Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Архитектонском факултету Универзитета у Београду

 

1956. година

ЈОВИЧИЋ, МИЛОРАД М.
Израда косе перспективе посредством помоћне фронталне перспективе.
8, 79 стр.

 

1959. година

МИНИЋ, ОЛИВЕР
Развитак структура и центри малих градова са посебним освртом на неке градове Србије и Македоније.
XVI, 189 листова.

НЕНАДОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Црква Богородице Љевишке, њен постанак и њено место у развоју архитектуре Милутинова времена. 1959.
1 св. (разл. паг.)

 

1961. година

ЗЛОКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Координирани систем конструкција. 1961.
2 св.

ПАВЛОВИЋ, ДОБРОСЛАВ СТ.
Цркве брвнаре у Србији. 1961.
V, 182 листа.

 

1963. година

КАДИЋ, МУХАМЕД
Сеоска кућа и становање у Босни и Херцеговини. 1963.
2 дела (X, 9, 354 листова, прилози 23 географске карте).

 

1964. година

ВУЛОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Раваница: њено место и значај у развоју Моравске школе споменика. 1964.
2 св. (V, 120 листова, листови 121-370).

 

1965. година

ИВАНОВИЋ, ЖИВОРАД
Пројектовање нуклеарног медицинског одељења за лечење радио изотопима и јониозујућим зрачењем.


КОВАРЖ, МИЛОШ М.
Решење архитектонских грађевина и склоништа према захтевима заштите од разарања из ваздуха у оптималним оквирима редовне архитектонске делатности.
264 листа.

КОЈОВИЋ, МИРОЉУБ
Однос социолошких, техничких и економских фактора у просторном планирању стамбених зграда и насеља.
118 листова, 25 листова с таблама.

ПЕТРОВИЋ, НЕВЕНКА
Пропорцијски односи у основама рановизантијских базилика на територији илирске префектуре.
168 листова.

СТОЈАКОВИЋ, АНКА
Ликовна реализација архитектонског простора у зидном сликарству средњевековне Србије.
3, 350 листова.

 

1970. година

СЕДЛАР, САША
Утицај урбанизације на физичку структуру аграрно-урбанистичких насеља у Словенији.
4, II, 325 листова.

 

1971. година

ПЕТРОВИЋ, ЂОРЂЕ
Аршин, димензионална, пропорцијска и метролошка анализа аршином елемената конструктивног склопа дрвеног скелетног система (бондрука) у фолклорној архитектури Србије XIX века.
5, 159 листова, 8 листова с таблама.

 

1973. година

БЈЕЛИКОВ, ВЛАДИМИР
Потребе и могућности етапне реализације градског стандарда становања региона у развоју, са посебним освртом на прилике у Социјалистичкој Републици Србији.
2, IV, 372 стр.

 

1974. година

ГРУЈИЋ, НЕНАД
Конструктивна обрада пресликавања општих колинеарних и афиних поља.
42 листа.

 

1975. година

АГАНОВИЋ, МИДХАТ
Корелативни однос урбанистичких, техничких и економских параметара у програмирању стамбених насеља.
III, 333 листа.

 

1976. година

ГАЛИЋ, РИСТА
Интердисциплинарност просторног планирања са посебним освртом на економски садржај просторних планова.
1, 3, III, 235 листова.

ДОВНИКОВИЋ, ЛАЗАР
Нацртно-геометријска обрада и класификација равних кривих трећег реда.
215, 1 лист.

ОЉАЧА, МИЛЕНА Д.
Конструктивна обрада површи уопштеном инверзијом у инжењерству.
1, V, 109 листова.

СИМОНОВИЋ, ЂОРЂЕ Р.
Просторни развој села Србије.
1 св. (разл. паг.)

ЧАНАК-МЕДИЋ, МИЛКА
Касноантичко утврђено насеље Гамзиград.
1, 839 листова

 

1977. година

ГАГИЋ, ЉУБИЦА
Графичко пресликавање колинеарних простора.
41, 1 лист.

МИЛЕНКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Студија програмских начела архитектуре и њен однос према другим пољима у науци о простору.
3, 126 листова.

 

1978. година

ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН
Нови табеларни поступак одређивања количина отпадне воде.
55 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МИРКО
Средњовековни градови на територији СР Црне Горе: проблеми постанка и развоја одбрамбене архитектуре.
1, III, 202 листа.

МАРИЋ, АНДРЕЈА М.
Просторна организација игре физички оштећене деце у условима савременог урбаног становања: jедан од услова успешне рехабилитације и укључења инвалидне деце у здраву средину.
4, 281 лист.

МАРТИНКОВИЋ, КРЕШИМИР
Основни чиниоци технологије пројектовања у зградарству и њихова рефлексија на пројекат у фази његове израде и коришћења.
1, 168, 2 листа.

МАТИЋ, ВОЈИСЛАВ А
рхитектура фрушкогорских манастира: касно средњевековне црквене грађевине.
1 св. (разл. паг.)

МИШЧЕВИЋ, РАДОВАН
Процеси и планирање урбане трансформације метрополитанских агломерација.
1, 405, 10 стр.
1979. година

МАНЧИЋ, РАДИВОЈЕ Ђ.
Подела функција међу градовима у регионалној заједници.
1 св. (разл. паг.)

МАЦУРА, ВЛАДИМИР
Развој чаршије и градског центра у Србији XIX и прве половине XX века.
II, 289 стр.

ТРБОЈЕВИЋ, РАНКО
Комбинабилитет функционалних елемената у префабрикованој стамбеној изградњи.
3, 190 листова.

 

1981. година

АНЂЕЛКОВИЋ, ХРАНИСЛАВ
Одређивање изофота на површинама другог степена за централно осветљење.
116 листова.

БАДОВИНАЦ, ПЕТАР
Микролокација у урбаном планирању.
170 листова.

КУЗМАНОВИЋ, НИКОЛА
Steiner-PELZ- ова конгруенција.
124 листа.

МАРКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Имагинарне криве и површи II степена.
109 листова.

ПОПОВИЋ, ЖОРЖ
Генеза и развитак архитектуре позоришних објеката на тлу Југославије.
840 стр.

 

1982. година

ВАСИЉЕВИЋ, БРАНКО
Организација простора и просторно планирање као метод усмеравања процеса урбанизације.
210 листова.

ЂУКАНОВИЋ, МАРА
Еколошке димензије у изграђивању простора.
415 листова.

КОЛЕВ, БЛАГОЈА
Основе просторне организације града са аспекта системског приступа друштвеном и просторном планирању на примеру Скопја.
272 листа.

КРИСТОФОРОВИЋ, ОЛГА
Површи 3. реда које садрже апсолутне елементе и њихова примена у градитељству.
114 листова, 22 листа са прилозима.

НЕШКОВИЋ, ЈОВАН
Ђурђеви Ступови у Старом Расу: постанак архитектуре цркве св. Ђорђа и стварање рашког типа споменика у средњовековној архитектури Србије.
368 стр.

САЛЕР, ИВАН
Ножишне плохе конгруенције 1.реда и њихова примјена у градитељству.
114 листова, 22 листа са таблама.

 

1983. година

BAO ZHI FANG
Хотелска соба - могући видови формирања.
175 листова.

ЛУКИЋ, СЛОБОДАН Н.
Генеза насеља сјевероисточне Босне.
405, 45 листова, 71 лист с таблама.

ХРАСНИЦА, МЕХМЕД
Живот и дјело архитекте Јосипа Поспишила.
VII, 300, 1 лист.

 

1984. година

ВУЈОШЕВИЋ, ВЕРОНИКА
Утицај урбаних агломерационих система на усмеравање развојних процеса, с посебним освртом на СР Србију ван територија САП.
293 стр., 1 лист са табелама.

ЖИВАНОВИЋ, СТЕВАН
Међусобно пресликавање перспективних слика насталих померањем ликоравни и очне тачке код њихове израде и реституције.
69 листова, 36 листова са таблама.

ЛАЗАРЕВИЋ-БАЈЕЦ, НАДА
Утопија и идеални град – два приступа истраживању алтернативних могућности урбаног живота будућности.
223 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОШ
Процеси урбаног планирања седме деценије у Југославији.
311 стр.

СОКОЛОВИЋ, СОКОЛ
Методологија испитивања столице за одмор.
286 листова, 3 листа са таблама.

ЧАНАК, МИХАИЛО
Вредновање квалитета у стамбеној изградњи и становању.
282 стр.

ШИМУНОВИЋ, ИВО
Метрополитенско подручје Сплита: ретроспект-проспект.
XII, 310 стр. 60 листова са таблама.
1985. година

KLEIN, RUDOLF
Партиципација: суделовање корисника у обликовању стана.
125, LXI лист.

ЗДРАВКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Метричке и положајне инваријанте колинеарних простора.
156, 2 листа.

МИХАЈЛОВИЋ-РИСТИВОЈЕВИЋ, МИРЈАНА
Улога фасадних материјала и продуката у обликовању архитектонског простора.
4, 337 листова.

ПУШИЋ, ЉУБИНКО
Промене у урбанистичком развоју војвођанских градова у XIX и првој половини XX века.
295 листова.

ТОШКОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Урбана средина и специфичност урбанизације земаља у развоју на примеру Индије, Танзаније и Либије.
XVII, 532 листа, 163 листа са таблама.

 

1986. година

АТАНАСИЈЕВИЋ, ВЕРОЉУБ А.
Интензивна нега болесника као део опште прогресивне неге у савременим болницама са аспекта пројектовања.
187 листова, XXIII листа с таблама.

МИЛИЋЕВИЋ, ЈОВАН
Управљање процесом планирања, грађења и коришћења станова у ЈНА.
X, 436 листова.
1987. година

БАЈИЋ-БРКОВИЋ, МИЛИЦА
Дугорочно просторно планирање града - постојећи концепт и могућности његовог даљег развоја.
182 листа.

БОГДАНОВИЋ, РУЖИЦА
Улице: структура, типологија: пример улице Београда.
IV, 286 стр.

ВУЈОВИЋ, ОЛГА
Мјесто и специфичност вањске стијене у индустријализацији грађења: прилог студији начела конструирања.
348 стр.

ЂУРИЋ, РАДОВАН
Развој насеља са аспекта војних потреба у Србији XIX и почетком XX века.
524 стр.

КУЈУНЏИЋ, ВОЈИСЛАВ
Примена индустријализованих монтажних система са аспекта рационализације градње дрвених кровних структура.
298 листова.

ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР
Бетон-елеменат у материјализацији и обликовању човекове животне средине.
296 стр.

РИБАР, МИЛОРАД Б.
Становање у селима Србије.
473 листа.

ЋУЗОВИЋ, ДУШАН
Планско усклађивање битних природних и техничких фактора у процесу пројектовања урбане хидротехничке инфраструктуре са посебним освртом на Београд.
2 св. (352 стр.; V, 190 стр.)

 

1988. година

АНЂЕЛКОВИЋ, БОРИВОЈ
Програмске основе становања старих особа на ужем подручју СР Србије.
478 листова.

БОБИЋ, МИЛОШ
Функција време - просторне структуре града.
VI, 480 стр.

БОРОВНИЦА, НЕДЕЉКО
Параметри за планирање и пројектовање становања у градским насељима.
VI, 344 стр.

ЖУЉИЋ, ВЛАСТА
Детерминанте урбане морфологије града са посебним освртом на морфологију Сарајева.
341 стр.

МАРКОВИЋ, БИСЕРКА
Извођење правоизводних творевина применом поларитета у праменовима и низовима квадрика.
164 листа.

МАТИЈЕВИЋ, СРЂАН
Геометријски параметри инсолације равних површи.
III, 75 листова.

МИЛИЋ, БОЖИДАР
Прилог проучавању урбаног наслеђа Црне Горе у функцији развоја са посебним освртом на историјски развитак и развојне перспективе Цетиња.
243 листова.

МИТКОВИЋ, ПЕТАР
Развој и коришћење индивидуалне стамбене изградње са међузависношћу у урбаним и руралним срединама лесковачког субрегиона.
IV, 300 листова.

ПЈАНИЋ, МИЛИВОЈ З.
Проблеми урбане реконструкције са посебним освртом на стамбену средину.
254 листа.

 

1989. година

БАБИЋ, ИВАНКА М.
Једно увођење Monge-ове нацртне геометрије у хиперболичком простору.
238, 6 листова прилога.

ГАКОВИЋ, СТАНКО
Прилог истраживању просторних структура у домену становања.
122 листа.

ГЛУМАЦ, БРАНКО
Економско усмеравање урбанистичког и архитектонског пројектовање.
220 листова.

ЖЕГАРАЦ, БРАНИСЛАВ
Истраживање односа између технике грађења стамбених објеката и урбанистичких концепција о организацији становања у граду.
286 листова.

ЈЕЛИЧИЋ, ДУШАН
Развој урбаних функција од утјецаја на обим, смјер и темпо урбанизације животне средине, са посебном примјером на Осијек.
256

МИЛЕНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Савремено вредновање архитектонског стваралаштва.
V, 239 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, БОЖИДАР
Утицај геометрије објеката на ефикасност стамбене изградње - на примеру уже територије града Београда.
161 стр.

 

1990. година

ГОРНИК, МИРКО
Биопатогеност архитектонског простора и индивидуални сензибилитет.
III, 139 листова.

ЖЕГАРАЦ, ЗОРАН С.
Системи техничке инфраструктуре града - истраживања односа у простору.
87 листова, 115 листова са прилозима.

ЈАНКОВИЋ, ПРВОСЛАВ С.
Морфолошке промене становања као процес трансформација одговарајућих система у структуралној зависности од утицајних односа.
133 стр.

МИЛИДРАГОВИЋ, ГОРДАНА
Утицај урбанистичког планирања на послератни развој градова у САП Војводини са посебним освртом на развој Новог Сада.
344 листа, 84 листа прилога.

НЕСТОРОВИЋ, МИОДРАГ С.
Интегрално затегнути (тенсегрити) конструктивни системи са безмоментним контурама.
121 лист.

РАДОВИЋ, ДАРКО Ж.
Архитектура и поднебље: улога климе у формирању регионалности урбаног и архитектонског израза.
679 стр.

РЕБА, НАТАЛИЈА М.
Грађевинско земљиште као фактор у избору стратегије просторног развоја града.
2 књ. (138, 267 листова).

 

1991. година

GELLER, JOSIP J.
Планирање мреже објеката физичке културе основних школа у урбаној средини, са посебним освртом на хуманоеколошке карактеристике.
300 листова, 216 листова са прилозима.

ДАМЈАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Пројектовање и решавање проблема рационалног уређења и заштите пољопривредних површина Републике Србије путем комасације.
XVI, 268, 2 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, ДУШАНКА
Значај и улога проветраваног омотача зграде у корелацији микро и макро климатских фактора.
329 листова.

ЈОВАНОВИЋ ПОПОВИЋ, МИЛИЦА Ђ.
Анализа могућности примене пасивних соларних система на вишеспратним стамбеним зградама на подручју Београда.
285 листова.

КУРТОВИЋ-ФОЛИЋ, НАЂА И.
Триконхос: Порекло и место у развоју архитектонских облика.
III, 237, 531 стр.

МИЛИНОВИЋ, ВЛАДИМИР С.
Просторне могућности развоја агломерација стационарног туризма у СР Босни и Херцеговини.
375 стр.

МОЈСИЛОВИЋ-ПОПОВИЋ, СВЕТЛАНА
Архитектура манастира у средњовековној Србији.
2 књ. (XVII, 697, 60, 143 стр.)

НИКЕЗИЋ, ЗОРАН М.
Теоријске претпоставке истраживања просторно физичких аспеката људских потреба у урбаној средини.
97 листова.

ПОПОВИЋ, СВЕТЛАНА
Архитектура манастира у средњовековној Србији.
2 књ.(XVII, 697, 60, 143 стр.)

ЧАНАК, НАДЕЖДА М.
Хигијенски проблеми савремене урбане средине.
203 стр.

 

1992. година

ВЕСНИЋ-НЕЂЕРАЛ, ЖИВАНА
Рекреативна функција отворених простора града.
254, 53 листа.

КРСТИЋ, АЛЕКСАНДРА Д.
Пројектовање и градња стамбених објеката са завршном етажом у косим крововима у индустријским системима.
232 листа.

ОСТРОГОНАЦ-ШЕШЕРКО, РУЖА
Опште површи виших редова добијене цисоидалном трансформацијом и њихова примена у грађевинарству.
103 листа.

ЧУЧАКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР А.
Инваријанте конформности и координатизације опште колинеарних и опште афиних поља и простора.
135 листова.

 

1993. година

ДИМИЋ, СТАНКА В.
Међузависност облика стамбене зграде и њене материјализације: прилог методологији пројектовања.
165 листова.

ЂОСИЋ, ГОРДАНА
Укупни ефекат индустријске производње санитарих кабина у објектима њихове масовне примене.
157, 4 листа.

РАКОЧЕВИЋ, МИЛАН П.
Рачунарска метода изналажења вредности дневног осветљаја у архитектонским просторима по обједињеној методи пројекције просторног угла.
2 књ. (171 лист; 376 листова прилога).

 

1994. година

КИРОВСКА, ИВАНКА И.
Смисао декорације у градитељству Македоније XIX века.
372 стр.

ПЛАВШИЋ, РАДА М.
Инжењерски аспекти оцене инвестиционих пројеката.
119 листова.

СТАНКОВИЋ, СЛАВКА М.
Застори као функционални елементи прозора и њихов утицај на обликовање фасада стамбених зграда.
289 листова.

 

1995. година

АЛЕКСИЋ, ЉИЉАНА Д.
Управљање израдом техничке документације у процесу каталошког пројектовања у архитектури.
175 стр.

МИЛОШЕВИЋ, ПРЕДРАГ В.
Средњоевропски утицаји на развој типолошких посебности модерног простора у Сарајеву до 1941. године.
322, 17 листова, 102 листа прилога.

 

1996. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Нелинеарна еластична анализа мембране пнеуматских структура.
170, 4 листа.

БОЖОВИЋ-СТАМЕНОВИЋ, РУЖИЦА Ђ.
Институционална здравствена нега у становању - центри за дневну негу.
247 листова.

ВУЛИЋ, МИЛИВОЈ
Реституција реалних квадрика на основу тангирајућих зракова са више локација очних тачака.
156 стр.

ФОЛИЋ, ЉУБИША М.
Анализа архитектонске форме и поступка њеног настајања на примеру у области стамбених зграда.
298 листова.

 

1997. година

ВАНИШТА-ЛАЗАРЕВИЋ, ЕВА Ј.
Избор реконструктивних захвата у процесу заштите старог градског центра војвођанског града.
238 стр.

ВУКСАНОВИЋ, ДУШАН П.
Традиционална архитектура на територији Црне Горе и биоклиматизам.
169, 3 листа.

НИКОЛИЋ, СЕРАФИМ С.
Постанак и архитектонско-урбанистички развој града Призрена од средњег века до савременог доба.
379 стр., CLXI лист са прилозима, 73 листа са сл.

ШТУЛИЋ, РАДОВАН Б.
Обрада равних кривих заснована на просторној интерпретацији бирационалне квадратне трансформације.
77 листова.

 

1998. година

ЂОКИЋ, ВЛАДАН
Формирање типологије градског трга у функцији операционализације при планирању и пројектовању.

ЈЕРЕМИЋ, МИРОСЛАВ М.
Развој архитектуре и урбанизма Сирмијума од I до IV века.
XIII , 310, 189 листова.

РАЛЕВИЋ , МИОДРАГ Б.
Типолошке основе градског становања и могућности планског проширења њихове понуде на примеру Београда.
2 књ. (2091 стр.)

ХАРКАИ, ИМРЕ И.
Моделовање експертних система у архитектонском пројектовању развојем експертног система EXPERT-TGE.
278 стр.

 

1999. година

МИЛОВАНОВИЋ-ГРГУРЕВИЋ, ДРАГАНА Д.
Симболизам капија.
IV, 343 листа.

ПУЦАР, МИЛА Ђ.
Параметри планирања и пројектовања застакљеног простора као елемента биоклиматске архитектуре.
274 стр.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛОШ М.
Просторни развој и архитектура чачанског подручја од средњег века до савременог доба.
496 листова.

 

2000. година

НИКОЛОСКА, МАРУЛА Ј.
Просторна организација градске куће XIX века у Македонији.

 

2001. година

ЂОКИЋ, ЛИДИЈА С.
Критеријуми за формирање протокола у функцији пројектовања осветљења у архитектури.
XI, 219 стр., 9 пресавијених листова са табелама.

СТАНКОВИЋ, МИЛЕНКО Д.
Профана и сакрална архитектура у дрвету Западне Крајине (Република Српска).
186 листова.

 

2002. година

МАКСИЋ, ЈЕЛЕНА Б.
Анализа и утврђивање заједничких елемената слика у косој аксонометрији, централној пројекцији и перспективи.
111 листова.

МИЛИЋ, ВЛАДИМИР А.
Истраживање образаца приступачног становања у оквиру новог модела урбанистичког планирања.
VI, 242 стр.

ПОПКОНСТАНТИНОВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Синтеза објектних модела колокалних колинеарних поља.
220 листова.

СТАВРИЋ, МИЛЕНА Ј.
Хармонијска синтеза и конструктивна обрада површи виших редова.
101 лист.

 

2003. година

ПЕЈОВИЋ-ЦВИЈОВИЋ, ТАТЈАНА М.
Критеријуми процене стамбене средине.
432 стр.

РАДИВОЈЕВИЋ, АНА П.
Опеке касноантичких грађевина римских централнобалканских провинција.
359 стр.

РАДОВИЋ, ГОРАН Д.
Стамбена и јавна архитектура Цетиња од XV вијека до II свјетског рата.
221 лист.

СВЕТЕЛ, ИГОР Д.
Рачунарски модел процеса идејног архитектонског пројектовања: теоријске основе и имплементација.
198 листова.

 

2004. година

РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, МИРЈАНА З.
Развој стамбене архитектуре у Београду у 19. и почетком 20. века.
291, 308 стр.

ТРИФУНОВИЋ, ВЕРОЉУБ С.
Улога и утицај урбанистичког планирања на развој Крагујевца током 20. века: (период од 1878. до 1974. године).
340 листова.

 

2005. година

БЛАГОЈЕВИЋ, ЉИЉАНА
Стратегије модернизма у планирању и пројектовању урбане структуре и архитектуре Новог Београда: период концептуалне фазе од 1922. до 1962. године.
XIV, 334 листа.

ВАСИЛЕВСКА, ЉИЉАНА
Програм обнове села као инструмент планирања равномернијег регионалног развоја.
156, 16 листова.

ИГЊАТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Југословенски идентитет у архитектури између 1904. и 1941. године.
XXX, 551, 116 стр.

ЛАЛОШЕВИЋ, ИЛИЈА Д.
Фортификацијска архитектура Боке Которске од  XV  до краја  XVIII  вијека
438 листова

МУЈАГИЋ, НУСРЕТ
Систематизација мреже насеља у сјевероисточној Босни са посебним освртом на рурално и градско становање (наслеђе) у тузланском региону.
327 листова.

СТУПАР, АЛЕКСАНДРА Б.
Улога глобализације у редефинисању симболике градског простора.
116 листова.

ТЕКИЋ, ЖИКИЦА М.
Савремени концеpти примене металних конектера у системима дрвених структура
272 листа


2006. година


МАРИЋ, ИГОР Д.
Трансформација народне архитектуре Централне Србије у процесу урбанизације у  XIX  и  XX  веку
355 стр.

МИЛОШЕВИЋ, ГОРДАНА Д.
Архитектура гробница у римским централнобалканским провинцијама од  IV  до  VI  века
442 стр

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354