Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету организационих наука Универзитета у Београду

 

1974. година

АЖДАЈИЋ, ТОМИСЛАВ
Интегрални електроенергетски систем као фактор адекватне политике цијена електричне енергије за специјалне потрошаче.
264 стр.

 

1975. година

БЕРБЕРСКИ, МИЛОВАН
Прилог истраживању оптималних капацитета и организације одржавања техничких материјалних средстава у условима општенародне одбране.
1, 252, V листова.

МИТРОВИЋ, ЖИВКО

Управљање квалитетом производа: интегрални систем управљања квалитетом производа (методолошки прилаз).
1 св. (разл. паг.)

 

1976. година

ДУГИЋ, ДРАГИША В.
Методолошки приступ проблематици инвестиција - адаптација пословних система ОУР инвестирањем.
4, 147 листова, 51 лист са таблама.

ЈОЈИЋ, РАДОЈИЦА
Сложени пословни систем формиран интеграцијом рада, средстава и иницијативе друштвеног и приватног комплекса.
1 св. (разл. паг.)

 

1977. година

БОШКОВИЋ, РАДОСАВ Р.
Приступ организацији информационог система савезне управе с посебним освртом на проблем класификације документације и информација.
329 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ПЕТАР
Прилог проучавању развоја индустријске радне организације: истраживање и управљање развојем радне организације у условима уставног организовања удруженог рада.
4, 265, 4 листа.

ЛОВРИЋ, ДУШАН М.

Истраживање аналитичких метода моделирања елемената система општенародне одбране.
1, III, 240, 1 лист са таблом.

РАДОМАН, СЛОБОДАН
Методологија прогнозирања могућих развојних стратегија комплексног научно-истраживачког система.
1, XI, 286 листова.

ШУКОВИЋ, ФИЛИП Р.
Утицај неких психолошких чинилаца на стварање неформалних социјалних односа у организацији удруженог рада: Покушај теоријског одређивања и емпиријске верификације утицаја сличности особина личности на удруживање радника у мале неформалне групе.
2, II, 280, 37 листова с таблама.

 

1978. година

ДАШИЋ, ЈАРОСЛАВ
Прилог унапређења система повезивања производних, прометних и финансијских организација у производној кооперацији са иностранством.
3, 216 листова.

ЛОЛИЋ, БРАНИМИР
Методологија за анализу развоја и перспективног планирања електронског индустријског комплекса.
IV, 176, 35 листова са таблама.

РАДОВИЋ, МИЛИЋ М.

Организација рада у производним линијама и њихов значај за повећање ефикасности производње.
208 листова.

РИСТИЋ, ДУШАН
Истраживање структуирања организација удруженог рада.
1, III, 195 листова.

 

1997. година

АЛТМАН, ДУШАН Н.
Примена симулације у пројектовању информационих система.
146 листова.

ВУЛЕТА, ЈОВО

Проблем екстремума у теорији графова и мрежни модели.
IV, 283 стр.

ЈУРИНА, МИЛАН

Андрагошко-педагошка увјетованост модалитета организирања образовне функције ОУР-а.
1 св. (разл. паг.)

ЛАЗАРЕВИЋ, ЛАЗАР
Систем и организација обрачуна трошкова на принципу директних трошкова у условима аутоматске обраде података у самоуправној организацији удруженог рада.
IV, 283 листа.

МУСТАФА, ИСАК
Организација система финансирања друштвене репродукције и његов утицај на делотворност пословања ОУР-а индустрије САП Косово.
1, 256, 5 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИРКО
Изучавање ефикасности производне радне организације.
1, II, 137 листова.

РАНТ, МАРКО
Истраживање модела за оптимизацију вишестепенасте серијске производње уз константне капацитете.
5, IV, 162 листа.

СКОК, СТЈЕПАН
Прилог рјешавању проблема оптималног тока и његове примјене у анализи урбаних транспортних мрежа. 6, 115 листова, 37 листова са табелама.

 

1980. година

ЈЕВТИЋ, СТОЈАН
Модел управљања агроиндустријским системом у условима самоуправних односа.
155 листова.

КОНЕСКИ, МЕТОДИЈА

Проблеми оптимализације и реалности обрачуна пословног резултата изналажењем адекватних обрачунских модела са посебним освртом на пољопривредно-индустријске комбинате.
244, VII, 4 листа.

МИЛОЈЕВИЋ, ВЕЛИСАВ
Истраживање ефикасности улагања у развој техничких система оружаних снага.
1, IV, 210 листова.

ПОПАДИЋ, СЛАВКО
Могућности моделирања организованог развоја мале привреде.
273, 6 листова.

РАДИВОЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Истраживање оптималних модела самоуправне организације неучно-истраживачких делатности.
V, 222 листа.

ТЕПЕШ, БОЖИДАР

Оптимизација планова сложене организације удруженог рада.
264 листа.

ТОДОРОВИЋ, ОБРАД
Оптимизација управљања функцијама сложене организације удруженог рада.
II, 267 листова.

 

1981. година

ВУКАСОВИЋ-ВУКМАНОВИЋ, КОСАРА
Систем информација Универзитета Црне Горе као детерминанта ефикаснијег рада Универзитета.
276, 130 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Истраживање примене штабне организације у великим системима.
257, 8 листова.

КОЈИЋ, ЗДРАВКО С.

Билинеарни модели и методе решавања линеарних проблема оптимизације са посебним освртом на управљање мултилатералним системима.
V, 295 стр.

ЛЕВИ-ЈАКШИЋ, МАЈА

Управљање трансфером технологије у организацији удруженог рада.
214 листова.

МАРКОВИЋ, ЖИВОРАД
Интеграција рада, науке и образовања у аутомобилској индустрији, с посебним освртом на Заводе "Црвена застава".
III, 247 стр.

МУМИНАГИЋ, НЕШЕТ
Адаптивност пословних система.
172 листа.

МУРАТОВИЋ, ХАСАН
Организација истраживања и развоја у производним сложеним организацијама удруженог рада.
VII, 238 листова.

ПОПОВИЋ, СЛАВОМИР

Аналитичко изучавање техно-економских односа у сложеној организацији удруженог рада.
237 стр.

ШАРАНОВИЋ, СТЕВАН
Примена рачунара у аутоматској навигацији и експлоатацији бродова.
150 стр.

 

1982.година

ЈАУКОВИЋ, МИХАИЛО
Организација производње и управљања у процесној индустрији.
III, 373 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДАН

Структурно пројектовање софтвера помоћу табела одлучивања.
159 листова, 31 лист са табелама.

СМИЉАНИЋ, СЛОБОДАН М.
Истраживање система управљања инвестицијама у сложеним организацијама удруженог рада.
241 лист.

ФРУХТ, МИРОСЛАВ

Функција индустријског дизајна у производној организацији удруженог рада.
267, 14 листова.

ЧАНАК, БОСИЉКА

Оптимизација организације и процеса планирања у агроиндустријском комплексу САП Војводине.
183 листа, 1 пресавијен лист.

ЧУКИЋ, БРАНИСЛАВ

Самоуправни и радни апсентизам у основној организацији удруженог рада, и њихови корелати.
200, 71 лист, 2 листа са таблама.

 

1983. година

ЈЕЛЕНИЋ, ГОРДАНА
Економски ефекти организовања система замене и коришћења средстава за рад.
423 листа.

МИЛОШ, АНТОН
Утицај аутоматизације на структуру и процесе организације рада.
275 листова.

МУНИТИЋ, АНТЕ
Модел регионалног друштвено-економског система.
257 листова, 2 листа са таблама.

ПЕТРОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Стандарди рада као резултат проучавања, мерења и вредновања рада и њихов значај за повећање ефикасности производње.
XI, 527 стр.

СКОКО, МИЛОРАД
Маркетинг концепција и методологија увођења новог производа металопрерађивачке индустрије у производни програм – организациони приступ.
V, 264 листа.

СТАРЧЕВИЋ, ДУШАН
Информациони систем о простору у управљању радио-фреквенцијским спектром.
158 листова.

 

1984. година

БЕРБЕРОВИЋ, ДАНИЦА
Организација здравствене дјелатности регионалне заједнице као фактор економског и здравствено-социјалног развоја.
99 стр.

ВАСИЉЕВИЋ, МИЛОВАН Р.

Маркетинг оријентација у дизајнирању производа као детерминишући фактор успешности у савременим условима производње и пословања.
243 листа, 13 листова сa табелама.

ВОЈЧИЋ, ДРАГОСЛАВ

Организовање и функционисање васпитно-образовних организација за општенародну одбрану.
317 листова.

ЈУРЦАН, ВИНКО
Перманентно образовање у функцији напредовања кадрова у туризму Истре.
261 лист.

КВАТЕРНИК, РАТИМИР
Моделирање и приказ неких карактеристика просторно дистрибуираних феномена употребом рачунара. 326 стр., 50 листова са табелама.

РАДОШЕВИЋ, МИЛОРАД
Тржишни приступ - основа организационе структуре у сложеном пословном систему хемијске индустрије. 251 лист.

 

1985. година

AВАКУМОВИЋ, ЧЕДОМИР
Примена маркетинг концепције у планирању развоја индустрије цемента у СФРЈ.
2, 151 лист.

ГРАНИЋ, БЛАЖ
Оптимизација управљања и организације искориштавања живих јестивих ресурса Јадранског мора.
170 листова.

ДАНКОВИЋ, ЉУБИСАВ Д.

Истраживање организовања контроле квалитета са применом у организацијама удруженог рада индустрије коже и обуће СФРЈ.
VI, 286 листова.

ЖАРКИЋ-ЈОКСИМОВИЋ, НЕВЕНКА
Организационо структуирање и управљање удруженом банком као носиоцем финансирања развоја удруженог рада.
308 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, МИЛИЈА
Симулациони модел хотелијерства као система.
120, 23 листова са таблама.

ЈАКШИЋ, ДУШКО
Техничко-технолошки прогрес као фактор регионалног развоја – на примеру ОПК Бања Лука.
5, 417, 10 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Организациони и технолошки аспект образовног система у условима научно-техничког прогреса с посебним освртом на високошколске институције.
3, 358, 23, 15 листова.


МАТЕЈИЋ, МИРКО Ђ.
Нова метода вишекритеријумског избора размештаја елемената.
II, 179 листова.


МУСТАФА, МУХАМЕТ
Организација система инвестиција у САП Косово.
VIII, 458 листова.

МУЧИБАБИЋ, ДРАГОЉУБ
Оптимизација степена унификације елемената челичних конструкција и плана производње и монтаже индустријских објеката.
II, 107, 43 листа са таблама, 3 пресавијена листа.

РИСТИЋ, БОРО
Утицај фактора организације унутрашње контроле безбедности саобраћаја на последице саобраћајних незгода.
5, 226, 24 листа са прилозима.

ФИЛИПОВИЋ, ВИНКА
Проблем масовне потрошње при масовној производњи на релативно ограниченом тржишту.
189 листова.

ЧЕРИЋ, ВЛАТКО
Модел дискретне симулације система за прерасподјелу пошиљака.
230, 43 листа с прилозима.

ШИБАЛИЈА, ЉУБОМИР
Развој модела управљања производњом уједначавањем токова.
218 листова.

 

1986. година

FREITAG, LJERKA
Организациони модел повезаности пословних јединица ауто-мото Савеза Југославије у јединствен, сложен систем Југославије.
269, 7, 9 листова

GERECKE, LJILJANA
Самоуправно друштвено планирање у здравству као инструмент слободне размене рада.
VI, 462 стр.

ДУЛАНОВИЋ, ЖИВКО
Самоуправно организовање удруженог рада са становишта значаја материјалних токова у репродукцији.
221 лист.

ИЛИЋ, ТОМИСЛАВ

Изналажење јединствене методологије анализе стања пословних система.
216 листова.

КОСТИЋ, КОНСТАНТИН
Предвиђања у производњи као дискретном процесу и истраживање могућности управљања тим процесом. 328 стр.

МАЈДАНЏИЋ, НИКО
Оптимизација управљања појединачном и малосеријском производњом.
257, 7 листова.

МАРИЋ, РАДИСЛАВ
Систем запошљавања и кадровска функција.
256, 12 листова.

МИХАИЛОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Чиниоци мотивисаности за рад у условима индивидуалне норме.
306, 8 листова са граф. приказима, 15 стр.

ТОМЧИК, МИРЈАНА
Организација и унапређење финансијске функције у сложеним пословним системима.
257 листова.

 

1987. година

БОШКОВИЋ, БОГОЉУБ
Организовање научно-истраживачког рада у функцији развоја СР Црне Горе.
V, 280 листова, 1 пресавијен лист.

ВУЛАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Прилог истраживању и развијању организационих модела управљања квалитетом производа у организацијама удруженог рада.
IV, 426 стр.

ДЕКЛЕВА, САША
Утицај методологија развоја информационих система на трошкове њиховог одржавања.
189 стр.

ЛАВРЕНЧИЋ, ДУШАН И.
Системи за подршку одлучивању са становишта унапређења процеса одлучивања у ОУР-у.
1 св. (разл. паг.).

САВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Прилог истраживању главних токова електронског преноса новца и њиховог утицаја на структуирање велике рачунарско-комуникационе мреже за подршку унутрашњег платног промета.
VIII, 182 листа.

СИМИЋ, МИЛИСАВ
Утицај значајних чинилаца на успешност студената на студијама високошколских организација на примеру Универзитета у Тузли.
247, 14, 6 листова, 12 листова са граф. приказима, 4 пресавијена листа.

 

1988. година

ВУКИЋЕВИЋ, СЛОБОДАН
Приступ текућем планирању у организацијама удруженог рада индустрије.
424, 11 листова.


ИВАНИШЕВИЋ, САВА Н.

Ергономска истраживања рада и простора руковалаца аутоматизованих процеса у производним системима.
1 књ. (разл. паг.)

МАЛЕШЕВИЋ, ЂОКА
Истраживање и развој као основа развоја ОУР-а у систему репродукционих целина.
III, 221 стр.

МЛАДЕНОВИЋ, НЕНАД
Нове методе у математичком програмирању са применом у локацијском, алокацијском и транспортном проблему.
150 листова.

МРДАЉ, СТЕВАН
Модел апстрактних објеката као основа за аутоматизован развој информационих система.
VII, 250 листова.

 

1989. година

НИКОЛИЋ, МИРЈАНА
Симулациони модел несигналисане раскрснице.
IV, 220, 32 листа.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ В.

Људски фактор као елеменат одвијања саобраћајног процеса на двотрачном путу.
6, IV, 218, 68 листова.

ПЕТРОВИЋ, БРАТИСЛАВ Ј.

Моделовање, структурна анализа и управљање великим системима помоћу билинераних модела.
117 листова.

ПОЗНАНИЋ, ВЛАДИМИР

Модел финансијског планирања предузећа.
VI, 272 стр.

РАДЕНКОВИЋ, БОЖИДАР
Интерактивни симулациони систем за дискретну-стохастичку симулацију организационих система и његова реализацији на мини и микро рачунарима.
137 листова.

СОРАК, МИЛОШ
Прилог рјешењу проблема избора оптималног редоследа послова у серијској производњи.
VI, 235 листова.

ЧАНГАЛОВИЋ, МИРЈАНА

Неки нови алгоритми комбинаторне оптимизације са применом на решавање проблема распореда часова.
315 листова.

 

1990. година

ЈАНЕЖИЋ, ГОРДАНА Л.
Прилог истраживању хуманизације рада на производним тракама - субјективни аспект.
244, 7, 27 листова.

ПЕШАЉЕВИЋ, МИЛЕ Ђ.
Метролошки подсистем система интегралног управљања квалитетом производа.
328 стр.

РАЧИЋ, СТОЈАН М.

Међузависност параметара за повишење поузданости проточних линија.
217 стр., 32, 25 стр. прилога.

РОЉИЋ, ЛАЗО М.
Примјена интерактивног циљног програмирања при доношењу одлука у организацијама удруженог рада. 273 листа.

ШИМУНДИЋ, СЛАВКО
Организација припреме производње поморске бродоградње са становишта информационих токова.
IV, 209 листова.

 

1991. година

SALMA, SALIM HABIB
Перманентно образовање као чинилац унапређења привреде у Сирији.
205 листова.

БАЊАНИН, МИЛОРАД К.

Информациони систем перманентног иновирања знања као елемент организационог система.
234 листа.

БЛАГОЈЕВИЋ-МИЛОСАВЉЕВИЋ, ГОРДАНА
Програмирање перманентног образовања пословодних кадрова уз примену рачунара.
V, 333 листа.

БОЖОВИЋ, СЛАВКО Б.

Организационо пословни услови ефикасног функционисања хитне медицинске помоћи.
IX, 211 листова.

ДИЗДАР, ДАРКО В.
Коначне игре и модели учења.
151 лист.

ИЛИЋ, ОЛИВЕР Р.
Истраживања и оптимизација распореда ћелија у аутоматизованој флексибилној производњи.
184 листа.

КРЧМАР-НОЖИЋ, ЕМИНА М.
Теоријски и методолошки аспекти вишекритеријумских конвексних програма и модела.
150 листова .

МИЛИСАВЉЕВИЋ, ЂОРЂЕ Р.
Прилог теорији пројектовања организације унутрашњег транспорта и складиштења у серијској производњи металне индустрије.
244 листа.

МИЛОВИЋ, МАРИНКО

Истраживање модела системског организовања "мале привреде".
258, 4 листа.

ШАБАНОВИЋ, САБРО
Истраживање техничко-технолошког прогреса у текстилној индустрији на примјеру СР Црне Горе.
7, 315, 3 листа.

 

1992. година

АНДРЕ, ПАУЛ М.
Развој и унапређење утицаја квалитета производа и технологија на квалитет живота применом система за управљање квалитетом.
258 стр.

БЕЧЕЈСКИ-ВУЈАКЛИЈА, ДРАГАНА Д.
Методологија изградње система за подршку одлучивању типа управљачке игре.
142 листа, 43 листа прилога.

 

1993. година

ЖИВОЈИНОВИЋ, СТЕВАН Д.
Обликовање модела организације као основе за истраживање пословног система - методолошки приступ.
VI, 329 листова.

КНЕЖЕВИЋ, РАДОВАН
Прилог истраживању развоја производа пословног система.
X, 481 стр.

НИКОЛИЋ, ИЛИЈА Ј.
Вишекритеријумски аспекти процеса одлучивања.
416 стр.

 

1994. година

МИЛОЈЕВИЋ, МИЛОМИРКА М.
Организација и ефикасност преструктуирања предузећа.
256 листова.

ОЦИЋ, ОЗРЕН Ј.

Управљање погонском енергетиком као сегмент еколошког менаџмента у рафинеријама нафте.
303, XVII листова.

САЈФЕРТ, ЗВОНКО Д.

Истраживање утицаја структуре животних циљева руководилаца на менаџмент.
149 листова.

 

1995. година

ЛАЗОВИЋ, КАТА В.
Организација повезивања науке, образовања и производње у концепцији перманентног образовања.
279, 73 листа.

МУЧИБАБИЋ, СПАСОЈЕ Д.
Вишекритеријумски аспекти одлучивања у конфликтним ситуацијама.
176 стр.

ОМЕРБЕГОВИЋ-БИЈЕЛОВИЋ, ЈАСМИНА
Прилог истраживању управљања развојем квалитета планирања и припреме производње: метапланирање. 256 листова, 68 листова са прилозима.

ПЕРИШИЋ, БОЖАНА
Организациони аспекти праћења ефикасности процене технологије у рафинеријама нафте и енерганама у функцији профитног вођења пословима.
IX, 223 листа.

ТОМИЋ, МАРИЈАНА В.
Аутоматизација репројектовања неструктурних COBOL програма у структурне и објектне методама објектно-оријентисаног програмирања.
148, 22 листа.

 

1996. година

МАРЈАНОВИЋ, ЗОРАН М.
Логичка спецификација и логичка прототипска имплементација базе података и апликација.
IV, 182 листа.

НАДОВЕЗА, БОШКО Н.
Развој система планирања кадрова у армији.
167 листова, 43 листа са прилозима.

 

1997. година

БОЖАНИЋ, ВОЈИСЛАВ
Модел управљања квалитетом у истраживачко-развојним организацијама.
197, 88 стр., 4 пресавијена листа.

ВАСКОВИЋ, ВОЈКАН Р.
Истраживање могућности примене CAD/CAM технологије у организацији техничке припреме производње.
190, 23 стр.

ИЛИЋ, МИЛОВАН М.

Савремени концепт маркетинга, екологија и процес глобализације тржишта.
155 листова.

КОМАЗЕЦ, ГОРДАНА Б.
Прилог развоју методологије програмирања нових технологија у функцији маркетинга: с посебним освртом на прехрамбену индустрију.
240, 8 листова.

МАРИНКОВИЋ, ЉУБИНКА
Маркетиншки приступ савременој организацији здравствене заштите.
230 листова.

СТОШИЋ, БИЉАНА А.
Управљање динамиком технолошких иновација уз подршку експертног система.
165 листова.

ЋОРОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.

Управљање људским ресурсима у бродарским предузећима.
271 лист.

 

1998. година

ВАСИЉЕВИЋ, ДРАГАН В.
Прилог развоју управљања у процесу интегрисане логистичке подршке производње.
III, 198 листова.

КУТЛАЧА, ЂУРО Г.
Синтеза вишекритеријумске методологије за оцењивање достигнутог технолошког нивоа сектора националне привреде.
IV, 171, 201 стр.

ПЕТРОВИЋ, СЛОБОДАН Р.
Компјутерски криминалитет и заштита информационих система.
VIII, 382 листа.

СТОЈМИРОВИЋ, ЉУБИША С.
Систем пословних циљева производног предузећа.
133 листа.

ШАРЛОФ, АРТУР

Утицај имиграције на националну продуктивност.
162, 34, B4 листова.

 

1999. година

ВУКМИРОВИЋ, ДРАГАН В.
Економетријски модели у функцији маркетинга.
207, 12 листова.

МАРТИЋ, МИЛАН М.
Анализа обавијених података са применама.
183, 3 листа.

ПАНИЋ, МИЛЕНКО
Стратешко управљање развојем малих предузећа у Мексику.
310 листова.

 

2000. година

ИЛИЋ, БОЈАН Ј.
Алтернативне стратегије цена и организационе промене у условима дисконтинуитета.
193 листа.

МАРКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Објективно-оријентисане спецификације симулационих модела базираних на знању.
IV, 144, 50 листова.

НИКОЛИЋ, МИРОСЛАВ Р.
Предузетнички менаџмент у угоститељству.
233 листа.

ОНДРЕЈ, ЈАШКО О.
Пројектовање и менаџмент организационих промена.
303 листа.

РАКОВИЋ, РАДОСЛАВ М.

Прилог методологији процене трошка софтверских пројеката у процесу планирања и развоја информационих система.
IV, 111 листова.

СТАНКОВИЋ, ЖАРКО М.

Управљање технолошким иновацијама у металургији тешких обојених метала.
71 стр.

СТАНКОВИЋ, ЈАСМИНА С.
Савремени процес организовања у функцији пословног успеха.
320 листова.


СУБИЋ, ПЕТАР С.

Методологија пројектовања система за подршку финансијског одлучивања.
235 листова.

УСКОКОВИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Управљање квалитетом у пословним системима – методолошки приступ.
200, 4 листa.

 

2001. година

ДРОБЊАКОВИЋ, СЛОБОДАН
Концепт мултипројектног управљања у условима ограничених ресурса.
1 књ. (разл. паг.)

ЖИВАДИНОВИЋ, ЈОВАН И.

Унапређење развоја софтверских пројеката применом метрика.
III, 141 лист.

КОСТИЋ, ДРАГОЉУБ Ј.
Управљање пројектима заједничких улагања у међународном трансферу технологије.
VIII, 383 стр.

НИКОЛИЋ, ДРАГОСЛАВ П.
Управљење развојем предузећа са становишта улоге менаџера.
392 листа.

СУКНОВИЋ, МИЛИЈА М.
Развој методологије подршке групном одлучивању.
III, 167, III листa.

 

2002. година

БОШКОВИЋ, ДУШАНКА
Менаџмент и промене везане за процес глобализације.
163 листа.

ДЕЛИЋ, МИЛИЦА В
.
Геодемографски модел тржишног простора Србије.
211 листова.

МАЈИНСКИ, НИКОЛА С.

Маркетинг концепција технолошког развоја предузећа.
246 стр.

НИКОЛИЋ, СЛАВКА Т.
Менаџмент и емоционална интелигенција.
245 листова.

ПЕТРОВИЋ-РАДАКОВИЋ, НАТАША Б.
Управљање еколошком подобношћу производа: методолошки приступ.
V, 270 листова.

САВАНОВИЋ, ГОРАН
Истраживање и пројектовање припреме производње у одевној индустрији.
185 листова.

УРОШ, ТАМАРА М.
Нови концепт маркетинга у трансакцији роба и услуга.
138 листова.

 

2003. година

ВЛАЈИЋ, СИНИША С.
Формализација јединственог процеса развоја софтвера помоћу узора.
297 листова.

ЈАНИЧИЋ, РАДМИЛА Р.
Истраживање међузависности стратешког планирања маркетинга и савремених информационих токова. 180, 6 листова.

КОСТИЋ, МИЛИЦА М.
Интеграција комуникацијских активности маркетинга и односа с јавношћу.
236, 3 листа.

ЛЕЧИЋ, ДАНИЦА М.
Модели и стандарди за интеграцију производних система.
188 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, СНЕЖАНА А.
Развој алгоритама динамичког распоређивања у железничком саобраћају.
IX, 198 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДЕЈАН Ч.

Концепт мултипројектног управљања у предузећу.
IX, 328 листова.

СКОКО, ХАЗБО М.
Стратешки технолошки менаџмент малих и средњих предузећа подржан информационим технологијама. 204 листа.

УРОШ, ИГОР М.

Метамодел генеричке мултимедијалне презентације.
1 св. (разл. паг.)

 

2004. година

АНЂЕЛКОВИЋ, ЗОРАН Р.
Прилог развоју методологије система за подршку одлучивању у процени знања и способности појединаца и група.
267 листова.

БЕНКОВИЋ, СЛАЂАНА С.

Управљање развојем предузећа и модалитети финансирања развоја.
V, 256 листова.

ГАШЕВИЋ, ДРАГАН В.
Онтологија Петријевих мрежа.
184 листа.

ДРАГОМАНОВИЋ, НИКОЛА С.
Методолошки прилаз оцјени пројеката у истраживању нафте.
183 листова.

ЖИВКОВИЋ, РАДМИЛА Б.
Специфичности маркетинг истраживања дијететских препарата.
185 листова.

ЗАРИЋ, МИРА

Симулационо моделирање и анализа ризика при доношењу одлука о улагањима у железничку инфраструктуру.
230 листова, 1 пресавијен лист, 27 листова.

САМАРЏИЋ, ИЛИЈА Ј.

Модел савремене производње са становишта финансијског инжењеринга.
II, 157 листова.

ТОДОРОВИЋ, МИОМИР Р.
Обука одраслих коришћењем информационо-комуникационих технологија.
1 св. (разл. паг.)

ШЕНДЕЉ, РАМО А.

Интеграција интероперативних софтверских компоненти у интелигентне софтверске системе.
157 листова.

 

2005. година

БАТИНИЋ, МИЛАНКА
Прибављање и професионални развој људских ресурса – примена вишекритеријумске анализе при рангирању кандидата за радно место.
VI, 159 листова.

ВУКМИРОВИЋ, ЈОВАНКА А.
Истраживање тржишта у функцији стратешког маркетинга
233 листа

ВУЧКОВИЋ, МИЛИЦА Ђ.
Упитни језик за претраживање структуираног текста
IV, 111 листова

ЂУРИЋ, ДРАГАН О.
Модели Семантичког Wеба
143 листа

КРУЉ, ДАРКО С.
Пројектовање система за подршку одлучивању заснованих на складиштима података
VI, 168 листова

СТАНОЈЕВИЋ, МИЛАН Ј.
Вишекритеријумски приступ решавања Штајнеровог проблема на графу
155 стр.


 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354