Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету безбедности Универзитета у Београду

 

1983. година

ВУЧИНИЋ, МИХАЈЛО М.
Ограничени ратови у теорији и пракси савремених међународних односа.
211 листова.

МИРЧЕТИЋ, ЂОРЂЕ
Перманентно васпитање и образовање резервних војних старешина Југославије: на примеру Славоније и Барање.
III, 320 листова, 63 листа са таблама.

ОМАЉЕВ, ЈОВАН
Систем општенародне одбране СФРЈ-нужан облик одбрамбеног организовања.
303 листа.

 

1984. година

ЛАЗОВИЋ, МОМЧИЛО
Методички стандард наставе на Факултету народне одбране.
343, 5 листова.

 

1985. година

ЂАРМАТИ, ШИМОН A.
Утицај хемијске контаминације животне средине на припрему друштва за вођење ОНОР-а.
267 листова.

ПУЈО, БОЖИДАР Л.
Биолошки фактор у специјалном и локалним ратовима у савременом свету.
200, 13 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МИРОСЛАВ

Специфичност планирања општенародне одбране у условима самоуправљања.
255 листова.

 

1986. година

ВУЈОШЕВИЋ, МИТАР
Могућности и употреба хемијских средстава у диверзијама у рату и терористичким дејствима у миру.
291 лист.

ПЕРИЋ, МИЛУТИН
Територијална одбрана у општини са посебним освртом на општине урбаног типа.
4, 380 листова.

 

1987. година

ЧУПИЋ, СРЕТЕН
Информациона основа за планирање развоја општенародне одбране.
254 листова.

 

1988. година

БИЖИЋ, МИЛАН
Могућности пољопривредне производње у исхрани становништва и оружаних снага славонско-барањске регије у ОНОР-у.
IV, 299 листова.

 

1989. година

ВЛАХОВИЋ, ВУКАЈЛО
Истраживање оптималних рјешења уређења градских насеља у односу на одбрамбено-заштитне критерије са посебним освртом на планирање изградње склоништа.
III, 177 листова.

ДРАШКОВИЋ, ДРАШКО П.

Савремени ратови: узроци, карактеристике и врсте.
336 листова.

МИЛАНОВИЋ, ДРАГАН Љ.

Усклађеност основних теоријско-доктринарних опредељења са конкретним организацијским и функционалним решењима РХБ контроле територије.
128 листова.

 

1990. година

ГАЧИЋ, АЛЕКСАНДАР
Руковођење општенародном одбраном у општини.
299 стр.

 

1991. година

ПАВЛОВСКИ, МИЛЕ Ђ.
Специфичности организовања и функционисања РХБ заштите на спречавању и отклањању последица акцидената у нуклеарној и хемијској индустрији у миру и рату.
193 листа.

СТАЈИЋ, ЉУБОМИР С.
Припреме општине за оружану борбу и неоружано супростављање агресији у ОНОР-у са становишта борбених могућности савремених средстава за вођење рата и тенденција њиховог развоја.
331 лист.

СТЕВИЋ, СЛОБОДАН
Ризик радиолошко-хемијско-биолошке контаминације водних објеката и проблеми водоснабдјевања у ванредним и ратним приликама.
137 листова, 1 пресавијен лисt

 

1992. година

БОШКОВИЋ, МИЋО В.
Специфичности организовања и деловања службе јавне безбедности у заштити и унапређивању животне средине.
283 листа.

СТОЈИЋ, ПЕТАР
Политика исламског фундаменализма са посебним освртом на њен утицај на војну политику и доктрину.
208 листова.

ТОМИЋ, МИЈУШКО
Искуства и поуке из борбе за ослобођење Београда 1941-1945.
298 листова.

ЦВЕТИЋ, МИОДРАГ
Прилог методологији планирања одбрамбених припрема.
252 листа.

 

1993. година

КОМАРЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Место и улога службе јавне безбедности у систему безбедности: критичка анализа нормативног и стварног стања.
318 листова.

ПРЕНТОВИЋ, РИСТО

Методичке карактеристике и посебности примењеног оспособљавања кадрова у цивилној одбрани.
358 листова.

РАКИЋ, МИЛЕ

Истраживање оптималног састава и потребе снага цивилне заштите за отклањање последица дејства нуклеарног и хемијског оружја у рату.
157 листова.

 

1995. година

ВУЈИЋ, ДРАГАН
Систем цивилне заштите у условима техничко-технолошких удеса.
203 листа.

РИСТИЋ, БОЖИДАР
Организациона и функционална припремљеност РХБ заштите за деловање у миру и рату у систему одбране.
162 листа.

ТАЛИЈАН, МОМЧИЛО

Специфичности руковођења снагама унутрашњих послова у кризним ситуацијама.
5, 346 листова, 46 листова са прилозима.

ШИМИЋ, ДРАГУТИН
Планирање као функција руковођења.
205 листова.

 

1996. година

КЕКОВИЋ, ЗОРАН
Функције државе у заштити животне средине са посебним освртом на њену превентивну улогу.
203 листа.

 

1997. година

ЈАКОВЉЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Цивилна заштита у условима елементарних непогода и катастрофа.
180 листова.

ТЕШИЋ, РАДОМИР В.
Одбрамбено-заштитни и економски аспекти изградње и употребе двонаменских склоништа у Србији.
152 листа.

 

1998. година

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛИЈАНА
Улога цивилне заштите у решавању еколошких проблема у миру и рату.
176 стр.

 

1999. година

МИЛОЈКОВИЋ, БОБАН
Управљање цивилном заштитом са геотопографског аспекта у условима угрожавања животне средине.
317, 100 листова са таблама.

 

2000. година

ГОЛУБОВИЋ, ВИДОЈЕ
Оптимализација и функционални модели склањања становништва, материјалних и културних добара у рату.
314 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ПРВОСЛАВ М.
Управљање ризиком од ратне и акциденталне РХБ контаминације хидросфере.
191 лист.

 

2001. година

ЖИВАНОВ, ДРАГАН
Радијациони фактор у савременим ратовима и акцидентима у миру.
177 листова.

 

2002. година

СТАНКОВИЋ, ТЕОДОРА М.
Планирање пољопривреде за функционисање у рату.
283 листа.

 

2004. година

ЧВОРОВИЋ, ЗОРАН В.
Превенција акцидената у концепту усклађеног развоја.
III, 245 листова.

 

2005. година

ЂОРЂЕВИЋ, ИВИЦА
Нова безбедносна архитектура у условима глобализације
V, 329 листова

КАРАБАСИЛ, ДРАГАН
Стратегија заштите од пожара и спасавања људи и материјалних добара.
223 листа.

КАСТРАТОВИЋ, ЛУКА
Нови модел цивилне одбране као елемент одбрамбеног система Србије и Црне Горе
281 лист

 

2006. година

ЈЕФТИЋ, ЗОРАН
Безбедносни аспект укључења Србије и Црне Горе у евроатлантске интеграције
283 листа


 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354