕ, ФРАНЦ
Марксово схватање слободе.
1, 348, IV, 2 листа.1968. година

EL BIED ABDELKRIM
Мароко и француско продирање 1830-1912.
1 св. (разл. паг.)

БОРКОВИЋ, МИЛАН
СКОЈ и омладински покрет у Србији од 1941-1945.
416 листова.

БЕРГЕР, ЈОСИП
Ваљаност психолошке дијагнозе у зависности од врсте података и њихове интерпретације.
4, 201 лист, 26 листова сa таблама.

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Демократска странка 1919-1929.
4, 698 листова.

ДРАГОЈЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Физиолог у Срба.
VII, 388 листова.

ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ, ГЛИГОРИЈЕ
Дијалектика од Канта до Хегела.
3, VII, 576 листова.

КНЕЖЕВИЋ, СРЕБРИЦА
Учешће жене у нашој народној култури, етнолошка истраживања материјалног и духовног стваралаштва.
2 , 212, 52 листа.

ПЕРИЋ, ИВО
Борба за народни језик и национални дух у далматинском школству (1860-1918).
1, 424 листа.

РАНКОВИЋ, МИОДРАГ
Гурвичево схватање структуре и типологије глобалних друштава.
V, 515 листова.

ХУЉИЋ, ВЕСЕЉКО
Локални, општејугословенски и међународни значај отока Виса у народноослободилачкој борби.
1, V, 380 стр.1969. година

БОЈОВИЋ, ЈОВАН
Напредни омладински покрет у Црној Гори 1918.-1941. године.
XII, 1, X, 669 листова.

ДУБОВАЦ, ЈОВАН
Графички радници и графичка индустрија у Србији 1831-1940 год.
1, 502, 1 лист.

ДУШАНИЋ, СЛОБОДАН
Аркадски савез IV века.
2, 740 листова.

ЈОВАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Политички развој СХС 1924.-1928. године.
5, 681, XVI, 17 листа.

ЛУКИЋ, МИОДРАГ
Разум и ауторитет: (расправа о исходишту моралне филозофије).
XIV, 370 листова.

МИЋУНОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Индуктивно закључивање у социолошким истраживањима.
263, 2 листа.

РАДОЊИЋ, СЛАВОЉУБ
Сукоб феноменолошке и бихејвиористичке методологије у савременој психологији.
IV, 431, 5 листова.

СПРЕМИЋ, МОМЧИЛО
Дубровник и Арагонци (1442-1495).
2, XXXIV, 211, 2 листа.1970. година

БЛАГОЈЕВИЋ, МИЛОШ
Земљорадња у средњовековној Србији.
2, XXV, 443 листа.

ВУКОМАНОВИЋ, МЛАДЕН
Радничка класа у Србији у другој половини XIX века.
3, IX, 538 листова.

ЖИВОЈИНОВИЋ, МИРЈАНА
Светогорске келије и пиргови у средњем веку.
2, VII, 304 листа.

ЈЕРЕМИЋ, ДРАГАН М.
Естетика код Срба (до 1865. године).
758 листова.

МИХАЉЧИЋ, РАДЕ
Крај српског царства и настајање области феудалних господара.
2, 347, X листова.

ПАВКОВИЋ, НИКОЛА Ф.
Право прече куповине у обичајном праву Срба и Хрвата.
1, VII, 314, 88 листова.

ПАЈОВИЋ, РАДОЈЕ
Четнички и федералистички покрет у Црној Гори 1941.-1945.
1, XXI, 961, 7 листова.1971. година

АНТОНИЋ, ЗДРАВКО
Народноослободилачки рат и револуција у источној и централној Босни 1941. и почетком 1942. године.
1, VIII, 439 листова.

ВАСИЋ, РАСТКО
Културне групе старијег гвозденог доба у Југославији.
XV, 340, 54 листа.

МАКСИМОВИЋ, ЉУБОМИР
Византијска провинцијска управа у доба Палеолога.
XV, 145 листова.

НИКОЛИЋ, МИЛЕНКО М.
Методе оптималног управљања процесом основног математичког образовања са интерпретацијама у настави математике у основној школи.
VI, 509 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИЛИЦА
Вредносне оријентације деликвената.
1, 3, 295, 1 лист.

ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР Ж.
Палеографија римских натписа у Горњој Мезији.
3, 260, 141 лист.

СТАНИШИЋ, МАРКО
Букурешки мир 1913. године и Србија.
1 св. (разл. паг.)

ЦЕВЦ, АНИЦА
Сликар Anton Lerchinger.
2, 208 листова.1972. година

HAGGAG, ABDEL FATTAH AHMED
The social role and national responsibility of the teaching profession in Egypt and Yugoslavia.
III, 1, 462 листа.

АНДРИЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Експериментално испитивање утјецаја броја понављања информација на ефикасност програмираног учења у основном опћем образовању одраслих.
218, 4 листа.

АНЂЕЛИЋ, ПАВАО
Сједишта босанских владара у средњем вијеку.
5, 400 листова.

БОГДАНОВИЋ, РАДОМИР
Букурешки мир и Србија 1913. године.
1 св. (разл. паг.)

ВАСИЉЕВИЋ, ЈОВАН
Морнарица Народноослободилачке војске Југославије.
509 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МАГДАЛЕНА
Улога вежбања структурисања наставног градива у развоју способности учења.

КАЧАВЕНДА, ПЕТАР
СКОЈ и омладина у народноослободилачкој војсци и партизанским одредима Југославије 1941-1945.
463 листа.

МАРИЦКИ ГАЂАНСКИ, КСЕНИЈА
Хеленска глотологија пре Аристотела.
1, 206, 1 лист.

СПАСИЋ, ЖИВОМИР
Крагујевачка војна фабрика 1853.-1953.
VI, 524 листа.

ТОДОРОВИЋ, ДЕСАНКА
Спољна политика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца према балканским државама (Бугарска, Албанија, Грчка и Турска) у периоду 1918-1923. године.
461, 125 стр.

ШТАЈНБЕРГЕР, ИВАН
Утицај перцептивних фактора и особина личности на детекцију ретких критичних сигнала.
3, 156, 12, листова.1973. година

БЈЕЛИЦА, МИХАИЛО
Почеци политичке штампе у Србији (1834-1872).
1, 335 листова.

БОЈАНОВИЋ, РАДОЈИЦА
Извори привидних веза у психолошким емпиријским испитивањима.
1 св. (разл. паг.)

ВОЈНОВИЋ, МИЛАН
Бланкизам и марксизам.
1 св. (разл. паг.)

ДАМЈАНОВИЋ, ПЕРО
Комунистичка партија Југославије пред II светски рат (1935-1941).
2, X, 608 стр.

ДЕЛИЈАНИС, КОНСТАНТИНОС
Иконографија св. Димитрија у византијској уметности.
288 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ
Српско сликарство епохе романтизма (1848-1878).
1 св. (разл. паг.)

КОЛАКОВИЋ, НАТАЛИЈА
Светозар Ћоровић као национални и политички радник.
2 књ. (196 листова; листови 197-501)

МИЛОШЕВИЋ, СТАНИША
Утицај карактеристика неутралних и критичних сигнала на детекцију сигнала у функцији времена.
1 св. (разл. паг.)

МИЉАНИЋ, ГОЈКО
Партизански руководећи кадрови и проблеми руковођења у НОБ-у.
4, 379 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Источна Србија у ослободилачком рату 1941-1944. године.
1 св. (разл. паг.)

ПЛАНА, ЕМИН
Косово према реформама у Турској крајем XIX и почетком XX века.
1, 464, 32, 19 листова.

СУБОТИЋ, ГОЈКО
Охридска сликарска школа XV века.
2, 409 листова.

ТОДОРОВИЋ, ДРАГОЈЕ М.
Место и улога Ранка Тајсића у политичком животу Србије крајем 19. века.
2 св. (1, V, 365 листова; листови 366-249, 69, 4, 3)

ТОМОВИЋ, СЛОБОДАН
Његошеви општи онтолошки погледи.
262, 1 лист.

ХАВЕЛКА, НЕНАД
Сазнајни садржај социјалних ставова.
1, 263, 52, 18 листова.1974. година

ГУЗИНА, МИЛИЦА
Утицај фактора садржаја и контекста посла на задовољство послом.
178 листова, 27 листова.

ИМАМОВИЋ, ЕНВЕР
Антички култни и вотивни споменици на подручју унутарњег дјела римске провинције Далмације (Босна и Херцеговина).
2, 602 стр.

ЈАКШИЋ, БОЖИДАР
Теоријски домашаји и границе Милсове критике америчког капитализма.
280 листова.

КОСАРИЋ, МИЛИЦА
Културни, етички и хронолошки проблеми илирских некропола у Подрињу.

РАТКОВИЋ, БОРИСЛАВ
Први балкански рат 1912-13: операције српске војске после Кумановске битке.
2 књ. (387, 4 листа; листови 388-721)

ШЉИВО, ГАЛИБ
Аустрија према покретима у Босни и Херцеговини средином XIX вијека.
417, 157 листова.


1975. година

БАЈАЛОВИЋ-ХАЏИ-ПЕШИЋ, МАРИЈА
Керамика средњовековне Србије.
2, 279 листова.

БУКВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Модели теорије зависно-независног поља у вербалним способностима. Проблем заједничког фактора у тестовима способности са перцептивним и вербалним садржајем.
1 св. (разл. паг.)

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ИВАН Џ.
НОБ у јужној Србији и њен утицај на Космет, Македонију и граничне пределе Бугарске 1941-1944.
386, 6, 39 листова.

ЕРЦЕГОВИЋ ПАВЛОВИЋ, СЛАВЕНКА
Појава бјелобрдске културе и њени утицаји на Балкану.
3, 286 листова.

ЈЕЛИЋ-БУТИЋ, ФИКРЕТА
Политика усташког покрета 1941-1945.
2 св. (252 листа; листови 253-614)

ЈОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ С.
Словенске некрополе у Србији, Македонији и Бугарској.
3 св.

КАЈМАКОВИЋ, ЗДРАВКО
Георгије Митрофановић.
650 листова.

КАПОР-СТАНУЛОВИЋ, ПЕТРОНИЛА
Понашање у регулацији хумане репродукције.
4, 178 листова.

КОВАЧЕВИЋ, БОГОСАВ
Утицај научне организације рада на организацију наставе.
1, II, 267 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МИЛАН
Марксова философска антропологија и Сартрова философија егзистенције.
4, 245 страна.

КУЗМАНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Човекове еволутивне неадаптације са посебним освртом на физичко-антрополошке еволутивне неадаптације.
249 листова.

МИНИЋ, ДУШИЦА
Археолошка истраживања средњовековних сеоских насеља у Србији од X до XIV века.
3, 272, 130 листова.

ПЕАШИНОВИЋ, РАНКА
Педагошка функција наставника у моралном развоју ученика основних школа.
365 листова.

ПЕТКОВСКИ, БОРИС
Никола Мартиноски.
2 св. (разл. паг.)

ПОПОВИЋ, НИКОЛА Б.
Односи Србије и Русије у Првом светском рату.
1 св. (разл. паг.)

СКОКО, САВО
Други балкански рат 1913.
2 св. (329 листова; листови 1, 331-565)

СТОКИЋ, БЛАГОЈЕ
Немачки извори за историју народноослободилачког рата у Србији 1941.-1944. године, са посебним освртом на Шумадију.
519, 57 листова.

ХРЊИЦА, СУЛЕЈМАН
Зрелост личности - покушај теоријског одређења и емпиријске верификације.
1 св. (разл. паг.)

ЦВЕТКОВИЋ-ТОМАШЕВИЋ, ГОРДАНА
Ранохришћански подни мозаици Македоније и Новог Епира.
2, 232, 49, 10, 13 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, ЖАРКО
Доњи Колашин, етнолошко-историјска расправа.
298, LIX листова.1976. година

ЗУРОВАЦ, МИРКО
Егзистенцијалистичка естетичка схватања Жан-Пола Сартра - њихова вриједност и њихове границе.
2, 630 листова.

ИВИЋ, ИВАН Д.
Порекло и развој симболичке функције код деце.
1 св. (разл.паг.)

КОВАЧЕВИЋ, БРАНКО
Троцки о пролетерској партији и перманентној револуцији и његове контроверзе.
II, 992, 4 листа.

МИЛИЋ, АНЂЕЛКА
Савремено класно друштво и породица.
IV, 432 листа.

ОПАЧИЋ, ПЕТАР
Савезничка солунска офанзива 1918. године.
2 књ. (1, VII, 315 листова, листови 316-663, 4)

ПАВЛОВИЋ, БРАНКО
Истраживање основа наука у савременој филозофији.

РАДОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Беда и савремени капитализам.
543 стр.

РИСТИЋ, ЖИВАН
Статистичко спрам идиографског предвиђања у психологији: један истраживачки прилог.
1, IV, 254, 106 листова.

РОДИЋ, РАДЕ
Основна школа – чинилац у професионалном усмеравању младих.
4, 292 листа.

СИМОВЉЕВИЋ, НАТАЛИЈА
Банат у доба Римског царства.
230 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ТИХОМИР
Неготин и Крајина (1858.-1941.).
1, 473, 3, 7 листова.1977. година

NICOLAOU, EKATERINI L.
Дубровник и Левант у XVIII веку.
3, 475 листова.

БАНДИЋ, ДУШАН Ј.
Табу у традиционалној култури Срба.
526 листова.

ОБРАДОВИЋ, МИЛИСАВ
Друштвено економски корени настанка радничке класе у Средњем Поморављу.
1 св. (разл. паг.)

ПАНТИЋ, ДРАГОМИР Ј.
Вредносне оријентације, особине личности и класна припадност.
14, III, 825 стр.

САВИЋ, СВЕНКА
Развој говора код близанаца и неблизанаца.
IX, 267 листова.1978. година

БАСТА, ДАНИЛО
Johan Gotlib Fihte и француска револуција.

БРУКНЕР, ОЛГА
Римска керамика у римском делу провинције Доње Паноније.

ЂУРИЋ, ЂОРЂЕ
Психолошка структура етничких ставова деце и родитеља у различитим националним срединама Војводине.
9, VIII, 419 стр.

ЖИВКОВИЋ, ПАВАО
Твртко II, босански краљ.

КОСТИЋ, УРОШ
Истра и Трст у ратним плановима и стварности последњег рата.
2 књ. (разл. паг.)

МИЛОШЕВИЋ, ПЕТАР
Комплекс римских некропола у Сирмијуму.
2, 261 лист.

МУШОВИЋ, ЕЈУП
Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара.
1, 248, 186 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАСТИСЛАВ
Племе Кучи и остала Брда од краја XVII до краја XVIII века.
491 лист.

РАДОШЕВИЋ, НИНОСЛАВА
Шестоднев Георгија Писиде и његов словенски превод.
1, V, 196, 4 листа.

СТОЈАКОВ, СВЕТИСЛАВ
Ефикасност основних садржаја и облика марксистичког обазовања одраслих.
1 св. (разл. паг.)

ТРИЧКОВИЋ, РАДМИЛА
Београдски пашалук 1687-1739. године.
2 св.1979. година

БОГАВАЦ, ТОМИСЛАВ
Развој школа у Србији и промене у образовној структури становништва 1945-1975.

БОГДАНОВИЋ, МАРИЈА
Развој, домети и формалистичке једностраности квантификације у социолошком истраживању.
1, 2, 258, 33 листа.

БУЛАТОВИЋ, РАНКО Н.
Карактеристике личности и став одраслих према образовању.
XI, 501 лист.

ГРОЗДАНОВ, ЦВЕТЕН
Охридско зидно сликарство XIV века.
485 стр.

ЖИВКОВИЋ, МОМЧИЛО
Емпиријско истраживање порекла моралног понашања : когнитивно развојна теорија спрам теорије о интернализацији.
5, 336 листова.

ЈАЧОВ, МАРКО
Срби у Далмацији у XVIII веку.
1, 302, 1 лист.

КНЕЖЕВИЋ, ВУЈО
Структура и функција савремених модела наставног садржаја.

МИКИЋ, ЖИВКО
Антрополошки проблеми праисторијских популација централног Балкана од неолита до краја латенске епохе.
190, XCV листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ЧЕЛИЦА
Михајло Псел као књижевни теоретичар.
179 листова.

НАСТОВИЋ, ИВАН
Проблем диференцијалне дијагнозе између психопатије и неурозе у светлу его-анализе.
364 стр.


СТАНКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Никола Пашић и стварање југословенске државе (1914-1921).


1980. година

ABDUL MOUTI, KHEDER
Распрострањеност и стилски синкретизам неохетитских споменика у Сирији.
174 листа.

WOLF, BORIS
Факторски систем оцењивања тестова и структура интелектуалних способности.
222 листа, 140 листова сa таблама.

АНДРЕЈЕВИЋ, АНДРЕЈ
Исламска монументална уметност XVI века на тлу Југославије.

БЕНЦ-БОШКОВИЋ, КАТИЦА
Етнолошке карактеристике текстилног рукотворства у Конавлима.
V, 273 листа.

ВИДАКОВИЋ, МИХАИЛО
Комично као категорија естетике с посебним освртом на филмску уметност.
931 стр.

ГЕЦ, ЛАЈОШ
Рана двојезичност и когнитивни развој.
210 листова.

ДАШИЋ, МИОМИР
Црна Гора и ослободилачки покрети у Горњем Полимљу од почетка XIX вијека до Берлинског конгреса.
2 св.

КАМЕНОВ, ЕМИЛ
Могућност деловања на дечју интeлигенцију системом дидактичких игара.
457 листова.

КОНДИЋ, КСЕНИЈА
Повезаност дечјих неуротичних сметњи са структуром личности односно патологијом родитеља.
501 лист.

КОЦИЋ, ЉУБОМИР
Експериментална истраживања у области васпитања.

МАНЕВИЋ, ЗОРАН
Појава модерне архитектуре у Србији.
230, 21 лист.

НАСТОВИЋ, ИВАН
Проблем диференцијалне дијагнозе између психопатије и неурозе у светлу его-анализе.
364 стр.

ПОПОВИЋ, МАРКО
Настанак и развој фортификација београдске тврђаве.
307 листова.

ПРИМОРАЦ, ИГОР
Казна као етички проблем.
326 листова.

ТОШИЋ, ДРАГУТИН
Југословенске уметничке изложбе 1904-1927.1981. година

ВУЈОВИЋ, СРЕТЕН
Марксистичка мисао о граду.
358 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОТА
Србија у источној кризи 1862. године.
707 стр.

ЕЛАКОВИЋ, СИМО
Филозофија Франкфуртске школе као критика друштва.
263 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ИВАН
Етнологија у српском просветитељству.
299 стр.

КУЉИЋ, ТОДОР Ђ.
Објашњења и оправдања капитализма у теоријама о тоталитаризму.
377 стр.

ЛУКИЋ, ВЕРА
Могућност примене технике фреквенцијских речника у испитивању активног писаног речника наше деце.
395, 47 листова.

МАРЈАНОВИЋ-ВУЈОВИЋ, ГОРДАНА
Некрополе XII века у Подунављу и Источној Србији.
317 листова.

МИЛОЈКОВИЋ-ЂУРИЋ, ЈЕЛЕНА
Музика као део српске културе у периду између два светска рата.
238 листова.

МИНОСКИ, МИХАЈЛО
Федеративната идеја во политичката мисла на Македонија (1887-1919).
III, 594 листа.

МИРКОВИЋ-РАДОШ, КСЕНИЈА
Музичке способности код деце.
254 листа, XLVI.

ПЕШИЋ, ДЕСАНКА
Национално питање у схватањима југословенских комуниста, у периоду 1919-1935. године.
IV, 534 листа.

ХРКАЛОВИЋ, РАДМИЛА
Особености језика екстравертне и интровертне деце основношколског узраста и њихове педагошке импликације.
313 листова.1982. година

БОГДАНОВИЋ, МИЛЕНКО
Етнокултурна кретања у Централној Србији у бакарно и бронзано доба.
177 листова.

БОСИЋ, МИЛОВАН
Извори за историју Комунистичке партије Југославије 1919-1941.
603 листа.

ДАУТОВА-РУШЕВЉАН, ВЕЛИКА
Римска камена пластика у југословенском делу провинције Доње паноније.
562 листа.

ЂУРИЋ, ИВАН
Јован VIII палеолог.
XIII, 419 листова.

ЗОТОВИЋ, МИХАИЛО
Археолошки и етнички проблеми бронзаног и гвозденог доба западне Србије.
322 листа.

ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Облици сахрањивања у доба римског царства на територији Југославије.
3 књ.

КОВАЧЕВИЋ, ПАНТА
Интелектуалне операције у тестовима способности са нумеричким садржајем.
186, 84 листа.

КОСАНОВИЋ, ТИЈАНА Ђ.
Мала група у терапијској комуни.
178, 2 листа.

КУЗМАНОВИЋ, РАДОСАВ
Човекове нееволутивне адаптације.

ПАЈЕВИЋ, ДЕСИМИР
Психолошки и социјално-економски фактори као детерминанте избора занимања.
304 листа.

ПОПОВ, ДУШАН
Српска информативно-политичка штампа у Војводини између два светска рата (1918-1941).
1 св. (разл. паг.)

РОЗИЋ, ВЛАДИМИР
Уметничка критика у Београду између два светска рата (1918-1941).
628 листова.

ТОШИЋ, ЂУРО
Трг Дријева у средњем веку.
641 лист.

ЋУПУРДИЈА, БРАНКО
Антрополошки садржај обредних поворки у традиционалној култури Срба.
237 стр.

ШУПУТ, МАРИЦА
Српска архитектура у доба турске власти 1459-1690.1983. година

БОСИЋ, МИЛОСАВА
Циклус новогодишњих обичаја Срба у Војводини.
429 листова.

БУЛАТОВИЋ, РАДОМИР
Привреда на ослобођеним територијама Босне и Херцеговине 1941-1945.
457 листова.

ИГЊАТОВИЋ, ИГЊАТ
Интеграција друштвене и личне прилагођености личности.
VIII, 767 листова.

КОРАЋ, ЖАРКО
Развој теорија и модела у психологији опажања.
410 листова.

МАЛУЦКОВ, МИРЈАНА
Румуни у Војводини и њихове етничке карактеристике.
X, 325, 63 листа.

МАРКОВИЋ, ЧЕДОМИР
Неолитска култура у Црној Гори.
223, LXXXVIII листова.

МИЛАК, ЕНЕС
Италија и Југославија 1931-1937.
XI, 300, 59 листова.

ПАВКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Теорија опажања британских емпириста и реализам Томаса Рида.
V, 450 листова.

ПАНИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Психоанализа књижевног дела Борисава Станковића.
421, XXX листова.

ПАНТЕЛИЋ, НИКОЛА
Народна уметност Југославије.
192 листа.

РОКАИ, ПЕТАР
Историја породице Мароти.
727 листова.

СОКОЛОВСКА, ВИКТОРИЈА
Хеленистичка и римска скулптура у СР Македонији.
381, 146 листова.

ШАРАНОВИЋ-БОЖАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Узроци неуспеха код ученика и модели његове превенције.
309 листова.

ШОЋ, ВЛАДИМИР
Народне игре Старе Црне Горе.
229 листова.1984. година

БРКОВИЋ, АЛЕКСА Д.
Промене личности ученика под утицајем наставе различите трансферне вредности.
381 лист.

ВУЈОВИЋ, БРАНКО
Уметност у Србији крајем XVIII и у првим деценијама XIX века (1791-1839).
688 листова.

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Објективна референца општих термина у савременој логици и философији језика.
351 лист.

ДРЉАЧА, ДУШАН
Колонизација и живот Пољака у југословенским земљама од краја XIX до половине XX века.
295 листова.

ЖИВАНОВИЋ-ПУРИЋ, МИЛИЦА
Породични живот Албанаца-муслимана на подручју Црногорског приморја у XX веку.
219, 35 листова.

КОРНАКОВ, ДИМИТАР
Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII и XIX век.
374 листа.

ЉУШИЋ, РАДОШ
Кнежевина Србија (1830-1839).
179, 16 листова.

ПЕШИЋ, МИРЈАНА
Вредновање предшколских васпитних програма.
III, 284 листа.

ПОЗНАНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Усмено народно стваралаштво ужичког краја.
328 стр.

СЛАПШАК, СВЕТЛАНА
Прилог проучавању грчких калкова и семантичких позајмљеница у Вуковом Рјечнику.
151 лист.

ТОДИЋ, БРАНИСЛАВ
Сликарство 14. века у Грачаници.
V, 382 листа.

ТРГОВЧЕВИЋ, ЉУБИНКА
Научници Србије и стварање Југословенске државе 1914-1920.
324, 120 листова.

ТРНАВАЦ, НЕДЕЉКО Д.
Утицај научно-технолошке револуције на школски систем.
V, 419, 10, 23 листа.

ЋУК, РУЖА
Србија и Венеција у XIII и XIV веку.
V, 116, 61 лист.

ЧОЛОВИЋ, ИВАН
Етнологија дивље књижевности.
310 листова.1985. година

CHUNZENG, JIA
Промене у традиционалној сеоској породици у савременој Југославији и Кини.
VIII, 364 стр.

БРАНЧИЋ, БРАНКА
Психолошке теорије избора занимања и њихове импликације у професионалној оријентацији.
4, 315, 3 листа.

ГАВРИЛОВИЋ, ЖАРКО Ђ.
Претпоставке за једну философију религије у делу Божидара Кнежевића.
320, XXXV листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ИВАН М.
Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића.
662 листа.

ЂУРИЋ, РАЈКО
Култура Рома у СФР Југославији.
157, 39, 6 листова.

ЂУРИЋ, СРЂАН
Касноантичке и ранохришћанске зидне гробнице у Илирику: (III-VI в).
VII, 265, 46 листова.

МАНДИЋ, СЛАВКО
Психолошка структура мотива постигнућа.
302 листа.

САВИЋ, ЖИВАН Д.
Аустро-Угарска и Србија 1868-1875. године.
2 св. (IV, 553 листа; листови 554-1054.).

СТОЈИЋ, МИЛОРАД
Гвоздено доба у басену Велике Мораве.
321 лист.

СУЈOЛЏИЋ, АНИТА
Популацијска структура отока Корчуле- антрополошки, демографски и лингвистички проблеми.
166 листова.

ХЕРЦИГОЊА, ДУЊА
Велика Британија и југословенско-италијански сукоби у време светске привредне кризе.
VIII, 384 листа.

ШАРАНОВИЋ-СВЕТЕК, ВЕСНА
Античко стакло у југословенском делу провинције Доње Паноније.
212, 22, 2 листа.1986. година

АЛИБАБИЋ, ШЕФИКА
Самообразовање наставника у концепцији перманентног образовања.
445 листова.

ЂУРИЋ, СВЕТЛАНА
Доследност понашања у различитим ситуацијама.
215, 69 листова.

ЖУЊИЋ, СЛОБОДАН
Појам једног у Аристотеловој метафизици.
418 листова.

ЗЛАТАР, БЕХИЈА
Сарајево у XVI вијеку.
338 листова.

ЈАНКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Становништво Балкана у VI-VII столећу.
2 књ. (разл. паг.)

КАЧАВЕНДА-РАДИЋ, НАДА М.
Образовање као чинилац коришћења слободног времена запослених.
619 листова.

КЕРАМИЧИЕВА, РУЖИЦА
Утицај социјално-културне средине на формирање конкретних операција код градске и сеоске деце на подручју Скопља.
V, 338 листова.

МАРИЋ, МИЛОВАН С.
Методика изучавања тополошких појмова.
IV, 394 стр.

МИЛОШЕВИЋ, БОЖО
Образовање, техничко стваралаштво и друштвено-политичка делатност радника.
419 листова.

МИТРОВИЋ, МОМЧИЛО
Друштвено-економске промене у Србији и организација управљања привредом 1944-1952.
1 св. (разл. паг.)

НЕМАЊИЋ, МИЛОШ
Социјално-културни услови формирања и карактеристике филмске и позоришне публике Београда 1961-1984.
4, 472, 55, 65 листова.

НИЛЕВИЋ, БОРИС
Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пећке патријаршије 1557. године.
440 листова.

ОПАЛИЋ, ПЕТАР
Теоријске основе и феноменолошко-евалуацијско истраживање егзистенцијалистичких аспеката групне психотерапије.
VIII, 463 листа.

ПЕЛИДИЈА, ЕНЕС
Босански ејалет од Карловачког до Пожаревачког мира.
2, IV, 488 листова.

ПЕТОВАР, КСЕНИЈА
Социолошка истраживања у урбанистичком планирању.
233 листа.

ПОПОВИЋ, ПЕТАР
Новац и новчани оптицај у илирским областима до краја I века пре наше ере.
220, 29 листова.

РАДУСИНОВИЋ, МИЛОРАД П.
Руско јавно мњење према Црној Гори Петра I и Петра II Петровића Његоша (1784-1851).
200 листова.

ФЕЈИЋ, НЕНАД
Шпанци у Дубровнику у XIV и XV веку.
1 св. (разл. паг.)

 

1987. година

SJAN, LUI ČI
Реформе средњег образовања у социјалистичким земљама и могућности њихове примене у НР Кини.
3, 279 листова.

YI JUNQING
Покушаји изградње хуманистичког марксизма у Југославији после II светског рата.
289 листова.

АРСЕНИЈЕВИЋ, МИЛОШ
Простор, време, Зенон.
XXXI, 489 стр.

ГВОИЋ, ЉУБИВОЈ
Функционализам Роберта К. Мертона - теоријско становиште и основне области примене.
338 листова.

ЈЕЛИЋ, ВОЈИСЛАВ
Стерија и Квинтилијан (типска обележја и антички извори Стеријине реторике).
398 листова.

КОРАЋ, НАДА
Визуелни медиј и развој мишљења.
249 листова.

КУЗМАНОВИЋ, БОРА
Проблем мотивационих основа самоуправљања.
556 стр., 6 листова.

МАТЕЈИЋ-ЂУРИЧИЋ, ЗОРИЦА
Афективна и ситуационо-практична комуникација и развој сензомоторне интелигенције.
303, LIII листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ОЛИВЕРА
Држава и самоуправљање: 1949-1956.
2, 447, 126 листова.

НАКАРАДА, РАДМИЛА
Схватање људских потреба у пројекту југословенског социјализма.
323 стр.

ПАНИЋ, МИРОСЛАВА
Управа у Египту у доба Аменхотепа III (1403-1364. г. пре н.е.).
332, 5 листова.

ПОКРАЈАЦ, БРАНКО
Емоционалност и моторна успешност.
242, 51 лист.


1988. година

GOLDSTEIN, IVO
Бизант на Јадрану од Јустинијана до Базилија I.
XII, 413 листова.

ВАСИЋ, ОЛИВЕРА
Играчка традиција Подриња у светлу савремених етнокореолошких проучавања.
353 листа.

ГАБЕЛИЋ, СМИЉКА
Циклус Арханђела у византијској уметности.
6, IX, 314 листова.

ГОВЕДАРИЦА, БЛАГОЈЕ
Проблем раног бронзаног доба на подручју источног Јадрана.
433 стр., 46 листова.

ДЕНЕГРИ, ЈЕРКО
Континуитет уметности конструктивног приступа EXAT-51 - Нове тенденције у Југославији (1950-1970).
2 књ. (157, 35 листова; 487, 49 листова)

ЂУРИЋ, ТОМИСЛАВ Р.
Структура и организација професионалних интересовања школске омладине и избор занимања.
265 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БОЈАН
Магија у обредима прелаза код Срба.
385 листова.

КОШЧЕВИЋ, РЕМЗА
Антички брончани предмети са југославенског дијела провинције Горње Паноније.
323, T.LXXXII, Т.5 листова.

КРЗОВИЋ, ИБРАХИМ
Сецесија у архитектури Босне и Херцеговине.
326 листова.

ЛОМА, АЛЕКСАНДАР
Проблеми изучавања супстрата у топонимији Србије.
VI, 473 листа.

МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ, МАРИЦА
Котор у XIII и XIV вијеку.
384 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, РАДОЈКО
Утицај недостатка кисеоника на разврставање визуелних знакова.
141 лист.

НЕШИЋ, БЛАГОЈЕ
Утицај вежбања на развој перцептивних и вербалних способности ученика.
372 листа.

НИКИЋ, МОМИР
Култура кроз револуционарне преображаје.
III, 254 листа.

ПЕТРОВ, МИЛАН
Србија и Војводина у револуцији 1848-1849.
413 листова.

СВЕТИЕВА, АНЕТА
Резбарене таванице, долапи и врата у Македонији.
396, 91 лист.

ТОМОВИЋ, МИОДРАГ
Римска камена скулптура на територији провинције Moesia Superior: I-IV век.
558 стр.

ТРИПКОВИЋ, ЂОКО
Унутрашњe-политички развитак Југославије и Велика Британија: 1945-1948.
XI, 602 листа.

ЋОШКОВИЋ, ПЕЈО
Устројство "Цркве босанске" и њезина улога у XV стољећу.
710 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ЖИВОРАД
Однос између општих, посебних и појединачних знања у настави.
332, 11 листова.

ЧИЗМИЋ, СВЕТЛАНА
Стресне компоненте рада оператора.
200, 66 листова.


1989. година

БАЛА, ЈУЛИЈА
Интегративни приступ психотерапији ментално недовољно развијене деце.
214 листова, 4 листа сa прилозима.

БЈЕЛАЈАЦ, ЉИЉАНА
Импортована и домаћа terra sigillata на територији Горње Мезије.
VII, 299 листова.

ГРАОРАЦ, ИСИДОР
Утицај схватања о васпитању на вербалну комуникацију између васпитача и деце.
492, 70 листова.

ГРАХЕК, НИКОЛА
Теорија психофизичког идентитета.
249 листова.

ЖИРОПАЂА, ЉУБОМИР
Чиниоци и процене вандалског понашања.
188 листова.

КЕРКЕЗ, СЛОБОДАН Ђ.
Друштво Србије у рату и револуцији 1941-1945.
727 листова.

МЕДИЋ, СНЕЖАНА
Образовање као компонента социјализације одраслих.
XII, 506 листова.

МИМИЦА, АЉОША
Социологија Emila Durkheima и француско друштво крајем XIX и почетком XX века.
359 листова.

ПАНЗОВА, ВИОЛЕТА
Можностите за примена на логичките конструкции - Монтегуовата граматика и македонскиот јазик.
II, 283 листова.

ПЕТРОСКА-БЕШКА, ВИОЛЕТА
Природа социјалне интелигенције и могућности њеног мерења.
234 листа.

ПОПОВИЋ, ДАНИЦА
Српски владарски гроб у доба Немањића.
2 књ. (IV, 398 листова; IV,152 листа).

ТОДИЋ, МИЛАНКА
Историја српске фотографије (1839-1940).
339, 31 лист.

ШКОРЦ, БОЈАНА П.
Организација садржаја сна.
179, 5, 22 стр.

1990. година

PIORKOWSKA-ПЕТРОВИЋ, КАТАРИНА
Васпитање деце у непотпуној породици.
338 стр.

АДАМЕЦ, АНА
Хрватско кипарство: 1897-1916.
2 књ. (разл. паг.)

АЏИЕВСКИ, КОСТА
Пелагонија у средњем веку: (од доласка Словена до пада под турску власт).
VI, 393 листа.

БАКИЋ-ДАМЊАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Утопија Ериха Фрома.
V, 210 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, МАРИНА
Друштвени положај жена стручњака у Југославији.
2 књ.(186 листова, 187-466, 45 листова)

ВЛАДИЋ-КРСТИЋ, БРАТИСЛАВА Р.
Сеоски накит у Босни и Херцеговини у XIX и првој половини XX века.
797 листова.

ВЛАЈКОВИЋ, ЈЕЛЕНА В.
Животне кризе: психологија и психопатологија.
271 лист.

ДИМЧОВИЋ, НАДА
Когнитивни развој деце оштећеног вида у светлу Пијажеове развојне психологије.
324, 24 листа.

ЂОРЂЕВСКА-ПОПОВСКА, ДИВНА
Могућности и потребе образовања старих људи.
410 листова.

ЖЕРАВИЦА, ЗДЕНКО
Погребни ритуали у енеолиту и бронзаном добу на подручју Југославије.
XXI, 548 листова.

ЖИРОПАЂА, ЉУБОМИР
Чиниоци и процене вандалског понашања.
188 листова.

ЛАЗАРОСКИ, ЈАКОВ Г.
Национална везаност и однос према другим народима.
5, 365 листова.

ЛАУШЕВИЋ, САВО С.
Критика и револуција у Марксовом мишљењу.
363 листа.

МАРИЈАНОВИЋ, БРОНИСЛАВ Љ.
Енеолит Босне и Херцеговине.
302, 5, LXIV листова.

МАТИЛОВ, НАУМ
Промените на современото семејство во Македонија.
401 стр.

МАТИЋ, МИЛАН Б.
Штампа у Србији у Другом светском рату.
IX, 578 стр.

МИЛИЈИЋ, БРАНИСЛАВА
Семиотичка естетика: проблеми, могућности, ограничења.
351 лист.

МИОЧИНОВИЋ, ЉИЉАНА
Когнитивне и афективне теорије моралног развоја и њихове педагошке импликације.
323 листа.

ПАКИЖ, МАРЈАНЦА
Латински језик у песмама Игњата Ђурђевића.
45 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЕДИТ
Етничке особине црногорских колониста у Бачкој.
394 листа.

РАДЕНКОВИЋ, ЉУБИНКО
Народна бајања код јужних Словена: структура и значење.
792 листа.

РИЦЛ, МАРИЈАНА
Малоазијски култови и свест о греху: прилог историји друштвеног менталитета у доба Римског царства. 476 листова.

РОСАНДИЋ, РУЖИЦА
Представа о свету, друштву и човеку у књижевним листовима за децу: 1944-1975.
231 стр.

ТЕРЗИЋ, СЛАВЕНКО
Србија и Грчка у другој половини XIX века (1856-1903).
XI ,541 лист.

ТРЕБЈЕШАНИН, ЖАРКО
Схватање детета и развоја личности у традицијској култури Срба.
488, 16 листова.


1991. година

АВРАМОВ, ДРАГАНА Д.
Транзиције фертилитета и популационе политике у Европи.
278 листова.

БАБИЋ, ЈОВАН
Кантова филозофија морала.
345 листова.

ВРАТУША-ЖУЊИЋ, ВЕРА А.
Стратегије развоја земаља у развоју.
III, 434 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, БОЈАНА М.
Сексуалне дисфункције код мушкарца - психолошка припрема и тријажа кандидата за корективни захват. 119 листова.

ЗДРАВЕВ, ГОРГИ
Социјалните и естетските аспекти на македонските народни носии.
2 књ. (718; 151, 26 листова)

КАЧАПОР, САИТ
Улога наставника у остваривању васпитних задатака средње школе.
366, 34 стр.

КУЛЕНОВИЋ, САЛИХ
Антропогеографске и етнолошке одлике Грачанице и околине.
385 листова.

ЛАКЕТА, НОВАК
Дидактичко-методичке вредности савременог уџбеника.
680 стр.

ЛАКИЋЕВИЋ, ДРАГАН Д.
Политичка филозофија Фридриха фон Хајека.
297 листова.

ЛИМАНОСКИ, НИЈАЗИЈА
Етносоцијалне карактеристике исламизираних Македонаца.
499 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, УРОШ В.
Психолошке димензије улоге пола у разним етничким групама.
IV, 560 листова.

ОСТОЈИЋ-ФЕЈИЋ, УБАВКА
САД и Србија 1914-1918 године.
363 листа.

РАДИЋ, РАДИВОЈ Ђ.
Време Јована В Палеолога: (1332-1391).
2 књ. (544; XXIII, 243 листа.)

РИСТОВИЋ, МИЛАН Д.
Немачки "Нови поредак" и југоисточна Европа: 1940/41-1944/45.: планови о будућности и пракса.
406, 117, 40, 2 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГАНА Ж.
Социолошки аспекти бесправне стамбене изградње у Југославији.
IV, 325, 39, 59 стр.

ХАЏИ НИКОЛИЋ, ЧАСЛАВ Ч.
Халуциногени ритуали као психотерапијски поступак у неким племенима Горње Амазоније.
336 листова.


1992. година

БЈЕЛАЈАЦ, МИЛЕ
Војска Краљевине Југославије 1929-1935.
640 стр.

БРАТИЋ, ДОБРИЛА С.
Представе о ноћи у традиционалној култури Срба.
258 листова.

ВАСОВИЋ, МИРЈАНА
Свест о социјално-економској неједнакости у југословенском друштву.
286 листова.

ВИНЧИЋ, ЖИВОЈИН
Тиквеш у антици и светлу резултата археолошких истраживања.
365 листова.

ГЛИНТИЋ, ТАТЈАНА
Правда, слобода и једнакост у теоријама Johna Rawlsa и Michaela Walzera.
377 стр.

ГУЗИНА, ЉИЉАНА
Психолошке основе поимања времена и приказивање времена у уџбеницима за основну школу.
125 листова.

ДЕНИЋ, ЧЕДОМИР
Српске библиотеке у Хабсбуршкој монархији током 18. века.
512 листова.

ЖУТИЋ, НИКОЛА
Држава и Римокатоличка црква у Краљевини Југославији 1918-1935.
936 листова.

ИСИЋ, МОМЧИЛО
Сељаштво у Србији 1918-1925. године.
698 стр.

ЈОВАНОВИЋ, БРАНКО
Остваривање васпитних задатака у основној школи.
296, 35 листова.

КОВАЧ, СЕНКА
Тајни језик западно-афричке маске.
233 листа.

КРОН, ЛЕПОСАВА Н.
Психолошка типологија хомицидног понашања.
146 стр.

ЛАЗОВИЋ, ЖИВАН
О природи епистемичког оправдања.
261 стр.

МАНЕВИЋ-ШИЈАЧКИ, БОЈАНА З.
Античка метафора у поезији латинисте Ивана Чесмичког.
366 листова.

МАТКОВИЋ, ГОРДАНА
Утицај демографских чинилаца на понуду радне снаге у Србији.
232 стр.

МИЛАНОВИЋ-НАХОД, СЛОБОДАНКА
Веза између когнитивних способности и стицања појмова у настави.
261 лист.

МОЛНАР, АЛЕКСАНДАР
Конституисање социологије права.
361 стр.

ПАЛАВЕСТРА, АЛЕКСАНДАР П.
Ћилибар у праисторијским културама на тлу Југославије.
IX, 487 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДМИЛО
Налази металних крстова византијског културног круга на Балканском полуострву и у Југоисточној Европи. 7 књ.

ПОПАДИЋ, ДРАГАН
Социјалнопсихолошка структура правне социјализованости на адолесцентном узрасту.
339, 34 листа.

ПРОЕВА, НАДЕ А.
Утицај досељеника на развој културних прилика у римској провинцији Македонији.
222, 60, 3, 1 лист.

РАДИЋ, РАДМИЛА Р.
Однос државе према верским заједницама у НР Србији 1945-1953 године.
591, 106 стр, 11 листова.

РАДОЈИЧИЋ, ДРАГАНА С.
Топла - етничка и културно историјска заједница у XVIII вијеку.
275, 18 листова.

РАДОМАН, ВЕСНА Ј.
Аудитивна компетентност и прилагођавање личности деце и омладине оштећеног и нормалног слуха.
7, 213, 50 листова.

РАШЕВИЋ, МИРЈАНА М.
Демографски и друштвени аспекти намерног прекида трудноће.
267 стр.

РЕЏИЋ, ВУЧЕТА М.
Србија и Бугари у источној кризи 1875-1878. г.
577 листова.

СИМОВИЋ, СЛОБОДАН Р.
Солипсистички аргументи.
372 листа.

СТАНКОВИЋ, СВЕТОЗАР
Сакрална места и предмети у старијенеолитским културама централнобалканског подручја.
398, XCII листа.

СТОЈНОВ, ДУШАН Б.
Конструктивистички приступ проблему поистовећења.
160 листова.

ТЕОФАНОВИЋ, МИРЈАНА Ј.
Таписерија у Србији.
V, 252 листа.

ХАМОВИЋ, МИЛОШ
Избјеглиштво у Босни и Херцеговини 1941-1945. године.
448 стр.

ШЕФЕР, ЈАСМИНА
Подстицање дечјег стваралаштва и сарадње у настави на раном школском узрасту.
378, 92 стр.

БОРОЗАН, ЂОРЂЕ
Велика Албанија 1939.-1945. (поријекло, идеје и пракса).
843 стр.

БОШКОВИЋ, ДУШАН
Спорови о марксистичкој естетици и књижевној критици у српско-хрватској периодици од 1944. до 1972. године.
417 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, АНДРИЈА
Држава српских деспота.
458 стр.

ВУЧИНИЋ, ВЕСНА
Антрополошка анализа старог језгра Дубровника корелација између решеткасте структуре града и просторног понашања његових становника.
285 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ЉИЉАНА
Акварели Николе Арсеновића као извор за проучавање одевања у XIX веку.
218, CXXXIX листова.

ГРЕДЕЉ, СТЈЕПАН С.
Алтернативни покрети и друштвене промене у централној и источној Европи.
378, 19 листова.

ДИМИЋ, ЉУБОДРАГ
Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941.
VIII, 1528 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ГОРДАНА Р.
Фројдова психоанализа и социјална теорија субјекта.
450 стр.

КУЧИНАР, ЗДРАВКО И.
Филозофија чина Augusta Cieszkowskog и Mosesa Hessa.
299 листова.

ЛИЛИЋ, БОРИСЛАВА В.
Пирот 1804-1918 године.
XI, 653, 211, 30 листова.

МАКО, ВЛАДИМИР Ф.
Утицај пропорција и унутрашње архитектуре на живопис у српским средњовековним црквама.
177, 108, 54 листа.

МИЋЕВИЋ, МИЛОСАВ Д.
Проблем бирократије у модерној друштвеној теорији.
228 листова.

ПЕРИЋ, СЛАВИША Р.
Какањска и бутмирска култура.
252, 52 листа.

ПЕТКОВСКА, АНТОАНЕЛА Б.
Однос развоја ликовне уметности у Македонији после ослобођења и промене друштвене структуре од 1945-1980.
220 листова.

ПРШИЋ, МИЛОЈЕ В.
Штампа народноослободилачког покрета у Југославији 1941-1943. године.
671 лист.

РАДОВАНОВИЋ, ИВАНА В.
Мезолит Ђердапа.
7, 452 листа.

РАДОЈЕВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Утицај васпитно-образовних активности на формирање пожељних својстава код питомаца Војне академије.
183, 70 листова.

СМИЉАНИЋ, МОМЧИЛО
Специфичност организације црта креативних математичара и књижевника и могућност њихове ране идентификације.
309, 9 листова.

ТИМОТИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Српско барокно сликарство.
525 листова.

1994. година

БРАНКОВИЋ, СРБОБРАН Г.
Социјалне детерминанте политичког јавног мнења у Србији 1990-1992.
124 листа.

ВУКСАНОВИЋ, ГОРДАНА Д.
Домаћинства и породични односи повратника са рада у иностранству.
392 листа.

ЂАПОВИЋ, ЛАСТА С.
Земља у ритуалима и веровањима Срба.
209 листова.

ИЛИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Функционална анализа у социологији.
232 листа.

КОЗОМАРА, МЛАДЕН М.
Субјективност и моћ: о неким аспектима Фукоове генеалогије знања и моћи.
297 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛАН В.
Тест речника у клиничкој процени интелигенције.
97, 5 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ЉУБИНКА
Карактер и смјер васпитања у породицама различите структуре.
452, 37 листова.

МИШИЋ, СИНИША
Хумска земља у средњем веку.
316 листова.

ПЕТРОВА, ЕЛЕОНОРА
Бриги на Балкану: у II и I миленијуму пре н. е.
251, LVII листова.

ПЕЦОТИЋ, ЛИДИЈА С.
Анализа епизода са критичким обртом у Гешталт психотерапијском процесу.
132, 33 листа.

ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
"Mythos" у књижевном делу Јулијана Апостате.
371 лист.

РАДОВАНОВИЋ, СНЕЖАНА С.
Модели сарадње школе и друштвене средине.
411, 19 листова.

РАТКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Средњовековна утврђења у Босни и Хецеговини.
2 књ.

РИСТИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Извори и развитак моравске архитектуре.
528, 249, 2 листа.

ШЕРБО, РАСТОДЕР С.
Социјално - економски основ политичких борби у Црној Гори 1918. - 1929.
1268 стр.


1995. година

АНТОНИЋ, СЛОБОДАН
Социолошко-методолошки проблеми проучавања еволуције предграђанских друштава.
VI, 317 листова.

БАБОВИЋ-РАСПОПОВИЋ, СЕНКА
Културна политика у Зетској Бановини 1929.-1941.
558 листова.

БОБИЋ, ЗОРИЦА П.
Мушка култура и тоталитарна свест: рецепција идеја Ота Вајнингера.
291 лист.

ДЕСПОТОВИЋ, МИОМИР
Утицај садржаја образовања на развој критичког мишљења код одраслих.
X, 279 листова.

ЗОТОВИЋ, РАДМИЛА
Становништво и привреда источног дела римске провинције Далмације.
254, 13 листова.

КАДИЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Ђ.
Један век националног стила у српској архитектури (средина XIX - средина XX века).
263 листа.

КОЛАРИЋ, ИВАН М.
Харизма и мит Саве Немањића
227 листова.

КОРАЋ, МИОМИР
Антички жишци са територије Виминацијума.
449, 39 листова.

КУБУРИЋ, ЗОРИЦА С.
Слика о себи адолесцената у протестантској породици.
IV, 357, 30 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ДУШАНКА
Стицање научних појмова и њихов однос према спонтаним појмовима.
231 лист.

МАРКОВИЋ, ПРЕДРАГ Ј.
Друштвени живот Београда 1948-1965: утицаји света подељеног на Исток и Запад.
448 стр.

МИЈУШКОВИЋ, СЛОБОДАН Р.
Уметничке теорије руске авангарде.
396 листова.

МИРИЋ, ЈОВАН
Развој моралног мишљења.
268 листова.

НИКОЛИЋ, ДУБРАВКА
Костолачка култура на територији Србије.
252, 82 листа.

ОПАЧИЋ, ГОРАН
Самопоимање и социјално окружење.
157 листова.

ПАВЛОВИЋ, МОМЧИЛО
Откупна политика и откуп НР Србији 1945.-1952. године.
598 стр.

ПАПИЋ, ЖАРАНА
Дијалектика пола и рода – савремена тумачења односа природа и култура у социјалној антропологији.
396 листова.

ПРПА-ЈОВАНОВИЋ, БРАНКА
Југославија као модерна држава у виђењима српских интелектуалаца 1918.-1929.
517 листова.

САВИЋ, МИЛЕ В.
Логоцентризам модерне и поливалентност нових дискурса.
335 листова.

САМАРЏИЋ, НИКОЛА
Источна политика Карла V.
447 листова.

СИНЂЕЛИЋ, СВЕТОЗАР С.
Кумулативност и револуција у науци.
189 листова.

СТОЈИЉКОВИЋ, СНЕЖАНА Д.
Особине личности и морално расуђивање.
219, 20 листова.

СТУПАР, МИЛОРАД
Теорије о политичким дужностима.
179 стр.

СУЗИЋ, НЕНАД
Особине наставника и однос ученика према настави.
272 стр.

ШИМОЊИ, МАРИЈА
Историја Мађарске политичке штампе у Војводини до 1918. године.
563 листа.

1996. година

JACKSON, SHERON RUTH
Self construing in problem and normal children and adolescents.
289 листова.

БУЗАЏИЋ, ЉИЉАНА Р.
Социолошка критичка рецепција теорија самоактуализације.
III, 262 листа.

ВИЛИЋ, НЕБОЈША
Предмет у уметности 20. века.
200, 15 листова.

ИВАНИШЕВИЋ, ВУЈАДИН
Новчани систем средњовековне Србије.
289, XII листова.

ЈАЊУШИЋ, ГАЛИНА
Историја у школама Србије XIX века.
417 листова.

КОВАЧ-ЦЕРОВИЋ, TŰNDE
Социјална интеракција и метакогнитивни развој.
181, 28 листова.

КОСТИЋ, СОФИЈА Н.
Змија у обичајима и веровањима код Срба.
159 листова.

ЛАЗИЋ, МИРОСЛАВ
Доња Брњица - генеза, развој и хронологија.
187, XXXIX листова.

МАКЕВИЋ, СРЕТЕН Ж.
Педагошко-дидактичке основе наставних планова и програма за основну школу.
228 листова.

МАРЈАНОВИЋ-ДУШАНИЋ, СМИЉА П.
Владарска идеологија у повељама династије Немањића.
468 листова.

МАРКОВИЋ, СЛОБОДАН С.
Оцењивање добре форме и економичност опажања, учења, памћења и именовања апстрактних сликовних садржаја.
110 листова.

МИТИЋ, МАРИЈА М.
Породица и стрес: његове особености и начини превладавања.
156, 6 листова, 86 стр.

СРНА, ЈЕЛЕНА Ђ.
Покушај самоубиства у адолесценцији - породични контекст.
152, 5 листова.

СУБОТИН-ГОЛУБОВИЋ, ТАТЈАНА
Српско рукописно наслеђе од 1557. године до средине XVII века.
321 лист.

ТОМАНОВИЋ-МИХАЈЛОВИЋ, СМИЉКА В.
Детињство у свакодневном животу радничке породице.
266 листова.

ТРЕБЈЕШАНИН, БИЉАНА М.
Психолошки садржај и чиниоци патриотизма у савременим условима.
5, 215 листова.

ЧАБАРКАПА, МИЛАНКО М.
Психолошки фактори стреса у борбеним активностима.
237, 10 листова.1997. година

АЛЕКСИЋ, ДРАГАН Ж.
Привреда Србије у Другом светском рату 1941-1944.
560 листова.

ВАСИЋ, ЧЕДОМИР
Одбрамбени систем Гамзиграда.
166 листова.

ВУКАДИНОВИЋ, СРЂАН Р.
Стратификација црногорског друштва крајем осамдесетих година XX вијека.
439 листова.

ДАБИЋ, ВОЈИН С.
Карловачки генералат (1683-1746).
IV, 359 листова.

ДРАГОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ Н.
Историја уметности у Србији у првој половини XX века.
603 листа.

ЂУРИЋ, СЛАЂАНА С.
Крвна освета на Косову и Метохији.
369 листова.

ЈЕРКОВ, СЛОБОДАН А.
Етнички идентитет у светлу музичког наслеђа Црне Горе.
154 листа.

МУСАБЕГОВИЋ, АИДА Б.
Моторичке способности деце раног предшколског узраста, рођене у средини загађеној индустријским оловом.
117, 16 листова.

НИКОЛИЋ, РАДМИЛА Д.
Проблем континуитета успеха ученика основне школе.
327 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Г.
Од монархије до републике. САД и Југославија 1943-1946.
IV, 449 стр.

РАЈОВИЋ, ВЕРА
Когнитивно-развојне основе учења почетне аритметике код ментално заостале деце.
250, 50 стр.

ТАСИЋ, НЕНАД Н.
Хронологија Старчевачке културе.
298 листова.

ТУРЗА, КАРЕЛ
Критика модерности у делу Луиса Мамфорда.
264 листа.

ЦВЈЕТИЋАНИН, ТАТЈАНА Б.
Глеђосана керамика Мезије, Дакије Рипенсис, Дакије Медитеранеје и Дарданије.
308 листова.

ЏАМОЊА ИГЊАТОВИЋ, ТАМАРА
Психодијагностичка процена личности у оквиру психолошких модела и DSM-IV класификације поремећаја.
173, 34 листа.

ЏАЏЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Народна игра и проблем њеног очувања.
243, 62 листа.

ШПИЈУНОВИЋ, КРСТИВОЈЕ М.
Организација образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу.
330 листова.


1998. година

АНТОНОВИЋ, ДРАГАНА А.
Настанак и развој индустрије глачаног камена у неолиту Србије.
156 листова.

БАБИЋ, СТАША
Старије гвоздено доба централног Балкана и грчки свет: културни контакти и промене у култури.
284 листа.

ВУКСАНОВИЋ, ДИВНА М.
Барокни дух у савременој филозофији: Бењамин, Адорно, Блох.
288 листова.

ДАВИДОВИЋ, МИЛЕНА Ј.
Друга генерација југословенских економских емиграната у земљама Западне Европе - социолошка анализа. 244 листа.

ДИМИТРОВА, ЕЛИЗАБЕТА И.
Зидно сликарство цркве Свете Богородице у Матеичу.
520 листова, 35 листова сa таблама.

МАКСИЋ, СЛАВИЦА Б.
Схватања даровитости и однос према образовању и васпитању даровитих ученика.
182 листа.

МИЛИНКОВИЋ , МИХАИЛО С.
Германска племена на Балкану: археолошки налази из времена сеобе народа.
2 књ. (552 листа; 155, 13 листова)

МЛАДЕНОВИЋ, БОЖИЦА Б.
Град у Војно-генералном гувернману у Србији од 1916. до 1918. године.
321 лист.

РАДОМИРОВИЋ, ВОЈКО Б.
Место и улога психологије у учитељским школама Србије: (1871-1971).
288 листова.


1999. година

АНТОНОВИЋ, МИЛОШ П.
Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку.
384 листa.

АРСИЋ, БРАНКА
Поглед и субјективност: Неки аспекти Барклијеве теорије виђења.
560 листова.

БАУЦАЛ, АЛЕКСАНДАР Д.
Структура имплицитног знања родитеља о особинама сопствене деце.
113, 59 листова.

БЈЕКИЋ, ДРАГАНА Р.
Ефекти експерименталних програма на успешност наставника.
292 листа.

БОЖИН, АУРЕЛ А.
Осећај кохерентности и превладавање стреса у условима друштвене кризе.
VI, 342 листа.

МАРИЧИЋ, ГОРДАН М.
Антички мотиви у драмама Јована Христића и Велимира Лукића.
120 листова.

МЕРЕНИК, ЛИДИЈА
Српско сликарство 1950-1970.
194 листа.

МИЛАДИНОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Социјална репродукција и друштвена свест владајућих елита у Србији и Хрватској пред распад СФРЈ.
332 листа.

МИТИЋ, ВОЈИСЛАВ Б.
Психолошки чиниоци прихватања иновација у настави.
IV, 182, 81 лист.

МИХАИЛОВИЋ, ДУШАН
Горњи палеолит и мезолит Црне Горе.
290, 77 листова.

НИКОЛИЋ, КОСТА С.
Равногорски покрет у Србији 1941.-1944.
492 стр.

ПЕТРОВИЋ, ВЕСНА
Психолошке последице ратне трауме код деце.
VII, 273 листа.

РАДУЛОВИЋ, ЈЕЛЕНА С.
Алкохолизам индустријских радника у Црној Гори.
241 стр.

РАЈКОВИЋ, ЉУБИЦА
Планирање родитељства у савременој породици.
292 листа.

РИСТИЋ, ЛАЗО
Традиција и друштвена реконструкција. Специфичности социјално политичке филозофије Џона Дјуија. 247 листова.

СЛАДИЋ, МИОДРАГ
Млађе гвоздено доба на територији Србије.
80 листова.

ЋЕРАНИЋ, СПАСЕНИЈА Д.
Утицај траума из детињства на настанак посттрауматског стресног поремећаја у ратним условима.
II, 170, VI листова.

ФОТИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Турска и Хиландар у XVI и XVII веку.
644 листа.2000. година

ЖИВКОВИЋ, ТИБОР Д.
Словени под влашћу Византије од VII до XI века (до 1025. године).
398 листова.

КОЛИН-ПАРУН, МАРИЈА Ф.
Добровољне асоцијације између породице и државе: улога трећег сектора у социјалној трансформацији. 257 листова.

КРУНИЋ, СЛАВИЦА
Римски медицински, фармацеутски и козметички инструменти на територији Горње Мезије.
248 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, СЛОБОДАН
Стваралачко присуство мита у савременој српској уметности и литератури.
VII, 229 листова.

ЛИЛЧИЋ, ВИКТОР П.
Архитектонска камена пластика у Р. Македонији од 1.- 6. века.
1044 стр., 9 листова.

ПЕШИКАН, АНА
Психолошки приступ активном учењу историје на основношколском нивоу.
174 листа.

ПЛУТ, ДИЈАНА Љ.
Психолошко-педагошке претпоставке за једну теорију уџбеника.
281, 111 стр.

РАТКОВИЋ-КОСТИЋ, СЛАВИЦА Б.
Европеизација српске војске 1878-1898.
VIII, 467 листова.

СТАМАТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918-1953.
469 стр.

ЦУЊАК, МЛАЂАН С.
Средњовековно оружје и опрема ратника у Србији - археолошка истраживања.
377 листова.

ШАРИЋ, ЈОСИП А.
Кремена индустрија најстаријих земљорадничких култура на тлу Србије.
VIII, 274, 101 лист.

ШЕАТ, РАЈКО
Агресивно дете : дезорганизација и поремећај контроле понашања.
186 листова.


2001. година

БИКИЋ, ВЕСНА М.
Византијски импорт и утицаји међу археолошким налазима из насеља и некропола у Србији (11-15. век).
2 књ. (300; 256, 57 листова)

ВИДАНОВИЋ, СНЕЖАНА Љ.
Одбрамбени стил адолесцената уметничких и општеобразовних школа.
207, I/18, II/IV листа.

ВУКОСАВЉЕВИЋ-ГВОЗДЕН, ТАТЈАНА
Способност за емпатију и представа селфа.
174 листа.

ЂУРИЋ-ЈОЧИЋ, ДРАГАНА
Концептуална и емпиријска повезаност Rorschach метода и NEO PI-R упитника личности.
195 листова.

ЖИКИЋ, БОЈАН П.
Гест као културни симбол.
284 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Руска емиграција на Балкану (1920-1940).
715 стр.

КНЕЖЕВИЋ, ГОРАН
Когнитивне и конативне детерминанте аморалности.
214 листова.

КРЕСТИЋ, ПЕТАР В.
Српско привредно друштво "Привредник" (1897-1918).
180 листова.

КРСТИЋ, МИРОСЛАВ Ж.
Интелигенција и развојне психијатријске сметње код деце и млађих адолесцената.
298 листова.

МАЈСТОРОВИЋ, ВЕСНА С.
Филозофија политике Herberta Marcusea.
II, 300 листова.

МАРИНКОВИЋ, СНЕЖАНА
Могућности образовања за права детета путем инструктивних материјала и уџбеника за децу од 6 до 11 година.
277 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, МИЛОРАД Љ.
Метафизички систем Бранислава Петронијевића.
228 листова.

НЕГРУ, АДРИЈАН Т.
Сликарске радионице у Банату у XVIII и XIX веку.
215, 4, 55 листова.

ПУШИЋ,РАДОСАВ
Филозофске основе CHAN будизма и његов утицај на кинеску уметност.
337 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДУБРАВКА
Европски демократски узори код српске политичке и интелектуалне елите 1903-1914.
401 лист.

ФИЛИПОВИЋ, МИРКО Р.
Школа: од радикалне критике до "социолошког фатализма".
V, 220 листова.

ШЕВО, ЉИЉАНА Б.
Српско зидно сликарство 18. вијека у византијским традицијама.
370 листова.


2002. година

ВУЛЕТИЋ, ВЛАДИМИР М.
Глобализација процеса и/или пројекат.
285 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ДАРКО
Светозар Прибићевић и Хрвати 1875.-1936.
III, 314 листова.

ГАВРИЋ, ЗОРАН Д.
Стваралаштво Јозефа Бојса у пројекту "социјалне пластике" као једном облику проширења појма уметности.
255 листова.

ГОРДИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Структура и врсте научног објашњења.
265 листова.

КАЈТЕЗ, НИКОЛА Н.
Филозофија свејединства В. С. Соловјова.
II, 284 листа.

ЛАЛОВИЋ, ДЕЈАН Љ. Д.
Вербална интелектуална способност и индивидуалне разлике у когнитивној обради граматичког контекста. III, 187 листова.

МАРИЋ, ИЛИЈА Ј.
Философија на Великој школи.
422 листа.

МАРКОВИЋ, ДУШАН Б.
Специфичности и примењивост психосоцијалних теорија брачне дисфункионалности.
303 листа.

МАРКОВИЋ, СРЂАН Д.
Децембарска група и њен допринос српском сликарству шесте деценије.
308 листова.

МИЉКОВИЋ БОЈАНИЋ, ЕМА Љ.
Смедеревски Санџак у другој половини XV и првој половини XVI века.
345 листова.

ПЕРИЋ-ТОДОРОВИЋ, ДИВНА
Сексуална злоупотреба деце и неки аспекти интеперсоналног и телесног функционисања у одраслом добу. III, 202 листа.

ПОПОВИЋ, НЕБОЈША А.
Слободан Јовановић и југословенска држава - идеје и стварност.
III, 434 листа.

СТЕФАНОВИЋ-СТАНОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА З.
Блиске, партнерске везе у светлу теорије афективног везивања.
261, 13 листова.

СТОШИЋ, ЉИЉАНА Н.
Српска уметност 1690–1740.
388, XXIX, 33 листa.


2003. година

АНДРИЈАШЕВИЋ, ЖИВКО М.
Државна идеологија Црне Горе 1878-1918.
754 листа.

АНЂЕЛКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Еволуција герзешке културе: унутрашњи и спољни чиниоци.
315 листова.

АНТОНИЈЕВИЋ, СТАНИСЛАВА П.
Утицај синтаксичких фактора на когнитивну обраду глагола у немачком језику.
106 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, МИРКО Љ.
Религијске промене у постсоцијализму –
компаративна анализа на примеру Југославије и Русије.
311 стр.

БОБИЋ, МИРЈАНА В.
Транзиција партнерства - студија случаја у Београду.
322 стр.

ГАШИЋ, РАНКА
Британски и немачки утицај на београдску елиту 1936-1941.
303 листа.

ЂУРИЋ, ДРАГО М.
Бивствовање и филозофија код Аристотела и Хегела.
249 листова.

ЂУРОВИЋ, АРСЕН Т.
Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914.
582 листа.

ЈЕРКОВИЋ, ИВАН П.
Улога каузалних атрибуција родитеља у формирању и одржавању развојних поремећаја код деце.
233 листа.

КIM, ĆOL-MIN
Југославија и Корејски рат.
508 листова.

КОПРИВИЦА, ЧАСЛАВ Д.
Онтолошки смисао Платонове поставке идеје.
383 листа.

ЛАЗИЋ, МИЛОРАД
Српска естетика аскетизма (1375-1459).
576 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, ВОЈИН Д.
Мезијски споменици латинске надгробне поезије.
215 листова.

ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Ж.
Поимање природе и хармоније у делу Лазе Костића и Косте Стојановића.
415 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИНА З.
Стамбено питање у постсоцијалистичкој трансформацији југословенског друштва- социолошко истраживање на примеру Београда.
296 стр.

ПЕТРОВИЋ, НЕНАД Ж.
Цензура штампе у Србији: (1870-1903).
241, 45, 7 листова.

ПЕТРОВИЋ, РУЖИЦА
Филозофска мисао Ксеније Атанасијевић.
306 стр.

РАСТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР П.
Велика Британија и Србија 1903-1914.
557 листова.

САНТРАЧ, АЛЕКСАНДАР
Асистемски фрагментаризам Бодријаровог критицизма.
III, 284 листа.

СИМУНОВИЋ, МИЛОРАД
Примене дубинских теорија личности у тумачењу књижевности.
194 листа.

СПАСИЋ, ИВАНА А
Појам свакодневног живота у социолошкој теорији.
297 листова.

ТОДОРОВИЋ, ИВИЦА Р.
Значење и структура литијског опхода.
540 листова.

ЦЕКИЋ, НЕНАД
Филозофија морала Ричарда Мервина Хера - утилитаризам без дескриптивне грешке?
455, 13 стр.


2004. година


АНТОНИЈЕВИЋ, ДРАГАНА А.
Између историје и предања: вође Српске револуције у фолклору.
409 листова.

БОГУНОВИЋ, БЛАНКА Д.
Социјалнопсихолошки чиниоци музичке успешности.
278 листова.

БРАЈОВИЋ, САША М.
Барокна маријанска побожност и иконографија западног хришћанства у Боки Которској.
333 листа, 39 листова сa таблама.

ВУЈИСИЋ-ЖИВКОВИЋ, НАТАША А.
Васпитни концепт студената учитељских факултета на почетку и на крају студија.
369 листова.

ВУЈОВИЋ, МИРОСЛАВ
Римске бронзане посуде на тлу Србије.
279, 53, 13 листова.

ВУКОВИЋ, МИОДРАГ В.
Измењена стања свести у религији.
900, 7, 28, 6 стр., 125 листова, 121 стр.

ГВОЗДЕНОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ П.
Просторно-временски чиниоци перцепције илузорних контура.
73 листа.

ГОЛУБОВИЋ, СНЕЖАНА Б.
Сахрањивање у Виминацијуму од I до IV века.
1 св. (разл. паг.)

ЂЕРИЋ, ГОРДАНА М.
Митски аспекти српског идентитета.
249 листова.

ЂУРИШИЋ-БОЈАНОВИЋ, МИРОСАВА М.
Снага ега и прихватање плуралитета идеја.
177 листова.

ЗОРИЋ, МИРЈАНА М.
Србија у плановима вођства партизанског покрета: 1941-1944.
781 лист.

ЈАЊЕТОВИЋ, ЗОРАН
Националне мањине у Краљевини СХС / Југославији 1918.-1941.
667 стр.

КИНЂИЋ, ЗОРАН Б.
Проблем неидентичног у филозофији Теодора Адорна.
300 листова.

ЛЕШНИК МУСЕК, ПЕТРА
Когнитивни социјални аспекти симболичке игре код деце предшколског узраста.
178 листова.

МАКУЉЕВИЋ, НЕНАД
Уметност и национална идеја у XIX веку: (систем европске и српске визуелне културе у служби нације). 343 листа.

МАТОВИЋ, НАТАША Б.
Мерење у педагошким истраживањима.
230 листова.

МИЛЕУСНИЋ, СЛОБОДАН
Пожешка митрополија.
VII, 266 стр.

МИЛИДРАГ, ПРЕДРАГ Р.
Causa sive ratio: Декартово одређење Бога као causa sui.
VIII, 238 листова.

МИЛИН, ПЕТАР Д.
Пробабилистички приступ одређивању граматичког статуса речи и когнитивне стратегије у обради језика. 114 стр.

ПЕЈАТОВИЋ, АЛЕКСАНДРА П .
Образовање и квалитет живота одраслих.
290 листова.

ПЕТРОВИЋ, НЕБОЈША Б.
Психолошки аспекти процеса помирења у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини: структура и чиниоци.
239, 9, 18 стр.

ПЛАСКОВИЋ, ЗОРАН Х.
Цинцари у Србији крајем XX века.
201 лист.

ПОЛОВИНА, НАДА И.
Ток развоја оријентације ка родитељству.
278 листова.

ПРЕЛИЋ, МЛАДЕНА М.
Етнички идентитет: Срби у Будимпешти и околини.
318, 8 листова.

РАДОЈЕВИЋ, МИРА
Божидар Марковић (1874-1946) – политичка биографија.
436 листова.

РАДУЛОВИЋ, ДАНКА М.
Антисоцијални поремећај личности и преступништво.
259, XII, 22 стр.

РАЈИЋ, СУЗАНА
Владан Ђорђевић: биографија поузданог обреновићевца.
572 листа.

РИСТОВИЋ, НЕНАД
Црквени класицизам у српској књижевности.
244 листа.

СТЕВОВИЋ, ИВАН Д.
Архитектура Каленића у позносредњевековној српској и у византијској архитектури.
226 листова.

ТЕРЗИЋ, МИЛАН В.
Југославија у виђењима краљевске владе и намесништва 1941-1945.: (пропаганда и стварност).
870 листова.

ТОМОВИЋ, ГОРДАНА
Жупе у средњевековној српској држави.
400 листова.

ФИЛИПОВА, СНЕЖАНА Љ.
Рановизантијски капители у Републици Македонији.
352, 163 листа.

ЧИЧКАРИЋ, ЉИЉАНА М.
Друштвена транзиција и улога породице у процесу политичке социјализације: интергенерацијска студија у Србији.
243 листа.


2005. година

АНЂЕЛКОВИЋ, МИРОСЛАВА
Ентинеми.
210 листова.

АНТОНИЈЕВИЋ, РАДОВАН
Природа и ниво повезаности знања у настави.
344, 15 листова.

АРСЕНИЈЕВИЋ, МИРЈАНА Д.
Summa Militaris на римском новцу доба Принципата.
176 листова, 58 листова сa таблама.

БАБОВИЋ, МАРИЈА
Пост-социјалистичка трансформација и социо-екомномске стратегије домаћинстава и појединаца у Србији.
334 листа.

БРАЛИЋ, ЖЕЉКО
Античка Атина као друштво учења.
CCXXVII листова.

БУДИЋ, СПОМЕНКА М.
Међусобни однос знања стечених на различитим ступњевима наставе
292 листа

БУЛАТОВИЋ, ДРАГАН
Обједињени дискурс о уметности и проблем неалузивности у сликарству XX века у Србији.
162 листа

ВУКОВИЋ, ИВАН
Коперникански обрт: Однос између прекритичке и критичке Кантове филозофије.
267 листова.

ГОВЕДАРИЦА, МИЛЕНКО
Филозофска анализа ирационалности: измењена стања свести и слабост воље.
245 листова.

ЂУРКОВИЋ, МИША
Либерализам и држава: политичка филозофија Џона Стјуарта Мила.
256 стр.

ЈАУКОВИЋ, СЛОБОДАН
Хајдегеров пројект превладавања филозофије кроз уметност.
271 лист.

ЈЕВРЕМОВИЋ, ПЕТАР
Психодинамика фантазма.
181 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Министарство унутрашњих дела Краљевине Србије 1882.-1903.
356 листова.

КНЕЖЕВИЋ, САША
Велика Британија и анексиона криза.
316 листова.

КОРДИЋ, БОРИС Ј.
Процена подобности за психоанализу
145 стр.

КРЊАИЋ, ЗОРА Т.
Експертско мишљење: почеци и развој
196 листова

КУЗМАНОВИЋ НОВОВИЋ, ИВАНА Б.
Античка глиптика са територије Србије
588, LXXIV листова

МАНОЈЛОВИЋ-ПИНТАР, ОЛГА
Идеолошко и политичко у споменичкој архитектури Првог и Другог светског рата на тлу Србије.
292 листа.

МАРКОВИЋ, МИОДРАГ
Манастир Светог Никите код Скопља – историја и животопис.
XXI, 239 листова.

МИЛАЧИЋ-ВИДОЈЕВИЋ, ИВАНА
Идентификација раних бихејвионарних абнормалности од стране родитеља код деце са аутизмом.
164 листа.

МИЛИСАВЉЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Идентитет и рефлексије: проблем самосвести у Хегеловој филозофији.
386 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ-АУЛТ, АНГЕЛИНА Р.
Иконографија италијанских студиола XV и XVI века у служби владарске идеологије
316 листова

МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, ЈАСНА С.
Национални идентитет : психолошка анализа научних и лаичких схватања
176 листова

МИЉКОВИЋ-КАТИЋ, БОЈАНА М.
Привреда Кнежевине Србије у време уставобранитеља : 1839-1858
364 листа

НЕДЕЉКОВИЋ, САША
Конструкција националног идентитета.
378 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА Б.
Брачни и породични живот у северној Шумадији у другој поливини 20. века.
284 листа.

ПЕРОВИЋ, ДРАГО
Онтолошка и етичка диференција и питање људске заједнице (Хајдегер и Левинас)
365 листова

ПЕТКОВИЋ, ЖАРКО
Спољна pолитика Понтске Краљевине
237 стр.

РУДИЋ, СРЂАН В.
Босанска властела у XV веку.
296 листова.

СЕКУЛИЋ, НАДА
Утицај постсруктурализма на парадигматске промене у савременој антропологији.
314 листова.

СРЕТЕНОВ, ДРАГАНА
Социјална интеракција и комуникација деце са сметњама и деце без сметњи у развоју у инклузивном програму.
222, 86 листова.

СТАНИМИРОВИЋ, ДРАГАНА
Стрес у породицама са слепим адолесцентом – специфичности индивидуалног и породичног превладавања.
188, XVII листова.

СТАНКОВИЋ, ВЛАДА
Комнини у Цариграду: (1057-1175): еволуција једне владарске породице.
XXII, 324 листа.

СТЕФАНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА Р.
Војска фараонског Египта у време средњег царства
VI, 525 листова

ТЕЊОВИЋ, ЛАЗАР Р.
Робустне методе дискриминативне анализе и њихова примена у психолошким истраживањима
199 листова

ХЕБИБ, ЕМИНА
Школа као контекст самореализације наставника.
278, 19 листова.

ЦВЕЈИЋ, СЛОБОДАН
Друштвена покретљивост у Србији у процесу пост-социјалне трансформације.
222 листа.

ЦОЛИЋ, ВЕСНА Ђ.
Говор одраслих као средство социјализације деце раног узраста у институционалном контексту
179, 30 листова

ЧУЧКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Техника као средство естетизације живота.
V, 223 листа.2006. година

КОВИЋ, МИЛОШ О.
Бенџамин Дизраели и балканска политика Велике Британије : 1874-1880
467 листова

КОЉАНИН, МИЛАН Б.
Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији : 1918-1941
471 лист

КРСМАНОВИЋ, БОЈАНА Т.
Византијска провинцијска управа крајем 10. и у 11. веку
IX , 322 листа

МАЛОВИЋ, ГОЈКО Б.
Оптирање Срба у Мађарској : 1920-1931
443 листа

МАРЈАНОВИЋ, ВЕСНА
Маскирање у ритуалима становништва Србије
401 лист

МИЛЕНКОВИЋ, МИЛОШ
Теорија етнографије у савременој антропологији (1982-2002)
285 листова

ПЕРИШИЋ, МИРОСЛАВ П.
Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима: 1945-1958
570 листова

ПЕТРОВИЋ, ЉУБОМИР Ж.
Положај и живот инвалида у Краљевини Југославији : 1918-1941
501 лист

ПЕШИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Једно схватање критичког мишљења и његова примена у конструкцији уџбеника
271 лист

РИБИЋ, ВЛАДИМИР
Развој примењене етнологије (антропологије)
191 лист

РУЖИЋ, МИРА А.
Култна бронзана пластика у римским провинцијама северног Балкана
387 листова

СТЕФАНОВИЋ, СОФИЈА М. 
Скелетни маркери окупационог стреса у касној праисторији (2000-1500 пре н.е.) : некропола у Мокрину
IV, 262 листа

ЧУPИЋ, СИМОНА
Теме и идеје модерног у српском сликарству 1900-1941
161 лист


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354