Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду

 

1956. година

БАЈАЛОВИЋ, ИВАН
Међуелектроде у електричном пољу сила.
90 стр.

ДАНИЛОВИЋ, МИЛОЈЕ
Испитивање антрахинонског садржаја Cortex Rhamni falacis Boiss. хроматографијом на папиру.
3, 68 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ДУШАН А.
Прилог питању примене поларографије у токсиколошко-хемијским анализама.
3, 78 стр.

ПАВКОВИЋ-ФИЛИПОВИЋ, ЗАГОРКА
Прилог питању кобалта као микроелемената.
5, 99 стр.

РАДЕЈ, НАДА
Промене у садржају битних аминокиселина у зрну пасуља за време вегетационе периоде.
9, 133 стр., 28 диjаграма.


СЛАНИМИРОВИЋ, САВА Г.
Прилог познавању улоге Л-аскорбинске киселине у биљкама: (динамика витамина Ц, сирове целулозе, редуктона, јако редукујућих материја и моносахарида у току вегетационе периоде у дињи, краставцу, ораху и виновој лози).
4, 111, VII стр.

ТОПАЛОВИЋ-АВРАМОВ, РАДМИЛА
Издвајање стерина из биолошког материјала методом папирне електропорезе.
6, 87, 9 стр.

 

1957. година

АРСЕНИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР Ч.
Нова метода раздвајања рацемске јабучне киселине у оптичке антиподе.
67 стр.

АТАНАЦКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ П.
Прилог фармакологији диизопропилфлуофосфата (ДЕП).
95 листова.

ДУГАНЏИЋ, МИЛОРАД А.
Прилог познавању састава манила-елеми смоле.
6, 74 стр.

ЛУКИЋ, ПРЕДРАГ Б.
Rumex alpinus L. : фармакогнозијска монографија.
152 стр.

ТОМАШЕВИЋ-БЕРКЕШ, ПЕРСИДА
Испитивање инзулина у подручју његове дисоцијације.
2, 62 стр.

 

1958. година

ЈАРДАС, БОСИЉКА
Одраз фармације у хрватској књижевности 19. стољећа.
4, 269 стр.

РАДМИЋ, САВА

Прилог питању нормалног садржаја олова у земљи, води, основним животним намирницама и течностима организма људи и животиња, као и утицај извесних фактора на промену садржаја олова у течностима организма људи и животиња трованих оловом.
6, 132 листа.

ТОПОЛАЦ, ЖИВОТИЈЕ

Флуоресценција Cd-халогених фосфора.
82 стр.

ТУФЕГЏИЋ, НИКОЛА Љ.
Прилог познавању механизма стабилизације и реолошких особина фармацеутских суспензија.
4, 62 листа, 7 листова са графиконима.

ЦВЕТКОВИЋ, ЈЕЛИЦА М.
Прилог хемиског и клиничког проучавања неких хормона мокраће.
1 св. (разл. паг.)

БУРИЋ, ИЛИЈА
Флуоресцентни индикатори хинолинске групе.
3, 69, 2 стр.

 

1959. година

БИНЕНФЕЛД, ЗЛАТКО Ј.
Синтеза ди- и полисулфидних једињења ароматичних угљоводоника - нафталена, антрацена и фенантрена.
4,1, 56 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН
Прилог студији утицаја јонизијућег зрачења на ензимске системе.
4, 6, 90 стр.

НИКОЛИЋ, КОСТА И.
Прилог познавању флуоресцентних особина хинолинских деривата.
3, 3, 133 стр.

НИКОЛИЋ, РАДОМИР Т.
Aconitum divergens Panč.: ботаничко-фармакогнозијска студија.
5,1сл., 139 стр.

ПАЗАРИНЧЕВИЋ, ЈЕВРОСИМА
Прилог познавању узајамних односа једињења која учествују у формирању безазотне органске материје појединих органа ораха (Nuglans Regia L.) у току вегетационе периоде.
1 св. (разл. паг.)

СОЛДАТОВИЋ, ДАНИЛО
Прилог токсиколошком и биохемиском проблему олова.
7, 94 стр.

СТЕФАНОВИЋ, ОЛГА М.
Прилог познавању хемиског састава домаћих врста Helleborus-а.
6, 73 стр.

ШПАЛДОН-КОСОВЉАНИН, РАДМИЛА
О премедикацији интравенске барбитурне анестезије.
3, 80 стр.

 

1960. година

АРСЕНИЈЕВИЋ, КОСАНА О.
Студија о антилеукоцитним антителима.
114 листова.

МИРКОВИЋ, АНДРИЈА Д.
Фармација у Срему 1750. до 1850. године.
8, 240 листова.

СТЕВАНОВИЋ, МИРКО С.
Токсиколошке и биохемиске особине етилестра пара-нитрофенил етилфосфорне киселине.
II, 121 лист.

 

1961. година

БОГОЈЕВСКИ, ДУШАН Г.
Проучавање састава и узајамних односа безазотне и азотне органске супстанце у кромпиру (Solanum tuberosum L.) у току вегетационе периоде и у току чувања.
5, 66, 10 стр.

ВУЈОВИЋ, БОШКО К.
Прилог упознавању особина птомаина и метода за издвајање алкалоида из токсиколошког материјала.
4, 140 листова.

ЈАЊИЋИЈЕВИЋ - ДУГАНЏИЋ, СЛОБОДАНКА
Прилог познавању реакције "CORK" и њена примена у клиничкој пракси.
5, 71 стр.

НИКОЛИЋ-БУГАРСКИ, ОЛГА
Упоредно изучавање протеинских фракција беланца јаја неких перади са нарочитим освртом на динамику тих фракција за време ембрионалног развоја.
4, 82 листа.

СТАНКОВИЋ, МИЛОШ К.
Прилог питању токсикологије оловотетраетила.
III, 149 листова.

 

1962. година

ИСАКОВИЋ, КАТАРИНА
Улога burze Fabricii у стварању антитела код пилића.
6, 87 стр.

ЈАНИЋ, ИВАН
Луминесцентне особине неких хинолинских деривата.
2, 75, 1 стр.

МИРИЋ, МИЛАН О.
Познавање хемијског састава уља (глицериди, слободне масне киселине и неосапуњиве материје) у току развића и зрења плодова и семена неких биљака.
5, 94, 1 лист.

РАКИЋ-МАНДИЋ, ГОРДАНА
Прилог познавању система L-аскорбинска-дехидроаскорбинска киселина у биљци in vivo.
2, II, 179 стр.

СТЕФАНОВИЋ, ДАНИЦА Ђ.
Проучавање и синтеза деривата 0- меркаптоазо једињења.
6, 76, 4 стр.

ШТРАУС, БОЖИДАР
Процес трансаминације у крви.
3, 120 листова.

 

1963. година

БАСАРИЋ, ЂОРЂЕ
Флуоресценција бакар јодида (CuJ) и фотогалвански елементи са бакра јодидом.
3, 65 листова.

ИБРАЈТЕР-СТАНИМИРОВИЋ, ДАРИНКА
Прилог познавању хемијског састава (угљени хидрати, гликозиди и органске киселине) листа и плода мушмуле (Mespilus germanica L.).
6, 79, 1 стр.

 

1964. година

ЈОВИЧИЋ, ЈОВАН
Акустичке особине гитаре и њени звучни спектри.
4, 56, 2 листа.

ЛЕРО-РОСИЋ, ЈОВАНКА П.
Истраживање протеина електрофорезом у скробном гелу.
II, 96, 6 листова.

СМОДЛАКА, МИЛИЦА
Прилог фармакогнозијском проучавању биљке Chenopodium bonus henricus L.
3, 166 листова.

ШАКИЋ, АГИЦА
Утицај прокаина на дисање ткива.
2, 109, III листа.

ХИГУ-МАНДИЋ, ЉЕРКА
Стандардизација мијешане ваццине против дифтерије, тетануса и пертусиса.

 

1965. година

HORVATH, JOŽEF
Адјувантна улога разних фракција Mycobacterium phlei.
8, 95 листова.

АВРАМОВИЋ-ЖИКИЋ, ОЛГА Д.
Биохемијски процеси у еритроцитима у току конзервације крви.
4, 110 листова.

АРСЕНИЈЕВИЋ, ЛУЦИЈА Ш.
Реакције реформатског са ароматичним циано-естрима и алифатичним халоген-нитрилима.
9, 115 листова.

БРЕСЈАНАЦ, МИРОСЛАВ М.
Утицај реакције земљишта на садржај минералне материје у листу биљака.
5, 123 листа.

ВЕЛАШЕВИЋ, КСЕНИЈА Р.
Прилог проучавању флуоресценције изохинолинских деривата и њихових комплекса са металима.
2, 3, 142, 5 листова.

ДЕЛИНИ, АНДРЕЈА
Стање у фармацији у Србији после Првог светског рата.
5, 134 листа.

ДРАШКОВИЋ, БОШКО Ј.
Фотолуминесценција једињења алкилпиридина и купро халогенида.
6, 191 лист.

ЂУКАНОВИЋ-СТЕФАНОВИЋ, АНЂЕЛИЈА
Комплекси меконске киселине и деривата са фери јоном.
3, 133, 1, 32 листа сa таблама.

ИВАНИЋ, РАДА
Динамика пиретрина у главицама цвасти бухача (Pyrethrum cinerariaefolium Trev.) експериментално гајеног у СР Србији.
3, 200 листова.

ЈАНАЋКОВИЋ - МИЛОЈЕВИЋ, БОЈАНА
Проучавање дивље и гајене камилице (Matricaria chamomilla L.) из аспекта њених лековитих састојака - етарског уља и хамазулена.
2, III, 226 листова.

КАПЕТАНОВИЋ, БОРИВОЈЕ Б.
Прилог изучавању хемијских тестова за рану дијагнозу трудноће.
80 листова.

КЛАЈН, ЕУГЕН А.
Прилог познавању деловања диазометана на неке хексозе.
7, 74 листа.

КУЋЕР, ЖЕЉКО А.
Луминесцентне особине борних фосфора хинолинских деривата.
5, 189 листова.МАРЈАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Фармација у Србији у XIX веку.
10, 410, 4, 35 листова с таблама.

ПАВЛОВ, СЛАВКА М.
Синтеза хетероциклично-алифатичних карбонилних једињења.
7, 101 лист.

ПАВЛОВИЋ, СЛАВОЉУБ С.
Прилог изучавању трипсина панкреаса.
6, 79 листова.

ПАВЛОВИЋ, СТАМЕНКО Д.
Морфолошко-анатомске особине и количина дигитоксина у биљкама врста рода Digitalis L на разним стаништима планине Таре.
5, 284 листа.

ПЕТРОВИЋ, МИЛИЦА Ж.
Дејство локалног озрачивања слезине на стварање хемолизина.
8, 125 листова.

ПОПОВИЋ, АНЂЕЛИЈА
Репаративни ефекат деоксирибонуклеинске киселине на семени епител пацова озрачених X-зрацима.
124 листа, 10 листова са таблама.

СОЛДАТОВИЋ, МИЛАН
Фармакогнозијска студија Origanum heracleoticum L.
3, 212 листова.

ЋУПИЋ, ЗОРИЦА В.
Дејство рентгенових зракова на репродукцију и динамику појединих састојака плода сунцокрета у току његовог развића и сазревања.
64 листа, 12 листова са табелама.

ЧУМБЕЛИЋ-ГИГОВА, НАДА
Адсорбционо понашање и хидратациони ефекти алкалоида (морфин, кодеин, тебаин, папаверин) на макромолекуларним системима, у електричном и ресорпционом пољу пру различитим pH вредностима.
79 листова.

 

1966. година

КОСТИЋ, ЉИЉАНА
Утицај нативних нуклеинских киселина и аналога на метаболизам нуклеинских киселина и протеина код зрачених ћелија.
2, IV, 98 листова.

 

1968. година

БРДАРИЋ, РАДИВОЈ
Специфичне промене биохемијских индекса код спортиста при дозираном раду.
3, 128 листова.

 

1969. година

HAQUL, SHAMSUL
Примена кондуктометријске титрације, директне титрације и хроматографије на танком слоју комбинованих фармацеутских препарата.
5, 161 лист.

ГОРУНОВИЋ, МОМЧИЛО С.
Упоредно фармакогнозијско проучавање хималајског жбуна (Scopolia stramonifolia Wall.) и могућност интродукције код нас.
4, 233 листа.

ЖИВАНОВ-СТАКИЋ, ДОБРИЛА
Прилог хемијском проучавању домаћих врста Helleborus-а (Helleborus odorus).
4, 130, 4 листа.

МИЛЕНКОВИЋ, ДУШАН Б.
Прилог истраживању тиофосфорних инсектицида у форензичној токсиколошкој хемији.
3, 86 листова.

 

1970. година

КРСТИЋ-ПАВЛОВИЋ, НАДЕЖДА
Упоредно фармакогнозијско проучавање Solanum laciniatum Ait. и могућност интродукције код нас.
2, 236 листова.

МИКАЛАЧКИ, СВЕТИСЛАВ М.
Добивање и реакције неких имидазолских једињења.
4, 81 лист.

 

1971. година

КУЧУКАЛИЋ, ЕМИРА
Компаративно проучавање слободних аминокиселина крвног серума и урина код овна и пацова у зависности од режима исхране.
4, 91 лист, 23 листа сa таблама.

ПАВЛОВИЋ, ВЕЛИБОР
Студија о минералној води и лековитом блату Игала.
135 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЈЕЛЕНА Ђ.
Корелација активности триптофан пиролазе и биосинтезе нуклеинских киселина у јетри ембриона пилета при деловању неких физичких и хемијских фактора.
1 св. (разл. паг.)

ПОПОВИЋ, РАДОМИР
Прилог одређивању неких фармацеутских препарата кулометријском титрацијом.
3, 148, 9 листова.

САВИН, КАТИЦА
Упоредно фармакогнозијско проучавање Echinops ritro L. var. Ruthenicus (M.B.) Hay и Echinops Sphaerocephalus L.
3, 227 листова.

СТАНКОВИЋ, БРАНИСЛАВА
Испитивање поларографске редукције рубеинске киселине у присуству јона метала с којима гради комплексе.
4, V, 150 листова.

ЋИРКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ М.
Трансформациоја нормалних и озрачених лимфоцита стимулисаних фитохемаглутинином in vitro.
6, 86 листова.

ШОВЉАНСКИ, РАДМИЛА
Степен и брзина деградације неких пестицида при условима интензивне хемијске заштите шећерне репе. 4, 173 листа.

ШТРБАЦ, ВАСИЛИЈЕ Д.
Утицај хербицида (Amiben, NPA, CDAA и CP-31393) на састав семена и мобилизацију азота поника биљака соје (Glycina hispida Max.).
6, 99 листова.

 

1972. година

ДРАШКОЦИ, МИРОСЛАВ
Прилог проучавању фармакологије диетиламида лисергинске киселине.
3, III, 136 листова.

ЈОВОВИЋ, ДАНИЦА
Утицај хормона на семенике пацова локално озрачене X-зрацима.
3, IV, 100, XVI листова.

ПЕТКОВИЋ, МИОДРАГ
Прилог проучавању покретљивости и адсорпције алкалоида у хроматографији на танком слоју.
6, 109 листова.

 

1973. година

ЈОРГОВИЋ-КРЕМЗЕР, ЈЕЛЕНА
Прилог аналитици остатака оловоарсената на јабукама са освртом на могућност њиховог уклањања.
2, III, 163 листа.

КАТАНИЋ, ДАНИЦА
Испитивање метаболизма еритроцита свиња.
107 листова.

 

1974. година

ДУШИЋ, ЖИВКА
Прилог одређивању моносахарида перјодном оксидацијом.
4, III, 146 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Ч.
Упоредно проучавање морфолошких и екофизиолошких особина Thymus pannonicus All. subvar. griesus Ronn. и Thymys glabrescens Willd. subvar firmus (Лyка) Диклић.
212 листова.

КРЖАЛИЋ, ЉИЉАНА
Анализа растворљивих протеина тумора мозга.
3, 162 листа.

МАЈКИЋ, НАДА
Постављање кинетичке методе за одређивање аеробних трансхидрогенеза уз ABTS.
314 листова.

МИЛОШЕВИЋ, РАДУЛЕ В.
Испитивање екстракције комплекса бакра, никла и паладијума салицилалдоксином и неким његовим дериватима.
VI, 184 листа.

 

1975. година

БИРМАНЧЕВИЋ, МИОМИРКА
Проучавање улоге бубрења у процесу распадања таблета помоћу бентонита.
5, 106 листова.

ДУШИЋ, ЖИВКА
Прилог одређивању моносахарида перјодном оксидацијом.
4, III, 146 листова.

КОШИР-БИЗИЉ, ЈОЖИЦА
Прилог проучавању аутооксидације дихидроерготоксина.
4, II, 90 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ-ТОМИЋ, МИРЈАНА Ж.
Прилог токсиколошком и биохемијском проблему флуорида.
3, 113 листова.

ПЕШЕВА-БАУЕР, ОЛГА
Утицај климе и накнадног сазревања на квалитативни и квантитативни састав различитих сорти парадајза гајеног у обичним и вештачким условима у различитим крајевима СР Македоније.
5, 156 листова.

РАДУЛОВИЋ, ДУШАНКА
Раздвајање и идентификација хроматографијом на танком слоју и спектрофотометријско одређивање аминофеназона у аналгоантипиретичним смешама.
1, 177 листова.

СТУПАР, ДРАГАН Л.
Војна фармација Србије у 19. веку.
5, 321, 1 листа, 20 листова са таблама.

 

1976. година

МИЛИЋ, СВЕТИСЛАВ
Биотоксиколошки параметри при различитим професионалним експозицијама олову и експозицији становништва Межичке долине.
9, 135 листова.

 

1977. година

ABINUN, ALISA
Експериментална денатурација протеина хуманог серума "in vitro" и упоређивање промена са алтерираним протеинима "in vivo".
3, 158 листова.

EL-GABRI, KUTAIBA
Испитивање аденозинтрифосфатаза и утицај малата и других органских киселина на дифузију калијума из еритроцита.
6, 135 листова.

FARAH, GEORGES
Прилог токсиколошком и биохемијском проблему манганизма.
112 листова.

БАУЕР, СТЕВАН
Прилог питању загађења ваздуха, радне и животне средине у основним погонима и непосредној околини предузећа црне металургије, Рудници и железарница "Скопје"-Скопје.
5, 149, 4 листа сa таблама.

ДОРЕВСКИ, КИРИЛ
Утицај натријум-п-аминосалицилата на промет јода у организму.
166 стр.

МИТИЋ, МИЛИЦА
Однос хемијске структуре покретљивости и адсорпције неких генина кардиозида у хроматографији на танком слоју.
5, 125 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ЈЕВРОСИМА
Идентификација и одређивање изониазида у смешама антитуберкулотика.
2, II, 123 листа.

 

1978. година

ЛАБАН-БОЖИЋ, ОЛИВЕРА
Раздвајање, идентификација и одређивање ерго калциферола и холе калциферола у фармацеутским препаратима.
3, 113 листова.

ПОПЕСКОВИЋ, ЉИЉАНА
Утицај пестицида на имунолошку реактивност пацова.
144 листа.

 

1979. година

НИКОЛИЋ, РАДОЈКА
Прилог токсиколошком и биохемијском проблему кадмијума.
6, 159 листова.

ДОМИ, ВЕСИМ
Вредност одређивања матхемоглобинемије као теста експлозије нитрозним гадсовима.

 

1980. година

ВАНЛИЋ-РАЗУМЕНИЋ, НАДЕЖДА М.
Биохемијско понашање реналног радиофармацеутског препарата технецијум-димеркаптосукцинатног комплекса у бубрежном ткиву.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Одређивање стероида са антиинфламаторним ефектом из фармацеутских препарата.
154 листа.

ЗМБОВ, БЛАГОРОДНА Ж.
Хемијске и биолошке особине пиролидинометил тетрациклина обележеног 99m Tc.
118 листова.

СТАНОЈЧИЋ, МИЛЕНА
Аналитичкe, метаболичке и фармакокинетичке студије 2-аминопропиофенона.
2, 175, 11 листова.

 

1981. година

БОГАВАЦ, МИЛИЦА Р.
Проучавање неких енамидо-естара и сличних једињења помоћу инфрацрвене спектроскопије.
159 листова.

ЂОРЂЕВИЋ-СПАСИЋ, СЛАВИЦА
Одређивање референтних вредности за неке конституенте крви из података добијених аутоматски код великог броја пацијената.
288 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛИЦА Д.
Проучавање електрокинетичког потенцијала у фармацеутским препаратима.
150 листова.

МАРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Утицај ембрионалне бурзектомије на диферентовање и функцију BU лимфоцита.
116 листова.

ОБРАДОВИЋ, ДРАГАНА В.
Проучавање интраутериних уложака са клиничко-фармацеутског аспекта.
209 листова.

ПАНИЋ, ДРАГОЉУБ М.
Испитивање домаћих силиката као могућих адсорбенаса у хроматографији.
154 листова.

СТОЈАНОВ, МАРИНА Д.
Карактеристике плазматских мембрана хепатоцита и Купферових ћелија изолованих из јетре пацова.
146 листова.

СТУПАР, МИРЈАНА
Изучавање микроемулзионих система за примену у дермофармацији.
II, 184 листа.

 

1982. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИРОСЛАВА
Лимфоцити у хроничној лимфоцитној леукемији: in vivo и in vitro испитивања.
125 листова.

ЂУРИЋ, ЗОРИЦА Р.
Проучавање међусобног утицаја помоћних материја и лековитих супстанција у фармацеутским суспензијама.
218 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ДАФИНА
Утицај калема штитне жлезде на развој експерименталног алергијског тиреодитиса у пацова.
193 листа.

ОФЕНБЕХЕР-МИЛЕТИЋ, ИВАНКА
Састав и хранљива вредност гљива са посебним освртом на састав и хранљиву вредност протеина. 1982. 103 листа.

ПАУНОВИЋ, РАТКО
Одређивање концентрације прогестерона у серуму у току менструалног циклуса и ране трудноће.
121 лист.

 

1983. година

ВУЛЕТА, ГОРДАНА М.
Утицај препарата различитих pH вредности на пуферски капацитет, pH коже и осетљивост коже.
222 листа.

ЈЕЛИЋ-ИВАНОВИЋ, ЗОРАНА
Утицај неких аналгоантипиретика и антиреуматика на резултате клиничко-хемијских метода.
240 листова.

КОРИЋАНАЦ, ЗАГОРКА
Поларографско испитивање и одређивање моно и бис пиридинијских моноксима и диоксима у води, фармацеутским препаратима и биолошком материјалу.
293 листа.

МАТЕЈИЋ, ТАТЈАНА
Диферентовање хуманих лимфоцита у феталном раном постнаталном периоду.
III, 142 листа.

МИЋИЋ, МИЛЕВА
Структурна и функционална повезаност хипофизе, тимуса и бурзе у ембриона пилета.
142 листа.

ШОЛТЕС, ШАНДОР
Деловање антитела против микрозома мозга пацова на активне и пасивне електричне особине мембране неурона пужа (Helix pomatia).
293 листа.

 

1984. година

ДРАГОЈЕВИЋ-НЕШИЋ, МИРОСЛАВА
Проучавање синтеровања полимера у циљу формирања индиферентног носача за лек и кинетике ослобађања лека из носача.
179 листова.


ЈОВАНОВА-НЕШИЋ, КАТИЦА
Утицај електричне стимулације разних региона мозга на имуни одговор у пацова.
139 листова.

ПОПОВИЋ, ДУШИЦА
Нова метода за спектрофотометријско одређивање гваназе (гванин аминохидролиза EC 3.5.4.5.) уз ABTS као хромоген.
208 листова.

ТЕРЗИЋ-ЛЕНЕРТ, ГОРДАНА
Имунолошки фенотип лимфоцита у хроничној лимфоцитној леукемији.
175 листова.

 

1985. година

ВЛАДИМИРОВ, СОТЕ
Изоловање, кристална и молекулска структура стероидних генина врста рода Helleborus.
160 листова.

КАСТРАПЕЛИ, НАДА
Изоензими креатин фосфокиназе у конвулзивним стањима: методолошки проблеми експерименталне и клиничке студије.
175 листова.

МИЋИЋ, МИЛАН
Фармација у Срему од 1850. до 1918. године.
VII, 436, 5 листова сa таблама.

 

1986. година

НАСТИЋ-МИРИЋ, ДАНИЦА
Ц-пептид и његов значај за процену функције бета ћелија панкреаса у деце оболеле од инсулин зависног дијабетеса.
117 листова.

УГРЕШИЋ, НЕНАД
Утицај перинаталног давања ресерпина на понашање пацова и метаболизам биогених амина у њиховом мозгу.
180 листова.

 

1987. година

АГБАБА, ДАНИЦА
Фармакокинетика теофилина код астматичне деце на основу праћења излучивања лека у саливи и урину. 2, 127, 14 листова.

БРКИЋ, ГОРДАНА
Улога АДП-рибозилне трансферазе у репарацији оштећења ДНК сисарских ћелија изазваних неким физичким и хемијским агенсима.
II, 151 лист.

ВЕРХОВНИК, ВЕРА
Вредновање ефикасности заштитних крема "in vitro".
II, 116 листова.

ДАМЈАНОВИЋ, МАЈА
Експериментални аутоимуни оофоритис у пацова.
151 лист.

МИЈАТОВИЋ, ЊЕГОСЛАВА
Ниво холестерола у крви и генски белези имуноглобулина G.
81, 1-12 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВЕЉКО
Упоредна експериментална проучавања неколико сорти Topinambura.
158 листова.

 

1988. година

АДАМОВИЋ, ДУШАН С.
Проучавање неких сорти питоме нане (Mentha piperita L.) гајених у САП Војводини.
235 листова.

МЕДЕНИЦА, МИРЈАНА
Прилог електроаналитичком одређивању активних принципа у неким фармацеутским препаратима.
12, 228 листова.

ОДРИ, ШАНДОР
Фармацеутско-технолошка, биофармацеутска и фармакокинетичка испитивања препарата са фенобарбитон-натријумом за трансдермалну апликацију.
184 листа.

СТОШИЋ, ДУШИЦА М.
Фармакогнозијско проучавање божура: Paeonia tenuifolia L., Paeoniaceae.
166 листова.

 

1989. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЉИЉАНА
Добијање, карактеризација и потенцијална примена мишјег моноклонског анти-идиотипског антитела против хуманог IgM ĐJ.
105 листова.

ИВАНОВИЋ, ИВАН
Кинетичке карактеристике моноамин оксидазе из јетре и мозга пацова и хуманих тромбоцита уз ABTS као електронски акцептор.
174 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ДРАГАН
Активација нормалних и леукемијских Б лимфоцита хроничне лимфоцитне леукемије.
II, 144 листа.

КАЛИМАНОВСКА, ВЕСНА
Полиморфизам еритроцитних ензима код појединих етничких групација у Југославији.
265 листова.

МАРИЋ, ДРАГАН
In vivo утицај енкефалина на хуморални и ћелијски имуни одговор.
178 листова.

 

1990. година

ЋУШИЋ, СЛАВКО И.
Идентификација органофосфорних бојних отрова и инсектицида применом гасне хроматографије и рачунарског програма.
193 листа.

 

1991. година

ЈОВАНОВИЋ, ТАТИЈАНА С.
Комплекси прелазних метала /Pd(II) и Cu(II)/ са неким тиоједињењима.
221 лист.

ЈОКАНОВИЋ, МИЛАН
Утицај хемијске структуре фосфор амидата на реакцију са неуротоксичном естеразом и ацетилхолинесетеразом, in vitro и in vivo.
VIII, 123 листа.

КАРЉИКОВИЋ-РАЈИЋ, КАТАРИНА Д.

Комплекси паладијум (II)-хлорида са моно и бис-пиридинијским монооксимима и диоксимима и њихово одређивање у воденим растворима, фармацеутским препаратима и биолошком материјалу.
317 листова.

МАТОВИЋ, ВЕСНА Ј.
Антагонизам олова и магнезијума у условима сатурнизма.
106 стр.

МЕХАНОВИЋ-ХАЊАЛИЋ, ЈАСМИНКА
Ниво укупне активности N-ацетил-β-D-глукозаминидазе и њених изоензима при ендотоксемији.
117 листова.

РИСТИЋ, ВАЊА
Утицај диазепама и алкохола на липиде крвне плазме и јетре код пацова.
132 стр.

 

1992. година

ЈОВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Механизми дејства Т-2 токсина у пацова и могућност заштите.
131 лист.

ЈОВАНОВИЋ, МИРЈАНА С.
Физичко-хемијске и биолошке особине 99mTc-4-јодо-2,6-диметил-фенилкарбамоилметил иминодисирћетне киселине.
8, 173 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, ЉИЉАНА Т.
Електрохемијско испитивање комплекса деривата триптофана и јона метала.
280 листова.

ПРИМОРАЦ, МАРИЈА
Фармацеутско-технолошка и биофармацеутска испитивања микроемулзионих система за дермофармацеутску примену.
217 листова.

ТАМБУРИЋ, СЛОБОДАНКА
Полиакрилни хидрогели као носачи за локалне мукоадхезивне лековите облике.
7, 189 листова.

 

1993. година

АГАТОНОВИЋ-КУШТРИН, СНЕЖАНА
Мултифакторска оптимизација комплекса толметина, диклофенака и индометацина са јонима метала и примена за спектрофотометријско одређивање из дозираних облика.
162 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИРЈАНА
Утицај имунизације мајки енцефалитогеном на појаву експерименталног алергијског енцефаломијелитиса у потомака.
101 стр.

 

1994. година

МИЉКОВИЋ, БРАНИСЛАВА
Фармакокинетика амитриптилина, флувоксамина и литијума у моно- и комбинованој терапији депресивних болесника.
219, 19 листова.

НОВАКОВИЋ, ЈАСМИНА Ј.
Одређивање еквин естрогена капиларном гасном, високоефикасном танкослојном, високоефикасном течном хроматографијом и деривативном спектроскопијом.
105, 4 листа.

 

1995. година

ВИДИЋ-ДАНКОВИЋ, БИЉАНА
Експеримантална мијастенија гравис и диферентовање Т лимфоцита у тимусу.
134, XXX листова.

ЂУРОВИЋ, ДРАГАН
Промена нивоа бета-ендорфина под дејством психофармака.
175 листова.

КОВАЧЕВИЋ, НАДА
Продукција физиолошки активних метаболита у in vitro културама Frangula alnus Mill. и Rhamnus catharticus L. II, 251 стр., 10 листова са таблама.

НИКОЛИЋ, ВЕСНА Н.
Испитивање биолошке активности селеном обогаћеног квасца код свиња.
119 листова.

 

1996. година

СТАНКОВИЋ, ИВАН
Проламини житарица и њихова имуногеност у целијачној болести.
251 стр.

ШОБАЈИЋ, СЛАЂАНА
Ефекти дијетарног селена и витамина Е на састав, оксидативну стабилност липида и расположивост селена из свињског меса.|
209 стр.

 

1997. година

ИГЊАТОВИЋ, СВЕТЛАНА
Биохемијски параметри акутног панкреатитиса: аналитичка и клиничка вредност.
9, 219 листова.

МЕНКОВИЋ, НЕБОЈША
Фитохемијско испитивање ин витро култура врста Gentiana lutea L. и Gentiana punctata L.
199 листова.

 

1998. година

ВУЈАНОВИЋ, ДРАГАНА
Утицај магнезијума и витамина Ц на метаболизам олова у кунића.
79 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, МИРА Л.
Мултифакторска оптимизација услова за HPLC анализу метилдопе, хидрохлортиазида, метиклотиазида и амилорида.
177 листова.

ИЛИЋ, МИЛИЦА
Значај клиничко-биохемијских параметара за откивање и праћење остеопорозе.
171 лист.

ИЛИЋ, МИРКА
Анализа утицаја гликорегулације и метаболизма липопротеина на ниво плазмоген активатор инхибитора (PAI-1) у шећерној болести.
177 листова.

ЛАЛИЋ, НАТАША
Акрозомски статус код инфертилних мушкараца.
III, 174 листа.

МИЛУТИНОВИЋ, РАДМИЛА
Утицај формулације на биолошку ефикасност препарата са N, N-диетил-м толуамидом.
124 листа.

ПОПОВИЋ, ДАНИЦА Д.
Референтне вриједност основних хематолошких параметара код трудница и породиља.
119 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, НЕБОЈША Р.
Испитивање потенцијалних биоадхезивних полимерних материјала и биоадхезивних система за контролисано ослобађање лека.
216 листова.

 

1999. година

ЈЕЛУШИЋ, ВИОЛЕТА
Одређивање цитокина у најранијим стадијумима ооцита и ембриона у поступку in vitro фертилизације.
186 листова.

ПЕТРОВИЋ, СИЛВАНА Д.
Упоредно фармакогнозијско испитивање врста рода Hieracium L., Asteraceae.
241 лист.

РОМИЋ, МАРИЈА С.
Утицај имунизације давалаца крви различитим антигенима на дистрибуцију подкласа имуноглобулина G у плазми и препаратима за хуману употребу.
114 листова.

ТОПИЋ, АЛЕКСАНДРА
Расподела фенотипова, концентрација и функционална активност алфа-1-антитрипсина у здрављу и болести.
126, 5 листова.

 

 

2000. година

ЂУКИЋ, ЉИЉАНА Ц.
Модел информационог подсистема фармацеутског информационог система креираног за популацију са инсулин независним дијабетес мелитусом. 229 листова.

 

2001. година

АНТОНИЈЕВИЋ, БИЉАНА
Пралидоксим, тримедоксим, обидоксим, HI-6 антидотска ефикасност и реактиваторски потенцијал у централним и периферним ткивима мишева трованих органофосфорним једињењима.
113 листова.

АРСЕНОВИЋ-РАНИН, НЕВЕНА
Модулација адхезије тимоцита помоћу новопродукованог 3F10 моноклонског антитела реактивног са тимоцитима и нелимфоидним ћелијама тимуса пацова.
114 листова.

ВУЈИЋ, ВЕСНА
Утицај метионин-енкефалина и антагониста опиоидних рецептора на активност перитонелних макрофага пацова у неспецифичном имунском одговору.
99 листова.

ВУЈИЋ, ЗОРИЦА Б.
Испитивање и одређивање десипрамина, мапротилина и моклобемида танкослојном хроматографијом, високо-ефикасном течном хроматографијом и капиларном електрофорезом применом факторског и експерименталног дизајна.
148 листова.

ЂУКИЋ, МИРЈАНА
Слободни радикали и антиоксидативна заштита у селективно осетљивим структурама мозга Wistar пацова при акутном тровању паракватом и дикватом.
164 стр., 16 стр. са табелама.

МАРКОВИЋ, СНЕЖАНА
Утицај цитокина на испољавање адхезивних молекула у култури ћелија ендотела крвних судова.
196 листова.

 

2002. година

ИБРИЋ, СВЕТЛАНА
Примена вештачких неуронских мрежа у формулацији матрикс таблета са контролисаним ослобађањем ацетилсалицилне киселине.
IV, 273 стр.

МИЛЕНКОВИЋ, МАРИНА
Експериментални аутоимуни миокардитис: утицај имуномодулаторних лекова на развој и ток болести.
IV, 119, 16 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, СТАНИСЛАВА
Утицај стреса на хуморални имунски одговор у пацова.
116 листова.

 

2003. година

МАРИНКОВИЋ, ВАЛЕНТИНА Д.
Стабилност, кинетика деградационих реакција и молекулска структура нитрендипина и низолдипина.
138 листова

НИКОЛИЋ, НАДЕЖДА С.
Комплекси HM-PAO са Pt(II) и Pd(II) јонима и њихова потенцијална цитостатичка активност.
160 листова.

 

2004. година

ЕРИЋ, СЛАВИЦА
Молекулско моделирање и корелација квантитативних односа структуре, дејства и селективности алфа1-адренергичких антагониста.
126 листова.

МАКСИМОВИЋ, ЗОРАН
Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација кукурузне свиле (Maydis stigma).
III, 219 листова.

МАКСИМОВИЋ, РАДМИЛА И.
Биохемијски показатељи раних токсичних ефеката живе, хрома, мангана, цинка и бакра код радника у професионалној експозицији.
197 листова.

МИРКОВИЋ, ДУШКО
Хомоцистеин као фактор ризика за настанак коронарне болести.
110 листова.

ПАРОЈЧИЋ, ДУШАНКА
Развој фармацеутске етике кроз историју.
XII, 200 стр.

ПАРОЈЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Биофармацеутска карактеризација хидрофилних матрикс таблета са успореним одлобађањем парацетамола.
209 стр.

САВИЋ, СНЕЖАНА
Физичко-хемијски аспекти и in vitro/in vivo карактеризација емулзионих система са нејонским емулгатором типа шећерног етра.
208 листова.

СТОЈИЋ ВУКАНИЋ, ЗОРИЦА
Модулација функције хуманих Т лимфоцита и дендритичних ћелија моноцитног порекла комбинацијом лефлуномида и пентоксифилина.
V, 109, XXIIII стр.

 

2005. година

АНТИЋ СТАНКОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Улога Crry/p65, регулаторног протеина комплемента, у активацији Т лимфоцита пацова.
138 листова.

АРСИЋ, ИВАНА
Утицај инкапсулације стандардизованих екстраката цвасти камилице Chamomilla recutita (L.) Raush. (Asteraceae) на стабилност и антиинфламаторну активност препарата за локалну примену.
141 лист.

БЕГОВИЋ, ДРАГАНА
Дијагностички значај одређивања неурон-специфичне енолазе и S-100 протеина у серуму и ликвору пацијената са цереброваскуларним инсултом.
110 листова.

БРБОРИЋ, ЈАСМИНА
Халогеновани деривати имунодисирћетне киселине обележени технецијумом-99м за хепатобилијарну сцинтиграфију: дизајнирање синтезе, физичко-хемијске и биолошке особине.
171 лист.

ГАШИЋ, СОЊА
Утицај моноклонског антитела R-MC46 на активацију гранулоцита пацова
180 листова

ЂОРЂЕВИЋ, БРИЖИТА
Утицај термичког третмана на органолептичке особине и квалитет намирница.
194 листа.

КУНДАКОВИЋ, ТАТЈАНА
Испитивање фармаколошке активности и секундарних метаболита биљне врсте Achillea alexandri-regis (Asteraceae).
231 лист.


 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354