Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду

 

1969. година

OPAVSKY, PAVLE Ј.
Осцилаторни карактер трчања.
1 св. (разл. паг.)

 

1970. година

МРАКОВИЋ, МИЛОШ
Тјелесно вјежбање као фактор редукције малољетничке деликвенције.
210 листова

 

1971. година

ПЕТРОВИЋ, ДРАГОМИР Д.
Истраживање утицаја симултаног и сукцесивног метода рада на развој резултата у кратком спринту.
225 листова.

 

1972. година

ПЕТРОВИЋ, КРЕШО
Групна динамика у врхунским екипама спортских игара : групна динамика најбољих југословенских екипа у кошарци.
232 листа.

 

1973. година

АЛЕКСИЋ, ИВАН
Теорија и пракса дефинисања појма хигијенског минимума школског објекта за физичку културу.
1 св. (разл. паг.)

 

1974. година

СТЕПИШНИК, ДРАГО
Школско физичко васпитање на подручју Словеније у периоду 1848-1914.
278 листова.

ШТУРМ, ЈОЖЕ
Релације телесне снаге и неких морфолошких и моторичких карактеристика.
V, 380 листова.

 

1976. година

ГАЈИЋ, МАРИЈА
Истраживање значаја неких варијабли снаге у развоју брзине трчања ученица виших разреда основне школе.
312, 30 листова.

МАЛАЦКО, ЈУЛИЈАН
Структура морфолошких, моторичких, когнитивних и конативних димензија у дизача тегова.
271 лист.

МАТИЋ, МИЛИВОЈЕ
Прилог проучавању зависности резултата у тестовима снаге од неких чинилаца мотивације у одређеном поступку њихове примене на ученицима.
388 листова, 3 листа са таблама.

ПЕТРОВИЋ, ЈОВАН М.
Биодинамички принципи коришћења тангенцијалне компоненте приликом извођења скокова са залетом. 3, 240 листова, 98 листова са таблама.

РАДАН, ЖИВКО
Олимпизам у крајевима народа Југославије до 1919. године.
1 св. (разл. паг.)

 

1977. година

ТОМЕ, ЈАНЕЗ
Валоризација моторичних навика и вештина као оператора у процесу физичког васпитања у основној школи.
4, 186 листова.

 

1978. година

БАЛА, ГУСТАВ
Нови поступци за одређивање морфолошких типова у особа женског пола и њихов значај у области физичке културе.
5, 292 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГОЉУБ Ђ.
Истраживање стања и развојних тенденција неких антропометријских и моторичких показатеља ученика старијих разреда основних школа Београда и пет подручја СР Србије, без СА покрајина.
345 листова.

ЈАНКЕЛИЋ, ЈОВАН
Корелација између антропометријских и моторичких варијабли и димензија стандардних учила као фактор раног усмјеравања у области физичке културе.
3, 225 листова.

ПАРАНОСИЋ, ВЛАДИМИР
Приступ проблему анксиозности врхунских спортиста.
2, 2, 217, 27 листова са таблама.

ПЕЛЕКСИЋ, ВЛАДИМИР
Истраживање стања и развојних тенденција неких морфолошких и моторичких карактеристика ученика основних и средњих школа СР Босне и Херцеговине.
1, III, 379 листова

РАЈНОВИЋ, ГОРДАНА
Истраживање могућности и значаја непосредног ангажовања ученика у процесу оцењивања у настави физичког васпитања.
4, 280, 7 листова са таблама.

СТЕФАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Утицај породичних прилика и успеха у средњој школи на успешност студија студената Факултета за физичко васпитање у Београду.
1 св. (разл. паг.)

ТОМИЋ, ДРАГО
Релација антропометријских и моторичких карактеристика одбојкаша у односу на њихов такмичарски ниво.
222 листа.

 

1979. година

КОВАЧ, ЈОВАН
Испитивање степена испољене мишићне силе различитог интензитета комплексном, електромиографском, динамографском и гониографском методом.

СТОЈАНОВИЋ, МИЛУТИН
Физички развитак и кардиореспираторни тестови и њихова повезаност са издржљивошћу у трчању младих одраслих мушкараца.
221 лист.

 

1980. година

ЖИВАНОВИЋ, ЖИВОЈИН В.
Организација и утицај активног одмора на концентрациону способност ученика основне школе.
149 листова.

КУНДРАТ, ВЕРА
Проблеми интезитета оптерећења у физичком вежбању деце у предшколским установама као фактор усавршавања неких функционалних и моторичких способности.
185 листова.

НЕШИЋ, ЉУБОМИР
Истраживање утицаја вежбања на трим стази на моторичко-функционални статус ученика основне школе и могућност његове примене у програму наставе физичког васпитања.

СТЕФАНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Утицај метода одређених комбинација постепеног и наглог оптерећења на побољшање фазе максималне брзине у кратком спринту.
60 листова.

 

1981. година

ИЛИЋ, СТЕФАН
Школско физичко васпитање у Србији: 1830-1914.
510 листова.

КРАЈЧЕВСКИ, АТАНАС
Испитивање динамичког стереотипа импулса силе произведеног сегментарно кранијалним делом тела регистрован кинематографском, електромиографском и динамографском методом.
248 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЉУБИША
Структура мотивације код спортиста.
III, 289 листова, 5 листова са табелама.

ПРОЈЕ, СТАНЕ
Предиктивна вредност полигона у утврђивању општих и специфичних моторичких способности у нижем школском узрасту у спортској гимнастици.
194 листа.

 

1982. година

БУЂА, ПАВЛЕ
Утицај морфолошких димензија и успешности у спортској гимнастици на успех у предметима уже струке на Факултету за физичко васпитање у Београду.
226 листова.

ПАУНИЋ, СТАНИСЛАВ М.
Генеза и развој кошарке у Југославији.
676 листова.

 

1983. година

РАДИСАВЉЕВИЋ, МИЛАДИН
Утврђивање утицаја корективне гимнастике на правилан развој и формирање сводова стопала код деце предшколског узраста и њен значај у смањењу утицаја негативних егзогених фактора.

 

1995. година

КРИЖАН, ПРЕДРАГ Ј.
Нова организација ниског старта.
165 стр.2005. година

КАСУМ, ГОРАН
Предиктори значајни за избор преферентне технике бацања врхунских рвача.
535 листова.

БУНЧИЋ, ВЕСЕЛИН
Компаративна анализа два модела организовања физичког васпитања у предшколским установама усмерена на трансформације моторичких способности узраста 6-7 година
172 листа

ВИДАКОВИЋ, ХАЏИ МИЛОШ V.
Значај и улога хришћанства у развоју планинарства
II , 586 листова

ГУЖВИЦА, МИЛАН
Валоризација новог модела ситуационо-моторичке обуке студената високе школе унутрашњих послова
199 листова

ДОПСАЈ, МИЛИВОЈ
Одређивање структуре карактеристика силе вуче код пливача мерене методом пливања у месту краул техником у различитим режимима напрезања
250 листова


2006. година

ЈАНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Утицај појединих психолошких карактеристика на успешност у савременом, врхунском фудбалу
209 листова

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ВОЈА
Утврђивање оpтималних комpоненти оптерећења за брзину трчања
133 листа

НЕШИЋ, ГОРАН
Структура такмичарске активности у женској одбојци
130 листова

ПАЈИЋ, ЗОРАН Б. 
Ефекти примене инерционог оптерећења на моторичке, морфолошке и биомеханичке перформансе кретања максималном брзином
161 лист

ФРАГКИАДАКИС, ГЕОРГИОС
Тренинг врхунских атлетичара бацача у такмичарском мезоциклусу
343 листа

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354