Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

1940. година

СЕФЕРОВИЋ, МАРКО, П.
Прилог познавању бојадисања бактеријских цилија по Zettnow-љевој и Toda-иној методи са нарочитим погледом на старост култура. 1
31 стр.

 

1946. година

МИРКОВИЋ, МИХАЈЛО С.
Упоредно испитивање варијација у тежини органских делова, органа и меса закланих говеда према живој тежини.
59 листова.

 

1947. година

ТРБИЋ, БРАНКО Б.
Прилог познавању механизма инфекције антракса.
25, 14, 1 лист.

 

1949. година

МАРКОВИЋ, БОЖИДАР М.
Прилог познавању промена вагиналне слузокоже и коњуктиве и њихов значај за одређивање естралних фаза код овце.
54, 2, 3 стр.

 

1953. година

БОЖИНОВИЋ-ШАЉИНСКИ, ТРАЈКО
Ентеротоксемија оваца у НР Македонији
21 стр., 6 прилога.

ВЕЛИМИРОВИЋ, МИЛОШ Д.
Нефрити говеда (пато-хистолошка истраживања).
31 стр., 1, 1 табела.

 

1954. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Прилог познавању епизоотологије црвеног ветра свиња.
36 стр.

ТВОРИЋ, СТАНКО
Солидност и трајање имунитета код коња вакцинисаних преципитираним тетаничним анатоксином домаће производње.
1 књ. (разл. паг.)

 

1955. година

ОКРАЈНОВ, НЕНАД Л.
Одређивање максималне осетљивости вежњаче туберкулозних говеда на туберкулин.
47 стр.

ТУРУБАТОВИЋ, РАДОСЛАВ
Испитивање имуногеног својства домаћих сојева Erysipelothrix rhusiopathiae.
59 стр.

 

1956. година

ЉЕШЕВИЋ, ЖАРКО Б.
Прилог познавању утицаја паразитних алергија на исход интрадермалне турберкулинске реакције у говеда.
51 стр., 2, 8 прилога.

 

1957.година

ПАУНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Испитивање вирусних обољења младих мачака.
51 стр., 15 таблица.

РАШЕТА, ЈОВАН П.
Испитивање процеса зрења у сремској кобасици.
1, 70 стр., 22 табеле.

 

1958. година

КРЕЈАКОВИЋ-МИЉКОВИЋ, ВИШЕСЛАВА
Прилог познавању излучивања C. burneti у млеку природно инфицираних крава.
2, 48, 27 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОРАД Р.
Упоредна испитивања функција јетре коња неким лабораторијским методама.
2, 76 стр.

СТОЛИЋ, ПЕТАР Н.
Прилог познавању промена меса под дејством саламура различитог састава.
3, 80 стр.

ЋИРИЋ, ВОЈИСЛАВ
Диференцијално-дијагностички значај налаза у ликвору код неких обољења централног нервног система паса.
1, 60 стр.

ХРГОВИЋ, НЕБОЈША
Прилог познавању дезинфекционог дејства симултано примењених сублеталних доза ултразвука и субделотворних раствора неких дезифицијенаса.
1, 124 стр.

 

1959. година

БАНИЧ, ЈАНЕЗ
Микрофлора у нормалним и патолошко промењеним коњуктивима коња и пса.
2, 74 стр.

ВУЈОШЕВИЋ, ЈОРДАНИЛО
Прилог познавању локализације Trihomonas genitalis-а изван утеруса и вагине код негравидних крава.
73 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, ЖАРКО
Прилог познавању имунобиолошких појава код лептоспирозе и дејства неких антибиотика на L. icterohaemorrhagiae Verdun и L. pomona pomona.
2, 67 стр.

МЕКУЛИ, ЕСАД
Прилог познавању пироплазмина домаћих животиња на Косову и Метохији.
66 стр.

ПАЊЕВИЋ, ЂОРЂЕ Ј.
Проучавање најранијег хуморалног имунитета у домаћих папкара и копитара.
68 стр.

РАХЕЛИЋ, СВЕТОМИР
Утјецај неких фактора на отпорност бактерија у конзервама од меса за вријеме стерилизације.
53 листа.

ШИБАЛИЋ-СТЕПАНОВИЋ, ДЕСАНКА
Прилог познавању биологије паразитских протозоа изван организма домаћина.
2, 87 листова.

 

1960. година

ВУЈИЋ, БОГОМИР
Прилог познавању ларвених облика Digenea код слатководних гастропода на неким теренима Н.Р. Србије. 1 св. (разл. паг.)

ГОЛОШИН, РАДИВОЈ В.
Спонтана и експериментална токсоплазмоза глодара.
60, 1 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, БРАНИСЛАВ Б.
Фармакорадиолошко испитивање утицаја хлорпромазина на дигестивни тракт пса.
96 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ДОБРИНКА, Љ.
Боленов тест и његова дијагностичка вредност у ветеринарској медицини.
122 листа, 6 стр.

КОСОВАЦ, АЛЕКСАНДАР М.
Прилог познавању деловања ултразвука и неких дезинфицијенаса на Trichomonas genitalis и јаја Toxocara canis.
3, 96 листова.

ПЕРКУЧИН, РАДИВОЈ Г.
Експериментална испитивања о значају стилбестрола при лечењу ендометритиса крава.
2, 68 листова.

ПЕТРОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Прилог проблема стимулације стварања калуса помоћу јонотерапије.
72 листа.

СТОШИЋ-БОГДАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Хистолошка испитивања инервације Corpus luteum periodicum овце и Corpus luteum graviditatis зечице.
64 листа.

 

1961. година

АНДРИЋ, РАЈКО О.
Испитивања деловања појединих офталмика на морфолошку слику процеса експериментално изазваних комбустија рожњаче паса.
113 стр.

БОЖОВИЋ, ВЕРА
Испитивање понашања ентеротоксогених стафилокока у условима термичке обраде млека и справљања млечних производа.
2, 89 стр.

ЂУРЂЕВИЋ, ЂУРЂЕ П.
Прилог познавању механизма настајања протеинурије.
4, 95 стр.

ЕРЦЕГАН, МИТА Т.
Испитивање биолошких особина Lapine – модификованог вируса свињске куге.
86 стр.

ИВАНЧЕВИЋ, НИКОЛА
Прилог познавању патологије плућа белих свиња.
82 листа.

КАРАН-ЂУРЂИЋ, СОЊА
Прилог познавању утицаја аутолитичких процеса и начина дефрострације на квалитет и одрживост смрзнутог говеђег меса.
3 стр., 96 листова.

КЛЕМЕНЦ, АЛЕКСАНДАР Л.
Прилог познавању планоростралних жлезда свиње.
2, 102 листа.

КРСУЛОВИЋ, ХУАН
Неуросекретне појаве у једрима хипоталамуса шарана.
64 листа.

МАРКОВИЋ, ПЕТАР
Утицај исхране с различитом концентрацијом беланчевина на динамику имунобиолошких процеса код свиња.
45 листова.

ПАВЛОВИЋ, ДАНИЦА
Метаболизам беланчевина и њихових азотних састојака у току феталног живота, у првим данима постнаталног живота и у току узраста домаћих животиња.
7, 212, XV стр.

РУДИНСКИ, АЛБЕ
Прилог познавању туберкулозе живине.
1, 65 стр.

САВИЋ, ВЛАСТИМИР Љ.
Упоредно изучавање промена биоелектричног потенцијала и механичке активности цревне мускулатуре при Schultz-Dale-овој реакцији.
6, 116 стр.

СТАНОЈЕВИЋ, СЛАВОЉУБ Д.
Прилог познавању патохистолошких промена у надбубрезима свиња.
2, 142 листа.

ТОМАШЕВИЋ, ТОМАШ
Прилог познавању пироплазмоза домаћих животиња и фауне крпеља Црне Горе.
49 листова.

ТРУМИЋ, ЖАРКО
Утицај уситњавања на физикохемијска својства и микроструктуру меса.
III, 108 листова.

ШИЈАЧКИ, НЕСТОР М.
Штитна жлезда кокошке и њен утицај на носивост и оплођеност јаја.
87 листова.

 

1962. година

БЛАГА, МАРИЈАН
Прилог познавању етиологије ентерита телади у условима наших газдинстава.
98 стр.

ВУКИЋЕВИЋ, ЗОРАН С.
Утицај температуре дезинфекционих раствора и средине у којој се одвија дезинфекција на отпорност сојева Streptococcus agalactiae.
139 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛАНКА Ж.
Испитивање и упознавање карактера патолошких промена плућа живине у нашим крајевима.
1, 94 стр.

ЂУКИЋ, РАДИВОЈ С.
Патоморфолошка испитивања промена у цревима и органима огледних животиња експериментално заражених јаче вирулентним сојем Toxoplasma gondii пероралним путем.
64, 2 стр.

ЈАНКОВИЋ-ЗАГОРЧИЋ, АНИЦА
Утицај различитих физичких фактора (микроталаса, ултра-звука, ултра-љубичастих зрака) на концентрацију Na и K у процесу зарашћивања рана.
167, 3 стр.

ЛОЛИН, МИРОСЛАВ
Прилог дијагностици куге пчелињег легла.
100, 1 лист.

НИКОЛИЋ, БОРИСЛАВ М.
Прилог познавању патолошких алтерација код живине изазваних алиментарном применом различитих количина гама изомере хексахлорциклохексана (HCH).
68 листова.

ОЛУШКИ, ВЕЛИМИР
Утицај аутолитичких процеса, услова складиштења и начин дефростације на квалитет и одрживост смрзнутих јетара и бубрега свиња.
2, 108 стр.

ОРЕШКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Хистогенеза и реактивне манифестације туберколозног процеса код живине и замораца у условима чисте инфекције и дејства глукокортико стероида-преднисолона.
1, 102 стр.

ПАВЛОВИЋ, ОЛГА
Физиолошке варијације липидног и липопротеидског система кокоши.
5, 96, 14 стр.

РИСТИН, ВЕСЕЛИН
Упоредна испитивања утицаја различитих температура пастеризације на квалитет и одрживост шунки у лименкама.
78 стр.

САВИН, ЖАРКО Л.
Вируленција сојева Toxoplasme gondii, изолованих са домаће перади у нашој земљи.
105, 1 лист.

СТОЈКОВ, АЛЕКСАНДАР М.
Прилог познавању епизоотиологије Аујескијеве болести.
81 стр.

ТОМАНОВИЋ, БРАНКО А.
Ток токсоплазмозе код хрчка и белог миша који су упоредо добијали разним путевима један јако вирулентан и један слабо вирулентан сој Toxoplasma gondii.
84, 1 лист.

 

1963. година

АНИЋ, НЕВЕН
Примена модификоване реакције по Middlebrook-Dubos-у у дијагностици туберкулозе живине.
1, 107 листова.

ВАСИЋ, БОРИВОЈЕ Ж.
Прилог проучавању специфичности Ascoli серума.
2, 66 стр.

ГЛАВАШКИ, СТЕВАН Г.
Прилог познавању односа бактеријемије и пнеумонија свиња.
2, 57 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, НЕБОЈША Ђ.
Дејство субхипотензивних доза протовератрина на кардиоваскуларни систем пса.
2, 134 листа.

ЕФРЕМОВ, ГЕОРГИ Ђ.
Прилог познавању феталних и адултних хемоглобина код домаћих животиња.
3, 112 листова, 4 листа са таблама.

ЈАБЛАН-ПАНТИЋ, ОЛИВЕРА
Испитивање деловања хлорпромазина на окоштавање сржних и пнеуматизованих костију фетуса пилета.
2, 155 листова.

МИЛИЋ, ДРАГИША
Прилог познавању промена у крви и ткивима код оваца оболелих од пироплазмозе.
50, 1 стр., 40 стр. са таблама.

ПУТНИК, МИЛИВОЈЕ М.
Испитивање патологије и терапије обољења параналних синуса у паса.
5, 163 листа.

СТОЈАНОВИЋ, МИОДРАГ С.
Дејство неких антибиотика на кардиоваскуларни систем.
2, 133 стр.

ТЕОФАНОВИЋ, МАРКО Е.
Прилог познавању стафилокока изолованих из здравог и болесног вимена и њихов значај за хигијену млека.
2, 77 листова.

 

1964. година

ISTOINI, ABDUL GANI
Утицај количине и квалитета протеина и суфицитних количина калцијума и фосфора у храни на потребе у витамину код живине.
2, 106 листова.

БАНОВЧАНИН, БОРИСЛАВ Б.
Изучавање патоморфологије псеудотуберкулозе вештачки инфицираних лабораторијских животиња.
2, 91 лист.

БЕГОВИЋ, ОЛГА С.
Хистолошка испитивања утицаја 2, 4-динитроортоциклопентилфенола на регенерациони процес коже пацова.
2, 123 листа.

БИРОВЉЕВ, ТОДОР П.
Испитивање вредности и међусобне зависности Федеровог и Јепсеновог броја и других нумеричких индекса квалитета и одрживости меса и производа од меса.
2, 104 листа.

ВАСИЋ, НАДЕЖДА
Прилог испитивању имуногених особина атенуираних вируса куге перади (Newcastle) култивисаних на ткивној култури.
3, 76 листова.

ДИМИЋ, РАДМИЛА
Утицај суфицитних количина калцијума и фосфора у исхрани носиља на окоштавање и крвну слику ембриона пилета.
1, 122 листа.

ДРАГАНОВИЋ, БОРИСЛАВ М.
Испитивање утицаја микроталаса на осификацију скелета фетуса пилета.
147 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Испитивање и упознавање патоморфологије запаљења плућа прасади и њиховог значаја у свињарству.
2, 63 листа.

ЂУРИЧКОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Прилог познавању клиничке слике и дијагностике обољења плућа ензоотског карактера у свиња старих 1-4 месеца.
3, 172 листа.

КРЏАЛИЋ, ПЕРА Д.
Желудачно-цревне нематоде оваца Сјеничко-пештарске висоравни са посебним освртом на динамику и интезитет појављивања.
1, 83 листа.

ЛАБУДОВИЋ, ДАНИЛО Ђ.
Токсиколошка испитивања оловоарсената на пилићима и голубовима.
3, 133 листа.

МАРКОВИЋ, БОЖИДАР С.
Прилог проучавању микоплазмозе живине у нашој земљи.
1, 113 листова.

МАТИЋ, ГЛИША С.
Упоредна испитивања хистолошких карактеристика експерименталних нефроза и постморталних аутолитичних алтерација у бубрезима живине.
3, 115 листова.

МИКОВИЋ, ЗВОНИМИР
Локализације токсоплазми у појединим ткивима код текунице и замораца угинулих од акутне токсоплазмозе и њихова локализација код замораца и мишева са хроничним током токсоплазмозе.

МИХАИЛОВИЋ, МОМЧИЛО
Дејство различитих доза радиоактивног јода (J131) на метаболизам нуклеинских киселина у тиреоидеји.
5, 94 листа.

МЛАДЕНОВИЋ, ЖИВОРАД А.

Експериментално испитивање вредности кокцидиостатика ампролмикса.
85 листа, 3 листа са таблама.

ОЛУЈИЋ, МИРОСЛАВА
Прилог дијагностиковању гениталних вибриоза говеда
1, II, 94 листа.

ПЕРИЋ, МИРОСЛАВ С.
Испитивање фактора који утичу на контаминацију меса и органа порталним крвотоком.
1, II, 106 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОШ
Упоредна испитивања биолошких особина неких теренских сојева Аујескијевог вируса и вакциналног соја. 1, 97 листова.

ПОПОВИЋ, МАРКО П.

Утицај исхране рицинусовом сачмом на искоришћавање хране, производњу и квалитет меса и млека говеда.
127 листова.

РОСЕГ, ЂУРО Е.
Утјецај аутолитских процеса на смрзавање и дефростацију меса перади.
1, II, 84 листа.

РУСОВ, ЧЕДОМИР
Упоредна испитивања могућности трансплантације коштане сржи код здраве живине и оболеле од еритролеукозе.
4, 153 листа.

САБЉИЋ, БОЖО М.
Неке особине коњских цријева и њихова употреба као омотача за кобасице.
1, II, 134 листа.

САМАРЏИЋ, СВЕТИСЛАВ Н.
Прилог проучавању имуногених особина атенуираних вируса и њиховог значаја у епизоотологији свињске куге.
4, 64 листa.

СИНЂЕЛИЋ, ВОЈИСЛАВ Д.
Испитивање дејства хлорпромазина на фертилитет сперме бика.
1, 86 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ЖИВКО М.
Прилог познавању патохистолошких промена у CNS Maccaca mulatta (Rhesus) мајмуна проузрокованих интрацеребралном и интраспиналном инокулацијом атенуираних Сабин-сојева вируса полиомијелита.
2, 104 листа.

СТОЈАНОВИЋ, НИКОЛА И.
Прилог испитивању суфицитних количина калцијума у исхрани на концентрацију неких састојака серума код одбијене прасади.
143 листа.

ТОДОРОВИЋ, ПАВЛИЈА Д.
Испитивање утицаја микроталаса (2840 MHz) на гонаде, надбубрежне жлезде и тиреоидеју белог пацова.
3, 138 листова.

ЋИРИЋ, МИЛЕНКО Ч.
Испитивање физичких и биолошких фактора који утичу на степен и интензитет дехидрације и осталих промена од значаја за квалитет и трајност зимских салама.
1, III, 136 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Ђ.
Утицај дефицита у витамину А на појаву гастро интестиналних обољења новорођених телади.
3, 143 листа.

ЦВЕТКОВИЋ, МИОДРАГ А.
Прилог испитивању утицаја количине продуктивне енергије хране на потребе пилића расе White Rock у калцијуму и фосфору.
3, 102 листа.

ШОВЉАНСКИ, БРАНИСЛАВ Т.
Утицај величине легла и тежине прасади при прашењу на број и тежину прасади при одбијању.
1, 114 листова.

 

1965. година

АНДРЕЈЕВИЋ, ВАСИЛИЈЕ О.
Прилог познавању растења и развића тела пилића, извесних његових делова и органа у одређеним условима исхране.
3, 148 листова, 29 листова са таблама.

АНДРИЋ, МИРОСЛАВА
Прилог изучавању потреба у витамину А пилића расе New Hamphshire.
99 листова, 6 листова са таблама.

АНЂЕЛКОВИЋ-ТАДИЋ, ДУБРАВКА
Прилог познавању метода одређивања присутности и локализације лапинизованог вируса свињске куге у организму кунића.
77 листова.

БАБИЋ, ПЕТАР Б.
Хелминти дигестивних органа говеда Србије са нарочитим освртом на њихово појављивање и недовољно описане врсте.
87 листова.

БЕМ, ЗАВИША З.
Прилог познавању дејства различитих метода димљења на одрживост меса.
2, 98 листова.

БОРОЈЕВИЋ, МОМИР П.
Прилог испитивању активног имунитета против ентеротоксемије оваца и дизентерије јагањаца.
4, 169 листова.

БУГАРСКИ, ВЛАДЕТА Б.
Прилог проучавању активног имунитета против Аујескијеве болести код прасади.
2, 67 листова.

БУГАРСКИ, МИЛАН Ж.
Анемија прасади и ефекат биостимулатора на хематопоезу.
2, 104 листа, 9 листова са табелама.

ВАПА, МИЛАН М.
Прилог познавању протеинског и липопротеинског система серума у току ембриогенезе пилећег ембриона. 3, 73, 16 листова са таблама.

ВУЈОВИЋ, РАДИША М.
Утицај климатских фактора на хистолошке промене хипофизе и сексуалне манифестације говеда.
3, 138 листова.

ГРАЈЗИНГЕР, МИХАЈЛО
Прилог познавању патоморфологије CNS замораца експериментално третираних токсином Pl tetani и коња у производњи хиперимуног антитетанусног серума. 1965.
54 листа.

ЂУРИЧИЋ, ВЕРА Ц.
Хистофизиолошка испитивања хипоталамуса и хипофизе фазана.
3, 106 листова.

ЂУРИШИЋ, СЛАВКО М.
Изучавање хемолитичних сојева Escherichiae coli изолованих код ентерита прасади.
2, 125 листова.

ЖАКУЛА, СОФИЈА С.
Утицај микрофлоре млека и млечних производа на њихов хигијенски квалитет и одрживост при разним температурама чувања.
2, 103 листа.

ЗОЊИ, ЂОРЂЕ Ј.
Прилог познавању неких домаћих тврдих сирева при зрењу у фолијама и под премазом пластичне масе.
2, 112 листова.

ИЛИЋ, МИЛИВОЈ С.
Прилог познавању антигених особина изолованих овиних и бовиних сојева вибриона.
3, 112 листова.

ЈЕРКОВИЋ, УГЉЕША М.
Испитивање утицаја бакра на репродуктивне способности бикова.
1, 261 лист.

ЈОЈИЋ, ДУШАН Б.
Топографско - анатомска и радиолошка испитивања васкуларизације дугих костију екстремитета пса.
3, 220 листова.

КАРАКАШ, РЕМИГИЈЕ Р.
Прилог познавању фактора који утичу на степен и брзину депилације приликом шурења и опаљивања закланих свиња.
II, 107 листова, 2 листа с табелама.

КЕСИЋ, ЗДРАВКО Л.
Прилог познавању имуногених особина атенуираног вируса беснила Flury соја у односу на имуногена својства инактивисаног вируса FIX-а.
3, 68 листова.

КОВАЧЕВИЋ, ЂОРЂЕ Ј.
Прилог познавању утицаја pH на тенацитет вируса слинавке и шапа у танким цревима оваца.
3, 123 листа.

КОРДИЋ-АНДРЕЈЕВИЋ, БРАНИСЛАВА
Утицај количине калцијума и односа количине калцијума и фосфора на искориштавање витамина А код пилића.
3, 113 листова.

ЛЕПОЈЕВ, ОЛГА П.
Спонтана инфекција оваца различите старости трихостронгилинама у рејону меринизације Хомоља.
4, 133 листа.

ЛИТРИЧИН, ВЛАДИМИР Б.
Прилог познавању експерименталне манган дефицијенције и перозе.
1, 118 листова.

ЛОЗАНИЋ, БОРИВОЈЕ М.
Прилог познавању хелмината лисице (Vulpes Vulpes L.) са ломних терена ближе околине Београда.
79, 2 листа.

МИЛАДИНОВИЋ, ЖИВКА Д.
Морфологија и васкуларизација женских полних органа канадске ласице (Mustela vison).
139 листова.

МИШИЋ, БУДИМИР Б.
Испитивање вредности полиметилметакрилата у остеосинтези фемура пса.
2, 111 листова.

МОВСЕСИЈАН, МИОДРАГ Ј.
Пут инфекције и дејство јонизујућег зрачења на Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809).
4, 96 листова.

МРВОШ, ГОЈКО
Сезонске варијације протеина спермалне плазме и неких особина ејакулата бикова.
IV, 93 листа, 38 листова са табелама.

МУДРИ, ВЕРА М.
Улога разних серотипова E. coli у настанку ентерита прасади.
1, 2, 128 листова.

МУРГАШКИ, СЛОБОДАН П.
Прилог познавању настајања паракератозе свиња под различитим условима исхране.
2, 130 листова.

НЕНАДОВИЋ, НЕНАД М.
Утицај трецатора-1314 Th на развој експерименталне туберкулозе код кунића вакцинисаних BCG вакцином.
2, 101 лист.

ПАВЛОВИЋ, МИЛУТИН Б.
Хистофизиолошка испитивања коже срндаћа.
4, 125 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЖИВАН П.
Прилог познавању утицаја амбијентних услова у слободном узгоју на формирање навика и физиолошко – еколошких константи у крава музара.
178, 1 лист.

ПОПОВИЋ, СРЕТЕН А.
Анатомска и радиолошка испитивања васкуларизације слузокоже носне дупље у свиња.
3, 170 листова.

ПУЈИН, ДУШАН М.
Испитивање утицаја витамина А на репродуктивне способности крмача.
1, 175, 1 лист.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ДРАГИША Р.
Утицај биофила на туберкулинску реакцију у говеда.
3, 115 листова.

САЛВИЋ-ЗАРУБИЦА, МИРЈАНА
Бетаин и тетин метилтрансферазе свињске јетре.
104 листа.

СЛАВИЦА, МИЛЕ П.
Прилог познавању фактора који утичу на имуногене особине адсорбат вакцине куге перади (Newcastle).
3, 112 листова.

СПАСИЋ, ИВАНА М.
Значај неких биолошких карактеристика стрептокока Б групе за настанак и ширење мастита код крава и инфекције код људи.
3, 124 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ДРАГОЈЛА М.
Кардиоваскуларни систем текунице (Citellus citellus L.).
3, 230 листова.

СТЕВАНОВ, ДУШАН Ж.
Прилог познавању утицаја микроелемената на титар антитоксина у антитетанусном серуму произведеном на коњима.
2, 78 листова.

СТОЈКОВИЋ-АТАНАЦКОВИЋ, МИЛИЦА
Испитивање неких особина домаћих сојева вируса инфективног бовиног ринотрахеита (I.B.R.).
2, 104 листа.

ТАДИЋ, РАДОЉУБ М.
Фактори који утичу на емулговање масти и лоја у производима од меса.
1, III, 128 листова.

ТАРАСЕНКО, БРАТИСЛАВ И.
Прилог познавању утицаја различитих типова боксева за прашење на формирање навика и одређених физиолошко-еколошких норми крмача.
3, 175 листова.

ТЕРЗИЋ, ЉУБИСАВ Р.
Прилог доказивању и одређивању цинкфосфида у биолошком материјалу: експериментална хемијско – токсиколошка испитивања.
4, 113 листова.

ЧУПЕРЛОВИЋ, КОСТА Н.
Неке карактеристике имунореакције према D. filaria у условима вештачке инфекције и активне имунизације пријемчивих животиња.
5, 114 листова.

 

1966. година

ГРУС, ИВАН Ј.
Прилог познавању биологије Dicrocoelium lanceolatum-а на брдско-планинским теренима са освртом на патоморфолошке промене и могућности терапије код оваца.
4, 112 листова.

ЈОВАНЧЕВИЋ, ВЕРА Б.

Прилог испитивању радиоконтаминације јаја.
4, 148 листова.

 

1967. година

ДАКИЋ, МИРОСЛАВ П.
Изучавање фактора који утичу на физикохемијске и структурне промене меса живине.
1, III, 122 листа.

ЂОКОВИЋ, ВИДОЈЕ
Патоморфолошка испитивања дивљих мишоликих сисара.
129 листова.

 

1968. година

СТАЈИЋ, ЈОВАН С.
Прилог изучавању утицаја општег гама зрачења леталног реда величине на рестаурационе процесе у дефекту коже.
2, 139 листова.

ЏОЉИЋ, ДРАГОЉУБ А.
Прилог познавању раширености салмонела пилића (бројлера).
1, III, 229 листова.

 

1969. година

ЛОНЧАРЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Л.
Прилог познавању улоге неких врста плесни у етиологији крвавог пролива у свиња.
5, 121 лист.

 

1970. година

ПАВЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог познавању улоге вакциналног К-соја лапинизираног вируса у епизоотиологији свињске куге.
4, 70 листова.

РАЈИЋ, ИСИДОР Ђ.
Утицај аскорбинске киселине у превенирању мишићне дегенерације и водњикавог меса свиња.
1, 187 листова.

 

1971. година

АНОЈЧИЋ, МИЛОШ В.
Утицај анафилактичких медијатора на биоелектричку активност аферентних структура Hering-Breuer-овог инфлационог рефлекса.
5, 103 листа.

БЕШЛИН, РАДЕ М.
Прилог познавању утицаја неких кондиционих фактора и услова везаног држања музних крава у отвореним стајама на секрецију и производњу млека.
1, 171, 1, II листа.

ДУЈИН, ТЕОДОР Ж.
Прилог познавању имунолошке заштите прасади против слинавке и шапа.
1, 91 лист.

КЕПЧИЈА, ЂОРЂЕ П.
Испитивање неких хемијских и структурних промена говеђег и свињског меса третираних термички у разним етапама зрења.
3, 100 листова.

МИЛОЈКОВИЋ-ТЕРЗИЋ, ВЕРА
Биохемијске карактеристике мрког масног ткива.
4, 88 листова.

МИЉЕВИЋ, МИРКО М.
Анатомско-топографске одлике мишића бута у меснатих свиња индустријског типа, с освртом на извесна њихова квалитетна својства.
5, 257 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, БРАНКО Д.
Анатомско топографске одлике мишића плећке и мишића синсаркозне везе меснатих свиња индустријског типа.
4, 218 листова.

НАЂ, МИРКО Ј.
Анатоматско-топографске одлике мишића лумбо-торакалног дела кичменог стуба меснатих свиња индустријског типа, с посебним освртом на извесна квалитетна својства M. longissimus lumborum et thoracis.
4, 176 листова.

НИКОЛИЋ, ЉУБИЦА
Проучавање регулације лимфоцитопоезе.
6, 172 листа.

ПАЛИЋ, ДИМИТРИЈЕ А.
Прилог познавању епизоотиолошке ситуације беснила код лисица у басену Делиблатске пешчаре и метода редукције њихове популације.
3, 206 листова.

ПЕТРОВИЋ, НИКОЛА Д.
Прилог познавању клицоноша вируса Аујескијеве болести у свиња.
2, II, 127 листова.

СИМИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Изучавање ширења и локализације вируса атипичне куге перади и инфективног бронхитиса у организму вештачки инфициране живине применом имунофлуоресценције.
2, 60 листова.

СИНАДИНОВИЋ, ЈОВАН Р.
Прилог изучавању синтезе тиреоглобулина и хормона тиреоидеје.
2, II, 138 листова.

ШТАЈНЕР, БРАНИМИР
Излучивање листерија млеком инфицираних крава.
2, 85 листова.

 

1972. година

БЕЛИЋ, ЛАЗАР С.
Испитивање вируса свињске куге упоредном применом феномена интерференције и имунофлуоресценције.
120 листова.

ВУКОТИЋ, МАРКО
Неки видови хетерогености имуноглобулина Г говечета.
135 стр., XVI листова, 48 листова са таблама.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Испитивање квалитета и оплодне способности дубоко замрзнуте сперме бика у току прве године чувања. 5, 100, 4 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ Ј.

Испитивање функционалног стања коре надбубрежних жлезда Thorn тестом у говеда оболелих од лимфатичне леукемије.
2, 217, 1 лист.

ШУВАКОВ, МИЛЕНКО Д.
Налаз салмонела у клинички здравих свиња.
4, 248 листова.

 

1973. година

ГАЧЕВИЋ, МИРКО Ј.
Проучавање хромозомских аберација на лимфоцитима свиња послије озрачивања in vitro и in vivo гама-зрацима 60 Co.
176 листова, 2 листа са таблама.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР Ј.
Прилог познавању активног имунитета против атипичне куге фазана.
108 листова.

МАКСИМОВИЋ, АНЂЕЛКО С.
Прилог познавању улоге вакциналног вируса умноженог на култури ткива у епизоотологији свињске куге. 4, 131 лист.

МИЛАНОВИЋ, АДАМ
Процена имунолошке реактивности говечета на вакцинисање и ревакцинисање вакцином против лептоспирозе типа Pomona.
3, 75, 11 листова.

ОЛУШКИ, АНА
Испитивање вредности неких метода за изоловање и идентификовање патогених стафилокока.
IV, 155 листова.

ПАВЛОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ М.
Паразитска фауна бивола на територији САП Косово.
44 листа.

ПОПОВИЋ, ПЕТАР
Прилог изучавању технолошког процеса производње, бактеријске флоре и одрживости хреновки у лименкама.
4, 131 лист, 48 листова са таблама.

РАДОВИЋ, БРАНКО М.
Полиморфизам трансферина и неке производне особине белих племенитих раса свиња.
1, 118 листова.

СТОЈИЧИЋ, ГОРДАНА
Испитивање брзине и путева продирања као и локализација паразита Toxoplasma gondii у организму експериментално инфицираних мишева.
78 листова.

ТРБОЈЕВИЋ, ГЕОРГИЈЕ М.
Технолошко-техничка решења у начину смештаја и држања као фактор превенирању желудачно-цревних обољења у младе телади.
1, 284 листа.

 

1974. година

АНТОНИЈЕВИЋ, НАДЕЖДА
Испитивање утицаја високих температура амбијента на продуктивне и репродуктивне способности кокоши и на њихово здравствено стање.
2, III, 297 листова.

ИЛИЕВ, АТАНАС Т.
Фауна ендопаразита оваца на подручју Пелагоније у СР Македонији.
5, 176 листова.

ЈАКОВЉЕВИЋ, ДУШАН Д.
Прилог познавању неких питања епизоотиологије и економског значаја аскариазе свиња.
3, 137 листова.

ЈЕРЕМИЋ, ЖИВОЈИН Д.
Патоморфолошка изучавања пнеумоничних алтерација у товне јунади.
2, 88 листова.

КРЕЧОВ, МИЛЕНКО И.
Прилог познавању улоге начина инфицирања и неспецифичних фактора на настајање пастерелозе живине. 4, 161 лист.

КУЗМАНОВИЋ, МИЛИЦА
Промене на хромозомима у неким културама ткива под утицајем вируса свињске куге.
139 листова.

КУЗМАНОВИЋ, МИЛОМИР М.
Утицај гванетидин сулфата на репродукцију пацова.
4, 129 листова.

ЛАЗИЋ, БОЖИДАР С.
Укупан број и међусобни однос бактерија у крмним смешама намењених исхрани свиња и утицај услова ускладиштења на њихов развој.
330 стр.

МАРИНКОВ, МИРОСЛАВ Б.
Испитивање дисперзности и стабилности микроструктуре барених кобасица справљених са додатком масних ткива свиња односно говеда.
9, 249 листова.

РАДОВАНОВИЋ, РАДОСЛАВ Г.
Транслокација 137Cs у главним фазама циклуса анималне производње под условима хроничне контаминације животне средине.
2, IV, 295 листова.

СТОЛИЋ, ДРАГИЦА
Квантитативни однос између микрокока и лактобакцила током зрења брзоферментованих кобасица и фактори који утичу на тај однос.
III, 95 листова, 21 лист са таблама.

ТАДИЋ, ЖИВКА В.
Испитивање "технолошког потенцијала" и улоге микрофлоре у процесима сувог саламурења свињског меса у комадима.
7, 199 листова.

 

1975. година

ЈАЋИМОВИЋ, СПАСОЈЕ С.
Стимулативно деловање неких фасциолицида на стабилност имунитета код оваца симултано дехелминтисаних и вакцинисаних против анаеробних обољења.
1, 124 листа.

МИЈАТОВ, ЉУБИША О.
Вредност неких лабораторијских биолошких метода за доказивање токсичних метаболита гљивица у хранивима. 296 листова.

ПЕШИЋ, ВЛАСТИМИР С.
Морфолошке и хистохемијске промене у јетрином и мишићном ткиву свиња акутно отрованих неким органофосфорним једињењима са доказивањем остатака ових једињења.
2, 92 листа.

ШИЈАЧИЋ, ЛАЗАР
Експериментално испитивање утицаја старења сперматозоида нераста in vivo и in vitro на плодност и пренаталне губитке крмача
104 листа.

 

1976. година

ВИШАЦКИ, ВЕРА С.
Прилог изучавању контаминираности појединих ткива меса и производа од меса остацима пестицида из групе хлорованих угљоводоника.
106 листова.

ДРАГИНЧИЋ, АЛЕКСАНДАР К.
Фауна хелмината црева паса на територији уже Србије са посебним освртом на раширеност E. granulosуs. 127 листова.

ЕЛЕЗОВИЋ, ИВАН, Д.
Бактериолошка локализација узрочника и патоморфолошке промене код тифуса живине.
3 стр., 114 листова.

ЖИВАНОВ, ДРАГОЉУБ Б.
Утицај пралидоксин-хлорида (2-PAM Cl) на глатку мускулатуру гастроинтестиналног тракта.
2, 150 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ДУШАН
Прилог познавању инфекције свиња са Ascaris suum.
169 листова.

МОДИЋ, ПЕТАР В.
Испитивање раширености трихинелозе у СР Србији, вредност неких дијагностичких поступака и могућности преживљавања ларви T. spiralis у свињском месу.
6, 235 листова.

ПОПОВИЋ, БОРИВОЈЕ Т.
Патоморфолошка изучавања интерстицијалних пнеумонија оваца у СР Црној Гори.
4, 85 листова.

РАНИСАВЉЕВИЋ, МИОДРАГ Т.
Прилог познавању заступљености Escherichia coli серо-типова у прасади разног узраста и њихове патогености.
4, 168 листова.

ТЕОДОСИЋ, СЛОБОДАН Ч.
Прилог познавању имунитета против беснила код куја вакцинисаних вакцинама по Хемпт-у, Флурy и адсорбат и пасивног имунитета код њихове штенади.
3, 78 листова.

ТУРУДИЋ, ВЛАСТИМИР
Прилог познавању војног ветеринарства Југославије између два свјетска рата.
260 стр., 40 факс.

 

1977. година

ДОМИ, ЏЕВАТ
Испитивање улоге земљишног комплекса и климатских фактора у епизоотологији анаеробних обољења оваца на подручју Косова.
119 листова.

ДРАШКОВИЋ, РАДОВАН К.
Прилог проучавању услова ветеринарског надзора над здравственом исправности намирница анималног порекла у САП Војводини намењених унутрашњем промету и потрошњи, са посебним освртом на спровођење и примену неких закона и других прописа из ове области.
9, 300, XLVII стр.

КОРОЛИЈА, СТЕВАН М.
Утицај транспорта, годишњег доба и одмора на технолошки квалитет меса свиња кланих за индустријску прераду.
6, 201 лист.

КУЗМАНОВ, ДАНИСЛАВ
Пренатални губици у говеда с посебним освртом на морталитет ембриона.
4, 101 лист.

МАРИЋ, СРЕТЕН
Изучавање епизоотологије и патологије обољења домаћих животиња изазваних ларвеним облицима Taenia hydatigena (Pallas 1766 ).
3, 152 листа.

СТОЈАНОВИЋ, РАДОВАН Ж.
Испитивање могућности примене алергијске реакције у дијагностици листериозе.
4, 151 лист.

 

1978. година

АНИЧИЋ, ВИДАК В.
Анатомско-топографске карактеристике и нека својства квалитета мишића вратине свиња кланих за индустријску прераду.
158 стр.

БАТАЊАЦ, ДРАГОМИР
Узроци настајања субклиничких маститиса и поремећаја секреције млечне жлезде крава у условима индивидуалне производње млека.
4, 196 листова.

ВАРГА, ФРАЊА А.
Изучавање неких уобличених елемената и хуморалних састојака крви прасади у доби до 10 дана са посебним освртом на гастроинтестиналне поремећаје.
1, V, 160, 2 листа.

ВЕЛХНЕР, МИРЈАНА
Утицај Гумборо болести на поствакционални имунитет против атипичне куге перади.
103 стр.

ЈАКИМОВ, НАДЕЖДА
Изучавање природних и стечених особина млека од којих зависи млечнокиселинско врење у технологији млека.
4, 119 листова.

КОВАЧЕВИЋ, КОСА Ј.
Утицај А витамина на репродуктивне способности говеда.
7, 182 листа.

МИШИЋ, СТАНОЈКА Љ.
Утицај старости животиња и броја парентерално унетих токсоплазми на инфекцију и патоморфолошке промене у неким органима белог миша.
90 стр.

ХАЈДУК, ВЛАДИМИР
Испитивање улоге pH земљишта у епизоотиологији црвеног ветра свиња на територији општине Шид. . 185 стр.

 

1979. година

АВАКУМОВИЋ, ЂОРЂЕ Ж.
Јонограми крвне плазме новорођене прасади.
158 стр.

БУНЧИЋ, СЛАВКО
Прилог изучавању радијационо-хигијенских проблема савремене ветеринарске превентиве.
1, II, 141 лист.

ГАЛИЋ, МАРИЈАНА М.
Вредност серолошких метода у дијагностици листериозе.
122 листа.

ЂУРИЋ, ГОРДАНА
Хронична алиментарна контаминација радиоактивним цензијумом /137 Cs/ живине у интензивном узгоју. 300 листова.

ИГЊАТОВИЋ, ЈАГОДИНА Р.
Испитивање антигенских детерминанти на површини ћелија јапанске препелице насталих под дејством РНК вируса изазивача тумора код живине.
5, 152, 32 листа.

ЈЕВТИЋ, ЗОРАН
Прилог изучавању ветеринарског законодавства у Србији XIX века.
106 листова.

КОЛАРИЋ, СВЕТИСЛАВ Ж.
Улога полних стероида у регулацији развића и производних својстава свиња у тову.
4 стр., 239 листова.

КОСТИЋ, МИЛАН Љ.
Функција и значај законских прописа за хигијенску исправност намирница анималног порекла у производњи и промету.
187 стр.

ЛАЗИЋ, РАДМИЛА М.
Испитивање патогене улоге Balantidium coli у младе прасади.
79 листова.

МАНДИЋ, ДАРКО
Упоредно клиничко и бактериолошко испитивање полних органа стерилних крава с нарочитим освртом на хроничне ендометритисе.
128 стр.

МАРИНКОВИЋ, ДРАГАН
Наша искуства у примени клиничких и помоћних клиничких метода за утврђивање гравидитета у крмача. 2, 109 листова, 11 листова са граф. приказима.

СЕКЕЉ, ЈОВАН И.
Ветеринарство у Војводини за време мађарске администрације 1868-1914.
168 стр.

СТЕФАНОВИЋ, КСЕНИЈА
Бактериошко испитивање меса и органа свиња озрачених полулеталном дозом тврдог X-зрачења.
87 стр.

ЋЕТКОВИЋ, МИХАИЛО
Експериментално испитивање фертилне способности сперме приплодних бикова у Центру за вјештачко осјемењавање говеда Титоград с посебним освртом на њену подобност за дубоко замрзавање у току године.
139 листова.

 

1980. година

HAIDARI, MOHAMED ADNAN M. NASSER
Цитогенетичка дијагностика ефеката хемијских загађивача животне средине на ћелијама човека и других сисара.
149 листова.

MOH'D-HARUN, KHANFAR
Испитивање антигених и имуногених својстава неких сојева Toxoplasma gondii изолованих са перади у поређењу са RH сојем.
2, 122 листа.

ЖИВАДИНОВИЋ, БОЖИДАР
Експериментално испитивање биолошко-физиолошких основа вештачког осемењавања кокоши и његове применљивости у живинарској производњи.
2, 120 листова.

КНЕЖЕВИЋ, МИЛИЈАНА A.

Патоморфолошка и хистохемијска испитивања акутних и хроничних гастрита у свиња.
72 листа.

ЛАЛИЋ, РАДОМИР С.
Хуморални имунолошки одговор на инфекцију са Trichinella spiralis (Owen, 1835) и његов значај за дијагностику трихинелозе.
106 листова.

МИЉКОВИЋ, ТИХОМИР
Утицај композиције стартера на микробиолошке и хемијске процесе при врењу кефира.
183 стр.

МРЂЕН, МИХАЈЛО М.
Раширеност салмонела у отпадним и канализационим водама града Тузле.
191 лист, 9 листова са таблама.

ПИРИХ, ДУШАН
Истраживање контаминације животне средине и анималних производа и решавање ове проблематике правним актима из области ветеринарства.
331 лист, 4 листа са прилозима.

ПОП-ЦЕНИЋ, СВЕТИСЛАВ
Трговина стоком између Србије и Угарске од нагодбе до царинског рата и сточне заразне болести као фактор који је утицао на њу.
148 стр., 34 листа са таблама.

СИМИЋ, ИЛИЈА
Проучавање брзине разграђивања лешева живине и дужине времена преживљавања у њима тест микроорганизама код различитих начина њиховог уклањања.
217 стр.

СТЕФАНОВИЋ, МИЛАН
Испитивање утицаја симултаног саламурења и масирања свињског меса на структуру, састав и термичку реконституцију готовог производа.
184 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ЛАЗАР В.
Утицај еколошких чинилаца на динамику стварања и одрживост стафилококних ентеротоксина у млечним производима.
4, 158, 1 лист.

СТОЈИЋ, ВЕЛИБОР Р.
Протеински систем нормалне мокраће говечета.
102 стр., 23 листа.

ШУРЈАНОВИЋ, МИЛАН Б.
Испитивање могућности и ефекта аеросолне дезинфекције у профилакси инфективних обољења живине у интензивној производњи.
284 листова.

 

1981. година

AL-ANBARI, AHMED M.
Испитивање микрофлоре клиничких промена вимена гравидних јуница.
172 листа.

AШАНИН, РУЖИЦА
Испитивање ентеротоксина хемолитичких сојева Е.coli.

SARATSIOTIS, ACHILLE
Прилог познавању цестода оваца и коза у Грчкој са посебним освртом на распрострањеност и интензитет инфестације са Stilesia globipunctata.
III, 96 листова.

БАБИЋ, ЉИЉАНА М.
Утицај психрофилних бактерија током хлађења млека на хемијске особине казеина.
150 стр.

БОЖИЋ, ЂОРЂЕ
Карактеристике комплетног свињског течног ђубрета код изђубривања путем вештачких и природних лагуна и могућности дезинфекције ових отпадних материја.
276 листова.

ВУКОВИЋ, ИЛИЈА К.
Испитивање утицаја одабраних физичких и хемијских фактора на одрживост производа од меса.
144 стр.

ГЛЕДИЋ, ДУШАН С.
Дуготрајно деловање полних стероида на гонадотропну активност хипофизе и сперматогенезу пацова и свиња.
175 стр.

КОВАЧЕВИЋ, ВЕЉКО Н.
Утицај модулатора метаболизма цикличног аденозин монофосфата /CAMP-а/ на контрактилност миокарда у паса.
140 листова.

КОРЕНИЋ, ИГОР
Истраживање утицаја простагландинске контроле естралног циклуса на статус фертилитета стада млечних крава.
194 листа.

НАЛЕТОСКИ, АЛЕКСАНДАР
Имуноглобулини Г у серуму новорођене телади.
84 листа.

ПАУНОВИЋ, ЉИЉАНА
Утицај разних соли и глукозе на активност воде, као фактор од значаја за размножавање и терморезистенцију одабраних микроорганизама.
106 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДОВАН
Утицај масе прасади при одбијању са 35 дана на интензитет прираста, резултате при клању и економски ефекат у тову свиња.
117 листова.

РИСТИЋ, МИЛУТИН
Количине анималних отпадака (животињских лешева и кланичних отпадака) у САП Војводини и утицај технолошких процеса у преради оваквих сировина на квалитет добивених производа.
431 лист.

ТОДОРОВИЋ, ДУШАН В.
Испитивање патохистолошких алтерација акцесорних полних жлезда у односу на налазе у тестисима.
83 листа.

ШИЉКОВИЋ, ВУК
Испитивање патоморфолошких промена у плућима јагњади и оваца Сјеничко-пештарске висоравни и њихов дијагностички значај.
126 стр.

 

1982. година

AРСЕНИЈЕВИЋ, МИЛИЋ М.
Испитивање утицаја прерађених анималних отпадака у комбинацији са биљним протеинским хранивима домаће производње на производне резултате, квалитет меса и здравствено стање свиња у тову.
330 листова.

АНДРИЋ, МИКА
Ендохелминти риба Обедске баре.
219 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, СПАСОЈЕ Б.
Истраживање утицаја неких чиниоца на резултате нехируршког добијања и трансплантације оплођених јајних ћелија крава у условима фармског рада.
177 листова.

ЗИМОЊИЋ, ДРАЖЕН Б.
Дејство хемиотерапеутских агенаса на појаву хромозомских аберација и SCE-а у културама ћелија сисара са и без примене метаболичке активације фракцијом микрозома јетре.
156 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН Ј.
Полиморфизам неких протеина крвног серума југословенске меснате свиње.
80 листова.

МОМИРОВ, САВА
Ветеринарско-санитарни значај туберкулозе закланих свиња и процена употребљивости меса за исхрану људи.
125 листова.

ОЛАХ, МИРКО И.
Прилог познавању имунитета против свињске куге код свиња после симултаног вакцинисања против свињске куге и слинавке и шапа.
126 листова.

ПРЕДОЈЕВИЋ, МИРКО Р.
Клиничко-лабораторијска истраживања пенетрације сперматозоида кроз естралну слуз осемењених крава. 109 листова.

РАДЕТИЋ, ПЕТАР М.
Утицај важнијих компонената дима и одабраних режима димљења на способност везивања воде у месу. 144 листа.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛАДИН
Проучавање епизоотологије беснила у СФРЈ.
77 листова.

СТАНКОВ, МИЛОШ
Утицај високих летњих температура на динамику производње и репродуктивна својства крмача и могућности за њихово превенирање.
163 стр.

ТРИФУНОВИЋ, ЖИВОЈИН Д.
Прилог познавању раширености лептоспирозе код свиња у неким областима СР Србије у односу на извесне еколошке факторе.
174 стр.

 

1983. година

ВИТИЋ, ЈЕЛЕНА
Састав серумских липопротеида неких сисара и промене липопротеида под условима експериментално изазваних дислипидемија.
2, 105 листова.

ВИШАЦКИ, МИЛЕНКО М.
Испитивање ендотоксина грамнегативних и грампозитивних бактерија у срединама различитог састава.
107, 2 листа са таблама.

ДОБРИЋ, ЂОРЂЕ
Испитивање имуногених особина домаћег соја вируса контагиозног пустулозног дерматитиса оваца.
72 листа.

ДРЕКИЋ, ДМИТАР М.
Aмигдале и полни стероиди.
192 листа.

ЖИГИЋ, БОГДАН Д.
Прилог изучавању састава крви прасади до 10. дана по одлучивању у различитим условима држања.
191 лист.

МИЈАЧЕВИЋ, ЗОРА
Биохемијска активност стафилокока у млеку при различитим технолошким условима обраде и прераде млека.
158 листова.

ПАЛИЋ, ТОДОР
Aктивност SGOT и SGPT у живине.
III, 85 листова, 9 листова са таблама.

ПЕТРОВИЋ, МИЛУТИН В.
Приступ решавању хигијенских и економских проблема производње млека систематском контролом инфекција млечне жлезде.
204 листа.

ПЕТРОВИЋ, СВЕТОЗАР
Приступ решавању проблематике етиопатогенезе, дијагностике и терапије оваријалних циста у крава млечних раса.
137 листова.

РАДИЋ, ЉУБОМИР М.
Реаговање тимуса на стероиде.
228 листовa.

 

1984. година

БАЛТИЋ, МИЛАН Ж.
Испитивање могућности доказа биљних протеина у производима од меса.
114 листова.

ВУЧКО, МАРИЈАН
Прилог рјешавању проблематике етиопатогенезе, дијагнозе и парентералне терапије ендометритиса крава у фармској производњи.
101 лист.

ДАНЕВ, МИХАИЛ
Испитивање утицаја начина това јагњади на рандман клања и нека квалитетна својства меса.
154 листа.

ЂУРИЧИЋ, БОСИЉКА A.
Утицај хлора у води за пиће на лентогени вакцинални сој вируса атипичне куге перади.
82 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛИЈАН М.
Упоредна испитивања патоморфолошких промена изазваних вирусом Morbus Aujeszky у животињских врста различитог степена пријемчивости.
99 листова.

КАРАНФИЛОВСКИ, ГОЈКО
Прилог познавању индиректних економских штета изазваних паразитима јетре и дигестивног тракта у оваца.
195 листова.

КАТИЋ, ВЕРА
Варијације антигенских и физиолошких особина Str. agalactiae у зависности од услова средине његовог природног налазишта.
126 листова.

МАРИЧИЋ, ЛАЗАР С.
Испитивање утицаја силираног зрна кукуруза на производне резултате, здравствено стање и квалитет меса свиња у тову.
265 стр.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ВЕРИЦА В.
Патоморфолошке и функционалне промене у јетри кунића после пероралног давања угљендисулфида /CS2/.
120 листова, 11 листова са таблама.

МИТРОВИЋ, РАДОСАВ
Изучавање миграције радионуклида 40 к и 137 Cs при интензивном узгоју свиња Подрињско-колубарског региона СР Србије.
V, 245 листова.

НИКОЛИЋ, ЗОРА Ч.
Репродуктивни органи женки пацова третираних полним стероидима и HCG-ом.
122 листа.

РАДЕНКОВИЋ, БРАНА
Ефекти дезинфекције у условима радиоактивне контаминације животне средине.
87 листова.

ТОСЕВСКИ, ЈОСИФ Т.
Утицај индукованог прашења на неке физиолошке и производне особине рано одбијене прасади.
146 листова.

ЧИЖБАНОВСКИ, ТИХОМИР
Утицај састава млека на уграђивање протеина млечног серума при производњи белих сирева.
145 листова.

 

1985. година

БОДИРОГА, ЈОВАНКА Н.
Атенуисање и испитивање имуногених особина изолованог соја вируса миксоматозе.
91 лист.

БУНЧИЋ, САВА В.
Испитивање могућности доказа резидуа сулфонамида у месу.
111 листова.

ВУКОВИЋ, ДРАГАН С.
Корелативни односи активности LDH и AST и остали критетеријуми у оцени ваљаности сперме бика.
83 листа.

ВУЛЕТИЋ, ГОЈКО
Активност глутатион пероксидазе у плазми пилића при суфицитима и дефицитима селена.
88 стр.

ДАМЈАНОВИЋ, ЉУБОМИР
Типови клостридија у гусака и могућност примене имунопрофилаксе.
113 листова.

ЂУЈИЋ, ИВАНА
Односи стабилних и радиоактивних хемијских елемената у говеђем месу.
IV, 207 листова.

ЖУРЖУЛ, ДИМИТРИЈЕ
Утицај неспецифичне микрофлоре млечне жлезде крава на фреквенцију појаве и исход терапије маститиса. 196 листова.

ЈАНИЋ, МАРИЈА
Хистофизиолошко испитивање овогенезе у белвице /Alburnus alburnus macedonicus/ и караша /Carassius auratus gibelio Bloch/.
184 стр.

КОСТОВИЋ, ДРАГУТИН С.
Економски и организациони проблеми производње живинског меса на територији СР Србије ван територије САП-а.
148 листова.

КУЗМАНОВСКИ, ДИМИТАР
Утицај дефицита селена на производне и репродуктивне способности оваца.
IV, 129 листова.

ЛОВРЕН, МИРЈАНА Б.
Регулација развића јајника животиња третираних полним стероидима.
208 листова.

МАНОЈЛОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Утицај прженог зрна соје и силираног зрна кукуруза на производне резултате и здравствено стање свиња у тову.
275 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ЈОВАН Т.
Утицај хранљиве вредности хране на телесни развој штенади и радну способност паса.
187, 2 листа.

ПЕЈИН, ИВАНА
Економске штете услед угињавања свиња на територији СР Србије и ван територије САП.
3, 148, 13 листова.

ПОПОВИЋ, ДРАГАНА
Радијационо оптерећење деце калијумом-40 унетим преко намирница животињског и биљног порекла.
IV, 137, 23 листа.

ПОПОВИЋ, МАРИЈА Б.
Испитивање особина и патогености ентеротоксина Yersinia enterocolitica.
100 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ТАНАСИЈЕ
Испитивање утицаја витамина Ц додатог у храну за кокоши на носивост и квалитет јаја за конзум.
191, 46 листова.

СЕКУЛИЋ, МИЛКА И.
Штитасте жлезде пацова и свиња неонатално третираних полним стероидима.
188 листова.

СУШИЋ, МИЛУТИН
Испитивање фактора који утичу на својства квалитета и одрживост смрзнутих ферментованих кобасица. 229 стр.

ТЕШИЋ, МИЛАН
Утицај организационо-економских фактора на производњу конзумних јаја са посебним освртом на друштвени сектор.
195 листова.

ШАМАНЦ, ХОРЕА А.
Изучавање утицаја ACTH на неке хуморалне и уобличене састојке крви у пуерпералном кетозном стању крава.
253 листа.

ШИМИЋ, МАРИЈА П.
Улога полних стероида у биосинтези и секрецији ACTH.
284 листа.

 

1986. година

БАБИЋ, МИЛАН
Протеински, липопротеински и ензимски систем крвног серума гусака у току това.
257 листова.

БОДАКОШ, ДРАГУТИН Ј.
Утицај организационо-технолошких чинилаца на утрошак хране за килограм прираста пилића у тову.
130 листова.

БУНЧИЋ, ОЛИВЕРА
Антагонистичко деловање лактобацила изолованих из ферментованих кобасица на размножавање Staph. aureusa и стварање ентеротоксина.
141 лист.

ВЕЛИЧКОВСКИ, СТОЈМЕН
Утицај дефицита селена на производне и репродуктивне способности свиња.
135 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, СНЕЖАНА
Испитивање неких биолошких особина вируса Newcasatle болести у циљу диференцирања сојева различите вируленције.
80 листова.

ЖИВКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Изучавање могућности употребе грашка као извора протеина у смешама свиња у тову.
157, 53 листа са таблама.

КОМНЕНОВ, ВЕСЕЛИНА
Прилог проучавању раширености и улоге Cl. perfringens у настајању гастроинтестиналних обољења код прасади.
96 листова.

МАШИЋ, ЗОРАН С.
Утицај охратоксина А на прираст, конверзију хране, здравствено стање и појаву резидуа у месу и унутрашњим органима одбијене прасади.
211 стр., 3 листа са таблама.

МИЛИЋ, ЉУБОМИР М.
Примена имунопрофилаксе у сузбијању паратифа голубова.
77 листова.

ОТЕНХАЈМЕР, ИВАНКА
Испитивање улоге E. coli као тровача хране у млеку и производима од млека.
118 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Испитивање фагоцитозне способности полиморфонуклеарних леукоцита у млеку крава током естралног циклуса.
102 листа.

ПЕРИЋ, ИВИЦА И.
Квантитативно-генетска испитивања плодности и производње вуне у цигаја расе оваца.
188 листова.

ПЕТРОВИЋ, ИВАН
Цитогенетски ефекти неких анестетичких средстава.
116 листова.

ПЕТРУЈКИЋ, ТИХОМИР А.
Дубоко замрзавање сперме овна и осемењавање оваца у синхронизованом еструсу у сезони и ван сезоне парења.
III, 150 листова.

РАДУЈКОВИЋ, БРАНКО М.
Моногене трематоде риба Јужног Јадрана.
232 стр.

СИЧ, ИШТВАН
Испитивање количина и физичко-хемијских карактеристика говеђег и смеше говеђег и свињског течног ђубрета у процесу изђубравања на сточарским фармама.
238 листова.

ЋИРКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Микроспоридиозе једногодишњих шаранских младунаца.
145 стр.

 

1987. година

АЛЕКСИЋ, ЗОРАН В.
Морфолошка и хистохемијска испитивања жлездане слузнице желуца свиња са преулцерозним и улцерозним лезијама езофагеалног подручја.
122 листа.

ВАЛЧИЋ, МИРОСЛАВ
Испитивање хуморалног имунитета код куја
и њихових штенади после истовремене апликације шест антигена.
100 листова.

ЂУРИЦА, ГОЈКО М.
Утицај пропионата додатих храни на производне резултате и здравствено стање свиња у тову.
154 листа.

МИЛИЧИЋ, ДЕСИМИР
Прилог проучавању етиологије терапије и профилаксе желудачно-цревних обољења телади у интензивном узгоју.
136 стр.

НИНКОВ, ДУШАН Ђ.
Утицај крмне смеше са топљеном уреом у комбинацији са кабастим хранивима на производне резултате и здравствено стање јагњади у тову.
230 листова, 26 листова са таблама.

НИНКОВ, ИВАН
Испитивање пренаталног и постнаталног раста млечних и сталних зуба као основ за одређивање старости белих раностасних раса свиња.
169 листова.

РАДОВИЋ, БОЖО С.
Утицај узраста назимица при првом припусту на њихову плодност, количину и квалитет меса закланих грла после прашења.
134 листова.

РОГАН, ДРАГАН

Упоредно испитивање параметара хуморалног и ћелијског имунитета као показатеља остварења контакта и перзистенције бовиног херпесвируса 1 (IBR) у организму говечета.
136 листова.

РУЖИЋ, ПЕТРИЦА П.
Дејство хидроксиметилфуфурала на одабране биолошке системе.
156 листова.

СТАНКОВИЋ, МИЛАН Д.
Значај броја сперматозоида и количине сперме при осемењавању крмача са посебним освртом на енцимску активност трансаминаза АСТ и АLТ и концентрацију имуноглобулина у сперми нерастова.
113 листова, 5 листова са таблама.

 

1988. година

БАЛОШ, ДЕЛИЈА Ј.
Реаговање штитасте жлезде пацова у јувенилном и перипуберталном периоду развића на полне стероиде и гликопротеине.
193 листа, 7 листова са таблама.

БОЖИЋ, ТАТЈАНА
Проучавање фреквенције генотипова алфа амилазе у крвном серуму млечних крава са посебним освртом на појаву кетозе.
146, 39, 18 стр.

ГИНДА, НОВИЦА
Одређивање радионуклида 40К у одабраним фазама овчарске производње радиометријом дебелослојног узорка.
III, 202 стр.

ИВАНОВ, ИВАН В.
Утицај сезонских варијација исхране на концентрације макроелемената (Ca, Mg, Na, K, P) у крвном серуму и мокраћи крава у високој бременитости и лактацији у интензивном начину држања.
IV, 226 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАН
Значај деконтаминације у склопу комплексне терапије тровања органофосфорним једињењима.
121 лист.

МИЛОЈЕВИЋ, ЗВОНИМИР М.
Аналитичка оцена рада у репродукцији и вештачком осемењавању говеда и примене законске регулативе, као основа даљег развоја говедарске производње у САП Војводини.
193 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ПЕТАР С.
Упоредне структуралне промене у бубрезима пацова третираних аминоглукозидним антибиотицима: (гентамицин, неомицин).
187 стр.

РАЈЧАН ШЕПАРОВИЋ, ЕВИЦА
Структурне карактеристике хроматина метафазних хромозома миша (Mus musculus) детектоване применом ензима ДНКазе I.
100 листова.

РОМАНИЋ, СЛАВКО М.
Варирања биоеколошких услова у секрету млечне жлезде крава и њихов утицај на детекцију узрочника маститиса.
97 листова.

 

1989. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ЗДЕНКА М.
Срце и артерије малог зеленог мајмуна: (Cercopithecus aethiops Sabeus).
150 листова.

ГАГРЧИН, МЛАДЕН М.
Хуморална имунолошка реактивност прасади пореклом од назимица и крмача које су у првој половини гравидитета вештачки инфициране вирусом Аујескијеве болести.
101 лист.

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛОВАН Р.
Раширеност трихинелозе свиња у неким ензоотским подручјима СР Србије и поређење поузданости неких директних дијагностичких метода.
273 стр.

ЈЕЗДИМИРОВИЋ, МИЛАНКА
Значај цикличног гванозин-монофосфата у модулацији деловања вазоактивних лекова под дејством ендотела крвних судова.
160 листова.

КНЕЖЕВИЋ, НИКОЛА М.
Испитивање експерименталне вакцине за вакцинацију говеда против беснила.
IV, 99 листова.

КОШАРЧИЋ, ДУШАН
Експериментална испитивања ембриотрансфера у свиња са репродуктивног и ветеринарско-санитарног аспекта.
96 листова.

КУЛИШИЋ, ЗОРАН
Изучавање трематода птица везаних за водена станишта.
150 листова.

НИКОЛОВСКИ, ЈОВИЦА
Изучавање пасивног имунитета живине код синдрома пада носивости.
69 листова.

СПИРИЋ, АУРЕЛИЈА Т.
Разградња линдана и ДДТ-а под утицајем неких сојева микроорганизама изолованих из ферментованих производа од меса.
127 стр.

ШИЛОБАЦ, СТЕВО М.
Могућност интраутерине инфекције ларвама Trichinella spiralis.
66 листова.

 

1990. година

ВАСИЋ, ЈУГОСЛАВ Ђ.
Трансартикуларна интрамедуларна фиксација у санацији прелома у доњој трећини потколенице код паса. 99, 31 лист.

ИЛИЋ, ГОРДАНА
Паразитска фауна и патолошке промене изазване паразитима у коза Тимочке крајине.
141 лист.

ЈАКИЋ, ДОБРИЛА П.
Бактеријске вакцине моновалентног и поливалентног типа у заштити здравља оваца.
178 листова.

КАТИЋ-РАДИВОЈЕВИЋ, СОФИЈА П.
Испитивање могућности дијагностике саркоспоридиозе домаћих животиња in vivo.
IV, 141 лист.

КОЧОВСКИ, ТРАЈЧЕ Ј.
Својства "ексудата" симултано саламуреног и масираног пре- и постригоралног свињског меса.
217 листова.

ЛАЛИЋ, МИЛАН Т.
Утицај исхране крмним смешама и сеном луцерке на превенирање уролитијазе јагњади.
IX, 215 листова.

МЛАЂАН, ВЛАДИМИР Ј.
Испитивање развоја Nosema apis Zanderii и ефекта фумагилина код вештачки и природно инфицираних пчела радилица (Apis melifica carnica).
73 листа.

НЕГОВАНОВИЋ, ДРАГАН С.
Утицај начина држања и односа концентроване и кабасте хране у оброку на производне резултате, здравствено стање, квалитет меса и економичност производње јунади у тову.
145 листова.

ПАНЧИЋ, БЕБА У.
Испитивање имунолошке ваљаности неких врста вакцина против парвовирусне инфекције свиња.
85 листова.

ПЕРОВИЋ, КЕЗУН Ф.
Развој ветеринарске медицине у Црној Гори од првих писаних извора до 1918. године.
422 листа.

ПЕРОВИЋ, МИЛУТИН В.
Раширеност саркоцистозе у свиња за клање на подручју СР Србије и могућност дијагностиковања и преживљавања саркоциста у свињском месу.
224 стр.

ПОПОВИЋ, НИКОЛА Д.
Акутно перорално тровање паса Dihlorvosom и ефекти терапије оксимима (Pam-2, HI-6).
III, 143 листа.

СИНОВЕЦ, ЗЛАТАН
Утицај различитих количина и односа натријум хлорида и витамина А у храни на неке биохемијске вредности крвног серума и квалитет меса јагњади у тову.
VI, 175 стр.

ТОБИАШ, ШАНДОР Ш.
Утицај Т-2 токсина на носивост и инкубацију јаја кокоши.
III, 138 стр.

 

1991. година

БОБОШ, СТАНКО Ф.
Утицај различитих програма сузбијања маститиса на производњу млека и здравствено стање вимена крава.
152 листа.

ВИДИЋ, БРАНКА М.
Упоредно испитивање бактериолошких и серолошких метода у дијагностици атрофичног ринитиса свиња. 172 листа, 14 листова са прилозима.

ВЛАХОВИЋ, МИЛИЦА Д.
Испитивање ресорпције, дистрибуције и елиминације сулфонамида коришћених у производњи товних пилића.
123 листа.

ВУКОВИЋ, ВУЈАДИН Ј.
Ресорпција пеницилина, стрептомицина и окситетрациклина после интраутериног давања и излучивање млеком.
144 листа.

ДАМЊАНОВИЋ, МИРОЉУБ Б.
Утицај сточног квасца додатог храни на производне резултате и здравствено стање свиња у тову.
116 листова.

ДЕБЕВЕЦ, МИРЈАНА
Изучавање динамике појединих биохемијских параметара хемолимфе пре - и адултних пчела (Apis melifica) изложених различитом термичком оптерећењу средине.
106 листова.

ДЕЛИБАШИЋ, ДЕЈАН
Утицај различитих начина конзервисања зрна кукуруза на производне резултате, неке биохемијске састојке крвног серума и квалитет меса пилића у тову.
VI, 89 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДРАГУТИН В.
Откривање присуства остатака кватернерних амонијум једињења у месу.
2, 110 листова.

ДУГАЛИЋ-ВРНДИЋ, НАДА
Изучавање бактеријске флоре дигестивног тракта Apis melifica carnica и утврђивање патогености одређених изолованих врста бактерија и њихов значај у епизоотологији.
60 листова.

ЈОВИЧИН, МИЛОВАН Ј.

Испитивање утицаја степена оштећења акрозома сперматозоида бика на концепцију осемењених јуница. 140 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ, МИОДРАГ
Испитивање имуномодулаторних својстава семене плазме бика у in vitro условима.
VII, 190 листова.

ЛАЗИЋ-ФИШТЕР, СВЕТЛАНА
Генетич ко-популациона анализа кариотипа неких врста риба фамилије Cyprinidae.
11, 346 листова.

МИЛИЋ, РАДОВАН Р.
Могућности супресије колиформних бактерија током прераде млека у сиреве.
160 листова.

НИКОЛОВСКИ-СТЕФАНОВИЋ, ЗОРИЦА
Функционо испитивање бубрега у клинички здравих и од нефропатија оболелих паса.
V, 165 листова.

ОБРАДОВИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Утицај силираног зрна кукуруза на производне резултате и здравствено стање одбијене прасади.
2, 2, IV, 181 лист.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Могућност RBH деконтаминације стоке, стајских површина, ваздуха и других сличних средина помоћу високо-експанзивне пене.
335 стр.

ПОПОВИЋ, ПЕТАР М.
Утицај преморталних чинилаца на контаминацију меса говеда Clostridium perfringens.
105 листова.

САВОВИЋ, МИЛОЈЕ
Изучавање биолошке и апликативне вредности пчелиње хране различитог хемијског састава.
120 листова.

ТРАИЛОВИЋ, ДРАГИША Р.
Испитивање функционог и морфолошког оштећења јетре током експерименталне стероидне хепатопатије паса.
135 листова.

ЧРЧЕВ, ДИНО
Утицај дефицита селена на здравствено стање и репродуктивне способности коза.
163 листа.

ШМЕЛЦЕРОВИЋ, МИОДРАГ А.

Заштита сточарске производње од радиоактивног загађивања у условима нуклеарне несреће већих размера. 406 стр.

 

1992. година

ВИТОРОВИЋ, ДУШКО
Анатомске карактеристике костију и мишића пилића лаког и тешког типа гајених на поду и у кавезима.
202 стр.

ЕРДЕЉАН, ДУШКО
Утицај гамафоса и селективне деконтаминације интестиналног тракта на преживљавање акутног радијационог синдрома.
122 листа.

ИВАНОВИЋ, ДАНИЦА
Утицај млека крава са поремећеном секрецијом млечне жлезде на физиолошка својства млечнокиселинских бактерија при производњи и чувању полутврдих сирева.
169 листова.

ЈОНИЋ, БРАНКО Х.
Колострална заштита телади.
5, 112 листова.

ЛАКО, БРАНИСЛАВ
Упоредна испитивања вредности различитих серолошких поступака у имунодијагностици бруцелозе.
106, XX листова.

МИЛИЋ, НЕНАД С.
Испитивање субјединичних вакцина против вируса PI 3.
130 листова.

МИЋИЋ-ВИТОРОВИЋ, ГОРДАНА
Примена амонијум – гвожђе (III) хексацијаноферата (II) у заштити пилећег меса од контаминације радиоцезијумом.
203 стр.

ПЛАВШИЋ, ЖЕЛИМИР Р.
Ваљаност антигена Coxiella burnetii добијених различитим методама и њихова дијагностичка вредност у реакцији везивања комплемента.
150 листова.

ЋУПИЋ, ВИТОМИР Н.
Утицај 6-хидроксидопамина (6-OHDA) на имуне реакције у пацова.
11, 154 листа.

ХРИСТОВ, СЛАВЧА В.
Утицај начина држања и неких физиолошких стања организма на параметре крви јуница и крава.
476 листова.

ЦАКИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Паразити риба у водама Сјеничко-пештерске висоравни и могућности њиховог сузбијања.
476 стр., 103 листа са таблама.

 

1993. година

АЛЕКСИЋ, НЕВЕНКА Ж.
Генотоксиколошка in vitro карактеризација неких савремених антипаразитика.
77 листова, 3 листа прилога.

ВОЈИНОВИЋ, ГОРДАНА Д.
Изучавање чинилаца који утичу на преживљавање и патогеност Listeria monocytogenes у месу и производима од меса.
189 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, САНДА
Цитогенетске и имунолошке промене под утицајем кокцидиостатика.
111 листова.

КОВАЧ, МИЛОМИР
Интоксикација олово-ацетатом у току гравидитета и лактације пацова са посебним освртом на хистоморфолошке промене адреналне жлезде.
215 лстова.

КОВАЧЕВИЋ, САЊА
Испитивање локалног имунолошког система плућа мачака код спонтаних ретровирусних инфекција.
62, 13 листова.

ЛАЗИЋ, САВА М.
Упоредно испитивање хуморалног имуног одговора високо гравидних крава и њихових телади вакцинисаних са три различите анти BHY-1 вакцине.
137 листова.

НИТОВСКИ, АТАНАС
Прилог познавању етиопатогенезе хипо и агалакције крмача.
4, 121, 23 листа.

ОРЛИЋ, ДУШАН Б.
Утицај филтрације ваздуха на производне перформансе бројлера вакцинисаних против Марекове болести. 4, 94 листа.

ПАВЛОВИЋ, ИВАН Н.
Хелминти лисица (Vulpes vulpes L.) уловљених на подручју Београда у периоду 1988-1992. године.
122 листова.

ПАНИН, ЈОВАН Т.
Изучавање присуства и хигијенског значаја Aeromonas hydrophile у неким органима, месу и производима од меса.
135 листова.

ПЕРКОВИЋ, СТЕВАН П.
Утицај дубоког замрзавања на преживљавање ембриона говеда.
141 лист.

ПОПОВИЋ, СНЕЖАНА М.
Утицај микрофлоре сировог млека на бактеријске, биохемијске и сензорне параметре у пастеризованом млеку.
125, 26 листова.

РАДОЈЧИЋ-ПРОДАНОВА, ДРАГАНА
Налаз и одрживост Brucella spp. у млеку и производима од млека.
129 листова.

РАШИЋ, ЗОРАН Б.
Утицај температуре и формалдехида на преживљавање Salmonella Saint-Paul у приплодним јајима ћурака.
83 листа.

РЕЉИЋ-САВИЋ, МИЛА
Проучавање полиморфизма протеина у крви домаће балканске козе.
105 листова.

СИМОНОВИЋ, ЉУБИСАВ
Утицај неких дезинфекционих средстава на преживљавање Aspergillus fumigatus у различитим условима и срединама in vitro и in vivo.
80 листова.

ТАДИЋ, ИЛИЈА
Утицај полног мириса на хигијенску исправност и квалитет меса младих нерастова.
213 листова.

ХРИСТОВСКИ, МИШО
Испитивање инфекција говеда изазваних херпесвирусом 1 на територији Македоније применом различитих дијагностичких метода.
93 листа.

 

1994. година

АЛЕКСИЋ, СТЕВИЦА М.
Испитивање утицаја стресора на товне особине и квалитет меса јунади.
100 листова.

БЛАЖИН, ВЕСНА И.
Могућност имунопрофилаксе колибацилозе живине применом моно- и поливалентних вакцина.
80 листова.

БОЈКОВСКИ, ЈОВАН А.
Ефекти фактора средине на кариотипске варијације сисара.
97 листова.

ВУЧИНИЋ, МАРИЈАНА М.
Утицај комбиноване интрагастричне апликације бензалконијум хлорида и варфарин-натријума на цитогенетичке промене ћелија костне сржи и семеника лабораторијских мишева.
39 листова.

ГАГИЋ, МАЈА
Изучавање дијагностичких вредности више лабораторијских метода у откривању инфекције живине вирусом Марекове болести.
65 листова.

КРСТИЋ, СЛОБОДАН М.
Утицај пеницилина и хлоранфеникола на концентрацију протеина и активност ензима у крви оваца.
181 лист.

ЛОЗАНЧЕ, ОЛИВЕРА Б.
Утицај прогестерона на неуроне амигдалоидног комплекса мужјака и женки пацова третираних у неонаталном касном јувенилном периоду.
170 стр.

САВИЋ-СТЕВАНОВИЋ, ВЕРА Л.
Утицај дужине времена конзервисања на биолошку вредност крви паса.
115 листова

СТЕВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ Д.
Испитивање утицаја различитих количина бакра у храни на промене физиолошких параметара у крви и хистопатолошких промена у неким органима Wistar пацова.
168 листова.

СТЕВАНОВИ Ћ, ЈЕЛКА
Протеини и липопротеини семене плазме бика.
158, 47 листова.

КОЗЛИНА, БРАНКО М.
Изолација, идентификација и имуногена својства парамиксовируса у голубова.
55 листова.

 

1995. година

МРВИЋ-ЈОВИЧИЋ, ВЕРИЦА
Морфологија, топографија и васкуларизација женских полних органа малог зеленог мајмуна (Cercopithecus aethiops Sabeus).
134 листа.

НОВАК, СЛОБОДАН С.
Испитивање утицаја дубоког замрзавања на виталну и фертилну способност сперме пса.
96 листова.

РАДОЈИЧИЋ, БИЉАНА
Испитивање утицаја пропионата на ниво кортизола, инсулина, глукозе и липида у крви говеда.
136 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЕМИЛИЈА
Утицај технолошког поступка топљења, на преживљавање микроорганизма, промену структуре и органолептичке особине топљених сирева.
114 листова.

ТЕОДОРОВИЋ, ВЛАДО Б.
Стварање и разградња биогених амина у ферментованим кобасицама.
V, 145 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ДИЈАНА А.
Утицај полних стероида на Nucleus basomedialis Corpus amygdaloideum.
160 листова

 

1996. година

ГЛУХОВИЋ, МИОДРАГ В.
Утицај халотана на цитогенетске промене код стрес осетљивих и стрес отпорних свиња.
113 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СОФИЈА М.

Морфолошка и стереолошка анализа великих артерија негравидних и гравидних замораца (Cavia cobaya). 118 листова.

КРСТИЋ, НИКОЛА

Рендгенкраниометријска и рендгенкефалометријска испитивања паса расе немачки овчар.
131 лист, 34 листа са таблама.

ПЕШИЋ, ДРАГАНА
Компаративна загађеност сировог млека плеснима и квасцима у односу на макроклиму и географско подручје.
77 листова.

СИНОВЕЦ, СНЕЖАНА, М.
Патохистолошке и ултраструктурне промене у јетри и срцу пацова третираних Т-2 токсином и процена могућности њихове реституције.
VI, 92 стр.

СТАНКОВИЋ, ГОРДАНА Д.
Тенацитет Salmonellae gallinarum -pullorum у спољној средини и месу инфициране живине.
86 листова.

УШЋЕБРКА, ГОРДАНА
Реаговање адренокортикоцита и медулоцита надбубрежне жлезде свиња третираних полним стероидима. 198 листова.

 

1997. година

ГВОЗДИЋ, ДРАГАН М.
Хормонални статус оваца код индукције и синхронизације еструса у сезони и ван сезоне парења.
146 листова.

КОШАРЧИЋ, СЛАВИЦА
Промене у кариотипу код с виња различитих раса и њихов утицај на поремећај репродукције.
90 листова.

МАРКОВИЋ, МАЈА
Изучавање присуства бактерија врста Aeromonas salmonicida и Aeromonas hydrophila у води рибњака, органима риба и утврђивање биолошких и биохемијских особина.
129 листова.

РАДОВИЋ, БИСА В.
Прилог познавању бактеријске етиологије синдрома маститиса, метритиса и агалакције код крмача узгајаних на фармама.
94 листа, 10 листова.

ТЕОДОРОВИЋ, РАДИСЛАВА Г.
Генотоксични ефекти одабраних хемостериланата на ћелије сисара.
IV, 127, А-I листова.

ТОДОРОВИЋ, МИРЈАНА Ж.
Токсичност селена код пилића у тову.
132 стр.

 

1998. година

ЂОКОВИЋ, РАДОЈИЦА Д.
Концентрације липида, тријодтиронина, тироксина, инсулина и кортизола у крви и хистолошке промене у јетри код крава у перипарталном периоду.
114 листова.

САРАЧ, МИРОСЛАВ
Генетска и биохемијска проучавања стрес - синдрома у дивље свиње.
IX, 70 листова, листови A-D.

 

1999. година

КРСТИЋ, ВАЊА
Утицај супероксид дисмутазе на клиничке и морфолошке манифестације акутног експерименталног панкреатитиса у паса.
131 лист.

НЕДИЋ, ДРАГО
Дефинисање критеријума квалитета сировог млека у лонгитудинално интегрисаној контроли.
IV, 144 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГИЦА
Испитивање биохемијских параметара код модела сепсе узроковане различитим патогеним врстама бактерија.
80 листова.

 

2000. година

БОЈАНИЋ, МИРЈАНА Р.
Корелација између промена у млеку и адхеренција патогених микроорганизама за епителне ћелије млечне жлезде крава.|
140 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, СЛОБОДАН Т.
Дијагностика и терапија анемије гравидних оваца инфицираних хематофагним паразитима.
VII, 171 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ИВАН Б.
Ефекат суплементације селеном на статус селена матица шарана (Cyprinus carpio L.).
103 листа.

КОВАЧЕВИЋ, МИРА
Функционално стање јетре и хормонални статус у крава различите ухрањености у гравидитету и раној лактацији.
95, 17 листова.

КРЊАЈИЋ, ДЕЈАН
Испитивање резистенције бактерија изолованих од домаћих животиња према хемотерапијским средствима.
134, 4 листа.

НОВАКОВИЋ, ЗОРИЦА Ј.
Примена директних и имунохистохемијских поступака и процена њихове поузданости код саркоцистозе говеда.
107 листова.

РАДОЈИЧИЋ, СОЊА В.
Имунодијагностички тестови у откривању инфекција паса изазваних са Brucella canis и њихов значај у процени епизоотиолошке ситуације.
103 листа.

РАИЧЕВИЋ, СМИЉАНА
Утицај зеолита-клиноптилолита додатог храни на количину скатола у масном ткиву свиња.
124 листа.

РЕСАНОВИЋ, РАДМИЛА
Испитивање заштитног ефекта модификованог клиноптилолита на живину изложену дејству афлатоксина. 115 листова.

СТЕВАНОВСКИ, ВАНГЕЛ
Цитогенетичке, морфометријске и производне карактеристике златне форме дужичасте пастрмке Oncorhynchus mykiss Walbaum добијене у Македонији.
157 стр.

СУВАЈЏИЋ, ЉИЉАНА Ђ.
Изучавање карактеристика Actinomyces pyogenes и сличних микроорганизама изолованих из плућа телади и прасади са пнеумонијом.
94, 9 листова.

 

2001. година

ЗУРОВАЦ-КУЗМАН, ОЛИВЕРА
Ефикасност модификованог клиноптилолита у ублажавању токсичних ефеката охратоксина на производне резултате и квалитет меса бројлера.
V, 83, X.

ИЛИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Испитивање имуномодулаторних ефеката левамизола на модулу експерименталног аутоимуног енцефаломијелитиса пацова соја Dark Agouti.
IV, 117 листова.

МАРКОВИЋ, ЉИЉАНА
Добијање моноклонских антитела специфичних за вирус Morbus Aujeszky и њихова карактеризација.
98 стр.

ТРАИЛОВИЋ, САША М.
Испитивање механизама неуротоксичног деловања ивермектина.
IV, 125 листова.

 

2002. година

БАЈИЋ, ВЛАДАН
Значај преране центромерне деобе као параметара геномске нестабилности у процени генотоксичног дејства цитостатика.
210 листова.

КАПЕТАНОВ, МИЛОШ Ц.
Испитивања заштитне вредности наслеђених антитела против вируса заразне анемије пилића (VZAP).
87 листова.

МАСЛИЋ – СТРИЖАК, ДАНКА
Испитивање могућности примјене зеолита код живине изложене дејству G2 алфатоксина.
91 лист.

ПАВЛОВИЋ, МИЛОШ М.
Ултрасонографска морфолошка и функционална испитивања заметка током имплантационог периода код кобила.
100 листова.

ТУВИЋ, БОРИСЛАВ
Испитивање чинилаца од значаја за анализу ризика присуства арсена и тешких метала у ткивима риба из рибњака.
121 лист.

ЋУПИЋ, ЖЕЉКО
Утицај различитих концентрација цинка додатог у храну бикова на квалитет семена бикова.
IV, 80, XL листова.

ШЕФЕР, ДРАГАН
Ефекат коришћења фитазе у исхрани прасади на производне резултате, искористивост фосфора и степен минерализације коштаног ткива.
70, XX листова.

 

2003. година

ИВАНОВИЋ, СНЕЖАНА
Испитивање утицаја пробиотика на одабране показатеље квалитета и хигијенске исправности пилећег меса.
177 листова.

ПОПОВИЋ, ЗОРАН

Утицај коришћења органски везаног цинка и хрома у исхрани крава музара на производне резултате и здравствено стање вимена.
73 листа.

ПРОКИЋ, БРАНИСЛАВ
Испитивање етиопатогенезе и терапије идиопатског мегаколона паса.
178 листова.

РАДОВАНОВИЋ, АНИТА

Утицај смањене функције штитасте жлезде на јајнике пацова током полног сазревања.
142 листа.

 

2004. година

ЖИВКОВ-БАЛОШ, МИЛИЦА
Утицај коришћења фитазе у исхрани бројлера на производне резултате, искористивост фосфора и степен минерализације коштаног система.
III, 90, XXIV стр.

КОВАЧЕВИЋ, БРАНКО

Хормонални и метаболички статус високо-млечних крава у перипарталном периоду.
151 лист.

КУРЋУБИЋ, ВЛАДИМИР С.
Упоредно испитивање имуногености моновалентне и поливалентне инактивисане вакцине припремљене од вируса говеђе дијареје.
67 листова.

ПАНАЈОТОВИЋ, ВИКТОР П.
Клиничка и неурофизиолошка испитивања ефикасности примене тилетамина и золазепама за општу анестезију паса.
88 листова.

ПЛАВША, НАДА П.
Испитивање примене окситетрациклина у спречавању појаве америчке куге пчелињег легла и њихов налаз у меду.
116 листова.

СТЕПАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Б.
Ефекти надокнаде волумена крви различитим супституентима на вредности параметара хиповолемијског шока изазваног крвављењем.
129 листова.

ФРАТРИЋ, НАТАЛИЈА П.
Физичкохемијске и имунохемијске карактеристике имуних комплекса код говеда.
102 листа.

2005. година

ВАКАЊАЦ, СЛОБОДАНКА
Имунопрофилакса маститиса крава изазваног са staphylococcus aureus.
76, 5 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛУТИН
Утицај супституције рибљег брашна дехидрованим брашном ларви домаће муве (Musca domestica L.) на производне резултате и квалитет меса бројлера.
116 листова.

ИЛИЋ, ТАМАРА
Испитивање експресије CD57 на лимфоцитима цекума и цекалних тонзила пилића експериментално инфицираних протозоом Eimeria tenella.
82 листа.

КИРОВСКИ, ДАНИЈЕЛА
Утицај пероралне апликације инсулина и глукозе на концентрацију инсулину-сличног фактора раста (IGF)-I и заступљеност појединих IGF везујућих протеина у крвном серуму телади у неонаталном периоду.
137 листова.

КОВАЧЕВИЋ ФИЛИПОВИЋ, МИЛИЦА
Утицај IL-6 и IL-7 на ex vivo одржавање и експанзију матичних ћелија хематопоезе миша у условима различитих концентрација кисеоника.
94 листа.

МАЧУКАНОВИЋ-ЈОЦИЋ, МАРИНА
Морфофизиолошке карактеристике цвета одабраних уснатица у функцији атрактивности за медоносну пчелу
143 стр.

МИШИЋ, ЗОРАНА
Утврђивање и генотипизација врста из рода cryptosporidium код природно инфициране телади.
75 листова.

ПАВЛОВИЋ, НЕБОЈША
Утицај дексаметазона на однос хормона у припремној фази индукованог порођаја у крава.
107 листова.

ПЕШУТ, ОЛИВЕРА
Утицај селена и витамина Е додатог у храну на састав и оксидативну стабилност липида у свежем и замрзнутом месу бројлера.
107 листова.

 

2006. година

ЈАНКОВИЋ, ЉИЉАНА
Могућност супституције рибљег брашна брашном калифорнијске глисте (Lumbricus rubellus) и утицај на производне резултате и квалитет меса бројлера
111 листова

КАЛАБА, ВЕСНА
Физиолошка својства бактерија млечне киселине резистентних на антибиотике
136 листова

КАРАБАСИЛ, НЕЂЕЉКО
Путеви контаминације трупова свиња у кланици салмонелама и њихово понашање у месу
100 листова

МИРИЛОВИЋ, МИЛОРАД 
Економска анализа епизоотиолошко-епидемиолошког стања трихинелозе у Србији и израда програма за ерадикацију
190 листова

ПЕТРОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Анализа присуства резидуа и термофилних кампилобактерија у месу после примене флуорохинолона у лечењу бројлера
155 листова

ПЕТРОВИЋ, ТАМАШ
Идентификација и генетска анализа изолованих сојева вируса говеђе дијареје (BVD) на pодручју Реpублике Србије
190 листова

РИСТОСКИ, ТРПЕ
Фенотипске особености лимфоцитно-моноцитног инфилтрата мукозе колона свиња инфицираних вирусом класичне свињске куге
84 листа

ТРКУЉА, РОДОЉУБ Љ.
Доказивање присуства говеђег херпес вируса-1 (BHV1) и вируса говеђе дијареје / болести слузокожа (BVD/MD) у сперми латентно инфицираних бикова
109 листова

ХАЏИ МИЛИЋ, МИЛАН
Микрохируршка санација перфоративних повреда рожњаче код паса
111 листова

ЦЕРИЋ, ОЛГИЦА И.
Испитивање чинилаца од значаја за присуство арсена и тешких метала у ткивима пужева
135 листова

ЦИЛЕВ, ГОЦЕ Д.
Испитивање ефикасности делимичне супституције кукуруза споредним производима прераде поврћа и воћа у смешама за свиње у порасту и тову
IV, 61 лист

 


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354