Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРЕПОРУЧЕНИ ЛИНКОВИ

Техничке науке

Информационе науке

 

Webopedia:
www.pcwebopaedia.com
Речник израза, скраћеница и објашњења речи које се тичу рачунарске и интернет технологије

ComputerUser.com High-Tech Dictionary:
www.computeruser.com/resources/dictionary/dictionary.html
Дефиниције преко 7.000 термина из области рачунарске технологије

CiteSeer:
http://citeseer.ist.psu.edu
База података која обухвата литературу из области рачунарских и информационих наука, са линковима на пунне текстове.

Java programming resources:
www.apl.jhu.edu/~hall/java
Садржи курсеве, програме, дискусионе групе и књиге из области Јава програмирања.

http://whatis.techtarget.com
Енциклопедија информационе и комуникационе техноилогије, садржи и линкове на курсеве, новости, техничка упутства и друге информационе изворе значајне за ову област.

www.webstart.com/cc/standards.html
Портал за стандарде који се користе у информационим и комуникационим технологијама.

http://dmoz.org/Computers
Портал са линковима до значајних класификованих извора информација на интернету, на различитим језицима.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354