Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Филолошком факултету Универзитета у Београду

 

1960. година

КАЛЕШИ, ХАСАН
Најстарији вакуфски документ из Македоније на арапском језику.
281 лист.

МИХАИЛОВИЋ, ЉУБОМИР
Употреба глагола can и may у савременом енглеском језику.
2, 213 стр.

ПЕШИКАН, МИТАР
Староцрногорски говори са а < б и двоакценатском систему.
283 листа.

ПОЛОВИНА, ПЕРА
Уџбеници француског језика код Срба до 1914. године.
221, 33, 27 стр.

1961. година

ВИТАНОВИЋ, СЛОБОДАН Н.
Андре Жид и француски класицизам.
397 листова.

КОЛЕНДИЋ, АНТОН
"Јеђупка" и њен аутор.
114, XVII листова.

КОШУТИЋ, ВЛАДЕТА Р.
Утицаји парнасоваца и симболиста у Срба научна расправа.
2, XXVI, 237 стр.

ТАРТАЉА, ИВО
Почеци рада на историји опште књижевнсоти код Срба.
1, 229 листова.

1962. година

БОГДАНОВИЋ, ИВАНА
Футуризам Маринетија и Мајаковског.
437, CXX листова.

ДОБРАШИНОВИЋ, ГОЛУБ
Живот и рад Сима Матавуља у Београду.
408, 2 стр.

МИЛИДРАГОВИЋ, МИЛИЦА
Гогољ код Срба.
4, 343, 6 стр.

ПЕШИЋ, РАДМИЛА
Вук Врчевић - живот и рад.
273 стр.

САВИЋ, МОМЧИЛО Д.
Исказивање постериорности помоћу кондиционала простог и сложеног у италијанском књижевном језику од најстаријих времена до данас.
449 листова.

СТАНОЈЕВИЋ ЦРЕПАЈАЦ, ЉИЉАНА
О префиксалном А у класичним језицима.
105 листова.

ЧОЛАК, ТОДЕ
Динко Шимуновић (1873-1933): живот и књижевни рад.
3, 560 листова.

1963. година

БАНДИЋ, МИЛОШ И.
Књижевно дело Ива Андрића.
529 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, БОСИЉКА
Предзнања ученика и њихов каснији успех у школи.
121, 55 листова.

МАРКОВИЋ, СЛОБОДАН
Живот и књижевно дело Јована Поповића (1905-2952)
V, 716 листова.

НАУМОВ, НИЋИФОР
Дикенс код Срба и Хрвата.
III, 203 стр.

1964. година

EL-BUHI, KAMEL
Арапски радови југословенских писаца.
VII, 413 листова.

БАЈИЋ, ЂОРЂЕ
Средњошколски уџбеници историје српске књижевности до Првог светског рата.
1, 329 листова.

ВЛАТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Млади Нушић живот и генеза.
378 листова.

ВУЛЕТИЋ, ВИТОМИР Р.
Идеолошки и естетички погледи Светозара Марковића и руски револуционарни демократи.
2, 310, 36 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, НАУМ
Проблем методе у почетној настави енглеског језика директна и комбинована метода у V разреду основне школе.
3, 313 листова.

КОЉЕВИЋ, НИКОЛА
Нова критика – њени теоријски основи и резултати.
1 св. (разл. паг.)

НЕВЕНИЋ-ГРАБОВАЦ, ДАРИНКА
Хомер у српскохрватској науци.
XV, 334, 83, 1 лист.

ПАЛАВЕСТРА, ПРЕДРАГ
Књижевност Младе Босне.
309 листова.

ПЕЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Књижевно дело Вељка Петровића.
359 стр.

ФИЛИПОВИЋ, ВУКАШИН
Свет детињства у делу Боре Станковића.
445 листова.

1965. година

АНЂЕЛИЋ, МАГДАЛЕНА
Српскохрватска народна поезија у мађарској књижевности XIX и XX века.
2, 454 листа.

ВУЈОВИЋ, ЛУКА
Мрковићки дијалекат (с кратким освртом на сусједне говоре).
1, XVII, 465 листова.

ВУКОВИЋ, ВЛАДЕТА
Књижевно дело Милутина Бојића.
3, 305 листова.

ИВАНОВИЋ, РАДОМИР
Милутин М. Ускоковић и његово доба.
401 лист.

ИГЊАТОВИЋ, ЂОРЂЕ
Србија и бугарски препород: Књижевне и културно-просветне везе Срба и Бугара у XVIII и XIX веку (1762-1878).
2, 370 листова.

ИЛИЋ, АЛЕКСА Ч.
Функција поетске слике у драмама Кристофера Марлоа.
3, 209 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛОШ
Политички и друштвени погледи Драгише Станојевића с нарочитим освртом на утицај француских писаца.
457 листова.

КИЋОВИЋ-ПЕЈАКОВИЋ, СНЕЖАНА
Енглеско српски књижевни односи у XVIII и XIX веку.
452 листа.

КОВАЧЕВИЋ, КАТАЛИН
Песник Stefan von Milow.
262 листа.

КОСТИЋ, ПРЕДРАГ
Политичко-сатирични комади Бертолта Брехта.
2, 132 листа.

МАРИНКОВИЋ, РАДМИЛА
Српска Александрида. Историја текста.
2, IX, 487 листова.

МИЛИНЧЕВИЋ, ВАСО
Коста Трифковић (1843-1875): живот и књижевни рад.
1 св. (разл. паг.)

МИРКОВИЋ, ДРАГУТИН Ј.
Говори чешке мањине у Славонији (Дарувар и околина).
VI, 466, 1 лист.

МИХАИЛОВИЋ, ЉИЉАНА
Употреба пасивних глаголских облика у савременом енглеском језику.
275 листова.

НАЈДАНОВИЋ, МИЛОРАД
Сеоске реалистичке приповетке у српској кљижевности XIX века.
2, 389, 5 листова.

НИКОЛИЋ, СВЕТОЗАР
Nomina agentis у старословенском језику.
99 листова.

РАЈКОВИЋ, ЉУБИНКА
Турски песници и приповедачи код Срба и Хрвата.
2, 161, 7, 2, 6 листова.

РАНКОВИЋ, МИЛАН
Особености естетског доживљаја Дисове поезије.
V, 653 листа.

РИСТИЋ, ОЛГА
Лексичко семантичке одлике грађења именица у неких српских и хрватских романтичарских песника.
14, 2112 листова.

САВИЋЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Драмски рад Мирослава Крлеже.
305 листова.

СТАНОЈЧИЋ, ЖИВОЈИН С.
Језик и стил Ива Андрића.
IV, 389 листова.

СТИПЧЕВИЋ, НИКША
Књижевни погледи Антонија Грамшија.
230, 9 листова.

ФЛАЈШЕР-ДИМИЋ, МИРОСЛАВА
Порекло и значење немачке друштвено-економске терминологијe у делима К. Маркса и Ф. Енгелса.
1, 147 листова.1966. година

ДЕРЕТИЋ, ЈОВАН Р.
Композиција Његошева Горског вијенца.
V, 382 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, НАДА
Српскохрватска народна књижевност код Чеха (од Добровског до почетка седамдесетих година XIX века).
3, 261 лист.

ПОПОВИЋ, СТОЈАНКА
Говор двају насеља у Босни (Нова Вес и Мачино Брдо).
210, 11 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и Косовском боју.
353, 1 лист.

УРОШЕВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Естетичка и књижевно-критичка схватања у српској књижевности (1860-1870).
1, 682, 32 листа.

 

1967. година

ФЕКЕТЕ, ЕГОН
Облик, значење и употреба одређеног и неодређеног придевског вида у српскохрватском језику.
1, 276 листова.


1968. година

AL-IZZI, ZAHID
Правци у развоју новије ирачке поезије: проблеми модернизације.
1 св. (разл. паг.)

ВУКОМАНОВИЋ, СЛАВКО
Језик Стипана Марковца Маргитића.
199 листова.

ГОРТАН-ПРЕМК, ДАРИНКА
Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику.
1, 237 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Уметност Исака Бабеља.
2 св. (1264 листа)

ЈОВАНОВИЋ, РАШКО В.
Иво Војновић: живот, делатност, генеза, анализа и оцена дела.
2, 665 листова.

НИКОЛИЋ, ИЛИЈА П.
Народне песме и обичаји Пирота и околине 1878-1964: књижевно-историјска истраживања.
3, II, 213 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЖИВОЈИН
Удео српских писаца у стварању репертоара Народног позоришта у Београду (1851-1911).
3 књ.

СТОЈНИЋ-ЦАРИНЧИЋ, МИЛОСАВА
Симболистичка доктрина Андреја Белог.
2, 334 листа.


1969. година

БУГАРСКИ, РАНКО
Предлози over, under, above, below и beneath у савременом енглеском језику.
1, II, 428 листова.

КИЛИБАРДА, НОВАК
Богољуб Петрановић као сакупљач народних песама.
1, 270, VIII листова.

ШОП, ИВАН
Одлике хумора у Насредин-хоџиним причама.
1, 148 листова.


1970. година

TURCONI, SERGIO
La poesia neorealista italiana.
2, 364 листа.

ЂУКАНОВИЋ, ЈОВАН
Језик и стил Хартмановог "Грегориуса" и "Изабраника" Томаса Мана.
1, III, 310 листова.

ЈОВИЧИЋ, ВЛАДИМИР
Структура књижевног дела Борисава Станковића.
316 листова.

ЈОКИЋ, ВУЈАДИН
Проблем генезе уметничког стваралаштва Тина Ујевића.
4, 372 листа.

КЛАЈН, ИВАН
Утицаји енглеског језика у савременом италијанском језику.
1, 380 листова.

МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, НАДА
Односи српскохрватских епских песама "најстаријих времена" и прозних предања.
1, 6, XXII, 495 листова.

МУСИЋ, СРЂАН
Романизми у северозападној Боки Которској.
430 листова.

ПУРАТИЋ, ЖЕЉКО
Овидије у дубровачкој и далматинској књижевности.
1, 294 листа.

СИБИНОВИЋ, МИОДРАГ
Љермонтов у српској књижевности до Другог светског рата.
1, 349 листова.

ТРНАВЦИ, ХАЛИТ
Мотив о сестри и мртвом брату у усменој књижевности балканских народа.
2, 355 листова.

ШЕФЋЕТ, ПЛАНА
Народна поезија Албанаца на Косову.

1971. година

ГАВРИЛОВИЋ, ЗОРАН
Уочавања: америчка и југословенска мисао о књижевности између два рата.
1 св. (разл. паг.)

ЖИЛЕТИЋ, ЗОРАН
Именице и придеви изведени суфиксима у новелама Mai und Beaflor и Die Konigstochter von Frankreich: (са освртом на претходне хронолошке равни).
298 листова.

ЗУКОВИЋ, ЉУБОМИР
Вукови сарадници из Црне Горе.
1, IV, 500 листова.

КРЊЕВИЋ, ХАТИЏА
Муслиманске народне баладе из Босне и Херцеговине.
2, 354 листа.

МИЋОВИЋ, ДРАГУТИН
Постанак, развој и ширење босанско-херцеговачке муслиманске крајишничке епике у нас.
252 листа.

СИМИЋ, РАДОЈЕ
Левачки говор.
482, 13 листова.


1972. година

АДАМОВИЋ, МИЛАН Ј.
Ашик Пашина Гарибнама: bab I-III.
1, 314 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЉУБИЦА
Песничко дело Десанке Максимовић.
1 св. (разл. паг.)

ИГЊАТОВИЋ, ДУШАНКА
Језик Јеролима Филиповића, фрањевачког писца XVIII века.
1, V, 225 листова.

КРИВОКАПИЋ, МИРКО
Поетска слика воде у Гетеовом делу.
2, 230 листова.

МАТИЦКИ, МИОДРАГ
Српско-хрватска граничарска епика.
2, 218 листова.

ПОПОВИЋ, ЉУБОМИР Б.
Ред речи у савременом српскохрватском књижевном језику.
1, V, 376 листова.

ФРАЈНД, МАРТА
Проблем драмске илузије у енглеској ренесансној комедији: 1600-1625.
4, 286 листова.1973. година

БИБОВИЋ, ЉИЉАНА
Употреба енглеског герундијума у предлошким фразама уз придеве.
2, 379 листова.

БУТУРОВИЋ, ЂЕНАНА
Епска народна традиција муслимана Босне и Херцеговине и збирка народних пјесама Koste Hormanna.
746 листова. 21 лист са таблама.

ДЕШИЋ, МИЛОРАД
Западнобосански ијекавски говори.
6, 304 листова.

ЖИВКОВИЋ, АНА Д.
Драмско стваралаштво Славомира Мрожека.
2, 357 листова.

МАРЈАНОВИЋ, ПЕТАР
Уметнички развој Српског народног позоришта у Новом Саду од 1861. до 1868. године.
375, 1 лист.

ОКТАВ, ПАУН
Новак и његова дружина у румунским и српско-хрватским народним песмама.
1, 311, 1 лист.

РУЖИЋ, ЖАРКО
Основи српскохрватске версификације и јамб у српској поезији.
2, 472 листа, 15 стр.

1974.година

МИТРОВИЋ, МАРИЈА
Иван Цанкар и књижевна критика.
299 листова.

МОМЧИЛОВИЋ, БРАНКО
Писма Џозефа Конрада: еволуција једног погледа на свет.
3, 259 листова.

ПАУН, ОКТАВ
Новак и његова дружина у румунским и српскохрватским народним песмама.
1, 311, 1 лист.

СТАНОЈЕВИЋ, ЉУБИСАВ
Поезија и поетика Бранка Миљковића.
1, 470, 1 лист.1975. година

ВУКОВИЋ, НОВО
Фантастично у књижевним дјелима за дјецу насталим у периоду између два свјетска рата нa српскохрватском језичком подручју.
249, 2 листа.

ВУЧКОВИЋ, ТИХОМИР М.
Драмско дело Торнтона Вајдлера и немачка експресионистичка драма.
663 листа.

ЗОРИЋ, ПАВЛЕ
Станислав Винавер као књижевни критичар и есејист.
1 св. (разл. паг.)

ЈАНКОВИЋ, ВЛАДЕТА
Менандрови ликови и европска драма.
489 листова.

КРЕМЗЕР, НИКОЛА
Синтакса лексикализованих спојева: предлог-именица-глагол у немачком и српскохрватском језику (ограничено на глаголе nehmen и setzen).
6, 226 листова.

МИОЧИНОВИЋ, МИРЈАНА
Позоришне теорије Антонена Артоа.
427 листoва.

МЛАДЕНОВ, МАРИН
Врсте, модели и функције тропа у лирици српског романтизма од Бранка Радичевића до Лазе Костића.
1, VI, 663 листа.

НИКОЛИЋ, ВЕРА
Проблеми у настави руске лексике.
185 листова.

ОСТОЈИЋ, БРАНИСЛАВ
Језик Петра I Петровића.
VI, 413 листова.

ТУРЈАЧАНИН, ЗОРИЦА
Епско, лирско и драмско у структури савременог романа за дјецу на српскохрватском језичком подручју.
214 листова.

ЋУПИЋ, ДРАГУТИН
Говор Бјелопавлића.
402 листа.


1976. година

БОВАН, ВЛАДИМИР
Народне песме Косова и Метохије.
1 св. (разл. паг.)

БОЖОВИЋ, РАДЕ
Арапи у усменој народној песми на српско-хрватском језичком подручју.
1, 354 листа.

БОЈОВИЋ, ЗЛАТА
Барокни песник Петар Канавеловић.
474, 78, 1 лист.

ЛАГУМЏИЈА, РАЗИЈА
Књижевно деле Меше Селимовића – од приповјетке ''Пјесма у олуји'' до романа ''Дервиш и смрт'' и ''Тврђава''.
1, 366 листова.

МИЛАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Глаголи на –ати с двојаком презентском основом.
148 стр., 152 листа.

ЋОСИЋ, ИЛЕАНА
Америчка драма на сценама београдских позоришта у периоду од 1920. до 1970. године.
IX, 855 стр.1977. година

МАТИЈАШЕВИЋ, ЈЕЛКА
Развитак суфикса с елементом - К – у руском језику.
429 листова.

СТАНКОВИЋ, БОГОЉУБ Д.
Интерференција у предикатским синтагмама руског и српскохрватског језика.
2, 261 лист.

СТЕФАНОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Условне реченице у српским и хрватским црквенословенским текстовима до краја XV века.
2, 174 листа.

ТУРЛАКОВ, СЛОБОДАН
Верди у Србији: историјско-театролошка студија.
1, 571, XXX, 1 лист.

УЈЧИЋ, ВИТОМИР
Евгеније Кумичић – живот и рад.
696 листова.

ЦАРИЋ, ЖАРКО
Уџбеници немачког језика у Србији и Црној Гори до 1914. године.
1, 279, 3 листа.

ЦАЦКОВ, ДУШКО
Социјалниот и фолклорниот карактер на
македонската драма меѓу двете светски војни
2, 252 листа.

ЦВИЈЕТИЋ, ЉУБОМИР
Књижевно дијело Ранка Маринковића.
4, 459, 33 листа.

ЧАЂЕНОВИЋ, ЈОВАН
Књижевно стваралаштво Марка Миљанова.
1, 690, 4 листа.1978. година

БОЖОВИЋ, ЗОРАН Н.
Чехов као драмски писац код Срба.
3, 589, 3 листа.

ВУЈИЋ, БРАНКА
Проблем драматизације приповијетке и романа у хрватској и српској књижевности XX стољећа.
395 листова.

ВУЈИЧИЋ, ДРАГОМИР
Хидроними (водна имена) у лијевом сливу Дрине.
3, 317 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, РАДМИЛА Р.
Тумачење синтаксичке двосмислености у енглеском језику.
1, V, 658 листова.

ЖИВОТИЋ, РАДОМИР
Послератна репортажа и њене стилске одлике.
5, 371 стр.

ИГЊАЧЕВИЋ, СВЕТОЗАР
Енглески роман између два рата на српскохрватском језичком подручју (1918-1970).
1, 603, 1 лист.

ЈОВАНОВИЋ, МИЉКО
Живот и књижевни рад Ива Ћипика.
3, 422 листа.

ЈОВИЋЕВИЋ, РАДОЈИЦА
Грчка и грцизирана nomina propria (њихови морфолошки и деривациони ликови) у старословенском језику. 1, 189, 1 лист.

КОСТИЋ, КОНСТАНТИН
Књижевно дело Анђелка Крстића.
498, 1 лист.

ЛЕТИЋ, БРАНКО
Словенство и патриотизам у дубровачкој књижевности XVII века.
3, 251, 49 листова.

МИЛАНОВИЋ, ВУЈАДИН
Шекспир у југословенској књижевној критици: од првих југословенских спомена Шекспира до 1918. године.
2 св. (V, 214 листова; III листа, листови 215-787)

СТАРЧЕВИЋ-КАШТЕЛАН, НЕВЕНА
Никола Шимић: књижевник и публициста.
1, 310 листова.

ШУТИЋ, МИЛОСЛАВ
Слика света у поезији Момчила Настасијевића.
1, IV, 246, 1 лист.


1979. година

MOHAMED, GAMAL ELDIN SAJED
Арапи и арабизми у прози на српскохрватском језику.
1, 298 листова.

ВОЈВОДА, СТЈЕПО
Граматичко-семантички аспекти превођења хрватскосрпских именичких падежа без предлога на енглески језик.
VII, 404 листа.

ВУКОБРАТ, СЛОБОДАН
Теорија и техника биографског стваралаштва Вирџиније Вулф.
XVIII, 541 лист.

ГЕРГИЈЕВСКИ, ХРИСТО
Македонски роман 1952-1972.: појава, генеза, структуре, значења.
505 стр.

ДЕКАНИЋ-ЈАНОСКИ, СОЊА
Смрт краља Артура у британској књижевности пре Џефрија од Монмута.
1, 267 стр.

ИЛИЋ, ПАВЛЕ
Лирска поезија у савременој настави.
1, 317 стр.

МИХАЈЛОВИЋ, МЛАДЕН
Контрастивна анализа синдетске паратаксе у енглеском и српскохрватском језику.
1, XIV, 624 листа.

НАМЕТАК, ФЕХИМ
Фадил-паша Шерифовић – пјесник и епиграфичар Босне.
1, 390 листова.

ПЕШУТ, ПЕТАР
Ратничко-патријархална анегдота црногорских и херцеговачких племена.
2, 452, 2 листа.

ТАНАСКОВИЋ, ДАРКО
Арапски језик у савременом Тунису – диглосија и билингвизам.
2, 400 листова.

ЋОРИЋ, БОЖО
Порекло и развитак моционих суфикса код именица женског рода у српскохрватском језику.
279, 1 лист.

УШАКУ, УЖДИ
Хипотетичне реченице са ''si'' у савременом француском језику књижевних текстова.
261 лист.

ХЛЕБЕЦ, БОРИС
Конструктивна анализа придева са значењем једне димензије у савременом енглеском и српскохрватском језику.
566 листова.1980. година

БОЈОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Лав Толстој у Срба: 1867-1941.
1, 782 стр.

ГРКОВИЋ, МИЛИЦА
Старосрпска имена словенског порекла у Дечанским хрисовуљама.

ЖДРАЛОВИЋ, МУХАМЕД
Преписивачи оријенталних рукописа с тла Југославије и њихова дјела у оријенталној збирци архива Југословенске академије знаности и умјетности у Загребу.
425, XII стр.

МАРОЈЕВИЋ, РАДМИЛО
Посесивне категорије у руском језику: у свом историјском развитку и данас.
533 листа.

МАТАРИЋ , МИРЈАНА Р.
Енглеска књижевност код Срба 1900-1945: кроз књижевне часописе.
622 листа.

МИХАИЛОВИЋ, ДУШАН
Шекспир и српска драма у XIX веку.
4, 650 листова.

МУХИЋ, ФЕРИД
Негативна утопија XX века: испитивање сродности савремене утопијске и негативно-утопијске књижевности.
278 листова.

НЕСТОРОВ, ЉУБИЦА
Почетна настава руског језика заснована на моделима у школама на српскохрватском језичком подручју.
3, 219 листова.

НОВАКОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Природа у делу Жилијана Грака.
576 листова.

ПЕТКОВИЋ, ЈОВАН
Новелистика Аугуста Цесарца.
279 листова.

СОКАЛ, ДРАГУТИН
Њемачка војна терминологија у Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске окупације 1878-1918: лингвистички проблеми прихватања те стране лексике и њеног уклапања у лексички фонд српскохрватског језика.
1, 327 листова.

УДОВИЧКИ, ИВАНКА
Критичар и есејист Милан Кашанин.
351, LXXIII листа.

ЦВЕТКОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Прича и приповедање у српскохрватској шаљивој народној приповетци.
238 листова.

 

РАДОВИЋ, МИОДРАГ
Поетика Лазе Костића и њени извори у западно-европским књижевностима.

1981. година

БЛАШЕК, ПАВЛЕ
Богдан Поповић и француска књижевност.
452 листа.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИРЈАНА
Стваралачка присутност европске авангарде у нас.
III, 451 лист.

ВУЈАЧИЋ, СЛОБОДАН
Цетињски записи у књижевном и културном животу Црне Горе.
228 листова.

ВУЧКОВИЋ, ПЕТАР
Употреба квантификатора у савременом енглеском језику.
297.

ЂОРЂЕВИЋ, БРАНИВОЈ
Законитости дикције српскохрватског књижевног језика.
692 стр.

КИСИЋ, УГЉЕША
Живот и дјело Мирослава Краљевића (1823. – 1877)
410 листова.

МИСАИЛОВИЋ, МИЛЕНКО
Дијалектичност Нушићеве комедиографије.
6, 893 листа.

ПАВЛОВИЋ, ЗВЕЗДАНА
Хидронимски систем слива Јужне Мораве.
XXI, 330 листова.

ПЕИЋ, БРАНКО
Нова америчка критика у контексту идеје о смрти естетског.
275 листова.

СКАКИЋ, МИРКО
Књижевно дјело Новака Симића.
498 листова.

ТОЧАНАЦ, ДУШАНКА
Повратни глаголи у француском и српскохрватском језику.
500 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, НИКОЛА
Песничко стваралаштво и поетика Милоша Црњанског.
446 стр.

ЦЕНИЋ, ВЕРА
Часописи јужне Србије на раскрсници XIX и XX столећа.
366 листова.

1982. година

БИЛБИЈА, СНЕЖАНА
Прономинални анафорички процес у савременом енглеском језику.
285 листова.

ДУРАКОВИЋ, ЕСАД
Поетика махџера у САД.
VI, 270 листова.

ЕРОР, ГВОЗДЕН
Милош Савковић: књижевни историчар и компаратист.
651 лист.

ЖИВКОВИЋ, ЗОРАН
Настанак научне фантастике као жанра уметничке прозе.
269 листова.

КОЈИЋ-БОГДАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Развој Библиотеке Српске академије наука и уметности са перспективом информативног система.
III, 237 листова.

МРШЕВИЋ, ДРАГАНА
Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику.
XIV, 267 листова.

РАЗИЋ, ДЕЈАН
Натурализам у модерној јапанској књижевности.
462 листа.

ШПИЉАК, ВИШЊА
Друштвени контекст и умјетничка вриједност романа.
188 листова.


1983. година

БРАЈИЧИЋ, ОЛГА
Функције синонимије партиципских конструкција и адноминалних односних реченица у руском и српскохрватском књижевном језику.
345 листова.

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, ЈАСНА
Социологија модерне књижевне комуникације: прилог теорији књижевне рецепције Ђерђа Лукача.
170 листова.

КАЛЕЗИЋ, СЛОБОДАН
Романи Аугуста Цесарца: генеза, структура, загонетке.
606 листова

КАРАЏА-ГАРИЋ, МЕВЛИДА
Извори српскохрватске граматичке терминологије - улога и мјесто Вука Караџића у њеном формирању и стандардизацији.
392 листа.

ПОПОВИЋ, БРАНИСЛАВА
Субјунктори у узрочним и последичним реченичним склоповима у немачком језику и њихови еквиваленти у српскохрватском.
283 листа.

СТАНКОВИЋ, МИЛАН
Душан Радић - обновилац српске сеоске реалистичке приповетке.
438 листова.

СТЕВИЋ, СЛОБОДАН Ж.
Социокултуролошка обележја уџбеника италијанског језика у различитим друштвеним срединама.
300 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГАН
Иронија и значење.
245 листова.

СУЧИЋ, ВЛАДО
Темпорална реченица у савременом француском и српскохрватском језику.
XXII, 432 стр.

ТОМАШЕВИЋ, БОШКО
Облици и структура српског романа у првом лицу једнине.
VI, 457 листова.

ЋЕКЛИЋ, ВАСО
Хумор и сатира у прози Славка Колара.
419 листова.1984. година

БАБИЋ, ЈОСИП
Goetheova пјесма "Мјесецу" у њемачкој науци о књижевности.
201 лист.

ВИДАНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Могућност провере опште-лингвистичких поставки кроз неуролингвистичка испитивања.
320 листова.

ЂУРКОВИЋ, ЖИВКО
Књижевно дјело Љубомира П. Ненадовића.
480 листова.

КОСТИЋ, СТОЈАДИН
В.В. Мајаковски на српскохрватском језичком подручју.
794 листа.

МАРИНКОВИЋ, СИМЕОН
Живот и књижевно дело Стевана Сремца.
384, 110, 11 листова.

МИКАШИНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Рецепција књижевног дела Иве Андрића у САД.
248 листова.

РИБНИКАР-ПЕРИШИЋ, ВЛАДИСЛАВА
Књижевни погледи Исидоре Секулић.
644 листа.

СОЛДАТИЋ, ДАЛИБОР
Теорија романа Марија Варгаса Љосе.
3, 408 листа.

ФУРУНОВИЋ, ДРАГУТИН
Књижевно дело Густава Крклеца.
IV, 712 листова.

ЧОЛОВИЋ, ИВАН
Етнологија дивље књижевност.
310 листова.

ШОЉАН, ИВО
Шекспир и енглеска класицистичка драмска теорија у XVIII вијеку.
395 листова.

1985. година

БОГНЕР, ИШТВАН
Развој облика werden+инфинитив у значењу футуре између 1350-1700те: прилог проучавању генезе перифрастичног облика за футур. = Zur Entwicklung der Futurumschreibung mit verden + Infinitiv zwischen 1350-1700.
XIII, 414 стр.

БОДГДАНОВИЋ, НЕДЕЉКО
Говор алексиначког Поморавља.
XXII, 425 листова.

ВЕЛИЧКОВИЋ, СТАНИША
Светолик Ранковић: живот и књижевно дело.
490 листова.

ДРАГИЧЕВИЋ, МИЛАН
Говор личких јекаваца.
846 листова.

ЂОКИЋ, ДАНИЦА
Утицај фонолошке структуре српскохрватског језика на учење изговора енглеских вокала.
III, 282, 25 12 листова.

ЈЕРЕМИЋ, ЉУБИША
Форме српског романа с трагичним виђењем у другој половини XIX века.
XXXV, 239, 28 листова.

МИЛИНКОВИЋ, ЉУБО
Датив у савременом руском и српскохрватском језику: конфронтативна анализа.
366 листова.

МОМИРОВИЋ, ДРАГАН
Стваралачка употреба граматичких времена у савременом енглеском језику.
IX, 383 листа.

НИКЧЕВИЋ, МИЛОРАД
Црногорска приповијетка од 60-их година 19. вијека до Првог свјетског рата.
611, 2 листа.

ПОЛОВИНА, ВЕСНА
Лексичко-семантичка кохезија у разговорном језику.
XXX, 425 стр.

РАЈИЋ, ЉУБИША
Проблем објашњења у епистемологији историјске лингвистике (на материјалу нордијских језика).
VI, 353 листа

СТОЈАДИНОВИЋ, ЗОРКА Д.
Категорија глаголског вида у савременом енглеском језику реализована у финитним облицима за прошлост.
X, 719 стр.1986. година

ВУКОВИЋ, БОРИСЛАВ
Категорија неодређености у руском и српскохрватском језику.
312 листова.

ГЛУМАЦ-ТОМОВИЋ, ЉИЉАНА
Проблем рецепције француских писаца XVII века у књижевној критици и науци о књижевности српскохрватског језичког подручја од почетка до 1975. године.
VI, 475 листова.

ИВАНИЋ, ДУШАН
Забавно-поучна периодика у српској књижевности епохе реализма ("Јавор" и "Стражилово").
549 листова.

ЈАЊИЋ, ДУШАН А.
Југословенске књижевности у француским књижевним часописима после II светског рата.
549 листова.

ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, ЈЕЛИЦА
Прозодијски систем језика радија и телевизије београдског подручја.
275 листова.

МИТРИНОВИЋ, ВЕРА
Пољски глаголски префикс ПРЗЕ- и његови српскохрватски еквиваленти ПРЕ- и ПРО- : конфронтативна студија.
448 листова.

ПАЉИЋ, МИРЈАНА
Књижевно дело Јуре Каштелана: поезија, проза, генеза, поетика.
419, 47 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДАМЊАН
Књижевни рад Григорија Цамблака у Србији.
477 листова.

СТАКИЋ, МИЛАН В.
Деривациона фонетика именица и придева у јужнословенским језицима.
380 листова.

ФИЛИПОВИЋ, МИЛИСАВ
Руска књижевност у Црној Гори: 1834-1916.
476 листова.

1987. година

ДРНДАРСКИ, МИРЈАНА
Никола Томазео као сакупљач наших народних песама.
332 листа.

ЂУРИЋ, ОСТОЈА
Књижевна и књижевно-издавачка делатност руске интелигенције у Србији између два светска рата.
478 стр.

ЈОКОВИЋ, МИРОЉУБ
Историјска дистанца у српском роману о Првом светском рату - европски контекст.
294 листа.

КОРАЋ, ГОРДАНА
Предикатске прилошке одредбе у савременом енглеском језику.
362 листа.

МИТРОВИЋ, ВЕРА
Пољски глаголски префикс ПРЗЕ- и његови српскохрватски еквиваленти ПРЕ- и ПРО- (конфронтативна студија).
448 листова

ПАШИЋ, МИЛУТИН
Романи "Беспуће" Вељка М. Милићевића и "Чедомир Илић" Милутина М. Ускоковића - претходница срспког модерног романа.
485 листова.

ПОПОВИЋ-РАДОВИЋ, МИРЈАНА
Модерна кратка прича у српској књижевности и њени значајни представници: (извори српске кратке приче у миту и предању).
365, 33 листа.

РИСТАНОВИЋ, ЦВИЈЕТИН
Литерарно и документарно у дјелу Родољуба Чолаковића.
446, 11 листова.

1988. година

ЂУКАНОВИЋ, БОЈКА
Енглеска књижевност у црногорској периодици од почетка до 1980. године.
287 листова.

КАШИЋ, ЗОРКА
Говор Конавала.
283 листа.

МИКИЋ, РАДИВОЈЕ
Приповедачки поступак Ранка Маринковића.
370 листова.

ПЕКОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Књижевно дело Вељка Милићевића.
229 листова.

РИСТЕСКИ, ДИМИТРИЈА
Одјеци књижевно-естетичких погледа Г. Плеханова у делу А. Воронског.
302 листа.

РОДИЋ ДУГОЊИЋ, МИЛАНА
Међујезички хомоними и пароними у руском и српскохрватском језику.
265 листова

САВИЋ, БРАНКО
Развијање језичког изражавања наставом српскохрватског језика и књижевности у школи.
417 листова.

ТЕРИЋ, ГОРДАНА
Структуре и вредности посесива у италијанском језику.
404 листа.

ФИЛИПОВИЋ-РАДУЛАШКИ, ТАТЈАНА
Формалистичко и структуралистичко тумачење бајке.
III, 289 листова.

ШИМУНКОВИЋ, ЉЕРКА
Млетачки двојезични прогласи у Далмацији на талијанском и хрватскосрпском језику: проблеми језика и стила.
250 листова.1989. година

ЂУРОВИЋ, РАДОСАВ Ј.
Прелазни јужнобосански и сјевернохерцеговачки шћакавско-штакавски говорни типови.
XX, 546, 2 листа.

ИВАЧКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Синтаксичке одлике стручног енглеског језика: у текстовима машинске технике.
233 листа.

МАТОВИЋ, ВЕСНА
Видови друштвено ангажоване критичке мисли у српској књижевности 1868-1914: књижевнотеоријска и критичка мисао српских социјалиста.
271 лист.

МУРАТАГИЋ-ТУНА, ХАСНИЈА
Језик и стил Ћамила Сијарића.
354 листа.

ПИЈАНОВИЋ, ПЕТАР
Поетика романа Борислава Пекића: формално-тематски аспекти.
III, 485 листова.

РИСТИЋ, СТАНА
Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику: граматичко-семантички приступ. 299 листова.

ЦВИЈЕТИЋ, МИЋО
Литерарне везе Лужичких Срба и Југословена у књижевној периодици: (1840-1918).
581, 3 листа.

ЧОВИЋ, БРАНИМИР
Стил историјске прозе Алексеја Н. Толстоја.
315 листова.

ЏУВЕРОВИЋ, РАДИСАВ
Проза Владимира Назора : теме, мотиви, структура.
322 листа.

ШИПКА, ДАНКО
Лексичка хомонимија у савременом српскохрватском стандардном језику.
I, 772 листа.1990. година

БОЖОВИЋ, МАРИНКО
Говори Средњег Ибра.
XXIII, 506, L, 63 стр.

ВУЧКОВИЋ, МИРОЉУБ
Драмско дело у настави књижевног језика.
454 листа.

ГЛИБАНОВИЋ-ВАЈЗОВИЋ, ХАНКА
Оријентализми у дјелима писаца између два рата на српскохрватском језичком подручју: са посебним освртом на босанскохерцеговачку ситуацију.
620 листова.

ДРАГИЋЕВИЋ-ШЕШИЋ, МИЛЕНА
Књижевна комуникација и културна анимација.
504 стр.

ЂУКАНОВИЋ, ПЕТАР
Говор Драгачева.
390 листова.

ЗОГОВИЋ, МИРКА
Đambatista Marino у књижевности Дубровника XVII века.
360, II листа.

ЈУХАС-ГЕОРГИЕВСКА, ЉИЉАНА
Доментијаново књижевно дело.
2 књ. (5, 1-918 листова)

МЕСИЋ, ЂУРЂА
Народне библиотеке у Југославији.
664 листова.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ Б.
Говор северозападног Санџака.
VII, 648, CLXIX листова.

ПЕТРОВИЋ, ТИХОМИР
Књижевна критика о српској књижевности за децу.
328 листова.

ПОПОВИЋ, МИХАИЛО М.
Речи француског порекла у савременом српскохрватском језику: семантичка анализа.
345 листова.

ПРАШТАЛО, ТАТЈАНА
Страни часописи као носиоци информација у националним и универзитетским библиотекама у СФРЈ: посебан осврт на славистички часопис из Лондона "Славенска и источноевропска ревија" (The Slavonic and east european review): библиографија прилога који се односе на Југославију (1922-1987.).
238 листова.

РАДУЛОВИЋ, ЗОРИЦА
Језик и стил Чеда Вуковића.
357 листова.


РОГЛИЋ, ВЕРА Д.
Посесивне категорије и конструкције у француском језику.
IV, 228 листова.

СТУПАРЕВИЋ, ОЛГА
Критички рад Марка Цара у задарском периоду с посебним погледом на његове везе са италијанском књижевношћу.
413 листа

ТЕОДОСИЈЕВИЋ, МИРЈАНА
Језик Фазила Хуснија Дагларџе с освртом на покрет језичког пуризма у Турској.
216, 18 листова.

ХАЛИЛОВИЋ, СЕНАХИД Д.
Херцеговачки говорни типови у међуријечју Неретве и Дубровачке ријеке.
XVII, 605 листова.

ХОРВАТ, АЛЕКСАНДРА
Алфабетски библиотечки каталог и ауторство.
3, 295, 35 листова.

 

1991. година

ЂУРИЋ, ЖЕЉКО
D'Anuncio и данунцијанство у српској и хрватској књижевности.
295 листова.

ЖИВКОВИЋ, ЖИВАН С.
Сигнализам: генеза, поетика и уметничка пракса.
699 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ Ж.
Књижевно дело патријарха Пајсија.
543 листа, 16 листова са прилозима.

ЈОВИЧИЋ, ДУБРАВКА Ј.
Књижевно-теоријски и естетички аспект музиколошких дела Ромена Ролана.
428 стр.

МАШОВИЋ, ДРАГАНА Р.
Црни хумор као приповедни поступак у делима Џозефа Хелера и Курта Вонегата.
333 листа.

МУШОВИЋ, АБДУЛАХ Х.
Фразеолошке јединице с адвербијалном функцијом у савременом руском и српскохрватском језику.
332 листа.

НИКОЛИЋ, ВИДАН В.
Говор моравичког краја.
XXXII, 512 листова.

НОВАКОВИЋ, БРАНКА Б.
Поетика Анри Мишоа.
420 стр.

ПЕРОВИЋ, СЛАВИЦА
Синтаксичка и семантичка анализа индиректних питања у енглеском и српскохрватском језику.
VIII, 342 листа.

ПОПОВИЋ-СРДАНОВИЋ, ДУБРАВКА Ђ.
Модерна поезија и епска традиција: тумачење Ветрова Сен-Џон Перса и Максимусових песама Чарлса Олсона као модерних епских дела.
367 листова.

СТАНИВУКОВИЋ, ГОРАН Р.
Стилске и драмске одлике хиперболе у Шекспировим драмама до 1595. године.
461 лист.

СТИЈОВИЋ, СВЕТОЗАР
Руски и црквенословенски елементи у језику Његошевих песничких дела.
296 листова.

ТЕРЗИЋ, АЛЕКСАНДАР
Синтагме са генитивом без предлога у синтаксичким варијантним редовима у руском језику.
469 стр.

ШЕРБЕЏИЈА, МАРИЈА Л.
Енглески роман од 1880-1914. у књижевној критици на српско-хрватском језичком подручју.
II, 476 листова.

1992. година

АВРАМОВИЋ, ЗОРАН
Политичка мисао Милоша Црњанског и његово књижевно стваралаштво.
322 листа.

БАТУРАН, РАДОМИР
Књижевно дело Растка Петровића: генеза, структура, вредности.
318 стр.

ВУКАДИНОВИЋ, ВИЛОТИЈЕ М.
Говор Црне Траве и Власине.
479, 2 листа.

ГРАХОВАЦ, СПАСОЈЕ
Српска штампа у Румунији до 1914. године: прилози из књижевности и културе.
416 листова.

ДАН, МАРИАНА
Фантастика у румунској књижевности.
292 листа.

ДЕТЕЛИЋ, МИРЈАНА И.
Поетика простора у српској десетерачкој епици.
497 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛЕНТИЈЕ
Књижевно дело Александра Вуча – надреализам, поезија, роман и поетика.
315 листова.

ЂОРЂИЋ, СТОЈАН М.
Рецепција књижевног дела Иве Андрића у Француској до 1975. године.
322 листа.

ЈЕЛУШИЋ, СИНИША П.
Књижевно и сликарско дело Ђуре Јакшића: упоредно изучавање.
284, 23 листа.

КОРАЋ, ЗОРАН А.
Усмена традиција у бедуина на источној обали Јордана.
250 листова.

КОСТИЋ, ВУКАШИН М.
Сергеј Јесењин у српској књижевности.
401 лист.

САМАРЏИЈА, СНЕЖАНА
Штампане збирке народних приповедака на српскохрватском језику у XIX веку.
2 књ.(659 листова; листови 660-1360, 7 листова)

СТИПЧЕВИЋ, СВЕТЛАНА
Италијански извори дубровачке мелодраме до Великог земљотреса.
355 листова.

СТОЈАНОВИЋ-ПАНТОВИЋ, БОЈАНА
Кратка експресионистичка проза у словеначкој књижевности.
IV, 293 листа.

 

1993. година

АЛАБУРИЋ, ЈЕЛИЦА
Функција екстралингвистичких знања у информативном превођењу техничких текстова са руског на српскохрватски.
286 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ИВКО Р.
Поетика модерног у песништву, драми и есејистици Ранка Младеновића.
412 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЉИЉАНА В.
Допуна објеката у енглеском и српскохрватском језику.
174 листа.

ЛУЧИЋ, ЧЕДОМИР М.
Живот и дјела Риста Ратковића.
418 стр.

ЉУБИНКОВИЋ, НЕНАД
Пјеванија црногорска и херцеговачка (будимска и лајпцишка) Симе Милутиновића Сарајлије: прилог проучавању народне поезије Вуковога времена.
244 стр.

МАРЈАНОВИЋ, СЛОБОДАН Ж.
Структура назива радних организација у привреди на српскохрватском језичком подручју.
561 лист.

СИКИМИЋ, БИЉАНА Љ.
Методолошки проблеми етимолошких истраживања лексике народних умотворина на српскохрватском језичком материјалу.
321 лист.

СТАНАРЕВИЋ, РАДА
Монтажа, авангарда, књижевност: прилог проучавању технике монтаже у савременој њемачкој књижевности.
228 листова.

СТЕВОВИЋ, САВО Н.
Језик Ћамила Сијарића са освртом на дијалектску основу.
413 листова.

СТОЈАНОВИЋ, СМИЉКА
Бинарне реакције посесије у енглеском и српскохрватском језику.
500 листова.

ТОШИЋ, БОРИСАВ В.
Преводна семантизација у двојезичном рјечнику: на материјалу руског и српскохрватског језика.
395 листова.

ЧУЛИЋ, ГРАЦИЈЕЛА
Антропонимија Боке Которске од првих писаних споменика до краја XIX вијека.
136 листова.1994. година

ВУКИЋ, АНА
Слика света и књижевни поступци у приповеткама Бранка Ћопића.
214 листова.

ЗЕЦ, ПЕТАР
Драмско у делу Иве Андрића: Андрић - скривени драматичар.
390 листова.

ИЉАНА, МАГДА Р.
Књижевност за децу и школску омладину на румунском језику у Р. Србији.
310 листова.

КОСАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА Р.
Лаза Костић и естетика романтизма.
245 листова.

МИТРОВИЋ, АНЂЕЛКА
Научно дело Фехима Бајрактаревића.
IX, 579, 5 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Британски и амерички научнофантастични роман 1950-1980 са тематиком алтернативне историје: аксиолошки приступ.
V, 203 листа.

РАЈИЋ, ЈЕЛЕНА
Врсте репродукованих дискурса у приповедачкој прози на шпанском језику.
269 листова.

ХРВАТ, СМИЉА С.
Модус у Лутхеровој библији из 1534. и нововисоконемачка норма.
III, 280 листова.

ЧОЛИЋ, ЉИЉАНА
Оријенталистичко дело Глише Елезовића.
301 лист.1995. година

АНДРИЋ, МИЛКА Б.
Наставно проучавање народног песништва.
450 листова.

БИГОВИЋ, РАЈКА
Језик Марка Миљанова.
319 листова.

ВУКЧЕВИЋ, РАДОЈКА М.
Функција митолошких мотива у Фокнеровом приповједном поступку.
287 листова.

КИРШОВА, МАРИАНА П.
Nomina agentis и nomina instrumenti у српском и руском књижевном језику: творба суфиксалних девербатива.
275, 135 листова.

КЛИКОВАЦ, ДУШКА
Концептуализација и предлошка реализација садржавања: (на примерима српскохрватског и енглеског језика).
542 стр.

МАРИНКОВИЋ, ЈАВОРКА В.
Микротопонимија сливова Прешевске Моравице и Кленичке реке.
XXXI, 309 листова.

МИЛИНКОВИЋ, МИОМИР З.
Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина.
419 листова.

ПОЈАТИЋ, ДУРИЈА А.
Глаголске именице у друштвено-политичкој лексици у руском и српском језику: творбено-семантички типови и синтаксичке функције.
302 листа.

ПРЋИЋ, ТВРТКО Т.
Агентивни суфикси у савременом енглеском језику: морфосинтактички и семантички аспекти.
338 стр.

РАДИН-МАРКОВИЋ, АНКИЦА Б.
Мотив вампира у новијој српској прози.
315 листова.

СТОЈАНОВИЋ, АНДРЕЈ М.
Синтаксичке одлике научног стила руског и српског језика у области технике.
430 листова.

ЋИРИЋ, ЉУБИСАВ
Говор Понишавља.
434 листа.

ЦАМАЈ, МАРКО З.
Ономастика Малесије.
VIII, 553, 4 листа.

ЧИГОЈА, БРАНКИЦА
Језик Павла Папића, босанског фрањевца из прве половине XVII века.
168 листова, 27 листова са таблама.

1996. година

БУЊАК, ПЕТАР
Рецепција пољске књижевности код Срба (од осме деценије XIX века до 1941).
XI, 811 стр.

ВРАНЕШ, АЛЕКСАНДРА
Српска библиографија у области књижевности, језика и библиотекарства у листовима, новинама и часописима од Орфелина до 1941. године: теорија и историја.
2 књ. (259 листова; 494 листа).

ДЕЛИЋ, ЈОВАН
Поетика приповиједне прозе у теоријским исказима и у књижевном стварању Данила Киша.
851 стр.

КИТИЋ, СЛОБОДАНКА
Усвојеност реда речи у учењу енглеског језика у српској говорној средини.
358 листова.

МАРКОВИЋ, ЈОРДАНА
Говор Заплања.
386 листова.

ОБРАДОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Књижевно дело Григора Витеза.
3, 320 листа.

ПАВЛОВИЋ, ЗОРАН П.
Романи Вјенцеслава Новака.
351 лист.

РАДИЋ, ПРВОСЛАВ
Балканистичке појаве на плану суфиксације у македонском и српскохрватском језику.
IX, 364 листа.

РАИЧЕВИЋ, ВУЧИНА
Шематска условљеност лексике у уџбеницима руског језика и њена семантизација у наставној пракси: теоријске основе.
263, 165 листова.1997. година

ĐE, ĐONG KN
Акценат сложених речи у српском језику.
391 лист.

БАЈИЋ, ЉИЉАНА Д.
Књижевно дело Борисава Станковића у средњошколској настави.
297 листова.

ВУЧО, ЈУЛИЈАНА
Критерији за избор лексичке грађе уџбеника италијанског језика за странце.
477 листова.

КОНЧАРЕВИЋ, КСЕНИЈА Ј.
Структура и садржај уџбеника руског језика за основну школу.
2 књ. (584 листова).

КУЈОВИЋ, ДРАГАНА
Аналитичко трансформисање глагола у савременом арапском књижевном језику.
234 листа.

ЛАИНОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Лингвистичка анализа научног стила руског и српског језика у области електротехнике: лексички ниво. 458 листова.

МАКСИМОВИЋ, ГОРАН М.
Типови смијеха у српској умјетничкој прози XIX вијека.
384 листа.

МЛАДЕНОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Говор Призренске Горе.
XXIV, 750 листова.

ПИЛЕТИЋ, МИЛАНА М.
Временска дистанца као језичко-стилски чинилац у превођењу италијанских књижевних текстова.
420 листова.

ПОПОВИЋ, ЉУДМИЛА
Епистоларни дискурс украјинског и српског језика.
435 листова.

ПОПОВИЋ, ТАЊА
Српска романтичарска поема.
272 листа.

РАМИЋ, НИКОЛА
Икавскошћакавски говори југозападне Босне.
265 листова.

ЏУНИЋ-ДРИЊАКОВИЋ, МАРИЈА С.
Фантастика и хумор у приповедачком поступку Марсела Емеа.
356 листова.

 

1998. година

ВЛАЈИЋ-ПОПОВИЋ, ЈАСНА
Историјска семантика глагола ударања у српскохрватском језику: модел израде семасиолошког речника. XLI, 335 листова.

ЈЕРКОВ, АЛЕКСАНДАР
Особености приповедачког поступка у романима Иве Андрића, Владана Деснице, Меше Селимовића, Милоша Црњанског и Данила Киша: видови иманентне поетике.
547 листова.

МИШИЋ ИЛИЋ, БИЉАНА
Функција промена реда речи у исказним реченицама у савременом енглеском језику.
XI, 345.

ОТАШЕВИЋ, ЂОРЂЕ Р.
Нове речи и значења у савременом стандардном српском језику: лингвистички аспект.
408 стр.

ПАНТИЋ, МИХАЈЛО
Српска и хрватска приповетка 1918-1930.
360 листова.

РАДУЛОВИЋ, МИЛАН Р.
Уметничка форма и историјски контекст романа Добрице Ћосића.
340 листова.

ТОМИЋ, ЛИДИЈА
Поетика Миодрага Булатовића.
305 листова.

HJANG, KIM ĐI
Источне и западне културе (карактеристике и међусобни односи) у делу Иве Андрића.
238, 3 листа.1999. година

ДАМЉАНОВИЋ, ДАРА
Уџбеници руског језика у Србији до 1941. године.
505 листова.

ДРАГИЋЕВИЋ, РАЈНА
Творбена и семантичка анализа придева са значењем људских особина у савременом српском језику.
321 лист.

ИЧИН, КОРНЕЛИЈА
Драмско стваралаштво Лава Лунца.
2 св. 370 листова , листови 371-739.

ЛАЗАРЕВИЋ, СЛОБОДАН
Стваралачко присуство мита у савременој српској уметности и литератури.
VII, 229 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛОШ М.
Говор Жупе (александровачке).
617 стр.

МИКИЋ, МИЛАНКА Д.
Лакло и класицизам.
445, XCV стр.

МИШКОВ, МИЛОВАН Р.
Културни и уметнички живот Срба у Банату до Првог светског рата (истраживање књижевних, сценских и музичких садржаја).
644 листа.

РАДОВИЋ, БРАНКА М.
Његош и музика.
227, 13 листова.

САВИЋ, МИЛИСАВ
Српско-турски ратови 1876-1878. године у српској мемоарско-дневничкој прози.
481 лист.

САВИЦА, ТОМА
Преводи првог дела Гетеовог "Фауста" на српски језик: анализа стиха.
286 листова.

ТРБОЈЕВИЋ-МИЛОШЕВИЋ, ИВАНА
Изражавање епистемичке модалности у енглеском и српском језику.
V, 356 листова.

ЦВИЈЕТИЋ, РАТОМИР М.
Речници у настави српског језика и књижевности.
378 листова.2000. година

АЈДАЧИЋ, ДЕЈАН
Свет демона у књижевности српског романтизма.
286 листова.

БРАЈОВИЋ, ТИХОМИР
Теорија песничке слике и њена примена на хрватску и српску авангардну поезију.
383 листa.

ЈЕФТИЋ, ДРАГИЊА
Theoretical basis for the writing of an EFL Textbook at the Elementary School level.
548 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ В.
Говор Паштровића.
392 листа.

ЈОВАНОВИЋ, СЛАВИЦА
Стваралаштво за децу Душана Радовића (семантички и стилско-типолошки модели).
350 стр.

ЈОВИЋ, БОЈАН
Поетичка начела Растка Петровића у контексту европске авангарде.
471 стр.

ЛОМПАР, МИЛО
Историјско, књижевно и поетичко наслеђе XVIII и XIX века у позним делима (Конак, Друга књига Сеоба, Код Хиперборејаца и Роман о Лондону) Милоша Црњанског.
450 листова.

ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДРА М.
Језичке особине ученика у школама средњег образовања.
302 листa.

САМАРЏИЋ, МИЛА
Употреба и значење везника и везничких израза у италијанском језику.
376 листова.

САЏАК, МЛАДЕНКО С.
Натуралистички наративни модели у српској прози између реализма и модерне.
167 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Стилски и реторички поступци у роману Златно руно Босрислава Пекића.
239 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ЈЕЛИЦА Р.
Ортографске и језичке карактеристике четворојеванђеља из манастира Никољица ( XIII-XIV в.).
385, 5 листова.

СТОЈИЋ, СВЕТЛАНА
Социолингвистички и социопсихолошки аспекти стандардизације енглеског језика.
417 стр.2001. година

АЛЕКСИЋ, МАРИАНА
Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија.
287 листова.

БЈЕЛЕТИЋ, МАРТА Ж.
Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језику.
386 листова.

ДИКИЋ, НАДА
Наставни програм српског језика и књижевности у основним школама Србије

ЈОВАНОВИЋ, РОМАНЦА
Румунски говори олтенског порекла у југословенском Банату.
372 листа.

KIM, SANG-HUN
Упоредна анализа српских и корејских народних приповедака (басне, приче о животињама и бајке).
239 листова.

КОСТИЋ, ДРАГОМИР
Књижевно дело Драгише Васића.
323 листа.

ЛОМА, МИОДРАГ
Слика Христа у Хелдерлиновом песништву.
XIII, 722 стр.

МАРЧЕТИЋ, АДРИЈАНА
Женетова теорија приповедања.
406 листова.

МИЛИЋ, НОВИЦА
Теоријски проблеми читања као основе модерног схватања књижевности.
490 листова.

МОСКОВЉЕВИЋ, ЈАСМИНА
Супкатегоризација глагола у савременој граматичкој теорији.
VII, 384, 1 лист.

ПОПОВ, ЈОВАН Ч.
Класицистичка поетика и роман.
314 листова.

РАДИКИЋ, ВАСИЛИЈЕ Р.
Змајево песништво за децу - структура, поступак, поетика.
568 стр.

СТАНОЈЕВИЋ, МАЛИША
Краљ Петар I као књижевни лик у писаној и усменој традицији.
336 листова.

СТОКИЋ, ГОРДАНА
Џеси Шир у теорији и пракси библиотекарства 20. века.
306, 2 листа.


2002. година

ВУКИЋЕВИЋ, ВИКТОРИЈА
Испољавање идентитета женских ликова у делима кинеских књижевница у "новом периоду".
197 листова.

ЂОРИЋ-ФРАНЦУСКИ, БИЉАНА
Рецепција послератног енглеског романа у књижевној критици на српскохрватском језичком подручју до 1985. године.
510, 2 листа.

ЂУРКОВИЋ, ЈЕЛИНА
Сакупљачки рад Новице Шаулића.
374 листа.

КОПРИВИЦА, ВЕРИЦА
Творба именица од придева у чешком језику у поређењу са српским.
280 листова.

МАРИНКОВИЋ, МИРЈАНА
Турска књижевност на српском језичком простору од 1965. до 2000. године.
278 листова.

МОДЕРЦ, САША
Релативна времена у италијанском језику.
V, 283 листа.

ПИТУЛИЋ, ВАЛЕНТИНА
Косовски бој у збиркама српских народних епских песама после Вука Караџића.
364 листа.

РАСУЛИЋ, КАТАРИНА
Концептуализација вертикалне димензије у енглеском и српскохрватском језику.
424 стр.

СТАНИШИЋ, ВАЊА
Фонолошка основа балканских језика и њихова графичка форма.
163 листа.2003. година

HUI, JANG
Утицај медицине на књижевно стваралаштво А. П. Чехова.
190 листова.

YAMASKI, KAYOKO
Развој јапанске авангардне поезије 1920-их година у поређењу са српском.
253.


БАБИЋ, ДУШКО

Мистичко искуство у песништву српског романтизма.

БРБОРИЋ, ВЕЉКО
Правопис српског језика у наставној пракси.
V, 532 листа.

ВУЈИЋ, ЈЕЛЕНА Љ.
Флективни наставци у функцији наставака за творбу речи у енглеском језику.
212 листова.

ВУЈОВИЋ, АНА
Француска цивилизација у савременим уџбеницима француског језика.
346 листова.

ДВУКЧЕВИЋ, ЗДРАВКО
Информатичка структура Његошевог пјесништва.

ИМКОВИЋ-ТЕЛЕБАКОВИЋ, ГОРДАНА Д.
Савремени енглески језик струке и науке са анализом корпуса из области саобраћаја.
420 листова.

ДОЈЧИНОВИЋ-НЕШИЋ, БИЉАНА
Приповедни поступци у романима Џона Апдајка.
544 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, БОЈАН М.
Никола Наљешковић - дубровачки писац XVI века.
364 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Синтаксичке и стилистичке особине српских народних пословица: према грађи из Вукове збирке српских народних пословица.
706 стр.

КОРДА-ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Рецепција дела Карела Чапека у српској култури.
270 листова.

МИЋИЋ, СОФИЈА
Контрастивна анализа назива за обољења и телесне поремећаје у енглеском и српском језику.
469 стр.

МИШКОВИЋ-ЛУКОВИЋ, МИРЈАНА
Маркери дискурса у савременом енглеском језику.

МУТАВЏИЋ, ПРЕДРАГ
Исказивање прошлости и претпрошлости у савременим балканским језицима глаголским облицима индикатива.
269 листова.

СТАНИЋ, ДРАГАН С.
Лирика Јована Дучића: семантичка анализа.
337 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЈАСНА В.
Рецепција Сервантесових дела у српској књижевности.
VII, 453 листа.

 2004. година

АРСИЋ, ИРЕНА
Дубровачки штампари XIX века и њихова издања.
253 листа.

БЕЧАНОВИЋ, ТАТЈАНА
Поетика Лалићеве трилогије (Зло прољеће, Лелејска гора и Хајка).
332 листа.

ГАРОЊА РАДОВАНАЦ, СЛАВИЦА
Мотиви и репертоар српске народне лирско-епске и лирске поезије Војне Крајине и Славоније: рукопис и штампане збирке.
477, 2 листа.

ДИЦКОВ, ВЕСНА
Рецепција хиспаноамеричке књижевности на српском језичком подручју (1930-1995).
IV, 454 листа.

ЂУКАНОВИЋ, МАЈА
Систем заменичких речи у српском и словеначком језику.
234 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ВОЈО Н.
Политичка поезија Јована Јовановића Змаја.
453 листа.

СТЕФАНОВИЋ, МИЛА
Историја народне библиотеке у Крагујевцу од оснивања да 2000. године.
VI, 401 лист.

СУВАЈЏИЋ, БОШКО
Српска хајдучка епика у јужнословенском контексту.
1 св. (разл. паг.)

ЧУБРОВИЋ, БИЉАНА
Фонолошка структура француских позајмљеница у савременом енглеском језику.
385 стр.

ШОТРА-КАТУНАРИЋ, ТАТЈАНА
Усмено изражавање на часовима француског језика.
412 листова.2005. година

АХМЕТАГИЋ, ЈАСМИНА
Библијски подтекст српске прозе друге половине XX века.
335 стр.

БАЛАН, ЈАСНА
Дискурс женског лика у српском реалистичком роману.
216 стр.

БЕЛОКАПИЋ ШКУНЦА, ВЕРА
Лексичке одлике руског и српског језика.
283 листа.

БЕЧАНОВИЋ НИКОЛИЋ, ЗОРИЦА
Сукоб интерпретација у рецепцији Шекспирових историјских драма у двадесетом веку.
546 листова

БОШКОВИЋ, ДРАГАН
Театрализација историје у српском роману друге половине XX века.
380 листова

ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, ДРАГАНА
Реч субјективне оцене у настави српског језика и књижевности.
V, 568 листова

ВИШЊИЋ, БРАНКА
Темпорална релација антериорност-постериорност изражена у вокабулару савременог енглеског језика.
583 листа

ВУКИЋЕВИЋ, ДРАГАНА
Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција.
254 листа

ИГЊАЧЕВИЋ, АНЂЕЛКА
Енглески језик у образовној политици у Србији.
327 листова.

КВАС, КОРНЕЛИЈЕ
Рифатерово схватање поезије.
III, 398 листова

КНЕЖЕВИЋ, МАРА
Књижевни рад Стевана В. Поповића.
231 лист

КРАЈИШНИК, ВЕСНА
Лексички минимум српског као страног језика.
349 листова

ЛАКИЋ, ИГОР
Дискурс писаних медија о рату.
450 листова.

ЛОМПАР, ВЕСНА
Систематизација врста речи и њихових категорија у сербокроатичким граматикама.

МАРКОВИЋ, СЛАВОЉУБ З.
Говор Ужичке Црне Горе
474 листа

МРКАЉ, ЗОНА
Наставно проучавање народних приповедака и предања.
515 листова

НЕСТОРОВИЋ, ЗОРИЦА
Трагични јунак у српској драми XIX века.
356 листова.

ПАЈОВИЋ ДУЈОВИЋ, ЉИЉАНА
Приповједна проза Симе Матавуља и фолклорна традиција.
219 листова.

ПЕТРОВИЋ, НОВИЦА
Човек и космос у делу Артура Кларка и Станислава Лема.
II, 213 листова

ПЕТРОВИЋ, СОЊА
Рукописне и штампане усмене епске песме о Косовском боју у процесу прожимања.
443 листа.

ПОПОВИЋ, РАДМИЛА
Глаголи за изражавање емоција у енглеском и српском језику.
413 листова

РОСИЋ, ТАТЈАНА Ђ.
Фигура оца као фигура одсуства у српском роману двадесетог века : поетички значај и нове наративне технике
201, 4 листа

СЕЉАК, МАРТА
Улога библиотечких мрежа у процесима организовања и управљања знањем.
IX, 239 стр.

СОФТИЋ, МЕЈРА
"Васла" и "Нунација" као ортографско-морфолошки сpецификуми арапског књижевног језика:  проблеми и интерпретација у настави
245 листова

 

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354