Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

 

1965. година

ВУЈОШЕВИЋ, МИЛАДИН
Категорија дохотка у сфери непроизводне делатности у оквиру нашег друштеног система.
3, 348 листова .

ЈУЖНИЋ, СТАНИСЛАВ
Генеза капитализма у Латинској Америци.
4, 487 листова.

 

1966. година

ЖИВАНОВ, САВА
Радничко учествовање у управљању национализованом индустријом у првим годинама совјетске власти: (1917-1921).
710 листова.

 

1967. година

ВУКМИРИЦА, ВУЈО
Технички прогрес и проблем запослености.
3, 338 стр.

 

1968. година

АНДРИЈАШЕВИЋ, ЈОВАН С.
Роба као извор и облик самокретања и саморазвијања друштвене производње.
1, 630 листова.

ЂОКАНОВИЋ, ТИХОМИР
Специфичне законитости друштвено-економског развитка земаља у развоју.
2, 4, 459 листова.

МАРЈАНОВИЋ, ЈОВАН Р.
Економско-социјалне основе непосредне социјалистичке демократије.
1, 308 листова.

МАРКОВИЋ, ЖИВКО
Концепције комунистичке партије Совјетског Савеза: (у периоду између XX и XXIII конгреса): о развитку социјалистичке демократије у СССР.
1 св. (разл. паг.)

ПЕЈАНОВИЋ, ОБРАД
Политичке концепције у делу К. Маркса.
4, 244 листа.

СМИЉКОВИЋ, РАДОШ
Савез комуниста у самоуправљању.
1, 423 листа.

ТОМИЋ, СТОЈАН Т.
Потребе и интереси друштвених група у локалним заједницама.
1 св. (разл. паг.)

ЋЕТКОВИЋ, ВЛАДАН
Бирократија и самоуправљање.
1 св. разл. паг.

 

1969. година

ВАСОВИЋ, ВУЧИНА
Савремена грађанска плуралистичка политичка теорија.
3, 470, 14 листова.

ДРАШКОВИЋ, ДРАГОМИР
Утицај поделе и организације рада на друштвени положај произвођача.
1, 5, 225 листова, 26 листова с таблама.

РАДЕНОВИЋ, ПРЕДРАГ

Социолошки аспекти функције руковођења у структури радне организације савременог југословенског друштва.
III, 312 листова.

 

1970. година

ГУДАЦ, ЖАРКО
Фашизам и неонацизам.
1, II, 250 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ТОМА
Улога јавног мнења у политичким процесима социјалистичког друштва.
1, 3, 550, 9 листова.

ЗОРИЋ, ДРАГОСЛАВ
Својина и држава социјалистичког друштва.
1, 498, 7 листова.

ЈУРИН, СМИЉАН
Линеарно програмирање и цијене.
326 листова.

МАРИНКОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Процес одлучивања у комуни.
1 св. (разл. паг.)

МИЛОВАНЧЕВИЋ, ЂОРЂЕ Б.
Економски интерес и привредни развој са посебним освртом на самоуправни социјализам.
4, 315 листова.

ПАЛИГОРИЋ, ЉУБОМИР
Савремена латинскоамеричка левица - покрети и политичке концепције.
1 св. (разл. паг.)

СПАСИЋ, АЛЕКСАНДАР
Упоредна анализа система привредних комора.
3, IX, 353, 17 листова.

 

1971. година

БОЖОВИЋ, РАТКО
Култура слободног времена.
282, 19 листова.

БУЛАТ, СТОЈАН С.
Новчано-кредитни импулси инфлације.
1, 223 листа.

ВУКОВИЋ, ИЛИЈА
Положај и функције Социјалистичког савеза у политичком систему Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
1, 416 листова.

ГЛИГОРИЋ, СТОЈАН
Социјалистичке тенденције у политици владајућих покрета у арапским земљама.
1, XVII, 270 стр.

ДАНИЛОВИЋ, РАЈКО
Радничка класа и самоуправни социјализам.
1, 3, 324, 7 листова.

МАРКОВИЋ, БРАНИМИР
Политика доходака и синдикати у Великој Британији 1964-1970. 1971. 2, 338 стр.
ПАИЋ, ИВО Темељи знаности политике.
1, II, 124 листа.

ТОМИН, МИЛОШ М.
Друштвено-економски облици и методи централизације пољопривредног земљишта.
1, 267, 6 листова.

ХАЏИ-ВАСИЛЕВА, ЈОКИЦА
Социјалистичка определења у тропској Африци.
2, 329, 13 стр.

 

1972. година

MACESICH, SUZANA S.
Development of the political organization of the Military Frontier.
VI, 173, 1 лист.

БАДОВИНАЦ, ТОМИСЛАВ
Утицај новчане масе на привредна кретања у Југославији (1963-1972 године).
257, 133 листа.

БЕЗДАНОВ, СТЕВАН
Међусобни однос научно-технолошкe револуције и образовања у југословенском друштву са становишта захтева индустрије према структури и квалификацији радника.
2, IV, 341 лист.

ДИМКОВИЋ, БОРИСЛАВ Ј.
Сељаштво и комунисти на селу: емпиријско истраживање о учешћу сељака у Савезу комуниста Војводине.
4, 460 листова.

ЗАЈМИ, ГАЗМЕНД
Уставно-правна заштита и третман језика националних мањина у Европи између два светска рата.
308 листова

ЛАЗИН, СМИЉАН
Теоријске основе моралне динамике политике.
292, XXIV листа.

МИЛЕНКОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Унутрашња надлежност држава и међународна заштита људских права.
1, VI, 290 листова.

НАУМОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Револуционарни и теоретски рад Душана Поповића.
1, 370, 4 листа.

ПРИКЛМАЈЕР-ТОМАНОВИЋ, ЗОРИЦА
Социјализам и демократија у концепцијама западноевропских комунистичких партија.
1, 200, 9 стр.

ПУРИВАТРА, АТИФ
Југословенска муслиманска организација у политичком животу Краљевине СХС.
V, V, 446 стр.

 

1973. година

АЛЕКСИЋ, РАДЕ
Дијалектика друштвених супротности у процесу изградње социјализма.
1, 330 листова.

БОЖИЋ, НЕМАЊА
Глобална стратегија САД с освртом на Средоземље.
1, III, 378 листова.

ГОАТИ, ВЛАДИМИР
Основи и суштина концепција о новој радничкој партији.
1 св. (разл. паг.)

ГРЕБО, ЗЛАТА
Социјална условљеност наталитета становништва у Босни и Херцеговини и демографска политика.
3, 437, 23 листа.

ГРЛИЧКОВ, АЛЕКСАНДАР С.
Теоријске и друштвене основе СЕВ-а, тенденције развоја.
2 св. (298 листова; листови 299-596)

МУНИШИЋ, ЗДРАВКО
Структурално-епистемолошки марксизам Луја Алтисера.
4, II, 326 стр.

ПРЊАТ, БРАНКО
Конституисање, циљеви и средства културне политике у самоуправном друштву.
1, 2, 245 стр.

РАДОЊИЋ, РАДОВАН
Сукоб КПЈ са Коминформом и друштвени развој Југославије (1948-1950).
1, 453 листа
.
ТАРТАЉА, СМИЉА
Обнова теорија о цикличком развитку друштва у савременој друштвеној мисли.
2, 286 листова.

УЧЕВО, ЗЛАТА
Социјална условљеност наталитета становништва у Босни и Херцеговини и демографска политика.
3, 437, 23 листа.

 

1974. година

КОСТИЋ, БРАНИСЛАВ
Телевизијско програмирање у самоуправном социјалистичком друштву.
313, 23 листа.

КУЧУК, ЕЈУБ
Детерминанте и социјална обележја модерног милитаризма.
1, 3, 315 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, СЛАВОМИР
Методолошки проблеми емпиријског истраживања политичке активности - акције у самоуправном друштву.
351, 15 листова.

МИЋОВИЋ, МИЛОВАН Б.
Друштвено-економска условљеност национализма.
2, 225 листова.

МРВАЉЕВИЋ, ЈАКОВ
Особености идејно-културне деколонизације у тропској Африци.
331 стр.

ПЕТКОВСКИ, БОРО
Друштвено-економски положај и самоуправна моћ радничке класе.
1, 426, 21 лист.

ТОТ, ЛАЈОШ
Друштвено-економски положај, функција и савремена организација наше самоуправне основне школе.
1, 305, 2 листа.

ШТАМБУК, ВЛАДИМИР
Социолошке карактеристике кибернетског проучавања друштва.
II, 257 листова.

 

1975. година

АЋИМОВИЋ, МИХАЈЛО
Међународни режим малограничног промета између Југославије и Италије (с освртом на економски и политички значај).
3, 326 листова.

МЕХОЉИЋ, БЕЋИР
Југословенска спољна радна миграција: обележја, узроци, последице и перспективе.
312 листова.

МИЋОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Друштвени положај средстава информисања систему самоуправљања.
338 листова.

ПЕРОВИЋ, ЛАТИНКА
Дебата о националном питању у Независној радничкој партији Југославије 1923. године.
2 , IV, 436 стр.

ПЕШИЋ, МИХАЈЛО
Преображај радничке класе у процесу развоја самоуправљања.
IV, 249 листова.

СЕКУЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Политичка мисао Гаетана Моске.
243 листа.

СТОЈИЉКОВИЋ, ДРАГАН
Промене у савременом свету и улога информација: са посебним освртом на функцију и деловање информација у самоуправљању.
211, 4 листа.

ТАДИЋ, БОЈАНА
Несврстаност у теорији и пракси међународних односа.
VII, 426 стр.

 

1976. година

БЈЕЛЕТИЋ, ДОБРОСАВ
Грамшијева концепција пута у социјализам.
1 св. (разл. паг.)

ВАСОВИЋ, МИЛОВАН
Политичке борбе у Црној Гори 1938-1945.
6, 380 стр.

ВУКОВИЋ, БРАНИСЛАВ

Народни покрети у неразвијеним земљама као посебан облик политичког организовања.
4, 302 листа.

ЂОШИЋ, ДУШАН
Демографски и социо-економски преображај становништва СР Србије.
2, 2, 242 стр.

ЂУРОВИЋ, БОРИСЛАВ
Политика аграрних односа у совјетском друштву 1917-1936.
1, IV, 571 стр.

ИЧЕВИЋ, ДУШАН
Нација и самоуправни федерализам.
1, 304, 14 листова.

КЕПЕСКА, ЈОВАНКА

Савремени развитак производних снага.
249 листова.

МАЈСТОРОВИЋ, ЛАЗАР
Кредитно-монетарна политика у функцији удруживања рада и развоја привреде.
6, 365 стр.

МАЈСТОРОВИЋ, СТЕВАН
Култура и демократија.
2 св. (1, 3, XV, 256 листова; листови 257-586.)

МАЛОБАБИЋ, ПЕТАР
Међународни значај југословенског ратишта у 1943. години.
1 св. (разл. паг.)

ПЕРОВИЋ, БЛАЖО М.
Социјалистичка демократија и диктатура пролетаријата: самоуправљање као посебан облик испољавања класне суштине социјалистичке демократије.
2, 352, 3 стр.

СЛОВИЋ, ЉИЉАНА Т.
Социолошка мисао Светозара Марковића.
1, 257 листова.

СОКИЋ, СРЕТЕН
Савремене производне снаге и друштвена позиција произвођача у економској функцији.
1, 524, 24 листа.

ТРИФУНОВИЋ, БОГДАН
Самоуправљање и партиципација у програмима и акцијама политичких партија и синдиката у Француској. 3, 337, 13 листова.

 

1977. година

АНДРИЋ, ЗОРАН
Међународни положај бораца за слободу са посебним освртом на бивше португалске колоније у Африци: Анголи, Мозамбику и Гвинеји Бисао.
1, 410, 13, 11 листова.

АЋИМОВИЋ, ЉУБИВОЈЕ
Проблеми безбедности и сарадње у Европи.
VII, 417 стр.

БОЈАНИЋ, МИЛЕНКО М.
Методи концентрације акумулације за финансирање проширене репродукције у светлу уставног уређења СФРЈ.
II, 366 листова.

ВИШЊИЋ, БОШКО
Систем и политика мобилизације финансијских средстава у Југославији.
5, 8, 347, 5 стр.

ГЛАВИЧКИ, РАДОМИР
Планирање друштвеног знања као стратешка оријентација земаља у развоју.
1, 3, 256 листова.

ДАМЈАНОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Друштвено-економски и педагошки аспекти и ефекти укључивања ученика у производни и други друштвено-корисни рад у процесу њиховог општег образовања.
547 стр.

КОСТИЋ, СЛОБОДАНКА
Социолошке детерминанте хуманизације рада у ДВР.
344 стр.


МИЛЕТИЋ, АНДРЕЈА
Концепт националног интереса у америчкој теорији међународних односа и његова општетеоријска вредност.
756 листова.

НАДРЉАНСКИ, ЂОРЂЕ
Концепт и модели степенастог система усмереног образовања и политика њиховог развоја.
1, 236, 23 листа.

 

1978. година

АЛТМАН, ГАВРО
Особености Вијетнамске револуције.
2, IX, 1, 259 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ОБРЕН Ж.
Настанак, развој и друштвено-политичка функција обавештајне службе и службе безбедности народноослободилачког покрета Југославије.
1 књ. (разл. паг.)

КЕШЕТОВИЋ, МУХАМЕД
Нација у социјализму.
1, 3, 324 листа.

КИЛИБАРДА, РИСТО
Класно биће савеза комуниста Црне Горе.
1, III, 507 листова.

КРСМАНОВИЋ, МИЛАН С.
Концепт културе у политици Савеза комуниста Југославије.
1, 4, 431 лист.

МАЛИ, МИЛАН
Социјалистичка аутономна покрајина у друштвено-политичком и уставном систему СФРЈ: са посебним освртом на САПВ.
5, 525 листова.

МАРЈАНОВИЋ, РАДОВАН Ђ.
Култура и уметност у "Критичкој теорији друштва".
1, 320 листова.

МИЛАШИНОВИЋ, РАДОМИР М.
Место обавештајних служби у уставном и политичком систему Сједињених Америчких Држава.
1, 248 листова.

ПОДУНАВАЦ, МИЛАН
Појам и значај концепта политичке културе у савременој политичкој теорији.
1, 3, 413 листова

РАДОВАНОВИЋ, ТИХОМИР
Кадрови и образовање у дугорочном развоју електропривреде Србије.
1, 283 стр
.
РАДОЈКОВИЋ, МИРОЉУБ
Функције информационо-комуникационих система у социјалистичким земљама: пример Демократска Република Немачка и СФР Југославија.
3, 353 листа.

СЕКУЛОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Друштвено-економске основе и методологија утврђивања трошкова основног и средњег образовања.
1, 494 листа.

ТОЗИ, ЂОКО
Депрофесионализација и подруштвљавање политичких функција у систему социјалистичке самоуправне демократије.
IV, 320 стр.

LWIN, AYE
Допринос Бурме у развоју политике несврставања.
476 листова.

 

1979. година

АНТИЋ, СТАНИСЛАВ
Самоуправно планирање кадрова и образовања као функција удруженог рада.
6, 240 листова.

ВЕСЕЛИНОВ, ДРАГАН
Ситно-парцелно власништво у аграрној репродукцији Југославије.
5, 481 лист.

ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОРАД
Интелигенција у социјалистичком самоуправном друштву.
1, 416 листова.

ИНИЋ, СЛОБОДАН П.
Материјалне претпоставке револуционарне промјене у савременом друштву.
134 листа.

ЈЕРГОВИЋ, МАТО
Јединство рада и образовања као основа реформе усмереног образовања.
468 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЂУРА
Кадровска политика у Савезу Комуниста Југославије.
1, 2, 380 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, МИЛАН
Политичка мисао Милентија Поповића у изграђивању концепције социјалистичког самоуправног друштва.
6, 476 листова.

НОЈКОВИЋ, ЧЕДО
Социолошки аспект рада стручних служби у удруженом раду.
1, 210 листова.

ПЕРОВИЋ, МИЛУН
Процес политичког одлучивања у скупштини Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
1, 370 листова.

ПЕШКИР, БРАНКО Н.
Друштвено-економски процеси повезивања војне индустрије у самоуправни систем удруженог рада.
530 стр.

РАДОСАВЉЕВИЋ, МОМЧИЛО
Идеолошко-политичка компонента радне улоге човека у самоуправном удруженом раду.
3, 290 листова.

РАТКОВИЋ, МАРИЈА
Трошкови и ефекти инвестирања у образовање : теорија и анализа.
1, II, 334 листа.

РАТКОВИЋ, МИЛАН
Концепције и практични путеви остваривања интеграције у усмереном обазовању.
368 листова.

ЏУВЕРОВИЋ, БОРИСАВ
Критика теорија о масовној култури: смисао и перспективе масовне културе.
3, 253 листа.

ШЕЋКОВИЋ, ДАМЈАН
Самоуправне интересне заједнице друштвених дјелатности и слободна размјена рада.
III, 310 листова.

ШИЈАКОВА, МАРГАРЕТА
Извори и развој Марксових и Енгелсових правно-филозофских погледа у раним радовима.
3, 3, 445 стр.

 

1980. година


БАЈАГИЋ, ВЕРОНИКА
Слободно време индустријских радника у САП Војводини - резултати социолошких истраживања.
2, II, 253 листа.

ДАЈИЋ, ПУТНИК
Положај и улога синдиката у СССР-у.
IV, 365, 30 стр.

ДЕНЕШ, ОТО
Култура у функцији реафирмације идентитета земаља у развоју.
354, 24, 17 листова.

ЂУРИЧИЋ, ЗОРАН
Утицај фактора друштвене средине на активност човека у радној средини.
VIII, 319, 14 листова.

ЖУНИЋ, ДУШАН
Ограничени [и локални] ратови у функцији спољне политике Сједињених Америчких Држава.
527 листова.

КАНДИЋ, ДРАГАНА Б.
Теоријски и практични значај Лефевреове критике свакодневног живота.
II, 366 листова.

ЛАКИ, ЛАСЛО
Проблеми адаптације неиндустријских радника у индустријску радну средину у САП Војводини.
1, II, 341 лист.

ЛАКИЋЕВИЋ, ВУКСАН
Класно-политичка суштина успостављања и заштите друштвене својине.
203 листа.

МИНИЋ, АЛЕКСАНДАР
Савез комуниста у реализовању друштвено-економског положаја радничке класе Београда од X Конгреса СКЈ до данас.
272 листа.

ПЕТРОВИЋ, БОРИВОЈЕ В.
Самоуправно интересне заједнице као елеменат друштвено-економског и друштвено-политичког система социјалистичког самоуправљања.
2 св. (2, VII, 324; 2, VII, 326-593 листа.)

РАДИШИЋ, ФРАЊО
Туристичка политика Југославије и њен одраз на развој туризма у Истри.
1, III, 313 листова.

РАДУЛОВИЋ, ПЕТАР
Одговорност у систему самоуправљања.
1, 616 листа.

РОЖИЋ, МИЛАН
Плурализам самоуправних интереса и социјалистички савез.
207 листова.

РОЈЦ, ЕМИЛ
Združeno delo v vlogi subjekta samoupravne vzgojno-izobraževalne politike
285 листова.

РОЧКОМАНОВИЋ, МИЛОРАД
Реципроцитет у међународном приватном праву.
1, 334, 10 стр.

СУЉАЈ, ИБРАХИМ
Лењиново схватање хуманизма.
306, 3 листа.

ЦИЗЕЉ, БОРИС
Економска сарадња и процес регионалне интеграције земаља у развоју као фактор њихове међународне економске и политичке еманципације.
455 листова.

 

1981. година

CHADOUD, MAJED
Историјски развој и корени либанског проблема.
IV, 330 листова.

ВИДАК, РАДОВИЋ, ШУЈО

Солидарност у удруженом раду.
III, 360 листова.

ЂУКИЋ, СРЕЋКО
Улога мултилатералних облика сарадње у развоју економских односа СФРЈ и земаља чланица Савета за узајамну економску помоћ (СЕВ).
506 листова.

ЂУРИЧКОВИЋ, МОМЧИЛО
Политичке концепције Српске народне радикалне странке: 1880-1903.
407 листова.

КЕЦМАН, ДРАГАН
Социјална функција телевизије као комуникационог медијума у самоуправном друштву.
216, 9 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ПЕТАР Ђ.
Специфични облици примене силе у савременим међународним односима.
465 листова.

ЛУКАЧ, СЕРГИЈЕ

Развој штампе у СР Србији од 1960 – 1973. са освртом на Југословенско штампу.
XIX, 282, 7 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛОРАД Ј.

Систем институционалне заштите младих са поремећајима у друштвеном понашању.
5, 412 стр.

НИКИЋ, СТЕВО
Маркс и проблем остварења слободе: проблематика слободе у Марксовој политичкој концепцији.
446 листова.

ПАНТЕЛИЋ, СНЕЖАНА
Социолошки аспект екологије урбаних средина са посебним освртом на Београд.
332 листа.

ПРВУЛОВИЋ, ВЛАДИМИР

Положај човека у политичком систему социјалистичког самоуправљања.
555 листова.

РАДУЛОВИЋ, РАДОЈЕ Б.

Изграђивање система општенародне одбране и друштвене самозаштите и плурализам самоуправних интереса.
IV, 232 листа.

СИКИРИЦА, МИЛАН
Ваљевска нахија у процесу конституисања локалне и централне власти у Србији.
229 листова.

ШТИГЛИЋ, СВЕТОЗАР
Место и улога СР Немачке у развоју система безбедности и сарадње у Европи.
IV, 379 листова.

 

1982. година

MELKAMWORK, ALEMU
Француска неоколонијалистичка политика у бившим француским колонијама у Африци.
388, XXI лист.

WU SHI KANG
Проблеми теорије сазнања у југословенској филозофији 1945-1981.
259 стр.

БЈЕЛИЦА, СПАСОЈЕ
Усмеравање образовања у функције репродукције удруженог рада.
362 стр.

ИЛИЋ, САВА
Подруштвљавање пољопривреде и удруживање индивидуалних земљорадника у Војводини.
356 стр., 97 стр. са таблама.

КИПЕРАШ, МИЛАН
Комуна као револуционарни концепт преовладавања разлика село-град.
V, 414 листова.

КЉАЈИЋ, МИЛОШ
Марксистичка теорија револуције и југословенска социјалистичка револуција.
320 листова.

КОКОВИЋ, ДРАГАН
Начин живота и култура – међусобна условљеност и повезаност.
304 стр.

КУЛИЋ, МИШО
Култура у концепцијама филозофије историје (ка заснивању социологије културе).
211, 12 стр.

ЛЕР СОФРОНИЋ, НАДА
Марксизам и теорија ослобођења жене.
414, 6, VI листова.

МИНОВИЋ, ЖИВОРАД
Кардељева мисао о самоуправљању.
XXVIII, 495 стр.

ПАВЛОВИЋ, ДРАГИША
Самоуправна интеграција и производна снага друштвеног рада.
521 лист.

ПАНИЋ, МИЛОРАД Ђ.
Мерила пословне неспособности у теорији и пракси социјалне политике и социјалне заштите.
III, 359 листова.

СЛОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Природа и наука у процесу друштвене репродукције.
III, 482 листа.

ТОМИЋ, ВИНКА
Интересни плурализам у делегатском систему.
III, 348 стр.

ШЕГОТА, ИВАН
Водеће субјективне снаге самоуправног друштва и рационализација облика самоуправне и друштвено политичке активности.
356 листова.

 

1983. година

KOUYATE, DIELIMAN OSMAN
Демократска партија Гвинеје у борби за национално ослобођење и у политичком систему Народне Револуционарне Републике Гвинеје.
XIX, 461 стр.

VILLABLANCA ZWITA, HERNAN SERGIO
Друштвено-економске и политичке карактеристике развитка капитализма у Чилеу - период 1820-1891.
381 лист.

БАУЦАЛ, ДИМИТРИЈЕ
Бирократизација политичких организација - странака у светлости савремених друштвених промена.
341 лист.

БОГДАНОВИЋ, ЈОВАН
Развитак крупне производње у пољопривреди СРС.
IV, 375 листова.

БРАНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Слободне територије у стратегији НОР-а.
592, 2 листа.

ВИШИЋ, ЖИВОРАД
Политика трансфера савремене технологије у самоуправној организацији удруженог рада.
465 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, МИОДРАГ
Подруштвљавање политике у делегатском систему.
321 лист.

ЈУХАС, МИХАЈЛО

Компензационо образовање у функцији уједначавања услова за образовање.
XIII, 525 стр.

КОСТИЋ, СЛОБОДАНКА
Социолошке детерминанте хуманизације рада у ОУР.
344 стр.

МИЛИНКОВИЋ, ДУШАН
Социјални положај старих људи у сеоском подручју СР Хрватске као одраз друштвено-економских промјена у селу и пољопривреди.
IV, 412, 22 стр.

ПЕТРОВИЋ, ЂОРЂЕ
Развојне противуречности репродуковања агроиндустријског комлекса САП Војводине.
324, XV листова, 20 листова сa таблама
.
ПЛАВШИЋ, МИЛАН Д.
Закон вредности и систем планирања у социјалистичкој привреди.
II, 291 лист.

ПОДМЕНИК, СЛАВКО
Методе за ефикасно политичко деловање.
VII, 381, 57 листова.

СМРЕЧНИК, ТОМИСЛАВ
Савремена левица САД о социјалним субјектима социјалистичког преображаја америчког друштва.
363 листа.

СТАНИШИЋ, ТОМИСЛАВ
Модел система научно-техничких информација ратне морнарице.
310 листова.

ТАШИЋ, НИКОЛА
Диктатура пролетаријата и слободни удружени рад-дијалектика и условљеност односа.
311 листова.

ТОМИЋ, СТАНИМИРКА
Настанак и делатност југословенске радикалне заједнице.
216, 16 стр.

ФИЛИПОВИЋ, МИЛЕВА
Историјски материјализам и структурализам у савременој социолошкој мисли.
225 стр.

ЦИЦВАРИЋ, АНТЕ
Генеза циљева и метода аграрне политике социјалистичке Југославије.
333 листа.

ШТАКИЋ, ЂОРЂЕ
Социјалистичке субјективне снаге у комуни.
327 листова.

 

1984. година

EL RIFAI, ABDUL MAJID
Социјалистичка партија арапског препорода: програмске концепције и друштвено-политичка делатност (у арапском свету, посебно у Сирији).
IV, 215 листова.

ВИСКОВИЋ, ИВО
Процес креирања и реализације вањске политике у Југославији.
287 листова.

ИВАНОВИЋ, СТАНОЈЕ
Образовне потребе нашег самоуправног друштва и усмерено образовање.
385 листова.

КОВАЧЕВИЋ, БРАНКО
Васпитно-образовна организација удруженог рада у систему слободне размене рада.
522 листа.

ЛАТАС, БРАНКО
Унутрашњи и међународни војно-политички положај четничког покрета у ратној 1943. години.
395 стр.

МАЛЕШЕВИЋ, КРСТАН
Диктатура пролетеријата и делегатски систем.
317 листова.

МАНДИЋ, ПЕТАР Б.
Улога и метод деловања СКЈ у условима социјалистичког самоуправљања.
370, IX листова.

МАНЏУКА, ЗЛАТКО
Резерве на мултиратералне уговоре са посебним освртом на решења о резервама из Бечке конвенције о уговорном праву.
417 листова.

МАРКОВИЋ, ЖИВОТА Р.
Револуционарно-демократска пракса народноослободилачких одбора и зачеци друштвених промена у Ужичком крају 1941. године
549, 45 листова.

ПАВЛОВИЋ, РАДИША
Ефикасност квалификационе и професионалне структуре кадрова у организацијама удруженог рада.

ПЕЈЧИЋ, ПРЕДРАГ
Ваздушни рат и међународно право.
555 листова.

ПРОДАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Социолошки аспект заштите човекове средине у систему социјалистичког самоуправљања.
VI, 390 листова.

СТЕФАНОВИЋ, МИОДРАГ
Марксово схватање људског рада.
481, 15 листова.

ХАФНЕР, ПЕТАР
Утицај научно-технолошке револуције на промене у садржају и карактеру рада.
399 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ЉУБИША
Економски и социолошки аспекти удруживања рада и средстава у самоуправном социјализму.
489 стр.

 

1985. година

БУБАЊА, ПАВЛЕ Б.
Онтолошко-антрополошко утемељење мира.
613 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, БРАНКО
Политика спољноекономске заштите централно-планских привреда источноевропских социјалистичких земаља.
278 листова.

ВИДАНОВИЋ, ИВАН
Превенција малолетничке деликвенције у систему свеобухватне заштите деце и омладине.
298 листова.

ИЛИЋ, ДРЕНКА
Осигурање за случај незапослености.
425 листова.

КЕЛЕМЕН, ИМРЕ
Могућности конституисања марксистичке онтологије.
III, 440 листова.

КИЛИБАРДА, ДАНИЛО
Просветно-културна политика у Србији за време II светског рата.
357 листова.

КОСТАДИНОВИЋ, АНДОН Г.
Утицај техничког прогреса на развој образовања и културе рада у великим системима удруженог рада на примеру железничког саобраћаја.
447, 40, VI листова.

КРКОБАБИЋ, ЈОВАН С.
Социјално-економска сигурност земљорадника као фактор друштвеног развоја.
270 листова.

МИХАЉИЦА, ЛУКА
Образовни центар као савремени облик самоуправне организације усмереног образовања и васпитања.
III, 389 листова.

ПАЈИЋ, ТОМИСЛАВ
Положај радничке класе у Тимочкој Крајини за време Другог светског рата и њена улога у народноослободилачкој борби.
335 листова.

ПУРГ, ДАНИЦА
Учешће радника у управљању предузећима у Холандији.
266 листова.

РАДОНИЋ, МИЋО
Проблеми безбедности Средоземља.
219 листова.

РАКОВИЋ, ЖИВОРАД
Социолошко-економски аспекти хуманизације рада као фактора продуктивности удруженог рада.
241 лист.

ТЕЛЕБАКОВИЋ, БОШКО
Деструктивна дијалектика Т.В. Aдорна.
423 листа.

ХАЏИЋ, МИРОСЛАВ
Односи између социјалистичких снага - теорија и пракса СКЈ.
459 стр.

ШАКОТА, ЧЕДО
Марксистичка теорија својине.
255 листова.

 

1986. година

HUFAŠ, SAMIH
Радничко учешће и самоуправљање у арапском свету: Алжир, Сирија и Ирак.
XIV, 288 листова.

БАЋЕВИЋ, ЉИЉАНА

Међукултурно комуницирање посредством медија у вишенационалној заједници.
304 листа.

ГАБРИЋ МОЛНАР, ИРЕН
Улога синдиката у самоуправној интеграцији радничке класе.
VI, 320 листова.

ГЛИШИЋ, МИЛОМИР
Чиниоци опредељивања младих за позив наставника основне школе.
3, 313, 15 листова.

ГРУДА, ЗЕЈНУЛАХ
Панамски канал: међународно-правна студија.
354 листова.

ЗЕЛЕНОВИЋ, МИРА
Социолошки аспекти социјалне угрожености.
V, 411 стр.

ЗОРИЋ, МИЛАНКО
Лењинова теорија прелазног периода.
562 листа.

КРГОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Функционисање система социјалне заштите у условима самоуправног интересног организовања.
3, 591 стр.

ЛАСИЋ, МУНИР
Функционално повезивање рада и образовања на самоуправним односима.
II, 309 листова.

МАРИНИЋ, ИВО
Политика урбанизације као фактор привредног развоја Југославије.
325 стр.

МИНИЋ, ВЕРА
Социјалистички самоуправни модел усмеравања друштвеног развоја - социолошки аспект.
335 листова.

МИТРОВИЋ, МИЛАН
Информисање и одлучивање.
290 листова.

ПАВЛОВИЋ, ИЛИЈА
Карактер и примена принципа већине и мањине у процесу одлучивања.
222 листа.

РАКАС, СМИЉА
Социолошка мисао Сретена Вукосављевића.
III, 274 листова.

САМАРЏИЋ, СЛОБОДАН
Демократија савета као принцип друштвеног преображаја.
IV, 379 листова.

СТАНКОВИЋ, МЛАДЕН
Улога средстава масовних комуникација у трансформацији структуре слободног времена.
277 листова.

ТОДОРОВИЋ-УЗЕЛАЦ, НЕДА
"Женска" штампа и еманципација жене: (анализа садржаја високотиражних "женских" листова у Југославији у послератном периоду).
381 стр.

ТУРУДИЈА, СИМО М.
Истраживачко-практични модел самоуправне организације удруженог рада.
V, 207 листова.

ШЕРЦАР, ТВРТКО
Комуникацијске карактеристике примарне знанствене периодике.
246 листова.

 

1987. година

AL KAZZAZ, MOUFAK
Развој радничког законодавства у Ираку.
IV, 395 листова.

JU, YANAN

Процес информисања и функционисања штампе у Народној Републици Кини и Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији.
188 листова.

ВРАНИЋ, ВОЈИМИР

Политичке странке и уставно питање у Србији од 1894. до 1901. године.
235 листова.

ВУКОВИЋ, ИВАН

Принцип дохотка и слободне размјене рада у високом образовању.
6, 530, 24, 27 листова.

ГВОЗДЕНОВИЋ, СЛАВКА

Контраверзе у савременој марксистичкој филозофији о проблему отуђења и постварења.
322 листа.

ИЉЕНКО, БОРИС
Смисао и основне карактеристике марксистичке теорије културног стваралаштва.
613 листова.

ЈЕВТИЋ, МИРОЉУБ С.
Савремени џихад и рат.
IV, 436 листова.

ЈУКИЋ, СТИПАН
Јединство и заједништво у систему и политици васпитања и образовања у СФРЈ.
III, 429 листова.

ЈУРЛИНА, БРАНКО
Народности Славоније и њихово учешће у НОБ и социјалистичкој револуцији.
278 стр.

КНЕЖИЋ, БРАНИСЛАВА
Услови социјалне сигурности старих људи у јавном саобраћају.
ово је магистарски а не докторски рад грешком доспео на овај списак, био је погрешан код у самом запису
156 листова.


КОВАЧЕВИЋ, ДРАГО
Границе и могућности естетичке свести.
255 листова.

НИКИЋ, ДРАГОЉУБ
Босна у политичким плановима Србије с краја XIX и на почетку XX века.
281 стр.

СИМЕУНОВИЋ, ДРАГАН
Улога политичког насиља у остваривању револуције.
IV, 592, XIX листова.

СТАМЕНКОВСКИ, СТАНИМИР
Друштвено-економски аспекти расподеле према раду у систему удружења рада.
IV, 283, 12 стр.

СТАНОЈЕВИЋ, ЗОРАН
Особености Никарагванске револуције.
237 листова.

СТОКИЋ, ЉУБИША Ђ.
Проблем олигархије у политичкој теорији.
543, 32 стр.

ХАЛМИ, АЛЕКСАНДАР
Методологија акционих истраживања као научна и самоуправна основа социјалног рада.
311 листова.

ЦИЦОВИЋ, ОБРЕН
Социјално-економски фактори радног апсентизма и његов утицај на ефикасност пословања организација удруженог рада.
641, 89 листова.

 

1988. година


ALI JARADAT, MOH`D HASAN

Концепција, систем и политика развоја васпитања и образовања у СФРЈ и Јордану.
257 листова.

ELSALOUSY, ADEL MOUSTAPHA AHMED
Египат и Југославија – присуство у Африци – компаративна политичка и економска студија.
III, 384 стр.

БОГЕТИЋ, ДРАГАН
Корени и детерминанте југословенског опредељења за несврстаност.
468 стр.

БОЖОВИЋ, РАТКО
Културне потребе и њихова улога у ослобађању рада.
269 листова.

ЂУКИЋ, ПЕТАР
Полит-економска садржина процеса формирања и раздеобе друштвеног дохотка у СФРЈ.
III, 337, X листова.

ИЛИЋ, БОГДАН
Положај САП Косова у друштвено-политичком и уставном систему Југославије и СР Србије.
359 стр.

ЈЕЛОВАЦ, ДЕЈАН
Могућност револуције као општечовечанске еманципације.
354 стр.

КЕСИЋ, МИЛОРАД
Српски омладински покрет и национално питање седамдесетих година XIX века.
290 листова.

ЛУКИЋ, МИЛОВАН
Политика застрашивања и геноцида у Србији 1941-1944 године
488 стр.

МАЛЕСКА, МИРЈАНА
Одлучивање у собрању СР Македоније.
192, 11 листова.

НЕШИЋ, ЉУБИСАВ
Пословна тајна у систему самоуправљања Југославије.
XIV, 447 стр.

НУХАНОВИЋ, АСАД
Демократизација и улога СКЈ у развоју политичког система социјалистичког самоуправљања.
320 листова.

ОПАЧИЋ, МИЛАН
Разоружање у југословенској концепцији мира.
III, 485 стр.

ПЕЈЧИЋ, БОГОЉУБ
Могућности и ограничења метода социолошког истраживања уметности.
483 стр.

ПОПОВИЋ, МИЛОРАД
Држава и самоуправљање.
XII, 292 стр.

ПРИБИЋЕВИЋ, ОГЊЕН
Теоријске претече еврокомунизма.
318 лист.

СИМИЋ, ПРЕДРАГ
Теорија и пракса "социјалистичке модернизације" у Народној Републици Кини (1976-1984).
282 стр., 9, 14 листова.

ТОДОРОВИЋ, ЛУКА Ђ.
Социјално-политички и демографски аспекти заштите деце.
IV, 595 стр.

ЧАБАРКАПА, ЛАЗАР
Културни индетитет и плурализам интереса.
230, 12 стр.

ЧОРБИЋ, ДРАГАН
Теорије социјалне револуције у руском народњаштву.
V, 286 стр.

 

1989. година

БАЈИЋ, ЗОРАН
Савремена историјска схватања о револуционарној друштвеној снази.
213 листова.

ВЛАЈКОВИЋ, РАДОВАН
Право и дужност грађана на одбрану.
IV, 358 листова.

ЈЕВТИЋ, ЗОРАН Д.
Систем социјалне сигурности у организацијама удруженог рада.
633 стр.

КАНДИДО-ЈАКШИЋ, МАЈА
Социјално - политички аспект нових извора сукоба међу споловима.
306 листова.

КРСМАНОВИЋ, ВЛАДИМИРКА
Комуникацијске перспективе радија.
153 листа.

МАГЛАЈЛИЋ, ДАДА
Сузаштита и самозаштита обитељи с МР чланом - допринос систему рехабилитације и социјалне заштите теже инвалидних особа.
347 листова.

МИЛОРАДОВИЋ, АНЂЕЛКО
Спонтано и институционално политичко деловање.
223 листа.

МУЈАЧИЋ, МАХМУТ
Делегатски систем и процес договарања република и аутономних покрајина.

ПАВЛИЦА, БРАНКО К.
Односи Југославије и СР Немачке од 1951-1984. године и њихово уговорно регулисање.
348 листова.

ПИЉЕВИЋ, ЂОРЂЕ О.
Револуционарни рад и политичка мисао Благоја Паровића.
XXI, 760, 12, 138 стр.

РУЧНОВ, ДРАГО
Критика Стаљинове теорије партије.
II, 171, 14 стр.

СИМОВИЋ, РАНКО
Реализација политике образовања у прописима СР Србије од 1950. до 1974. године.
533 стр.

ТРИФУНОВИЋ, САВО
Морални аспекти одговорности у удруженом раду.
IV, 362, XI листова.

ШИЈАКОВИЋ, ИВАН
Средња класа у развијеном индустријском друштву.
II, 233 листа.

 

1990. година

ДРАШКОВИЋ, БОЖО М.
Законитости и тенденције економије прелазног периода садржај кључних проблема и теоријске контроверзе.
6, XV, 409, 10 листова.

КОВАЧЕВИЋ, БОШКО Ђ.
Дијалектика религијске и националне свести: на примеру Суботице и околине.
188 листова.

МАРКОВ, СЛОБОДАНКА
Квалификациона структура активног становништва и друштвена покретљивост у Југославији.
395 листова, 32 листа са табелама.

МИТИЋ, ГОРДАНА Р.
Социолошко-економски аспекти квалитета човекове средине у савременом друштву.
487 стр.

МИТИЋ, ЈОВАН
Друштвено економски услови остваривања права радника у образовању.
334 листа.

САМАРЏИЋ, МИЛОШ
Проток и обрада информација као основа за доношење самоуправних одлука у сложеној организацији удруженог рада ''Вискоза'' Лозница.
251 лист.

СПАСОЈЕВИЋ, ЖИВОРАД
Совјетска марксистичка теорија између ортодоксије и ревизије (од 1917-1956).
331 лист.

ЧУПИЋ, ЧЕДОМИР
Однос морала, власти и ауторитета.
273, 23 листа.

 

1991. година

AL-DOUROBI, MOHAMAD
Сарадња међу арапским земљама у области информисања.
254, II листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈЕЛЕНА Ј.
Политичке светковине у светлости теорије политичке културе.
III, 305 стр.

ЖИВКОВИЋ, ЈОВАН Д.
Рад и слобода, основа и исходиште хуманистичке концепције човека.
280 листова.

ЛАЗИЋ, МИЛАН Д.
Политички слом четничке контрареволуције у Србији: (1941-1945).
463, 189 стр.

МАНЏУКА, ДАНКА Д.
Културна политика и самоуправна трансформација позоришта.
3, 289, 12 стр.

МАРШИЋ, ИВАН
Мигрантска породица: социо-педагошки аспекти родитељства.
315 листова.

МИРИЋ, РАДЕ М.
Процеси одлучивања и структура управљања у пословним асоцијацијама друштвеног сектора привреде. III, 316 стр.

САБАДОШ, ЈАНКО В.
Револуционарни и национално-ослободилачки покрет украјинског народа крајем XIX и почетком XX века. 627 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ВЛАДИМИР Н.
Грађански индивидуум и утопија умног друштва.
295 листова.

 

1992. година

MABRUK, SALEH IBRAHIM
Компаративни метод у истраживању народног управљања у Либијској Џамахирији и социјалистичког самоуправљања у СФР Југославији.
240 листова.

ВУКЧЕВИЋ, ПАВЛЕ Ђ.
Остваривање самоуправљања у привредним организацијама сплитске регије.
318, XXI лист.

ЈОСИПОВИЋ, ИВИЦА
Нормативна концепција учешћа запослених у управљању предузећем у Југославији (у периоду 1950-1990). 87 листова.

КОЧОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Теоријско-идејна заснованост социјалне политике СФРЈ.
202, 7 листова.

ПАЂЕН, ЉИЉАНА И.
Политика и стратегије економског развоја земаља у развоју.
418 листова.

ПЕРИЋ, ДРАГОСЛАВ В.
Деца југословенских радника у школама СР Немачке и европска интеграција.
386 стр.

СТОЈЧЕВ, ВАНЧЕ К.
Бугарски окупациони систем и геноцидна политика у Југославији 1941-1944.
III, III, V, 309 листова.

ТИМОТИЋ, МИЛАН Ј.
Методе мерења аудиторијума радија и телевизије.
410 листова, 53 листа прилога.

ТОМАШЕВ, НИКОЛА А.
Стратегија технолошког развоја Југославије и образовање.
360 стр.

 

1993. година

БОГДАНОВИЋ, ИЛИЈА М.
Доктрина тоталне одбране и безбедности неутралне Шведске.
208 листова.

БУЏАК, ГОРАН М.
Програмска опредељења и остварења социјалистичке партије Француске у раздобљу од 1971-1986.године. магистарска теза
109 листова.


ВУЈАЧИЋ, ИЛИЈА
Њемачке теорије федерализма седамнаестог вијека.
208 листова.

ЂОСИЋ, ДРАГАН
Компјутеризација образовања: политиколошки аспекти примене компјутера у образовању.
278 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЗОРАН Р.
Идеологија масовне културе.
223 листа.

КОМШИЋ, ЈОВАН Н.
Критика неостаљинистичке теорије државе.
557 стр.

ЉУБОЈЕВ, ПЕТАР
Филм и политика: социолошки аспекти уметности филма од радикалних преврата до распада социјалистичке колективизације.
740, LI, 120 стр.

МАРИНКОВИЋ, ДАРКО
Штрајкови у нашем друштву у кризним осамдесетим годинама.
233 листа.

МРЂЕНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Политика програмирања и управљања деоничарским друштвима.
261 лист.

ПЕЈАНОВИЋ, СНЕЖАНА
Вредносне претпоставке и детерминанте социјалне политике.
362 листа.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ИВАН Б.
Хипотетичко-дедуктивна метода у истраживању политичких појава.
382, 8 листова.

ТОМАШЕВ, НИКОЛА
Стратегија технолошког развоја Југославије и образовање.
360 стр.

ЧЕКЕРЕВАЦ, АНА Ш.
Социјална политика у развоју друштвених делатности у земљама источне Европе.
314 стр.

 

1994. година

OBEID, NAYEF
Земље Савета за сарадњу у заливу: од сарадње до интеграције.
450 стр.

БОЈОВИЋ, ЗОРАН М.
Геополитички и економски значај нафте у Персијском заливу.
III, 312, 1 лист.

ЂУРИЋ, ЖИВОЈИН Б.
Питање народне суверености у Србији средином XIX века.
193 листа.

НЕДЕЛКОВСКИ, ЖИВКО
Процес формирања јавног мнења и његова неформална компонента.
329 стр.

ТЕОФИЛОВИЋ, НЕБОЈША Н.
Јавни поредак и људска права и слободе у Републици Србији.
184, 6 листова.

ШУШИЋ, СЛАВОЉУБ Б.
Међународни чиниоци новог геополитичког положаја Балкана.
491 стр.

 

1995. година

БАТАВЕЉИЋ, ДРАГАН
Модел поделе власти у уставу Савезне Републике Југославије.
351, XXXII стр.

БОГДАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Развој и границе водећег правца теорије комуницирања у САД.
256 стр.

СТЕФАНОВИЋ, ЈЕЛИЦА Д.
Особености дипломатске праксе развијене у оквиру Конференције о безбедности и сарадњи у Европи.
708 стр.

 

1996. година

ГУДАЦ, ВЕРА Ж.
Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949-1953.
326 листова.

ДАНИЛОВИЋ, БЛАГОЈЕ С.
Функције и карактеристике дијалошких жанрова у директној ТВ емисији.
321 лист.

ЕРИЋ, СВЕТЛАНА Р.
Однос науке и политике развоја савременог друштва.
185 листова.

ЈЕВТОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Социолошко-политиколошки аспекти еколошког покрета.
412 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН Н.
Већински и пропорционални изборни системи: избори у Србији 1990-1993. године.
364 листова.

КОВАЧЕВИЋ, СРЕТЕН Н.
Политички аспекти тероризма против Југославије.
302, 58 стр.

МАРИЋ, РАТКА
Значења поткултурних стилова – истраживања омладинских поткултура.
360 стр.

МИШКОВИЋ, МИЛАН М.
Еколошка криза и еколошка свест омладине.
400 стр.


НАДОВЕЗА, БРАНКО
Балканска федерација у социјалдемократском покрету балканских земаља до 1918. године.
487 стр.

ПАВИЋЕВИЋ, ВЕСЕЛИН М.
Избори и процес конституисања парламентарне демократије у Црној Гори.
314 листова.

 

1997. година

ГАВРИЛОВИЋ, АНА М.
Родитељство, систем друштвене бриге о деци и улоге локалне заједнице.
242, 39 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, СНЕЖАНА С.
Управљање мегалополисом.
262 листа.

ЈЕВТОВИЋ, ЗОРАН Б.
Функције и карактеристике дијалошких радио-жанрова.
274, 24 листа.

МИРЧЕТИЋ, РАДИША С.
Камата у систему економије релативно удруженог рада.
297, 120 листова.

ФУЛЕТИЋ, ЂУРО
Војска у политичком систему Савезне Републике Југославије.
XI, 280 листова.

 

1998. година

LEE, JONG-CHEON ДНР
Кореја после дезинтеграције реал-социјализма у свету.
315 листова.

ЛУЧИЋ, ЉИЉАНА
Политика новца у земљама у транзицији.
346 листова.

 

1999. година

ELSAADAWY, HOSSAM ISMAIL SAAD
Политичка и економска интеграција арапских земаља.
308 листова.

АБУ-ЖАБИРА, ХАМЕД САЛЕМ
Психолошки рат у добу глобалних комуникација.
III, 395 листова.

АНИЧИЋ, ДРАГАН
Друштвени и политички узроци и корени тероризма у Југославији после Другог светског рата.
241 лист.

ЗЕЧЕВИЋ, РАДОЈЕ Р.
Србија и међународни положај Ђердапа од Париског конгреса до данас.
197, 10 стр.

КЕШЕТОВИЋ, ЖЕЛИМИР М.
Односи управе и јавности са посебним освртом на односе полиције са јавношћу.
285 стр., 20 стр. са таблама.

ПРЖУЉ, ЖИВКА М.
Корпоративна култура приватних предузећа у Србији.
281, 10 стр.

СУБОТИЋ, ДРАГАН
Југословенски федерализам и улога Савеза комуниста.
419 стр.

 

2000.година

КНЕЖИЋ, БРАНИСЛАВА
Метод мерења учешћа образовања у процесу ресоцијализације.
371 лист.

НИКОЛИЋ, ЗОРАН М.
Перцепција политичке моћи.
577, XVI листова.

ПЕТРИЧКОВИЋ, МИЛАН
Начела социјалног рада у предању српског народа.
204 листа.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ДУШКО С.
Елите у периоду друштвене трансформације.
235 стр.

ФАЈФРИЋ, ЖЕЉКО
Грађанин у уставном систему СРЈ.
178, 5 листова.

ШЕШЛИЈА, ЖАРКО
Косово и Метохија у политичкој историји Србије од 1912-1999. године.
478 листова.

 

2001. година

ABOTABL RHOMA, MOHAMED
Традиционални и савремени модели и методе социјалног рада у Либијској Џамахирији.
185 листова.

LI, JUN
Политика транзиције и њени економски ефекти у НР Кини.
259, 10, 7 листова.

ЈЕЛИЋ, СРЕТЕН М.
Улога саобраћајне политике у примени нове технологије у железничком саобраћају Савезне Републике Југославије.
III, 238 листова.

КОЗАРЧАНИН, ЛИДИЈА
Социјална заштита старих људи и улога породичне солидарности.
VI, 275 листова.

КУМОВИЋ, МЛАДЕНКО М.
Културна политика и културна функција музеја.
353 стр.

МИЛЕТИЋ, МИРКО М.
Масовно комуницирање у Србији у последњој деценији XX века.
308 листова.

 

2002. година

БАЗИЋ, ЈОВАН Р.
Политичке концепције решавања српског националног питања.
522 листа.

ГОСТОВИЋ, ДРАГАН Д.
Извршна власт у политичком систему Југославије.
271 лист.

ДЕСПОТОВИЋ, ЉУБИША М.
Политичка модернизација Србије деветнаестог века у делу Слободана Јовановића.
278 листова.

МИШЧЕВИЋ, ТАЊА Н.
Улога одлука међународних организација у савременом развоју међународног права.
384 листа.

ОБРАДОВИЋ, ЖАРКО
Мањинско питање у односима балканских држава.
632 стр.

СТУПАР, ДУШАН
Политичка делатност равногорског покрета 1941 - 1945.
302 листа.

 

2003. година

KOTTI, СОФИЈА
Активност грчких малих и средњих предузећа на подручју Балкана: истраживање и предвиђање њиховог пословног успеха или неуспеха (банкрота применом ревидираног Алтмановог модела).
294 листа.

БАЗИЋ, МИЉОЈКО М.
Улога споменика културе у очувању српског националног идентитета.
331 лист.

ГОБЕЉИЋ, ЗВОНКО
Монетарно-буџетска политика и економска стабилизација земаља у транзицији.
294 листа.

ДОКНИЋ, БРАНКА Ж.
Историја културне политике у Југославији 1946-1963.
282 листа.

КРСТИЋ, ЗОРАН Ж.
Организација власти и процес демократизације у земљама Југоисточне Азије - земљама оснивачима ASEAN-а.
328 листова.

МИЛАШИНОВИЋ, СРЂАН
Друштвени сукоби у земљама Централне и Југоисточне Европе.
472 стр.

ПРЊАТ, ДЕЈАНА
Културна политика и позоришна делатност у Београду 1945-1980.
285, XII листова.

СТОЛИЋ, АНА С.
Дипломатска и политичка делатност Ђорђа Симића (1843-1921).
310 стр.

СУБОТИЋ, МИЛАН
Евроазијство: социјалне и политичке идеје евроазијског покрета руске емиграције.
326 стр.

 

2004. година

ВУЛИЋ, ТАТЈАНА
Садржинско-жанровске одлике крагујевачке штампе у XIX векa.
210 листова.

ЗРИЛИЋ, ГОРДАНА
Пракса и интенције глобалног санкционисања политичког насиља.
453 листа.

ЈУГОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Л.
Утицај теоријских схватања друштвене девијантности на социјални рад.
256 листова.

КАЈТЕЗ, ИЛИЈА
Радикализам и жртве - случај Октобарске револуције: (антрополошко-политиколошки приступ).
335 листова.

МАРКОВИЋ, СЛОБОДАН Г.
Песимистичка схватања људске природе: историјско-антрополошки приступ.
X, 337 листова.

НЕШКОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Полиција и политички процеси у контексту реформе државне управе Републике Србије.
387 листова, 4 листа, 8 стр. са таблама.

ЊЕГОВАН, ДРАГО
Политика присаједињења и политички процеси у Војводини 1918-1921.
264 листа.

ШУВАКОВИЋ, УРОШ В.
Политичке партије као креатори глобалних друштвених циљева.
626 листова.

 

2005. година

ВЕЉАНОВСКИ, РАДЕ
Јавни сервис као облик остваривања комуникационих потреба грађана.
229 листова.

ДАНИЛОВИЋ, НЕЂО
Специфичности израде кодекса појмова и шифара у политиколошким истраживањима.
206 листова.

ПАВЛОВИЋ, ЂОРЂЕ
Процеси у монетарној теорији и политици земаља у транзицији.
276 листова.


2006. година

ОРЛОВИЋ, СЛАВИША
Политичке партије и развој демократије
408 стр.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354